Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 30.26 30.29 30.41 30.52 30.64 30.88
Lagren Marknaden 1081.78 1063 1053 1044 1034 1015
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.74 1.6 1.63 1.66 1.69 1.76
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.3 3.5 3.3 3.2 3.3
Arbetslöshet 0.90 1 1 1.2 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 0.11 1 1 1.1 1.3 1.2
Inflation (Månad) -0.16 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 1275.20 800 3100 3100 4300 690
Kurantkonto 3530.66 4150 4700 3720 2600 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Förtroendekommissionen 48.10 51.6 50 51 52 52
Konsument - Confidence 70.70 70.8 80.2 83 82.5 82.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.3 3.5 3.3 3.2 3.3
BNP 504.99 520 540 540 540 540
Bnp Fasta Priser 2731179.00 2749270 2810227 2821308 2818577 2839995
Bruttonationalprodukt 2729568.00 2822086 2963100 2819644 2816914 2915214
Fasta Bruttoinvesteringar 648147.00 662683 675354 669536 668888 684552
Bnp Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Capita Ppp 16904.70 17012 16200 16200 16200 16200
Bnp Från Jordbruk 178581.00 121979 176969 184474 184296 126005
Bnp Från Entreprenad 74313.00 74680 76629 76765 76691 77144
Bnp Från Tillverkning 718654.00 751742 747338 742370 741651 776550
Bnp Från Mining 61887.00 60239 59725 63929 63867 62227
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130268.00 132003 135397 134567 134437 136359
Bnp Från Transport 182985.00 187279 189613 189024 188841 193459
Bnp Från Verktyg 92108.00 92286 93668 95148 95055 95331
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 0.90 1 1 1.2 1.2 1.2
Arbetslösa Personer 354.70 360 360 388 390 400
Löner 14334.21 14200 14200 14200 14200 14700
Lönerna I Manufacturing 13290.80 13400 13400 13400 13400 13700
Minimilöner 325.00 334 345 345 345 345
Befolkning 66.41 66.57 66.73 66.73 66.73 66.73
Arbetskostnaderna 97.14 83 83 83 83 81
Ungdomsarbetslöshet 5.30 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.11 1 1 1.1 1.3 1.2
Inflation (Månad) -0.16 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Konsumentprisindex Kpi 102.74 103 103 104 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.74 103 103 103 104 104
Kärna Inflation Rate 0.44 0.8 0.5 0.6 0.8 0.9
Producentpriserna 100.90 103 103 104 104 105
Mat Inflation 2.20 1.8 2.2 2.5 2 2.8
Producentpriserna Förändras -2.51 1.5 1.9 2.1 1.6 2.1
KPI bostadshjälpmedel 100.69 101 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 101.06 102 103 103 103 103
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.38 1.62 1.62 1.87 1.87 1.87
Valutareserven 222782.74 225200 230200 233000 237000 238300
Banks Balansräkning 19742344.00 19200000 19200000 19300000 19300000 19700000
Lån Till Den Privata Sektorn 4225097.00 4277578 4287793 4374062 4360300 4418738
Värde Ränta 1.29 1.29 1.29 1.54 1.54 1.54
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 1275.20 800 3100 3100 4300 690
Kurantkonto 3530.66 4150 4700 3720 2600 3420
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
Import 19206.11 18800 18500 17400 21000 21400
Export 20481.32 19600 21600 21700 21500 22000
Utlandsskulden 166790.88 154000 165845 169122 168795 156000
Turister 2902731.00 3730000 3330000 3100000 2750000 3800000
Guldreserver 153.84 154 154 154 154 154
Råolja Produktion 238.00 237 237 237 237 250
Utländska Direktinvesteringar 13747.99 36400 -28800 -28800 35000 24000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Statliga Utgifter 394584.00 402075 413691 407605 407211 415343
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 48.10 51.6 50 51 52 52
Industriproduktion -4.70 3.4 2.8 2.5 2 3.1
Industriproduktion (Månadsvis) -2.30 0.8 0.5 0.3 0.4 0.6
Lagerförändringar 13628.00 18700 18700 18700 18700 29400
Bilregistreringar 37751.00 28500 45000 40000 35000 32200
Ledande Ekonomiska Index 152.60 152 153 153 152 154
Tillverkning - Pmi 50.00 50.9 50.5 50.8 50.1 51.1
Totalt - Vehicle - Försäljning 76195.00 105000 95000 87000 86000 91000
Cementtillverkning 3230.95 3550 3550 3500 3600 3800
Bilproduktionen 166361.00 166000 190000 170000 180000 180000
Sammanfallande Index 127.20 128 128 128 129 129
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 70.70 70.8 80.2 83 82.5 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -3.00 7.2 6.9 6.5 6.2 5.1
Konsument - Spendera 1402406.00 1407951 1439180 1448685 1447283 1454413
Disponibel Personlig Inkomst 8312890.00 8504086 8603841 8587215 8578902 8784721
Personliga Besparingar 11.20 10.4 10 10 10 10
Bankernas Utlåningsränta 6.87 6.87 6.87 7.12 7.12 7.12
Personliga Utgifter -0.30 1 1 0.8 0.5 1.3
Konsumentkrediter 4736724.00 4615360 4747583 4811818 4888299 4767667
Bensinpriser 1.14 1.01 0.98 0.95 0.92 0.87
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 145.00 142 143 143 142 144
Bostäder 10845.00 7290 7290 9310 13500 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.