Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 61556.58 18450 7128 2752 1061 158
Valuta 32109.99 248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -26 -28 -30 -31 -33
Arbetslöshet 6.40 45 46 47 48 48
Inflation - Betygsätt 39113.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Inflation (Månad) 52.20 125 110 115 98 80
Ränta 27.95 25 24 22 21.5 21
Handelsbalans 5680.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Kurantkonto 2533.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Konsument - Confidence 80.00 45 40 40 43 40
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -26 -28 -30 -31 -33
BNP 482.36 280 300 300 300 300
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 2640 2704 336 327 2191
Bnp Per Capita 14025.36 5000 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 17131.39 6000 4500 4500 4500 4500
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.40 45 46 47 48 48
Arbetslösa Personer 1018421.00 9000000 9000000 9300000 9400000 9500000
Minimilöner 4000000000.00 6000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.96 32.09 32.09 32.09 32.09
Sysselsättningsgraden 93.65 65 63 60 59 58
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 39113.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Inflation (Månad) 52.20 125 110 115 98 80
Konsumentprisindex Kpi 7881012857.50 9000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Mat Inflation 37852.80 3400000 3800000 4000000 4300000 4500000
Cpi Transportfordon 3714282307.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 27.95 25 24 22 21.5 21
Valutareserven 7976.00 8300 8200 8000 8000 7900
Värde Ränta 24.00 17.17 16.17 14.17 13.67 13.17
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 5680.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Kurantkonto 2533.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Bytesbalans Till Bnp 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 2497.00 7300 7200 7100 6200 7000
Export 8627.00 4350 4200 4300 4400 4250
Råolja Produktion 761.00 800 800 800 800 850
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -2800 -3000 -3200 -3500 -4000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Statliga Utgifter 1286.00 2253 2307 1469 1428 1870
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -20.60 -35 -40 -45 -48 -50
Lagerförändringar -543.00 450 450 450 450 268
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 80.00 45 40 40 43 40
Konsument - Spendera 3819.00 8391 8596 3627 3527 6965
Privat - Sektor - Credit 5338270.70 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.