Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2019-08
Lagren Marknaden 3334 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.36 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.1 2019-06
Arbetslöshet 7.5 2019-06
Inflation - Betygsätt 1 2019-07
Inflation (Månad) -0.5 2019-07
Ränta 0 2019-07
Handelsbalans 20612 2019-06
Kurantkonto 23.09 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 2.9 2018-12
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen -0.12 2019-07
Tillverkning - Pmi 47 2019-08
Tjänster Pmi 53.4 2019-08
Konsument - Confidence -7.1 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-06
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.1 2019-06
BNP 13670 2018-12
Bnp Fasta Priser 2670 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 572 2019-03
Bnp Per Capita 40979 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 40028 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.5 2019-06
Egenföretagare 160 2019-03
Arbetslösa Personer 12294 2019-06
Långtidsarbetslöshet 3.5 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 15.4 2019-06
Arbetskostnaderna 99.6 2019-03
Produktivitet 105 2019-06
Löne Tillväxt 2.5 2019-03
Befolkning 341 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-06
Heltid 115273 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 57.1 2019-03
Deltid Sysselsättning 31595 2019-03
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1 2019-07
Inflation (Månad) -0.5 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 104 2019-07
Kärna Inflation Rate 0.9 2019-07
Bnp-Deflatorn 111 2019-03
Producentpriserna 104 2019-06
Producentpriserna Förändras 0.7 2019-06
Importpriserna 101 2019-06
Mat Inflation 1.7 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-07
Cpi Transportfordon 108 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-07
Interbankränta -0.45 2019-08
Penningmängden M1 8606082 2019-06
Penningmängden M2 12055405 2019-06
Penningmängden M3 12679647 2019-06
Centralbanken Balansräkning 4688182 2019-07
Valutareserven 73.27 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 11289475 2019-06
Värde Ränta -0.4 2019-07
Utlåningsräntan 0.25 2019-08
Lån Tillväxt 3.3 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 20612 2019-06
Kurantkonto 23.09 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 2.9 2018-12
Export 189875 2019-06
Import 169263 2019-06
Utlandsskulden 14431879 2019-03
Kapitalflöden 52.63 2019-06
Guldreserver 505 2019-06
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 546 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.12 2019-07
Tillverkning - Pmi 47 2019-08
Tjänster Pmi 53.4 2019-08
Komposit - Pmi 51.8 2019-08
Industriproduktion -2.6 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) -1.6 2019-06
Manufacturing Produktion -2.8 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 81.9 2019-09
Lagerförändringar 5.76 2019-03
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -43.6 2019-08
Bilregistreringar 897 2019-06
Industriell Åsikt -7.4 2019-07
Gruv Produktion -11.3 2019-06
Tjänster Sentiment 10.6 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7.1 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.6 2019-06
Konsument - Spendera 1433 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 1798017 2019-03
Personliga Besparingar 12.6 2019-03
Privat - Sektor - Credit 13661865 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 1.95 2019-06
Konsumentkrediter 705648 2019-06
Ekonomisk Optimism Index 103 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 57.7 2018-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 20.6 2019-07
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1 2019-06
Housing - Index 116 2019-03
Konstruktion Pmi 50.6 2019-07
Husägande Betyg 66.1 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.