Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2020-03
Lagren Marknaden 2717 2020-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1 2019-12
Arbetslöshet 7.4 2020-01
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-02
Inflation (Månad) 0.2 2020-02
Ränta 0 2020-03
Handelsbalans 1294 2020-01
Kurantkonto 8.68 2020-01
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen -0.04 2020-02
Tillverkning - Pmi 44.8 2020-03
Tjänster Pmi 28.4 2020-03
Konsument - Confidence -11.6 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 2020-01
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1 2019-12
BNP 14000 2019-12
Bnp Fasta Priser 2846 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 623 2019-12
Bnp Per Capita 40979 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 40028 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.4 2020-01
Egenföretagare 161 2019-12
Arbetslösa Personer 12081 2020-01
Långtidsarbetslöshet 3.2 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 15.6 2020-01
Arbetskostnaderna 113 2019-12
Produktivitet 102 2019-12
Löner 1887 2019-09
Löne Tillväxt 2.3 2019-12
Befolkning 342 2019-12
Sysselsättning Ändra 0.3 2019-12
Heltid 117278 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 57.4 2019-09
Deltid Sysselsättning 31534 2019-09
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-02
Inflation (Månad) 0.2 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 105 2020-02
Kärna Konsumentprisindexet 103 2020-02
Kärna Inflation Rate 1.2 2020-02
Bnp-Deflatorn 106 2019-12
Producentpriserna 105 2020-01
Producentpriserna Förändras -0.5 2020-01
Importpriserna 100 2020-01
Mat Inflation 1.8 2020-02
KPI bostadshjälpmedel 105 2020-02
Cpi Transportfordon 106 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2020-03
Interbankränta -0.31 2020-03
Penningmängden M1 9059070 2020-02
Penningmängden M2 12484479 2020-02
Penningmängden M3 13147011 2020-02
Centralbanken Balansräkning 4691998 2019-12
Valutareserven 73.71 2020-02
Lån Till Den Privata Sektorn 4585619 2020-02
Värde Ränta -0.5 2020-03
Utlåningsräntan 0.25 2020-03
Lån Tillväxt 3.8 2020-02

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1294 2020-01
Kurantkonto 8.68 2020-01
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Export 184032 2020-01
Import 182738 2020-01
Utlandsskulden 15089198 2019-09
Kapitalflöden 9.87 2020-01
Guldreserver 505 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 583 2019-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.04 2020-02
Tillverkning - Pmi 44.8 2020-03
Tjänster Pmi 28.4 2020-03
Komposit - Pmi 31.4 2020-03
Industriproduktion -1.9 2020-01
Industriproduktion (Månadsvis) 2.3 2020-01
Manufacturing Produktion -1.4 2020-01
Kapacitetsutnyttjande 80.9 2020-03
Lagerförändringar 0.6 2019-12
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -49.5 2020-03
Bilregistreringar 879 2020-02
Industriell Åsikt -6.1 2020-02
Gruv Produktion -11.2 2020-01
Tjänster Sentiment 11.2 2020-02

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -11.6 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.7 2020-01
Konsument - Spendera 1529 2019-12
Disponibel Personlig Inkomst 1819486 2019-09
Personliga Besparingar 13.04 2019-09
Privat - Sektor - Credit 11532208 2020-02
Bankernas Utlåningsränta 1.97 2020-01
Konsumentkrediter 721659 2020-02
Ekonomisk Optimism Index 104 2020-02
Hushållen Skuld Till Bnp 57.8 2019-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 21.1 2020-02

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 6 2020-01
Housing - Index 120 2019-09
Konstruktion Pmi 52.5 2020-02
Husägande Betyg 66.2 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.