Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 31.33 31.43 31.54 31.66 31.78 32.01
Lagren Marknaden 762.68 748 734 720 706 679
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.38 1.41 1.44 1.47 1.5 1.57

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
Arbetslöshet 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Inflation - Betygsätt -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Inflation (Månad) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Handelsbalans 2230.00 690 690 500 2000 690
Kurantkonto 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Förtroendekommissionen 47.50 46 49 50 52 51
Konsument - Confidence 50.20 53 58 69 63 65
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
BNP 543.65 528 546 546 546 546
Bnp Fasta Priser 2344660.00 2895321 2764262 2735406 2831666 2982180
Bruttonationalprodukt 2388630.00 2993742 2899099 2916175 3018797 3083554
Fasta Bruttoinvesteringar 598233.00 697672 660385 624805 646793 718602
Bnp Per Capita 6502.60 6450 6600 6600 6600 6600
Bnp Per Capita Ppp 18463.10 17200 18100 18100 18100 18100
Bnp Från Jordbruk 154629.00 128595 204817 178011 184276 132453
Bnp Från Entreprenad 83710.00 78254 61902 72179 74719 80601
Bnp Från Tillverkning 603282.00 799395 736908 751900 778360 823376
Bnp Från Mining 49003.00 63474 60084 59221 61306 65378
Bnp Från Offentlig Förvaltning 132262.00 138720 131925 135486 140254 142881
Bnp Från Transport 110367.00 306313 189655 191137 197864 315502
Bnp Från Verktyg 76238.00 95077 68487 82929 85848 97929

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Egenföretagare 38048.80 37200 37200 37400 37600 37700
Arbetslösa Personer 723.90 770 690 610 550 550
Lediga Jobb 37826.00 27000 30000 35000 32500 38000
Löner 14317.63 14700 14700 14700 14700 14700
Lönerna I Manufacturing 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minimilöner 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 66.85 67.07 67.07 67.07 67.07
Arbetskostnaderna 106.54 81 81 81 81 81
Produktivitet 106.79 100 120 130 140 120
Ungdomsarbetslöshet 8.00 5.8 5.5 5.5 5.3 5.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Inflation (Månad) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 102.18 103 103 104 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 102.96 104 103 103 103 105
Kärna Inflation Rate 0.25 0.5 0.5 0.7 0.2 0.8
Producentpriserna 100.00 105 101 101 101 108
Mat Inflation 1.42 2 2.3 2.5 2.8 2.8
Producentpriserna Förändras -1.28 0.5 1.1 1.8 2 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.50 101 101 101 104 103
Cpi Transportfordon 96.52 102 97.87 98.87 99.42 104

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Interbankränta 0.63 1.88 0.38 0.38 0.38 1.88
Banks Balansräkning 21475216.00 22461739 22765777 23069816 23373854 23677893
Valutareserven 251053.11 259850 268822 277795 286767 295740
Lån Till Den Privata Sektorn 4444550.00 4056000 4205816 4279604 4555894 4437135
Värde Ränta 1.40 2 1.15 1.15 1.15 1.4
Centralbanken Balansräkning 8980883.00 8800486 8881282 8962079 9042876 9123673

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 2230.00 690 690 500 2000 690
Kurantkonto 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
Bytesbalans Till Bnp 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 17391.20 19500 19500 21500 10950 22700
Export 19621.32 20000 20000 23500 21500 23400
Utlandsskulden 172065.88 166000 163200 161500 159000 156000
Turister 0.00 20000 60000 310000 380000 420000
Guldreserver 154.00 154 154 154 154 154
Remitteringar 17170.00 9950 10000 11000 13500 14000
Råolja Produktion 188.00 230 240 240 250 250
Utländska Direktinvesteringar -16240.47 -5500 -3500 20900 35000 37500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 13238.00 35000 -58323 -15759 -12340 35000
Statliga Utgifter 402520.00 422626 396277 400980 415091 435305
Statliga Intäkter 147419.00 194870 208657 213305 195000 230020
Skatteutgifter 134181.00 253193 224416 225645 234588 228087
Militära Utgifter 6420.00 6200 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 47.50 46 49 50 52 51
Industriproduktion -9.34 3.1 5.5 8.5 6.5 5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.30 1.5 0.5 0.8 0.6 0.6
Kapacitetsutnyttjande 61.35 59 61 63 65 65
Lagerförändringar -40910.00 29400 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringar 28318.00 32200 33700 35100 35200 35200
Ledande Ekonomiska Index 156.17 170 171 172 173 174
Tillverkning - Pmi 49.90 50.5 52 52 51.5 51.5
Privat investering -0.20 -2 -1.5 2.5 1.5 1.5
Totalt - Vehicle - Försäljning 77433.00 80000 80000 91000 85000 95000
Cementtillverkning 3242.67 3800 3500 3300 3800 3800
Bilproduktionen 156266.00 179621 193829 182829 185221 200000
Sammanfallande Index 125.21 125 127 127 126 132

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 50.20 53 58 69 63 65
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -11.10 4.5 4.5 6.5 4.5 6.1
Konsument - Spendera 1327490.00 1483814 1456760 1475797 1527731 1528329
Disponibel Personlig Inkomst 8767532.00 8965302 8863975 8969185 9284816 9234261
Personliga Besparingar 10.20 10 11 11 11 11
Bankernas Utlåningsränta 6.00 7 5.75 5.75 5.75 7
Hushållen Skuld Till Bnp 69.50 72 75 75 75 75
Personliga Utgifter -0.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumentkrediter 4881414.00 4865672 4905636 4953398 5127711 5011642
Bensinpriser 0.94 0.96 0.7 0.66 0.63 0.91

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 150.60 157 159 161 164 166
Bostäder 12116.00 9500 8500 7900 8100 9000


Thailand - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.