Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 23370.00 23285 23285 23285 23285 23285
Lagren Marknaden 982.71 965 950 935 921 892
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.74 4.8 4.83 4.86 4.9 4.96
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
Arbetslöshet 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Inflation - Betygsätt 2.93 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Ränta 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Handelsbalans -700.00 100 1000 -100 2000 1600
Kurantkonto 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 57.50 60 60 60 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Tillverkning - Pmi 52.50 52.3 51.2 51 50.8 53
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
BNP 223.78 255 255 255 269 269
Bnp Fasta Priser 681010.00 1511702 918719 3647109 719828 3880524
Bruttonationalprodukt 4764958.00 4910289 4905524 4974616 5036561 5292992
Fasta Bruttoinvesteringar 1190474.59 1226784 1225594 1242855 1258332 1322398
Bnp Per Capita 1834.65 1990 1990 1990 2100 2100
Bnp Per Capita Ppp 6171.88 6500 6500 6500 6800 6800
Bnp Från Jordbruk 72261.00 230298 126060 522592 76380 556038
Bnp Från Entreprenad 34336.00 81979 59208 234340 36293 249338
Bnp Från Tillverkning 138396.00 284147 173117 668340 146285 711113
Bnp Från Mining 38180.00 90334 45830 216926 40356 230810
Bnp Från Offentlig Förvaltning 18753.00 43458 23090 98360 19822 104656
Bnp Från Tjänster 276919.00 575646 367704 1414407 292703 1504929
Bnp Från Transport 21656.00 44537 27481 106852 22890 113691
Bnp Från Verktyg 4385.00 9462 5539 21479 4635 22854
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Arbetslösa Personer 1.10 1 1.1 1.1 1.1 1.3
Minimilöner 4180.00 4180 4180 4180 4360 4360
Befolkning 94.67 97.1 97.1 96.4 97.3 97.3
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 5622.00 5900 5800 6400 6400 6600
Löner Högutbildad 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lönerna I Manufacturing 5524.00 5900 5500 6350 6340 6550
Löner Lågutbildade 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Ungdomsarbetslöshet 6.27 7.4 7.07 7.3 7.4 6.5
Arbetskraftsdeltagande 76.60 76.9 76.7 76.6 76.6 77.8
Levnadslön Familj 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Levnadslön Individuella 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.93 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Konsumentprisindex Kpi 111.96 113 114 114 115 118
Kärna Inflation Rate 1.88 1.3 1.6 1.8 1.8 1.7
Producentpriserna 101.45 102 106 105 102 106
Inflation (Månad) 0.31 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2
Cpi Transportfordon 93.02 96.87 97.47 92.66 91.87 95.81
Mat Inflation -0.28 4.4 4.1 3.9 3.7 4
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Interbankränta 4.20 4.23 4.23 4.23 3.73 3.73
Penningmängden M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 9150000 9150000
Valutareserven 49497.31 59600 59600 59600 60000 60000
Värde Ränta 4.78 4.53 4.53 5 5 5.2
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -700.00 100 1000 -100 2000 1600
Kurantkonto 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Import 20600.00 20400 21900 21500 22700 22700
Export 19900.00 20500 22900 21400 23600 23700
Utlandsskulden 109178.60 101500 101500 101500 121500 121500
Utländska Direktinvesteringar 5.70 9.5 14.1 20.5 5 22.5
Turister 1468.80 1250 1350 1450 1420 1470
Råolja Produktion 228.00 255 254 260 260 280
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 57.50 60 60 60 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Statliga Utgifter 325803.97 335741 335415 340139 344375 361908
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tillverkning - Pmi 52.50 52.3 51.2 51 50.8 53
Industriproduktion 9.30 9.1 8.3 7.7 7 6.9
Manufacturing Produktion 10.50 12.9 11.1 9.2 7.5 7.7
Lagerförändringar 140219.87 142700 142700 142700 159000 159000
Bilregistreringar 30055.00 23500 24400 25600 22500 27200
Gruv Produktion 2.00 -3.1 -3.8 -2.8 2.5 3.3
Elproduktion 18600.00 19200 19700 19900 19900 20500
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.00 10.9 11.5 10.1 9.5 10.6
Konsument - Spendera 3405750.02 3509625 3506220 3555603 3599878 3783162
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 1.4 0.8 2.8 2.5 2.3
Bensinpriser 0.85 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64
Konsument - Confidence 129.00 115 110 114 116 115


Vietnam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.