Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 51.27 52.05 52.28 52.51 52.74 53.2
Lagren Marknaden 7892.23 7677 7577 7477 7379 7187
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.68 4.78 4.86 4.94 5.02 5.2
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
Arbetslöshet 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Inflation - Betygsätt 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Ränta 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Handelsbalans -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Kurantkonto 566.76 367 -150 -200 -500 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 38 38 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Förtroendekommissionen 37.30 45 46 42 45 50
Konsument - Confidence 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
BNP 330.91 356 390 390 390 390
Bnp Fasta Priser 2483615.37 2658088 2648142 2403713 2647534 2833522
Bruttonationalprodukt 2872412.32 2983149 2971987 3015592 3061992 3180037
Fasta Bruttoinvesteringar 650874.92 803641 800634 753292 693833 856681
Bnp Per Capita 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
Bnp Per Capita Ppp 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
Bnp Från Jordbruk 147497.00 195626 194894 168933 157232 208537
Bnp Från Entreprenad 264202.00 291315 290225 217308 281639 310542
Bnp Från Tillverkning 547022.00 639658 637264 590904 583125 681875
Bnp Från Mining 32944.00 20925 20846 23839 35118 22306
Bnp Från Offentlig Förvaltning 119397.00 111452 111035 97966 127277 118808
Bnp Från Tjänster 1479208.00 1494379 1488787 1383527 1576836 1593008
Bnp Från Transport 84765.58 189565 188855 81529 90360 202076
Bnp Från Verktyg 80208.00 76101 75816 71502 85502 81124
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Arbetslösa Personer 2432.00 2300 2260 2260 2200 2200
Arbetskraftsdeltagande 62.06 63.7 63.7 63.7 63.7 64
Löner 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Lönerna I Manufacturing 113.10 112 105 117 129 119
Befolkning 107.00 108 108 108 108 108
Minimilöner 537.00 557 557 557 579 579
Sysselsättningsgraden 94.64 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Konsumentprisindex Kpi 120.60 122 124 125 125 127
Kärna Konsumentprisindexet 119.80 120 122 123 124 125
Kärna Inflation Rate 2.70 2.7 3.5 3 3.2 4.1
Producentpriserna 136.10 133 140 142 139 133
Producentpriserna Förändras 1.60 0.5 1.6 2.5 2 2.3
Mat Inflation -0.90 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
KPI bostadshjälpmedel 112.80 115 118 118 118 119
Cpi Transportfordon 106.20 108 110 111 110 112
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Penningmängden M2 11198689.25 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
Valutareserven 86160.00 86500 87300 87900 88000 88500
Banks Balansräkning 2264.70 1290 1320 1340 1330 1360
Värde Ränta 3.75 4.25 4.25 3.75 3.75 4.25
Utlåningsräntan 4.75 5.25 5.25 4.75 4.75 5.25
Lån Till Banker 302542.34 275000 265000 265000 255000 299000
Lån Till Den Privata Sektorn 7579963.13 8150000 7876285 7681353 7945682 9300000
Cash Reserveringsgrad 18.00 17 17 17 17 19
Centralbanken Balansräkning 5159.88 5358 5300 5250 5200 5400
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Kurantkonto 566.76 367 -150 -200 -500 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 8659699.29 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
Export 6250907.82 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
Utlandsskulden 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
Remitteringar 2589236.30 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
Turister 702843.00 697000 730000 670000 550000 700000
Guldreserver 197.93 197 197 197 197 197
Utländska Direktinvesteringar 543.00 950 800 840 550 1050
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 38 38 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -178557.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
Statliga Utgifter 327068.78 252869 251923 268777 348655 269559
Statliga Intäkter 236528.00 241000 232000 242000 220000 254000
Skatteutgifter 282233.00 321000 326000 307000 307000 336000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 37.30 45 46 42 45 50
Industriproduktion -7.90 3.2 4.2 4.5 4.2 5.3
Lagerförändringar -27208.58 15700 15700 15700 15700 19300
Totalt - Vehicle - Försäljning 9721.00 9600 9000 9300 9700 8900
Tillverkning - Pmi 51.80 53.6 53.4 52.5 53 54.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Konsument - Spendera 1646009.73 1915460 1908292 1670633 1754646 2041880
Bankernas Utlåningsränta 7.11 7.27 7.27 7.21 7.21 7.27
Konsumentkrediter 396.23 384 382 398 398 409
Bensinpriser 1.05 0.91 0.89 0.88 0.85 0.89
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
Bygglov 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.