Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 305.90 306 306 306 306 306
Lagren Marknaden 26681.31 26702 26405 26114 25822 25251
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.85 12.67 12.79 12.91 13.04 13.29
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.28 2.5 2.3 1.8 2.4 2.6
Arbetslöshet 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Inflation - Betygsätt 11.61 11.67 11.1 10 10 9
Ränta 13.50 13.5 13.5 13 13 13
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Handelsbalans 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Bytesbalans Till Bnp 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Statsskulden Till Bnp 17.50 23 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 27.30 30 28 27 27 28
Konsument - Confidence 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.28 2.5 2.3 1.8 2.4 2.6
BNP 397.30 500 690 690 690 690
Bnp Fasta Priser 18697323.82 19599000 16760287 17200845 18921692 20108574
Fasta Bruttoinvesteringar 2798505.79 2846363 2830689 2823692 2832088 2920368
Bnp Per Capita 2396.30 2450 2590 2590 2590 2590
Bnp Per Capita Ppp 5315.82 5510 5600 5600 5600 5600
Bnp Från Jordbruk 5408978.92 5061772 3639292 3892425 5473887 5193378
Bnp Från Entreprenad 557147.53 673474 679170 759609 563833 690985
Bnp Från Tillverkning 1616584.66 1714529 1626959 1551360 1635984 1759107
Bnp Från Mining 1806746.96 1366564 1532060 1504549 1828428 1402095
Bnp Från Offentlig Förvaltning 367755.38 434665 311087 370416 372168 445967
Bnp Från Tjänster 6517283.97 7315967 6331190 6575940 6595491 7506182
Bnp Från Transport 261809.92 281962 291956 235809 264952 289293
Bnp Från Verktyg 117091.44 129858 65571 118145 118497 133234
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Befolkning 195.87 197 199 199 199 199
Levnadslön Familj 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Löner Högutbildad 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Löner Lågutbildade 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 11.61 11.67 11.1 10 10 9
Konsumentprisindex Kpi 301.80 307 312 319 328 334
Kärna Konsumentprisindexet 276.19 278 283 285 290 299
Mat Inflation 14.09 15.1 13.4 12.7 12.5 12.5
Cpi Transportfordon 274.70 285 290 293 300 311
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 13.50 13.5 13.5 13 13 13
Cash Reserveringsgrad 22.50 22 22 22 22 22
Valutareserven 39830.00 42400 45000 46400 44000 47500
Värde Ränta 9.48 9.48 9.48 8.98 8.98 8.98
Utlåningsräntan 15.07 15.07 15.07 14.57 14.57 14.57
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Bytesbalans Till Bnp 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Råolja Produktion 1780.00 1650 1600 1790 1810 1900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 23 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Statliga Utgifter 929917.32 1044477 940611 938287 941076 1071633
Regeringen Budgetutskottet Värde -379.69 -381 -381 -381 -130 -487
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 7.2 7.2 7.2 7.2
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 27.30 30 28 27 27 28
Industriproduktion -2.90 -4.8 -2.1 2.5 -3 -3.5
Tillverkning - Pmi 59.30 57.8 58.6 58.8 61 58.9
Komposit - Pmi 57.70 57.4 55.8 54.7 55 55
Tjänster Pmi 60.10 58.8 58.6 58.7 58.4 60
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
Konsument - Spendera 10042167.83 12263308 10157653 10132547 10162674 12582154
Bensinpriser 0.47 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.