Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 306.45 306 306 306 306 306
Lagren Marknaden 29462.76 26588 26312 26038 25766 25233
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.07 11.71 11.86 12 12.16 12.47
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
Arbetslöshet 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
Inflation - Betygsätt 11.98 11.1 10 10 9 9
Ränta 13.50 13.5 13.5 14 14 14
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Handelsbalans 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
Kurantkonto -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Statsskulden Till Bnp 17.50 25 25 25 25 26
Statliga Budgetutskottet -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Förtroendekommissionen 30.30 28 27 27 28 31
Konsument - Confidence 3.30 3 5 2.7 3.2 4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
BNP 397.30 560 560 560 560 645
Bnp Fasta Priser 18697323.82 16760287 17200845 18921692 19164757 19663041
Fasta Bruttoinvesteringar 2798505.79 2830689 2823692 2832088 2868468 2943049
Bnp Per Capita 2396.30 2590 2590 2590 2590 2630
Bnp Per Capita Ppp 5315.82 5600 5600 5600 5600 5600
Bnp Från Jordbruk 5408978.92 3639292 3892425 5473887 5544203 5688353
Bnp Från Entreprenad 557147.53 679170 759609 563833 571076 585924
Bnp Från Tillverkning 1616584.66 1626959 1551360 1635984 1656999 1700081
Bnp Från Mining 1806746.96 1532060 1504549 1828428 1851916 1900065
Bnp Från Offentlig Förvaltning 367755.38 311087 370416 372168 376949 386750
Bnp Från Tjänster 6517283.97 6331190 6575940 6595491 6680216 6853902
Bnp Från Transport 261809.92 291956 235809 264952 268355 275332
Bnp Från Verktyg 117091.44 65571 118145 118497 120019 123139
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
Befolkning 195.87 205 205 205 206 211
Levnadslön Familj 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
Egenföretagare 69542.90 69800 70000 71000 70500 72000
Sysselsättningsgraden 76.90 81 75 70.5 76 78
Arbetslösa Personer 20927.60 26500 25100 25100 27000 27300
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 35000
Löner Högutbildad 57200.00 57600 57600 57600 58700 59200
Löner Lågutbildade 25500.00 27500 27500 27500 28500 29200
Ungdomsarbetslöshet 36.50 40 43 42.6 43 42.5
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 11.98 11.1 10 10 9 9
Konsumentprisindex Kpi 307.50 312 319 328 332 362
Kärna Konsumentprisindexet 280.63 285 290 297 302 324
Kärna Inflation Rate 9.30 8.7 8.3 8.3 8.4 7.5
Mat Inflation 14.67 13.4 12.7 12.5 12.5 11
Inflation (Månad) 0.85 0.7 1 1.2 1 1.1
Cpi Transportfordon 279.10 290 293 300 302 329
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 13.50 13.5 13.5 14 14 14
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Penningmängden M0 2203274.21 1791699 1980000 1980000 1811767 1811767
Penningmängden M1 10930572.57 11051578 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 28415371.99 26799201 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 38684.00 45000 46400 44000 47500 48000
Värde Ränta 8.70 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Utlåningsräntan 15.11 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
Kurantkonto -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Import 1139813.10 1200000 1340000 1250000 1410000 1650000
Export 2218986.50 1445000 1320000 2660000 1420000 1470000
Utländska Direktinvesteringar 909.54 1300 600 450 500 900
Kapitalflöden 11354.43 400 -1000 4250 -800 -450
Råolja Produktion 1780.00 1600 1700 1700 1800 1900
Utlandsskulden 27162.63 28400 27200 33100 33000 36400
Remitteringar 5783.00 5900 6050 6300 6200 6400
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 25 25 25 25 26
Statliga Budgetutskottet -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Statliga Intäkter 1026.95 720 1250 1250 1350 1300
Statliga Utgifter 929917.32 940611 938287 941076 953165 977948
Regeringen Budgetutskottet Värde -379.69 -130 -50 -50 -350 -440
Statsskuld 83882.66 93000 84300 87000 92500 93000
Skatteutgifter 1406.63 850 1300 1300 1700 1740
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 30.30 28 27 27 28 31
Industriproduktion -2.90 -2.1 2.5 -3 -3.5 -4.6
Manufacturing Produktion 2.00 3 2.6 -0.8 0.3 2
Tillverkning - Pmi 60.80 57.8 57.3 58.1 60.6 60.3
Komposit - Pmi 56.80 55.8 54.7 55 55 54.6
Kapacitetsutnyttjande 55.00 55 56.2 56.2 58.7 58
Tjänster Pmi 62.10 58.7 58.8 58.1 61.9 61.7
Gruv Produktion 5.70 18 -2 -2 -7.5 -3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 3.30 3 5 2.7 3.2 4
Konsument - Spendera 10042167.83 10157653 10132547 10162674 10293222 10560846
Disponibel Personlig Inkomst 17580757.16 17782936 17738984 17791726 18020276 18488803
Privat - Sektor - Credit 26412742.87 25000000 23200000 24500000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.47 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.