Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 5692.26 -1090 203 -37.51 7.03 0.24
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
Arbetslöshet 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Inflation - Betygsätt 2719.50 1900 1500 980 950 750
Inflation (Månad) 28.50 21 27 27 25 32
Ränta 57.45 40 40 35 35 30
Handelsbalans 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Kurantkonto 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 350.00 380 380 365 360 365
Statliga Budgetutskottet -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Konsument - Confidence 66.00 58 58 61 60 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Fasta Bruttoinvesteringar 347.00 312 1950 295 330 280
Bnp Per Capita 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Egenföretagare 15011108.00 13100000 12800000 13200000 13200000 13000000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1280000 1350000 1400000 1400000 1300000
Minimilöner 400000.00 550000 750000 950000 950000 950000
Befolkning 32.60 32.63 33.03 33.03 33.03 33.43
Sysselsättningsgraden 93.65 91.3 91 90.7 90.7 91

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2719.50 1900 1500 980 950 750
Inflation (Månad) 28.50 21 27 27 25 32
Konsumentprisindex Kpi 1195583.00 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
Mat Inflation 2190.00 2400 1800 2400 2400 1800
Cpi Transportfordon 1195053805.30 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 57.45 40 40 35 35 30
Penningmängden M0 982416906.03 495000000 515000000 505000000 505000000 494000000
Penningmängden M1 1686872681.97 775000000 775000000 680000000 680000000 640000000
Penningmängden M2 1689896431.50 925498936 925498936 117649621 117649621 120686442
Penningmängden M3 1689896431.50 925591131 925591131 105000000 105000000 125778685
Valutareserven 6184.00 6400 6400 6500 6500 6500
Banks Balansräkning 11654379070.00 1760000000 1700000000 1400000000 1400000000 1300000000
Värde Ränta 36.00 18.55 18.55 13.55 13.55 13.55
Centralbanken Balansräkning 87154828.66 41500000 31300000 32000000 32000000 28000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Kurantkonto 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 3000 3100 2900 2900 3400
Export 8627.00 7700 7900 7400 7400 8100
Utlandsskulden 0.00 421 421 421 421 421
Råolja Produktion 633.00 850 900 900 900 875
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -4300 -4100 -5000 -5000 -4700

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 350.00 380 380 365 360 365
Statliga Budgetutskottet -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Statliga Utgifter 1286.00 1157 1664 1093 1222 1038
Militära Utgifter 0.41 700 650 650 650 650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -20.60 -41 -38 -26 -26 -35
Lagerförändringar -543.00 -800 -900 -900 -900 -700

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 66.00 58 58 61 60 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -55 -50 -43 -43 -35
Konsument - Spendera 3819.00 3437 6198 3246 3628 3084
Privat - Sektor - Credit 589972095.00 58500000 57800000 46700000 46700000 54000000


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.