Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 21048.44 20566 20210 19861 19518 18848
Valuta 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.62 1.66 1.74 1.82 1.9 2.09

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 2.7 1 0.6 1.2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.70 4.4 3 2.5 4 3.1
Bnp-Tillväxt Årlig -1.10 3.8 2 2 1.2 2
Arbetslöshet 6.90 7 6.9 6.7 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 4.10 3.7 3.2 2.9 2.7 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Handelsbalans 1938.60 1500 1000 1500 1000 200
Kurantkonto 3581.00 -1800 -4000 -8000 -5000 -15600
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 117.80 120 120 113 113 113
Statliga Budgetutskottet -15.90 -8 -4 -4 -4 -4
Förtroendekommissionen 70.40 68 65 60 55 58
Tillverkning - Pmi 57.00 55 53 51 53 53
Konsument - Confidence 55.37 53 52 53 51 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4
Bygglov 9664403.00 9208000 10143053 10206018 9900000 10331948
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 2.7 1 0.6 1.2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.70 4.4 3 2.5 4 3.1
Bnp-Tillväxt Årlig -1.10 3.8 2 2 1.2 2
BNP 1643.40 1670 1670 1740 1740 1740
Bnp Fasta Priser 2071190.00 2170465 2139611 2139498 2122970 2205939
Bruttonationalprodukt 2443296.00 2306767 2392944 2455227 2504378 2467125
Fasta Bruttoinvesteringar 459534.00 446264 465437 477175 471022 479866
Bnp Per Capita 48617.09 51100 51100 51100 51100 51600
Bnp Per Capita Ppp 45856.63 48050 48050 48050 48050 48870
Bnp Från Jordbruk 41037.00 49090 46211 44525 42678 50612
Bnp Från Entreprenad 143510.00 147190 152874 148504 149250 151753
Bnp Från Tillverkning 185966.00 194033 194850 192648 193405 200048
Bnp Från Mining 154487.00 155595 156663 157923 160666 160418
Bnp Från Offentlig Förvaltning 138761.00 140568 142090 141882 144311 144926
Bnp Från Tjänster 1397405.00 1431911 1444765 1425984 1453301 1476300
Bnp Från Transport 72252.00 75805 74334 73252 75142 78155
Bnp Från Verktyg 41172.00 43125 42547 44378 42819 44461

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.90 7 6.9 6.7 6.5 6.5
Egenföretagare 19131.20 19100 19120 191400 19100 19100
Arbetslösa Personer 1421.80 1380 1350 1300 1300 1280
Deltid Sysselsättning -36.50 100 200 150 -20 80
Heltid 193.60 60 80 20 50 20
Sysselsättning Ändra 157.10 80 120 170 150 23
Arbetskraftsdeltagande 65.50 65.6 65.2 65.8 65.5 65.6
Ungdomsarbetslöshet 11.30 11.5 11.2 11 11 11
Arbetskostnaderna 117.14 117 117 116 121 121
Produktivitet 110.73 111 113 116 116 110
Löner 27.36 28.27 28.15 28.17 28.18 29.26
Lönerna I Manufacturing 27.93 29.02 28.28 27.99 28.77 30.03
Minimilöner 14.35 14.35 14.35 14.35 14.5 14.5
Befolkning 38.01 38.49 38.83 38.83 38.83 38.83
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lediga Jobb 731905.00 700000 675000 650000 600000 580000
Icke Adp 16613.90 17100 18400 18000 18000 17800
Adp - Employment - Förändring 39.40 40 100 80 50 55
Medeltimlön 30.91 30.9 31 31 31.1 31
Sysselsättningsgraden 60.90 60.9 61 61.3 61.5 60.9
Löne Tillväxt 1.77 2.5 2 3.1 3 3.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.10 3.7 3.2 2.9 2.7 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 142.60 142 144 146 146 146
Kärna Konsumentprisindexet 140.30 140 141 143 143 143
Kärna Inflation Rate 3.50 3.2 2.9 2.6 2.2 2
Bnp-Deflatorn 118.90 117 120 122 122 120
Producentpriserna 115.90 133 110 116 116 113
Producentpriserna Förändras 15.00 8.5 1.1 0.8 0.3 2
Exportpriserna 127.40 134 132 130 128 120
Importpriserna 130.00 122 122 122 122 122
Mat Inflation 2.70 2.3 2.1 1.8 1.7 2
KPI bostadshjälpmedel 153.90 154 155 157 158 158
Cpi Transportfordon 153.80 154 154 154 155 155
Partihandel Priser 124.60 120 118 120 121 120

