Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 30.50 30.63 30.76 30.89 31.02 31.28
Lagren Marknaden 1106.03 1095 1084 1074 1063 1042
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.78
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
Arbetslöshet 1.00 1 1 1 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 110.36 800 800 3100 1300 690
Kurantkonto 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Förtroendekommissionen 48.60 51.3 51.6 50 51 52
Konsument - Confidence 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
BNP 504.99 520 520 540 540 540
Bnp Fasta Priser 2731179.00 2747121 2767590 2808933 2803505 2867224
Bruttonationalprodukt 2729568.00 2656847 2841396 2963100 2957375 2943686
Fasta Bruttoinvesteringar 648147.00 659350 667171 675933 674626 691189
Bnp Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Capita Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Bnp Från Jordbruk 178581.00 133595 122814 174337 174001 127235
Bnp Från Entreprenad 74313.00 75151 75055 76710 76562 77757
Bnp Från Tillverkning 718654.00 744931 758484 747747 746302 785789
Bnp Från Mining 61887.00 58920 60606 59533 59418 62788
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130268.00 132851 132824 135522 135260 137605
Bnp Från Transport 182985.00 286020 292543 293963 293395 303074
Bnp Från Verktyg 92108.00 87444 90803 91244 91067 94072
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 1.00 1 1 1 1.2 1.2
Arbetslösa Personer 381.70 413 425 425 428 437
Löner 14353.55 13940 14200 14200 14200 14700
Lönerna I Manufacturing 13290.80 12900 13400 13400 13400 13700
Minimilöner 325.00 334 334 345 345 345
Befolkning 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
Arbetskostnaderna 93.72 88 83 83 83 81
Ungdomsarbetslöshet 4.90 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 102.80 103 103 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.61 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.49 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Producentpriserna 101.30 105 103 103 104 105
Mat Inflation 2.60 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
Producentpriserna Förändras -1.75 1 1.5 1.9 2.1 2.1
KPI bostadshjälpmedel 100.60 101 101 102 102 103
Cpi Transportfordon 101.52 105 102 103 103 103
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.62 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Valutareserven 220169.71 220000 225200 230200 233000 238300
Banks Balansräkning 19405895.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Lån Till Den Privata Sektorn 4235591.00 4190538 4306848 4287793 4374062 4461895
Värde Ränta 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 110.36 800 800 3100 1300 690
Kurantkonto 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 21094.62 20600 20800 19500 20400 21400
Export 21204.98 21400 21600 22600 21700 22000
Utlandsskulden 163402.95 163190 165845 169122 168795 171815
Turister 3327198.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
Guldreserver 153.96 154 154 154 154 154
Råolja Produktion 235.00 236 237 237 237 250
Utländska Direktinvesteringar 40311.95 41000 36400 36400 36400 24000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Statliga Utgifter 394584.00 399616 404824 414150 413350 419398
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 48.60 51.3 51.6 50 51 52
Industriproduktion -3.23 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Lagerförändringar 13628.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Bilregistreringar 41045.00 36900 29500 42000 40000 32200
Ledande Ekonomiska Index 151.98 152 150 149 150 149
Tillverkning - Pmi 50.00 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Totalt - Vehicle - Försäljning 80838.00 87300 88000 95000 87000 91000
Cementtillverkning 3531.46 3580 3700 3700 3500 3800
Bilproduktionen 170847.00 189000 166000 190000 180000 180000
Sammanfallande Index 127.48 128 128 128 128 129
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.00 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
Konsument - Spendera 1402406.00 1407913 1416832 1423990 1421239 1467838
Disponibel Personlig Inkomst 8312890.00 8578902 8562277 8603841 8587215 8870519
Personliga Besparingar 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
Bankernas Utlåningsränta 6.87 7 7 7 7 7
Personliga Utgifter 0.50 0.8 1 1 0.8 1.3
Konsumentkrediter 4658101.00 4497693 4646941 4747583 4811818 4814231
Bensinpriser 1.14 1.09 1.06 1.03 1 1
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 143.30 139 140 137 138 140
Bostäder 9014.00 8310 8290 8290 8310 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.