Marknader Senaste Referens
Valuta 1.16 2021-10
Lagren Marknaden 4167 2021-10

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2021-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.3 2021-06
Arbetslöshet 7.5 2021-08
Inflation - Betygsätt 3.4 2021-09
Inflation (Månad) 0.5 2021-09
Ränta 0 2021-09
Handelsbalans 4810 2021-08
Kurantkonto 30.2 2021-07
Bytesbalans Till Bnp 3 2020-12
Statsskulden Till Bnp 98 2020-12
Statliga Budgetutskottet -7.2 2020-12
Förtroendekommissionen 1.72 2021-09
Tillverkning - Pmi 58.6 2021-09
Tjänster Pmi 56.4 2021-09
Konsument - Confidence -4 2021-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2021-08
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.7 2020-12
Personliga Skattesats 41.7 2020-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2021-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.3 2021-06
BNP 12933 2020-12
Bnp Fasta Priser 2777 2021-06
Fasta Bruttoinvesteringar 596 2021-06
Bnp Per Capita 38543 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 43681 2020-12
Bnp-Tillväxt Årlig 9.2 2021-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.5 2021-08
Egenföretagare 159 2021-06
Arbetslösa Personer 12162 2021-08
Långtidsarbetslöshet 3.2 2021-03
Ungdomsarbetslöshet 16.5 2021-07
Arbetskostnaderna 116 2021-06
Produktivitet 104 2021-06
Löner 1903 2021-03
Löne Tillväxt -0.4 2021-06
Befolkning 342 2020-12
Sysselsättning Ändra 0.7 2021-06
Heltid 116145 2021-06
Arbetskraftsdeltagande 73.6 2021-06
Deltid Sysselsättning 30913 2021-06
Pensionsåldern Män 64.61 2020-12
Pensionsåldern Kvinnor 64.29 2020-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 2021-09
Inflation (Månad) 0.5 2021-09
Konsumentprisindex Kpi 108 2021-08
Kärna Konsumentprisindexet 106 2021-08
Kärna Inflation Rate 1.9 2021-09
Bnp-Deflatorn 108 2021-06
Producentpriserna 115 2021-08
Producentpriserna Förändras 13.4 2021-08
Importpriserna 107 2021-08
Mat Inflation 1.9 2021-08
KPI bostadshjälpmedel 109 2021-08
Cpi Transportfordon 112 2021-08

Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2021-09
Interbankränta -0.57 2021-10
Penningmängden M1 10948089 2021-08
Penningmängden M2 14349959 2021-08
Penningmängden M3 15105186 2021-08
Centralbanken Balansräkning 8314285 2021-10
Valutareserven 71.29 2021-09
Lån Till Den Privata Sektorn 4872130 2021-08
Värde Ränta -0.5 2021-09
Utlåningsräntan 0.25 2021-10
Lån Tillväxt 4.2 2021-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4810 2021-08
Kurantkonto 30.2 2021-07
Bytesbalans Till Bnp 3 2020-12
Export 184269 2021-08
Import 179459 2021-08
Utlandsskulden 15388937 2021-06
Kapitalflöden 2.95 2021-07
Guldreserver 505 2021-06

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 98 2020-12
Statliga Budgetutskottet -7.2 2020-12
Statliga Utgifter 607 2021-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 54.1 2020-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 11107741 2020-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.7 2020-12
Personliga Skattesats 41.7 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.7 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 1.72 2021-09
Tillverkning - Pmi 58.6 2021-09
Tjänster Pmi 56.4 2021-09
Komposit - Pmi 56.2 2021-09
Industriproduktion 5.1 2021-08
Industriproduktion (Månadsvis) -1.6 2021-08
Manufacturing Produktion 6.1 2021-08
Kapacitetsutnyttjande 82.9 2021-09
Lagerförändringar 22.52 2021-06
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 21 2021-10
Bilregistreringar 661 2021-09
Industriell Åsikt 14.1 2021-09
Gruv Produktion -3.2 2021-08
Tjänster Sentiment 15.1 2021-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -4 2021-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2021-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0 2021-08
Konsument - Spendera 1438 2021-06
Disponibel Personlig Inkomst 1857846 2021-03
Personliga Besparingar 19.04 2021-06
Privat - Sektor - Credit 12131644 2021-08
Bankernas Utlåningsränta 1.71 2021-08
Konsumentkrediter 697658 2021-08
Ekonomisk Optimism Index 118 2021-09
Hushållen Skuld Till Bnp 62.8 2021-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 96.19 2020-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 33.1 2021-09

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -1.6 2021-08
Housing - Index 132 2021-06
Konstruktion Pmi 50 2021-09
Husägande Betyg 65.8 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.