Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 575.00 575 575 575 575 575

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8
Inflation - Betygsätt 4.59 4.2 4.3 3.6 3 3.7
Handelsbalans -2792.47 -2247 -2247 -2278 -2278 -2278

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8
BNP 4.92 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Befolkning 15.89 16.27 16.27 16.27 16.27 16.69

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.59 4.2 4.3 3.6 3 3.7
Inflation (Månad) 0.73 2 -0.3 1.8 1.4 1.7
Mat Inflation 6.05 4 2.7 2.5 2.3 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2792.47 -2247 -2247 -2278 -2278 -2278
Export 133.67 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37
Import 2926.14 2332 2332 2332 2332 2332

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Somalia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.