EUROOMRÅDET - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2018-06
Arbetslöshet 8.1 2018-08
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans 17556 2018-07
Statsskulden Till Bnp 86.7 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.16 2018-10
Lagren Marknaden 3216 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.34 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 % 2018-06
BNP 12590 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 2639 Eur - Miljard 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 552 Eur - Miljard 2018-06
Bnp Per Capita 40089 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8.1 % 2018-08
Egenföretagare 158 Million 2018-06
Arbetslösa Personer 13131 Thousand 2018-08
Långtidsarbetslöshet 4.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 16.6 % 2018-08
Arbetskostnaderna 114 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 105 Indexpunkter 2018-06
Löne Tillväxt 1.9 % 2018-06
Befolkning 341 Million 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.4 % 2018-06
Heltid 113842 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 57 % 2018-03
Deltid Sysselsättning 31245 Thousand 2018-03
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-08
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-08
Kärna Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-08
Kärna Inflation Rate 0.9 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 109 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 105 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 4.2 % 2018-08
Importpriserna 101 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 1.9 % 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 104 Indexpunkter 2018-08
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.35 % 2018-10
Penningmängden M1 8083911 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 11508741 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 12150620 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 4645821 Eur - Million 2018-09
Valutareserven 64.63 Usd - Miljard 2018-08
Lån Till Den Privata Sektorn 11053849 Eur - Million 2018-08
Värde Ränta -0.4 % 2018-09
Utlåningsräntan 0.25 % 2018-10
Lån Tillväxt 3.1 % 2018-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 17556 Eur - Million 2018-07
Export 194632 Eur - Million 2018-07
Import 177076 Eur - Million 2018-07
Kurantkonto 31.93 Eur - Miljard 2018-07
Bytesbalans Till Bnp 3.5 % 2017-12
Utlandsskulden 13810662 Eur - Million 2018-03
Kapitalflöden 6.13 Eur - Miljard 2018-07
Guldreserver 505 Ton 2018-09
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.7 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 % of GDP 2017-12
Statliga Utgifter 542 Eur - Miljard 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.1 % 2017-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9685501 Eur - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 1.21 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 53.2 2018-09
Tjänster Pmi 54.7 Indexpunkter 2018-09
Komposit - Pmi 54.1 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 0.9 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 1 % 2018-08
Manufacturing Produktion 1.1 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 84.1 % 2018-09
Lagerförändringar 15.8 Eur - Miljard 2018-06
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -7.2 2018-09
Bilregistreringar 1169 Thousand 2018-08
Gruv Produktion -8.7 % 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -2.9 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.2 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.8 % 2018-08
Konsument - Spendera 1419 Eur - Miljard 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 1742505 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 12.08 % 2018-06
Privat - Sektor - Credit 13347319 Eur - Million 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 2.02 % 2018-08
Konsumentkrediter 677865 Eur - Million 2018-08
Ekonomisk Optimism Index 111 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 57.8 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 94 % 2017-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 20.1 Indexpunkter 2018-09
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 2.6 % 2018-07
Housing - Index 112 Indexpunkter 2018-06
Konstruktion Pmi 51.6 2018-09
Husägande Betyg 66.4 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 % 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 % 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.