SYDAFRIKA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Sydafrika - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.70 1 1.1 1.3 1.5 2
Arbetslöshet 27.20 27.4 27.2 27.1 26.5 24
Inflation - Betygsätt 4.90 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Ränta 6.50 6.75 6.75 6.75 7 7.75
Handelsbalans 8794.70 472 3149 3257 3168 -1700
Statsskulden Till Bnp 53.10 54 55 55 55 56
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 14.33
14.58 14.78 14.99 15.19 16.05
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.22
9.09 9.19 9.28 9.38 9.77
Lagren Marknaden 52466.98
55104 54428 53759 53095 50531
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.70
1 1.1 1.3 1.5 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40
1 1.2 1.3 1.5 2
BNP 349.42
390 405 405 405 420
Bnp Fasta Priser 3132981.50
3192693 3178106 3173710 3190218 3318421
Bruttonationalprodukt 3074870.00
3160818 3113314 3114843 3159554 3285291
Fasta Bruttoinvesteringar 615992.50
628346 624201 624000 622182 653090
Bnp Per Capita 7524.51
7562 7640 7640 7640 7700
Bnp Per Capita Ppp 12294.88
12300 12350 12350 12350 12395
Bnp Från Jordbruk 70244.51
85669 77486 71158 79531 61200
Bnp Från Entreprenad 108776.67
109765 109470 110191 111033 114087
Bnp Från Tillverkning 382563.62
393412 387400 387537 392381 408905
Bnp Från Mining 231638.37
237510 231615 234650 242126 240000
Bnp Från Offentlig Förvaltning 480320.97
483493 486726 486565 485644 502532
Bnp Från Tjänster 643923.33
645526 648573 652294 646606 670947
Bnp Från Transport 267778.61
273299 274438 271260 273578 284061
Bnp Från Verktyg 65588.74
65864 66035 66441 65857 68800
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 27.20
27.4 27.2 27.1 26.5 24
Egenföretagare 9748000.00
10111000 10511000 10711000 9741889 11711000
Arbetslösa Personer 6100.00
6610 6037 6059 6079 6670
Arbetskraftsdeltagande 59.10
60.5 59.65 59.18 59.67 61
Arbetskostnaderna 150.80
155 157 159 160 175
Löner 20176.00
20500 20200 21336 21703 21600
Lönerna I Manufacturing 17674.00
17900 17100 18540 18799 19000
Befolkning 57.73
58 59 59 59 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00
60 60 60 60 60
Löner Högutbildad 21300.00
21700 22100 20101 20158 23200
Löner Lågutbildade 3950.00
4108 4157 4073 4055 4157
Ungdomsarbetslöshet 53.70
51.44 52.18 53.07 52.4 51.51
Levnadslön Familj 10300.00
10400 10500 10500 10500 10630
Levnadslön Individuella 6460.00
6530 6630 6630 6630 6700
Sysselsättningsgraden 43.10
42.9 43 43.1 43.2 45.12
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 4.90
4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Inflation (Månad) -0.10
0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
Konsumentprisindex Kpi 108.40
110 110 114 115 121
Kärna Konsumentprisindexet 107.70
109 112 113 114 109
Kärna Inflation Rate 4.20
4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
Producentpriserna 109.20
112 112 115 117 125
Producentpriserna Förändras 6.30
6.6 6.7 6.7 6.3 5
Exportpriserna 151.10
151 151 152 151 151
Importpriserna 141.70
142 142 142 142 142
Mat Inflation 3.50
3.8 4 4 3.6 5.2
Inflationsförväntningar 5.59
5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
KPI bostadshjälpmedel 108.50
109 112 112 116 122
Cpi Transportfordon 111.40
109 110 117 115 119
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 6.50
6.75 6.75 6.75 7 7.75
Interbankränta 7.02
7.02 7.02 7.02 7.27 8.02
Penningmängden M0 252611.00
254859 258187 261642 265003 294777
Penningmängden M1 1719556.00
1740010 1746576 1749336 1751972 1753881
Penningmängden M2 2834147.00
2889160 2912598 2927151 2937626 2950471
Penningmängden M3 3509193.00
3580324 3636355 3691785 3746612 4214026
Banks Balansräkning 5415790.00
5505427 5576995 5648201 5719009 6338814
Valutareserven 50394.00
49544 50495 50497 50497 50645
Lån Till Den Privata Sektorn 3607700.00
