Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 31.09 31.23 31.34 31.46 31.57 31.81
Lagren Marknaden 866.77 854 838 822 806 775
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.35 1.34 1.37 1.41 1.44 1.5

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
Arbetslöshet 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Inflation - Betygsätt -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Inflation (Månad) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans 1610.00 4500 690 500 2000 690
Kurantkonto -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 2 2 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Förtroendekommissionen 42.90 42 46 49 50 51
Konsument - Confidence 50.10 56 65 66 68 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
BNP 543.65 528 528 546 546 546
Bnp Fasta Priser 2673906.00 2718870 2764262 2735406 2831666 2916296
Bruttonationalprodukt 2850611.00 2649108 2899099 2916175 3018797 3058550
Fasta Bruttoinvesteringar 610758.00 651333 660385 624805 646793 696706
Bnp Per Capita 6502.60 6450 6450 6600 6600 6600
Bnp Per Capita Ppp 18463.10 17200 17200 18100 18100 18100
Bnp Från Jordbruk 174009.00 529057 204817 178011 184276 216082
Bnp Från Entreprenad 70556.00 73430 61902 72179 74719 65306
Bnp Från Tillverkning 734995.00 712007 736908 751900 778360 777438
Bnp Från Mining 57890.00 56935 60084 59221 61306 63388
Bnp Från Offentlig Förvaltning 132440.00 130342 131925 135486 140254 139181
Bnp Från Transport 186840.00 176744 189655 191137 197864 200085
Bnp Från Verktyg 81065.00 75442 68487 82929 85848 72254

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Egenföretagare 37331.80 37100 37200 37200 37400 37700
Arbetslösa Personer 439.30 450 430 430 420 400
Lediga Jobb 37558.00 25000 27000 30000 35000 38000
Löner 14392.15 14200 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13462.30 13400 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 66.85 66.85 67.07 67.07 67.07
Arbetskostnaderna 96.67 83 81 81 81 81
Produktivitet 126.33 125 128 130 131 131
Ungdomsarbetslöshet 5.40 6 5.8 5.5 5.5 5.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Inflation (Månad) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 101.99 102 102 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.92 104 104 104 103 105
Kärna Inflation Rate 0.39 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Producentpriserna 99.50 99.78 101 101 101 104
Mat Inflation 0.55 1.5 2 2.3 2.5 2.8
Producentpriserna Förändras -2.45 -1.5 0.5 1.1 1.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.50 99.39 99.65 101 101 102
Cpi Transportfordon 96.88 100 100 97.87 98.87 102

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Interbankränta 0.63 0.38 0.38 0.38 0.38 0.63
Banks Balansräkning 21683941.00 22157700 22461739 22765777 23069816 23677893
Valutareserven 250400.00 251000 259850 268822 277795 295740
Lån Till Den Privata Sektorn 4466547.00 4193409 4205816 4279604 4555894 4437135
Värde Ränta 1.40 1.15 1.15 1.15 1.15 1.4
Centralbanken Balansräkning 8517612.00 8719689 8800486 8881282 8962079 9123673

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 1610.00 4500 690 500 2000 690
Kurantkonto -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 2 2 5 5 5
Import 14833.89 15000 19500 19500 21500 22700
Export 16444.29 19500 20000 20000 23500 23400
Utlandsskulden 165489.82 174000 166000 163200 161500 156000
Turister 0.00 250000 800000 1050000 2250000 3030000
Guldreserver 154.00 154 154 154 154 154
Remitteringar 10341.00 9500 9950 10000 11000 14000
Råolja Produktion 206.00 237 250 250 250 250
Utländska Direktinvesteringar 16985.67 38893 39550 40207 40207 42178

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -19521.00 -130887 -58323 -15759 -12340 1933
Statliga Utgifter 391965.00 395245 396277 400980 415091 418072
Statliga Intäkter 249043.00 161082 194870 208657 213305 230020
Skatteutgifter 214870.00 291969 253193 224416 225645 228087
Militära Utgifter 6420.00 6200 6200 6300 6300 6300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 42.90 42 46 49 50 51
Industriproduktion -17.66 2 3.1 3.1 3.1 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -6.00 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
Kapacitetsutnyttjande 55.95 55 59 61 63 65
Lagerförändringar 82670.00 18700 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringar 24608.00 25000 32200 33700 35100 35200
Ledande Ekonomiska Index 155.71 152 154 154 154 157
Tillverkning - Pmi 45.90 50 51.1 52 52 51.5
Privat investering 5.70 6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 58013.00 75000 80000 80000 91000 95000
Cementtillverkning 3330.02 3600 3800 3800 3800 3800
Bilproduktionen 156266.00 161525 179621 193829 193829 200000
Sammanfallande Index 122.27 129 129 129 129 132

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 50.10 56 65 66 68 70
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -27.90 6.2 5.1 5.1 5.1 6.1
Konsument - Spendera 1442617.00 1419986 1456760 1475797 1527731 1536882
Disponibel Personlig Inkomst 8767532.00 8701776 8863975 8969185 9284816 9351493
Personliga Besparingar 10.20 10 10 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6
Hushållen Skuld Till Bnp 69.20 72 72 75 75 75
Personliga Utgifter 6.00 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumentkrediter 4842031.00 4701199 4905636 4953398 5127711 5175446
Bensinpriser 0.93 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 152.00 154 157 159 161 166
Bostäder 8454.00 5500 7000 8500 7900 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.