Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2019-06
Lagren Marknaden 3437 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.87 2019-05
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-03
Arbetslöshet 7.6 2019-04
Inflation - Betygsätt 1.2 2019-05
Inflation (Månad) 0.1 2019-05
Ränta 0 2019-06
Handelsbalans 15672 2019-04
Kurantkonto 19.2 2019-04
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Förtroendekommissionen 0.3 2019-05
Tillverkning - Pmi 47.8 2019-06
Tjänster Pmi 53.4 2019-06
Konsument - Confidence -7.2 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.4 2019-04
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-03
BNP 12590 2017-12
Bnp Fasta Priser 2664 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 572 2019-03
Bnp Per Capita 40089 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.6 2019-04
Egenföretagare 160 2019-03
Arbetslösa Personer 12443 2019-04
Långtidsarbetslöshet 3.5 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 15.8 2019-04
Arbetskostnaderna 99.6 2019-03
Produktivitet 105 2019-03
Löne Tillväxt 2.5 2019-03
Befolkning 341 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.3 2019-03
Heltid 116162 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 57.4 2018-12
Deltid Sysselsättning 31393 2018-12
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.2 2019-05
Inflation (Månad) 0.1 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 104 2019-05
Kärna Inflation Rate 0.8 2019-05
Bnp-Deflatorn 111 2019-03
Producentpriserna 105 2019-04
Producentpriserna Förändras 2.6 2019-04
Importpriserna 101 2019-04
Mat Inflation 1.1 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-05
Cpi Transportfordon 107 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-06
Interbankränta -0.38 2019-06
Penningmängden M1 8491838 2019-04
Penningmängden M2 11943808 2019-04
Penningmängden M3 12565781 2019-04
Centralbanken Balansräkning 4690441 2019-06
Valutareserven 70.73 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 11233883 2019-04
Värde Ränta -0.4 2019-06
Utlåningsräntan 0.25 2019-06
Lån Tillväxt 3.4 2019-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 15672 2019-04
Kurantkonto 19.2 2019-04
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Export 192861 2019-04
Import 177189 2019-04
Utlandsskulden 14185222 2018-12
Kapitalflöden -31.16 2019-04
Guldreserver 505 2019-06
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 85.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2018-12
Statliga Utgifter 546 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.8 2018-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9859513 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0.3 2019-05
Tillverkning - Pmi 47.8 2019-06
Tjänster Pmi 53.4 2019-06
Komposit - Pmi 52.1 2019-06
Industriproduktion -0.4 2019-04
Industriproduktion (Månadsvis) -0.5 2019-04
Manufacturing Produktion -0.5 2019-04
Kapacitetsutnyttjande 82.8 2019-06
Lagerförändringar 5.76 2019-03
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -20.2 2019-06
Bilregistreringar 961 2019-05
Gruv Produktion -7.8 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7.2 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.4 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.5 2019-04
Konsument - Spendera 1433 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 1787679 2018-12
Personliga Besparingar 12.33 2018-12
Privat - Sektor - Credit 13596000 2019-04
Bankernas Utlåningsränta 2.01 2019-04
Konsumentkrediter 694574 2019-04
Ekonomisk Optimism Index 105 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 57.7 2018-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 2018-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 23.2 2019-05
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.9 2019-04
Housing - Index 114 2018-12
Konstruktion Pmi 50.6 2019-05
Husägande Betyg 66.1 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.