Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 33.34 32.84 32.97 33.12 33.25 33.53
Lagren Marknaden 974.71 954 924 895 867 813
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.84 1.73 1.79 1.84 1.9 2.02

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.40 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 3.5 2.5 3 4 4.5
Arbetslöshet 1.90 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Inflation - Betygsätt -0.02 0.7 1.6 2.2 1.4 2
Inflation (Månad) -0.18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ränta 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Handelsbalans 180.00 4000 690 3400 3400 2700
Kurantkonto -680.01 3000 3500 3900 3900 4680
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 50.50 57 57 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 40.00 52 51 51 52 55
Konsument - Confidence 39.60 55 60 65 65 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.40 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 3.5 2.5 3 4 4.5
BNP 501.79 546 546 549 549 549
Bnp Fasta Priser 2525894.00 2657538 2749572 2799068 2626930 2873302
Bruttonationalprodukt 2590352.00 2601989 3083554 2854323 2693966 2942435
Fasta Bruttoinvesteringar 656910.00 658806 718602 676575 683186 672963
Bnp Per Capita 6094.43 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Capita Ppp 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Från Jordbruk 157432.00 127623 132453 174028 163729 217133
Bnp Från Entreprenad 87943.00 82618 80601 81900 91461 64889
Bnp Från Tillverkning 703886.00 707297 823376 765902 732041 780153
Bnp Från Mining 52018.00 55049 65378 57641 54099 55046
Bnp Från Offentlig Förvaltning 133855.00 138425 142881 139241 139209 141987
Bnp Från Transport 126969.00 142940 315502 158244 132048 157561
Bnp Från Verktyg 77425.00 71148 97929 76037 80522 62804

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 1.90 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Egenföretagare 37821.80 37600 37700 38000 38000 38000
Arbetslösa Personer 731.83 500 450 400 400 400
Lediga Jobb 40332.00 35000 40000 40000 40000 38000
Löner 14385.86 14700 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 336.00 336 336 345 345 345
Befolkning 66.65 66.77 66.77 66.93 66.93 66.93
Arbetskostnaderna 94.99 81 81 81 81 81
Produktivitet 122.29 115 120 120 120 120
Ungdomsarbetslöshet 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt -0.02 0.7 1.6 2.2 1.4 2
Inflation (Månad) -0.18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 99.63 100 101 101 101 103
Kärna Konsumentprisindexet 100.43 101 102 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.07 0.9 1.2 1.7 1.1 1
Producentpriserna 102.70 102 103 103 105 105
Mat Inflation -1.48 1.5 2 1.5 1.5 2.5
Producentpriserna Förändras 4.90 4.1 4.5 2.5 2.5 2.5
KPI bostadshjälpmedel 93.92 101 102 97.29 96.55 104
Cpi Transportfordon 103.98 97.2 99.72 103 104 102

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Interbankränta 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Banks Balansräkning 22467995.00 23124786 23632191 24139596 24139596 25661811
Valutareserven 250800.00 271286 278730 286174 286174 308507
Lån Till Den Privata Sektorn 4566685.00 4588342 4621707 4697200 4745129 4829683
Värde Ränta 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Centralbanken Balansräkning 9405308.00 9042876 9123673 9219732 9219732 9446860

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 180.00 4000 690 3400 3400 2700
Kurantkonto -680.01 3000 3500 3900 3900 4680
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 22467.37 20500 21700 22000 22000 22700
Export 22650.83 24500 23400 25400 25400 25400
Utlandsskulden 186397.37 159000 159000 155000 155000 156000
Turister 18056.00 800000 1000000 1000000 1000000 2000000
Guldreserver 244.16 154 154 154 154 154
Remitteringar 18817.00 13000 13000 14000 14000 14000
Råolja Produktion 193.00 230 230 250 250 250
Utländska Direktinvesteringar 123386.47 -3500 10000 15000 15000 30000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 50.50 57 57 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -17025.00 -15759 35000 35000 31933 35212
Statliga Utgifter 407010.00 425001 435305 413746 423290 431373
Statliga Intäkter 220788.00 213305 230020 235000 235000 235212
Skatteutgifter 230490.00 204588 198087 200000 200000 200000
Militära Utgifter 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 40.00 52 51 51 52 55
Industriproduktion 5.12 6.5 5 2.5 2.5 3.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 1
Kapacitetsutnyttjande 59.98 65 65 65 65 67
Lagerförändringar 21092.00 -80000 25000 80000 80000 29000
Bilregistreringar 33419.00 35200 35200 35000 35000 39200
Ledande Ekonomiska Index 157.00 173 174 176 176 178
Tillverkning - Pmi 48.30 53 52 52 51 51
Privat investering -3.80 1.5 1.5 1.1 1.5 1
Totalt - Vehicle - Försäljning 52442.00 85000 95000 95000 98000 95000
Cementtillverkning 3646.80 3800 3800 3800 3800 3800
Bilproduktionen 134245.00 185221 205367 200000 200000 25000
Sammanfallande Index 126.28 129 132 132 133 135

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 39.60 55 60 65 65 70
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 14.00 4.5 6.1 4.5 4.5 6.1
Konsument - Spendera 1389406.00 1464618 1528329 1471879 1444982 1540494
Disponibel Personlig Inkomst 9171848.00 9492863 9234261 9447003 9538722 9824196
Personliga Besparingar 10.00 11 11 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 6 6.25 6.5 6.75 6.75
Hushållen Skuld Till Bnp 77.80 75 75 77 77 77
Personliga Utgifter -5.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumentkrediter 5157363.00 5136324 5011642 5249520 5363658 5438793
Bensinpriser 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 153.80 161 165 168 168 170
Bostäder 9122.00 8100 9000 8500 8500 9000


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.