Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 31.81 31.93 32.05 32.16 32.28 32.53
Lagren Marknaden 896.01 871 855 838 822 790
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.17 1.2 1.22 1.25 1.28 1.33

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -2.20 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -2.8 -1.5 1.1 2.3 2.9
Arbetslöshet 1.00 1.6 1.9 2.1 2.3 1.9
Inflation - Betygsätt -2.99 -4.5 1.3 1.2 1.2 1.2
Inflation (Månad) -2.03 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans 2462.33 4300 500 690 600 690
Kurantkonto -654.05 3720 2600 3420 3420 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 0 0 0 4.8 4.8
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 46 46 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2
Förtroendekommissionen 32.60 36 42 46 49 51
Konsument - Confidence 47.20 61 62 65 66 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -2.20 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -2.8 -1.5 1.1 2.3 2.9
BNP 520.00 540 540 540 555 555
Bnp Fasta Priser 2673906.00 2692290 2714417 5318091 4553313 5472315
Bruttonationalprodukt 2850611.00 2691354 2649108 2899099 2933510 2983173
Fasta Bruttoinvesteringar 610758.00 639589 651333 660385 668224 679536
Bnp Per Capita 6361.60 6606 6606 6606 6762 6762
Bnp Per Capita Ppp 16904.70 16753 16200 16200 16753 17634
Bnp Från Jordbruk 174009.00 157718 529057 206775 209229 212771
Bnp Från Entreprenad 70556.00 73202 73430 72318 73176 74415
Bnp Från Tillverkning 734995.00 710656 712007 1028955 897728 1058795
Bnp Från Mining 57890.00 57148 56935 38521 36060 39638
Bnp Från Offentlig Förvaltning 132440.00 129642 130342 250650 195116 257919
Bnp Från Transport 186840.00 180236 176744 174277 173315 179331
Bnp Från Verktyg 81065.00 90537 75442 146755 139544 151011

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 1.00 1.6 1.9 2.1 2.3 1.9
Egenföretagare 37331.80 39300 39300 39500 39500 39500
Arbetslösa Personer 439.30 388 390 400 400 400
Lediga Jobb 18775.00 38000 38000 42000 42000 42000
Löner 14392.15 14200 14200 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13350.40 13400 13400 13700 13700 13700
Minimilöner 331.00 345 345 345 345 365
Befolkning 66.56 66.85 66.85 66.85 67.07 67.07
Arbetskostnaderna 89.06 83 83 81 81 81
Produktivitet 126.86 129 129 131 131 131
Ungdomsarbetslöshet 5.40 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -2.99 -4.5 1.3 1.2 1.2 1.2
Inflation (Månad) -2.03 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 99.75 98.31 104 104 103 105
Kärna Konsumentprisindexet 102.82 103 104 104 104 105
Kärna Inflation Rate 0.41 0.2 0.8 0.9 0.9 0.9
Producentpriserna 98.30 104 103 103 103 105
Mat Inflation 1.04 2.5 2 2.8 2.8 2.8
Producentpriserna Förändras -4.28 2.1 1.6 2.1 2.1 2.5
KPI bostadshjälpmedel 96.03 96.07 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 93.04 97.03 103 102 98.36 104

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Interbankränta 0.63 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Banks Balansräkning 20397026.00 19300000 19300000 19700000 19700000 19700000
Valutareserven 232200.00 233000 237000 238300 238300 242300
Lån Till Den Privata Sektorn 4183386.00 4175048 4193409 4205816 4279604 4327784
Värde Ränta 1.29 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Centralbanken Balansräkning 8400338.00 7700000 7700000 7850000 7850000 7850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 2462.33 4300 500 690 600 690
Kurantkonto -654.05 3720 2600 3420 3420 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 0 0 0 4.8 4.8
Import 16485.89 17400 21000 21400 21400 22700
Export 18948.22 21700 21500 22000 22000 23400
Utlandsskulden 172134.75 154000 165845 156000 156000 156000
Turister 820000.00 1800000 2000000 2100000 2250000 3930000
Guldreserver 154.00 154 154 154 154 154
Remitteringar 11361.00 10900 11000 14000 14000 14000
Råolja Produktion 221.00 237 237 250 250 250
Utländska Direktinvesteringar 8524.55 38236 38893 39550 40207 42178

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 46 46 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 17939.00 6550 9113 11677 14241 21933
Statliga Utgifter 391965.00 392644 395245 396277 400980 407769
Statliga Intäkter 173407.00 227295 231082 234870 238657 250020
Skatteutgifter 303115.00 220745 221969 223193 224416 228087
Militära Utgifter 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 32.60 36 42 46 49 51
Industriproduktion -17.21 2.5 2 3.1 3.1 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.40 -1.5 0.4 0.6 0.6 0.6
Kapacitetsutnyttjande 61.86 68.2 68.2 67.1 67.1 67.1
Lagerförändringar 82670.00 18700 18700 29400 29400 29400
Bilregistreringar 30046.00 40000 35000 32200 32200 35200
Ledande Ekonomiska Index 153.40 153 152 154 154 157
Tillverkning - Pmi 36.80 45 50 51.1 52 51.5
Privat investering 1.90 2.5 6 -1.6 -1.6 -1.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 30109.00 87000 86000 91000 91000 93000
Cementtillverkning 3510.54 3500 3600 3800 3800 3800
Bilproduktionen 156266.00 175081 161525 179621 193829 200000
Sammanfallande Index 122.53 128 129 129 129 132

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 47.20 61 62 65 66 70
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.40 6.5 6.2 5.1 5.1 6.1
Konsument - Spendera 1442617.00 1398011 1419986 1456760 1474051 1499006
Disponibel Personlig Inkomst 8767532.00 8644787 8701776 8863975 8969185 9121030
Personliga Besparingar 11.20 10 10 10 10 11
Bankernas Utlåningsränta 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Hushållen Skuld Till Bnp 69.20 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
Personliga Utgifter -8.60 0.8 0.5 1.3 1.3 1.3
Konsumentkrediter 4842031.00 4592888 4701199 4905636 4963863 5047899
Bensinpriser 0.89 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 149.70 143 142 144 144 149
Bostäder 6318.00 8500 11500 7000 9800 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.