Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 24.00 24 24 24 24 24

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.00 -6.8 -6.8 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 3.87 3.5 3 3 3 3
Inflation - Betygsätt 4.20 2.9 3.6 3.6 3.6 3.6
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handelsbalans -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
Statsskulden Till Bnp 18.40 22.5 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -17.70 -13 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.00 -6.8 -6.8 3.5 3.5 3.5
BNP 103.13 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
Bnp Per Capita 8026.80 6570 6600 6600 6600 6630
Bnp Fasta Priser 50698.00 57731 47251 52472 52472 48904

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 3.87 3.5 3 3 3 3
Befolkning 11.28 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
Löner 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1145.00 1150 1150 1150 1150 1150

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.20 2.9 3.6 3.6 3.6 3.6
Bnp-Deflatorn 211.70 187 218 219 219 226

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
Import 7230.00 13000 13000 13000 13000 13000
Export 1703.00 2400 2400 2400 2400 2400

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 18.40 22.5 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -17.70 -13 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
Statliga Intäkter 54644.80 59000 59000 59000 59000 59000
Skatteutgifter 74257.40 65000 65000 65000 65000 65000
Militära Utgifter 129.00 123 121 121 121 121
Regeringen Budgetutskottet Värde -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion -12.70 15 15 15 15 15
Manufacturing Produktion -12.80 12.5 12.5 12.5 12.5 5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 32874.00 34000 34000 34000 34000 34000


Kuba - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.