Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.42 1.42 1.43 1.43 1.44 1.45
Lagren Marknaden 12973.86 13225 13072 12923 12774 12477
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.60 0.72 0.75 0.78 0.81 0.88

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.10 -1.2 -2.5 -1 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -2 -4 -3.5 -3 1.8
Bnp-Tillväxt Årlig 0.30 -4 -9.5 -4.5 -1 1.7
Arbetslöshet 5.60 5.7 6.2 6.8 7.4 6.5
Inflation - Betygsätt 2.20 2 2.2 2.1 1.9 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans -1473.40 -2500 -1600 -800 -700 -500
Kurantkonto -8757.00 -12000 -15000 -18000 -16000 -15800
Bytesbalans Till Bnp -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 89.70 97 97 97 97 95
Statliga Budgetutskottet -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3
Förtroendekommissionen 54.10 48 45 49 51 52.5
Tillverkning - Pmi 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Konsument - Confidence 53.03 52 45 48 51 53
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -1.8 -2 0.3 0.3 0.4
Bygglov 9245709.00 8000000 7800000 7900000 8150000 8250000
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.10 -1.2 -2.5 -1 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -2 -4 -3.5 -3 1.8
Bnp-Tillväxt Årlig 0.30 -4 -9.5 -4.5 -1 1.7
BNP 1740.00 1562 1562 1562 1562 1804
Bnp Fasta Priser 2100493.00 2033657 2009112 2025240 2037478 2074153
Bruttonationalprodukt 2314532.00 2189849 2191073 2209101 2245096 2285508
Fasta Bruttoinvesteringar 437752.00 426907 415481 425808 424619 432263
Bnp Per Capita 51357.80 49392 49392 49392 49392 50297
Bnp Per Capita Ppp 44051.05 42365 42365 42365 42365 43141
Bnp Från Jordbruk 40058.00 39294 39200 38991 38856 39556
Bnp Från Entreprenad 142530.00 136681 136614 137542 138254 140743
Bnp Från Tillverkning 199234.00 198467 192237 193721 193257 196736
Bnp Från Mining 145909.00 143292 147041 140754 141532 144079
Bnp Från Offentlig Förvaltning 134370.00 130354 128109 128919 130339 132685
Bnp Från Tjänster 1410032.00 1356371 1338770 1353811 1367731 1392350
Bnp Från Transport 89599.00 86574 85869 85183 86911 88475
Bnp Från Verktyg 43668.00 42777 42107 41670 42358 43120

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.60 5.7 6.2 6.8 7.4 6.5
Egenföretagare 19189.40 19100 19200 19110 19350 19500
Arbetslösa Personer 1133.80 1190 1290 1390 1410 1280
Deltid Sysselsättning -7.30 -10 26 11 15 15
Heltid 37.60 30 18 20 20 15.26
Sysselsättning Ändra 30.30 20 44 31 30 30
Arbetskraftsdeltagande 65.50 65.8 65.6 65.4 65 66
Ungdomsarbetslöshet 10.30 11.8 12 11.9 11.8 11.3
Arbetskostnaderna 110.79 111 111 113 113 117
Produktivitet 106.79 107 106 106 106 107
Löner 26.32 26.12 26.25 26.19 26.56 27.41
Lönerna I Manufacturing 26.92 26.34 26.42 26.69 26.67 27.52
Minimilöner 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
Befolkning 37.78 37.1 37.81 37.81 38.01 38.36
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lediga Jobb 562910.00 540000 558000 561000 560000 570000
Levnadslön Familj 2580.00 2641 2638 2645 2657 2742
Levnadslön Individuella 1930.00 1975 1973 1978 1988 2052
Icke Adp 17030.40 17200 17400 17500 17600 18000
Adp - Employment - Förändring 7.20 -15 25 50 10 28
Sysselsättningsgraden 61.80 62 62.1 62 62.2 62.2
Löne Tillväxt 4.00 2.4 2.3 2.5 3 3.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 2 2.2 2.1 1.9 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 137.40 138 139 139 139 142
Kärna Konsumentprisindexet 135.40 135 137 137 138 140
Kärna Inflation Rate 1.80 1.7 2 2.1 2 2
Bnp-Deflatorn 111.30 111 109 113 113 116
Producentpriserna 116.70 122 118 118 127 133
Producentpriserna Förändras -0.30 0.1 0.5 0.7 1 1.5
Mat Inflation 2.40 2.1 2.2 2 2.2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 146.70 147 147 148 149 152
Cpi Transportfordon 144.00 143 146 143 146 149

