Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
Lagren Marknaden 5919.20 5813 5708 5605 5504 5302
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.90 0.93 0.97 1.01 1.06 1.15

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
Arbetslöshet 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
Inflation - Betygsätt 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
Inflation (Månad) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalans 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Kurantkonto 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 45.10 50 50 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Förtroendekommissionen -20.00 -5 1 3 5 5
Tillverkning - Pmi 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
Tjänster Pmi 31.50 36 40 44 47 50.5
Konsument - Confidence 93.70 95 95 96 96 97
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Bygglov -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
BNP 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
Bnp Fasta Priser 478811.00 463457 456266 484078 485036 463110
Bruttonationalprodukt 475348.00 460857 449378 480577 481528 456118
Fasta Bruttoinvesteringar 108668.00 107000 104000 110000 110000 106000
Bnp Per Capita 57071.20 54200 54200 56100 56100 56100
Bnp Per Capita Ppp 49756.30 48300 48300 49000 49000 49000
Bnp Från Jordbruk 9137.00 9103 8866 9238 9256 8999
Bnp Från Entreprenad 32882.00 32867 31381 33244 33309 31852
Bnp Från Tillverkning 26992.00 25063 25103 27289 27343 25479
Bnp Från Mining 41771.00 40589 40098 42230 42314 40699
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25911.00 24527 24275 26196 26248 24639
Bnp Från Verktyg 11354.00 11185 10968 11479 11502 11132

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
Egenföretagare 12154.09 11600 11800 11900 11800 12500
Arbetslösa Personer 927.59 1200 990 910 800 880
Deltid Sysselsättning -138584.00 50000 3400 4000 6000 21000
Heltid -89100.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
Sysselsättning Ändra -227700.00 25000 50 24000 26000 26000
Arbetskraftsdeltagande 62.90 64.5 65 66 66 66.1
Ungdomsarbetslöshet 16.10 18.5 17.5 17 17 15
Arbetskostnaderna 104.80 107 107 107 107 110
Produktivitet 100.20 101 101 101 101 101
Lediga Jobb 226.50 215 215 235 235 237
Jobbannonser 89252.00 64500 66000 68000 70000 90000
Löner 1257.00 1267 1287 1286 1286 1317
Lönerna I Manufacturing 1350.60 1370 1383 1382 1382 1415
Löne Tillväxt 2.10 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Minimilöner 753.80 754 754 754 754 770
Befolkning 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66.5
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66.5
Sysselsättningsgraden 58.40 56.5 57.5 58 58 60.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
Inflation (Månad) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Konsumentprisindex Kpi 116.60 116 117 118 118 119
Kärna Konsumentprisindexet 117.22 118 118 119 119 120
Kärna Inflation Rate 1.80 1.2 1 1.2 1.4 1.8
Producentpriserna 112.60 113 114 114 115 116
Producentpriserna Förändras 1.30 0.8 1 1.6 1.8 2.3
Exportpriserna 111.70 110 113 113 113 111
Importpriserna 113.10 114 114 114 114 110
Mat Inflation 3.20 2.6 2.4 2.2 2.1 2.1
Inflationsförväntningar 3.30 3.6 3.9 4 4 4
KPI bostadshjälpmedel 122.30 122 122 123 124 125
Cpi Transportfordon 106.50 107 109 107 108 111

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Penningmängden M1 1241.69 1350 1300 1275 1275 1300
Valutareserven 61508.00 63000 72000 72000 72000 75000
Centralbanken Balansräkning 279549.00 279000 281000 280000 278000 276000
Banks Balansräkning 5510.55 5700 5600 5650 5500 4500
Värde Ränta 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Privat skuld och BNP 205.30 204 204 204 204 202

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Kurantkonto 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Import 27717.00 35300 35000 34500 35000 36000
Export 35742.00 39500 40500 36000 40000 41000
Utlandsskulden 2328330.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
Villkor För Handel 98.80 96.49 99.12 99.56 99.56 101
Kapitalflöden -11599.00 9000 9000 13100 10000 12685
Utländska Direktinvesteringar 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
Turister 2250.00 50000 150000 200000 300000 400000
Guldreserver 79.90 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 45.10 50 50 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
Statliga Utgifter 96125.00 90821 89747 97182 97375 91094
Statliga Intäkter 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
Skatteutgifter 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
Statsskuld 424164.00 441000 450000 451000 452000 455000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -20.00 -5 1 3 5 5
Tillverkning - Pmi 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
Tjänster Pmi 31.50 36 40 44 47 50.5
Industriproduktion 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
Manufacturing Produktion 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
Kapacitetsutnyttjande 74.48 75.95 75 75 75 81.95
Konkurser 429.00 710 560 650 600 590
Företagens Vinster 95029.00 94000 91500 91500 91300 90500
Totalt - Vehicle - Försäljning 110234.00 70000 82000 90000 90000 85000
Bilregistreringar 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
Ledande Ekonomiska Index 0.20 0 0.1 0.1 0.3 0.2
Liten - Affärs - Känsla -4.93 -1 -1 1 2.5 1
Gruv Produktion 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
Industriell Åsikt 51.20 51.8 52.2 52.4 52.5 52.7
Tjänster Sentiment 53.10 53.5 53.7 53.7 53.5 53.7
Privat investering -1.60 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
Business Varulager -1.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
Komposit - Pmi 52.70 53 53.5 53.7 53.7 53.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 93.70 95 95 96 96 97
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
Konsument - Spendera 265949.00 259715 255572 268874 269406 259405
Disponibel Personlig Inkomst 323419.00 310691 303200 326977 327623 307748
Personliga Besparingar 5.50 1.7 2 2 2 1.6
Konsumentkrediter 2999.49 2825 2790 3027 3039 2831
Privat - Sektor - Credit -0.10 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
Hushållen Skuld Till Bnp 119.50 124 124 124 124 126
Bankernas Utlåningsränta 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
Bensinpriser 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygglov -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
Ny - Hem - Försäljning 3647.00 4300 4400 4500 4300 4900
Housing - Index 1.60 0.8 1.6 1.8 2 2.1
Bostadslån 12313.90 7500 8800 9100 10500 12900
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64
Byggproduktionen -1.00 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
Konstruktion Pmi 35.50 38 40 41 41 43


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.