Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 23190.00 23160 23160 23160 23160 23160
Lagren Marknaden 1268.43 1198 1157 1117 1079 1006
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.23 3.31 3.38 3.45 3.52 3.66

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
Arbetslöshet 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Inflation - Betygsätt 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Ränta 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Handelsbalans 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
Kurantkonto 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Bytesbalans Till Bnp 5.00 1 1 1 1 0.5
Statsskulden Till Bnp 46.70 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Tillverkning - Pmi 51.70 50 50 52 52 51
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.03 3 11.3 6.4 6.1 6.3
BNP 271.16 310 310 310 310 340
Bnp Fasta Priser 1255312.00 2516483 4055552 5443217 1331886 5786139
Bruttonationalprodukt 5930690.00 6256878 6108611 6600858 6286531 6682583
Fasta Bruttoinvesteringar 1533217.00 1617544 1579214 1706471 1625210 1727598
Bnp Per Capita 2655.77 2070 2070 2070 2070 2070
Bnp Per Capita Ppp 8200.33 7800 7800 8200 8200 8200
Bnp Från Jordbruk 130990.00 272958 468447 615372 138980 654140
Bnp Från Entreprenad 68401.00 151046 254407 360818 72573 383550
Bnp Från Tillverkning 304815.00 608814 971424 1295690 323409 1377319
Bnp Från Mining 37038.00 77040 125832 164902 39297 175291
Bnp Från Offentlig Förvaltning 21067.00 48655 80907 114867 22352 122104
Bnp Från Tjänster 535754.00 1058355 1678984 2284336 568435 2428249
Bnp Från Transport 69373.00 128736 200367 272476 73605 289641
Bnp Från Verktyg 7527.00 14133 23137 30340 7986 32251

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Egenföretagare 53.37 54 54 55 55 55
Arbetslösa Personer 1.20 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Minimilöner 4420.00 4650 4650 4650 4650 4650
Befolkning 97.58 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Arbetskraftsdeltagande 67.70 77 77 77 77 77.8
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 6400.00 7500 7500 7340 7340 7550
Lönerna I Manufacturing 7139.00 7400 7400 7250 7250 7500
Ungdomsarbetslöshet 8.78 7 7 7 7 7

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.64 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Konsumentprisindex Kpi 107.28 108 108 108 110 111
Kärna Inflation Rate 1.47 1.5 1.5 2 2 2
Bnp-Deflatorn 163.58 168 168 168 168 172
Exportpriserna 107.00 115 115 115 115 115
Importpriserna 103.60 110 110 110 110 110
Inflation (Månad) 0.18 0.3 0.1 0 0.5 0.3
Mat Inflation 2.05 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Cpi Transportfordon 114.49 115 115 115 116 116
Producentpriserna 104.39 104 104 104 104 104

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Interbankränta 2.37 2.87 2.87 3.12 3.12 3.12
Penningmängden M0 1280888.00 1528454 1528454 1528454 1528454 1627189
Penningmängden M1 2627819.00 3072013 3072013 3072013 3072013 3143979
Penningmängden M2 11485845.00 14315724 14315724 14315724 14315724 15179361
Valutareserven 108975.50 113435 113435 125975 125975 142741
Värde Ränta 3.38 3.88 3.88 4.13 4.13 4.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 0.85 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8
Kurantkonto 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Bytesbalans Till Bnp 5.00 1 1 1 1 0.5
Import 32.47 23.1 23.1 23.6 23.6 23.6
Export 33.32 23.9 23.9 25.4 25.4 25.4
Utlandsskulden 130119.00 110000 110000 110000 110000 110000
Utländska Direktinvesteringar 5.92 9 9 25 25 25
Kapitalflöden 6921.00 1100 1100 1500 1500 1500
Råolja Produktion 183.00 180 170 166 160 160
Turister 101.37 28 35 355 355 650

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 46.70 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -280105.00 -239474 -239474 -239474 -239474 -239474
Statliga Utgifter 422452.00 445687 435126 470189 447799 476010
Statliga Intäkter 1507845.00 1804401 1804401 1804401 1804401 1804401
Skatteutgifter 1787950.00 2118237 2118237 2118237 2118237 2118237
Militära Utgifter 5603.00 5500 5500 5600 5600 5600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Social Security Rate För Företag 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Social Trygghet För Anställda 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tillverkning - Pmi 51.70 50 50 52 52 51
Industriproduktion 9.40 3.1 5.5 5.5 5.5 6.9
Manufacturing Produktion 9.60 5.5 5.5 8.7 8.7 8.7
Lagerförändringar 166647.00 160000 160000 160000 160000 160000
Bilregistreringar 38134.00 29500 29500 32500 32500 32500
Elproduktion 21600.00 21500 21500 21500 21500 21500
Gruv Produktion 2.70 2.5 2.5 4 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.10 5.5 5.5 5 5 5
Konsument - Spendera 4270222.00 4505084 4398329 4752757 4526435 4811601
Bensinpriser 1.18 1.22 1.26 1.31 1.35 1.35
Konsument - Confidence 113.00 121 121 121 121 120


Vietnam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.