Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 30.85 30.81 30.94 31.08 31.21 31.48
Lagren Marknaden 1140.67 1139 1127 1116 1105 1082
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.98 2.18 2.21 2.23 2.26 2.32
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
Arbetslöshet 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Inflation (Månad) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 3212.20 800 800 3100 3100 690
Kurantkonto -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Förtroendekommissionen 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Konsument - Confidence 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
BNP 504.99 520 520 540 540 540
Bnp Fasta Priser 2713945.00 2747121 2775651 2808933 2803505 2875575
Bruttonationalprodukt 2862899.00 2656847 2849672 2963100 2957375 2952260
Fasta Bruttoinvesteringar 653075.00 659350 669114 675933 674626 693203
Bnp Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Capita Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Bnp Från Jordbruk 168442.00 133595 123172 174337 174001 127606
Bnp Från Entreprenad 74116.00 75151 75274 76710 76562 77984
Bnp Från Tillverkning 722461.00 744931 760693 747747 746302 788078
Bnp Från Mining 57520.00 58920 60783 59533 59418 62971
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130939.00 132851 133211 135522 135260 138006
Bnp Från Transport 284022.00 286020 293395 293963 293395 303957
Bnp Från Verktyg 88158.00 87444 91067 91244 91067 94346
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Arbetslösa Personer 363.10 413 425 425 428 437
Löner 13995.56 13940 14200 14200 14200 14700
Lönerna I Manufacturing 13080.00 12900 13400 13400 13400 13700
Minimilöner 325.00 334 334 345 345 345
Befolkning 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
Arbetskostnaderna 91.98 88 83 83 83 81
Ungdomsarbetslöshet 5.20 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Inflation (Månad) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 102.94 104 103 103 103 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.55 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.48 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Producentpriserna 102.10 105 103 103 104 105
Mat Inflation 3.10 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
Producentpriserna Förändras -1.07 1 1.5 1.9 2.1 2.1
KPI bostadshjälpmedel 100.60 102 101 102 102 103
Cpi Transportfordon 101.60 106 102 103 103 103
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.87 1.88 1.88 1.88 1.62 1.88
Valutareserven 215808.41 202800 202200 202200 203000 202300
Banks Balansräkning 19408154.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Lån Till Den Privata Sektorn 4236753.00 4190538 4319392 4287793 4277843 4474891
Värde Ränta 1.29 1.29 1.29 1.29 1.04 2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 3212.20 800 800 3100 3100 690
Kurantkonto -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 18197.12 20600 20800 19500 20400 21400
Export 21409.32 21400 21600 22600 21700 22000
Utlandsskulden 163402.95 163190 166328 169122 168795 172316
Turister 2726808.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
Guldreserver 154.00 154 154 154 154 154
Råolja Produktion 242.00 236 237 237 237 250
Utländska Direktinvesteringar 70100.40 41000 36400 36400 36400 24000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Statliga Utgifter 400145.00 399616 406003 414150 413350 420619
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Industriproduktion -3.99 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Industriproduktion (Månadsvis) 2.50 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Lagerförändringar 46770.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Bilregistreringar 40628.00 36900 29500 42000 40000 32200
Ledande Ekonomiska Index 151.56 152 150 149 150 149
Tillverkning - Pmi 50.60 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Totalt - Vehicle - Försäljning 86048.00 87300 88000 95000 87000 91000
Cementtillverkning 3589.30 3580 3700 3700 3500 3800
Bilproduktionen 198821.00 189000 166000 190000 180000 180000
Sammanfallande Index 128.15 128 128 128 128 129
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 14.40 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
Konsument - Spendera 1375836.00 1407913 1420959 1423990 1421239 1472113
Disponibel Personlig Inkomst 8312890.00 8578902 8587215 8603841 8587215 8896355
Personliga Besparingar 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
Bankernas Utlåningsränta 7.00 7 7 7 6.75 7
Personliga Utgifter 0.40 0.8 1 1 0.8 1.3
Konsumentkrediter 4587037.00 4497693 4660476 4747583 4738409 4828253
Bensinpriser 1.17 1.01 0.98 0.96 1.05 0.96
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 142.20 139 140 137 138 140
Bostäder 3739.00 8310 8290 8290 8310 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.