Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 51.76 52.29 52.5 52.7 52.91 53.32
Lagren Marknaden 8017.01 7854 7740 7628 7517 7301
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.14 5.76 5.95 6.14 6.35 6.77
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
Arbetslöshet 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Inflation - Betygsätt 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Inflation (Månad) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Ränta 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Handelsbalans -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Kurantkonto -435.05 -385 153 367 -150 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 40 40 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Förtroendekommissionen 35.20 42 43 45 46 50
Konsument - Confidence -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
BNP 313.60 325 325 325 330 330
Bnp Fasta Priser 2257007.26 2434423 2293866 2648142 2648142 2817623
Bruttonationalprodukt 2831541.89 2818971 2877779 2971987 2971987 3162194
Fasta Bruttoinvesteringar 707316.26 718376 727636 800634 800634 851874
Bnp Per Capita 2891.36 3063 3063 3063 3170 3170
Bnp Per Capita Ppp 7599.19 7900 7900 7900 8400 8400
Bnp Från Jordbruk 157624.77 180078 139390 194894 194894 207367
Bnp Från Entreprenad 201455.59 268994 240699 290225 290225 308800
Bnp Från Tillverkning 554839.47 542614 503125 637264 637264 678049
Bnp Från Mining 22504.43 29184 17946 20846 20846 22180
Bnp Från Offentlig Förvaltning 91987.01 113251 99711 111035 111035 118141
Bnp Från Tjänster 1301961.00 1426452 1358891 1488787 1488787 1584069
Bnp Från Transport 76553.45 186161 151748 188855 188855 200942
Bnp Från Verktyg 67147.30 76805 85502 75816 75816 80669
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Arbetslösa Personer 2286.00 2260 2285 2300 2260 2200
Arbetskraftsdeltagande 61.39 62.4 63 63.7 63.7 64
Löner 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Lönerna I Manufacturing 1660.90 1450 1600 1720 1720 1950
Befolkning 107.00 106 106 106 107 107
Sysselsättningsgraden 94.87 94.6 94.7 94.5 94.6 94.3
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Inflation (Månad) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 119.80 120 123 123 124 128
Kärna Konsumentprisindexet 118.70 119 121 122 122 127
Kärna Inflation Rate 3.50 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1
Producentpriserna 138.68 135 136 133 140 133
Producentpriserna Förändras 3.80 0.7 0.8 0.5 0.6 0.3
Mat Inflation 3.40 4.9 4.5 4.2 4.2 3.9
KPI bostadshjälpmedel 113.60 113 115 116 118 120
Cpi Transportfordon 108.00 107 111 108 110 112
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Penningmängden M2 11064501.00 11140000 11270000 11350000 11350000 11880000
Valutareserven 85020.00 79300 79700 80800 80800 82500
Banks Balansräkning 1214.60 1134 1145 1185 1185 1280
Värde Ränta 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Utlåningsräntan 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Lån Till Banker 293737.00 241000 263000 275000 275000 299000
Lån Till Den Privata Sektorn 7416523.00 7232454 7507706 7876285 7681353 8380367
Cash Reserveringsgrad 18.00 18 18 18 19 19
Centralbanken Balansräkning 4851.29 4915 4934 4958 4958 5090
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Kurantkonto -435.05 -385 153 367 -150 589
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Import 9005267.56 9380000 9950000 8820000 8450000 8940000
Export 5506243.61 5850000 5970000 4650000 6090000 4750000
Utlandsskulden 78959.57 77886 77995 84092 84092 89474
Remitteringar 2514000.00 2590000 2650000 2730000 2730000 2900000
Turister 687726.00 535000 523000 697000 660000 700000
Guldreserver 197.90 196 197 197 197 197
Utländska Direktinvesteringar 586.00 790 900 950 800 1050
Råolja Produktion 14.00 14 14 15 15 30
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 40 40 38 39
Statliga Budgetutskottet -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 86872.00 -60000 13000 -42000 -42000 -54000
Statliga Utgifter 252372.79 318190 258555 251923 251923 268046
Statliga Intäkter 308676.00 235000 215000 241000 212000 254000
Skatteutgifter 221804.00 295000 308000 321000 326000 336000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 35.20 42 43 45 46 50
Industriproduktion -10.80 7.5 7.9 8.2 8.2 5.3
Lagerförändringar 36468.45 19600 -6800 15700 15700 19300
Totalt - Vehicle - Försäljning 7661.00 6900 7100 7500 7500 8900
Tillverkning - Pmi 51.20 52.7 53 53.6 53.4 54.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 0.9 1.2 1.5 2.5 3.6
Konsument - Spendera 1568669.77 1608345 1529409 1908292 1908292 2030423
Bankernas Utlåningsränta 7.42 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.6 0.8 -0.1 -0.2 0.1
Konsumentkrediter 373.30 329 340 382 382 407
Bensinpriser 1.03 0.96 0.93 0.91 0.89 0.89
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 10603.00 10880 10690 12100 13000 14000
Bygglov 39762.00 39400 40100 40250 40000 41000


Filippinerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.