Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 96.39 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -2.30 2 0.8 0.8 0.8 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 24.10 9 2.7 1.5 2 2.8
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 5.49 6.3 5.4 4.9 3.5 2.5
Ränta 4.01 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5
Handelsbalans -963.22 -556 -483 -483 -483 -483
Kurantkonto -160.51 -363 -382 -473 -473 -541
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 90.17 88 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -9.20 -8.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -2.30 2 0.8 0.8 0.8 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 24.10 9 2.7 1.5 2 2.8
BNP 24.64 25.6 25.6 25.6 25.6 26.8
Bnp Fasta Priser 7059.80 6908 6942 7166 7201 7787
Fasta Bruttoinvesteringar 4411.86 4096 4809 4531 4478 4944
Bnp Per Capita 3666.14 3370 3470 3470 3470 3470
Bnp Per Capita Ppp 8056.54 8360 8680 8680 8680 8680
Bnp Från Jordbruk 393.07 335 260 399 401 352
Bnp Från Entreprenad 348.33 366 373 354 355 437
Bnp Från Offentlig Förvaltning 562.92 459 501 571 574 697
Bnp Från Transport 344.28 297 268 349 351 329
Bnp Från Verktyg 184.96 176 164 188 189 157

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Befolkning 6.49 6.51 6.51 6.51 6.51 6.54

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.49 6.3 5.4 4.9 3.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 117.95 119 120 121 121 122
Producentpriserna 121.26 122 124 126 127 127
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 6.10 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5
Kärna Inflation Rate 3.00 3 3.5 3.2 3 2.6
KPI bostadshjälpmedel 142.15 140 142 144 147 144
Cpi Transportfordon 112.85 113 114 114 114 115
Producentpriserna Förändras 4.00 5 5.3 5.5 5.2 4.2

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.01 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -963.22 -556 -483 -483 -483 -483
Kurantkonto -160.51 -363 -382 -473 -473 -541
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Export 566.37 432 432 432 432 432
Import 1529.58 915 915 915 915 915
Kapitalflöden -178.33 20 20 20 20 20
Utländska Direktinvesteringar 135.07 350 350 350 350 350

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 90.17 88 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -9.20 -8.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -2269.50 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
Statliga Utgifter 4755.69 4180 5184 4884 4827 5329
Militära Utgifter 371.00 260 280 280 280 280

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Social Security Rate För Företag 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 8.68 5 4.4 4.2 3.6 2
Lagerförändringar 130.17 265 265 265 265 265
Ledande Ekonomiska Index 14.16 10.2 8.5 7 5 3.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 19976.34 22348 21774 20516 20276 22384
Bensinpriser 1.05 0.64 0.95 0.9 0.86 0.81


Den - Frälsaren - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.