Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 24.00 24 24 24 24 24

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
Arbetslöshet 3.87 3 3 3 3 2.2
Inflation - Betygsätt 23.30 70 65 55 55 30
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handelsbalans -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Statsskulden Till Bnp 18.40 18 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
BNP 103.13 93.9 93.9 97.3 97.3 97.3
Bnp Per Capita 8026.80 6600 6600 6630 6630 6630
Bnp Fasta Priser 13223.80 10477 11281 13687 13687 13960

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.87 3 3 3 3 2.2
Befolkning 11.28 11.35 11.35 11.4 11.4 11.4
Löner 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1145.00 1150 1150 1150 1150 1150

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 23.30 70 65 55 55 30
Bnp-Deflatorn 211.70 307 360 349 328 427

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Import 7230.00 13000 13000 13000 13000 13000
Export 1703.00 2400 2400 2400 2400 2400

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 18.40 18 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5
Statliga Intäkter 54644.80 59000 59000 59000 59000 59000
Skatteutgifter 74257.40 65000 65000 65000 65000 65000
Regeringen Budgetutskottet Värde -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
Militära Utgifter 129.00 121 121 121 121 123

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -12.70 15 15 15 15 15
Manufacturing Produktion -12.80 12.5 12.5 5 5 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 32874.00 34000 34000 34000 34000 34000


Kuba - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.