Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 23167.00 23179 23179 23179 23179 23179
Lagren Marknaden 963.56 961 952 943 934 916
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.50 3.6 3.63 3.66 3.69 3.76
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
Arbetslöshet 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Inflation - Betygsätt 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
Ränta 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Handelsbalans 100.00 -100 2000 2000 500 1600
Kurantkonto -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 57.50 60 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Tillverkning - Pmi 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
BNP 244.95 255 269 269 269 269
Bnp Fasta Priser 2522978.00 3633135 3692523 729362 1662465 3822058
Bruttonationalprodukt 5154552.00 4955556 5036561 5520525 5473103 5213245
Fasta Bruttoinvesteringar 1321905.90 1238094 1258332 1415761 1403600 1302474
Bnp Per Capita 1964.50 1990 2100 2100 2100 2100
Bnp Per Capita Ppp 6608.60 6500 6800 6800 6800 6800
Bnp Från Jordbruk 352698.00 520590 529099 77392 242558 547660
Bnp Från Entreprenad 148892.00 233443 237258 36774 91100 245582
Bnp Från Tillverkning 495670.00 665779 676662 148222 325078 700399
Bnp Från Mining 134642.00 216095 219628 40891 94715 227332
Bnp Från Offentlig Förvaltning 65913.00 97984 99585 20084 45395 103079
Bnp Från Tjänster 977261.00 1408988 1432019 296580 632730 1482255
Bnp Från Transport 75470.00 106443 108183 23194 49568 111978
Bnp Från Verktyg 15794.00 21397 21747 4696 10445 22510
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Arbetslösa Personer 1.10 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
Minimilöner 4180.00 4180 4360 4360 4360 4360
Befolkning 94.67 94.98 95.28 95.28 95.28 95.28
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 5622.00 6400 6400 6200 6000 6600
Löner Högutbildad 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lönerna I Manufacturing 5524.00 6350 6340 6100 5700 6550
Löner Lågutbildade 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Ungdomsarbetslöshet 6.53 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5
Arbetskraftsdeltagande 76.60 76.6 76.6 76.6 76.6 77.8
Levnadslön Familj 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Levnadslön Individuella 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
Konsumentprisindex Kpi 115.04 115 115 116 117 119
Kärna Inflation Rate 2.18 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
Producentpriserna 101.00 105 102 103 103 106
Inflation (Månad) 0.96 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2
Cpi Transportfordon 92.44 93.43 91.87 96.73 95.53 96.61
Mat Inflation 0.53 2.9 2.7 2.5 1.9 3
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Interbankränta 4.52 4.23 3.73 3.35 3.35 3.73
Penningmängden M2 9211848.05 8290000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserven 64368.80 65200 66000 65000 65000 60000
Värde Ränta 4.68 5 4.43 3.93 3.93 5.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 100.00 -100 2000 2000 500 1600
Kurantkonto -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 22500.00 21500 22700 21600 22500 22700
Export 22600.00 21400 23600 22100 23500 23700
Utlandsskulden 112114.00 135000 150000 150000 150000 150000
Utländska Direktinvesteringar 17.62 22.5 5 10.8 17.2 25.5
Turister 1809.60 1650 1600 1400 1550 1800
Råolja Produktion 214.00 260 260 260 260 280
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 57.50 60 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Statliga Utgifter 358592.00 338836 344375 384052 380753 356456
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tillverkning - Pmi 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
Industriproduktion 5.40 5 7 8 9.5 6.9
Manufacturing Produktion 6.50 9.2 9.5 11 10.5 9.6
Lagerförändringar 148644.00 142700 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringar 27419.00 31600 30500 25000 26000 31200
Gruv Produktion -5.30 -2.8 2.5 0.8 3.5 3.3
Elproduktion 18800.00 19900 19900 21000 19500 20500
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.60 12.1 10.5 10 11.5 10.6
Konsument - Spendera 3745063.00 3541980 3599878 4010962 3976508 3726163
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.50 2.8 2.5 0.8 0.6 2.3
Bensinpriser 0.84 0.77 0.75 0.73 0.71 0.67
Konsument - Confidence 129.00 124 126 120 120 115


Vietnam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.