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Interbankränta 1.27 1.08 1.08 1.08 1.08 1.58
Penningmängden M1 1102040.00 1028431 1060000 1073000 1073000 1105284
Penningmängden M2 1814298.00 1695954 1745000 1755000 1755000 1812439
Banks Balansräkning 6370521.00 5730000 5750000 5830000 6200000 6500000
Valutareserven 87568.00 86000 87800 87000 86000 86000
Centralbanken Balansräkning 122856.00 118500 119300 120200 125000 125000
Värde Ränta 0.85 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9
Privat skuld och BNP 266.50 262 262 262 262 258

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -1473.40 -2500 -1600 -800 -700 -500
Kurantkonto -8757.00 -12000 -15000 -18000 -16000 -15800
Bytesbalans Till Bnp -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 49608.90 51000 51600 51000 51200 51300
Export 48135.50 48500 50000 50200 50500 50800
Kapitalflöden 0.00 -7 -7 -10 -8 -8
Utländska Direktinvesteringar 10630.00 11638 11400 10500 10500 11391
Guldreserver 0.00 4 4 4 4 4
Råolja Produktion 4630.00 4450 4550 4650 4800 4900
Turister 1567317.00 1300000 1150000 1800000 1900000 2100000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 89.70 97 97 97 97 95
Statliga Budgetutskottet -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 415.00 1035 1035 -1100 1036 1036
Statliga Utgifter 428371.00 414849 408735 412055 415520 422999
Statliga Intäkter 30326.00 25993 25970 25300 25300 25977
Statsskuld 685.45 684 705 705 705 705
Militära Utgifter 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Social Security Rate För Företag 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Social Trygghet För Anställda 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 54.10 48 45 49 51 52.5
Tillverkning - Pmi 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Industriproduktion -1.04 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8
Industriproduktion (Månadsvis) 0.46 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Manufacturing Produktion -0.79 1.3 1.8 2 2 1.8
Kapacitetsutnyttjande 81.20 81 82 83.2 83 83
Konkurser 222.00 270 245 238 230 230
Företagens Vinster 88863.00 83500 82000 81500 80100 80100
Bilregistreringar 112845.00 180000 180000 160000 115000 125000
Ledande Ekonomiska Index 0.10 -1 -0.5 0.2 0.2 0.4
Gruv Produktion -2.31 -0.5 1.1 1.6 1.8 2
Partihandel 1.80 -1.5 -3.2 0.7 0.9 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 53.03 52 45 48 51 53
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -1.8 -2 0.3 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 -2.3 -5.5 -3.7 0.9 3.5
Detaljhandel Ex Autos -0.10 -1.9 -2 0.2 0.3 0.4
Konsument - Spendera 1187371.00 1151145 1128849 1140274 1151750 1172481
Disponibel Personlig Inkomst 1309956.00 1230531 1220605 1253388 1270657 1293529
Personliga Besparingar 3.00 2.12 1.9 2.1 3 3
Konsumentkrediter 636621.00 609615 606623 617044 621878 633071
Privat - Sektor - Credit 4533892.00 4600000 4600000 4680000 4680000 4730098
Bankernas Utlåningsränta 3.45 2.95 2.95 2.95 2.95 3.45
Hushållen Skuld Till Inkomst 173.68 172 175 175 175 175
Bensinpriser 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygglov 9245709.00 8000000 7800000 7900000 8150000 8250000
Bostäder 210.07 195 223 215 210 213
Housing - Index 103.80 104 103 103 103 103
Husägande Betyg 66.30 63 63 63 63 64


Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.