Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 575.00 575 575 575 575 575

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2
Inflation - Betygsätt 5.08 4.4 4.2 4.2 4.3 3.7
Handelsbalans -3190.50 -2278 -2278 -2247 -2247 -2278

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2
BNP 7.70 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Befolkning 15.89 16.2 16.2 16.27 16.27 16.69

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 5.08 4.4 4.2 4.2 4.3 3.7
Mat Inflation -0.30 2.1 2.5 3 3.3 4
Inflation (Månad) 2.17 1 1.3 1.4 1.4 1.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -3190.50 -2278 -2278 -2247 -2247 -2278
Import 3607.02 2332 2332 2332 2332 2332
Export 416.50 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Somalia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.