SYDAFRIKA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Sydafrika - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -2.20 1.5 1.2 1.3 1.5 2
Arbetslöshet 27.20 27.4 27.4 27.2 27.1 24
Inflation - Betygsätt 4.60 4.8 4.9 5.7 5.7 5.4
Ränta 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
Handelsbalans 11999.00 6917 472 4988 4667 -1700
Statsskulden Till Bnp 53.10 54 54 55 55 56
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 14.64
14.2 14.72 15.27 15.83 18.3
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.00
9.1 9.37 9.64 9.92 11.14
Lagren Marknaden 56647.52
55487 53639 51854 50126 43775
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -2.20
1.5 1.2 1.3 1.5 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80
1.3 1.7 1.6 0.8 2
BNP 349.42
390 390 405 405 420
Bnp Fasta Priser 3137110.10
3153634 3210697 3187304 3140373 3330585
Bruttonationalprodukt 3076397.00
3105662 3182725 3125619 3105431 3301568
Fasta Bruttoinvesteringar 617115.60
615126 632701 626989 620211 656326
Bnp Per Capita 7524.51
7562 7562 7640 7640 7700
Bnp Per Capita Ppp 12294.88
12300 12300 12350 12350 12395
Bnp Från Jordbruk 78966.90
78647 86055 80230 72268 89269
Bnp Från Entreprenad 108161.67
109774 110525 109892 110282 114652
Bnp Från Tillverkning 383150.11
387931 396139 389281 385032 410930
Bnp Från Mining 229121.66
239380 239156 232788 236172 248086
Bnp Från Offentlig Förvaltning 480861.91
480137 486843 488556 479534 505022
Bnp Från Tjänster 640882.86
639273 650000 651137 637156 674271
Bnp Från Transport 271183.77
270476 275193 275523 270338 285469
Bnp Från Verktyg 65132.85
65110 66320 66175 66245 68797
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 27.20
27.4 27.4 27.2 27.1 24
Egenföretagare 9838000.00
9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
Arbetslösa Personer 6100.00
6570 6610 6037 6059 6670
Arbetskraftsdeltagande 59.10
59.67 60.5 59.65 59.18 61
Arbetskostnaderna 148.30
153 155 156 158 173
Löner 19858.00
20500 20500 20200 21612 21600
Lönerna I Manufacturing 17146.00
17600 17900 17100 18211 19000
Befolkning 56.52
58 58 59 59 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00
60 60 60 60 60
Löner Högutbildad 21300.00
21700 21700 22100 20101 23200
Löner Lågutbildade 3950.00
4108 4108 4157 4073 4157
Ungdomsarbetslöshet 53.70
52.24 51.44 52.18 53.07 51.51
Levnadslön Familj 10300.00
10400 10400 10500 10264 10630
Levnadslön Individuella 6460.00
6530 6530 6467 6466 6700
Sysselsättningsgraden 43.10
42.98 43.12 43.07 42.92 45.12
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 4.60
4.8 4.9 5.7 5.7 5.4
Inflation (Månad) 0.40
0.6 0.5 0.7 0.44 0.4
Konsumentprisindex Kpi 107.60
109 110 112 114 122
Kärna Konsumentprisindexet 107.10
108 109 112 112 121
Kärna Inflation Rate 4.20
4.5 4.6 5.2 5 5.3
Producentpriserna 107.80
110 112 111 114 124
Producentpriserna Förändras 5.90
6.2 6.4 6 5.8 5
Exportpriserna 149.00
147 147 145 146 145
Importpriserna 141.40
141 140 140 140 140
Mat Inflation 3.40
4.2 4.9 5.3 5.3 5.2
Inflationsförväntningar 5.42
5.45 5.41 5.48 5.47 5.46
KPI bostadshjälpmedel 106.00
109 109 112 112 122
Cpi Transportfordon 110.20
108 112 111 116 124
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
Interbankränta 7.01
7.01 7.26 7.26 7.26 8.01
Penningmängden M0 248450.00
251040 254062 257101 260418 292765
Penningmängden M1 1643044.00
1640244 1636058 1635065 1633568 1632840
Penningmängden M2 2703946.00
2682429 2659587 2648259 2640025 2629310
Penningmängden M3 3407237.00
3442736 3477878 3512401 3546311 3854024
Banks Balansräkning 5294383.00
5235195 5288696 5341784 5394382 5894281
Valutareserven 50511.00
50583 49544 50611 50612 50645
Lån Till Den Privata Sektorn 3550866.00
3591760 3635609 3679636 3722905 4106129
