KANADA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Arbetslöshet 5.90 5.9 6 5.9 5.9 6.7
Inflation - Betygsätt 2.80 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Ränta 1.50 1.75 1.75 2 2 2.25
Handelsbalans 526.10 -1700 -1151 -400 -3000 3200
Statsskulden Till Bnp 89.60 94 93 93 93 93
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.31
1.29 1.3 1.31 1.31 1.34
Lagren Marknaden 15381.41
16025 15918 15813 15710 15300
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.49
2.54 2.59 2.64 2.69 2.91
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.70
0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90
2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 2.90
2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
BNP 1653.04
1800 2000 2000 2000 2160
Bnp Fasta Priser 1891153.00
1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
Bruttonationalprodukt 2195332.00
2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
Fasta Bruttoinvesteringar 412095.00
397690 422278 422809 420114 425000
Bnp Per Capita 51315.89
51700 52200 52200 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 44017.59
44150 44700 44700 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 27850.00
28535 28632 28801 29359 30500
Bnp Från Entreprenad 127079.00
127597 130642 131132 130746 120000
Bnp Från Tillverkning 186382.00
186878 188527 188893 188576 180000
Bnp Från Mining 157696.00
157001 159836 161786 160397 136000
Bnp Från Offentlig Förvaltning 110842.00
111811 113077 113667 115142 111000
Bnp Från Tjänster 1250550.00
1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
Bnp Från Transport 81412.00
81139 82466 83044 83206 82200
Bnp Från Verktyg 40200.00
40815 40834 40162 42654 39200
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 5.90
5.9 6 5.9 5.9 6.7
Egenföretagare 18693.80
18744 18794 18842 18889 18100
Arbetslösa Personer 1171.10
1300 1174 1174 1174 1340
Deltid Sysselsättning 80.20
3.19 3.37 3.7 3.73 3.73
Heltid -16.90
13.62 13.72 14.21 14.31 14.41
Sysselsättning Ändra 63.30
19.01 19.01 19.01 19.01 19.01
Arbetskraftsdeltagande 65.40
65.6 65.6 65.2 65.1 65
Ungdomsarbetslöshet 11.00
12 11.5 10.97 10.97 11.8
Produktivitet 109.99
111 111 111 111 114
Arbetskostnaderna 116.80
119 118 118 118 123
Löner 24.83
25 24.6 24.85 24.85 25.8
Lönerna I Manufacturing 24.90
27.4 27.9 25.12 25.12 30
Minimilöner 14.00
14 15 15 15 15
Befolkning 36.96
37.3 37.77 37.84 37.91 37.9
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Lediga Jobb 547300.00
487848 466671 475127 477103 436540
Levnadslön Familj 2690.00
2750 2830 2834 2831 2800
Levnadslön Individuella 1970.00
2057 2047 2038 2028 2028
Icke Adp 16632.00
16000 16846 16905 16963 16000
Adp - Employment - Förändring 28.80
34.84 33.86 32.23 32.23 32.43
Sysselsättningsgraden 61.50
61.7 61.43 61.41 61.41 62.2
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.80
2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Inflation (Månad) -0.10
0.2 0.13 0.12 0.13 0.2
Konsumentprisindex Kpi 134.20
135 136 137 138 149
Kärna Konsumentprisindexet 131.90
133 133 133 134 142
Kärna Inflation Rate 1.70
1.6 1.5 1.6 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 117.60
118 118 118 118 118
Producentpriserna 118.90
122 124 126 126 134
Producentpriserna Förändras 5.80
6.3 5.8 5.4 5.8 4.1
Exportpriserna 127.40
120 127 127 127 126
Importpriserna 136.90
136 137 137 137 139
Mat Inflation 1.60
1.5 1.8 1.6 1.4 2.4
KPI bostadshjälpmedel 141.20
143 143 144 145 149
Cpi Transportfordon 141.30
133 141 144 140 136
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 1.50
1.75 1.75 2 2 2.25
Interbankränta 2.12
2.07 2.07 2.32 2.32 2.57
Penningmängden M0 92954.00
94347 95525 96696 97865 108237
Penningmängden M1 987004.00
1005275 1018814 1032309 1045761 1164887
Penningmängden M2 1622646.00
1645959 1663326 1680447 1697358 1840395
Penningmängden M3 2352721.00
2372606 2389430 2406062 2422459 2560231
Banks Balansräkning 5552930.00
5613759 5602288 5603808 5599916 5600969
Centralbanken Balansräkning 115921.00
112000 116129 116167 116140 127000
Valutareserven 80683.00
80721 80729 80728 80728 80728
