KANADA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6
Arbetslöshet 5.80 5.8 6 5.9 6 6.7
Inflation - Betygsätt 2.20 2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 2.25
Handelsbalans -1902.20 -25050 -26566 -1200 -2182 -3800
Statsskulden Till Bnp 89.60 94 94 94 93 93
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 1.33
1.31 1.33 1.36 1.38 1.48
Lagren Marknaden 16450.14
14877 14580 14288 14003 12916
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.13
2.3 2.48 2.68 2.89 3.92
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.30
0.6 0.6 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30
2.3 1.9 2.1 2.1 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.30
2.3 1.9 2.1 1.8 1.9
BNP 1529.76
1800 1800 1800 2000 2160
Bnp Fasta Priser 1877388.00
1898300 1898632 1910436 1916813 1972057
Bruttonationalprodukt 2168064.00
2154900 2159530 2198299 2213593 2269205
Fasta Bruttoinvesteringar 412546.00
403691 406610 416865 421209 430311
Bnp Per Capita 50231.90
51700 51700 51700 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 43087.80
44150 43009 44150 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 27951.00
28384 28366 28325 28538 29238
Bnp Från Entreprenad 127110.00
125551 126572 127973 129779 132101
Bnp Från Tillverkning 183005.00
186240 182956 186155 186848 192159
Bnp Från Mining 154987.00
154441 153213 154583 158242 159570
Bnp Från Offentlig Förvaltning 110207.00
111230 111595 111563 112521 115161
Bnp Från Tjänster 1238862.00
1251613 1251719 1261909 1264878 1302612
Bnp Från Transport 80483.00
80557 80596 81180 82173 83798
Bnp Från Verktyg 39914.00
40189 41338 40833 40752 42150
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 5.80
5.8 6 5.9 6 6.7
Egenföretagare 18596.20
18608 18644 18687 18729 18100
Arbetslösa Personer 1151.60
1149 1150 1300 1149 1340
Deltid Sysselsättning 23.60
6.47 4.63 3.67 3.64 3.65
Heltid -31.00
16.49 11.36 15.34 16.17 16.31
Sysselsättning Ändra -7.50
11.91 12.61 15.35 16.07 16.49
Arbetskraftsdeltagande 65.30
65.5 65.5 65.6 65.6 67
Ungdomsarbetslöshet 11.10
11.5 12 12 11.5 11.8
Produktivitet 109.22
109 109 109 109 109
Arbetskostnaderna 117.22
118 118 119 119 123
Löner 25.06
24.45 24.6 25 24.6 25.8
Lönerna I Manufacturing 25.74
26.4 26.8 27.4 27.9 30
Minimilöner 14.00
14 14 14 15 15
Befolkning 36.96
37.3 37.11 37.3 37.55 37.9
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Lediga Jobb 469795.00
399866 427318 414607 392362 405491
Levnadslön Familj 2690.00
2750 2750 2750 2830 2800
Levnadslön Individuella 1970.00
1970 1970 1970 1970 1970
Icke Adp 16491.90
16100 16459 16000 16458 16000
Adp - Employment - Förändring 2.90
30.66 22.8 23.2 23.18 23.18
Sysselsättningsgraden 61.50
61.3 61.36 61.7 61.25 62.2
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.20
2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.10
0.1 0.12 0.2 0.12 0.2
Konsumentprisindex Kpi 133.40
133 134 134 136 140
Kärna Konsumentprisindexet 131.00
131 132 132 133 139
Kärna Inflation Rate 1.30
1.4 1.4 1.6 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 116.90
117 117 117 117 117
Producentpriserna 117.40
116 115 117 119 122
Producentpriserna Förändras 2.40
2.4 2.1 2.3 2.2 2.1
Exportpriserna 123.60
124 124 120 124 126
Importpriserna 132.20
132 132 136 132 139
Mat Inflation 1.80
1.9 2.1 2 1.8 3.4
KPI bostadshjälpmedel 140.40
141 141 142 143 149
Cpi Transportfordon 139.70
135 136 139 141 145
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 1.25
1.25 1.25 1.5 1.5 2.25
Interbankränta 1.75
1.7 1.69 1.89 2.2 3
Penningmängden M0 90131.00
90884 91929 92975 94018 105286
Penningmängden M1 977978.00
988192 1003651 1019024 1034363 1200701
Penningmängden M2 1596330.00
1606153 1621534 1635945 1650196 1791636
Penningmängden M3 2307338.00
2335382 2351720 2365942 2380036 2520253
Banks Balansräkning 5535444.00
5442705 5439558 5436995 5434481 5406897
Centralbanken Balansräkning 110022.00
109947 110035 112000 110049 127000
Valutareserven 80777.00
80914 81174 81139 81140 81140
Lån Till Den Privata Sektorn 389526.00
394160 400509 370000 406773 383000
Värde Ränta 0.10
0.3 0.34 0.3 0.5 1.5
Utländska Aktieplacering 9130.00
