Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 51.21 51.53 51.75 51.98 52.2 52.65
Lagren Marknaden 7223.83 7033 6813 6598 6391 5996
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.78 4.82 4.95 5.07 5.2 5.46

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 3.80 2 2.5 4 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
Arbetslöshet 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
Inflation - Betygsätt 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
Handelsbalans -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
Kurantkonto -600.50 550 550 400 590 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 53.50 54 54 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
Förtroendekommissionen 39.70 41 38.7 35 30 38
Konsument - Confidence -24.00 15 25 20 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 3.80 2 2.5 4 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
BNP 361.49 379 379 379 379 379
Bnp Fasta Priser 4428969.00 5085745 4534474 4891767 4650417 5347661
Bruttonationalprodukt 4739372.31 5041193 4881511 4991068 4976341 5300815
Fasta Bruttoinvesteringar 942479.18 1085229 928702 1217883 989603 1141119
Bnp Per Capita 3269.67 3160 3160 3160 3300 3300
Bnp Per Capita Ppp 7953.58 8720 8720 8720 9000 9000
Bnp Från Jordbruk 398213.00 547702 462212 439167 418124 575908
Bnp Från Entreprenad 274240.00 344206 236798 364325 287952 361932
Bnp Från Tillverkning 729091.00 1026610 940021 930823 765546 1079480
Bnp Från Mining 25337.00 32599 38611 46981 26604 34278
Bnp Från Offentlig Förvaltning 224113.00 262895 219253 283208 235319 276434
Bnp Från Tjänster 2829856.00 2982987 2710501 2882626 2971349 3136610
Bnp Från Transport 136562.00 142973 143900 115470 143390 150336
Bnp Från Verktyg 172171.00 151642 146260 164545 180780 159452

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
Egenföretagare 43826.27 42000 42000 42100 43000 43100
Arbetslösa Personer 3503.76 3100 3100 3400 2900 2500
Arbetskraftsdeltagande 64.20 61.5 61.5 62 62 62
Lönerna I Manufacturing 121.81 125 125 125 125 125
Befolkning 109.60 114 114 114 114 114
Sysselsättningsgraden 93.50 92.1 92.1 92.1 92.5 93
Minimilöner 537.00 537 537 537 537 547

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 130.80 134 135 135 135 140
Kärna Konsumentprisindexet 128.60 131 131 132 132 136
Kärna Inflation Rate 3.00 4.1 3.8 3.2 3 3
Producentpriserna 92.69 95 95.76 93.18 95.98 96.42
Producentpriserna Förändras 0.90 5.5 2.5 4 1.5 1.5
Mat Inflation 3.10 3 5 4.5 3 3
KPI bostadshjälpmedel 120.20 121 123 124 124 129
Cpi Transportfordon 122.90 123 123 124 124 124

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
Penningmängden M2 14233127.52 14010757 13900000 13700000 1380000 14005770
Valutareserven 108900.00 105000 106000 110000 110000 108000
Banks Balansräkning 1408.00 3850 3750 3700 3325 3125
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Centralbanken Balansräkning 7941.32 7998 7970 8010 7950 7900
Utlåningsräntan 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Lån Till Banker 346055.12 344000 350000 345000 350000 397000
Lån Till Den Privata Sektorn 8278034.01 8400655 8465029 8605727 8716770 9170042

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
Kurantkonto -600.50 550 550 400 590 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Import 10979575.63 9000000 8700000 8900000 8500000 8500000
Export 6273257.79 5300000 5500000 6000000 5300000 5300000
Utlandsskulden 98488.01 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
Kapitalflöden 4.71 5 5.5 7 4.89 6
Remitteringar 2502000.00 2698541 2798541 2850000 2509084 2509084
Turister 11855.00 200000 250000 300000 300000 300000
Guldreserver 157.01 180 180 180 200 200
Utländska Direktinvesteringar 855.00 1000 1000 1200 1200 1000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 53.50 54 54 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde -128701.00 -54000 -126000 -90000 -110000 -69000
Statliga Utgifter 692311.26 667251 692608 852275 726927 701615
Statliga Intäkter 284014.00 214000 250000 230000 255000 255000
Skatteutgifter 412715.00 340000 340000 340000 340000 324000
Militära Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 39.70 41 38.7 35 30 38
Industriproduktion 26.50 350 -10 -15 6 6
Kapacitetsutnyttjande 67.36 71.33 76.02 75.66 75.98 79.01
Tillverkning - Pmi 51.80 52 53 52.5 53 53
Totalt - Vehicle - Försäljning 8447.00 9000 9000 8800 8800 9000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence -24.00 15 25 20 7 7
Konsument - Spendera 3246818.34 3848982 3358805 3301627 3409159 4047205
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
Bensinpriser 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
Konsumentkrediter 404.40 426 424 425 426 448

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Housing - Index 10409.00 12100 12100 12500 13000 13000
Bygglov 38389.00 42000 40000 42000 45000 48000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.