Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 6099.02 5938 5872 5808 5744 5618
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
Arbetslöshet 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Kurantkonto 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Förtroendekommissionen 102.00 102 104 105 105 107
Tillverkning - Pmi 50.40 52.5 52.9 52.7 53.6 54
Tjänster Pmi 52.40 52.7 53.4 53.2 54 54.5
Konsument - Confidence 102.00 99 95 97 99 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
BNP 2777.54 2920 2920 2920 2920 3020
Bnp Fasta Priser 580160.00 583485 584933 587122 587122 594755
Fasta Bruttoinvesteringar 136712.00 135030 136586 138353 138353 140151
Bnp Per Capita 43663.60 44800 44800 44800 44800 45400
Bnp Per Capita Ppp 39555.50 40400 40400 40400 40400 40400
Bnp Från Jordbruk 8221.00 8332 8330 8320 8320 8428
Bnp Från Entreprenad 28518.00 28508 28689 28860 28860 29235
Bnp Från Tillverkning 56815.00 58000 57768 57497 57497 58244
Bnp Från Tjänster 297682.00 298489 299585 301254 301254 305170
Bnp Från Transport 23135.00 23004 23330 23413 23413 23717
Bnp Från Verktyg 12083.00 12159 12170 12228 12228 12387
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
Arbetslösa Personer 3302.90 3336 3332 3310 3290 3250
Sysselsättningsgraden 65.20 66.2 66.3 66.5 66.6 66.8
Långtidsarbetslöshet 3.40 2.8 3 2.6 2.2 2.2
Ungdomsarbetslöshet 18.90 18.4 18.6 18.2 17.8 17.8
Arbetskostnaderna 102.60 103 103 103 103 104
Löner 2988.00 3009 3000 3003 3003 3015
Lönerna I Manufacturing 103.90 104 104 104 104 105
Minimilöner 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
Löne Tillväxt 0.50 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4
Befolkning 67.19 67.67 67.67 67.67 67.67 67.91
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Första Arbetslösa Fordringar -27.80 20.5 -8.6 -30 -6 -10
Arbetskraftsdeltagande 71.30 72.6 72.7 72.8 72.8 73
Tillverkningslönelistor 2784.20 2790 2800 2810 2820 2850
Levnadslön Familj 1790.00 1803 1797 1799 1799 1806
Levnadslön Individuella 1080.00 1088 1084 1085 1085 1090
Icke Adp 25444.40 25450 25500 25560 25640 25750
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 19623.60 19690 19720 19750 19790 19850
Sysselsättning Ändra 0.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3
Statliga Lönelistor 5820.80 5750 5780 5810 5850 5900
Löner Lågutbildade 1610.00 1621 1616 1618 1618 1625
Löner Högutbildad 3120.00 3142 3132 3136 3136 3148
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.98 105 106 106 106 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.78 106 107 106 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.05 103 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 1.10 0.9 1 1.2 1.4 1.6
Producentpriserna 103.60 105 103 104 105 107
Producentpriserna Förändras -0.80 0.7 0.6 1 1.4 1.7
Mat Inflation 2.10 2.2 2.1 1.9 2.5 2.4
KPI bostadshjälpmedel 106.14 107 107 107 107 109
Cpi Transportfordon 108.99 108 109 108 110 112
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Banks Balansräkning 9925374.00 9820000 9860000 9910000 9950000 10570000
Lån Till Den Privata Sektorn 2596517.00 2541051 2566527 2621110 2627691 2661851
Lån Tillväxt 5.42 3.6 3.2 3 2.7 2.7
Privat skuld och BNP 266.47 240 240 240 240 236
Centralbanken Balansräkning 1111369.00 1320000 1380000 1420000 1460000 1590000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Kurantkonto 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 47632.00 49100 49680 49990 50500 52500
Export 42048.00 45150 45420 46250 47150 49850
Utlandsskulden 5685844.00 5180000 5180000 5210000 5253000 5323000
Utländska Direktinvesteringar 2802.00 3440 1980 3220 4330 3620
Remitteringar 72.00 45 45 45 45 45
Inkomster Från Turism 3289.00 4050 5190 4910 2750 2890
Turister 89300.00 86200 86200 86200 86200 87500
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -113.90 -32 -76 -95 -62 -65
Statliga Utgifter 137994.00 138291 138788 139650 139650 141465
Offentliga Utgifterna Till Bnp 56.00 54.4 54.4 54.4 54.4 51.5
Statliga Intäkter 256.39 72 151 219 324 330
Statsskuld 2375.40 2440 2450 2460 2470 2510
Skatteutgifter 366.11 104 227 314 412 418
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Social Security Rate För Företag 45.00 45 45 45 45 45
Social Trygghet För Anställda 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 102.00 102 104 105 105 107
Tillverkning - Pmi 50.40 52.5 52.9 52.7 53.6 54
Tjänster Pmi 52.40 52.7 53.4 53.2 54 54.5
Komposit - Pmi 52.00 52.6 53.2 53 53.8 54.2
Industriproduktion 1.30 0.6 1.1 0.9 1.4 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 -0.8 -0.4 0.3 0.4 0.5
Manufacturing Produktion 1.20 0.4 0.8 0.9 1.1 1.5
Nya Beställningar -11.50 -8 -8 -10 -10 -10
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -3.70 -17 -14 -10 -6 -2
Bilregistreringar 187399.00 179100 178400 159100 164400 168200
Gruv Produktion 6.50 0.5 1.1 1.6 1.5 1.2
Lagerförändringar 2537.00 4500 6200 6800 4500 3800
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 102.00 99 95 97 99 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 3 2.6 2.5 2.2 2.5
Konsument - Spendera 312820.00 314674 315102 316574 316574 320689
Disponibel Personlig Inkomst 367412.00 368321 368669 371821 371821 376655
Personliga Besparingar 14.78 15.2 15.5 15.9 15.4 15.4
Hushållen Skuld Till Bnp 60.60 59 59 59 59 57
Hushållen Skuld Till Inkomst 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Personliga Utgifter 0.10 -0.4 -0.2 0.6 0.4 0.5
Bankernas Utlåningsränta 1.71 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Konsumentkrediter 1472844.00 1428460 1450058 1476324 1490518 1509895
Bensinpriser 1.77 1.94 1.99 2.04 2.09 2.09
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 1.60 1.9 2 1.5 1.7 1.7
Housing - Index 112.27 110 111 111 112 112
Bostäder 39500.00 36800 32900 32900 36200 38400
Husägande Betyg 65.10 63 63 63 63 62.8
Ny - Hem - Försäljning 27886.00 28500 32200 26500 34200 40200
Konstruktion Pmi 50.90 51.9 51.8 52 52.5 52.5
Bygglov 32900.00 38200 41900 49100 38100 42100


Frankrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.