Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 45196.02 13965 5315 2025 770 112
Valuta 15843.99 248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
Arbetslöshet 7.30 40 45 46 47 48
Inflation - Betygsätt 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
Inflation (Månad) 33.80 100 125 110 115 80
Ränta 27.87 28 26 24 22 21
Handelsbalans 4616.00 -2940 -2950 -3000 -3000 -2750
Kurantkonto 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
Konsument - Confidence 80.00 50 45 40 40 40
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
BNP 482.36 280 280 300 300 300
Fasta Bruttoinvesteringar 467.00 346 346 336 327 232
Bnp Per Capita 14025.36 5000 5000 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 17131.39 6000 6000 4500 4500 4500
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.30 40 45 46 47 48
Arbetslösa Personer 1035238.00 9000000 9000000 9000000 9300000 9500000
Minimilöner 4000000000.00 4000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.95 31.83 32.23 32.23 32.23
Sysselsättningsgraden 92.67 70 65 63 60 58
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
Inflation (Månad) 33.80 100 125 110 115 80
Konsumentprisindex Kpi 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Mat Inflation 276776.00 3000000 3400000 3800000 4000000 4500000
Cpi Transportfordon 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 27.87 28 26 24 22 21
Valutareserven 8154.00 8200 8300 8200 8000 7900
Värde Ränta 24.00 31.6 17 27.6 25.6 18
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 4616.00 -2940 -2950 -3000 -3000 -2750
Kurantkonto 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7300 7300 7200 7100 7000
Export 8257.00 4360 4350 4200 4300 4250
Råolja Produktion 906.00 880 800 800 800 850
Utländska Direktinvesteringar 197.00 -2800 -2800 -3000 -3200 -4000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
Statliga Utgifter 2040.00 1510 1510 1469 1428 1011
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -20.60 -30 -35 -40 -45 -50
Lagerförändringar 557.00 450 450 450 450 268
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 80.00 50 45 40 40 40
Konsument - Spendera 5038.00 3728 3728 3627 3527 2498
Privat - Sektor - Credit 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.