Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66
Lagren Marknaden 6523.10 6507 6447 6387 6327 6210
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.89 1.21 1.24 1.26 1.29 1.35
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
Inflation - Betygsätt 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
Ränta 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 41 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
Förtroendekommissionen 4.00 6 5 8 6 6
Tillverkning - Pmi 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
Tjänster Pmi 43.90 42.5 51.2 51.6 52 52.2
Konsument - Confidence 100.00 102 100 103 102 104
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
BNP 1432.20 1580 1580 1650 1650 1650
Bnp Fasta Priser 463907.00 470244 471735 475041 474577 483056
Bruttonationalprodukt 458418.00 457803 463834 469420 468962 474966
Fasta Bruttoinvesteringar 109559.00 113081 113227 113337 112000 115944
Bnp Per Capita 56919.40 57520 57520 57990 57990 57990
Bnp Per Capita Ppp 45439.30 45900 45900 46400 46400 46400
Bnp Från Jordbruk 10747.00 11487 10997 11005 10994 11261
Bnp Från Entreprenad 33733.00 35447 34761 34543 34509 35595
Bnp Från Tillverkning 26118.00 26650 26487 26745 26719 27122
Bnp Från Mining 36408.00 36577 37147 37282 37245 38039
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24583.00 24340 24950 25173 25148 25549
Bnp Från Verktyg 11270.00 11514 11371 11540 11529 11644
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
Egenföretagare 12908.17 12900 13120 13120 13200 13500
Arbetslösa Personer 712.92 680 660 640 620 628
Deltid Sysselsättning 6654.00 20000 22000 26000 14000 23000
Heltid 34474.00 14300 -6800 12000 10000 14184
Arbetskraftsdeltagande 66.10 65.7 65.7 65.6 65.7 66
Ungdomsarbetslöshet 11.90 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1
Produktivitet 99.90 101 100 101 101 101
Lediga Jobb 243.20 241 239 238 237 237
Löner 1237.90 1235 1265 1265 1265 1306
Löne Tillväxt 2.30 2.3 3.2 3.2 3 3.3
Minimilöner 740.80 740 740 760 760 760
Lönerna I Manufacturing 1338.30 1334 1383 1383 1383 1429
Befolkning 25.18 25.5 25.27 25.84 25.84 25.84
Levnadslön Familj 2790.00 2986 2879 2879 2879 2974
Löner Högutbildad 6120.00 6392 6316 6316 6316 6524
Löner Lågutbildade 2710.00 2731 2797 2797 2797 2889
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
Konsumentprisindex Kpi 114.80 115 116 116 117 118
Kärna Konsumentprisindexet 115.91 117 117 118 118 120
Kärna Inflation Rate 1.60 1.7 2 2 2.2 2.2
Producentpriserna 111.60 113 113 112 114 115
Producentpriserna Förändras 2.00 1.9 1.8 2 2.1 2.1
Mat Inflation 2.40 1.3 1.7 1.8 1.8 2
Inflationsförväntningar 3.50 3.5 4 3.8 3.6 3.9
KPI bostadshjälpmedel 121.40 123 124 124 124 126
Cpi Transportfordon 107.30 108 108 106 106 110
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
Interbankränta 1.10 1.1 1.1 0.85 0.85 0.85
Banks Balansräkning 4483.06 4060 4080 4080 4100 4100
Värde Ränta 1.65 1.65 1.65 1.4 1.4 1.4
Privat skuld och BNP 205.30 205 205 204 204 204
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
Villkor För Handel 100.20 87.9 87.82 88.45 88.18 90.91
Turister 660300.00 780800 1050200 802100 700500 1080400
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 41 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 13326.00 -3287 -782 -782 -782 -295
Statliga Utgifter 90142.00 89365 91271 92305 92215 93462
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 4.00 6 5 8 6 6
Tillverkning - Pmi 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
Tjänster Pmi 43.90 42.5 51.2 51.6 52 52.2
Bilregistreringar 14330.43 14260 14260 14350 14350 14350
Ledande Ekonomiska Index 0.10 0 0 -0.1 0.1 0.1
Business Varulager 0.70 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Komposit - Pmi 49.50 50.8 53 54.5 55 56.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 100.00 102 100 103 102 104
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 3.2 2.9 2.7 3 2.6
Konsument - Spendera 262566.00 263819 267929 268191 269989 274359
Bankernas Utlåningsränta 8.03 8.03 8.03 7.78 7.78 7.78
Bensinpriser 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ny - Hem - Försäljning 4568.00 4400 5000 5200 5400 5550
Housing - Index -3.00 -0.8 0.5 1 1.3 2.1
Byggproduktionen -1.90 0.5 1 1.1 0.6 0.2
Konstruktion Pmi 39.10 47 51 53 51.5 50
Husägande Betyg 65.00 63.5 63.5 64 64 64


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.