Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 50.56 50.92 51.14 51.36 51.58 52.01
Lagren Marknaden 5570.81 5347 5216 5089 4965 4716
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.81 4.95 5.03 5.1 5.18 5.33

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
Arbetslöshet 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Inflation - Betygsätt 2.60 3.2 4 3.5 3.5 3.5
Inflation (Månad) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
Ränta 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Handelsbalans -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
Kurantkonto 1217.66 -200 -500 589 589 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 41.90 46 46 46 44 44
Statliga Budgetutskottet -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Förtroendekommissionen 40.20 -26 -20 -12 -6 1
Konsument - Confidence 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
BNP 355.50 375 375 375 390 390
Bnp Fasta Priser 2654444.00 2493000 2377844 2736732 2784512 2906409
Bruttonationalprodukt 2975936.04 2882466 2956123 3068190 3121757 3258418
Fasta Bruttoinvesteringar 762295.69 654068 730574 785927 799648 834654
Bnp Per Capita 3022.00 3400 3400 3400 3700 3700
Bnp Per Capita Ppp 7942.50 7916 8400 8400 7916 8224
Bnp Från Jordbruk 185007.00 148841 141317 190742 194072 202568
Bnp Från Entreprenad 302777.00 265127 274512 312163 317613 331517
Bnp Från Tillverkning 622014.00 548407 506125 641296 652493 681057
Bnp Från Mining 19734.00 32949 16149 20346 20701 21607
Bnp Från Offentlig Förvaltning 125406.00 120488 103515 129294 131551 137310
Bnp Från Tjänster 1515057.00 1484840 1418088 1562024 1589295 1658869
Bnp Från Transport 68310.82 85062 68483 70428 71658 74795
Bnp Från Verktyg 76382.00 80717 89606 78750 80125 83632

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Egenföretagare 42653.00 42500 42000 43700 43700 43700
Arbetslösa Personer 2390.00 2260 2200 2200 2200 2100
Arbetskraftsdeltagande 61.71 63.7 63.7 64 64 64
Lönerna I Manufacturing 122.31 117 129 119 119 125
Befolkning 108.80 110 110 110 112 112
Minimilöner 537.00 557 579 579 579 590
Sysselsättningsgraden 94.69 94.6 94.6 94.3 94.3 94.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.60 3.2 4 3.5 3.5 3.5
Inflation (Månad) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 122.40 124 125 126 127 131
Kärna Konsumentprisindexet 121.60 123 124 126 127 131
Kärna Inflation Rate 3.20 3.3 3.2 4.1 4.1 4.1
Producentpriserna 132.20 139 138 136 135 141
Producentpriserna Förändras -4.80 2.5 2 2.3 2.3 3.3
Mat Inflation 2.10 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
KPI bostadshjälpmedel 114.60 117 117 118 119 122
Cpi Transportfordon 105.90 110 110 111 110 115

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Penningmängden M2 12078764.03 11350000 11350000 11880000 11880000 11880000
Valutareserven 87610.00 87900 88000 88500 88500 89500
Banks Balansräkning 2502.80 1340 1330 1360 1360 1450
Värde Ränta 2.75 3.25 3.75 4.25 3.25 4
Utlåningsräntan 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Lån Till Banker 287388.24 265000 255000 299000 299000 299000
Lån Till Den Privata Sektorn 7920155.12 7479823 7756064 8325911 8308243 8842118
Cash Reserveringsgrad 12.00 14 13 13 13 13
Centralbanken Balansräkning 4996.74 5050 4750 5100 5100 5050

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
Kurantkonto 1217.66 -200 -500 589 589 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Import 9288013.42 8500000 990000 8940000 8940000 9020000
Export 5788774.50 6150000 615000 4750000 4750000 4960000
Utlandsskulden 83617.93 73500 73500 73500 73500 73500
Remitteringar 2648018.90 2320000 268000 3000000 3000000 3080000
Turister 776798.00 530000 550000 650000 675000 705000
Guldreserver 197.93 197 197 197 197 197
Utländska Direktinvesteringar 1153.00 840 550 1050 1050 1200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 41.90 46 46 46 44 44
Statliga Budgetutskottet -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -37595.00 -65000 -87000 -54000 -82000 -54000
Statliga Utgifter 280571.37 329167 274861 289269 294319 307204
Statliga Intäkter 206835.00 242000 220000 254000 254000 254000
Skatteutgifter 244430.00 307000 307000 336000 336000 344000
Militära Utgifter 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 40.20 -26 -20 -12 -6 1
Industriproduktion -6.30 4.5 4.2 5.3 5.3 5.3
Totalt - Vehicle - Försäljning 8093.00 9600 9700 9500 9500 9200
Tillverkning - Pmi 39.70 48.5 49 51 52 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Konsument - Spendera 1888717.55 1651771 1585255 1947268 1981265 2067998
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54
Bensinpriser 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63
Konsumentkrediter 456.61 398 419 471 479 500

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 10130.00 11800 10000 14000 14000 14000
Bygglov 37256.00 43500 44000 42000 42000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.