Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 306.40 307 307 307 307 307
Lagren Marknaden 26450.99 27313 26998 26688 26382 25778
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 14.09 14.42 14.54 14.66 14.79 15.04
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 2.85 3.7 -13.8 2.4 7 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.94 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
Arbetslöshet 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Inflation - Betygsätt 11.24 10.8 10.5 10 10 9
Ränta 13.50 13.5 13.5 13 13 12.5
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Handelsbalans 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Bytesbalans Till Bnp 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Statsskulden Till Bnp 18.20 23 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 28.60 30 28 27 27 28
Konsument - Confidence 1.20 -2 3 5 2.7 3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 2.85 3.7 -13.8 2.4 7 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.94 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
BNP 397.30 500 690 690 690 690
Bnp Fasta Priser 17047426.80 19682472 16884560 17354280 17473612 20174534
Fasta Bruttoinvesteringar 2742192.51 2799779 2794294 2791552 2810747 2869773
Bnp Per Capita 2396.30 2450 2590 2590 2590 2590
Bnp Per Capita Ppp 5315.82 5510 5600 5600 5600 5600
Bnp Från Jordbruk 3857705.59 5083330 3666276 3927144 3954148 5210413
Bnp Från Entreprenad 752833.66 676343 684206 766385 771655 693251
Bnp Från Tillverkning 1537522.17 1721831 1639023 1565198 1575960 1764877
Bnp Från Mining 1491129.02 1372384 1543419 1517969 1528407 1406694
Bnp Från Offentlig Förvaltning 367112.43 436517 313394 373720 376290 447429
Bnp Från Tjänster 6517283.97 7347126 6378134 6634595 6680216 7530804
Bnp Från Transport 233705.81 283163 294121 237913 239548 290242
Bnp Från Verktyg 117091.44 130411 66057 119199 120019 133671
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Befolkning 195.87 197 199 199 199 199
Levnadslön Familj 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Löner Högutbildad 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Löner Lågutbildade 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 11.24 10.8 10.5 10 10 9
Konsumentprisindex Kpi 298.60 304 310 319 328 332
Kärna Konsumentprisindexet 274.16 278 283 285 290 299
Mat Inflation 13.51 12.8 12.4 12.7 12.5 12.5
Cpi Transportfordon 272.60 283 288 293 300 308
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 13.50 13.5 13.5 13 13 12.5
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Valutareserven 42120.00 42400 45000 46400 44000 47500
Värde Ränta 9.48 9.69 10.19 9.48 8.98 10.19
Utlåningsräntan 15.40 16.01 16.51 15.33 14.83 16.51
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Bytesbalans Till Bnp 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Råolja Produktion 1870.00 1650 1600 1790 1810 1900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 18.20 23 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Statliga Utgifter 842195.49 859882 858197 857355 863250 881379
Regeringen Budgetutskottet Värde -398.22 -381 -381 -381 -130 -487
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 7.2 7.2 7.2 7.2
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 28.60 30 28 27 27 28
Industriproduktion -10.50 -4.8 -2.1 2.5 -3 -3.5
Tillverkning - Pmi 57.70 57.8 58.6 58.8 61 58.9
Komposit - Pmi 57.10 54.3 53.8 54.7 55 55
Tjänster Pmi 58.00 61 59.3 58.7 58.4 62.1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 1.20 -2 3 5 2.7 3.2
Konsument - Spendera 10134919.77 10347753 10327483 10317348 10388293 10606447
Bensinpriser 0.47 0.43 0.42 0.41 0.4 0.42


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.