Marknader Senaste Referens
Valuta 1.13 2019-02
Lagren Marknaden 3243 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.49 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
Arbetslöshet 7.9 2018-12
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-01
Inflation (Månad) 0 2018-12
Ränta 0 2019-01
Handelsbalans 16991 2018-12
Kurantkonto 32.99 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 86.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Förtroendekommissionen 0.69 2019-01
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-01
Tjänster Pmi 51.2 2019-01
Konsument - Confidence -7.9 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.6 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
BNP 12590 2017-12
Bnp Fasta Priser 2652 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 556 2018-09
Bnp Per Capita 40089 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.9 2018-12
Egenföretagare 158 2018-09
Arbetslösa Personer 12829 2018-12
Långtidsarbetslöshet 3.5 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 16.6 2018-12
Arbetskostnaderna 106 2018-09
Produktivitet 105 2018-12
Löne Tillväxt 2.4 2018-09
Befolkning 341 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.3 2018-12
Heltid 116892 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 57.3 2018-09
Deltid Sysselsättning 30964 2018-09
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-01
Inflation (Månad) 0 2018-12
Konsumentprisindex Kpi 104 2018-12
Kärna Konsumentprisindexet 104 2018-12
Kärna Inflation Rate 1.1 2019-01
Bnp-Deflatorn 110 2018-09
Producentpriserna 105 2018-12
Producentpriserna Förändras 3 2018-12
Importpriserna 101 2018-12
Mat Inflation 1.2 2018-12
KPI bostadshjälpmedel 105 2018-12
Cpi Transportfordon 105 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-01
Interbankränta -0.35 2019-02
Penningmängden M1 8279860 2018-12
Penningmängden M2 11700944 2018-12
Penningmängden M3 12368206 2018-12
Centralbanken Balansräkning 4669003 2018-12
Valutareserven 66.07 2019-01
Lån Till Den Privata Sektorn 11126123 2018-12
Värde Ränta -0.4 2019-01
Utlåningsräntan 0.25 2019-02
Lån Tillväxt 3.3 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 16991 2018-12
Kurantkonto 32.99 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Export 176503 2018-12
Import 159512 2018-12
Utlandsskulden 14450132 2018-09
Kapitalflöden 24.05 2018-11
Guldreserver 505 2019-03
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Statliga Utgifter 543 2018-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.1 2017-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9685501 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0.69 2019-01
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-01
Tjänster Pmi 51.2 2019-01
Komposit - Pmi 51 2019-01
Industriproduktion -4.2 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -0.9 2018-12
Manufacturing Produktion -4 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 83.6 2019-03
Lagerförändringar 24.92 2018-09
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -16.6 2019-02
Bilregistreringar 927 2019-01
Gruv Produktion -7.4 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7.9 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.6 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.8 2018-12
Konsument - Spendera 1421 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 1769770 2018-09
Personliga Besparingar 12.3 2018-09
Privat - Sektor - Credit 13372817 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 1.97 2018-12
Konsumentkrediter 686015 2018-12
Ekonomisk Optimism Index 106 2019-01
Hushållen Skuld Till Bnp 57.7 2018-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 94 2017-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 15.5 2019-01
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 0.7 2018-12
Housing - Index 113 2018-09
Konstruktion Pmi 50.6 2019-01
Husägande Betyg 66.1 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.