Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 33.20 33.36 33.51 33.67 33.83 34.15
Lagren Marknaden 993.89 972 951 930 910 871
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.03 2.16 2.24 2.31 2.38 2.54

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt -1.10 0.7 1 0.5 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 3 5 3.5 3.5 4
Arbetslöshet 2.25 1.8 1.7 1.6 1.5 1
Inflation - Betygsätt 2.17 2.8 1.8 1.5 1.5 2
Inflation (Månad) -0.38 -0.1 -0.1 0.3 0.5 0.5
Ränta 0.50 0.75 1 1.25 1.5 1.5
Handelsbalans 1020.00 690 520 2260 2260 2700
Kurantkonto 300.00 2300 5000 3700 3500 3500
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 50.50 59 59 59 59 59
Statliga Budgetutskottet -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Förtroendekommissionen 49.00 55 52 55 55 55
Konsument - Confidence 46.20 65 70 75 70 80
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt -1.10 0.7 1 0.5 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 3 5 3.5 3.5 4
BNP 501.79 549 549 549 549 549
Bnp Fasta Priser 2436499.00 2982180 2799068 2652632 2521776 2845807
Bruttonationalprodukt 2507660.00 3083554 2854323 2719870 2595428 2914278
Fasta Bruttoinvesteringar 633124.00 718602 676575 689756 655283 666523
Bnp Per Capita 6199.19 6600 6600 6600 6750 6750
Bnp Per Capita Ppp 17286.87 18100 18100 18100 18900 18900
Bnp Från Jordbruk 2337023.00 132453 174028 2508871 2418819 215055
Bnp Från Entreprenad 80613.00 80601 81900 91264 83434 64268
Bnp Från Tillverkning 646959.00 823376 765902 739460 669603 772687
Bnp Från Mining 46763.00 65378 57641 54548 48400 54519
Bnp Från Offentlig Förvaltning 139246.00 142881 139241 140548 144120 140629
Bnp Från Transport 136829.00 315502 158244 132825 141618 156054
Bnp Från Verktyg 66986.00 97929 76037 81198 69331 62203

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 2.25 1.8 1.7 1.6 1.5 1
Egenföretagare 37705.74 38000 38000 38000 38000 38000
Arbetslösa Personer 871.27 400 400 400 400 350
Lediga Jobb 32038.00 40000 40000 40000 40000 38000
Löner 14655.51 14700 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 336.00 345 345 345 345 345
Befolkning 66.65 66.93 66.93 66.93 66.93 67.03
Arbetskostnaderna 94.99 81 81 81 81 81
Produktivitet 110.25 120 120 120 120 120
Ungdomsarbetslöshet 8.00 5.5 5.5 5.5 5 5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 2.17 2.8 1.8 1.5 1.5 2
Inflation (Månad) -0.38 -0.1 -0.1 0.3 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 101.86 102 102 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 100.73 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 0.29 1.7 1.1 1.1 1 1
Producentpriserna 105.70 107 109 106 109 112
Mat Inflation 0.77 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
KPI bostadshjälpmedel 99.78 97.87 96.93 101 101 102
Cpi Transportfordon 104.93 105 105 105 105 106
Producentpriserna Förändras 7.75 6.5 6.5 2.5 3 3

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 0.50 0.75 1 1.25 1.5 1.5
Interbankränta 0.62 0.87 1.12 1.37 1.62 1.62
Valutareserven 245996.76 286174 286174 286174 308507 338524
Banks Balansräkning 22758443.00 24139596 24139596 24139596 25661811 27169216
Lån Till Den Privata Sektorn 4691647.00 4697200 4790755 4815910 4855855 5050089
Värde Ränta 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.62
Centralbanken Balansräkning 10072236.00 9219732 9219732 9219732 9446860 9771910

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 1020.00 690 520 2260 2260 2700
Kurantkonto 300.00 2300 5000 3700 3500 3500
Bytesbalans Till Bnp 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 23647.91 22000 22000 22000 22700 22700
Export 23647.91 25400 25400 25400 25400 25400
Utlandsskulden 189913.81 155000 155000 155000 155000 156000
Turister 91255.00 1000000 1000000 1000000 2000000 3000000
Guldreserver 244.16 154 154 154 154 154
Utländska Direktinvesteringar 91022.22 15000 15000 15000 30000 40000
Råolja Produktion 171.00 230 230 235 245 245
Remitteringar 18927.00 14000 14000 14000 14000 14000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 50.50 59 59 59 59 59
Statliga Budgetutskottet -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde -17025.00 35000 35000 35000 31933 35212
Statliga Utgifter 417833.00 435305 413746 427361 432457 427245
Statliga Intäkter 187928.00 235000 235000 235000 235212 235212
Skatteutgifter 166623.00 200000 200000 200000 200000 200000
Militära Utgifter 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 49.00 55 52 55 55 55
Industriproduktion 4.84 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
Industriproduktion (Månadsvis) -3.50 0.3 0.3 0.3 1 1
Kapacitetsutnyttjande 64.51 65 65 65 67 67
Lagerförändringar 76335.00 80000 80000 80000 29000 29000
Bilregistreringar 23361.00 35000 35000 35000 39200 39200
Ledande Ekonomiska Index 158.14 176 176 176 178 178
Cementtillverkning 3100.70 3800 3800 3800 3800 3800
Bilproduktionen 104144.00 200000 200000 200000 25000 250000
Sammanfallande Index 127.46 132 133 133 135 137
Tillverkning - Pmi 49.50 52 51 51 51 51
Privat investering 1.30 1.1 1.5 1.5 1 1
Totalt - Vehicle - Försäljning 71716.00 95000 98000 98000 95000 95000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence 46.20 65 70 75 70 80
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.30 4.5 4.5 4.5 4.5 6.1
Konsument - Spendera 1370307.00 1528329 1471879 1458876 1418268 1525753
Disponibel Personlig Inkomst 9171848.00 9234261 9447003 9630440 9492863 9730184
Personliga Besparingar 10.00 11 11 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 6.25 6.5 6.75 7 7
Hushållen Skuld Till Bnp 77.50 77 77 77 77 77
Bensinpriser 1.17 1.11 1.06 1 0.95 0.91
Konsumentkrediter 5170875.00 5011642 5249520 5415231 5351856 5386747
Personliga Utgifter 0.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Housing - Index 153.70 168 168 168 170 175
Bostäder 3864.00 8500 8500 8500 8500 9000


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.