Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 360.00 360 360 360 360 360
Lagren Marknaden 21300.47 20872 20424 19985 19554 18692
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 13.02 13.2 13.38 13.55 13.74 14.11

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 5.59 -18 1.3 5.6 4.8 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.55 1.6 1.4 2 2 2.2
Arbetslöshet 23.10 28 28.6 29.1 29.9 31.4
Inflation - Betygsätt 12.20 12.5 13.6 14 15 14
Ränta 13.50 12.5 13.5 13 13 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalans 362684.95 225000 -20000 550000 700000 840000
Kurantkonto -2795.83 -3000 -3400 -3200 1000 1400
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 55 55 40
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3 -3 -3 -3 -2.7
Förtroendekommissionen 6.60 3 -8 -10 5 12
Konsument - Confidence -0.30 3 -8 -4 2 4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 5.59 -18 1.3 5.6 4.8 5.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.55 1.6 1.4 2 2 2.2
BNP 410.00 365 365 365 365 436
Bnp Fasta Priser 19750934.72 16702293 17195633 18884297 20145953 20589164
Fasta Bruttoinvesteringar 2798505.79 2820894 2818095 2826491 2854476 2917274
Bnp Per Capita 2396.30 2504 2504 2504 2504 2616
Bnp Per Capita Ppp 5315.82 5555 5555 5555 5555 5804
Bnp Från Jordbruk 5093983.13 3626699 3884710 5463069 5195863 5310172
Bnp Från Entreprenad 671110.60 676820 758103 562719 684533 699593
Bnp Från Tillverkning 1707263.24 1621330 1548285 1632750 1741409 1779719
Bnp Från Mining 1429667.98 1526758 1530442 1824814 1458261 1490343
Bnp Från Offentlig Förvaltning 427802.26 310011 369682 371433 436358 445958
Bnp Från Tjänster 7472196.49 6309283 6562905 6327653 7621640 7789317
Bnp Från Transport 275118.66 290946 235342 264428 280621 286795
Bnp Från Verktyg 120431.63 65344 117911 95945 122840 125543

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 23.10 28 28.6 29.1 29.9 31.4
Befolkning 200.00 205 205 205 206 211
Levnadslön Familj 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
Minimilöner 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbetslösa Personer 20927.60 26500 25100 25100 27000 27300
Löner Högutbildad 57200.00 57600 57600 57600 58700 59200
Ungdomsarbetslöshet 36.50 40 43 42.6 43 42.5
Egenföretagare 69542.90 69800 70000 71000 70500 72000
Sysselsättningsgraden 76.90 81 75 70.5 76 78

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 12.20 12.5 13.6 14 15 14
Konsumentprisindex Kpi 312.60 316 329 341 354 403
Kärna Konsumentprisindexet 285.01 285 290 297 302 324
Kärna Inflation Rate 9.40 8.7 8.3 8.3 8.4 7.5
Mat Inflation 14.90 15.6 16.5 18 18.4 16.3
Inflation (Månad) 0.79 1 1.3 1.3 1.5 1.3
Cpi Transportfordon 283.40 293 303 311 321 366

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 13.50 12.5 13.5 13 13 11.5
Cash Reserveringsgrad 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Penningmängden M0 2186983.40 1791699 1980000 1980000 1811767 1811767
Penningmängden M1 10427024.37 11051578 12150000 12150000 12150000 11049385
Penningmängden M2 29730798.19 26799201 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserven 35520.00 33000 24000 30000 35000 36200
Värde Ränta 6.17 4.85 4.85 4.85 4.85 4.35
Utlåningsräntan 15.04 13.97 13.97 13.97 13.97 13.47

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 362684.95 225000 -20000 550000 700000 840000
Kurantkonto -2795.83 -3000 -3400 -3200 1000 1400
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Import 1396347.95 1200000 1300000 1250000 1450000 1650000
Export 1759032.90 1300000 1280000 1800000 1360000 1470000
Villkor För Handel 101.00 102 102 102 103 104
Utländska Direktinvesteringar 909.54 1300 600 450 500 900
Kapitalflöden 11354.43 -7500 -5800 4300 -1800 -1600
Råolja Produktion 1742.00 1600 1700 1750 1800 1900
Remitteringar 5783.00 5900 6050 6300 6200 6400
Utlandsskulden 26941.50 28400 27200 33100 33000 36400

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 17.50 55 55 55 55 40
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3 -3 -3 -3 -2.7
Statliga Intäkter 938.72 720 1250 1250 1350 1300
Militära Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Statliga Utgifter 929917.32 937357 936427 939216 948516 969383
Regeringen Budgetutskottet Värde -1135.74 -130 -50 -50 -350 -440
Statsskuld 85390.82 93000 84300 87000 92500 93000
Skatteutgifter 2074.46 850 1300 1300 1700 1740

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 6.60 3 -8 -10 5 12
Industriproduktion -2.90 -5 2.2 -4.7 -6 -3
Manufacturing Produktion 2.00 -0.3 1.2 0.2 -3 2
Tillverkning - Pmi 51.10 52 47.8 50 52 56
Gruv Produktion 5.70 -20 -3.5 -8 -12 10
Tjänster Pmi 49.20 51 45.6 49 52 56
Komposit - Pmi 55.00 52 48.7 51 53 54.2
Kapacitetsutnyttjande 55.00 55 56.2 56.2 58.7 58

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -0.30 3 -8 -4 2 4
Konsument - Spendera 10042167.83 10122505 10112463 10142590 10243011 10468357
Disponibel Personlig Inkomst 17580757.16 17721403 17703822 17756565 17932372 18326884
Privat - Sektor - Credit 26695426.73 25000000 23200000 24500000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32


Nigeria - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.