Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Lagren Marknaden 101194.94 77270 67360 58717 51183 36113
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -28 -30 -31 -33 -37
Arbetslöshet 6.40 7.2 8.1 9 9.8 10.5
Inflation - Betygsätt 9585.50 49000 52000 57000 59000 72000
Inflation (Månad) 31.50 30 35 38 40 70
Ränta 23.15 21.5 20 20 19.5 18.5
Handelsbalans 5680.00 4900 4700 5000 5300 5200
Kurantkonto 2533.00 2000 1700 1500 1300 1000
Bytesbalans Till Bnp 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 50 50 50 60
Statliga Budgetutskottet -20.00 -40 -40 -40 -40 -50
Konsument - Confidence 75.00 64 57 60 62 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -26 -30 -33 -35 -28
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -28 -30 -31 -33 -37
BNP 280.00 294 294 294 294 357
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 250 243 239 232 146
Bnp Per Capita 16054.49 16387 16387 16387 16387 18447
Bnp Per Capita Ppp 17131.39 16299 16299 16299 16299 15794

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 6.40 7.2 8.1 9 9.8 10.5
Egenföretagare 15011108.00 14500000 14300000 14000000 13800000 12800000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1120000 1160000 1180000 1200000 1350000
Minimilöner 250000.00 250000 250000 350000 450000 950000
Befolkning 32.22 32.23 32.23 32.23 32.63 33.03
Sysselsättningsgraden 93.65 92.8 92.6 92.4 92.2 90

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 9585.50 49000 52000 57000 59000 72000
Inflation (Månad) 31.50 30 35 38 40 70
Konsumentprisindex Kpi 16609707862.70 9000 9000 9000 9900 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Kärna Inflation Rate 60.30 3600000 3700000 3800000 4000000 1200000
Mat Inflation 7981.40 45000 50000 53000 55000 76000
Cpi Transportfordon 8482329827.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 23.15 21.5 20 20 19.5 18.5
Valutareserven 6816.00 8200 8000 8000 7900 7600
Värde Ränta 24.00 23.73 22.23 22.23 21.73 21.23

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans 5680.00 4900 4700 5000 5300 5200
Kurantkonto 2533.00 2000 1700 1500 1300 1000
Bytesbalans Till Bnp 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2
Import 2497.00 3100 3000 2900 2600 2500
Export 8627.00 8000 7700 7900 7900 7700
Råolja Produktion 865.00 1000 1100 1200 1100 1250
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -3000 -3200 -3500 -4000 -4000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 50 50 50 60
Statliga Budgetutskottet -20.00 -40 -40 -40 -40 -50
Statliga Utgifter 1286.00 926 900 887 862 543
Militära Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Industriproduktion -20.60 -40 -45 -48 -50 -45
Lagerförändringar -543.00 450 450 450 450 268

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence 75.00 64 57 60 62 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -26 -30 -33 -35 -28
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -63 -65 -70 -72 -75
Konsument - Spendera 3819.00 2750 2673 2635 2559 1612
Privat - Sektor - Credit 8258245.20 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.