Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 380.50 380 380 380 380 380
Lagren Marknaden 24306.36 23755 23245 22745 22254 21274
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.05 9.14 9.27 9.39 9.52 9.77

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
Arbetslöshet 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflation - Betygsätt 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Ränta 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalans -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Kurantkonto -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen -24.30 -10 -7 5 15 20
Konsument - Confidence -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
BNP 448.10 250 250 360 360 360
Bnp Fasta Priser 16893269.79 18370121 18960897 16994629 17062202 19283233
Fasta Bruttoinvesteringar 2976480.11 2520592 2857421 2994339 3006245 2905997
Bnp Per Capita 2386.90 2250 2250 2300 2300 2300
Bnp Per Capita Ppp 5135.50 4900 4900 5100 5100 5100
Bnp Från Jordbruk 3677153.49 5314322 4890224 3699216 3713925 4973358
Bnp Från Entreprenad 682791.74 547397 644266 686888 689620 655219
Bnp Från Tillverkning 1615390.58 1588294 1638973 1625083 1631544 1666835
Bnp Från Mining 1591248.22 1775129 1372481 1600796 1607161 1395813
Bnp Från Offentlig Förvaltning 280721.30 361320 410690 282406 283529 417672
Bnp Från Tjänster 6477202.90 6155366 7173309 6516066 6541975 7295255
Bnp Från Transport 296779.23 257228 264114 298560 299747 268604
Bnp Från Verktyg 63971.30 93333 115614 64355 64611 117580

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Befolkning 200.00 205 206 210 210 211
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Ungdomsarbetslöshet 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Egenföretagare 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Sysselsättningsgraden 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Konsumentprisindex Kpi 322.20 339 347 355 362 391
Kärna Konsumentprisindexet 292.50 304 304 311 316 327
Kärna Inflation Rate 10.12 11 8.4 8.4 8 7.5
Mat Inflation 15.04 17 16.4 16.2 16 15.8
Inflation (Månad) 1.17 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3
Cpi Transportfordon 291.30 309 315 322 328 355

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Penningmängden M0 2353337.06 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Penningmängden M1 12386831.12 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 32490532.24 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 36220.00 45000 50000 47500 51200 52000
Värde Ränta 5.99 5.99 5.99 5.99 5.49 5.49
Utlåningsräntan 14.92 14.92 14.92 14.92 14.42 14.42

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Kurantkonto -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Import 1127880.09 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Export 965633.84 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Villkor För Handel 103.54 102 103 103 103 104
Utländska Direktinvesteringar 495.42 350 400 700 1200 1000
Kapitalflöden -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Råolja Produktion 1552.00 1750 1800 1780 1780 1900
Remitteringar 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Utlandsskulden 27676.14 30000 32000 33500 34000 35500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Statliga Intäkter 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Statliga Utgifter 1082949.34 1059009 1039631 1089447 1093779 1057305
Regeringen Budgetutskottet Värde -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Statsskuld 84053.32 90000 95000 85000 95500 96400
Skatteutgifter 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -24.30 -10 -7 5 15 20
Industriproduktion 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Manufacturing Produktion -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Tillverkning - Pmi 41.10 43 46 51 53 54
Gruv Produktion 0.10 -10 -12 5 10 10
Tjänster Pmi 35.70 45 52 53 54 56
Komposit - Pmi 46.40 51 53 52.6 53.5 54.2
Kapacitetsutnyttjande 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Konsument - Spendera 12193023.60 10603699 11705303 12266182 12314954 11904293
Disponibel Personlig Inkomst 19718833.62 18547695 18930080 19837147 19916022 19251892
Privat - Sektor - Credit 29228544.98 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.