Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 1142802.00 777089 677423 590505 514731 363182
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
Arbetslöshet 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Inflation - Betygsätt 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Inflation (Månad) 27.90 25 27 24 21 27
Ränta 38.76 36 37 37 38 39
Handelsbalans 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
Kurantkonto 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 60 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Konsument - Confidence 66.00 62 60 59 58 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
BNP 482.36 250 240 240 240 240
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 2191 208 226 222 1950
Bnp Per Capita 14025.36 10000 9500 9500 9500 9500

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Egenföretagare 15011108.00 13800000 13600000 13400000 13100000 12800000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1200000 1200000 1228000 1280000 1350000
Minimilöner 400000.00 450000 550000 550000 550000 750000
Befolkning 32.22 32.63 32.63 32.63 32.63 33.03
Sysselsättningsgraden 93.65 92.2 92 91.7 91.3 91

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Inflation (Månad) 27.90 25 27 24 21 27
Konsumentprisindex Kpi 79061685127.00 9900 9900 9900 9900 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
Kärna Inflation Rate 60.30 2700 3000 3100 3300 3300
Mat Inflation 1692.50 2400 2560 2700 2800 3300
Cpi Transportfordon 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 38.76 36 37 37 38 39
Valutareserven 6429.00 6700 6800 6900 7000 7100
Banks Balansräkning 1830451445.50 1860000000 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000
Värde Ränta 24.00 18 21.02 22.02 22.02 23.02
Centralbanken Balansräkning 19285269.44 12000000 11900000 11700000 11500000 11300000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 5680.00 4500 4800 4700 4700 4800
Kurantkonto 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2500 2500 2800 3000 3100
Export 8627.00 7000 7300 7500 7700 7900
Råolja Produktion 397.00 450 800 750 850 900
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -4000 -4000 -4500 -4300 -4100

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 60 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Statliga Utgifter 1286.00 1870 772 836 823 1664
Militära Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -20.60 -50 -48 -44 -41 -38
Lagerförändringar -543.00 -550 -650 -720 -800 -900

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 66.00 62 60 59 58 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -72 -69 -62 -55 -50
Konsument - Spendera 3819.00 6965 2291 2482 2444 6198
Privat - Sektor - Credit 59180415.50 59300000 59100000 58800000 58500000 57800000


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.