Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 5603.32 -1073 202 -38.19 7.41 0.26
Valuta 4.13 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -15 -5 -5 -5 -5
Arbetslöshet 6.40 10.5 10.2 10 10 10
Inflation - Betygsätt 1946.00 1500 980 950 950 750
Inflation (Månad) 28.50 19 16 15 17 14
Ränta 54.06 49 45 41 36 35
Handelsbalans 5680.00 -2750 -2750 -2750 4800 4700
Kurantkonto 2533.00 1500 1300 1100 1100 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 350.00 380 365 360 360 365
Statliga Budgetutskottet -29.90 -35 -38 -35 -35 -38
Konsument - Confidence 66.00 58 61 60 60 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -10 -16 -15 -15 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -15 -5 -5 -5 -5
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 1950 1950 295 330 280
Bnp Per Capita 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.40 10.5 10.2 10 10 10
Egenföretagare 15011108.00 12800000 13200000 13200000 13200000 13000000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1350000 1400000 1400000 1400000 1300000
Minimilöner 400000.00 750000 950000 950000 950000 950000
Befolkning 32.60 33.03 33.03 33.03 33.03 33.43
Sysselsättningsgraden 93.65 91 90.7 90.7 90.7 91

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 1946.00 1500 980 950 950 750
Inflation (Månad) 28.50 19 16 15 17 14
Konsumentprisindex Kpi 2069027.70 5244280 8065267 14521904 21724791 44576381
Mat Inflation 2190.00 1800 2400 2400 2400 1800
Cpi Transportfordon 2286374647.57 2720785831 3156111564 3629528298 4246548109 4841064844

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 54.06 49 45 41 36 35
Penningmängden M0 1171.80 515000000 505000000 505000000 505000000 494000000
Penningmängden M1 2377.26 775000000 680000000 680000000 680000000 640000000
Penningmängden M2 2381.93 925498936 117649621 117649621 117649621 120686442
Penningmängden M3 2381.93 925591131 105000000 105000000 105000000 125778685
Valutareserven 11216.00 6400 6500 6500 6500 6500
Banks Balansräkning 23928830330.00 1700000000 1400000000 1400000000 1400000000 1300000000
Värde Ränta 0.00 -5.06 -9.06 -13.06 -18.06 -19.06
Centralbanken Balansräkning 175674639.35 31300000 32000000 32000000 32000000 28000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 5680.00 -2750 -2750 -2750 4800 4700
Kurantkonto 2533.00 1500 1300 1100 1100 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 3100 2900 2900 2900 3400
Export 8627.00 7900 7400 7400 7400 8100
Utlandsskulden 0.00 421 421 421 421 421
Råolja Produktion 650.00 900 900 900 900 875
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -4100 -5000 -5000 -5000 -4700

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 350.00 380 365 360 360 365
Statliga Budgetutskottet -29.90 -35 -38 -35 -35 -38
Statliga Utgifter 1286.00 1664 1664 1093 1222 1038
Militära Utgifter 0.41 650 650 650 650 650

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.00 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 17.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 6.00 5.5 5.5 6 6 6

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion -20.60 -38 -26 -26 -26 -35
Lagerförändringar -543.00 -900 -900 -900 -900 -700

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 66.00 58 61 60 60 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -10 -16 -15 -15 -20
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -50 -43 -43 -43 -35
Konsument - Spendera 3819.00 6198 6198 3246 3628 3084
Privat - Sektor - Credit 1184882180.00 57800000 46700000 46700000 46700000 54000000


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.