Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Lagren Marknaden 10318.79 3294 1266 487 188 27.73
Valuta 4103.08 248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
Arbetslöshet 7.30 37 40 40 42 44
Inflation - Betygsätt 1623656.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflation (Månad) 18.10 125 100 125 110 80
Ränta 32.28 30 28 26 24 21
Handelsbalans -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Kurantkonto -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Konsument - Confidence 72.00 55 50 45 40 42
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
BNP 482.40 280 280 280 300 300
Fasta Bruttoinvesteringar 3219.00 2672 2656 2640 2704 2191
Bnp Per Capita 13709.04 5000 5000 5000 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 16745.02 6000 6000 6000 4500 4500
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.30 37 40 40 42 44
Arbetslösa Personer 1035238.00 8500000 9000000 9000000 9000000 9500000
Minimilöner 1800000000.00 1800000000 1800000000 1800000000 190000000 190000000
Befolkning 31.43 31.95 31.95 31.83 32.23 32.23
Sysselsättningsgraden 92.67 70 70 65 63 60
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1623656.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflation (Månad) 18.10 125 100 125 110 80
Konsumentprisindex Kpi 2146.10 9000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Mat Inflation 315.00 2750000 3000000 3400000 3800000 4500000
Cpi Transportfordon 1995.10 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 32.28 30 28 26 24 21
Valutareserven 8383.00 8300 8200 8300 8200 8100
Värde Ränta 14.70 14.8 14.8 17 17 18
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Kurantkonto -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Import 9576.00 7250 7300 7300 7200 7000
Export 8483.00 4300 4360 4350 4200 4250
Råolja Produktion 960.00 1250 1180 1200 1200 1250
Utländska Direktinvesteringar -558.00 -2800 -2800 -2800 -3000 -4000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Statliga Utgifter 2747.00 2280 2266 2253 2307 1870
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 0.81 -5.7 -6.5 -6.4 -7 -7.5
Lagerförändringar 1477.00 821 450 450 450 268
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 72.00 55 50 45 40 42
Konsument - Spendera 10233.00 8493 8442 8391 8596 6965
Privat - Sektor - Credit 75696142320.00 22158683741 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.