Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2019-12
Lagren Marknaden 3738 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-09
Arbetslöshet 7.5 2019-10
Inflation - Betygsätt 1 2019-11
Inflation (Månad) 0.1 2019-10
Ränta 0 2019-12
Handelsbalans 18654 2019-09
Kurantkonto 35.84 2019-09
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen -0.23 2019-11
Tillverkning - Pmi 46.9 2019-11
Tjänster Pmi 51.9 2019-11
Konsument - Confidence -7.2 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.6 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-09
BNP 13670 2018-12
Bnp Fasta Priser 2840 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 626 2019-09
Bnp Per Capita 40979 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 40028 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.5 2019-10
Egenföretagare 160 2019-09
Arbetslösa Personer 12334 2019-10
Långtidsarbetslöshet 3.3 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 15.6 2019-10
Arbetskostnaderna 110 2019-06
Produktivitet 102 2019-09
Löner 1868 2019-06
Löne Tillväxt 2.7 2019-06
Befolkning 341 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.1 2019-09
Heltid 116319 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 57.3 2019-06
Deltid Sysselsättning 31875 2019-06
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1 2019-11
Inflation (Månad) 0.1 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-10
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-10
Kärna Inflation Rate 1.3 2019-11
Bnp-Deflatorn 105 2019-09
Producentpriserna 104 2019-10
Producentpriserna Förändras -1.9 2019-10
Importpriserna 101 2019-10
Mat Inflation 1.2 2019-10
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-10
Cpi Transportfordon 107 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-12
Interbankränta -0.44 2019-12
Penningmängden M1 8883344 2019-10
Penningmängden M2 12334521 2019-10
Penningmängden M3 12959913 2019-10
Centralbanken Balansräkning 4698291 2019-11
Valutareserven 73.9 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 11423245 2019-10
Värde Ränta -0.5 2019-12
Utlåningsräntan 0.25 2019-12
Lån Tillväxt 3.5 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 18654 2019-09
Kurantkonto 35.84 2019-09
Bytesbalans Till Bnp 3.1 2018-12
Export 196210 2019-09
Import 177556 2019-09
Utlandsskulden 14695242 2019-06
Kapitalflöden 35.32 2019-09
Guldreserver 505 2019-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 87.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 580 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.23 2019-11
Tillverkning - Pmi 46.9 2019-11
Tjänster Pmi 51.9 2019-11
Komposit - Pmi 50.6 2019-11
Industriproduktion -2.2 2019-10
Industriproduktion (Månadsvis) -0.5 2019-10
Manufacturing Produktion -2.3 2019-10
Kapacitetsutnyttjande 81.2 2019-12
Lagerförändringar -0.63 2019-09
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 11.2 2019-12
Bilregistreringar 907 2019-10
Industriell Åsikt -9.2 2019-11
Gruv Produktion -4 2019-10
Tjänster Sentiment 9.3 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7.2 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.6 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.4 2019-10
Konsument - Spendera 1527 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 1813179 2019-06
Personliga Besparingar 13.3 2019-06
Privat - Sektor - Credit 13789743 2019-10
Bankernas Utlåningsränta 1.92 2019-10
Konsumentkrediter 717037 2019-10
Ekonomisk Optimism Index 101 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 57.8 2019-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 19.4 2019-11
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -0.7 2019-09
Housing - Index 118 2019-06
Konstruktion Pmi 50.6 2019-11
Husägande Betyg 66.2 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.