Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 414.72 415 415 415 415 415
Lagren Marknaden 53151.32 52132 51300 50479 49669 48094
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.26 11.63 11.85 12.07 12.29 12.75

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -14.66 -3 9.1 4 -10 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
Arbetslöshet 33.30 35 36 38 37 40
Inflation - Betygsätt 16.82 18 16 15 12 10
Ränta 13.00 13.5 13.5 12.5 12 13
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Handelsbalans 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Kurantkonto 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Bytesbalans Till Bnp -4.20 4 4 4 5 5
Statsskulden Till Bnp 34.98 35 35 35 33 33
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -14.66 -3 9.1 4 -10 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
BNP 432.30 445 445 445 445 445
Bnp Fasta Priser 17349381.10 17178811 19099346 20979592 17869863 21692899
Fasta Bruttoinvesteringar 2853507.61 2582605 2500748 2944820 2939113 3044944
Bnp Per Capita 2396.04 2400 2400 2400 2400 2500
Bnp Per Capita Ppp 4916.72 5100 5100 5250 5250 5250
BNP-tillväxt för helåret 3.40 3.25 3.25 3.25 3.4 3.4
Bnp Från Jordbruk 3879731.92 4084818 5717469 5631516 3996124 5822988
Bnp Från Entreprenad 725998.76 548142 614339 725213 747779 749870
Bnp Från Tillverkning 1768820.22 1493605 1710381 1774822 1821885 1835166
Bnp Från Mining 1150851.86 1275405 1430462 1088472 1185377 1125480
Bnp Från Offentlig Förvaltning 283590.67 378888 391748 454531 292098 469985
Bnp Från Tjänster 8147459.17 6888844 6741553 8408178 8391883 8694056
Bnp Från Transport 191448.27 215872 185445 346401 197192 358179
Bnp Från Verktyg 71775.44 188916 110924 132417 73929 136919

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 33.30 35 36 38 37 40
Befolkning 206.14 211 211 216 216 216
Egenföretagare 46488.00 64400 66000 65500 65500 67000
Sysselsättningsgraden 66.70 74 75 74.6 75 76
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 23187.00 27400 26800 27300 28000 29000
Ungdomsarbetslöshet 53.40 53.1 53 53 53 51

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 16.82 18 16 15 12 10
Konsumentprisindex Kpi 439.40 453 459 473 484 521
Kärna Konsumentprisindexet 373.30 387 393 399 406 438
Kärna Inflation Rate 14.18 16 14 12 10 10
Mat Inflation 18.37 20 17 13 10 8.5
Inflation (Månad) 1.76 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3
Cpi Transportfordon 383.70 389 395 401 406 411

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 13.00 13.5 13.5 12.5 12 13
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Interbankränta 11.25 11.75 11.75 10.75 10.25 11.25
Penningmängden M0 3245597.55 3600000 3800000 3950000 4050000 3900000
Penningmängden M1 19608338.79 23000000 21800000 2250000 20500000 21000000
Penningmängden M2 45653529.14 46500000 45500000 46000000 45800000 46500000
Valutareserven 39650.00 41000 39800 40500 38800 39000
Värde Ränta 4.41 4.91 4.91 3.91 3.41 4.41
Utlåningsräntan 11.84 12.34 12.34 11.34 10.84 11.84
Penningmängden M3 45654456.11 43800000 45000000 45500000 46000000 46000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Kurantkonto 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Bytesbalans Till Bnp -4.20 4 4 4 5 5
Import 1640350.71 1700000 1650000 1800000 2050000 1850000
Export 1724326.50 1685000 1850000 2010000 1950000 1900000
Villkor För Handel 101.22 102 103 103 103 104
Utländska Direktinvesteringar 1563.64 700 920 900 900 860
Kapitalflöden 2573.54 3000 5000 -1000 -1000 -1000
Råolja Produktion 1219.00 1320 1400 1420 1420 1420
Utlandsskulden 38391.32 45300 45500 46000 46000 45050
Export utan olja 453526.56 288500 260000 270000 270000 250000
Oljeexport 1270799.94 870000 1100000 890000 890000 875000
Remitteringar 4971.70 5400 5600 5600 5600 5600

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 34.98 35 35 35 33 33
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Statliga Intäkter 1114.21 930 980 1000 1000 1200
Statliga Utgifter 1173404.20 1101337 1177205 1210953 1208606 1252126
Regeringen Budgetutskottet Värde -2039.36 -1520 -1620 -1600 -1600 -1500
Statsskuld 95779.64 97000 99000 98500 99600 105000
Skatteutgifter 3153.57 2450 2600 2600 2600 2700
Militära Utgifter 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -2.60 -5 -2.7 -2 1.6 2
Manufacturing Produktion 4.30 -2 -1.7 0.7 1.6 2
Kapacitetsutnyttjande 55.80 54 54.5 55 55 56
Komposit - Pmi 55.80 52.7 53 54 52 53
Tillverkning - Pmi 52.00 51 51.5 52 51.4 52
Gruv Produktion -10.60 -4 3 5 6 7
Tjänster Pmi 48.00 51 49.7 51 48.7 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 14926584.44 12676746 14034815 15404235 15374382 15927979
Disponibel Personlig Inkomst 20014610.80 17065318 19214870 20655078 20615049 21357351
Privat - Sektor - Credit 36371924.02 30200000 29800000 27500000 27500000 26000000
Bensinpriser 0.45 0.47 0.48 0.5 0.52 0.52


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.