Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 50.23 50.23 50.42 50.61 50.81 51.19
Lagren Marknaden 6844.79 6689 6468 6255 6048 5656
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.35 4.42 4.53 4.64 4.76 5

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -1.30 3 2 2 2.5 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
Arbetslöshet 6.90 8.7 8.3 7.9 7.8 7.5
Inflation - Betygsätt 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
Inflation (Månad) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -3290851.94 -2340000 -2670000 -3200000 -3200000 -3200000
Kurantkonto -455.04 -200 -450 550 550 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 53.50 53 53 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
Förtroendekommissionen 1.40 15 25 28 25 30
Konsument - Confidence -30.90 -45 7 15 25 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -1.30 3 2 2 2.5 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
BNP 361.49 373 373 379 379 379
Bnp Fasta Priser 4628075.00 4485341 5090570 4534474 4859479 5548721
Bruttonationalprodukt 4730870.30 5030526 5045976 4881511 4967414 5500114
Fasta Bruttoinvesteringar 1154391.16 897548 1086259 928702 1212111 1184022
Bnp Per Capita 2980.02 3160 3160 3160 3160 3300
Bnp Per Capita Ppp 7953.58 8720 8720 8720 8720 9000
Bnp Från Jordbruk 415945.00 438602 548221 462212 436742 597561
Bnp Från Entreprenad 341500.00 25890 344532 236798 358575 375540
Bnp Från Tillverkning 882946.00 743283 1027584 940021 927093 1120066
Bnp Från Mining 44888.00 26854 32630 38611 47132 35567
Bnp Från Offentlig Förvaltning 265413.00 230583 263144 219253 278684 286827
Bnp Från Tjänster 2786333.00 2844258 2985817 2710501 2925650 3254540
Bnp Från Transport 108311.00 128835 143109 143900 113727 155988
Bnp Från Verktyg 156464.00 181189 151786 146260 164287 165447

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.90 8.7 8.3 7.9 7.8 7.5
Egenföretagare 41667.06 42000 42500 42000 42500 43000
Arbetslösa Personer 3073.23 3500 3500 3100 3100 2900
Arbetskraftsdeltagande 59.81 61 61 61.5 61.5 62
Lönerna I Manufacturing 121.81 125 125 125 125 125
Befolkning 109.60 112 112 114 114 114
Minimilöner 537.00 537 537 537 537 537
Sysselsättningsgraden 93.13 92.7 91.7 92.1 92.1 92.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
Inflation (Månad) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 129.30 129 131 131 131 134
Kärna Konsumentprisindexet 127.30 128 129 131 131 133
Kärna Inflation Rate 3.30 3.5 3.6 4.1 3.8 3
Producentpriserna 90.58 93.86 95.92 95.92 92.94 97.36
Producentpriserna Förändras -1.50 1.8 3.5 5.5 2.5 1.5
Mat Inflation 6.50 6 5 3 5 3
KPI bostadshjälpmedel 118.00 119 119 118 120 122
Cpi Transportfordon 120.80 120 120 121 123 123

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Penningmängden M2 13720812.74 13828966 13919861 14010757 13900000 1380000
Valutareserven 108050.00 107000 106000 105000 106000 110000
Banks Balansräkning 33021.80 3410 3686 3850 3750 3325
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Utlåningsräntan 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Lån Till Banker 350480.25 335000 330000 344000 350000 350000
Lån Till Den Privata Sektorn 8045491.63 8558908 8483581 8400655 8424910 9247103
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Centralbanken Balansräkning 7634.14 6854 6888 6722 6500 6623

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -3290851.94 -2340000 -2670000 -3200000 -3200000 -3200000
Kurantkonto -455.04 -200 -450 550 550 590
Bytesbalans Till Bnp 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
Import 9711992.68 9500000 9800000 9000000 8700000 8500000
Export 6421140.74 5850000 5650000 5300000 5500000 5300000
Utlandsskulden 98488.01 1020000 1020000 1050000 1050000 1050000
Remitteringar 2637941.70 2473222 2480795 2498541 2498541 2509084
Turister 19793.00 55000 10000 200000 250000 300000
Guldreserver 156.15 165 170 180 180 200
Utländska Direktinvesteringar 833.00 550 800 1000 1000 1000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 53.50 53 53 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -121186.00 -126500 -110000 -126000 -90000 -69000
Statliga Utgifter 807843.81 662966 667884 692608 848236 727994
Statliga Intäkter 256071.00 223000 234000 214000 250000 255000
Skatteutgifter 377257.00 349500 344000 340000 340000 324000
Militära Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Social Security Rate För Företag 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Social Trygghet För Anställda 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 1.40 15 25 28 25 30
Industriproduktion 528.10 250 150 350 -10 6
Totalt - Vehicle - Försäljning 4894.00 7000 9000 9000 10000 9000
Tillverkning - Pmi 46.40 48 50 52 53 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence -30.90 -45 7 15 25 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.80 3.5 3.6 3.2 1.8 3.6
Konsument - Spendera 3129503.91 3280250 3852634 3358805 3285979 4199371
Bankernas Utlåningsränta 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
Bensinpriser 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87
Konsumentkrediter 402.24 439 443 426 422 483

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 10409.00 11900 12500 12100 12100 13000
Bygglov 38389.00 32500 38000 42000 40000 43000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.