Marknader Senaste Referens
Valuta 1.1 2019-10
Lagren Marknaden 3556 2019-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-06
Arbetslöshet 7.4 2019-08
Inflation - Betygsätt 0.9 2019-09
Inflation (Månad) 0.1 2019-08
Ränta 0 2019-09
Handelsbalans 24790 2019-07
Kurantkonto 29.84 2019-07
Bytesbalans Till Bnp 2.9 2018-12
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen -0.22 2019-09
Tillverkning - Pmi 45.7 2019-09
Tjänster Pmi 51.6 2019-09
Konsument - Confidence -6.5 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2019-08
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-06
BNP 13670 2018-12
Bnp Fasta Priser 2671 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 570 2019-06
Bnp Per Capita 40979 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 40028 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.4 2019-08
Egenföretagare 160 2019-06
Arbetslösa Personer 12074 2019-08
Långtidsarbetslöshet 3.5 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 15.4 2019-08
Arbetskostnaderna 110 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Löne Tillväxt 2.7 2019-06
Befolkning 341 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-06
Heltid 116319 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 57.3 2019-06
Deltid Sysselsättning 31875 2019-06
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.9 2019-09
Inflation (Månad) 0.1 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-08
Kärna Konsumentprisindexet 104 2019-08
Kärna Inflation Rate 1 2019-09
Bnp-Deflatorn 111 2019-06
Producentpriserna 104 2019-08
Producentpriserna Förändras -0.8 2019-08
Importpriserna 101 2019-08
Mat Inflation 1.9 2019-08
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-08
Cpi Transportfordon 108 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-09
Interbankränta -0.44 2019-10
Penningmängden M1 8782660 2019-08
Penningmängden M2 12245139 2019-08
Penningmängden M3 12872613 2019-08
Centralbanken Balansräkning 4695111 2019-10
Valutareserven 75.88 2019-08
Lån Till Den Privata Sektorn 11398937 2019-08
Värde Ränta -0.5 2019-09
Utlåningsräntan 0.25 2019-10
Lån Tillväxt 3.4 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 24790 2019-07
Kurantkonto 29.84 2019-07
Bytesbalans Till Bnp 2.9 2018-12
Export 206493 2019-07
Import 181704 2019-07
Utlandsskulden 14695242 2019-06
Kapitalflöden 6.16 2019-07
Guldreserver 505 2019-09
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 554 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.22 2019-09
Tillverkning - Pmi 45.7 2019-09
Tjänster Pmi 51.6 2019-09
Komposit - Pmi 50.1 2019-09
Industriproduktion -2.8 2019-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 2019-08
Manufacturing Produktion -2.7 2019-08
Kapacitetsutnyttjande 81.9 2019-09
Lagerförändringar 7.71 2019-06
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -22.4 2019-09
Bilregistreringar 1048 2019-08
Industriell Åsikt -8.8 2019-09
Gruv Produktion -4.9 2019-08
Tjänster Sentiment 9.5 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -6.5 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.1 2019-08
Konsument - Spendera 1430 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 1798017 2019-03
Personliga Besparingar 13.3 2019-06
Privat - Sektor - Credit 13730055 2019-08
Bankernas Utlåningsränta 1.94 2019-08
Konsumentkrediter 714162 2019-08
Ekonomisk Optimism Index 102 2019-09
Hushållen Skuld Till Bnp 57.6 2019-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 19.5 2019-09
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1.1 2019-07
Housing - Index 118 2019-06
Konstruktion Pmi 50.5 2019-09
Husägande Betyg 66.1 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.