Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 49.34 49.74 49.96 50.17 50.39 50.81
Lagren Marknaden 6328.41 6188 6038 5890 5746 5458
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.77 2.82 2.86 2.9 2.95 3.03

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
Arbetslöshet 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
Inflation - Betygsätt 2.50 2 1.7 2.5 4 3
Inflation (Månad) 0.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Handelsbalans -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
Kurantkonto -252.00 -500 -250 560 720 590
Bytesbalans Till Bnp 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 41.50 55 55 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Förtroendekommissionen 22.30 -20 -12 -6 1 1
Konsument - Confidence 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
BNP 376.80 360 360 373 373 373
Bnp Fasta Priser 4450941.41 2377844 2747350 4669038 4784762 2917685
Bruttonationalprodukt 5166622.67 2956123 3080094 5419787 5554119 3271060
Fasta Bruttoinvesteringar 1072932.66 730574 788976 1125506 1153403 837893
Bnp Per Capita 3022.00 3400 3400 3700 3700 3700
Bnp Per Capita Ppp 8908.20 8450 8450 8720 8720 8720
Bnp Från Jordbruk 185007.00 141317 191482 194072 198883 203354
Bnp Från Entreprenad 625980.07 274512 313374 656653 672929 332803
Bnp Från Tillverkning 877543.97 506125 643784 920544 943360 683699
Bnp Från Mining 35248.70 16149 20425 36976 37892 21691
Bnp Från Offentlig Förvaltning 190728.67 103515 129795 200074 205033 137843
Bnp Från Tjänster 1515057.00 1418088 1568084 1589295 1628686 1665305
Bnp Från Transport 68310.82 68483 70702 71658 73434 75085
Bnp Från Verktyg 136407.28 89606 79055 143091 146638 83957

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
Egenföretagare 33764.00 40000 41500 42100 42400 43700
Arbetslösa Personer 7254.00 3300 3300 2900 2700 2700
Arbetskraftsdeltagande 55.64 60 60 61 62 62
Lönerna I Manufacturing 99.94 100 110 120 120 125
Befolkning 108.80 110 110 112 112 112
Minimilöner 537.00 537 537 557 557 557
Sysselsättningsgraden 82.32 88 90 90 92 92

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 2 1.7 2.5 4 3
Inflation (Månad) 0.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 122.30 123 124 125 127 128
Kärna Konsumentprisindexet 122.10 124 125 126 127 130
Kärna Inflation Rate 3.00 3.2 3.5 3.5 3.8 4.1
Producentpriserna 131.70 138 136 135 135 140
Producentpriserna Förändras -3.10 2 2.3 2.3 2.5 3.3
Mat Inflation 2.90 3 3 2.5 1.5 3
KPI bostadshjälpmedel 113.80 115 116 117 118 119
Cpi Transportfordon 101.90 108 109 107 106 112

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Penningmängden M2 12775438.56 14232940 15107701 15982462 16857223 18606745
Valutareserven 93290.00 90400 91519 92652 93785 96052
Banks Balansräkning 2326.00 2890 3050 3209 3368 3686
Värde Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.25
Utlåningsräntan 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.25
Lån Till Banker 303154.59 271421 267453 263485 259517 251581
Lån Till Den Privata Sektorn 8239837.69 7756064 8358213 8586730 8857826 8876423
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Centralbanken Balansräkning 4996.74 5216 5282 5347 5413 5545

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
Kurantkonto -252.00 -500 -250 560 720 590
Bytesbalans Till Bnp 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 3282710.00 630000 742000 790000 855000 9020000
Export 2783510.00 3950000 4750000 4930000 5150000 4960000
Utlandsskulden 83617.93 83964 83964 84265 84265 84265
Remitteringar 2396623.70 2452052 2457800 2463549 2469298 2480795
Turister 776798.00 250000 450000 550000 550000 605000
Guldreserver 197.90 200 200 200 200 200
Utländska Direktinvesteringar 500.00 550 1050 1050 1200 1200

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 41.50 55 55 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -202136.00 -131500 -151000 -102000 -114500 -90000
Statliga Utgifter 563543.97 274861 290391 591158 605810 308396
Statliga Intäkter 151493.00 175500 185000 213000 200500 234000
Skatteutgifter 353629.00 307000 336000 315000 315000 324000
Militära Utgifter 3753.00 3000 3000 3500 3500 3500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 22.30 -20 -12 -6 1 1
Industriproduktion -61.40 4.2 5.3 5.3 9.5 6
Totalt - Vehicle - Försäljning 1389.00 5500 7500 8500 9000 9000
Tillverkning - Pmi 49.70 49 51 52 53 53.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.70 2 3.5 3.5 9.5 3.6
Konsument - Spendera 3314513.21 1585255 1954823 3476924 3563102 2076022
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.54 6.54 7.04 7.04
Bensinpriser 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73
Konsumentkrediter 446.38 419 473 479 491 502

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 11878.00 10000 14000 14000 14000 14000
Bygglov 37256.00 20500 35500 35500 43000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.