Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Lagren Marknaden 21357.56 20984 20616 20256 19901 19210
Valuta 1.25 1.26 1.27 1.28 1.28 1.3
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.77 1.85 1.93 2.01 2.1 2.29

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.4 0.6 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 3 2.5 4 4.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.40 2 2 1.2 2 2
Arbetslöshet 5.90 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2
Inflation - Betygsätt 4.70 3.8 3.3 2.5 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ränta 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1.5
Handelsbalans 3130.00 1400 1500 -500 200 200
Kurantkonto 1369.00 -2000 3000 4000 -4600 -4600
Bytesbalans Till Bnp -1.90 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.7
Statsskulden Till Bnp 117.80 120 113 113 113 109
Statliga Budgetutskottet -14.90 -6 -2 -2 -2 -1.5
Förtroendekommissionen 45.00 65 60 55 58 58
Tillverkning - Pmi 56.50 53 51 53 53 53
Konsument - Confidence 51.51 52 53 51 51 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 0.7 0.7 0.4
Bygglov 11192424.00 10143053 10206018 9900000 10331948 10583808
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.4 0.6 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 3 2.5 4 4.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.40 2 2 1.2 2 2
BNP 1644.04 1670 1740 1740 1740 1740
Bnp Fasta Priser 2093927.00 2170465 2139498 2117997 2177684 2238033
Bruttonationalprodukt 2487916.00 2392944 2455227 2504378 2587433 2503019
Fasta Bruttoinvesteringar 447648.00 446264 477175 476048 465554 486847
Bnp Per Capita 42108.17 44500 44500 44500 44500 45600
Bnp Per Capita Ppp 45856.63 47050 48050 48050 48870 48870
Månatlig BNP (månadsvis) 0.80 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Bnp Från Jordbruk 35929.00 44763 42063 40219 36527 46822
Bnp Från Entreprenad 145828.00 150476 157010 149918 148953 157398
Bnp Från Tillverkning 186533.00 195955 193717 191591 189896 204969
Bnp Från Mining 164567.00 155265 154045 156459 166992 162407
Bnp Från Offentlig Förvaltning 138267.00 141060 141382 141377 144851 147549
Bnp Från Tjänster 1430031.00 1431911 1444765 1429308 1477844 1497779
Bnp Från Transport 74994.00 75805 74334 72430 76561 79292
Bnp Från Verktyg 41947.00 43125 42547 44132 43161 45108

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 5.90 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2
Egenföretagare 19370.80 19220 19340 19300 19400 19400
Arbetslösa Personer 1212.30 1350 1300 1300 1280 1280
Deltid Sysselsättning -67.70 100 150 -20 80 140
Heltid 122.50 80 20 50 50 20
Sysselsättning Ändra 54.70 120 170 150 23 23
Arbetskraftsdeltagande 65.30 65.2 65.8 65.5 65.5 65.6
Ungdomsarbetslöshet 10.80 10.2 11 11 11 12
Arbetskostnaderna 120.63 117 116 121 124 121
Produktivitet 109.01 113 116 116 110 110
Löner 27.75 28.27 28.15 28.17 28.31 29.26
Lönerna I Manufacturing 27.45 29.02 28.28 27.99 28.25 30.03
Minimilöner 14.35 14.35 14.35 14.5 14.5 14.5
Befolkning 38.01 38.83 38.83 38.83 38.83 39.16
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lediga Jobb 731905.00 675000 650000 600000 580000 580000
Icke Adp 16613.90 18400 18000 18000 17800 17800
Sysselsättningsgraden 61.50 61 61.3 61.5 61.5 60.9
Adp - Employment - Förändring 231.80 100 80 50 55 55
Medeltimlön 31.22 31 31 31.1 31 31
Löne Tillväxt 2.70 2 3.1 3 3 3.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 4.70 3.8 3.3 2.5 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 144.20 145 146 146 147 151
Kärna Konsumentprisindexet 141.50 141 143 144 144 147
Kärna Inflation Rate 3.60 2.9 2.6 2.2 2 2
Bnp-Deflatorn 119.60 120 123 123 122 125
Producentpriserna 118.70 124 125 121 121 124
Producentpriserna Förändras 18.10 13.1 8.8 4.3 2 2
Exportpriserna 135.60 132 130 128 120 120
Importpriserna 134.80 122 122 122 122 122
Mat Inflation 4.40 2.1 1.8 1.7 2 2
Cpi Transportfordon 155.40 156 156 156 156 156
KPI bostadshjälpmedel 155.90 156 158 158 159 163
Partihandel Priser 132.00 130 135 141 140 117

