Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 575.00 575 575 575 575 575
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 575.00 575 575 575 575 575
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 2.9 2.9 3 3 3
BNP 7.48 7.7 7.7 8.45 8.45 8.45
Befolkning 14.74 15.3 15.16 15.58 15.58 15.58
Inflation - Betygsätt 6.80 6.1 4.1 3.7 3.4 3
Handelsbalans -2148.66 -2230 -2258 -2278 -2278 -2278
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 2.9 2.9 3 3 3
BNP 7.48 7.7 7.7 8.45 8.45 8.45
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Befolkning 14.74 15.3 15.16 15.58 15.58 15.58
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 6.80 6.1 4.1 3.7 3.4 3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2148.66 -2230 -2258 -2278 -2278 -2278
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Somalia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.