Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67
Lagren Marknaden 6658.00 6326 6268 6210 6153 6040
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.27 1.49 1.51 1.54 1.56 1.62
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
Arbetslöshet 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Ränta 1.25 1.25 1.25 1 1 1
Handelsbalans 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 41 41 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Förtroendekommissionen 7.00 3 6 7 8 6
Tillverkning - Pmi 52.70 54 54.37 53.2 53.6 54
Tjänster Pmi 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
Konsument - Confidence 100.70 0.5 102 100 103 104
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
BNP 1323.42 1580 1580 1580 1720 1720
Bnp Fasta Priser 463907.00 465260 466027 472163 472624 483494
Bruttonationalprodukt 458418.00 452398 453486 463625 464078 474752
Fasta Bruttoinvesteringar 109559.00 112503 113081 113227 113337 115944
Bnp Per Capita 55925.93 56890 56890 56890 57160 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71 45500 45500 45500 46000 46000
Bnp Från Jordbruk 10747.00 11538 11184 10944 10955 11207
Bnp Från Entreprenad 33733.00 36184 35176 34889 34924 35727
Bnp Från Tillverkning 26118.00 26668 26440 26418 26444 27052
Bnp Från Mining 36408.00 36463 36276 37122 37158 38013
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24583.00 23845 24149 25009 25034 25610
Bnp Från Verktyg 11270.00 11395 11417 11378 11389 11651
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
Egenföretagare 12868.20 12900 12910 13120 13120 13500
Arbetslösa Personer 704.70 642 637 633 633 628
Deltid Sysselsättning 39837.00 15000 20000 22000 26000 23000
Heltid 2426.00 14500 14300 -6800 12000 14184
Arbetskraftsdeltagande 66.00 65.7 65.58 65.7 65.6 66
Ungdomsarbetslöshet 11.90 11.5 11.7 11.5 11.3 11.1
Produktivitet 99.90 102 102 102 102 102
Lediga Jobb 244.90 241 239 238 238 237
Löner 1225.30 1235 1235 1265 1265 1306
Lönerna I Manufacturing 1340.30 1335 1334 1383 1383 1429
Löne Tillväxt 2.30 2.3 2.27 3.2 3.2 3.3
Minimilöner 740.80 740 740 740 760 760
Befolkning 24.70 25.5 25.32 25.27 25.84 25.84
Levnadslön Familj 2790.00 2987 2986 2879 2879 2974
Löner Lågutbildade 2710.00 2731 2731 2797 2797 2889
Löner Högutbildad 6120.00 6394 6392 6316 6316 6524
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Konsumentprisindex Kpi 114.10 115 115 116 116 119
Kärna Konsumentprisindexet 115.33 116 117 117 117 120
Kärna Inflation Rate 1.60 1.8 1.9 2 2.1 2.2
Producentpriserna 111.20 111 112 113 112 115
Producentpriserna Förändras 1.90 1.8 1.9 1.6 1.5 1.9
Mat Inflation 2.30 1.5 1.3 1.7 1.8 2
Inflationsförväntningar 3.30 3.6 3.79 4 3.8 3.9
KPI bostadshjälpmedel 121.60 123 123 124 124 127
Cpi Transportfordon 103.80 107 108 108 106 110
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.25 1.25 1.25 1 1 1
Interbankränta 1.40 1.4 1.65 1.65 1.65 1.65
Banks Balansräkning 4404.79 4060 4391 4080 4080 4100
Värde Ränta 1.85 1.85 2.1 2.1 2.1 2.1
Privat skuld och BNP 205.30 205 205 205 204 204
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Villkor För Handel 97.40 87.9 87.82 88.45 88.45 90.91
Turister 700400.00 780800 706900 1050200 802100 1080400
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 41 41 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 7020.00 -1555 -3287 -782 -782 -295
Statliga Utgifter 90142.00 87779 88702 91344 91433 93536
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 7.00 3 6 7 8 6
Tillverkning - Pmi 52.70 54 54.37 53.2 53.6 54
Tjänster Pmi 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
Bilregistreringar 14330.43 14260 14260 14260 14350 14350
Ledande Ekonomiska Index -0.08 -0.2 0 0 -0.1 0.1
Business Varulager 0.70 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4
Komposit - Pmi 53.10 53.1 52.7 53 54.5 56.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 100.70 0.5 102 100 103 104
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 3.1 3.2 2.9 2.7 2.6
Konsument - Spendera 262566.00 263282 263819 267929 268191 274359
Bankernas Utlåningsränta 8.66 8.66 8.91 8.91 8.91 8.91
Bensinpriser 1.02 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ny - Hem - Försäljning 4036.00 5371 5490 5490 5500 5550
Housing - Index -3.00 -1.8 -0.8 0.5 1 2.1
Byggproduktionen -1.90 0.45 1.33 1 1.1 0.2
Konstruktion Pmi 40.40 41.7 47 51 53 50
Husägande Betyg 65.00 63.5 64.38 63.5 64 64


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.