Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 5639.42 5602 5533 5465 5397 5266
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.27 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.3 1.5 1.5 1.4 1.6
Arbetslöshet 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Inflation - Betygsätt 0.90 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.30 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -5019.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Kurantkonto -2487.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.6 98.2 98.2 98.2 98.2
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Förtroendekommissionen 102.00 100 102 104 105 105
Tillverkning - Pmi 50.10 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Tjänster Pmi 51.10 52 52.7 53.4 53.2 54
Konsument - Confidence 104.00 95 92 94 97 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.3 1.5 1.5 1.4 1.6
BNP 2777.54 2890 2920 2920 2920 2920
Bnp Fasta Priser 578492.00 580798 581945 585332 587169 590091
Fasta Bruttoinvesteringar 134458.00 134028 134293 135270 136475 136172
Bnp Per Capita 43663.60 44200 44800 44800 44800 44800
Bnp Per Capita Ppp 39555.50 39700 40400 40400 40400 40400
Bnp Från Jordbruk 8436.00 7930 7945 8494 8563 8057
Bnp Från Entreprenad 28296.00 28261 28316 28562 28720 28713
Bnp Från Tillverkning 57182.00 58784 58900 58178 58040 59725
Bnp Från Tjänster 295995.00 296299 296884 299245 300435 301040
Bnp Från Transport 23088.00 23270 23316 23089 23434 23642
Bnp Från Verktyg 12176.00 12695 12720 12303 12359 12898
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Arbetslösa Personer 3373.30 3340 3336 3332 3310 3290
Sysselsättningsgraden 66.00 66.1 66.2 66.3 66.5 66.6
Långtidsarbetslöshet 3.20 3 2.8 3.1 2.7 3
Ungdomsarbetslöshet 19.20 18 18.8 18.5 18.7 17.6
Arbetskostnaderna 107.60 109 109 108 108 110
Löner 2988.00 3016 3016 3009 3000 3034
Lönerna I Manufacturing 103.60 103 103 104 104 103
Minimilöner 1521.22 1521 1650 1650 1650 1650
Löne Tillväxt 0.50 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5
Befolkning 67.19 67.33 67.46 67.46 67.46 67.46
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Första Arbetslösa Fordringar -20.10 -4.4 20.5 -8.6 -30 -6
Arbetskraftsdeltagande 72.00 72.6 72.6 72.7 72.8 72.8
Tillverkningslönelistor 2782.80 2780 2790 2800 2810 2820
Levnadslön Familj 1790.00 1801 1801 1803 1797 1812
Levnadslön Individuella 1080.00 1086 1086 1088 1084 1093
Icke Adp 25395.90 25450 25450 25500 25560 25640
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 19591.40 19650 19690 19720 19750 19790
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5
Statliga Lönelistor 5804.60 5800 5750 5780 5810 5850
Löner Lågutbildade 1610.00 1620 1620 1621 1616 1629
Löner Högutbildad 3120.00 3139 3139 3142 3132 3158
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.30 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.52 105 106 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 102.87 104 104 103 104 105
Kärna Inflation Rate 0.90 0.9 0.9 1 1.2 1.4
Producentpriserna 102.40 106 107 105 103 108
Producentpriserna Förändras -0.70 0.5 0.7 0.6 1 1.4
Mat Inflation 2.10 2.2 2.2 2.1 1.9 2.5
KPI bostadshjälpmedel 105.74 107 107 107 107 109
Cpi Transportfordon 106.82 108 108 108 109 110
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Banks Balansräkning 9967149.00 9750000 9820000 9860000 9910000 9950000
Lån Till Den Privata Sektorn 2565106.00 2620000 2500900 2548584 2576681 2860000
Lån Tillväxt 5.65 3.8 3.6 3.2 3 2.7
Privat skuld och BNP 256.75 245 240 240 240 240
Centralbanken Balansräkning 1161414.00 1250000 1320000 1380000 1420000 1460000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -5019.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Kurantkonto -2487.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Import 47836.00 48500 49100 49680 49990 50500
Export 42818.00 44360 45150 45420 46250 47150
Utlandsskulden 5685844.00 5170000 5180000 5180000 5210000 5253000
Utländska Direktinvesteringar 1819.00 3720 3440 1980 3220 4330
Inkomster Från Turism 7382.00 2680 4050 5190 4910 2750
Turister 89300.00 85700 86200 86200 86200 86200
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 98.40 98.6 98.2 98.2 98.2 98.2
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -123.14 -65 207 -27 -56 -62
Statliga Utgifter 136971.00 138370 138643 138531 139026 140584
Offentliga Utgifterna Till Bnp 56.00 55.7 54.4 54.4 54.4 54.4
Statsskuld 2375.40 2420 2440 2450 2460 2470
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Social Security Rate För Företag 45.00 45 45 45 45 45
Social Trygghet För Anställda 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 102.00 100 102 104 105 105
Tillverkning - Pmi 50.10 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Tjänster Pmi 51.10 52 52.7 53.4 53.2 54
Komposit - Pmi 50.80 52 52.6 53.2 53 53.8
Industriproduktion -1.40 -0.2 0.6 1.1 0.9 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.90 0.6 -0.8 -0.4 0.3 0.4
Manufacturing Produktion -1.60 -0.6 0.4 0.8 0.9 1.1
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -21.20 -12 -17 -14 -10 -6
Bilregistreringar 179523.00 160100 179100 178400 159100 164400
Gruv Produktion -3.10 -2 0.5 1.1 1.6 1.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 104.00 95 92 94 97 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 3.6 3 2.6 2.5 2.2
Konsument - Spendera 311496.00 312692 313309 315479 316168 317695
Disponibel Personlig Inkomst 365896.00 367313 368038 370417 371384 373190
Hushållen Skuld Till Bnp 60.20 61 59 59 59 59
Personliga Utgifter 0.00 0.7 -0.4 -0.2 0.6 0.4
Bankernas Utlåningsränta 1.75 1.77 2.02 1.75 1.75 2.02
Konsumentkrediter 1450457.00 1416721 1422667 1432695 1455795 1439389
Bensinpriser 1.70 1.6 1.56 1.47 1.43 1.56
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen -0.30 1.1 1.9 2 1.5 1.7
Housing - Index 109.73 110 110 111 111 112
Bostäder 16300.00 33800 36800 32900 32900 36200
Husägande Betyg 64.40 63.2 63 63 63 63
Ny - Hem - Försäljning 33922.00 30500 28500 32200 26500 34200
Konstruktion Pmi 51.10 51.2 51.9 51.8 52 52.5
Bygglov 30000.00 34200 38200 41900 49100 38100


Frankrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.