Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagren Marknaden 501814.00 445890 388702 338829 295350 208392
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
Arbetslöshet 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Inflation - Betygsätt 2358.50 37000 42000 45000 47000 49000
Inflation (Månad) 19.60 20 25 27 24 27
Ränta 38.98 37 36 37 37 39
Handelsbalans 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Kurantkonto 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 50 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Konsument - Confidence 66.00 60 62 60 59 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
BNP 482.36 250 250 240 240 240
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 239 232 226 222 146
Bnp Per Capita 14025.36 10000 10000 9500 9500 9500

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Egenföretagare 15011108.00 14000000 13800000 13600000 13400000 12800000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1180000 1200000 1200000 1228000 1350000
Minimilöner 400000.00 400000 450000 550000 550000 950000
Befolkning 32.22 32.23 32.63 32.63 32.63 33.03
Sysselsättningsgraden 93.65 92.4 92.2 92 91.7 90

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2358.50 37000 42000 45000 47000 49000
Inflation (Månad) 19.60 20 25 27 24 27
Konsumentprisindex Kpi 96825949080.00 9000 9900 9900 9900 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Kärna Inflation Rate 60.30 3800000 4000000 4000000 4000000 1200000
Mat Inflation 2239.90 3000 4100 6000 7500 9000
Cpi Transportfordon 49792451854.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 38.98 37 36 37 37 39
Valutareserven 6565.00 8000 7900 7900 7900 7600
Banks Balansräkning 948548295.06 950000000 951000000 948000000 946000000 940000000
Värde Ränta 24.00 22.02 21.02 22.02 22.02 23.02
Centralbanken Balansräkning 11578078.80 7910000 7930000 7920000 7900000 7880000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Kurantkonto 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Bytesbalans Till Bnp 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2900 2600 2600 2600 2500
Export 8627.00 7900 7900 7900 7900 7700
Råolja Produktion 396.00 300 450 800 750 900
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -3500 -4000 -4000 -4000 -4000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 23.00 50 50 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Statliga Utgifter 1286.00 887 862 836 823 543
Militära Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -20.60 -52 -50 -48 -44 -45
Lagerförändringar -543.00 450 450 450 450 268

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 66.00 60 62 60 59 58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -70 -72 -69 -67 -65
Konsument - Spendera 3819.00 2635 2559 2482 2444 1612
Privat - Sektor - Credit 29011969.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.