Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 31.94 32.03 32.16 32.3 32.44 32.72
Lagren Marknaden 1071.60 1100 1088 1077 1065 1042
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.47 2.51 2.54 2.57 2.6 2.67
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 0.9 1.1 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 4.2 3.9 3.8 3.5 3.6
Arbetslöshet 0.90 0.9 1 1 1 1.2
Inflation - Betygsätt 1.23 0.8 1.2 1 1 1.1
Inflation (Månad) 0.44 -0.2 -0.3 0.2 0.3 0.1
Ränta 1.75 2 2 2 2 2.25
Handelsbalans 2004.65 1290 793 800 3100 690
Kurantkonto 6080.26 4390 4480 4600 4700 5000
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 45 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Förtroendekommissionen 49.20 50.8 51.3 51.6 50 52
Konsument - Confidence 79.20 83.6 83.7 83.6 82.9 82.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 0.9 1.1 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 4.2 3.9 3.8 3.5 3.6
BNP 455.22 494 494 494 510 510
Bnp Fasta Priser 2713945.00 2727374 2714644 2786642 2778588 2886961
Bruttonationalprodukt 2862899.00 2678843 2635345 2881369 2873041 2985098
Fasta Bruttoinvesteringar 653075.00 646530 650389 671484 669544 695658
Bnp Per Capita 6125.70 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Capita Ppp 16277.70 17012 17012 17012 16200 16200
Bnp Från Jordbruk 168442.00 149171 131977 123768 123410 128224
Bnp Från Entreprenad 74116.00 72414 74505 75316 75099 78028
Bnp Från Tillverkning 722461.00 739316 742814 769388 767165 797086
Bnp Från Mining 57520.00 59168 58199 61091 60915 63291
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130939.00 132265 131123 133513 133127 138319
Bnp Från Transport 284022.00 281884 282555 294815 293963 305428
Bnp Från Verktyg 88158.00 84687 86385 91508 91244 94802
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 0.90 0.9 1 1 1 1.2
Arbetslösa Personer 346.50 391 413 425 425 437
Löner 13995.56 13790 13940 14200 14200 14700
Lönerna I Manufacturing 13080.00 12500 12900 13400 13400 13700
Minimilöner 325.00 334 334 334 345 345
Befolkning 66.41 66.9 66.9 66.45 66.71 66.71
Arbetskostnaderna 91.98 92 88 83 83 81
Ungdomsarbetslöshet 5.10 4.5 4.5 4.5 4.6 4.8
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.23 0.8 1.2 1 1 1.1
Inflation (Månad) 0.44 -0.2 -0.3 0.2 0.3 0.1
Konsumentprisindex Kpi 102.82 103 104 103 103 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.40 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.61 0.8 0.8 0.8 0.5 0.9
Producentpriserna 102.70 105 105 103 103 105
Mat Inflation 2.40 1 1.4 1.8 2.2 2.8
Producentpriserna Förändras 0.69 2.1 2 2.2 1.9 2.1
KPI bostadshjälpmedel 100.62 101 102 101 102 103
Cpi Transportfordon 103.11 104 106 102 103 103
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.75 2 2 2 2 2.25
Interbankränta 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
Valutareserven 211000.00 203300 202800 202200 202200 202300
Banks Balansräkning 19320424.00 19100000 19140000 19200000 19200000 19700000
Lån Till Den Privata Sektorn 4142795.00 4041000 4042000 4048000 4048000 4056000
Värde Ränta 1.29 1.54 1.54 1.54 1.54 2
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 2004.65 1290 793 800 3100 690
Kurantkonto 6080.26 4390 4480 4600 4700 5000
Bytesbalans Till Bnp 7.50 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
Import 19435.55 19700 20607 20800 19500 21310
Export 21440.20 20990 21400 21600 22600 22000
Utlandsskulden 161014.26 152800 153400 154000 154000 156000
Turister 3473088.00 3250000 3190000 3230000 3230000 3330000
Guldreserver 154.00 154 154 154 154 154
Råolja Produktion 208.00 239 236 237 237 250
Utländska Direktinvesteringar 30605.03 34500 41000 36400 36400 24000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 41.80 45 45 45 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Statliga Utgifter 400145.00 397130 394143 406762 405586 421406
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 49.20 50.8 51.3 51.6 50 52
Industriproduktion -2.54 3.5 3.2 3.4 2.8 3.1
Industriproduktion (Månadsvis) -3.10 1.3 -0.1 0.8 0.5 0.6
Lagerförändringar 46770.00 -10920 -2500 18700 18700 29400
Bilregistreringar 38394.00 40200 36900 29500 42000 32200
Ledande Ekonomiska Index 151.20 152 152 150 149 149
Tillverkning - Pmi 51.00 50.5 50.7 50.9 50.5 51.1
Totalt - Vehicle - Försäljning 103164.00 86600 87300 88000 88000 91000
Cementtillverkning 3773.89 3450 3580 3700 3700 3800
Bilproduktionen 183071.00 181000 189000 166000 190000 180000
Sammanfallande Index 127.82 129 132 135 135 145
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 79.20 83.6 83.7 83.6 82.9 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.50 8.9 9.3 9.2 7.2 5.1
Konsument - Spendera 1375836.00 1371982 1391080 1428118 1423990 1479530
Disponibel Personlig Inkomst 8312890.00 8487461 8474991 8628780 8603841 8939416
Personliga Besparingar 11.20 8.4 8.4 8.4 8.7 8.7
Bankernas Utlåningsränta 7.00 7 7 7 7 7
Personliga Utgifter -0.20 0.6 0.8 1 1 1.3
Konsumentkrediter 4587037.00 4353686 4443215 4683034 4669499 4851623
Bensinpriser 1.13 1.04 1.01 0.98 0.96 0.96
Hushållen Skuld Till Bnp 68.30 67.8 67.6 67.5 67.5 76.8
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 141.90 139 139 140 137 140
Bostäder 8845.00 8400 8310 8290 8290 8500


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.