Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 380.70 381 381 381 381 381
Lagren Marknaden 34885.51 34055 33324 32607 31904 30498
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.37 4.42 4.48 4.55 4.61 4.73

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 12.10 -7 -15.5 4 8 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.62 -6 0.6 1.8 2.3 2.3
Arbetslöshet 27.10 31.8 31.5 31.9 32 32
Inflation - Betygsätt 14.23 14.2 14 13.5 13.3 13.5
Ränta 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalans -807170.40 -180000 100000 70000 350000 200000
Kurantkonto -3232.28 -4000 -4500 -4800 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 35 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.40 -7.8 -7 -7 -7 -7
Förtroendekommissionen -1.50 -7 5 15 20 20
Konsument - Confidence -21.20 -20 2 6 9 9
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 12.10 -7 -15.5 4 8 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.62 -6 0.6 1.8 2.3 2.3
BNP 448.10 250 360 360 360 360
Bnp Fasta Priser 18109596.02 18565879 16994629 16333315 16413538 18992894
Fasta Bruttoinvesteringar 2976480.11 2797891 2994339 3030057 3044939 2862243
Bnp Per Capita 2386.90 2250 2300 2300 2300 2300
Bnp Per Capita Ppp 5135.50 4900 5100 5100 5100 5100
Bnp Från Jordbruk 5484063.93 4788344 3699216 3989204 4008798 4898476
Bnp Från Entreprenad 572977.23 630844 686888 522939 525507 645353
Bnp Från Tillverkning 1592209.06 1604827 1625083 1427818 1434831 1641738
Bnp Från Mining 1555771.57 1343888 1600796 1444581 1451676 1374797
Bnp Från Offentlig Förvaltning 380904.94 402134 282406 381253 383125 411383
Bnp Från Tjänster 6112207.01 7023865 6516066 6464512 6496263 7185414
Bnp Från Transport 149282.44 258612 298560 120791 121384 264560
Bnp Från Verktyg 94533.02 113206 64355 119123 119708 115809

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 27.10 31.8 31.5 31.9 32 32
Befolkning 200.00 206 210 210 210 211
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 21765.00 28000 28000 27500 26500 27400
Ungdomsarbetslöshet 36.50 43 43 42.8 43.5 44
Egenföretagare 58527.00 65000 71500 72000 73200 72000
Sysselsättningsgraden 76.90 71 70.7 71 72 72

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 14.23 14.2 14 13.5 13.3 13.5
Konsumentprisindex Kpi 344.70 351 359 370 385 399
Kärna Konsumentprisindexet 307.00 299 312 320 327 320
Kärna Inflation Rate 11.10 11 11.3 10.7 10.5 10.6
Mat Inflation 17.38 16.7 16.4 16.2 16.3 16
Inflation (Månad) 1.48 1.7 1.3 1.2 1.4 1.3
Cpi Transportfordon 307.90 319 325 334 345 362

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Penningmängden M0 2498977.64 1811767 1811767 1811767 1811767 1811767
Penningmängden M1 14166855.68 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 35690618.57 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 35686.00 37500 36500 37400 40000 40000
Värde Ränta 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
Utlåningsräntan 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -807170.40 -180000 100000 70000 350000 200000
Kurantkonto -3232.28 -4000 -4500 -4800 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1590021.69 1580000 1250000 1480000 1650000 1500000
Export 782851.28 1400000 1350000 1550000 2000000 1700000
Villkor För Handel 103.19 103 103 104 104 104
Utländska Direktinvesteringar 427.76 400 700 1200 1000 1000
Kapitalflöden 4146.35 -6050 1200 -3600 -3000 -2600
Råolja Produktion 1310.00 1800 1780 1780 1780 1900
Remitteringar 3373.09 5600 5750 6100 5950 6000
Utlandsskulden 31477.14 30000 33500 34000 35000 34700

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 35 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.40 -7.8 -7 -7 -7 -7
Statliga Intäkter 864.88 1050 1200 1000 1050 1100
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Statliga Utgifter 1082949.34 1017972 1089447 1102442 1107857 1041386
Regeringen Budgetutskottet Värde -1462.90 -487 -1950 -1300 -1600 -487
Statsskuld 85896.52 95000 85000 95500 95500 96400
Skatteutgifter 2327.80 3000 2500 2600 2300 2400

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -1.50 -7 5 15 20 20
Industriproduktion -10.00 -10 -2 1.6 3 1.3
Manufacturing Produktion -1.20 -6 0.5 1.3 3 2
Tillverkning - Pmi 50.20 51 52 54 56 56
Gruv Produktion -27.20 -12 5 10 -12 5
Tjänster Pmi 47.60 52 51.7 53.4 54.5 54
Komposit - Pmi 53.50 53 52.6 53 54 54
Kapacitetsutnyttjande 55.00 45 51 53 54 53

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence -21.20 -20 2 6 9 9
Konsument - Spendera 12193023.60 11461442 12266182 12412498 12473463 11725055
Disponibel Personlig Inkomst 19718833.62 18535704 19837147 20073773 20172367 18962025
Privat - Sektor - Credit 29058813.91 30000000 28500000 27500000 27000000 27000000
Bensinpriser 0.42 0.42 0.31 0.29 0.28 0.4


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.