Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 6.76 6.82 6.9 6.98 7.06 7.22
Lagren Marknaden 92018.63 86472 83499 80624 77848 72296
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 14.28 14.7 15.09 15.48 15.89 16.69

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.90 -5.2 -2.8 1.5 0.9 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 -8.9 -6.7 -4.2 0.8 1.8
Arbetslöshet 13.70 15.8 17.4 18 17.5 16.7
Inflation - Betygsätt 11.86 8.9 9.1 8.6 8.6 5.7
Inflation (Månad) 0.57 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5
Ränta 9.75 7 5.5 5.5 5.5 6
Handelsbalans -2981.13 -3700 -1700 -1700 -2400 -1900
Kurantkonto -1804.00 -1400 2100 -1200 -1200 -2200
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Statsskulden Till Bnp 30.40 36.6 36.6 36.6 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1 -7.1
Förtroendekommissionen 99.70 70 75 77 80 85
Tillverkning - Pmi 48.10 42 47 49.5 50.5 52.5
Konsument - Confidence 58.20 42 45 48 52 57
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.6 -0.4 0.4 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.90 -5.2 -2.8 1.5 0.9 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 -8.9 -6.7 -4.2 0.8 1.8
BNP 740.00 780 780 780 795 795
Bnp Fasta Priser 478382417.60 387988067 434923029 458290356 482209477 466539582
Fasta Bruttoinvesteringar 121686729.30 94896593 102405667 116575887 122660223 118674253
Bnp Per Capita 15026.70 15900 15900 15900 16300 16300
Bnp Per Capita Ppp 25286.60 26100 26100 26100 24232 27400
Bnp Från Jordbruk 25617593.00 16294288 53773769 24541654 25822534 24983404
Bnp Från Entreprenad 29640044.80 26677356 29038469 28395163 29877165 28906276
Bnp Från Tillverkning 78256696.70 64513522 66008895 74969915 78882750 76319374
Bnp Från Offentlig Förvaltning 47340874.38 42538405 43434431 45352558 47719601 46168904
Bnp Från Tjänster 114297385.50 91137409 99441481 109496895 115211765 111467839

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 13.70 15.8 17.4 18 17.5 16.7
Egenföretagare 27658.00 28600 28600 30700 30700 31600
Arbetslösa Personer 4394.00 3490 3490 4010 4010 4150
Arbetskraftsdeltagande 52.40 53.4 53.5 53.6 53.6 53.8
Långtidsarbetslöshet 3.40 2.9 3.5 4.1 3.6 3.6
Ungdomsarbetslöshet 25.00 24.5 25.1 25.7 25.2 25.2
Arbetskostnaderna 197.80 211 213 215 215 220
Minimilöner 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280
Lönerna I Manufacturing 205.81 215 219 222 222 229
Befolkning 83.15 82.68 82.68 84.38 83.81 85.57
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Deltid Sysselsättning 2407.60 2900 2900 3200 3200 3400
Levnadslön Familj 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
Levnadslön Individuella 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
Löner Lågutbildade 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
Löner Högutbildad 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
Sysselsättningsgraden 45.50 46.5 46.7 47 47 49.5
Heltid 25244.20 26400 26400 27600 27600 28700

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 11.86 8.9 9.1 8.6 8.6 5.7
Inflation (Månad) 0.57 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 450.58 450 466 478 487 506
Kärna Konsumentprisindexet 372.32 378 392 396 396 418
Kärna Inflation Rate 11.65 7.1 7.6 6.4 6.4 5.5
Producentpriserna 468.69 501 489 550 502 602
Producentpriserna Förändras 8.50 9.6 8.5 8.1 8.1 6.9
Exportpriserna 92.01 95 95 98 98 101
Importpriserna 86.64 98 98 104 104 104
Mat Inflation 10.05 9.5 8.9 8.4 8.4 7.5
KPI bostadshjälpmedel 496.96 474 510 529 538 560
Cpi Transportfordon 419.00 436 454 462 464 488
Harmoniserade Konsumentprisindexet 171.71 173 178 183 186 194

