Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 31.34 31.42 31.53 31.65 31.77 32
Lagren Marknaden 952.58 940 923 905 888 853
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.71 1.75 1.79 1.83 1.87 1.95

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
Arbetslöshet 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
Inflation - Betygsätt -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
Inflation (Månad) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
Handelsbalans 7.20 500 3000 690 690 2700
Kurantkonto -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 50.50 57 57 57 56 56
Statliga Budgetutskottet -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 50.10 50 52 51 51 55
Konsument - Confidence 48.50 55 60 65 61 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
BNP 543.65 546 546 546 549 549
Bnp Fasta Priser 2601473.00 2628968 2550122 2982180 2666510 2786503
Bruttonationalprodukt 2747051.00 2806712 2531382 3083554 2815727 2942435
Fasta Bruttoinvesteringar 628277.00 604668 634426 718602 643984 672963
Bnp Per Capita 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Capita Ppp 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Från Jordbruk 203774.00 164215 162781 132453 208868 218267
Bnp Från Entreprenad 72090.00 66852 82957 80601 73892 77217
Bnp Från Tillverkning 703411.00 696415 658341 823376 720996 753441
Bnp Från Mining 51379.00 57194 53308 65378 52663 55033
Bnp Från Offentlig Förvaltning 134953.00 132073 141967 142881 138327 144552
Bnp Från Transport 147099.00 183824 120016 315502 150776 157561
Bnp Från Verktyg 58637.00 79973 80929 97929 60103 62808

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
Egenföretagare 38761.58 37400 37600 37700 38000 38000
Arbetslösa Personer 589.66 500 500 450 400 400
Lediga Jobb 38797.00 35000 35000 40000 40000 38000
Löner 14620.50 14700 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 336.00 336 336 336 345 345
Befolkning 66.65 66.77 66.77 66.77 66.93 66.93
Arbetskostnaderna 102.30 81 81 81 81 81
Produktivitet 118.99 115 115 120 120 120
Ungdomsarbetslöshet 8.00 6 5.5 5.5 5.5 5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
Inflation (Månad) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 99.11 101 103 102 101 105
Kärna Konsumentprisindexet 100.42 101 100 105 101 101
Kärna Inflation Rate 0.09 0.5 0.2 0.1 0.2 0.8
Producentpriserna 100.50 99.47 100 108 103 105
Mat Inflation -0.26 1 1.5 2 1.5 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.07 101 104 103 97.18 105
Cpi Transportfordon 95.59 98.87 99.42 100 102 103
Producentpriserna Förändras 2.55 3.8 4.1 4.5 2.5 2.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
Interbankränta 0.62 0.62 0.62 1.88 0.87 1.37
Banks Balansräkning 21847902.00 22617381 23124786 23632191 24139596 25661811
Valutareserven 245535.07 263842 271286 278730 286174 308507
Lån Till Den Privata Sektorn 4497438.00 4120635 4684419 4588342 4621707 4829683
Värde Ränta 1.40 1.4 1.4 1.4 1.65 2.15
Centralbanken Balansräkning 8645612.00 8962079 9042876 9123673 9219732 9446860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 7.20 500 3000 690 690 2700
Kurantkonto -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 20211.76 20500 20500 21700 22000 22700
Export 20219.01 23500 24500 23400 25400 25400
Utlandsskulden 190009.70 161500 159000 159000 155000 156000
Turister 5741.00 300000 800000 1000000 1000000 2000000
Guldreserver 153.96 154 154 154 154 154
Råolja Produktion 179.69 220 230 230 250 250
Utländska Direktinvesteringar -16240.47 -5500 -3500 10000 15000 30000
Remitteringar 12451.00 11000 13000 13000 14000 14000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 50.50 57 57 57 56 56
Statliga Budgetutskottet -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 10137.00 -15759 -22340 35000 31933 35212
Statliga Utgifter 402729.00 386624 425383 435305 412797 431373
Statliga Intäkter 120280.00 203305 213305 230020 235000 235212
Skatteutgifter 148543.00 225645 204588 198087 200000 200000
Militära Utgifter 6970.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 50.10 50 52 51 51 55
Industriproduktion -1.08 8.5 6.5 5 2.5 3.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.8 0.6 0.6 0.3 1
Kapacitetsutnyttjande 64.61 64 65 65 65 67
Lagerförändringar 209909.00 -35000 -80000 25000 80000 29000
Bilregistreringar 36454.00 35100 35200 35200 35000 39200
Ledande Ekonomiska Index 158.78 172 173 174 176 178
Cementtillverkning 3825.90 3300 3800 3800 3800 3800
Bilproduktionen 172455.00 182829 185221 205367 200000 25000
Sammanfallande Index 126.70 127 129 132 132 135
Tillverkning - Pmi 48.80 49 53 52 52 51
Privat investering 0.80 2.5 1.5 1.5 1.1 1
Totalt - Vehicle - Försäljning 58960.00 91000 85000 95000 95000 95000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 48.50 55 60 65 61 70
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -8.00 6.5 4.5 6.1 4.5 6.1
Konsument - Spendera 1438202.00 1411669 1393727 1528329 1474157 1540494
Disponibel Personlig Inkomst 9171848.00 8636019 9249746 9234261 8986720 9391123
Personliga Besparingar 10.00 11 11 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 6 6 7 6.25 6.75
Konsumentkrediter 5077645.00 4769401 5149892 5011642 5204586 5438793
Bensinpriser 1.05 0.91 0.87 0.91 0.78 0.74
Hushållen Skuld Till Bnp 75.50 75 75 75 77 77
Personliga Utgifter 3.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 151.50 158 161 165 168 170
Bostäder 4805.00 7900 8100 9000 8500 9000


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.