EUROOMRÅDET - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2018-06
Arbetslöshet 8.3 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans 16514 2018-05
Statsskulden Till Bnp 86.7 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.13 2018-08
Lagren Marknaden 3409 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.35 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.2 % 2018-06
BNP 12590 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 2636 Eur - Miljard 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 546 Eur - Miljard 2018-03
Bnp Per Capita 40089 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8.3 % 2018-06
Egenföretagare 157 Million 2018-03
Arbetslösa Personer 13473 Thousand 2018-06
Långtidsarbetslöshet 4.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 16.9 % 2018-06
Arbetskostnaderna 102 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 105 Indexpunkter 2018-03
Löne Tillväxt 1.8 % 2018-03
Befolkning 341 Million 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.4 % 2018-03
Heltid 113842 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 57 % 2018-03
Deltid Sysselsättning 31245 Thousand 2018-03
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-07
Inflation (Månad) 0.1 % 2018-06
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-06
Kärna Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-06
Kärna Inflation Rate 1.1 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 109 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 104 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 3.6 % 2018-06
Importpriserna 101 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 2.3 % 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 103 Indexpunkter 2018-06
Cpi Transportfordon 106 Indexpunkter 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.36 % 2018-08
Penningmängden M1 8032853 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 11485969 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 12133659 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 4605004 Eur - Million 2018-07
Valutareserven 66.1 Usd - Miljard 2018-06
Lån Till Den Privata Sektorn 10993434 Eur - Million 2018-06
Värde Ränta -0.4 % 2018-07
Utlåningsräntan 0.25 % 2018-08
Lån Tillväxt 2.9 % 2018-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 16514 Eur - Million 2018-05
Export 189592 Eur - Million 2018-05
Import 173078 Eur - Million 2018-05
Kurantkonto 4.62 Eur - Miljard 2018-05
Bytesbalans Till Bnp 3.5 % 2017-12
Utlandsskulden 13810662 Eur - Million 2018-03
Kapitalflöden -14.74 Eur - Miljard 2018-05
Guldreserver 505 Ton 2018-06
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.7 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 % of GDP 2017-12
Statliga Utgifter 539 Eur - Miljard 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.1 % 2017-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9685501 Eur - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 1.29 Indexpunkter 2018-07
Tillverkning - Pmi 55.1 2018-07
Tjänster Pmi 54.2 Indexpunkter 2018-07
Komposit - Pmi 54.3 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 2.5 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) -0.7 % 2018-06
Manufacturing Produktion 3 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 84.1 % 2018-09
Lagerförändringar 4.1 Eur - Miljard 2018-03
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -11.1 2018-08
Bilregistreringar 943 Thousand 2018-06
Gruv Produktion -2.1 % 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -0.6 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.2 % 2018-06
Konsument - Spendera 1413 Eur - Miljard 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 1742505 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 11.98 % 2018-03
Privat - Sektor - Credit 13298600 Eur - Million 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 2.03 % 2018-06
Konsumentkrediter 671392 Eur - Million 2018-06
Ekonomisk Optimism Index 112 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 58 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.6 % 2017-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 18 Indexpunkter 2018-07
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1.8 % 2018-05
Housing - Index 110 Indexpunkter 2018-03
Konstruktion Pmi 50.3 2018-07
Husägande Betyg 66.4 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 % 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 % 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.