Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
Arbetslöshet 1.70 2 2 2 2.2 2.2
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4 4 4.5 4.5
Handelsbalans -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
BNP 87.13 97 97 97 99 99
Bnp Per Capita 6445.00 6682 6882 6882 7294 7294
Bnp Per Capita Ppp 21016.65 23000 22470 23000 23900 23900
Bnp Fasta Priser 55757.00 56259 56259 56259 56482 56990
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 1.70 2 2 2 2.2 2.2
Löner 767.00 1000 1000 1000 1000 1050
Lönerna I Manufacturing 1037.00 1195 1218 1000 1000 1050
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4 4 4.5 4.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
Import 10172.00 10300 10300 10300 12000 12000
Export 2402.00 2320 2320 2320 2370 2370
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion -1.60 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Manufacturing Produktion 0.40 12 12 12 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 1.4 1.4 1.4 2 2
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 21827.00 19700 19700 19700 20000 20000


Kuba - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.