Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 5509.73 5141 5081 5022 4964 4849
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.01 0.22 0.24 0.25 0.27 0.3
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
Arbetslöshet 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
Inflation (Månad) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Kurantkonto -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Förtroendekommissionen 104.00 103 101 100 102 105
Tillverkning - Pmi 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
Tjänster Pmi 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
Konsument - Confidence 99.00 97 92 91 92 95
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
BNP 2582.50 2890 2890 2890 2920 2920
Bnp Fasta Priser 576535.00 576585 579491 580931 583808 590226
Fasta Bruttoinvesteringar 133186.00 132251 133795 134028 134767 136172
Bnp Per Capita 42567.74 43200 43200 43200 43600 43600
Bnp Per Capita Ppp 38605.67 39700 39700 39700 40400 40400
Bnp Från Jordbruk 8358.00 7921 7925 7930 7971 8057
Bnp Från Entreprenad 28008.00 28285 28258 28261 28289 28713
Bnp Från Tillverkning 57379.00 58461 58777 58784 59245 59725
Bnp Från Tjänster 294856.00 293201 295129 296299 298030 301040
Bnp Från Transport 22521.00 22838 23212 23270 23503 23642
Bnp Från Verktyg 12148.00 12712 12636 12695 12918 12898
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Arbetslösa Personer 3372.90 3362 3348 3340 3340 3290
Sysselsättningsgraden 66.10 65.8 65.9 66.1 66.1 66.6
Långtidsarbetslöshet 3.30 3.2 3.2 3 3 3
Ungdomsarbetslöshet 20.10 18.6 18.2 18 18 17.6
Arbetskostnaderna 107.50 109 109 109 109 110
Löner 2988.00 3016 3010 3016 3016 3034
Lönerna I Manufacturing 102.20 102 102 103 103 103
Minimilöner 1521.22 1521 1521 1521 1650 1650
Löne Tillväxt 0.20 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
Befolkning 67.19 67.55 67.55 67.43 67.67 67.67
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Första Arbetslösa Fordringar -9.70 -7.6 -46.2 -4.4 20.5 -6
Arbetskraftsdeltagande 72.30 72.5 72.5 72.6 72.6 72.8
Tillverkningslönelistor 2780.90 2790 2780 2780 2790 2820
Levnadslön Familj 1790.00 1760 1757 1801 1801 1812
Levnadslön Individuella 1080.00 1056 1054 1086 1086 1093
Icke Adp 25330.50 25340 25400 25450 25450 25640
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 19538.30 19580 19610 19650 19650 19790
Sysselsättning Ändra 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Statliga Lönelistor 5792.20 5790 5790 5800 5750 5850
Löner Lågutbildade 1610.00 1589 1586 1620 1620 1629
Löner Högutbildad 3120.00 3481 3474 3139 3139 3158
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
Inflation (Månad) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.33 105 105 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 102.40 102 103 103 103 105
Kärna Inflation Rate 0.50 0.6 1.1 1.1 1.2 1.5
Producentpriserna 103.60 104 106 106 107 108
Producentpriserna Förändras 2.20 1.9 2.1 2.4 2.4 2.3
Mat Inflation 2.30 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5
KPI bostadshjälpmedel 105.16 104 106 106 107 109
Cpi Transportfordon 107.75 108 108 108 108 110
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Penningmängden M2 2228717.00 2250000 2290000 2320000 2320000 2420000
Banks Balansräkning 9594382.00 9550000 9610000 9650000 9650000 9780000
Lån Till Den Privata Sektorn 2535799.00 2580000 2600000 2620000 2620000 2860000
Lån Tillväxt 5.93 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2
Privat skuld och BNP 257.13 221 221 221 217 217
Centralbanken Balansräkning 1105815.00 1370000 1400000 1450000 1450000 1750000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Kurantkonto -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Import 47288.00 47400 48140 48500 49100 50500
Export 42308.00 42600 43240 44360 45150 47150
Utlandsskulden 5104284.00 5150000 5170000 5190000 5190000 5250000
Utländska Direktinvesteringar 4074.00 1500 3460 3720 3720 4330
Guldreserver 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Inkomster Från Turism 5235.00 4950 4790 2680 2680 2750
Turister 86900.00 85700 85700 85700 86200 86200
Råolja Produktion 16.00 15 15 15 15 15
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -67.20 -58 -73 -65 207 -62
Statliga Utgifter 136607.00 137463 137954 138370 138796 140584
Offentliga Utgifterna Till Bnp 56.00 55.7 55.7 55.7 54.4 54.4
Statliga Intäkter 88.72 170 247 322 322 327
Statsskuld 2315.30 2400 2410 2420 2440 2470
Skatteutgifter 134.56 228 320 387 115 389
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Social - Säkerhet - Betygsätt 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Social Security Rate För Företag 45.00 45 45 45 45 45
Social Trygghet För Anställda 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 104.00 103 101 100 102 105
Tillverkning - Pmi 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
Tjänster Pmi 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
Komposit - Pmi 51.20 51.5 51.5 52 52.6 53.8
Industriproduktion 1.10 2.9 2.5 2.2 2.2 2.3
Industriproduktion (Månadsvis) 0.40 -0.2 0.2 0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion 0.50 2.5 2.2 1.9 1.9 2.2
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -4.20 11.5 15.7 19 19 22
Bilregistreringar 174776.00 186500 191500 195100 195100 199400
Gruv Produktion -0.80 2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
Stål Produktion 1287.57 1500 1400 1300 1300 1380
Lagerförändringar 4160.00 6000 7500 5100 4500 4500
Elproduktion 53382.00 41500 41500 56200 56200 56800
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 99.00 97 92 91 92 95
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.10 4.2 3.8 3.6 3.6 2.7
Konsument - Spendera 310707.00 311107 312965 312692 314455 317695
Disponibel Personlig Inkomst 364984.00 358378 361476 365983 370459 371838
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.29 84.6 84.6 84.6 83.5 83.5
Personliga Utgifter 0.80 -0.3 0.5 0.7 0.7 0.6
Bankernas Utlåningsränta 1.73 1.77 1.77 1.77 2.02 2.02
Konsumentkrediter 1420470.00 1374424 1395843 1416721 1432695 1439389
Bensinpriser 1.83 1.68 1.64 1.6 1.56 1.56
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 6.20 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1
Housing - Index 108.50 109 110 111 111 115
Bostäder 30200.00 37100 37400 47800 47800 50300
Husägande Betyg 64.40 63.2 63.2 63.2 63 63
Ny - Hem - Försäljning 30863.00 34800 32400 34500 28500 40200
Konstruktion Pmi 50.30 52.5 53.4 54.2 54.2 54
Bygglov 35400.00 45400 46900 40200 45200 45100


Frankrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.