Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 2053756.75 1765005 1538634 1341217 1169111 824897
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
Arbetslöshet 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
Inflation - Betygsätt 2665.40 1700 1900 2100 2500 1000
Inflation (Månad) 46.60 27 24 21 27 32
Ränta 38.15 37 35 36 34 32
Handelsbalans 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
Kurantkonto 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Statsskulden Till Bnp 23.00 60 60 60 60 65
Statliga Budgetutskottet -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
Konsument - Confidence 66.00 60 59 58 58 54
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 2191 208 226 1950 1950
Bnp Per Capita 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
Egenföretagare 15011108.00 13600000 13400000 13100000 12800000 13000000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1200000 1228000 1280000 1350000 1350000
Minimilöner 400000.00 550000 550000 550000 750000 950000
Befolkning 32.22 32.63 32.63 32.63 33.03 33.43
Sysselsättningsgraden 93.65 92 91.7 91.3 91 91

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2665.40 1700 1900 2100 2500 1000
Inflation (Månad) 46.60 27 24 21 27 32
Konsumentprisindex Kpi 480553055.89 9900 9900 9900 9900 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
Kärna Inflation Rate 60.30 3000 3100 3300 3300 4900
Mat Inflation 1692.50 2560 2700 2800 3300 4900
Cpi Transportfordon 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 38.15 37 35 36 34 32
Valutareserven 6362.00 6800 6900 7000 7100 7100
Banks Balansräkning 1830451445.50 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000 1560000000
Värde Ränta 36.00 23.85 22.85 20.85 21.85 19.85
Centralbanken Balansräkning 19285269.44 11900000 11700000 11500000 11300000 10000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
Kurantkonto 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Import 2497.00 2500 2800 3000 3100 3600
Export 8627.00 7300 7500 7700 7900 8100
Råolja Produktion 484.00 800 750 850 900 875
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -4000 -4500 -4300 -4100 -4100

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 23.00 60 60 60 60 65
Statliga Budgetutskottet -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
Statliga Utgifter 1286.00 1870 772 836 1664 1664
Militära Utgifter 465.00 700 700 700 650 650

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -20.60 -48 -44 -41 -38 -38
Lagerförändringar -543.00 -650 -720 -800 -900 -700

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 66.00 60 59 58 58 54
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -69 -62 -55 -50 -35
Konsument - Spendera 3819.00 6965 2291 2482 6198 6198
Privat - Sektor - Credit 59180415.50 59100000 58800000 58500000 57800000 56000000


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.