Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 6301.58 6072 5865 5666 5473 5108
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.48 1.62 1.78 1.96 2.16 2.61

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4 1.5 1.3 1.9 1.9
Arbetslöshet 7.30 7.6 7.5 7.3 7.4 7.4
Inflation - Betygsätt 4.80 3.7 3 2 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.4 -0.3 0.5 0.4 0.5
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans -12374.00 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Kurantkonto -3191.00 -2000 -2890 -640 -640 -680
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7 -0.7
Statsskulden Till Bnp 112.90 112 112 112 109 109
Statliga Budgetutskottet -6.50 -4.7 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3
Tjänster Pmi 58.40 54 54.4 54.8 54.6 54.3
Förtroendekommissionen 106.00 106 107 105 106 107
Tillverkning - Pmi 54.50 54.4 54.6 55 54.8 54.5
Konsument - Confidence 86.00 101 105 104 106 107
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.90 0.7 -1 0.5 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4 1.5 1.3 1.9 1.9
BNP 2630.32 2820 2820 2820 2820 2990
Bnp Fasta Priser 588027.00 588686 592632 595667 599200 606985
Fasta Bruttoinvesteringar 140634.00 145726 142308 142697 143306 145409
Bnp Per Capita 35765.38 43400 43400 43400 43400 44100
Bnp Per Capita Ppp 42025.62 46340 46340 46340 46340 47040
Bnp Från Jordbruk 8134.00 8325 8153 8181 8289 8336
Bnp Från Entreprenad 27225.00 28438 27693 27737 27742 28264
Bnp Från Tillverkning 57312.00 58590 57074 56900 58401 57981
Bnp Från Tjänster 303010.00 296278 303097 306636 308767 312462
Bnp Från Transport 21800.00 19427 20645 21631 22214 22042
Bnp Från Verktyg 12215.00 13259 13322 13225 12447 13476

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 7.30 7.6 7.5 7.3 7.4 7.4
Egenföretagare 29026.40 28650 28700 28690 28690 28750
Arbetslösa Personer 2954.60 3230 3210 3180 3180 3140
Sysselsättningsgraden 68.00 66.7 66.8 66.9 66.9 67
Långtidsarbetslöshet 2.20 2.4 2.3 2.1 2.2 2.2
Ungdomsarbetslöshet 16.30 16.5 16.4 16.2 16.3 16.3
Arbetskostnaderna 106.60 106 106 106 107 108
Löner 3183.00 3196 3199 3193 3202 3221
Lönerna I Manufacturing 107.50 107 107 107 108 109
Löne Tillväxt 0.50 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
Minimilöner 1603.12 1610 1610 1610 1610 1690
Befolkning 67.29 67.75 67.75 67.75 67.75 68.15
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Första Arbetslösa Fordringar 14.60 -60 -34 -30 -30 -30
Arbetskraftsdeltagande 73.40 72.7 72.6 72.5 72.5 72.9
Icke Adp 25898.10 25600 25650 25690 25690 25700
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 20126.30 19800 19840 19880 19880 19900
Sysselsättning Ändra 0.60 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.80 3.7 3 2 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.4 -0.3 0.5 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 110.95 110 110 110 112 112
Harmoniserade Konsumentprisindexet 112.78 112 111 112 114 113
Kärna Konsumentprisindexet 107.24 106 106 107 108 109
Kärna Inflation Rate 2.50 1.2 1.5 1.4 1.4 1.8
Producentpriserna 134.50 114 116 124 137 127
Producentpriserna Förändras 26.50 6 3.5 2.2 2.2 2
Mat Inflation 2.90 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3
KPI bostadshjälpmedel 118.23 112 113 115 120 117
Cpi Transportfordon 119.74 120 120 120 121 122

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta 0.01 0.01 0.26 0.51 0.51 0.76
Banks Balansräkning 11518365.00 11550000 11580000 11570000 11590000 11870000
Lån Till Den Privata Sektorn 2983176.00 2980841 3018388 3058262 3114436 3168360
Lån Tillväxt 4.87 3.7 4.1 4.4 4.4 3.6
Privat skuld och BNP 296.50 268 268 268 268 264
Centralbanken Balansräkning 2051545.00 1995000 2051000 2110000 2110000 2190000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -12374.00 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Kurantkonto -3191.00 -2000 -2890 -640 -640 -680
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7 -0.7
Import 58107.70 50320 48500 49100 50150 54000
Export 45733.70 47700 45500 45770 45730 50260
Utlandsskulden 6402736.00 6422000 6445000 6461000 6461000 6511000
Utländska Direktinvesteringar 6746.00 2870 3200 2520 2520 2990
Inkomster Från Turism 3369.00 4170 4450 3470 3470 3990
Turister 1239.00 2100 2650 2000 2000 2280

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 112.90 112 112 112 109 109
Statliga Budgetutskottet -6.50 -4.7 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -38.33 -83 -135 -116 -116 -110
Statliga Utgifter 143495.00 144613 144800 144977 146221 147731
Offentliga Utgifterna Till Bnp 62.10 56 56 56 56 55
Statliga Intäkter 79.96 143 191 324 324 332
Statsskuld 2813.00 2730 2750 2790 2790 2850
Skatteutgifter 107.76 226 326 440 440 442

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 68.00 59.2 68 68 68 68
Social Security Rate För Företag 45.00 45 45 45 45 45
Social Trygghet För Anställda 23.00 14.2 23 23 23 23

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tjänster Pmi 58.40 54 54.4 54.8 54.6 54.3
Förtroendekommissionen 106.00 106 107 105 106 107
Tillverkning - Pmi 54.50 54.4 54.6 55 54.8 54.5
Komposit - Pmi 57.10 54.2 54.4 54.6 54.6 54.6
Industriproduktion 0.08 3.6 3.2 2.9 2.9 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50 0.7 -0.8 -0.8 -0.8 0.6
Manufacturing Produktion 1.49 4.5 3.8 3.2 3.2 3.2
Bilregistreringar 108723.00 248700 184900 205200 205200 215200
Gruv Produktion -2.25 4.9 4 3.6 3.6 3.6
Affärs - Klimat - Indikator 106.00 109 110 107 107 105

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 86.00 101 105 104 106 107
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.90 0.7 -1 0.5 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.80 4.8 4 3.6 2.3 3.6
Konsument - Spendera 312501.00 310164 319430 320688 318439 326782
Disponibel Personlig Inkomst 395510.00 399770 394743 400652 403025 408264
Personliga Besparingar 17.36 14.3 14 13.6 13.6 13.4
Hushållen Skuld Till Bnp 67.30 65 65 65 65 62
Hushållen Skuld Till Inkomst 102.18 98 98 98 98 97
Personliga Utgifter -1.30 0.7 -1 0.7 0.7 0.7
Bensinpriser 1.95 2.02 2.09 2.16 2.24 2.24
Konsumentkrediter 1648336.00 1648987 1635647 1654947 1679654 1686391
Bankernas Utlåningsränta 1.46 1.46 1.71 1.96 1.96 2.21

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Byggproduktionen 5.20 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2
Housing - Index 127.57 128 127 130 130 136
Bostäder 37400.00 36200 37200 41400 420000 44400
Husägande Betyg 64.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
Ny - Hem - Försäljning 29364.00 33800 29700 38200 38200 43900
Konstruktion Pmi 50.70 54 54.5 54.7 54.7 54.7
Bygglov 51900.00 34800 36500 42100 42100 45600


Frankrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.