Värde Ränta 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 8.25
Centralbanken Balansräkning 739906.00
772724 813000 769771 769803 977000
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 11999.00
6917 472 4988 4667 -1700
Export 110148.00
103325 98513 101209 100906 99742
Import 98148.00
96408 98041 96222 96239 101442
Kurantkonto -229000.00
-201185 -93000 -207234 -201661 -159000
Bytesbalans Till Bnp -2.50
-2.3 -2.3 -2.7 -2.7 -3.2
Utlandsskulden 183239.00
193318 158000 198531 200261 166000
Turister 1196107.00
1305700 1368527 1309100 1309200 1518528
Guldreserver 125.30
125 125 125 125 125
Terrorism Index 4.09
4.51 4.64 4.91 5.18 5.45
Vapen Sales 74.00
51.17 59.79 62.52 65.26 67.86
Råolja Produktion 2.00
3 3 3 3 5
Utländska Direktinvesteringar 1961.00
2022 2037 2041 2029 2028
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 53.10
54 54 55 55 56
Statliga Budgetutskottet -4.60
-4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 35505.00
3571 32327 -1137 17855 1391262
Statliga Utgifter 638476.00
638234 647430 648692 637087 671605
Statliga Intäkter 142336.00
118889 149769 113556 132145 1512702
Statsskuld 81061.00
89034 51100 94674 96922 55800
Skatteutgifter 106831.00
115318 117442 114693 114290 121440
Militära Utgifter 3110.20
3100 3081 3079 3078 3057
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 39.00
43 49 49 50 51
Tillverkning - Pmi 51.50
50.48 55 50.06 49.94 55.9
Industriproduktion 0.70
0.99 1.19 1.25 1.27 1
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30
-0.14 0.2 0.08 0.1 0.5
Kapacitetsutnyttjande 81.10
80.9 81.6 80.96 80.96 81.5
Lagerförändringar 11633.00
8299 7991 5404 7153 6416
Konkurser 154.00
156 157 157 157 157
Totalt - Vehicle - Försäljning 47881.00
43788 45591 45274 45179 45235
Bilregistreringar 32108.00
27691 28794 28584 28577 28589
Ledande Ekonomiska Index 0.00
0.4 0.7 0.3 0.11 1
Internet hastighet 6736.79
8355 8602 8843 9079 11179
IP-adresser 4274668.00
4272995 4228378 4262815 4243350 4256417
Gruv Produktion 2.80
-1.41 0.6 -1.53 -1.6 1.2
Stål Produktion 547.40
541 537 536 536 536
Sammanfallande Index 94.70
93.93 93.92 93.91 93.92 93.92
Konkurrenskraft - Index 4.32
4.32 4.32 4.34 4.39 4.37
Konkurrenskraft Rank 61.00
61 61 62 52 63
Komposit - Pmi 49.30
51.2 50.5 49.95 49.95 49.95
Lätt Att Göra Affärer 82.00
72 71 86 87 69
Elproduktion 21915.00
21464 21076 21262 21498 21341
Korruption Index 43.00
44 46 43 43 48
Korruption Placering 71.00
72 59 72 72 57
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 22.00
17 18 10 8 1.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.20
0.04 0.5 0.12 0.12 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.70
1.66 1.9 1.58 1.57 2.2
Konsument - Spendera 1936072.00
1924433 1961669 1967049 1915821 2034918
Disponibel Personlig Inkomst 2868646.00
2965725 2800000 3035351 3075238 3140000
Personliga Besparingar -0.20
0.03 -1.2 0 -0.02 0.2
Privat - Sektor - Credit 5.68
7.9 5.89 5.57 5.57 3.11
Bankernas Utlåningsränta 10.00
10 10 10 9.83 8.5
Bensinpriser 1.21
1.22 1.15 1.09 1.03 0.51
Hushållen Skuld Till Bnp 33.10
32.31 37 31.78 31.52 36
Hushållen Skuld Till Inkomst 71.90
71.14 78 70.84 70.59 77
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Housing - Index 544.47
593 521 600 603 530
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00
28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 45.00
45 45 43 42 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00
15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 2.00
2 2 2 2 2
Social Security Rate För Företag 1.00
1 1 1 1 2
Social Trygghet För Anställda 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 19.52
16.73 51.95 65.57 38.24 40.13
Temperatur 24.17
13.17 20.11 21.97 16.22 17.71