Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Lagren Marknaden 16311.48 6020 2295 875 333 48.41
Valuta 6343.27 248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -22.50 -17 -17.5 -18 -16 -17
Arbetslöshet 7.30 37 40 40 42 44
Inflation - Betygsätt 282972.80 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflation (Månad) 33.80 125 100 125 110 80
Ränta 28.31 30 28 26 24 21
Handelsbalans 4616.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Kurantkonto 1687.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Konsument - Confidence 72.00 55 50 45 40 42
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -22.50 -17 -17.5 -18 -16 -17
BNP 482.40 280 280 280 300 300
Fasta Bruttoinvesteringar 467.00 2672 2656 2640 2704 2191
Bnp Per Capita 13709.04 5000 5000 5000 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 16745.02 6000 6000 6000 4500 4500
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.30 37 40 40 42 44
Arbetslösa Personer 1035238.00 8500000 9000000 9000000 9000000 9500000
Minimilöner 4000000000.00 4000000000 4000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.95 31.95 31.83 32.23 32.23
Sysselsättningsgraden 92.67 70 70 65 63 60
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 282972.80 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflation (Månad) 33.80 125 100 125 110 80
Konsumentprisindex Kpi 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Mat Inflation 276776.00 2750000 3000000 3400000 3800000 4500000
Cpi Transportfordon 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 28.31 30 28 26 24 21
Valutareserven 7948.00 8300 8200 8300 8200 8100
Värde Ränta 24.00 31.6 29.6 27.6 25.6 24.6
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4616.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Kurantkonto 1687.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7250 7300 7300 7200 7000
Export 8257.00 4300 4360 4350 4200 4250
Råolja Produktion 1050.00 900 880 800 800 850
Utländska Direktinvesteringar 197.00 -2800 -2800 -2800 -3000 -4000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Statliga Utgifter 2040.00 2280 2266 2253 2307 1870
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion -20.60 -5.7 -6.5 -6.4 -7 -7.5
Lagerförändringar 557.00 821 450 450 450 268
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 72.00 55 50 45 40 42
Konsument - Spendera 5038.00 8493 8442 8391 8596 6965
Privat - Sektor - Credit 43691030528.00 22158683741 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.