Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.36
Lagren Marknaden 16013.01 15399 15259 15119 14983 14712
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.89 1.92 1.96 2 2.04 2.12
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 2.00 1.8 2.2 2.25 1.7 2.1
Arbetslöshet 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
Inflation - Betygsätt 2.00 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2
Ränta 1.75 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Handelsbalans -2060.10 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Statsskulden Till Bnp 89.60 93 93 93 93 90
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Förtroendekommissionen 54.70 60 58 57 55 52
Tillverkning - Pmi 53.00 55.4 54.9 54.9 54 52
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 2.00 1.8 2.2 2.25 1.7 2.1
BNP 1653.04 2000 2000 2000 2000 2160
Bnp Fasta Priser 2059104.00 1928484 1940323 2114700 2094109 2125520
Bruttonationalprodukt 2206964.00 2227189 2252411 2266552 2244482 2278150
Fasta Bruttoinvesteringar 441856.00 460591 459193 453786 449368 456108
Bnp Per Capita 51315.89 52200 52200 52200 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 44017.59 44700 44700 44700 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 34879.00 35920 36607 36151 35399 35930
Bnp Från Entreprenad 140822.00 149644 149265 145137 143607 145761
Bnp Från Tillverkning 202727.00 207229 207203 207528 206858 209961
Bnp Från Mining 148809.00 155798 155737 153661 152410 154696
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129254.00 131097 131823 131955 130938 132902
Bnp Från Tjänster 1371333.00 1386410 1395392 1404769 1395210 1416138
Bnp Från Transport 88115.00 89675 90095 91399 90266 91620
Bnp Från Verktyg 44078.00 43178 43106 44186 44422 45088
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
Arbetskraftsdeltagande 65.60 65.6 65.2 65.1 66 65
Ungdomsarbetslöshet 11.20 11.5 10.92 10.91 12 11.8
Löner 25.46 24.6 25.15 25.15 25.5 25.8
Lönerna I Manufacturing 25.65 27.9 25.16 25.16 28.5 30
Minimilöner 15.00 15 15 15 15 15.5
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 2580.00 2830 2578 2567 2750 2800
Adp - Employment - Förändring 35.40 18.89 24.75 24.21 23.59 23.9
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2
Konsumentprisindex Kpi 133.40 136 137 137 136 139
Kärna Konsumentprisindexet 132.60 133 133 134 135 138
Kärna Inflation Rate 1.70 1.5 1.6 1.5 2.3 2.2
Producentpriserna 117.30 124 126 126 119 120
Producentpriserna Förändras 2.20 5.8 5.4 5.8 5.5 4.1
Mat Inflation 2.90 1.8 1.6 1.4 1.9 2.4
KPI bostadshjälpmedel 142.30 143 144 145 145 148
Cpi Transportfordon 138.00 141 144 142 140 143
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.75 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Interbankränta 2.13 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Värde Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Privat skuld och BNP 266.61 260 260 260 260 255
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -2060.10 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 50389.50 52000 50800 51000 49000 49800
Export 48329.40 50500 49700 48000 49500 53000
Villkor För Handel 92.30 93.89 93.88 93.88 89.78 90.65
Råolja Produktion 4329.00 4000 4200 4000 4450 4300
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 89.60 93 93 93 93 90
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 2452.00 1147 1052 1029 -312 -312
Statliga Utgifter 417220.00 374621 375730 428485 424313 430677
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Social Security Rate För Företag 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Trygghet För Anställda 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 54.70 60 58 57 55 52
Tillverkning - Pmi 53.00 55.4 54.9 54.9 54 52
Industriproduktion 4.20 2.57 4.1 2.7 2.2 0.9
Kapacitetsutnyttjande 82.60 85.2 85 84 82.5 83
Ledande Ekonomiska Index -0.10 0 0.2 -0.1 0.1 0.2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 1161382.00 1105759 1111853 1192739 1181125 1198842
Bankernas Utlåningsränta 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Bensinpriser 0.81 0.8 0.78 0.76 0.74 0.74
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 103.30 103 103 103 104 106


Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.