Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 575.00 575 575 575 575 575

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 2.7 2.7 2.7 2.7 3
Inflation - Betygsätt 4.80 4.6 4.4 4.2 4.2 4.3
Handelsbalans -1942.90 -2278 -2278 -2278 -2247 -2278

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 2.7 2.7 2.7 2.7 3
BNP 7.70 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Befolkning 15.30 16.2 16.2 16.2 16.27 16.69

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.80 4.6 4.4 4.2 4.2 4.3
Inflation (Månad) -0.80 0.5 1 1.3 1.4 1.7
Mat Inflation 1.24 1.6 2.1 2.5 3 4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -1942.90 -2278 -2278 -2278 -2247 -2278
Export 195.42 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37
Import 2138.32 2332 2332 2332 2332 2332

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Somalia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.