Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-09
Arbetslöshet 8.1 2018-10
Inflation - Betygsätt 2 2018-11
Ränta 0 2018-11
Handelsbalans 13142 2018-09
Statsskulden Till Bnp 86.7 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.13 2018-12
Lagren Marknaden 3100 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.31 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 % 2018-09
BNP 12590 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 2646 Eur - Miljard 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 556 Eur - Miljard 2018-09
Bnp Per Capita 40089 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8.1 % 2018-10
Egenföretagare 158 Million 2018-09
Arbetslösa Personer 13080 Thousand 2018-10
Långtidsarbetslöshet 3.9 % 2018-06
Ungdomsarbetslöshet 17.3 % 2018-10
Arbetskostnaderna 114 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 105 Indexpunkter 2018-09
Löne Tillväxt 1.9 % 2018-06
Befolkning 341 Million 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.2 % 2018-09
Heltid 115128 Thousand 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 57.2 % 2018-06
Deltid Sysselsättning 31590 Thousand 2018-06
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 % 2018-11
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-10
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-10
Kärna Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-10
Kärna Inflation Rate 1 % 2018-11
Bnp-Deflatorn 110 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 106 Indexpunkter 2018-10
Producentpriserna Förändras 4.9 % 2018-10
Importpriserna 101 Indexpunkter 2018-10
Mat Inflation 1.6 % 2018-10
KPI bostadshjälpmedel 105 Indexpunkter 2018-10
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-11
Interbankränta -0.36 % 2018-12
Penningmängden M1 8201643 Eur - Million 2018-10
Penningmängden M2 11630647 Eur - Million 2018-10
Penningmängden M3 12271797 Eur - Million 2018-10
Centralbanken Balansräkning 4645821 Eur - Million 2018-09
Valutareserven 66.37 Usd - Miljard 2018-10
Lån Till Den Privata Sektorn 11089860 Eur - Million 2018-10
Värde Ränta -0.4 % 2018-10
Utlåningsräntan 0.25 % 2018-12
Lån Tillväxt 3.2 % 2018-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 13142 Eur - Million 2018-09
Export 184813 Eur - Million 2018-09
Import 171671 Eur - Million 2018-09
Kurantkonto 24.07 Eur - Miljard 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 3.5 % 2017-12
Utlandsskulden 14295210 Eur - Million 2018-06
Kapitalflöden 67.87 Eur - Miljard 2018-09
Guldreserver 505 Ton 2018-09
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.7 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 % of GDP 2017-12
Statliga Utgifter 543 Eur - Miljard 2018-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.1 % 2017-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9685501 Eur - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 1.09 Indexpunkter 2018-11
Tillverkning - Pmi 51.8 2018-11
Tjänster Pmi 53.4 Indexpunkter 2018-11
Komposit - Pmi 52.7 Indexpunkter 2018-11
Industriproduktion 1.2 % 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) 0.2 % 2018-10
Manufacturing Produktion 1.2 % 2018-09
Kapacitetsutnyttjande 83.9 % 2018-12
Lagerförändringar 24.92 Eur - Miljard 2018-09
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -21 2018-12
Bilregistreringar 806 Thousand 2018-10
Gruv Produktion -18.7 % 2018-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -3.9 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 % 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.7 % 2018-10
Konsument - Spendera 1421 Eur - Miljard 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 1758164 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 12.08 % 2018-06
Privat - Sektor - Credit 13381019 Eur - Million 2018-10
Bankernas Utlåningsränta 1.99 % 2018-10
Konsumentkrediter 683520 Eur - Million 2018-10
Ekonomisk Optimism Index 110 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 57.8 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 94 % 2017-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 21.1 Indexpunkter 2018-11
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 4.6 % 2018-09
Housing - Index 112 Indexpunkter 2018-06
Konstruktion Pmi 53 2018-11
Husägande Betyg 66.4 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 % 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 % 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.