Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 29.96 30.09 30.2 30.31 30.43 30.65
Lagren Marknaden 951.02 919 901 884 867 833
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.21 1.22 1.24 1.27 1.3 1.36

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
Arbetslöshet 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
Inflation - Betygsätt -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
Inflation (Månad) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
Handelsbalans 960.00 690 500 2000 690 690
Kurantkonto -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 41.10 55 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
Förtroendekommissionen 46.80 49 50 52 51 55
Konsument - Confidence 50.10 53 60 63 65 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
BNP 543.65 546 546 546 546 549
Bnp Fasta Priser 2613807.00 2702747 2790694 2713755 2982180 2851398
Bruttonationalprodukt 2503528.00 2767192 2916175 2648991 3083554 2919387
Fasta Bruttoinvesteringar 637721.00 626375 626268 665370 718602 660825
Bnp Per Capita 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Capita Ppp 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Från Jordbruk 123453.00 195498 170148 171195 132453 206251
Bnp Från Entreprenad 84161.00 59085 72179 92834 80601 62335
Bnp Från Tillverkning 652980.00 703379 752975 667416 823376 742065
Bnp Från Mining 51826.00 57350 58997 54360 65378 60504
Bnp Från Offentlig Förvaltning 137005.00 125923 135190 146501 142881 132849
Bnp Från Transport 136144.00 181025 191137 122676 315502 190982
Bnp Från Verktyg 68868.00 65371 82919 84545 97929 68966

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
Egenföretagare 38268.78 37200 37400 37600 37700 38000
Arbetslösa Personer 783.76 690 610 550 550 400
Lediga Jobb 32958.00 30000 35000 32500 38000 38000
Löner 14670.40 14700 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 67.07 67.07 67.07 67.07 67.29
Arbetskostnaderna 106.54 81 81 81 81 81
Produktivitet 109.40 120 130 140 120 130
Ungdomsarbetslöshet 8.00 5.5 5.5 5.3 5.5 5.1

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
Inflation (Månad) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 102.34 103 104 105 105 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.00 103 103 103 104 105
Kärna Inflation Rate 0.19 0.2 0.7 0.2 0.8 0.8
Producentpriserna 99.80 105 101 101 108 108
Mat Inflation 1.38 2.3 2.5 2.8 2.8 2.8
Producentpriserna Förändras -0.89 1.1 1.8 2 2.5 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.54 101 101 104 103 105
Cpi Transportfordon 98.15 97.87 98.87 99.42 100 103

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
Interbankränta 0.62 0.62 0.62 0.62 0.87 1.37
Banks Balansräkning 21597724.00 22765777 23069816 23373854 23677893 24894047
Valutareserven 258134.37 267165 275735 284304 292874 331630
Lån Till Den Privata Sektorn 4404013.00 4014453 4279604 4924191 4677006 4235248
Värde Ränta 1.40 1.4 1.4 1.4 1.65 2.15
Centralbanken Balansräkning 8733766.00 8881282 8962079 9042876 9123673 9446860

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 960.00 690 500 2000 690 690
Kurantkonto -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 19119.16 19500 21500 10950 22700 23700
Export 20082.74 20000 23500 21500 23400 25400
Utlandsskulden 171974.12 163200 161500 159000 159000 156000
Turister 3065.00 60000 310000 380000 420000 3330000
Guldreserver 153.96 154 154 154 154 154
Remitteringar 12870.00 10000 11000 13500 13500 14000
Råolja Produktion 199.00 240 240 250 250 250
Utländska Direktinvesteringar -16240.47 -3500 20900 35000 37500 39000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 41.10 55 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 13238.00 35000 -58323 -15759 35000 35000
Statliga Utgifter 411816.00 378485 400342 446442 435305 399301
Statliga Intäkter 157966.00 208657 213305 195000 230020 255212
Skatteutgifter 292618.00 224416 225645 234588 228087 234681
Militära Utgifter 6420.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 46.80 49 50 52 51 55
Industriproduktion 0.35 5.5 8.5 6.5 5.5 3.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.30 0.5 0.8 0.6 0.6 1
Kapacitetsutnyttjande 64.51 61 63 65 65 67
Lagerförändringar -89578.00 29400 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringar 23116.00 33700 35100 35200 35200 39200
Ledande Ekonomiska Index 158.39 171 172 173 174 178
Tillverkning - Pmi 50.80 52 52 53 52 51
Privat investering 2.10 -1.5 2.5 1.5 1.5 1
Totalt - Vehicle - Försäljning 104089.00 -5.5 91000 85000 95000 95000
Cementtillverkning 3015.20 3500 3300 3800 3800 3800
Bilproduktionen 117253.00 193829 182829 185221 200000 200000
Sammanfallande Index 126.10 127 127 126 132 132

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 50.10 53 60 63 65 70
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.80 4.5 6.5 4.5 6.1 6.1
Konsument - Spendera 1420210.00 1387152 1471658 1467964 1528329 1463445
Disponibel Personlig Inkomst 8767532.00 8460668 8969185 9723193 9234261 8926005
Personliga Besparingar 10.20 11 11 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 6 6 6 6.25 6.75
Hushållen Skuld Till Bnp 72.80 75 75 75 75 77
Personliga Utgifter 0.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumentkrediter 4962632.00 4682432 4953398 5413488 5011642 4939966
Bensinpriser 0.94 0.96 0.7 0.66 0.91 0.91

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 151.00 159 161 164 166 177
Bostäder 8469.00 8500 7900 8100 9000 9000


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.