Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 50.91 51.34 51.56 51.78 52 52.45
Lagren Marknaden 7722.58 7743 7648 7554 7461 7279
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.77 4.49 4.56 4.62 4.69 4.83
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.2 0.8 1 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6 6.2 6.1 6.1 6.2
Arbetslöshet 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
Inflation - Betygsätt 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
Handelsbalans -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
Kurantkonto -81.51 -150 -200 -500 589 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Statsskulden Till Bnp 41.90 38 38 38 39 38
Statliga Budgetutskottet -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Förtroendekommissionen 40.20 40 42 45 50 50
Konsument - Confidence 1.30 10 6 5.5 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.2 0.8 1 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6 6.2 6.1 6.1 6.2
BNP 330.91 375 375 375 375 390
Bnp Fasta Priser 2357386.00 2324717 2561318 2429286 2501187 2656260
Bruttonationalprodukt 2926854.11 2916488 2961457 3016123 3105392 3297927
Fasta Bruttoinvesteringar 723340.43 733134 671992 745402 767464 815047
Bnp Per Capita 3022.00 3400 3400 3400 3400 3700
Bnp Per Capita Ppp 7942.50 8400 8400 8400 8400 8400
Bnp Från Jordbruk 139356.00 163382 152920 143606 147857 157024
Bnp Från Entreprenad 273632.39 210166 272392 281978 290324 308324
Bnp Från Tillverkning 500264.00 571485 563435 515522 530780 563688
Bnp Från Mining 15706.00 23056 33852 16185 16664 17697
Bnp Från Offentlig Förvaltning 102490.00 94747 123790 105616 108742 115484
Bnp Från Tjänster 1406839.00 1338059 1525530 1449748 1492656 1585201
Bnp Från Transport 67804.54 78850 87393 69873 71941 76401
Bnp Från Verktyg 88701.00 69152 82928 91406 94112 99947
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
Egenföretagare 43146.34 42500 42500 42000 43700 43700
Arbetslösa Personer 2050.00 2260 2260 2200 2200 2100
Arbetskraftsdeltagande 61.47 63.7 63.7 63.7 64 64
Lönerna I Manufacturing 123.66 105 117 129 119 125
Befolkning 107.00 110 110 110 110 112
Minimilöner 537.00 557 557 579 579 590
Sysselsättningsgraden 95.46 94.6 94.6 94.6 94.3 94.3
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 121.90 122 124 125 126 131
Kärna Konsumentprisindexet 120.90 122 123 124 125 131
Kärna Inflation Rate 3.10 3.5 3 3.2 4.1 4.1
Producentpriserna 133.23 142 139 138 136 141
Producentpriserna Förändras 0.50 1.6 2.5 2 2.3 3.3
Mat Inflation 1.70 3.2 3.8 3.8 3.9 3.9
KPI bostadshjälpmedel 114.00 116 117 117 118 122
Cpi Transportfordon 106.90 109 110 110 111 115
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
Penningmängden M2 11728238.45 11350000 11350000 11350000 11880000 11880000
Valutareserven 87860.00 87300 87900 88000 88500 89500
Banks Balansräkning 2106.70 1320 1340 1330 1360 1450
Värde Ränta 3.50 4.25 3.5 3.75 4.25 4
Utlåningsräntan 4.50 4.5 4.5 4.25 4.25 4.25
Lån Till Banker 253435.09 265000 265000 255000 299000 299000
Lån Till Den Privata Sektorn 7800083.50 7526779 7684801 7913490 8140247 8644942
Cash Reserveringsgrad 15.00 14 14 13 13 13
Centralbanken Balansräkning 5095.96 5100 5050 4750 5100 5050
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
Kurantkonto -81.51 -150 -200 -500 589 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Import 8938342.63 9080000 8500000 990000 8940000 9020000
Export 5596481.56 6090000 6150000 615000 4750000 4960000
Utlandsskulden 78959.57 73500 73500 73500 73500 73500
Remitteringar 2372398.50 2630000 2320000 268000 3000000 3080000
Turister 638549.00 730000 670000 550000 700000 705000
Guldreserver 197.93 197 197 197 197 197
Utländska Direktinvesteringar 672.00 800 840 550 1050 1200
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 38 38 38 39 38
Statliga Budgetutskottet -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde -60900.00 -94000 -65000 -87000 -82000 -90000
Statliga Utgifter 272139.90 259944 338187 280440 288740 306642
Statliga Intäkter 304749.00 232000 242000 220000 254000 254000
Skatteutgifter 365632.00 326000 307000 307000 336000 344000
Militära Utgifter 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 40.20 40 42 45 50 50
Industriproduktion -5.80 4.2 4.5 4.2 5.3 5.3
Totalt - Vehicle - Försäljning 9246.00 9300 9600 9700 9500 9200
Tillverkning - Pmi 51.70 53.4 52.5 53 54.4 54.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 1.30 10 6 5.5 7 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 2.5 2.6 2.6 3.6 3.6
Konsument - Spendera 1569559.18 1615730 1697036 1617431 1665302 1768551
Bankernas Utlåningsränta 6.77 7.11 7.11 6.86 6.86 6.86
Konsumentkrediter 414.76 384 409 427 440 467
Bensinpriser 1.00 1.1 1.12 1.15 1.18 1.18
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 12232.00 11500 11800 10000 14000 14000
Bygglov 43394.00 41000 43500 44000 42000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.