Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 380.58 381 381 381 381 381
Lagren Marknaden 40095.49 39357 38512 37683 36871 35246
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.77 10.91 11.06 11.21 11.36 11.66

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 9.70 -12 4 8 5.1 6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.11 1.4 2 2.4 2.3 2.7
Arbetslöshet 27.10 31.5 31.9 32 32.5 33
Inflation - Betygsätt 16.47 14.8 14.3 13 12 10
Ränta 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Handelsbalans -830084.94 -880000 -430000 -430000 840000 -50000
Kurantkonto -3337.91 1300 2500 1600 3000 -2400
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 0.6
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 35.5 35.5 35.5 36
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5 -5 -5 -5 -4.5
Förtroendekommissionen -15.20 3 7 15 20 25
Konsument - Confidence -14.80 2 6 9 7 9
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 9.70 -12 4 8 5.1 6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.11 1.4 2 2.4 2.3 2.7
BNP 448.10 360 360 360 360 450
Bnp Fasta Priser 19753163.95 19197909 17129776 16365404 20345873 19639460
Fasta Bruttoinvesteringar 2296103.52 2893139 2938124 2342026 2665312 2959681
Bnp Per Capita 2386.90 2300 2300 2300 2300 2450
Bnp Per Capita Ppp 5135.50 5100 5100 5100 5100 5250
Bnp Från Jordbruk 5268290.12 4951352 3728634 3997042 5319847 5065233
Bnp Från Entreprenad 679254.80 652320 692351 523966 707811 667323
Bnp Från Tillverkning 1681421.10 1659460 1638006 1430623 1801944 1697627
Bnp Från Mining 1147137.70 1389637 1613526 1447419 1436238 1421599
Bnp Från Offentlig Förvaltning 435517.94 415824 284651 382002 456827 425388
Bnp Från Tjänster 7707176.57 7262975 6567884 6477213 6484205 7430023
Bnp Från Transport 258748.42 267415 300934 121028 296338 273566
Bnp Från Verktyg 118494.67 117060 64867 119357 111670 119752

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 27.10 31.5 31.9 32 32.5 33
Befolkning 206.14 210 210 210 211 216
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 21765.00 26000 27500 28100 27800 28000
Ungdomsarbetslöshet 36.50 43 42.8 43.5 44 45
Egenföretagare 58527.00 55000 58000 60000 65000 68000
Sysselsättningsgraden 76.90 70.7 71 72 72 73

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 16.47 14.8 14.3 13 12 10
Konsumentprisindex Kpi 361.20 362 373 384 399 438
Kärna Konsumentprisindexet 316.48 312 319 327 320 344
Kärna Inflation Rate 11.85 11 10.7 10.5 10.2 8
Mat Inflation 20.57 17 16.5 16 15.2 13
Inflation (Månad) 1.49 1.3 1.2 1 0.8 0.7
Cpi Transportfordon 319.40 328 336 344 353 389

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Penningmängden M0 2908462.40 1811767 1811767 1811767 1811767 1811767
Penningmängden M1 15923942.49 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 37957588.89 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 36400.00 36100 35700 37000 38000 40000
Värde Ränta 2.74 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Utlåningsräntan 11.35 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -830084.94 -880000 -430000 -430000 840000 -50000
Kurantkonto -3337.91 1300 2500 1600 3000 -2400
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 0.6
Import 1726282.63 1680000 1780000 1750000 1700000 1850000
Export 896197.69 1250000 1350000 1500000 1650000 1800000
Villkor För Handel 101.16 103 104 104 104 104
Utländska Direktinvesteringar 427.76 700 1200 1000 1000 1300
Kapitalflöden 2663.65 1200 -3600 -3000 -2600 -750
Råolja Produktion 1382.00 1780 1780 1780 1900 1850
Remitteringar 3871.28 4300 4500 5000 5700 6300
Utlandsskulden 31985.17 34500 35600 36000 36300 37000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 34.98 35.5 35.5 35.5 35.5 36
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5 -5 -5 -5 -4.5
Statliga Intäkter 842.09 875 1090 1050 1100 1100
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 2000 2000
Statliga Utgifter 2339712.81 1052627 1067627 2386507 850402 1076837
Regeringen Budgetutskottet Värde -1289.03 -1470 -1725 -1390 -487 -1550
Statsskuld 84574.18 90000 85400 85000 80000 75000
Skatteutgifter 2131.12 2600 2480 2300 2650 2500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -15.20 3 7 15 20 25
Industriproduktion -10.30 8 4 8 2.7 2.5
Manufacturing Produktion -10.30 1 2.5 3 2.5 2.2
Tillverkning - Pmi 49.60 50.8 52 53 54 56
Gruv Produktion -27.20 5 10 -12 5 7
Tjänster Pmi 45.70 51.7 52.4 54.5 54 56
Komposit - Pmi 50.70 51 50.7 51.5 52 54
Kapacitetsutnyttjande 43.80 51 53 54 53 54

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -14.80 2 6 9 7 9
Konsument - Spendera 10240513.94 11851619 9371643 10445324 11772942 12124206
Disponibel Personlig Inkomst 17270557.89 19161530 17605559 17615969 21888961 19602245
Privat - Sektor - Credit 30167136.44 28500000 27500000 27000000 27000000 28000000
Bensinpriser 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37 0.36


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.