Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 30.37 30.26 30.37 30.48 30.6 30.83
Lagren Marknaden 1081.22 1070 1061 1051 1042 1024
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.48 1.46 1.49 1.53 1.56 1.63
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
Arbetslöshet 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Inflation - Betygsätt 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
Handelsbalans 548.78 3100 4300 500 600 700
Kurantkonto 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
Bytesbalans Till Bnp 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Statsskulden Till Bnp 41.80 43 43 43 43 41
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Förtroendekommissionen 45.10 50 51 52 52 52
Konsument - Confidence 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
BNP 504.99 540 540 540 540 555
Bnp Fasta Priser 2730085.00 2755952 2770660 2773766 2814718 2913233
Bruttonationalprodukt 2669126.00 2905842 2773241 2711832 2751869 2848184
Fasta Bruttoinvesteringar 657693.00 662304 658517 668216 678081 701814
Bnp Per Capita 6361.60 6606 6606 6606 6606 6762
Bnp Per Capita Ppp 16904.70 16200 16200 16200 16200 16200
Bnp Från Jordbruk 122574.00 185091 162516 124535 126374 130797
Bnp Från Entreprenad 74689.00 75149 75502 75884 77004 79700
Bnp Från Tillverkning 712058.00 732897 730152 723451 734132 759826
Bnp Från Mining 62219.00 58571 62877 63215 64148 66393
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129302.00 132780 132352 131371 133310 137976
Bnp Från Transport 182985.00 185949 185913 185913 188658 195261
Bnp Från Verktyg 92108.00 91858 93582 93582 94963 98287
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Egenföretagare 37712.20 39100 39300 39300 39500 39500
Arbetslösa Personer 429.30 360 388 390 400 400
Lediga Jobb 21224.00 37000 38000 38000 42000 42000
Löner 14334.21 14200 14200 14200 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13290.80 13400 13400 13400 13700 13700
Minimilöner 325.00 345 345 345 345 365
Befolkning 66.41 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
Produktivitet 118.17 128 129 129 131 131
Arbetskostnaderna 97.14 83 83 83 81 81
Ungdomsarbetslöshet 5.40 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 102.62 103 104 104 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 102.80 103 103 104 104 105
Kärna Inflation Rate 0.49 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9
Producentpriserna 100.70 104 104 103 103 105
Mat Inflation 1.70 2.2 2.5 2 2.8 2.8
Producentpriserna Förändras -0.30 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.66 102 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 101.26 103 103 103 102 104
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
Interbankränta 1.37 1.37 1.62 1.62 1.62 1.62
Valutareserven 227500.00 230200 233000 237000 238300 242300
Banks Balansräkning 19964156.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
Lån Till Den Privata Sektorn 4132481.00 4204937 4302078 4292699 4299526 4450009
Värde Ränta 1.29 1.29 1.29 1.54 2 1.54
Centralbanken Balansräkning 7605838.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 548.78 3100 4300 500 600 700
Kurantkonto 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
Bytesbalans Till Bnp 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Import 19108.09 18500 17400 21000 21400 22700
Export 19656.87 21600 21700 21500 22000 23400
Utlandsskulden 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
Turister 3358592.00 3330000 3100000 2750000 3800000 3930000
Guldreserver 153.84 154 154 154 154 154
Remitteringar 9485.00 11850 10900 11000 14000 14000
Råolja Produktion 221.00 237 237 237 250 250
Utländska Direktinvesteringar 34566.49 -28800 -28800 35000 24000 24000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 41.80 43 43 43 43 41
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde -14697.00 -10000 110000 110000 5000 15000
Statliga Utgifter 395931.00 405697 400897 402266 408205 422492
Statliga Intäkter 173307.00 190000 320000 320000 241000 241000
Skatteutgifter 155368.00 200000 210000 210000 236000 226000
Militära Utgifter 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 45.10 50 51 52 52 52
Industriproduktion -8.27 2.8 2.5 2 3.1 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
Kapacitetsutnyttjande 63.17 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
Lagerförändringar -13524.00 18700 18700 18700 29400 29400
Bilregistreringar 19154.00 45000 40000 35000 32200 35200
Ledande Ekonomiska Index 152.04 153 153 152 154 157
Privat investering -1.60 5 2.5 6 -1.6 -1.2
Tillverkning - Pmi 50.10 50.5 50.8 50.1 51.1 51.1
Totalt - Vehicle - Försäljning 79299.00 95000 87000 86000 91000 93000
Cementtillverkning 3264.16 3550 3500 3600 3800 3800
Bilproduktionen 169474.00 190000 170000 180000 180000 180000
Sammanfallande Index 126.87 128 128 129 129 132
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.20 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
Konsument - Spendera 1420983.00 1411370 1424844 1443719 1465033 1516310
Disponibel Personlig Inkomst 8312890.00 8437583 8445896 8445896 8570590 8870560
Personliga Besparingar 11.20 10 10 10 10 11
Bankernas Utlåningsränta 6.75 6.75 7 7 7 7
Personliga Utgifter -0.40 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
Konsumentkrediter 4736724.00 4655843 4732631 4812512 4883562 5054487
Bensinpriser 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
Hushållen Skuld Till Bnp 68.50 68 76.8 76.8 76.8 76.8
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 145.70 143 143 142 144 149
Bostäder 11462.00 7290 9310 13500 8500 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.