KANADA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Arbetslöshet 5.80 6 5.9 6 6.1 6.7
Inflation - Betygsätt 3.00 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
Ränta 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
Handelsbalans -625.50 -26010 -1200 -358 -350 -3800
Statsskulden Till Bnp 89.60 94 94 93 93 93
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.31
1.34 1.36 1.39 1.42 1.53
Lagren Marknaden 16339.48
15951 15645 15344 15050 13927
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.26
2.28 2.43 2.58 2.75 3.54
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.30
0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30
1.9 2.1 2.1 2.2 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.30
1.9 2.1 1.8 2.2 1.9
BNP 1653.04
1800 1800 2000 2000 2160
Bnp Fasta Priser 1877388.00
1898632 1910436 1916813 1918691 1972057
Bruttonationalprodukt 2168064.00
2159530 2198299 2213593 2215761 2269205
Fasta Bruttoinvesteringar 412546.00
406610 416865 421209 421622 430311
Bnp Per Capita 51315.89
51700 51700 52200 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 44017.59
44150 44150 44700 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 28022.00
28454 28513 28397 28638 29433
Bnp Från Entreprenad 127015.00
126683 127582 129768 129809 131697
Bnp Från Tillverkning 184119.00
182620 186978 186881 188170 193009
Bnp Från Mining 159334.00
154316 155278 158811 162839 160286
Bnp Från Offentlig Förvaltning 109437.00
111600 111688 112013 111845 115291
Bnp Från Tjänster 1244730.00
1250272 1260119 1264808 1272114 1300764
Bnp Från Transport 80628.00
80617 81166 82106 82402 83784
Bnp Från Verktyg 39433.00
41334 40840 40763 40301 42157
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.80
6 5.9 6 6.1 6.7
Egenföretagare 18682.10
18674 18722 18768 18814 18100
Arbetslösa Personer 1160.40
1202 1300 1216 1219 1340
Deltid Sysselsättning 82.00
5.68 3.62 3.62 3.65 3.65
Heltid -28.00
10.25 14.89 15.84 15.97 16.01
Sysselsättning Ändra 54.10
15.13 17.16 17.25 17.33 17.35
Arbetskraftsdeltagande 65.40
65.5 65.6 65.6 65.6 67
Ungdomsarbetslöshet 11.10
12 12 11.5 11.71 11.8
Produktivitet 109.22
109 109 109 109 109
Arbetskostnaderna 117.22
118 119 119 119 123
Löner 24.84
24.6 25 24.6 24.86 25.8
Lönerna I Manufacturing 25.26
26.8 27.4 27.9 25.27 30
Minimilöner 14.00
14 14 15 14.54 15
Befolkning 36.96
37.55 37.3 37.77 37.84 37.9
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Lediga Jobb 462280.00
459784 459626 459661 459653 459655
Levnadslön Familj 2690.00
2750 2750 2830 2834 2800
Levnadslön Individuella 1970.00
2048 2057 2047 2038 2028
Icke Adp 16540.30
16637 16000 16754 16811 16000
Adp - Employment - Förändring 11.60
44.22 19.51 5.07 46.04 30.88
Sysselsättningsgraden 61.60
61.41 61.7 61.32 61.3 62.2
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 3.00
2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
Inflation (Månad) 0.50
0.12 0.2 0.12 0.12 0.2
Konsumentprisindex Kpi 134.30
134 134 136 137 140
Kärna Konsumentprisindexet 131.70
132 132 133 133 139
Kärna Inflation Rate 1.60
1.4 1.6 1.5 1.29 2.2
Bnp-Deflatorn 116.90
117 117 117 117 117
Producentpriserna 119.40
118 121 122 125 130
Producentpriserna Förändras 5.10
5.1 5.3 4.8 4.4 3.1
Exportpriserna 126.60
125 120 125 125 126
Importpriserna 137.30
135 136 135 135 139
Mat Inflation 1.40
2.1 2 1.8 1.9 3.4
KPI bostadshjälpmedel 141.00
142 143 143 144 149
Cpi Transportfordon 142.00
137 139 141 144 145
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
Interbankränta 1.96
1.69 1.89 2.2 1.7 3
Penningmängden M0 90890.00
91949 92997 94041 95082 105331
Penningmängden M1 981699.00
994380 1008383 1022360 1036294 1173368
Penningmängden M2 1607547.00
1614732 1626950 1639070 1650931 1757359
Penningmängden M3 2329151.00
2336216 2346603 2356865 2366917 2457070
Banks Balansräkning 5676343.00
5615188 5611379 5613606 5610753 5611341
Centralbanken Balansräkning 111556.00
111326 112000 111372 111373 127000
Valutareserven 81817.00
81988 81927 81932 81932 81932
Lån Till Den Privata Sektorn 401763.00
417094 370000 436470 445654 383000
Värde Ränta 0.10