12758 11465 11683 11675 11674
Privat skuld och BNP 267.03
265 265 265 260 255
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -1902.20
-25050 -26566 -1200 -2182 -3800
Export 48564.40
47200 48900 45400 48900 43000
Import 50466.60
46500 51000 46600 51100 46800
Kurantkonto -19496.00
-19437 -18672 -19029 -18281 -18933
Bytesbalans Till Bnp -3.00
-2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -1.9
Utlandsskulden 631.90
632 632 623 632 628
Villkor För Handel 93.50
93.75 93.37 88.24 93.37 90.65
Utländska Direktinvesteringar 17792.00
11036 12521 12761 12627 12673
Kapitalflöden -51.00
6.08 8.38 -4 7.21 -8
Guldreserver 0.00
0 0 3 0 4
Råolja Produktion 3981.00
4045 4043 4043 4043 4043
Terrorism Index 2.96
2.5 2.55 2.3 2.61 2.3
Turister 1879690.00
2897300 2582100 2165200 2448500 2440500
Vapen Sales 87.00
87 87 87 87 87
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 89.60
94 94 94 93 93
Statliga Budgetutskottet -0.90
-0.8 -0.92 -0.8 -1.26 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -10630.00
-597 -254 -129 -145 -158
Statliga Utgifter 364860.00
364025 365814 369104 372522 381009
Statliga Intäkter 26700.00
25272 25591 25748 25709 25697
Skatteutgifter 34900.00
25868 25845 25850 25854 25854
Militära Utgifter 19837.10
15500 15606 15713 15703 15753
Asylansökningar 3979.00
4886 5455 4854 5144 5085
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Förtroendekommissionen 62.50
56.7 60.19 53 60.87 52
Tillverkning - Pmi 56.20
52.9 54 55 56.13 52
Industriproduktion 4.22
2.1 4.21 1.9 4.23 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.89
0.4 0.16 0.7 0.12 0.5
Manufacturing Produktion 2.53
4.4 2.38 0.9 2.36 0.7
Kapacitetsutnyttjande 86.10
85.9 85.7 85 85.2 83
Nya Beställningar 57385045.00
57766669 57683066 57680397 57681061 57681132
Lagerförändringar 15288.00
12392 10477 9181 8410 8000
Konkurser 254.00
232 230 232 231 231
Företagens Vinster 78757.00
79793 79693 64200 79578 70100
Bilregistreringar 195806.00
193335 157092 164168 174719 168514
Ledande Ekonomiska Index 0.30
0.3 0.2 0.1 0.18 0.2
Internet hastighet 16205.66
18679 19160 19635 20107 24998
IP-adresser 15582991.00
16029189 16042632 16037206 16019532 15468799
Stål Produktion 1190.00
1154 1134 1122 1116 1108
Gruv Produktion 8.00
3.4 7.06 1 7.06 1.3
Konkurrenskraft - Index 5.35
5.34 5.31 5.34 5.31 5.47
Konkurrenskraft Rank 14.00
13 14 13 14 9
Korruption Index 82.00
85 83 85 83 87
Korruption Placering 8.00
8 8 8 8 5
Lätt Att Göra Affärer 18.00
20 19 20 20 14
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Confidence 55.83
52.8 55.32 51.9 55.16 53.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.20
0.45 0.37 0.37 0.37 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60
2.76 3.37 3.83 4.11 4.52
Detaljhandel Ex Autos -0.10
0.27 0.32 0.33 0.33 0.3
Konsument - Spendera 1077010.00
1084120 1089667 1097434 1099627 1132832
Disponibel Personlig Inkomst 1242592.00
1200000 1260421 1269713 1278975 1379478
Personliga Besparingar 4.40
4.03 3.85 4 4.02 5
Konsumentkrediter 603600.00
581000 610826 594000 620106 614000
Privat - Sektor - Credit 4212303.00
4250159 4306971 4364604 4422238 5045315
Bankernas Utlåningsränta 3.45
2.7 3.64 3.1 3.81 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 100.20
99.58 99.44 99.49 99.21 98.84
Hushållen Skuld Till Inkomst 170.20
171 173 173 171 173
Bensinpriser 1.06
0.94 0.88 0.83 0.78 0.55
Hus Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bygglov 7810678.00
7995219 7986687 7995589 7994615 7994721
Bostäder 195.61
205 205 205 205 205
Housing - Index 103.10
103 103 121 103 125
Husägande Betyg 66.50
66 66.43 65 66.63 63
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50
26.5 26.5 26.5 27 26.5
Personliga Skattesats 33.00
33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00
5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81
13.81 13.81 13.81 14 14
Social Security Rate För Företag 7.23
7.58 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Trygghet För Anställda 6.58
6.83 6.58 6.58 6.58 6.58
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Utfällning 32.85
35.21 54.09 36.32 25.6 38.63
Temperatur -18.18
1.54 9.76 -11.62 -20.46 -5.36