Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 0.62 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6
Lagren Marknaden 4842.40 4755 4670 4586 4503 4337
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.90 0.92 0.96 1 1.05 1.13

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.50 -0.8 -3.5 0.2 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -1.2 -1.7 -0.9 -0.5 1.5
Arbetslöshet 5.10 5.3 5.7 6.6 8 7.1
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalans 5210.00 2600 2500 3200 5500 5000
Kurantkonto 955.00 -2000 -5000 -3000 -3900 -5000
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Statsskulden Till Bnp 40.70 44 44 44 44 43
Statliga Budgetutskottet -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5
Förtroendekommissionen -4.00 -15 -27 -20 -16 -5
Tillverkning - Pmi 44.30 38 33 40 42 49
Tjänster Pmi 47.00 39 36 41 48 50.5
Konsument - Confidence 91.90 91 63 70 77 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -5 -1.5 0.2 0.4 0.5
Bygglov -15.30 -14 -1.5 1.8 2 2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.50 -0.8 -3.5 0.2 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -1.2 -1.7 -0.9 -0.5 1.5
BNP 1450.00 1324 1324 1324 1324 1542
Bnp Fasta Priser 480379.00 469564 471203 475713 477977 485147
Bruttonationalprodukt 472070.00 461750 466601 472930 469710 476755
Fasta Bruttoinvesteringar 109651.00 110000 109000 110000 109000 111000
Bnp Per Capita 56919.40 56846 56846 56846 56846 57100
Bnp Per Capita Ppp 45439.30 45380 45380 45380 45380 45584
Bnp Från Jordbruk 9826.00 10122 10079 9746 9777 9924
Bnp Från Entreprenad 33085.00 33839 33339 33708 32920 33413
Bnp Från Tillverkning 26442.00 26074 25792 25734 26310 26704
Bnp Från Mining 42615.00 39846 41049 41773 42402 43038
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25533.00 24285 24737 25166 25405 25786
Bnp Från Verktyg 11532.00 11557 11457 11466 11474 11646

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 5.10 5.3 5.7 6.6 8 7.1
Egenföretagare 13015.12 13120 13200 13180 13500 13700
Arbetslösa Personer 699.05 730 720 710 700 720
Deltid Sysselsättning 20000.00 -10000 14000 10000 3000 21000
Heltid 6700.00 -35000 10000 12000 3400 6000
Sysselsättning Ändra 26700.00 -45000 24000 17000 26600 27000
Arbetskraftsdeltagande 66.00 66 66.1 65.9 66 66.1
Ungdomsarbetslöshet 12.20 12.5 12.9 13.1 13.3 12.9
Arbetskostnaderna 104.70 105 106 107 107 109
Produktivitet 100.20 101 101 101 101 101
Lediga Jobb 237.10 241 237 235 235 237
Jobbannonser 151145.85 141000 150000 156000 155000 151000
Löner 1257.00 1253 1266 1267 1268 1297
Lönerna I Manufacturing 1350.60 1370 1369 1370 1370 1402
Löne Tillväxt 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
Minimilöner 740.80 760 760 760 760 780
Befolkning 25.60 25.84 25.9 26.1 26.14 26.62
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 65.50 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 2790.00 2853 2854 2856 2857 2923
Levnadslön Individuella 1770.00 1810 1811 1812 1812 1854
Sysselsättningsgraden 62.60 62.4 62.2 62 61.8 62.2
Löner Lågutbildade 2710.00 2771 2772 2774 2775 2839
Löner Högutbildad 6120.00 6258 6261 6264 6267 6411

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Konsumentprisindex Kpi 116.20 116 117 118 118 121
Kärna Konsumentprisindexet 116.66 117 118 118 119 121
Kärna Inflation Rate 1.60 1.7 1.9 1.8 1.9 1.9
Producentpriserna 112.40 113 114 114 115 117
Producentpriserna Förändras 1.40 1.6 1.8 2 2.1 2.3
Exportpriserna 108.80 106 108 110 113 111
Importpriserna 114.30 115 116 114 114 110
Mat Inflation 2.60 2.1 1.9 1.9 2 2.1
Inflationsförväntningar 4.00 4.4 3.6 3.3 3.9 4
KPI bostadshjälpmedel 121.90 124 124 124 124 127
Cpi Transportfordon 108.60 106 109 109 111 113