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1.5
Interbankränta 0.56 0.56 0.81 0.81 1.06 1.06
Penningmängden M1 1582776.00 1540000 1500000 1500000 1480000 1350000
Penningmängden M2 2289771.00 2200000 2150000 2150000 2000000 1950000
Penningmängden M3 3117892.00 3050000 3000000 3000000 2800000 2700000
Valutareserven 106615.00 100000 95500 92500 90500 90500
Banks Balansräkning 993122.00 1086254 1067204 1050000 1033151 1057277
Centralbanken Balansräkning 499153.00 477933 460415 450000 450380 420315
Lån Till Den Privata Sektorn 504120.00 470000 470000 470000 460000 450000
Värde Ränta 0.28 0.28 0.53 0.53 0.78 0.78
Utländska Aktieplacering 23920.00 4500 3000 3000 7500 7500
Privat skuld och BNP 304.10 300 300 300 300 300

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 3130.00 1400 1500 -500 200 200
Kurantkonto 1369.00 -2000 3000 4000 -4600 -4600
Bytesbalans Till Bnp -1.90 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.7
Import 55440.00 51600 50500 52000 51000 51000
Export 58570.00 53000 52000 51500 51200 51200
Utlandsskulden 3251324.00 3030000 3000000 2980000 3000000 3250000
Kapitalflöden -3318.00 -1000 500 900 1200 800
Utländska Direktinvesteringar 18182.00 14000 14900 16000 15900 15900
Guldreserver 0.00 3 3 3 3 3
Råolja Produktion 4417.00 4550 4590 4610 4650 4750
Turister 649352.00 750000 800000 1000000 1000000 1200000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 117.80 120 113 113 113 109
Statliga Budgetutskottet -14.90 -6 -2 -2 -2 -1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3680.00 -12000 -3500 -3000 -3000 -1500
Statliga Utgifter 445787.00 439476 454229 457764 463618 473603
Statliga Intäkter 31512.00 28000 28500 25000 29000 30500
Skatteutgifter 34059.00 35000 34000 34000 33000 38000
Statsskuld 1048.75 760 760 760 760 760
Militära Utgifter 22854.00 22000 22000 22000 22000 22400

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38
Social Security Rate För Företag 7.66 7.23 7.66 7.66 7.66 7.66
Social Trygghet För Anställda 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 45.00 65 60 55 58 58
Tillverkning - Pmi 56.50 53 51 53 53 53
Industriproduktion 3.89 2 2.1 2.1 2.1 2.3
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 0.6 0.3 0.3 0.5 0.5
Manufacturing Produktion -1.30 2.1 2.3 1.5 1.5 1.5
Kapacitetsutnyttjande 81.40 83 84 84 84.5 84.5
Nya Beställningar 61126798.00 58561273 58825166 58825166 59352952 60408525
Konkurser 179.00 210 230 230 220 220
Företagens Vinster 105545.00 96000 98000 95000 94100 94100
Bilregistreringar 132678.00 160000 165000 175000 150000 150000
Tillverkning Försäljning 3.10 1.7 1.5 1 2 1.6
Gruv Produktion 15.50 8.5 2.5 2 3 3
Liten - Affärs - Känsla 62.60 64 61 58 55 54
Partihandel 2.70 2 1.8 1 1.5 1.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence 51.51 52 53 51 51 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 0.7 0.7 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.30 3 3 2 3 3
Detaljhandel Ex Autos 1.30 1.4 0.3 0.5 1 1
Konsument - Spendera 1189996.00 1227302 1182642 1170496 1237596 1245734
Disponibel Personlig Inkomst 1471864.00 1510000 1494795 1520000 1520228 1600228
Personliga Besparingar 11.00 6 6.3 4 4 4
Konsumentkrediter 700962.00 825678 810671 812397 834905 863659
Bankernas Utlåningsränta 2.45 2.45 2.7 2.7 2.95 2.95
Hushållen Skuld Till Bnp 109.41 112 114 114 113 122
Hushållen Skuld Till Inkomst 177.31 172 172 172 173 173
Bensinpriser 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bygglov 11192424.00 10143053 10206018 9900000 10331948 10583808
Bostäder 301.30 230 240 225 220 200
Housing - Index 120.50 124 125 127 125 130
Husägande Betyg 68.55 64 64 64 64 64


Kanada - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.