Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2020-01
Lagren Marknaden 3787 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-09
Arbetslöshet 7.5 2019-11
Inflation - Betygsätt 1.3 2019-12
Inflation (Månad) 0.3 2019-12
Ränta 0 2019-12
Handelsbalans 20720 2019-11
Kurantkonto 36.59 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen -0.25 2019-12
Tillverkning - Pmi 46.3 2019-12
Tjänster Pmi 52.8 2019-12
Konsument - Confidence -8.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-09
BNP 13670 2018-12
Bnp Fasta Priser 2840 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 626 2019-09
Bnp Per Capita 40979 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 40028 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.5 2019-11
Egenföretagare 160 2019-09
Arbetslösa Personer 12219 2019-11
Långtidsarbetslöshet 3.2 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 15.6 2019-11
Arbetskostnaderna 104 2019-09
Produktivitet 102 2019-09
Löner 1868 2019-06
Löne Tillväxt 2.6 2019-09
Befolkning 341 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.1 2019-09
Heltid 116319 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 57.3 2019-06
Deltid Sysselsättning 31534 2019-09
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.3 2019-12
Inflation (Månad) 0.3 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-12
Kärna Inflation Rate 1.3 2019-12
Bnp-Deflatorn 105 2019-09
Producentpriserna 104 2019-11
Producentpriserna Förändras -1.4 2019-11
Importpriserna 100 2019-11
Mat Inflation 1.7 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-12
Cpi Transportfordon 107 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-12
Interbankränta -0.42 2020-01
Penningmängden M1 8931888 2019-11
Penningmängden M2 12374327 2019-11
Penningmängden M3 13007563 2019-11
Centralbanken Balansräkning 4691998 2019-12
Valutareserven 73.22 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 4588362 2019-11
Värde Ränta -0.5 2019-12
Utlåningsräntan 0.25 2020-01
Lån Tillväxt 3.5 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 20720 2019-11
Kurantkonto 36.59 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Export 197745 2019-11
Import 177025 2019-11
Utlandsskulden 15089198 2019-09
Kapitalflöden 41.59 2019-11
Guldreserver 505 2019-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 580 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.25 2019-12
Tillverkning - Pmi 46.3 2019-12
Tjänster Pmi 52.8 2019-12
Komposit - Pmi 50.9 2019-12
Industriproduktion -1.5 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) 0.2 2019-11
Manufacturing Produktion -1.6 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 81.2 2019-12
Lagerförändringar -0.63 2019-09
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 25.6 2020-01
Bilregistreringar 1013 2019-12
Industriell Åsikt -9.3 2019-12
Gruv Produktion -3.1 2019-11
Tjänster Sentiment 11.4 2019-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -8.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.2 2019-11
Konsument - Spendera 1527 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 1813179 2019-06
Personliga Besparingar 13.04 2019-09
Privat - Sektor - Credit 11438737 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 1.91 2019-11
Konsumentkrediter 718805 2019-11
Ekonomisk Optimism Index 102 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 57.8 2019-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 20.5 2019-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1.4 2019-11
Housing - Index 120 2019-09
Konstruktion Pmi 51.3 2019-12
Husägande Betyg 66.2 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.