3682016 3739581 3795350 3849895 4296805
Värde Ränta 7.25
7.5 6.4 7.5 7.75 5.4
Centralbanken Balansräkning 789151.00
813000 790452 790455 790455 977000
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 8794.70
472 3149 3257 3168 -1700
Export 116883.30
98513 107457 107615 107519 99742
Import 108088.60
98041 104309 104358 104351 101442
Kurantkonto -163760.00
-93000 -185992 -178166 -192919 -159000
Bytesbalans Till Bnp -2.50
-2.3 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
Utlandsskulden 170811.00
158000 167330 168186 167495 166000
Turister 1303293.00
1368527 1249300 1239600 1247300 1518528
Guldreserver 125.30
125 125 125 125 125
Terrorism Index 4.09
4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
Vapen Sales 74.00
59.79 62.52 65.26 67.99 67.86
Råolja Produktion 2.00
3 3 3 2 5
Utländska Direktinvesteringar 1863.00
1821 1809 1811 1815 1816
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 53.10
54 55 55 55 56
Statliga Budgetutskottet -4.60
-4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -7476.00
32327 -3424 17136 -5282 1391262
Statliga Utgifter 639964.00
683000 646555 648284 645555 697000
Statliga Intäkter 116226.00
149769 119368 136575 115804 1512702
Statsskuld 70549.00
51100 69442 70788 70256 55800
Skatteutgifter 123702.00
117442 122792 119439 121086 121440
Militära Utgifter 3110.20
3081 3079 3078 3076 3057
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 38.00
28 30 32 34 51
Tillverkning - Pmi 43.20
46 47 49 51 54
Industriproduktion 1.30
1.2 1.3 1.5 1.4 1
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10
0.2 0.14 0.13 0.12 0.5
Kapacitetsutnyttjande 81.10
81.6 81.14 81.14 81.14 81.5
Lagerförändringar -14172.00
3436 -2301 2867 3708 5691
Konkurser 155.00
156 155 155 155 155
Totalt - Vehicle - Försäljning 49670.00
48325 48479 48548 48509 48517
Bilregistreringar 32786.00
31752 31763 31838 31819 31821
Ledande Ekonomiska Index -0.90
0.7 0.3 0.11 0.12 1
Internet hastighet 6736.79
8602 8843 9079 9310 11179
IP-adresser 4274668.00
4228378 4262815 4243350 4262056 4256417
Gruv Produktion -5.20
0.6 -1.53 -1.6 -1.59 1.2
Stål Produktion 528.10
531 531 531 532 532
Sammanfallande Index 93.30
93.5 94 94.3 94.4 94
Konkurrenskraft - Index 4.32
4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
Konkurrenskraft Rank 61.00
61 61 61 61 61
Komposit - Pmi 48.00
50.5 50.7 50.9 51.1 52
Lätt Att Göra Affärer 82.00
71 86 87 87 69
Elproduktion 21990.00
21045 21261 21647 21485 21421
Korruption Index 43.00
43 43 43 43 43
Korruption Placering 71.00
71 71 71 71 71
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 22.00
15 16 18 18 16
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.30
0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.30
1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
Konsument - Spendera 1926959.00
1948167 1956710 1952009 1946507 2024886
Disponibel Personlig Inkomst 2911510.00
2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
Personliga Besparingar 0.40
-1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
Privat - Sektor - Credit 6.74
5.89 7.01 7.01 7.01 3.11
Bankernas Utlåningsränta 10.00
10 10 9.83 9.83 8.5
Bensinpriser 1.14
1.25 1.23 0.93 0.87 1.26
Hushållen Skuld Till Bnp 33.10
37 32.08 31.82 31.55 36
Hushållen Skuld Till Inkomst 71.90
78 70.84 70.59 70.33 77
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Housing - Index 544.47
521 600 603 605 530
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00
28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00
15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 2.00
2 2 2 2 2
Social Security Rate För Företag 1.00
1 1 1 1 2
Social Trygghet För Anställda 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 19.52
51.95 65.57 38.24 38.25 40.13
Temperatur 24.17
20.11 21.97 16.22 19 17.71