Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Lagren Marknaden 7905.51 7768 7678 7589 7501 7327
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt -0.70 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
Arbetslöshet 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
Inflation - Betygsätt -0.30 0.8 2.5 2.7 2.9 3.1
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
Handelsbalans 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
Kurantkonto 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
Bytesbalans Till Bnp 9.20 6 5 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 19.10 22 24 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen 3.00 5 5 5 5 5
Tillverkning - Pmi 58.30 58 56.5 57.5 56.9 56.9
Konsument - Confidence 114.00 105 107 108 111 109
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt -0.70 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
BNP 782.48 785 800 800 800 800
Bnp Fasta Priser 642779.00 677736 670595 657563 658848 692647
Fasta Bruttoinvesteringar 179683.00 184466 154680 183816 184175 188524
Bnp Per Capita 20775.20 21700 22000 22000 22000 22000
Bnp Per Capita Ppp 48995.60 49196 49304 49304 49304 49304
Bnp Från Jordbruk 16228.00 13303 16418 16601 16634 13596
Bnp Från Entreprenad 28547.00 28654 29637 29204 29261 29284
Bnp Från Tillverkning 76170.00 80213 82097 77922 78074 81977
Bnp Från Mining 248707.00 266911 258251 254427 254925 272784
Bnp Från Transport 39813.00 41145 41440 40729 40808 42050
Bnp Från Verktyg 9290.00 6049 3881 9504 9522 6182
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
Arbetslösa Personer 1002855.00 820000 815000 815000 812000 812000
Befolkning 33.41 33.72 34.02 34.02 34.02 34.02
Arbetskraftsdeltagande 57.90 58 58 58.2 58.2 58.4
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.30 0.8 2.5 2.7 2.9 3.1
Konsumentprisindex Kpi 106.50 107 108 109 109 110
Mat Inflation 1.20 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
KPI bostadshjälpmedel 103.20 107 107 106 105 110
Cpi Transportfordon 120.20 120 121 124 124 124
Producentpriserna 120.60 116 119 121 122 118
Producentpriserna Förändras 3.30 3.2 3.5 2.3 2.3 2.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
Interbankränta 2.31 2.31 2.31 2.56 2.56 2.56
Penningmängden M2 1732680.00 1698446 1720402 1728000 1734000 1722215
Valutareserven 1834746.00 1890000 1850000 1870000 1890000 1900000
Banks Balansräkning 2516279.00 2410000 2425000 2510000 2545000 2640000
Värde Ränta 2.58 3.4 3.4 3.65 3.65 3.65
Lån Tillväxt 3.50 3 3.3 3.4 3.5 3.5
Lån Till Den Privata Sektorn 1507481.16 1424847 1471371 1498725 1524191 1456194
Centralbanken Balansräkning 1877831.00 1995000 1997500 1999500 2000000 2000000
Omvänd Reporänta 1.75 2.25 2 2 2.25 2.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
Kurantkonto 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
Bytesbalans Till Bnp 9.20 6 5 5 5 5
Import 127699.00 119000 128000 130500 131000 132000
Export 255199.00 240000 252000 266000 259000 264000
Inkomster Från Turism 14848.00 14600 14500 14800 14600 14900
Råolja Produktion 10303.00 9000 9000 9500 9800 9800
Utländska Direktinvesteringar 1072.00 1800 2100 2200 2300 2430
Turister 16109.00 19230 21230 21230 21230 21230
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 19.10 22 24 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Statliga Utgifter 173041.00 194406 153885 177021 177367 198682
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 3.00 5 5 5 5 5
Tillverkning - Pmi 58.30 58 56.5 57.5 56.9 56.9
Industriproduktion 1.40 1.5 3.8 3.9 4 4.3
Industriproduktion (Månadsvis) -2.90 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
Manufacturing Produktion -10.90 11 11 6.5 9 9.4
Gruv Produktion 7.30 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3
Stål Produktion 331.00 440 470 490 480 500
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 114.00 105 107 108 111 109
Konsument - Spendera 289362.00 280302 289105 296017 296596 286469
Hushållen Skuld Till Bnp 11.40 13.3 13.1 13.1 13.1 13.1
Bensinpriser 0.55 0.5 0.49 0.48 0.46 0.44
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 80.10 82 82 83 83 85


SAUDI-ARABIEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.