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 9.75 7 5.5 5.5 5.5 6
Interbankränta 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Penningmängden M1 787412960.00 715000000 751000000 816000000 816000000 842000000
Penningmängden M2 2551412776.30 2510000000 2590000000 2677000000 2677000000 2847000000
Banks Balansräkning 4498755015.00 5482000000 5482000000 5509000000 5509000000 5949000000
Lån Till Den Privata Sektorn 1358220645.00 1228643065 1219577398 1254073554 1319471140 1276646878
Värde Ränta 8.25 8.25 8.25 20 8.25 16.5
Utlåningsräntan 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Privat skuld och BNP 170.00 182 182 182 182 180
Cash Reserveringsgrad 11.00 11 11 11 11 11
Centralbanken Balansräkning 924742468.00 1050000000 1150000000 1225000000 1225000000 1225000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -2981.13 -3700 -1700 -1700 -2400 -1900
Kurantkonto -1804.00 -1400 2100 -1200 -1200 -2200
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Import 17634.14 17900 18100 18400 19200 19100
Export 14653.01 14200 16400 16700 16800 17200
Utlandsskulden 436921.00 445000 451000 465000 465000 470000
Villkor För Handel 106.20 96.94 96.94 94.23 94.23 94.39
Kapitalflöden 1688.00 -1250 -2000 4740 4740 4850
Utländska Direktinvesteringar 567.00 510 290 650 720 690
Remitteringar 15.00 65 65 65 65 65
Inkomster Från Turism 1646.00 8900 15100 10600 10600 11100
Turister 1733112.00 1000000 1200000 1700000 1900000 2300000
Råolja Produktion 59.00 60 60 60 60 60

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 30.40 36.6 36.6 36.6 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1 -7.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -12751019.00 -16700000 -16700000 -30700000 -30700000 -32000000
Statliga Utgifter 74875850.70 56520194 57163537 71731065 75474858 73022224
Statliga Intäkter 81114649.00 41400000 41400000 56800000 56800000 57500000
Statsskuld 1409519.00 1580000 1640000 1710000 1710000 1770000
Skatteutgifter 93865668.00 58100000 58100000 87500000 87500000 89500000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 99.70 70 75 77 80 85
Tillverkning - Pmi 48.10 42 47 49.5 50.5 52.5
Industriproduktion 7.90 2.8 3.2 2.8 2.8 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 0.5 -0.6 0.5 0.5 0.7
Manufacturing Produktion 8.20 3 2.6 2.7 2.7 3
Kapacitetsutnyttjande 75.30 69 71 72 74 75
Konkurser 865.00 920 1250 2050 2050 2520
Totalt - Vehicle - Försäljning 50008.00 46800 24200 69000 69000 75000
Bilproduktionen 127882.00 108100 132200 125400 125400 136400
Bilregistreringar 53135.00 34900 38700 51000 51000 59000
Ledande Ekonomiska Index 5.94 1.5 1.4 2 2 2.7
Gruv Produktion 8.50 1.4 2.5 2 2 2.5
Stål Produktion 2851.09 2850 2850 2730 2730 2730
Elproduktion 25815.00 23000 23000 24700 24700 24700

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 58.20 42 45 48 52 57
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.6 -0.4 0.4 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.60 2.8 2.3 2.7 2.7 3.2
Konsument - Spendera 277271187.40 229212922 255952492 265625798 279489357 270407062
Konsumentkrediter 638930129.00 479552449 516098398 563966366 626668234 574117761
Privat - Sektor - Credit 2169240342.00 1896075086 1916907000 1993290339 2115672478 2029169565
Hushållen Skuld Till Bnp 14.20 25 25 25 25 29
Ekonomisk Optimism Index 91.80 71 74 78 81 85
Bensinpriser 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 120.90 119 119 122 122 126
Ny - Hem - Försäljning 75480.00 54200 51900 61400 61400 62500
Bostäder 9195.00 2100 2700 7900 7900 9500
Husägande Betyg 59.10 60 60 60 60 59.5
Bygglov 68916.00 10200 32400 75000 75000 75000
Befintliga Home Sales 126594.00 59800 61900 69500 69500 71500


Kalkon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.