Lån Till Den Privata Sektorn 409985.00
370000 432552 441322 449816 383000
Värde Ränta 0.10
0.1 0.1 0.35 0.35 0.6
Utländska Aktieplacering 2817.00
11167 10438 10447 10435 10438
Privat skuld och BNP 266.61
265 260 260 260 255
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 526.10
-1700 -1151 -400 -3000 3200
Export 50549.30
50400 50800 49700 48000 53000
Import 50023.20
52100 52000 50100 51000 49800
Kurantkonto -15880.00
-16262 -15772 -16534 -15706 -16213
Bytesbalans Till Bnp -3.00
-2.8 -2.5 -2.5 -2.5 -1.9
Utlandsskulden 631.90
623 648 651 654 628
Villkor För Handel 93.10
88.24 92.76 92.74 92.74 90.65
Utländska Direktinvesteringar 11674.00
12942 12742 12952 12683 12803
Kapitalflöden 0.00
-4 6.46 6.72 6.68 -8
Guldreserver 0.00
3 -0.05 -0.04 -0.06 4
Råolja Produktion 4123.00
4122 4123 4123 4123 4123
Terrorism Index 2.96
2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
Turister 4496465.00
1611000 2362800 3151900 2531700 2598400
Vapen Sales 87.00
175 182 188 194 143
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 89.60
94 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -0.90
-0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 140.00
1308 1291 1274 1270 1275
Statliga Utgifter 366209.00
370044 374621 375730 377638 381980
Statliga Intäkter 27112.00
26406 26365 26348 26344 26348
Skatteutgifter 24878.00
25063 25074 25073 25073 25073
Militära Utgifter 19837.10
20557 20576 20594 20612 20304
Asylansökningar 5187.00
4667 4680 4675 4675 4676
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 50.40
59 60 58 57 52
Tillverkning - Pmi 54.80
55 55.4 55.25 54.9 52
Industriproduktion 3.04
1.9 2.52 4.1 2.7 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.65
0.7 0.13 0.12 0.12 0.5
Manufacturing Produktion 2.82
0.9 3.1 3.15 3.12 0.7
Kapacitetsutnyttjande 85.50
85 85.2 85 84 83
Nya Beställningar 58632960.00
59096901 59091676 59088353 59089533 59089250
Lagerförändringar 14112.00
10016 8984 8447 8219 8248
Konkurser 190.00
216 213 214 214 214
Företagens Vinster 76692.00
64200 77455 77314 77625 70100
Bilregistreringar 185214.00
163489 176729 174193 169854 172291
Ledande Ekonomiska Index 0.20
0.1 0 0.2 -0.1 0.2
Internet hastighet 16205.66
19635 20107 20573 21035 24998
IP-adresser 15582991.00
16349225 16540539 16644885 16715889 17626330
Stål Produktion 1020.00
1053 1062 1067 1070 1073
Gruv Produktion 4.47
1 4.51 4.51 4.51 1.3
Konkurrenskraft - Index 79.92
5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
Konkurrenskraft Rank 12.00
14 14 14 14 14
Korruption Index 82.00
82 82 82 82 82
Korruption Placering 8.00
8 8 8 8 8
Lätt Att Göra Affärer 18.00
20 23 23 22 14
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 55.25
51.9 55.36 55.33 55.32 53.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.70
4.24 4.35 4.42 4.46 4.51
Detaljhandel Ex Autos 0.90
0.34 0.35 0.35 0.35 0.3
Konsument - Spendera 1083677.00
1096510 1105759 1111853 1123432 1110000
Disponibel Personlig Inkomst 1248172.00
1267401 1276470 1285571 1294633 1375230
Personliga Besparingar 3.40
3.72 3.67 3.55 3.55 5
Konsumentkrediter 618362.00
594000 633473 639609 645687 614000
Privat - Sektor - Credit 4299899.00
4383076 4444301 4505238 4565985 5105068
Bankernas Utlåningsränta 3.70
3.7 3.7 3.95 3.95 4.2
Hushållen Skuld Till Bnp 99.40
99.3 99.04 99.03 98.9 98.66
Hushållen Skuld Till Inkomst 171.31
173 172 172 174 175
Bensinpriser 1.01
0.81 0.87 0.82 0.77 1.15
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygglov 8148439.00
8154796 8154865 8154598 8154609 8154600
Bostäder 189.00
195 195 195 195 195
Housing - Index 103.30
103 103 104 104 106
Husägande Betyg 66.50
65 66.63 66.88 67.12 63
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00
33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00
5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81
13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Social Security Rate För Företag 7.23
7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Trygghet För Anställda 6.58
6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 32.85
36.32 25.6 39.23 38.82 38.63
Temperatur -18.18
-11.62 -20.46 7.71 2.97 -5.36