Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
Arbetslöshet 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -7770.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 21.5 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
BNP 96.85 97 97 99 99 99
Bnp Per Capita 6664.70 6682 6882 6882 7294 7294
Bnp Per Capita Ppp 21016.65 23000 23000 23900 23900 23900
Bnp Fasta Priser 55757.00 56259 56259 56482 56482 56990
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Löner 777.00 1000 1000 1000 1000 1050
Lönerna I Manufacturing 862.00 1195 1000 1000 1000 1050
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -7770.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
Import 10172.00 10300 10300 12000 12000 12000
Export 2402.00 2320 2320 2370 2370 2370
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 21.5 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 0.10 6.1 6.1 3 3 3
Manufacturing Produktion -0.40 12 12 -0.3 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.60 1.4 1.4 2 2 2
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 30437.00 32000 32000 33000 33000 33000


Kuba - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.