Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 380.60 381 381 381 381 381
Lagren Marknaden 25572.57 24984 24448 23922 23406 22375
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.00 9.12 9.24 9.37 9.5 9.75

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.10 -4.8 -5.7 0.6 1 1.7
Arbetslöshet 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflation - Betygsätt 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalans -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Kurantkonto -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -3.40 -6.5 -6.5 -5.6 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen 4.30 7 -7 5 15 20
Konsument - Confidence -29.20 -25 -20 2 6 9
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.10 -4.8 -5.7 0.6 1 1.7
BNP 448.10 250 250 360 360 360
Bnp Fasta Priser 16044513.73 18248588 18625131 16994629 16204959 18941759
Fasta Bruttoinvesteringar 2976480.11 2503916 2806821 2994339 3006245 2854537
Bnp Per Capita 2386.90 2250 2250 2300 2300 2300
Bnp Per Capita Ppp 5135.50 4900 4900 5100 5100 5100
Bnp Från Jordbruk 3918668.40 5279163 4803626 3699216 3957855 4885288
Bnp Från Entreprenad 513692.43 543776 632857 686888 518829 643616
Bnp Från Tillverkning 1402571.39 1577787 1609949 1625083 1416597 1637318
Bnp Från Mining 1419038.39 1763385 1348177 1600796 1433229 1371096
Bnp Från Offentlig Förvaltning 374511.56 358929 403418 282406 378257 410276
Bnp Från Tjänster 6350208.68 6114643 7046281 6516066 6541975 7166068
Bnp Från Transport 118654.96 255526 259437 298560 299747 263847
Bnp Från Verktyg 117016.62 92715 113567 64355 64611 115498

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Befolkning 200.00 205 206 210 210 211
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Ungdomsarbetslöshet 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Egenföretagare 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Sysselsättningsgraden 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Konsumentprisindex Kpi 334.60 339 351 359 370 399
Kärna Konsumentprisindexet 300.34 304 304 311 316 327
Kärna Inflation Rate 10.50 11 8.4 8.4 8 7.5
Mat Inflation 16.00 16.5 16.7 16.4 16.2 16
Inflation (Månad) 1.34 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3
Cpi Transportfordon 300.80 309 319 325 334 362

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Penningmängden M0 2395917.03 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Penningmängden M1 12582151.19 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 33346630.22 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 35660.00 35450 50000 47500 51200 52000
Värde Ränta 4.31 4.31 4.31 4.31 3.31 3.31
Utlåningsräntan 14.99 14.99 14.99 14.99 13.99 13.99

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Kurantkonto -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1590021.69 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Export 782851.28 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Villkor För Handel 103.19 102 103 103 103 104
Utländska Direktinvesteringar 427.76 350 400 700 1200 1000
Kapitalflöden -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Råolja Produktion 1361.00 1750 1800 1780 1780 1900
Remitteringar 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Utlandsskulden 31477.14 30000 32000 33500 34000 35500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -3.40 -6.5 -6.5 -5.6 -5.6 -5.6
Statliga Intäkter 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Statliga Utgifter 1082949.34 1052003 1021221 1089447 1093779 1038582
Regeringen Budgetutskottet Värde -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Statsskuld 85896.52 90000 95000 85000 95500 96400
Skatteutgifter 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 4.30 7 -7 5 15 20
Industriproduktion 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Manufacturing Produktion -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Tillverkning - Pmi 48.50 49.6 51 52 54 56
Gruv Produktion 0.10 -10 -12 5 10 10
Tjänster Pmi 44.70 47 52 51.7 53.4 54
Komposit - Pmi 54.60 55 53 52.6 53 54
Kapacitetsutnyttjande 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -29.20 -25 -20 2 6 9
Konsument - Spendera 12193023.60 10533547 11498021 12266182 12314954 11693488
Disponibel Personlig Inkomst 19718833.62 18424988 18594860 19837147 19916022 18910973
Privat - Sektor - Credit 30189264.87 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.38 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.