Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 5.76 5.81 5.88 5.96 6.03 6.19
Lagren Marknaden 108869.14 105033 103194 101387 99613 96156
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.04 12.52 12.86 13.22 13.59 14.35
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.7 1 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 4.5 5.1 4.6 3.8 4.2
Arbetslöshet 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
Inflation - Betygsätt 10.56 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
Inflation (Månad) 0.38 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
Ränta 14.00 12.5 11.75 11.75 11.5 11
Handelsbalans -1808.39 -400 800 800 -700 1000
Kurantkonto 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
Statsskulden Till Bnp 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
Statliga Budgetutskottet -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Förtroendekommissionen 102.00 97 99 100 102 101
Tillverkning - Pmi 49.50 49.5 50.7 53.2 52 53.2
Konsument - Confidence 59.90 61 59 62 64 68
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.7 1 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 4.5 5.1 4.6 3.8 4.2
BNP 766.51 758 765 765 765 765
Bnp Fasta Priser 466070131.90 471812233 406569342 445810959 483780797 491628347
Fasta Bruttoinvesteringar 110095414.70 127887163 108913157 109614048 114279040 133258424
Bnp Per Capita 15026.70 15400 15900 15900 15900 15900
Bnp Per Capita Ppp 25286.60 25400 26100 26100 26100 26100
Bnp Från Jordbruk 57743283.00 25903483 11354926 18815527 59937528 26991429
Bnp Från Entreprenad 31270055.70 32370856 25969615 30749459 32458318 33730432
Bnp Från Tillverkning 70808122.80 77044689 70427437 74219178 73498831 80280566
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46475880.64 47027157 48459392 48871083 48241964 49002297
Bnp Från Tjänster 106301989.30 111572631 93710792 104387018 110341465 116258682
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
Arbetskraftsdeltagande 53.10 53.4 53.2 53.4 53.5 53.6
Långtidsarbetslöshet 3.00 3.5 4 3.6 3.3 2.6
Ungdomsarbetslöshet 27.10 25.4 25.9 25.5 25.2 24.5
Arbetskostnaderna 204.20 201 205 207 211 215
Minimilöner 2558.40 2558 3020 3020 3020 3020
Lönerna I Manufacturing 200.60 195 195 201 208 215
Befolkning 82.00 82.34 82.68 82.68 82.68 82.68
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner Lågutbildade 1380.00 1550 1600 1600 1600 1600
Löner Högutbildad 2830.00 3100 3200 3200 3200 3200
Levnadslön Familj 3190.00 2950 3100 3100 3100 3100
Levnadslön Individuella 1930.00 1800 1850 1850 1850 1850
Sysselsättningsgraden 45.60 46.6 46.8 46.5 46.7 47
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 10.56 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
Inflation (Månad) 0.38 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
Konsumentprisindex Kpi 437.25 439 443 450 466 477
Kärna Konsumentprisindexet 372.41 377 368 378 392 401
Kärna Inflation Rate 9.25 11 8.5 7.1 7.6 6.4
Producentpriserna 450.97 488 476 501 489 550
Producentpriserna Förändras 4.26 7 9.2 9.6 8.5 8.1
Mat Inflation 8.89 12.9 11.5 9.5 8.9 8.4
KPI bostadshjälpmedel 486.29 495 475 474 511 537
Cpi Transportfordon 422.69 422 424 436 454 459
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 14.00 12.5 11.75 11.75 11.5 11
Interbankränta 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66
Penningmängden M1 666773015.60 659000000 685000000 715000000 751000000 816000000
Penningmängden M2 2337343057.20 2380000000 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000
Lån Till Den Privata Sektorn 1265957020.00 1269613702 1351202088 1345070067 1309840284 1322937478
Värde Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Privat skuld och BNP 170.00 179 182 182 182 182
Utlåningsräntan 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Centralbanken Balansräkning 777553685.00 887000000 945000000 1050000000 1150000000 1225000000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1808.39 -400 800 800 -700 1000
Kurantkonto 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
Import 17472.00 14600 17100 16900 15100 17400
Export 15663.61 14200 17900 16200 16400 18400
Utlandsskulden 446860.00 439000 440000 445000 451000 465000
Utländska Direktinvesteringar 13200.00 14000 15100 15100 15100 15100
Inkomster Från Turism 4402.00 10150 4950 8900 15100 10600
Turister 4291574.00 1920000 2360000 4862000 4322000 2010000
Råolja Produktion 60.00 60 60 60 60 60
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
Statliga Budgetutskottet -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Statliga Utgifter 62035475.80 76189615 61267337 64895958 64392824 79389578
Statsskuld 1260725.00 1450000 1520000 1580000 1640000 1710000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 102.00 97 99 100 102 101
Tillverkning - Pmi 49.50 49.5 50.7 53.2 52 53.2
Industriproduktion 3.40 1.5 2.7 2.8 3.2 2.8
Industriproduktion (Månadsvis) 3.20 0.6 0.6 0.5 -0.6 0.5
Manufacturing Produktion 3.40 1.2 2.6 3 2.6 2.7
Konkurser 1272.00 2250 1050 920 1250 2050
Totalt - Vehicle - Försäljning 49075.00 65000 45500 46800 24200 69000
Bilproduktionen 132155.00 119700 125900 108100 132200 125400
Bilregistreringar 52456.00 45000 52500 34900 38700 51000
Stål Produktion 2687.07 2600 2600 2850 2850 2730
Gruv Produktion 5.70 2.7 2.2 1.4 2.5 2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 59.90 61 59 62 64 68
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 0.5 1.5 2.8 2.3 2.7
Konsument - Spendera 273319794.80 271364719 242076972 263198204 283705947 282762037
Konsumentkrediter 563665886.00 538819459 545596895 550616752 574180211 561449876
Privat - Sektor - Credit 2001285393.00 1975545724 2079489669 2075748372 2058780372 2058518644
Ekonomisk Optimism Index 91.30 92.5 95 91 94 98
Bensinpriser 1.21 1.11 1.08 1.05 1.02 0.96
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 114.60 115 117 119 119 122
Ny - Hem - Försäljning 51393.00 60000 45800 54200 51900 61400
Bygglov 19172.00 72000 28900 10200 32400 75000
Befintliga Home Sales 95510.00 62300 56500 59800 61900 69500
Bostäder 2965.00 7500 3800 2100 2700 7900
Husägande Betyg 59.10 60.5 60 60 60 60


Kalkon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.