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Interbankränta 0.46 0.46 0.46 0.46 0.71 0.96
Penningmängden M1 1565089.00 1540000 1520000 1500000 1500000 1480000
Penningmängden M2 2265475.00 2200000 2100000 2050000 2050000 2000000
Penningmängden M3 3075281.00 3020000 3000000 2950000 2950000 2800000
Valutareserven 106270.00 88600 89000 88500 88500 87500
Banks Balansräkning 1072738.00 1107089 1086254 1067204 1050000 1033151
Centralbanken Balansräkning 496691.00 490450 477933 460415 450000 450380
Lån Till Den Privata Sektorn 484957.00 475000 470000 470000 470000 460000
Värde Ränta 0.20 0.2 0.2 0.2 0.45 0.7
Utländska Aktieplacering 26300.00 5000 4500 3000 3000 7500
Privat skuld och BNP 304.10 290 300 300 300 300

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 1938.60 1500 1000 1500 1000 200
Kurantkonto 3581.00 -1800 -4000 -8000 -5000 -15600
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 52505.90 51300 50000 50500 50500 51000
Export 54444.50 52800 51000 52000 51500 51200
Utlandsskulden 3074252.00 3060000 3030000 3000000 2980000 3000000
Kapitalflöden 1905.00 1800 -1000 500 900 1200
Utländska Direktinvesteringar 12017.00 14300 14000 14900 16000 15900
Guldreserver 100.10 3 3 3 3 3
Råolja Produktion 4442.00 4490 4520 4590 4610 4650
Turister 258469.00 400000 600000 800000 1000000 1000000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 117.80 120 120 113 113 113
Statliga Budgetutskottet -15.90 -8 -4 -4 -4 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -11980.00 -7000 -12000 -3500 -3000 -3000
Statliga Utgifter 447597.00 439476 452775 454229 458787 466812
Statliga Intäkter 29333.00 27000 28000 28500 25000 29000
Skatteutgifter 39319.00 40300 39000 41000 41000 40000
Statsskuld 721.36 750 760 760 760 760
Militära Utgifter 22854.00 21600 22000 22000 22000 22000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.38 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Social Security Rate För Företag 7.66 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Trygghet För Anställda 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 70.40 68 65 60 55 58
Tillverkning - Pmi 57.00 55 53 51 53 53
Industriproduktion 4.60 2.3 2 2.1 2.1 2.3
Industriproduktion (Månadsvis) -1.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5
Manufacturing Produktion 2.30 2.1 2.1 2.3 1.5 1.5
Kapacitetsutnyttjande 82.00 83 83 84 84 84.5
Nya Beställningar 60575256.00 58297379 58561273 58825166 58825166 59352952
Konkurser 137.00 160 210 230 230 220
Företagens Vinster 105545.00 95000 96000 98000 95000 94100
Bilregistreringar 149778.00 165000 180000 165000 175000 150000
Ledande Ekonomiska Index -0.10 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Tillverkning Försäljning 0.50 1.4 1.7 1.5 1 2
Liten - Affärs - Känsla 57.83 62.5 64 61 58 55
Gruv Produktion 13.20 3.5 3.5 2.5 2 3.5
Partihandel 0.30 1 2 1.8 1 1.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 55.37 53 52 53 51 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.30 3 3 3 2 3.5
Detaljhandel Ex Autos -1.00 2.4 1.4 0.3 0.5 0.4
Konsument - Spendera 1148842.00 1227302 1190950 1182642 1177563 1227870
Disponibel Personlig Inkomst 1463752.00 1381930 1370000 1394795 1300000 1320228
Personliga Besparingar 14.20 7.1 6 6.3 4 4
Konsumentkrediter 793616.00 825678 810671 812397 825361 851274
Bankernas Utlåningsränta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7 2.95
Hushållen Skuld Till Bnp 109.07 112 112 114 114 113
Hushållen Skuld Till Inkomst 172.93 172 172 172 172 173
Bensinpriser 1.09 1.04 0.98 0.93 0.89 0.84

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygglov 9664403.00 9208000 10143053 10206018 9900000 10331948
Bostäder 251.20 220 220 220 220 220
Housing - Index 118.00 113 114 115 115 115
Husägande Betyg 68.55 64 64 64 64 64


Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.