Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
Lagren Marknaden 7086.67 6679 6619 6559 6500 6384
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.11 1.28 1.33 1.38 1.44 1.56
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2 2.1 2.2 2.2 2.5
Arbetslöshet 5.10 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7
Inflation - Betygsätt 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Ränta 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
Kurantkonto 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Statsskulden Till Bnp 40.70 42 42 42 42 41
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Förtroendekommissionen 0.00 5 6 5 6 7
Tillverkning - Pmi 48.30 53.6 53.8 54 54 54
Tjänster Pmi 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
Konsument - Confidence 93.40 98 100 102 102 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
Bygglov 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2 2.1 2.2 2.2 2.5
BNP 1432.20 1650 1650 1650 1650 1720
Bnp Fasta Priser 477294.00 477026 480198 482544 487794 499989
Bruttonationalprodukt 474787.00 469209 475503 480010 485232 497363
Fasta Bruttoinvesteringar 109237.00 112000 111000 110000 112000 114000
Bnp Per Capita 56919.40 57990 57990 57990 57990 58450
Bnp Per Capita Ppp 45439.30 46400 46400 46400 46400 46800
Bnp Från Jordbruk 9841.00 10180 10163 9949 10058 10309
Bnp Från Entreprenad 33758.00 34369 33957 34129 34501 35363
Bnp Från Tillverkning 25840.00 26570 26259 26124 26408 27069
Bnp Från Mining 41963.00 40606 42110 42425 42886 43958
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25206.00 24692 25180 25483 25761 26405
Bnp Från Verktyg 11521.00 11760 11671 11648 11774 12069
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.10 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7
Egenföretagare 12981.65 13120 13200 13180 13500 13700
Arbetslösa Personer 693.14 730 720 710 700 680
Deltid Sysselsättning 29200.00 26000 14000 10000 3000 21000
Heltid -300.00 12000 10000 12000 3400 6000
Sysselsättning Ändra 28900.00 15200 24000 17000 26600 27000
Arbetskraftsdeltagande 66.00 66 66.1 65.9 66 66.1
Ungdomsarbetslöshet 11.50 11.3 11.2 11.5 11.1 12
Produktivitet 100.10 101 101 101 101 101
Arbetskostnaderna 104.20 105 106 107 107 109
Lediga Jobb 237.10 241 237 235 235 237
Jobbannonser 142569.00 161000 157000 156000 155000 151000
Löner 1237.90 1253 1266 1267 1268 1297
Löne Tillväxt 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
Minimilöner 740.80 760 760 760 760 780
Lönerna I Manufacturing 1338.30 1371 1369 1370 1370 1402
Befolkning 25.18 25.84 25.9 26.1 26.14 26.62
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 65.50 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 2790.00 2853 2853 2855 2857 2923
Levnadslön Individuella 1770.00 1810 1810 1811 1812 1854
Löner Högutbildad 6120.00 6259 6259 6263 6267 6411
Sysselsättningsgraden 62.60 62.4 62.3 62.4 62.5 62.4
Löner Lågutbildade 2710.00 2771 2771 2773 2775 2839
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Konsumentprisindex Kpi 115.40 116 117 118 118 120
Kärna Konsumentprisindexet 116.16 118 118 118 118 121
Kärna Inflation Rate 1.60 2 1.9 1.8 1.9 1.9
Producentpriserna 112.10 113 114 115 114 117
Producentpriserna Förändras 1.60 2 2.1 2.2 2.1 2.3
Exportpriserna 114.80 118 115 110 118 105
Importpriserna 113.50 120 116 114 114 110
Mat Inflation 2.30 1.8 1.8 1.9 2 2.1
Inflationsförväntningar 4.70 3.8 3.6 3.3 3.9 4
KPI bostadshjälpmedel 121.80 124 124 124 124 126
Cpi Transportfordon 107.00 106 109 109 109 111
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
Interbankränta 1.22 0.97 1.22 1.22 1.22 1.22
Penningmängden M1 1057.77 365 372 372 372 382
Banks Balansräkning 4806.76 4700 4650 4700 4600 4600
Valutareserven 83844.00 66000 75000 73000 72000 75000
Värde Ränta 1.30 1.05 1.3 1.3 1.3 1.3
Privat skuld och BNP 205.30 204 204 204 204 202
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
Kurantkonto 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Import 35093.00 33500 36000 36300 35000 36000
Export 40893.00 35100 38000 39500 34500 37000
Utlandsskulden 2189706.00 2100466 2161303 2179000 2179000 2213174
Villkor För Handel 101.10 98.33 99.14 96.49 104 95.45
Utländska Direktinvesteringar 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
Kapitalflöden -7893.00 12526 12800 13100 13100 12685
Turister 815900.00 852000 700500 750000 1080400 1100400
Guldreserver 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 42 42 42 42 41
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Regeringen Budgetutskottet Värde 4749.00 -1555 -700 -500 -1027 -295
Statliga Utgifter 93553.00 91345 93710 94582 95611 98001
Statliga Intäkter 44122.00 37748 38700 37600 37600 39055
Skatteutgifter 39373.00 39302 39400 38100 38100 39350
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 0.00 5 6 5 6 7
Tillverkning - Pmi 48.30 53.6 53.8 54 54 54
Tjänster Pmi 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
Industriproduktion 1.90 2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 0.59 0.4 0.6 0.6 0.41
Manufacturing Produktion -3.10 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5
Konkurser 748.00 690 670 710 560 590
Företagens Vinster 97460.00 93500 97000 94000 91500 90500
Totalt - Vehicle - Försäljning 84239.00 92800 110000 89000 85000 88000
Bilregistreringar 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
Ledande Ekonomiska Index -0.09 -0.1 0.1 0 0.1 0.2
Liten - Affärs - Känsla 1.21 4 -0.31 -1 -1 0.09
Industriell Åsikt 49.20 50.1 51.8 52.2 52 53.5
Gruv Produktion 6.50 5.1 4.8 4.6 4.8 4.8
Privat investering -0.20 0.8 1 1.3 1.3 1.13
Tjänster Sentiment 49.80 50.6 51 51.4 51.7 52.5
Business Varulager -0.40 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
Komposit - Pmi 49.60 51 52.7 53.5 52.5 54
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 93.40 98 100 102 102 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 2.7 3 2.8 2.6 2.8
Konsument - Spendera 267716.00 269165 270228 270661 273606 280446
Disponibel Personlig Inkomst 320300.00 313047 314045 323823 327347 335530
Personliga Besparingar 4.80 2.1 1.9 1.7 2 1.6
Konsumentkrediter 2925.66 2855 2860 2945 2990 3065
Privat - Sektor - Credit 0.10 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
Bankernas Utlåningsränta 7.92 7.67 7.92 7.92 7.92 7.92
Hushållen Skuld Till Bnp 119.30 125 125 124 124 126
Bensinpriser 1.02 1.14 1.17 1.2 1.23 1.23
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bygglov 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
Ny - Hem - Försäljning 4374.00 4450 4400 4500 4850 5650
Housing - Index 2.40 1 1.3 0.8 2.1 2.1
Byggproduktionen -0.40 1.1 0.6 0.2 0.2 0.2
Konstruktion Pmi 38.90 46.5 48.5 49.3 50 52
Bostadslån 18593.60 46800 47100 47700 47900 49300
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.