Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 305.90 306 306 306 306 306
Lagren Marknaden 27800.17 27078 26746 26420 26099 25465
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 14.27 13.84 13.96 14.07 14.18 14.41
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
Arbetslöshet 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
Inflation - Betygsätt 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
Ränta 13.50 13 13 13 13 13
Cash Reserveringsgrad 22.50 22.5 22 22 22 20
Handelsbalans 450034.62 910000 950000 700000 1020000 700000
Bytesbalans Till Bnp 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
Statsskulden Till Bnp 21.30 23 23 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen 29.70 26 32 32 36 35
Konsument - Confidence 1.20 -6 -2 3 5 3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
BNP 397.30 500 500 690 690 690
Bnp Fasta Priser 16555183.90 18671229 19721028 16869732 16902843 20174611
Fasta Bruttoinvesteringar 2742192.51 2797036 2805263 2794294 2799779 2869784
Bnp Per Capita 2396.30 2450 2450 2590 2590 2590
Bnp Per Capita Ppp 5315.82 5510 5510 5600 5600 5600
Bnp Från Jordbruk 3597916.08 5394106 5093287 3666276 3673472 5210433
Bnp Från Entreprenad 671448.37 555113 677667 684206 685549 693254
Bnp Från Tillverkning 1608461.83 1631024 1725204 1639023 1642240 1764884
Bnp Från Mining 1500081.65 1730539 1375072 1528583 1531583 1406699
Bnp Från Offentlig Förvaltning 307550.32 372851 437372 313394 314009 447431
Bnp Från Tjänster 6259209.21 6189852 7361518 7332734 7347126 7530833
Bnp Från Transport 288637.00 225845 283717 294121 294698 290243
Bnp Från Verktyg 64825.41 106601 130666 66057 66187 133672
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
Befolkning 190.89 198 196 201 201 201
Levnadslön Familj 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Löner Högutbildad 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Löner Lågutbildade 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
Konsumentprisindex Kpi 292.60 298 306 312 322 340
Kärna Konsumentprisindexet 269.95 275 279 285 290 302
Mat Inflation 13.39 13.5 12.4 12 11.7 11.4
Cpi Transportfordon 268.50 278 285 290 296 316
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 13.50 13 13 13 13 13
Cash Reserveringsgrad 22.50 22.5 22 22 22 20
Valutareserven 44940.00 43600 43300 45000 46400 47500
Värde Ränta 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48
Utlåningsräntan 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 450034.62 910000 950000 700000 1020000 700000
Bytesbalans Till Bnp 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
Råolja Produktion 1948.00 1550 1500 1450 1450 1400
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 21.30 23 23 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 842195.49 859039 861566 858197 859882 881382
Regeringen Budgetutskottet Värde -398.22 -708 -381 -381 -130 -487
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 29.70 26 32 32 36 35
Industriproduktion -10.50 2 -4.8 2.4 3 -3.5
Tillverkning - Pmi 57.60 57.6 62 59.6 58.8 58
Komposit - Pmi 54.60 53.7 54 54.4 54.7 54.5
Tjänster Pmi 58.70 58.6 51.69 59.5 60.2 60.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 1.20 -6 -2 3 5 3.2
Konsument - Spendera 10134919.77 10337618 10368023 10327483 10347753 10606487
Bensinpriser 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.