Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 0.71 0.71 0.7 0.7 0.69 0.68
Lagren Marknaden 6259.80 6177 6122 6067 6013 5907
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.92 1.82 1.84 1.87 1.91 1.97
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
Arbetslöshet 5.00 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8
Inflation - Betygsätt 1.80 1.9 2 2 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Ränta 1.50 1.5 1.25 1 1 1
Handelsbalans 4801.00 3100 3100 900 1600 -500
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Statsskulden Till Bnp 41.90 41 41 41 38 38
Statliga Budgetutskottet -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Förtroendekommissionen 0.00 5.5 6 7 8 6
Tillverkning - Pmi 51.00 52 54.37 53.2 53.6 52
Tjänster Pmi 44.80 53.87 53.87 51.2 51.6 52.2
Konsument - Confidence 100.70 100 102 100 103 104
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
BNP 1323.42 1580 1580 1580 1720 1720
Bnp Fasta Priser 461547.00 465260 466027 472163 472624 483494
Bruttonationalprodukt 453201.00 452398 453486 463625 464078 474752
Fasta Bruttoinvesteringar 110681.00 112503 113081 113227 113337 115944
Bnp Per Capita 55925.93 56890 56890 56890 57160 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71 45500 45500 45500 46000 46000
Bnp Från Jordbruk 10698.00 11538 11184 10944 10955 11207
Bnp Från Entreprenad 34105.00 36184 35176 34889 34924 35727
Bnp Från Tillverkning 25824.00 26668 26440 26418 26444 27052
Bnp Från Mining 36287.00 36463 36276 37122 37158 38013
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24447.00 23845 24149 25009 25034 25610
Bnp Från Verktyg 11122.00 11395 11417 11378 11389 11651
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.00 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8
Egenföretagare 12791.51 12900 12910 13120 13120 13500
Arbetslösa Personer 679.97 642 637 633 633 628
Deltid Sysselsättning -22609.00 15000 20000 22000 26000 23000
Heltid 48264.00 14500 14300 -6800 12000 14184
Arbetskraftsdeltagande 65.70 65.7 65.58 65.7 65.6 66
Ungdomsarbetslöshet 11.70 11.5 11.7 11.5 11.3 11.1
Produktivitet 100.30 102 102 102 102 102
Lediga Jobb 244.90 241 239 238 238 237
Löner 1225.30 1236 1235 1265 1265 1306
Lönerna I Manufacturing 1340.30 1335 1334 1383 1383 1429
Löne Tillväxt 2.30 2.35 2.27 3.2 3.2 3.3
Minimilöner 719.20 740 740 740 760 760
Befolkning 24.70 25.5 25.32 25.27 25.84 25.84
Levnadslön Familj 2790.00 2989 2986 2879 2879 2974
Löner Lågutbildade 2710.00 2733 2731 2797 2797 2889
Löner Högutbildad 6120.00 6397 6392 6316 6316 6524
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 1.9 2 2 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Konsumentprisindex Kpi 114.10 115 116 116 116 119
Kärna Konsumentprisindexet 115.03 116 117 117 117 120
Kärna Inflation Rate 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.2
Producentpriserna 110.80 111 113 113 112 115
Producentpriserna Förändras 2.00 1.8 2.12 1.6 1.5 1.9
Mat Inflation 1.50 1.5 1.3 1.7 1.8 2
Inflationsförväntningar 3.90 4 3.79 4 3.8 3.9
KPI bostadshjälpmedel 121.60 123 124 124 124 127
Cpi Transportfordon 105.60 108 108 108 108 110
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.50 1.5 1.25 1 1 1
Interbankränta 2.02 2.06 1.81 1.56 1.56 1.56
Banks Balansräkning 4340.82 4060 4391 4080 4080 4100
Värde Ränta 1.85 1.85 1.6 1.35 1.35 1.35
Privat skuld och BNP 205.50 196 196 196 191 191
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4801.00 3100 3100 900 1600 -500
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Villkor För Handel 92.70 87.9 87.82 88.45 88.45 90.91
Turister 927200.00 780800 706900 1050200 802100 1080400
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 41 41 41 38 38
Statliga Budgetutskottet -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 10724.00 -1555 -3287 -782 -782 -295
Statliga Utgifter 89290.00 87779 88702 91344 91433 93536
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 0.00 5.5 6 7 8 6
Tillverkning - Pmi 51.00 52 54.37 53.2 53.6 52
Tjänster Pmi 44.80 53.87 53.87 51.2 51.6 52.2
Bilregistreringar 14078.61 14260 14260 14260 14350 14350
Ledande Ekonomiska Index 0.20 -0.2 0 0 -0.1 0.1
Business Varulager -0.20 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4
Komposit - Pmi 50.60 53.8 52.7 54 54.5 56.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 100.70 100 102 100 103 104
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 3.1 3.2 2.9 2.7 2.6
Konsument - Spendera 261905.00 263282 263819 267929 268191 274359
Bankernas Utlåningsränta 8.66 8.66 8.41 8.16 8.16 8.16
Bensinpriser 1.02 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ny - Hem - Försäljning 4583.00 5371 5490 5490 5500 5550
Housing - Index -2.40 -0.57 -0.54 0.5 1 2.1
Byggproduktionen -3.10 0.45 1.33 1 1.1 0.2
Konstruktion Pmi 45.60 45 47 51 53 50
Husägande Betyg 65.00 63.5 64.38 63.5 64 64


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.