Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 48.53 48.55 48.76 48.97 49.18 49.6
Lagren Marknaden 6851.38 6692 6529 6370 6214 5903
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.80 3.85 3.91 3.97 4.03 4.15

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.30 2 3 2 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
Arbetslöshet 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Inflation - Betygsätt 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
Kurantkonto 1009.98 700 900 550 550 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 53.50 53 53 53 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
Förtroendekommissionen 17.40 15 20 25 28 30
Konsument - Confidence -47.90 -30 10 7 5 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.30 2 3 2 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
BNP 376.80 373 373 373 379 379
Bnp Fasta Priser 4244695.00 4670486 4526757 5187074 4520600 5653911
Bruttonationalprodukt 4583578.37 4949874 5076976 5141634 4881511 5604382
Fasta Bruttoinvesteringar 872020.86 911658 905835 1106852 928702 1206468
Bnp Per Capita 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Bnp Per Capita Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Bnp Från Jordbruk 434377.00 470286 442652 558614 462612 608889
Bnp Från Entreprenad 217314.00 294302 26129 351064 231439 382660
Bnp Från Tillverkning 882192.00 815146 750147 1047064 939534 1141300
Bnp Från Mining 35552.00 49596 27102 33249 37863 36241
Bnp Från Offentlig Förvaltning 205871.00 288275 232712 268133 219253 292265
Bnp Från Tjänster 2526208.00 2880158 2870521 3042420 2690412 3316238
Bnp Från Transport 136438.00 99199 130024 145822 145306 158946
Bnp Från Verktyg 138453.00 160999 182862 154663 147452 168583

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Egenföretagare 43269.00 41900 42000 42000 42500 43000
Arbetslösa Personer 4138.00 3900 3500 3500 3100 2900
Arbetskraftsdeltagande 63.23 60.8 61 61 61.5 62
Lönerna I Manufacturing 121.81 120 125 125 125 125
Befolkning 108.80 112 112 112 114 114
Minimilöner 537.00 537 537 537 537 537
Sysselsättningsgraden 91.27 91.5 91.7 91.7 92.1 92.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 127.80 129 129 131 131 134
Kärna Konsumentprisindexet 126.10 127 129 130 131 134
Kärna Inflation Rate 3.30 3.9 4 3.9 4.1 3
Producentpriserna 90.43 91.77 93.86 95.88 96.17 97.31
Producentpriserna Förändras -3.00 -0.5 1.8 3.5 5.5 1.5
Mat Inflation 4.60 7 5 5 3 3
KPI bostadshjälpmedel 116.00 119 119 119 118 122
Cpi Transportfordon 118.90 114 120 120 121 123

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Penningmängden M2 13524338.42 13738070 14028966 14319861 14610757 15105789
Valutareserven 106980.00 105164 105508 105851 106195 107227
Banks Balansräkning 3202.00 3368 3410 3686 3850 4325
Värde Ränta 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
Utlåningsräntan 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Lån Till Banker 310439.63 301446 299241 347036 354832 375831
Lån Till Den Privata Sektorn 7923511.11 9121635 8637938 8644407 8400655 9422404
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Centralbanken Balansräkning 7071.68 7020 6854 6888 6722 6623

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
Kurantkonto 1009.98 700 900 550 550 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
Import 8450000.00 8150000 8190000 8320000 8500000 8500000
Export 5720000.00 5550000 5350000 5250000 5300000 5300000
Utlandsskulden 98488.01 1020000 1020000 1020000 1050000 1050000
Remitteringar 2514296.90 2469298 2473222 2480795 2498541 2509084
Turister 19793.00 25000 55000 10000 200000 300000
Guldreserver 164.05 160 165 170 180 200
Utländska Direktinvesteringar 800.00 900 1150 1000 1000 1000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 53.50 53 53 53 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -44426.00 -172000 -154500 -54000 -54000 -69000
Statliga Utgifter 650335.79 965802 669087 680545 692608 741795
Statliga Intäkter 291920.00 200500 223000 234000 234000 255000
Skatteutgifter 336346.00 355000 349500 344000 340000 324000
Militära Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 17.40 15 20 25 28 30
Industriproduktion 154.30 9.5 5.5 6 7.5 6
Totalt - Vehicle - Försäljning 5570.00 7000 9000 9000 9000 9000
Tillverkning - Pmi 49.90 53 51 53 55 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -47.90 -30 10 7 5 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.80 5.5 3.5 3.6 3.2 3.6
Konsument - Spendera 3153807.45 3291968 3310539 3925670 3358805 4278980
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
Bensinpriser 1.09 0.97 0.92 0.84 0.83 0.79
Konsumentkrediter 419.86 466 443 451 447 492

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 10590.00 12100 11900 12500 12100 13000
Bygglov 33627.00 30000 42500 43000 32000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.