Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 4363.75 4209 4117 4027 3938 3762
Valuta 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.06 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
Arbetslöshet 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -5887.00 -4260 -3740 -3350 -3520 -2650
Kurantkonto -2829.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Statsskulden Till Bnp 98.10 101 101 101 105 105
Statliga Budgetutskottet -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
Förtroendekommissionen 98.00 91 90 92 94 97
Tillverkning - Pmi 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
Tjänster Pmi 27.40 42 46 48 50.8 52.5
Konsument - Confidence 103.00 89 90 92 95 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
BNP 2890.00 2920 2920 2920 3020 3020
Bnp Fasta Priser 579862.00 527907 544365 562466 585661 569216
Fasta Bruttoinvesteringar 137425.00 123325 128524 133302 138799 134902
Bnp Per Capita 43663.60 44800 44800 44800 45400 45400
Bnp Per Capita Ppp 39555.50 40400 40400 40400 38289 38814
Bnp Från Jordbruk 8234.00 7511 7707 7987 8316 8083
Bnp Från Entreprenad 28476.00 25889 26807 27622 28761 27953
Bnp Från Tillverkning 56129.00 52146 53338 54445 56690 55098
Bnp Från Tjänster 298066.00 270448 279180 289124 301047 292594
Bnp Från Transport 22961.00 21057 21750 22272 23191 22539
Bnp Från Verktyg 11771.00 10970 11309 11418 11889 11555

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
Arbetslösa Personer 3233.80 3500 3450 3400 3370 3350
Sysselsättningsgraden 65.90 66.3 66.5 66.6 66.6 66.8
Långtidsarbetslöshet 3.20 5.2 6.7 7.3 7.1 7.1
Ungdomsarbetslöshet 19.50 21.5 23 23.6 23.4 23.4
Arbetskostnaderna 102.80 103 103 103 103 104
Löner 2988.00 3000 3003 3003 3003 3015
Lönerna I Manufacturing 104.10 104 104 105 105 105
Löne Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Minimilöner 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
Befolkning 66.98 67.67 67.67 67.67 67.91 67.91
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Första Arbetslösa Fordringar -31.00 29 30 -6 -6 -10
Arbetskraftsdeltagande 71.80 72.7 72.8 72.8 72.8 73
Tillverkningslönelistor 2786.90 2800 2810 2820 2820 2850
Levnadslön Familj 1790.00 1797 1799 1799 1799 1806
Levnadslön Individuella 1080.00 1084 1085 1085 1085 1090
Icke Adp 25541.40 25500 25560 25640 25640 25750
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 19741.50 19720 19750 19790 19790 19850
Sysselsättning Ändra 0.20 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3
Statliga Lönelistor 5799.90 5780 5810 5850 5850 5900
Löner Lågutbildade 1610.00 1616 1618 1618 1618 1625
Löner Högutbildad 3120.00 3132 3136 3136 3136 3148

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.54 106 106 106 106 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.28 107 106 107 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.54 104 104 105 105 106
Kärna Inflation Rate 1.30 1 1.2 1.4 1.4 1.6
Producentpriserna 103.30 103 104 105 105 107
Producentpriserna Förändras -0.90 0.6 1 1.4 1.4 1.7
Mat Inflation 1.80 2.1 1.9 2.5 2.3 2.4
KPI bostadshjälpmedel 106.19 107 107 107 107 109
Cpi Transportfordon 107.42 109 108 110 109 112

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Banks Balansräkning 9967881.00 9860000 9910000 9950000 9950000 10570000
Lån Till Den Privata Sektorn 2636615.00 2315205 2429448 2522922 2657557 2553198
Lån Tillväxt 5.91 3.2 3 2.7 2.7 2.7
Privat skuld och BNP 266.47 240 240 240 240 236
Centralbanken Balansräkning 1142561.00 1380000 1420000 1460000 1460000 1590000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -5887.00 -4260 -3740 -3350 -3520 -2650
Kurantkonto -2829.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Import 46231.00 49680 49990 50500 51070 52500
Export 40343.00 45420 46250 47150 47550 49850
Utlandsskulden 5916444.00 5180000 5210000 5253000 5253000 5323000
Utländska Direktinvesteringar 4397.00 1980 3220 4330 4330 3620
Remitteringar 72.00 45 45 45 45 45
Inkomster Från Turism 3674.00 5190 4910 2750 2750 2890
Turister 89300.00 80200 80200 80200 84500 84500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 98.10 101 101 101 105 105
Statliga Budgetutskottet -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
Regeringen Budgetutskottet Värde -35.20 -76 -95 -62 -34 -65
Statliga Utgifter 138693.00 125191 129442 134532 140080 136147
Offentliga Utgifterna Till Bnp 55.60 57 57 57 56.8 56.8
Statliga Intäkter 40.01 151 219 324 77 330
Statsskuld 2415.10 2450 2460 2470 2470 2510
Skatteutgifter 64.84 227 314 412 111 418

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Social Security Rate För Företag 45.00 45 45 45 45 45
Social Trygghet För Anställda 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 98.00 91 90 92 94 97
Tillverkning - Pmi 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
Tjänster Pmi 27.40 42 46 48 50.8 52.5
Komposit - Pmi 28.90 42 47 49.5 51.1 52.9
Industriproduktion -2.80 1.1 0.9 1.4 1.4 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 -0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Manufacturing Produktion -2.20 0.8 0.9 1.1 1.1 1.5
Nya Beställningar -10.40 -8 -10 -10 -10 -10
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -53.30 -30 -28 -26 -22 -17
Bilregistreringar 170332.00 178400 159100 164400 164400 168200
Gruv Produktion 3.80 1.1 1.6 1.5 1.5 1.2
Lagerförändringar 287.00 6200 6800 4500 4500 3800

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 103.00 89 90 92 95 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 2.6 2.5 2.2 2.2 2.5
Konsument - Spendera 313710.00 284215 293534 304299 316847 307950
Disponibel Personlig Inkomst 369922.00 332568 344632 358824 373621 363130
Personliga Besparingar 14.88 15.5 15.9 15.4 15.4 15.4
Hushållen Skuld Till Bnp 61.40 59 59 59 59 57
Hushållen Skuld Till Inkomst 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Personliga Utgifter -0.10 -0.2 0.6 0.4 0.4 0.5
Bankernas Utlåningsränta 1.77 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Bensinpriser 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23
Konsumentkrediter 1492713.00 1308064 1368371 1439030 1507640 1456298

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 0.70 2 1.5 1.7 1.7 1.7
Housing - Index 112.27 111 111 112 112 112
Husägande Betyg 65.10 63 63 63 63 62.8
Bostäder 30700.00 32900 32900 36200 36200 38400
Ny - Hem - Försäljning 34601.00 32200 26500 34200 34200 40200
Konstruktion Pmi 35.20 40 49 50.8 51 52.5
Bygglov 35000.00 41900 49100 38100 38100 42100


Frankrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.