Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 410.00 412 415 417 420 425
Lagren Marknaden 41961.14 40803 39863 38948 38051 36319
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.93 12.42 12.76 13.11 13.47 14.22

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -13.90 5.1 -13.5 3 9.1 4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.8 2.7 3 2.8 2.7
Arbetslöshet 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Inflation - Betygsätt 16.63 13 10 9 7.5 7
Ränta 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Handelsbalans -679470.20 840000 -340000 -305000 -315000 -200000
Kurantkonto -1750.60 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen -15.20 4 6 10 15 15
Konsument - Confidence -14.80 -7 3 6 9 9
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -13.90 5.1 -13.5 3 9.1 4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.8 2.7 3 2.8 2.7
BNP 432.30 440 445 445 445 445
Bnp Fasta Priser 16694666.15 20345873 20293054 17281216 17195506 20840966
Fasta Bruttoinvesteringar 2944319.35 2665312 3056203 3023816 3032649 3138721
Bnp Per Capita 2273.22 2300 2300 2300 2300 2450
Bnp Per Capita Ppp 4916.72 5100 5100 5100 5100 5250
Bnp Från Jordbruk 3969697.16 5319847 5468485 3862424 4088788 5616134
Bnp Från Entreprenad 532693.68 707811 705066 711219 548674 724103
Bnp Från Tillverkning 1451511.22 1801944 1745315 1715494 1495057 1792439
Bnp Från Mining 1239461.07 1436238 1190729 1598088 1276645 1222879
Bnp Från Offentlig Förvaltning 368209.62 456827 452068 285754 379256 464273
Bnp Från Tjänster 6694697.46 6484205 8000049 6690055 6895538 8216051
Bnp Från Transport 209788.41 296338 268581 238064 216082 275833
Bnp Från Verktyg 183591.69 111670 122997 73267 189099 126318

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Befolkning 206.14 211 211 211 211 216
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 23187.00 27800 28300 27400 26800 27300
Ungdomsarbetslöshet 53.40 53.5 52.8 53.1 53 53
Egenföretagare 46488.00 60000 62000 64400 66000 65500
Sysselsättningsgraden 66.70 73.6 74 74.6 75 75

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 16.63 13 10 9 7.5 7
Konsumentprisindex Kpi 396.00 402 410 419 426 430
Kärna Konsumentprisindexet 344.80 346 358 367 379 377
Kärna Inflation Rate 13.74 10.6 10.6 10 10 9
Mat Inflation 19.57 14 10 8 6 6
Inflation (Månad) 1.02 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4
Cpi Transportfordon 349.80 353 355 356 358 359

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Penningmängden M0 2778706.01 2680000 2640000 2500000 2440000 2400000
Penningmängden M1 16408026.85 16050000 15880000 15650000 15300000 15000000
Penningmängden M2 40744532.18 38800000 38500000 36500000 3400000 34000000
Valutareserven 36260.00 35000 35300 34800 35100 36000
Värde Ränta 4.80 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Utlåningsräntan 11.62 11.62 12.62 12.62 12.62 12.62

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -679470.20 840000 -340000 -305000 -315000 -200000
Kurantkonto -1750.60 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Import 2482178.50 1850000 1780000 1700000 1650000 1700000
Export 1802708.30 1510000 1475000 1385000 1550000 1500000
Villkor För Handel 100.04 103 102 102 102 102
Utländska Direktinvesteringar 1563.64 400 1300 700 920 900
Kapitalflöden 7886.98 -2800 -1600 3000 5000 -1000
Råolja Produktion 1247.00 1300 1360 1320 1400 1420
Remitteringar 4278.12 5000 5200 5400 5600 5600
Export utan olja 375013.81 325000 297000 288500 260000 270000
Oljeexport 1427694.48 1300000 895000 870000 1100000 890000
Utlandsskulden 32859.99 45000 44500 45300 45500 46000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Intäkter 903.52 1050 870 930 980 1000
Militära Utgifter 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000
Statliga Utgifter 1409720.94 850402 1463290 1447783 1452013 1502799
Regeringen Budgetutskottet Värde -1483.93 -487 -1450 -1510 -1520 -1600
Statsskuld 87239.12 90000 89300 90100 91000 91000
Skatteutgifter 2387.46 2500 2380 2450 2600 2600

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen -15.20 4 6 10 15 15
Industriproduktion 1.60 2 1.8 2.5 3.2 3
Manufacturing Produktion -1.30 1 0.7 1.3 2 1.6
Tillverkning - Pmi 46.90 50.3 49.7 50.1 51 51
Gruv Produktion 9.20 8 -2.1 3 12 6
Tjänster Pmi 46.90 47.4 49 51 49.7 51
Komposit - Pmi 52.30 52.4 51.3 52 53 53
Kapacitetsutnyttjande 45.40 54 53.6 54 54.5 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence -14.80 -7 3 6 9 9
Konsument - Spendera 14347658.52 11772942 14892870 14735045 14778088 15294977
Disponibel Personlig Inkomst 20329672.71 21888961 21102200 20878574 20939563 21671960
Privat - Sektor - Credit 33359191.72 32300000 30500000 30200000 29800000 27500000
Bensinpriser 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.