Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 5.05 4.97 5.01 5.05 5.09 5.18
Lagren Marknaden 6148.60 5875 5545 5235 4941 4402
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -5 -5 -5 -5 2
Arbetslöshet 6.40 15 15 15 13 13
Inflation - Betygsätt 222.30 350 300 250 200 150
Inflation (Månad) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
Ränta 56.18 50 35 35 25 25
Handelsbalans 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
Kurantkonto 2533.00 1100 1100 800 800 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 350.00 360 360 365 365 340
Statliga Budgetutskottet -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.80 -5 -5 -5 -5 2
BNP 106.36 150 150 150 200 200
Bnp Per Capita 14025.36 9500 9500 9000 9000 9000

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.40 15 15 15 13 13
Egenföretagare 15011108.00 13200000 13200000 13000000 13000000 13000000
Arbetslösa Personer 1018421.00 1400000 1400000 1300000 1300000 1180000
Minimilöner 12600000.00 12600000 12600000 12600000 12600000 12600000
Befolkning 32.60 33.03 33.03 33.43 33.43 33.43
Sysselsättningsgraden 93.65 90.7 90.7 90.7 90.7 92

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 222.30 350 300 250 200 150
Inflation (Månad) 4.40 3.5 2.2 1.9 1.5 3
Konsumentprisindex Kpi 2997960.56 6223673 8276111 9021279 8612107 22553197
Mat Inflation 192.90 350 250 250 150 150
Cpi Transportfordon 3731895595.92 3862511942 3947487204 4022489461 4082826803 4205311607

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 56.18 50 35 35 25 25
Penningmängden M0 5.15 505000000 505000000 494000000 494000000 480000000
Penningmängden M1 7733.00 680000000 680000000 640000000 640000000 70500000
Penningmängden M2 7751.61 117649621 117649621 120686442 120686442 111686497
Penningmängden M3 7751.61 105000000 105000000 105000000 105000000 115778740
Valutareserven 10635.00 10958 11011 11064 11117 11277
Banks Balansräkning 30248191.00 30368364 30440469 30512573 30584677 30800989
Värde Ränta 36.00 29.82 14.82 14.82 4.82 4.82
Centralbanken Balansräkning 210557058.33 224736297 226370391 228004484 229638577 234540857

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 5680.00 -2750 4500 4500 4500 4700
Kurantkonto 2533.00 1100 1100 800 800 800
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -4 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 2900 2900 3400 3400 3400
Export 8627.00 7400 7400 8100 8100 8300
Utlandsskulden 0.00 421 421 421 421 421
Råolja Produktion 728.00 1050 1200 1100 1100 1000
Utländska Direktinvesteringar 105.00 -5000 -5000 -4700 -4700 -4700

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 350.00 360 360 365 365 340
Statliga Budgetutskottet -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
Militära Utgifter 0.41 650 650 650 650 650

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.00 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 17.00 19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 6.00 5.5 5.5 6 6 6

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -20.60 -26 -26 -35 -35 -35

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -29.60 -15 -15 -20 -20 -20
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -53.50 -43 -43 -35 -35 -28
Konsument - Spendera 3819.00 6198 6198 3246 3628 3084
Privat - Sektor - Credit 24076.24 2316438 2686059 3055679 3425299 4657367


Venezuela - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.