Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 48.57 48.77 48.98 49.19 49.4 49.82
Lagren Marknaden 6910.04 6689 6526 6367 6211 5900
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.92 3.96 4.02 4.08 4.14 4.27

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 5.60 2 4 3 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.30 5.5 13 9.3 7.5 9
Arbetslöshet 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
Inflation - Betygsätt 4.20 4.5 5.5 6.5 3.5 3
Inflation (Månad) 1.30 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -2180960.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
Kurantkonto 1651.85 560 720 -350 590 590
Bytesbalans Till Bnp 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Statsskulden Till Bnp 41.50 53 53 53 53 54
Statliga Budgetutskottet -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
Förtroendekommissionen 10.60 12 18 20 25 30
Konsument - Confidence -47.90 2 5 6 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 5.60 2 4 3 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.30 5.5 13 9.3 7.5 9
BNP 376.80 373 373 373 373 379
Bnp Fasta Priser 4825185.00 4669472 4670486 4522847 4448363 4848716
Bruttonationalprodukt 4782915.81 5450787 4949874 5076976 4993366 5442769
Fasta Bruttoinvesteringar 1029629.31 1131944 911658 905835 890917 971100
Bnp Per Capita 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Bnp Per Capita Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Bnp Från Jordbruk 519641.00 463919 470286 442644 435355 474536
Bnp Från Entreprenad 326571.00 291685 294302 252964 248798 271190
Bnp Från Tillverkning 974013.00 923969 815146 751766 739386 805931
Bnp Från Mining 30929.00 37187 49596 26668 26229 28590
Bnp Från Offentlig Förvaltning 249426.00 201219 288275 232305 228479 249043
Bnp Från Tjänster 2830158.00 2808710 2880158 2865885 2818689 3072371
Bnp Från Transport 135648.00 177278 99199 132574 130391 142126
Bnp Från Verktyg 143873.00 143910 160999 182919 179907 196098

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
Egenföretagare 39836.00 42100 42400 43000 43700 43700
Arbetslösa Personer 3813.00 2900 2700 2700 2700 2700
Arbetskraftsdeltagande 58.74 61 62 62 62 62
Lönerna I Manufacturing 122.35 120 120 125 125 125
Befolkning 108.80 112 112 112 112 114
Minimilöner 537.00 557 557 557 557 557
Sysselsättningsgraden 91.27 92 93 93.5 93.5 94

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.20 4.5 5.5 6.5 3.5 3
Inflation (Månad) 1.30 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 127.80 128 130 131 131 135
Kärna Konsumentprisindexet 125.50 125 127 128 130 135
Kärna Inflation Rate 3.40 3 3.2 3.5 4 4
Producentpriserna 129.77 128 138 135 135 140
Producentpriserna Förändras -5.30 -3.6 5.5 4.5 4 4
Mat Inflation 6.20 2.5 1.5 2.3 3 3
KPI bostadshjälpmedel 115.20 120 120 122 119 122
Cpi Transportfordon 116.20 109 115 122 120 123

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Penningmängden M2 13550358.13 15982462 16857223 17658212 18606745 22105789
Valutareserven 108799.00 111358 116140 120921 125703 144830
Banks Balansräkning 3078.50 3209 3368 3410 3686 4325
Värde Ränta 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
Utlåningsräntan 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Lån Till Banker 296375.93 269485 263517 259311 251581 235710
Lån Till Den Privata Sektorn 8041308.93 8635844 9121635 8637938 8443420 9203328
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Centralbanken Balansräkning 7340.26 8186 8820 9454 10088 12623

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -2180960.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
Kurantkonto 1651.85 560 720 -350 590 590
Bytesbalans Till Bnp 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Import 7918690.00 7900000 8550000 8590000 9020000 9320000
Export 5737730.00 4930000 5150000 4950000 4960000 4960000
Utlandsskulden 83617.93 84265 84265 84265 84265 84565
Remitteringar 2890413.30 2463549 2469298 2473222 2480795 2509084
Turister 19793.00 550000 550000 535000 605000 715000
Guldreserver 187.91 200 200 200 200 200
Utländska Direktinvesteringar 537.00 600 900 1150 1000 1000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 41.50 53 53 53 53 54
Statliga Budgetutskottet -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -302590.00 -54000 -54000 -102000 -54000 -54000
Statliga Utgifter 633065.57 594539 965802 669087 658068 717295
Statliga Intäkter 238548.00 213000 200500 223000 234000 255000
Skatteutgifter 541138.00 315000 315000 319500 324000 324000
Militära Utgifter 3753.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 10.60 12 18 20 25 30
Industriproduktion -5.10 -10 9.5 5.5 6 6
Totalt - Vehicle - Försäljning 7295.00 8500 9000 9000 9000 9000
Tillverkning - Pmi 52.50 51 53 51 53 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -47.90 2 5 6 7 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.10 1 9.5 5.5 3.6 3.6
Konsument - Spendera 3651785.61 3496811 3291968 3310539 3256019 3549061
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
Bensinpriser 1.08 0.97 0.92 0.87 0.83 0.79
Konsumentkrediter 405.58 471 466 451 443 483

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 10531.00 11700 12100 11900 12500 13000
Bygglov 28696.00 35500 43000 42500 43000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.