Marknader Senaste Referens
Valuta 1.12 2019-04
Lagren Marknaden 3499 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.18 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.1 2018-12
Arbetslöshet 7.8 2019-02
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-03
Inflation (Månad) 1 2019-03
Ränta 0 2019-04
Handelsbalans 17938 2019-02
Kurantkonto 15.5 2019-02
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Förtroendekommissionen 0.53 2019-03
Tillverkning - Pmi 47.8 2019-04
Tjänster Pmi 52.5 2019-04
Konsument - Confidence -7.2 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 2019-02
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.1 2018-12
BNP 12590 2017-12
Bnp Fasta Priser 2651 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 561 2018-12
Bnp Per Capita 40089 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39175 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.8 2019-02
Egenföretagare 159 2018-12
Arbetslösa Personer 12642 2019-02
Långtidsarbetslöshet 3.5 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 16.1 2019-02
Arbetskostnaderna 117 2018-12
Produktivitet 105 2018-12
Löne Tillväxt 2.3 2018-12
Befolkning 341 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.3 2018-12
Heltid 116892 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 57.3 2018-09
Deltid Sysselsättning 30964 2018-09
Pensionsåldern Män 64.36 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-03
Inflation (Månad) 1 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 104 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 103 2019-03
Kärna Inflation Rate 0.8 2019-03
Bnp-Deflatorn 110 2018-12
Producentpriserna 106 2019-02
Producentpriserna Förändras 3 2019-02
Importpriserna 101 2019-02
Mat Inflation 1.3 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-03
Cpi Transportfordon 105 2019-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-04
Interbankränta -0.35 2019-04
Penningmängden M1 8367356 2019-02
Penningmängden M2 11796749 2019-02
Penningmängden M3 12438717 2019-02
Centralbanken Balansräkning 4669003 2018-12
Valutareserven 66.78 2019-02
Lån Till Den Privata Sektorn 11177863 2019-02
Värde Ränta -0.4 2019-04
Utlåningsräntan 0.25 2019-04
Lån Tillväxt 3.3 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 17938 2019-02
Kurantkonto 15.5 2019-02
Bytesbalans Till Bnp 3 2018-12
Export 183341 2019-02
Import 165403 2019-02
Utlandsskulden 14185222 2018-12
Kapitalflöden 10.2 2019-01
Guldreserver 505 2019-03
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Statliga Utgifter 546 2018-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.1 2017-12
Credit - Betyg 13.59
Statsskuld 9685501 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.3 2018-12
Personliga Skattesats 41.5 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.8 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0.53 2019-03
Tillverkning - Pmi 47.8 2019-04
Tjänster Pmi 52.5 2019-04
Komposit - Pmi 51.3 2019-04
Industriproduktion -0.3 2019-02
Industriproduktion (Månadsvis) -0.2 2019-02
Manufacturing Produktion -1.9 2019-01
Kapacitetsutnyttjande 83.6 2019-03
Lagerförändringar 12.09 2018-12
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 4.5 2019-04
Bilregistreringar 926 2019-02
Gruv Produktion -5.6 2019-01
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7.2 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.8 2019-02
Konsument - Spendera 1424 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 1769770 2018-09
Personliga Besparingar 12.33 2018-12
Privat - Sektor - Credit 13471492 2019-02
Bankernas Utlåningsränta 1.99 2019-02
Konsumentkrediter 685594 2019-02
Ekonomisk Optimism Index 106 2019-03
Hushållen Skuld Till Bnp 57.6 2018-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 94 2017-12
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 17 2019-03
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 5.2 2019-02
Housing - Index 114 2018-12
Konstruktion Pmi 52.2 2019-03
Husägande Betyg 66.1 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Euroområdet - Ekonomiska indikatorer.