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Penningmängden M1 1082.56 365 372 372 372 382
Valutareserven 83597.00 66000 75000 73000 72000 75000
Banks Balansräkning 4757.86 4700 4650 4700 4600 4500
Värde Ränta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.4
Privat skuld och BNP 205.30 204 204 204 204 202

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans 5210.00 2600 2500 3200 5500 5000
Kurantkonto 955.00 -2000 -5000 -3000 -3900 -5000
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Import 34911.00 25000 35500 36300 35000 36000
Export 40122.00 27600 38000 39500 40500 41000
Utlandsskulden 2172006.00 2100466 2161303 2179000 2179000 2213174
Villkor För Handel 95.20 92.26 93.1 96.49 99.12 101
Kapitalflöden -1833.00 12526 12800 13100 13100 12685
Utländska Direktinvesteringar 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
Turister 766600.00 540000 500000 550000 680000 1000000
Guldreserver 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 40.70 44 44 44 44 43
Statliga Budgetutskottet -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -9682.00 -1555 -700 -500 -1027 -295
Statliga Utgifter 94271.00 89890 91830 93190 93800 95207
Statliga Intäkter 34849.00 37748 38700 37600 37600 39055
Skatteutgifter 44531.00 39302 39400 38100 38100 39350
Statsskuld 403036.00 415000 419000 421000 430000 440000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen -4.00 -15 -27 -20 -16 -5
Tillverkning - Pmi 44.30 38 33 40 42 49
Tjänster Pmi 47.00 39 36 41 48 50.5
Industriproduktion 3.80 2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
Industriproduktion (Månadsvis) 1.50 0.59 0.4 0.6 0.6 0.41
Manufacturing Produktion 0.10 -0.5 0.4 1.1 1.3 1.5
Konkurser 397.00 690 670 710 560 590
Företagens Vinster 94066.00 -0.5 1.3 94000 91500 90500
Totalt - Vehicle - Försäljning 79940.00 78800 110000 89000 85000 88000
Bilregistreringar 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
Ledande Ekonomiska Index -0.40 -0.6 0.1 0 0.1 0.2
Liten - Affärs - Känsla -3.76 -6 -2 -1 -1 1
Gruv Produktion 8.00 5.1 4.8 4.6 4.8 4.5
Industriell Åsikt 50.10 50.1 48 48 49 50.5
Tjänster Sentiment 39.80 39.8 36 41 46 50.5
Privat investering -2.80 -1.5 1 1.3 1.3 1.13
Business Varulager 0.30 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5
Komposit - Pmi 40.70 40.7 39 40.5 44 50.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence 91.90 91 63 70 77 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -5 -1.5 0.2 0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 1.3 2.1 2.8 2.6 2.8
Konsument - Spendera 268845.00 264921 265126 266567 267501 271513
Disponibel Personlig Inkomst 319158.00 308088 308140 318859 317562 322326
Personliga Besparingar 3.60 2.1 1.9 1.7 2 1.6
Konsumentkrediter 2948.39 2810 2806 2900 2922 2966
Privat - Sektor - Credit 0.30 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6
Hushållen Skuld Till Bnp 119.80 125 125 124 124 126
Bankernas Utlåningsränta 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 8.17
Bensinpriser 0.96 -0.79 -0.75 -0.71 -0.65 -0.65

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bygglov -15.30 -14 -1.5 1.8 2 2.5
Ny - Hem - Försäljning 4715.00 4000 4100 4300 4400 4900
Housing - Index 3.90 1 1.3 0.8 2.1 2.1
Bostadslån 20734.10 18900 19200 19500 19800 20900
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64
Byggproduktionen -3.00 0.3 0.6 0.2 0.2 0.5
Konstruktion Pmi 42.70 37 36 38 40 43


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.