0.34 0.3 0.5 0.58 1.5
Utländska Aktieplacering 11545.00
11292 10559 10617 10596 10600
Privat skuld och BNP 267.03
265 265 260 260 255
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -625.50
-26010 -1200 -358 -350 -3800
Export 50698.90
51200 45400 51400 51500 43000
Import 51324.40
51600 46600 51800 51800 46800
Kurantkonto -19496.00
-18672 -19029 -18281 -19199 -18933
Bytesbalans Till Bnp -3.00
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -1.9
Utlandsskulden 631.90
639 623 648 651 628
Villkor För Handel 92.20
92.71 88.24 92.51 92.49 90.65
Utländska Direktinvesteringar 17792.00
12867 13150 13001 13201 13038
Kapitalflöden -51.00
8.38 -4 7.21 7.38 -8
Guldreserver 0.00
-0.05 3 -0.07 -0.06 4
Råolja Produktion 4297.00
4155 4151 4152 4151 4152
Terrorism Index 2.96
2.55 2.3 2.61 2.63 2.3
Turister 2607284.00
2689500 2242600 2284700 2493200 2389500
Vapen Sales 87.00
156 175 182 188 143
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 89.60
94 94 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -0.90
-0.8 -0.8 -0.97 -1.03 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 641.00
613 791 771 735 740
Statliga Utgifter 364860.00
365814 369104 372522 372887 381009
Statliga Intäkter 25717.00
26018 26120 26055 26020 26025
Skatteutgifter 22809.00
25405 25276 25284 25285 25285
Militära Utgifter 19837.10
20084 20557 20576 20594 20304
Asylansökningar 5187.00
4807 4856 4850 4848 4849
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 61.80
60.87 53 61.27 61.2 52
Tillverkning - Pmi 56.90
54 55 56.64 56.62 52
Industriproduktion 3.60
3.91 1.9 3.82 3.82 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.53
0.19 0.7 0.13 0.13 0.5
Manufacturing Produktion 2.32
2.1 0.9 2.02 1.99 0.7
Kapacitetsutnyttjande 86.10
85.7 85 85.2 85 83
Nya Beställningar 59629282.00
59470056 59310635 59352075 59335382 59339941
Lagerförändringar 15288.00
10477 9181 8410 8050 8000
Konkurser 221.00
231 233 233 233 233
Företagens Vinster 78757.00
79693 64200 79578 79491 70100
Bilregistreringar 204415.00
156323 160726 181701 171948 171422
Ledande Ekonomiska Index 0.50
0.2 0.1 0.19 0.18 0.2
Internet hastighet 16205.66
19160 19635 20107 20573 24998
IP-adresser 15582991.00
16212180 16349225 16540539 16644885 17626330
Stål Produktion 985.00
1054 1064 1070 1074 1078
Gruv Produktion 6.38
6.66 1 6.67 6.67 1.3
Konkurrenskraft - Index 5.35
5.28 5.34 5.32 5.33 5.47
Konkurrenskraft Rank 14.00
14 13 14 14 9
Korruption Index 82.00
82 85 82 82 87
Korruption Placering 8.00
8 8 7 7 5
Lätt Att Göra Affärer 18.00
22 20 23 23 14
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 55.55
54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.60
3.91 4.15 4.29 4.37 4.49
Detaljhandel Ex Autos 1.40
0.27 0.33 0.34 0.34 0.3
Konsument - Spendera 1077010.00
1089667 1097434 1099627 1100704 1132832
Disponibel Personlig Inkomst 1242592.00
1260421 1269713 1278975 1288222 1379478
Personliga Besparingar 4.40
3.85 4 4.02 3.96 5
Konsumentkrediter 612321.00
616550 594000 627642 633078 614000
Privat - Sektor - Credit 4260331.00
4290645 4344517 4398668 4452742 4983978
Bankernas Utlåningsränta 3.70
3.64 3.1 3.81 3.88 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 100.20
99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
Hushållen Skuld Till Inkomst 170.20
173 173 171 171 173
Bensinpriser 1.03
1.02 0.97 0.91 0.86 0.45
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygglov 8091547.00
8085364 8102884 8100857 8100893 8100864
Bostäder 206.30
230 231 231 231 231
Housing - Index 103.20
103 121 103 103 125
Husägande Betyg 66.50
66.43 65 66.63 66.88 63
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50
26.5 26.5 26 26 26.5
Personliga Skattesats 33.00
33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00
5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81
13.81 13.81 14 14 13
Social Security Rate För Företag 7.23
7.21 7.21 7.18 7.17 6.99
Social Trygghet För Anställda 6.58
6.4 6.4 6.54 6.58 6.53
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 32.85
54.09 36.32 25.6 39.23 38.63
Temperatur -18.18
9.76 -11.62 -20.46 7.71 -5.36