Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 411.00 414 416 419 421 426
Lagren Marknaden 37947.18 37029 36133 35257 34407 32762
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.65 13.21 13.8 14.41 15.05 16.41

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -13.90 8 5.1 -15.3 -15.3 4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.51 3.2 2.5 2.4 2.2 2.3
Arbetslöshet 33.30 32 32.5 30 28 28
Inflation - Betygsätt 17.75 17 14 13 12.5 12
Ränta 11.50 12 12 12.5 12.5 12.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Handelsbalans -1123289.91 -758000 840000 840000 -773000 -600000
Kurantkonto -1750.60 -3400 -6200 -3700 -2700 -5700
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 35.5 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen -15.20 -5 4 6 10 12
Konsument - Confidence -14.80 -12 -7 4 6 8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -13.90 8 5.1 -15.3 -15.3 4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.51 3.2 2.5 2.4 2.2 2.3
BNP 432.30 440 440 445 445 445
Bnp Fasta Priser 16826890.29 16820012 20345873 20038902 17230736 20499796
Fasta Bruttoinvesteringar 2944319.35 2429278 2665312 3017927 3014983 3087340
Bnp Per Capita 2273.22 2300 2300 2300 2300 2450
Bnp Per Capita Ppp 4916.72 5100 5100 5100 5100 5250
Bnp Från Jordbruk 3760880.60 4145951 5319847 5399997 3851142 5524197
Bnp Från Entreprenad 692520.88 543487 707811 696236 709141 712250
Bnp Från Tillverkning 1670393.69 1483921 1801944 1723457 1710483 1763096
Bnp Från Mining 1556073.55 1501343 1436238 1175816 1593419 1202860
Bnp Från Offentlig Förvaltning 278241.06 396233 456827 446406 284919 456673
Bnp Från Tjänster 6836847.32 6718521 6484205 7899856 7000932 8081553
Bnp Från Transport 231805.43 125537 296338 265217 237369 271317
Bnp Från Verktyg 394015.61 123804 111670 121457 403472 124251

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 33.30 32 32.5 30 28 28
Befolkning 206.14 210 211 211 211 216
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 23187.00 28100 27800 28300 27400 27500
Ungdomsarbetslöshet 53.40 52 53.5 52.8 53.1 53
Egenföretagare 58527.00 60000 65000 63500 63500 68000
Sysselsättningsgraden 66.70 70 72 71.7 73 74

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 17.75 17 14 13 12.5 12
Konsumentprisindex Kpi 384.00 397 406 421 432 454
Kärna Konsumentprisindexet 333.64 343 346 358 367 377
Kärna Inflation Rate 13.09 13 10.6 10.6 10 9
Mat Inflation 21.83 18 15 14.3 13.7 13
Inflation (Månad) 1.06 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2
Cpi Transportfordon 338.50 356 360 370 381 403

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 11.50 12 12 12.5 12.5 12.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Penningmängden M0 2790895.50 2770000 2680000 2640000 2400000 2400000
Penningmängden M1 16278040.69 14850000 13050000 12850000 12500000 12600000
Penningmängden M2 38849025.37 36500000 36000000 32000000 31500000 28000000
Valutareserven 33420.00 32600 34400 35500 35200 36000
Värde Ränta 3.05 3.05 10.19 3.55 4.05 4.05
Utlåningsräntan 11.13 11.13 16.51 11.63 12.13 12.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -1123289.91 -758000 840000 840000 -773000 -600000
Kurantkonto -1750.60 -3400 -6200 -3700 -2700 -5700
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3
Import 2193557.03 2100000 1850000 1760000 1730000 1800000
Export 1070267.12 1050000 1160000 987000 995000 1200000
Villkor För Handel 100.04 103 103 102 102 102
Utländska Direktinvesteringar 2138.38 460 700 1000 850 900
Kapitalflöden 7886.98 3600 -2800 -900 3000 -1000
Råolja Produktion 1313.00 1780 1900 1900 1900 1850
Remitteringar 4071.91 4500 5000 5200 5400 5500
Export utan olja 405369.81 220000 230000 225000 235000 240000
Oljeexport 664897.32 845000 860000 810000 830000 830000
Utlandsskulden 32859.99 37000 40000 38700 39100 39000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 35.5 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Intäkter 903.52 950 1200 870 930 1100
Militära Utgifter 2403.00 1940 2000 2000 2000 2000
Statliga Utgifter 1409720.94 2475416 850402 1444964 1443554 1478198
Regeringen Budgetutskottet Värde -1483.93 -1620 -487 -1450 -1430 -1400
Statsskuld 87239.12 86200 86500 85300 84700 85000
Skatteutgifter 2387.46 2350 2650 2300 2450 2500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen -15.20 -5 4 6 10 12
Industriproduktion 1.60 9.5 2.7 1.8 2.5 3
Manufacturing Produktion -1.30 9 2 0.6 1.3 1.6
Tillverkning - Pmi 49.00 49.5 50.3 51 51 52
Gruv Produktion 9.20 14 8 4 2 3
Tjänster Pmi 47.30 45 47 49 51 51
Komposit - Pmi 53.60 53 52 51.3 52.5 53
Kapacitetsutnyttjande 45.40 52 54 53.6 54.4 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence -14.80 -12 -7 4 6 8
Konsument - Spendera 14347658.52 8901286 11772942 14706350 14692002 15044596
Disponibel Personlig Inkomst 20329672.71 18272250 21888961 20837915 20817585 21317187
Privat - Sektor - Credit 32198242.36 29300000 29000000 27500000 26800000 27000000
Bensinpriser 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.