Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 8.20 8.29 8.39 8.48 8.58 8.78
Lagren Marknaden 1441.43 1379 1331 1285 1241 1153
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 17.37 17.82 18.29 18.77 19.26 20.24

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Arbetslöshet 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Inflation - Betygsätt 17.14 18 16 11 9.1 7.8
Inflation (Månad) 1.68 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Ränta 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Handelsbalans -4652.81 -2400 2380 100 100 -1300
Kurantkonto -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Bytesbalans Till Bnp -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Statliga Budgetutskottet -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 111.00 105 100 102 105 110
Tillverkning - Pmi 50.40 54 53.6 52.5 53.6 54
Konsument - Confidence 80.20 73.6 75 79 83 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
BNP 754.41 740 740 740 810 810
Bnp Fasta Priser 512715333.10 421328217 432899576 477124233 538863815 559340640
Fasta Bruttoinvesteringar 133971217.30 105020492 113351873 127809779 140803749 146154292
Bnp Per Capita 14999.00 14400 14400 14400 15100 15100
Bnp Per Capita Ppp 28167.40 27500 27500 27500 28600 28600
Bnp Från Jordbruk 26744472.00 11564200 20976411 26226109 28108440 29176561
Bnp Från Entreprenad 25691275.70 25238113 32167737 32774032 27001531 28027589
Bnp Från Tillverkning 84786842.20 73063295 64133587 78004275 89110971 92497188
Bnp Från Offentlig Förvaltning 51468251.67 50244588 51393936 47612877 54093133 56148672
Bnp Från Tjänster 122923198.60 96552116 85218360 112962260 129192282 134101588

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Egenföretagare 27477.00 26800 26200 26600 27000 27900
Arbetslösa Personer 4236.00 4480 4840 4750 4520 4450
Arbetskraftsdeltagande 50.10 50.5 50.8 51.1 51.5 52
Långtidsarbetslöshet 3.30 3.8 3.6 3 2.9 2.8
Ungdomsarbetslöshet 26.90 25.2 27 22.5 26.2 25.7
Arbetskostnaderna 222.42 264 230 222 237 228
Minimilöner 3577.50 3578 3578 3578 4250 4250
Lönerna I Manufacturing 243.96 195 238 228 242 234
Befolkning 83.61 83.91 83.91 83.91 84.75 84.75
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsättningsgraden 43.40 43.8 43.4 43.6 43.7 44.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 17.14 18 16 11 9.1 7.8
Inflation (Månad) 1.68 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 532.32 550 554 560 571 604
Kärna Konsumentprisindexet 446.42 441 478 453 470 503
Kärna Inflation Rate 17.77 21.5 15.6 10.4 8.8 7
Producentpriserna 641.63 650 644 602 689 727
Producentpriserna Förändras 35.17 34 25 17.5 12 8.9
Mat Inflation 16.98 27.6 18.6 14.6 12.4 8
KPI bostadshjälpmedel 562.76 591 597 593 604 639
Cpi Transportfordon 531.90 524 546 571 571 616
Harmoniserade Konsumentprisindexet 200.65 211 212 215 211 232

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Interbankränta 19.48 19.48 19.48 18.48 15.98 15.98
Penningmängden M1 1262317652.40 1475000000 1665000000 1815000000 1759000000 1915000000
Penningmängden M2 3555544955.80 3799000000 3846000000 3955000000 3902000000 4047000000
Banks Balansräkning 6019110601.00 6642000000 6485000000 6549000000 6519000000 6949000000
Lån Till Den Privata Sektorn 1814808643.00 1489302495 1810069463 1839956420 1829313887 1898827815
Värde Ränta 17.50 17.5 17.5 16.5 14 14
Cash Reserveringsgrad 19.00 19 19 19 17 17
Centralbanken Balansräkning 1361644142.00 1689000000 1592000000 1605000000 1654000000 1857000000
Utlåningsräntan 20.50 20.5 20.5 19.5 17 17
Privat skuld och BNP 165.80 171 171 171 177 177

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -4652.81 -2400 2380 100 100 -1300
Kurantkonto -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Bytesbalans Till Bnp -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Import 23636.76 14400 18900 19100 20600 20100
Export 18983.95 16780 16900 18200 17300 18800
Utlandsskulden 450048.00 481000 487000 495000 488000 515000
Kapitalflöden -729.00 -780 1250 2850 -1200 4450
Utländska Direktinvesteringar 228.00 590 650 690 850 750
Inkomster Från Turism 2452.00 6500 5100 5200 4250 5650
Turister 905323.00 1910000 2620000 1700000 2110000 2110000
Råolja Produktion 65.00 60 60 60 60 60

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Statliga Budgetutskottet -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Regeringen Budgetutskottet Värde 23.76 -22 -28 -34 -42 -32
Statliga Utgifter 78810997.60 68000000 66700000 79900000 61200000 77500000
Statliga Intäkter 134.93 72 85 78 57 85
Statsskuld 1950049.00 1950000 1990000 1940000 1950000 1980000
Skatteutgifter 111.16 101 118 120 94 116

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 111.00 105 100 102 105 110
Tillverkning - Pmi 50.40 54 53.6 52.5 53.6 54
Industriproduktion 8.80 7 5.6 4.9 3.8 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 0.6 -1.6 0.5 0.9 0.8
Manufacturing Produktion 9.30 4.4 2.5 5.5 4.4 3.8
Kapacitetsutnyttjande 75.90 75.8 75.5 75 75.2 76
Konkurser 1015.00 1560 2210 2520 1640 1400
Totalt - Vehicle - Försäljning 61488.00 68800 92100 95000 62000 102000
Bilproduktionen 123427.00 99500 130200 136400 116000 145500
Bilregistreringar 130420.00 78700 109700 69000 76000 87000
Ledande Ekonomiska Index 7.56 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Gruv Produktion 15.90 2.5 5.6 4.4 3.6 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 80.20 73.6 75 79 83 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 5.5 5.6 6.2 5.2 3.8
Konsument - Spendera 301125200.60 250797683 256318741 272227250 316482586 328508924
Konsumentkrediter 870776336.00 663209474 774159789 545530416 876993351 910319098
Privat - Sektor - Credit 2935341664.00 2346936474 2870633723 2943493440 2954885158 3067170794
Ekonomisk Optimism Index 93.90 95 92 99 101 105
Bensinpriser 0.87 0.94 0.89 1.08 0.81 0.77
Hushållen Skuld Till Bnp 18.00 25 25 25 29 29

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 161.80 165 162 164 166 175
Befintliga Home Sales 56485.00 133000 109200 122500 98900 145500
Bygglov 89075.00 6500 15600 85000 41000 98000
Ny - Hem - Försäljning 24737.00 54800 38500 75500 42200 109500
Bostäder 13975.00 1750 3600 9100 5200 10500
Husägande Betyg 58.80 59.5 59.5 59.5 59 59


Kalkon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.