Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 23245.00 23222 23222 23222 23222 23222
Lagren Marknaden 934.01 928 920 912 903 887
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.98 3.2 3.24 3.28 3.32 3.4
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.97 4.4 4.6 5.7 6.4 6.5
Arbetslöshet 2.15 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6
Inflation - Betygsätt 6.43 6.6 5.5 6 4 5
Ränta 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Handelsbalans -280.00 2000 500 1000 1600 1600
Kurantkonto 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Statsskulden Till Bnp 57.50 58 58 58 58 56
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Tillverkning - Pmi 50.60 49 51.2 51.8 51 50.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 17
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.97 4.4 4.6 5.7 6.4 6.5
BNP 245.21 265 265 265 265 289
Bnp Fasta Priser 3738546.00 695992 1601715 2594883 3898070 4151444
Bruttonationalprodukt 5154552.00 5267952 5273107 5301457 5374497 5723839
Fasta Bruttoinvesteringar 1321905.90 1350988 1352310 1359580 1378312 1467902
Bnp Per Capita 1964.50 2185 2185 2185 2185 2295
Bnp Per Capita Ppp 6608.60 6800 6800 6800 6800 6800
Bnp Från Jordbruk 510632.00 73851 233694 362750 532421 567028
Bnp Från Entreprenad 244890.00 35091 87771 153135 255339 271937
Bnp Från Tillverkning 712447.00 141441 313199 509797 742847 791132
Bnp Från Mining 210464.00 39020 91254 138479 219444 233708
Bnp Från Offentlig Förvaltning 98116.00 19166 43736 67792 102303 108952
Bnp Från Tjänster 1453677.00 283011 609609 1005113 1515705 1614226
Bnp Från Transport 111683.00 22132 47757 77621 116449 124018
Bnp Från Verktyg 22163.00 4481 10063 16244 23109 24611
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.15 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6
Egenföretagare 55.03 55.2 56 55.2 55.6 55.6
Arbetslösa Personer 1.10 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
Minimilöner 4420.00 4420 4420 4420 4420 4650
Befolkning 96.48 97.6 97.6 97.6 97.6 98.7
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 5622.00 6200 6100 5900 6000 6200
Löner Högutbildad 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12900000 14500000
Lönerna I Manufacturing 5524.00 6200 5900 5800 5900 6100
Löner Lågutbildade 5372100.00 4927000 4927000 4927000 5207510 5833800
Ungdomsarbetslöshet 6.31 6.4 6.2 6.2 6.5 6.5
Arbetskraftsdeltagande 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
Levnadslön Familj 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7800000 8000000
Levnadslön Individuella 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4300000 4300000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 6.43 6.6 5.5 6 4 5
Konsumentprisindex Kpi 118.09 119 119 120 121 127
Kärna Inflation Rate 3.25 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7
Bnp-Deflatorn 158.65 169 167 168 165 173
Exportpriserna 113.30 107 107 107 107 107
Importpriserna 111.20 108 108 108 108 108
Producentpriserna 100.52 102 103 103 106 104
Inflation (Månad) 1.23 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
Cpi Transportfordon 93.64 95.08 98.98 97.74 96.72 102
Mat Inflation 1.10 2.7 2.5 1.9 3 3
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Penningmängden M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Penningmängden M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Interbankränta 3.62 3.45 3.45 3.45 3.2 2.95
Penningmängden M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserven 68812.10 73170 75838 78505 81172 91841
Värde Ränta 4.68 4.18 4.18 4.18 3.93 3.68
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -280.00 2000 500 1000 1600 1600
Kurantkonto 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Import 18600.00 22700 21600 22500 22700 23800
Export 18320.00 23600 22100 23500 23700 25400
Utlandsskulden 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
Utländska Direktinvesteringar 1.60 5 10.1 15.1 22.5 27
Turister 1994.10 1600 1400 1550 1800 1950
Kapitalflöden 835.00 3000 2500 2500 700 700
Råolja Produktion 223.00 260 260 260 280 280
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 57.50 58 58 58 58 56
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Statliga Utgifter 358592.00 366481 366840 368812 373893 398196
Statliga Intäkter 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Skatteutgifter 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Militära Utgifter 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 17
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tillverkning - Pmi 50.60 49 51.2 51.8 51 50.9
Industriproduktion -5.50 7 8 9.5 6.9 6.9
Manufacturing Produktion -4.80 9.5 11 10.5 9.6 9.8
Lagerförändringar 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringar 15211.00 30500 25000 26000 31200 31200
Gruv Produktion -12.90 2.5 0.8 3.5 3.3 3.3
Elproduktion 16800.00 19900 21000 19500 20500 21500
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.20 10.5 10 11.5 10.6 10.6
Konsument - Spendera 3745063.00 3827454 3831199 3851797 3904865 4158681
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.60 2.5 0.8 0.6 2.3 2.3
Bensinpriser 0.86 0.77 0.79 0.8 0.83 0.83
Konsument - Confidence 125.00 126 120 120 115 120


Vietnam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.