Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3
Arbetslöshet 1.70 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handelsbalans -9112.00 -7980 -9630 -9630 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -1 -1 -1 -1
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 20 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.10 -4.57 -6 -6 -6 -6
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3
BNP 96.85 97 99 99 99 99
Bnp Per Capita 6664.70 6682 6882 6882 7294 7294
Bnp Per Capita Ppp 21016.65 23000 23900 23900 23900 23900
Bnp Fasta Priser 57025.00 56259 56482 57766 57766 56990
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 1.70 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Löner 777.00 1000 1000 1000 1000 1050
Lönerna I Manufacturing 862.00 1000 1000 1000 1000 1050
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.90 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -9112.00 -7980 -9630 -9630 -9630 -9630
Kurantkonto 1818.00 2140 2300 2300 2300 2300
Bytesbalans Till Bnp 1.70 -0.09 -1 -1 -1 -1
Import 11484.00 10300 12000 12000 12000 12000
Export 2373.00 2320 2370 2370 2370 2370
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 18.20 21.5 20 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -8.10 -4.57 -6 -6 -6 -6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 0.10 6.1 3 3 3 3
Manufacturing Produktion -0.40 12 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.60 1.4 2 2 2 2
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 30437.00 32000 33000 33000 33000 33000


Kuba - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.