Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 52.46 51.19 51.4 51.6 51.81 52.23
Lagren Marknaden 7889.41 7807 7700 7596 7492 7290
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.44 4.88 5.02 5.17 5.32 5.63
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
Arbetslöshet 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Inflation - Betygsätt 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Ränta 4.25 4 4 4 4 3.75
Handelsbalans -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Kurantkonto -435.05 153 367 -150 -200 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 40 38 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Förtroendekommissionen 40.50 43 45 46 42 50
Konsument - Confidence -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
BNP 330.91 356 356 390 390 390
Bnp Fasta Priser 2483615.37 2293866 2658088 2648142 2648142 2833522
Bruttonationalprodukt 2872412.32 2877779 2983149 2971987 2971987 3180037
Fasta Bruttoinvesteringar 650874.92 727636 803641 800634 800634 856681
Bnp Per Capita 3022.00 3063 3063 3170 3170 3170
Bnp Per Capita Ppp 7942.50 7900 7900 8400 8400 8400
Bnp Från Jordbruk 147497.00 139390 195626 194894 194894 208537
Bnp Från Entreprenad 264202.00 240699 291315 290225 290225 310542
Bnp Från Tillverkning 547022.00 503125 639658 637264 637264 681875
Bnp Från Mining 32944.00 17946 20925 20846 20846 22306
Bnp Från Offentlig Förvaltning 119397.00 99711 111452 111035 111035 118808
Bnp Från Tjänster 1479208.00 1358891 1494379 1488787 1488787 1593008
Bnp Från Transport 84765.58 151748 189565 188855 188855 202076
Bnp Från Verktyg 80208.00 85502 76101 75816 75816 81124
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Arbetslösa Personer 2286.00 2285 2300 2260 2260 2200
Arbetskraftsdeltagande 61.39 63 63.7 63.7 63.7 64
Löner 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Lönerna I Manufacturing 1660.90 1600 1720 1720 1720 1950
Befolkning 107.00 106 106 107 107 107
Sysselsättningsgraden 94.87 94.7 94.5 94.6 94.6 94.3
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Konsumentprisindex Kpi 120.20 122 122 124 125 127
Kärna Konsumentprisindexet 119.30 121 122 122 123 127
Kärna Inflation Rate 3.20 3.6 3.7 3.5 3 4.1
Producentpriserna 135.30 137 133 141 139 136
Producentpriserna Förändras 1.00 1.8 0.5 1.6 2.5 2.3
Mat Inflation 1.90 3.5 3.2 3.2 3.8 3.9
KPI bostadshjälpmedel 113.70 114 115 118 118 119
Cpi Transportfordon 106.10 109 108 110 111 112
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.25 4 4 4 4 3.75
Penningmängden M2 11152970.15 11270000 11350000 11350000 11350000 11880000
Valutareserven 85180.00 82900 83100 81800 82000 82500
Banks Balansräkning 1214.60 1145 1185 1185 1185 1280
Värde Ränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Utlåningsräntan 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Lån Till Banker 282483.21 263000 275000 275000 275000 299000
Lån Till Den Privata Sektorn 7453735.35 7810000 8150000 7876285 7681353 9300000
Cash Reserveringsgrad 18.00 18 17 17 17 19
Centralbanken Balansräkning 5145.37 5334 5358 5300 5320 5400
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Kurantkonto -435.05 153 367 -150 -200 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Import 8480000.00 9950000 8820000 8450000 9460000 8940000
Export 6008000.00 5970000 4650000 6090000 5890000 4750000
Utlandsskulden 78959.57 73000 73000 73500 84092 73500
Remitteringar 2289532.10 2450000 2930000 2930000 2620000 2900000
Turister 643780.00 523000 697000 660000 550000 700000
Guldreserver 197.90 197 197 197 197 197
Utländska Direktinvesteringar 242.00 900 950 800 840 1050
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 40 38 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -75300.00 13000 -42000 -42000 -42000 -54000
Statliga Utgifter 327068.78 258555 252869 251923 251923 269559
Statliga Intäkter 264100.00 215000 241000 212000 242000 254000
Skatteutgifter 339400.00 308000 321000 326000 307000 336000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 40.50 43 45 46 42 50
Industriproduktion -9.60 2.9 5.2 4.2 3.5 5.3
Lagerförändringar -27208.58 -6800 15700 15700 15700 19300
Totalt - Vehicle - Försäljning 9397.00 9100 8500 9000 7500 8900
Tillverkning - Pmi 52.10 53 53.6 53.4 52.5 54.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.40 1.2 1.5 2.5 2.6 3.6
Konsument - Spendera 1646009.73 1529409 1915460 1908292 1908292 2041880
Bankernas Utlåningsränta 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.8 -0.1 -0.2 0.5 0.1
Konsumentkrediter 373.30 340 384 382 382 409
Bensinpriser 1.03 1 0.98 0.95 0.93 0.93
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 10621.00 10690 12100 11500 11800 14000
Bygglov 39762.00 43100 42250 41000 40500 42000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.