AUSTRALIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Arbetslöshet 5.30 5.5 5.3 5.1 5 5.3
Inflation - Betygsätt 2.10 2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalans 1604.00 2000 1550 1525 1514 -500
Statsskulden Till Bnp 41.90 42.5 41 41 41 38
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 0.71
0.71 0.71 0.7 0.7 0.68
Lagren Marknaden 5863.75
6121 6078 6035 5992 5823
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.72
2.71 2.75 2.79 2.83 3
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40
3 2.7 2.5 2.4 2.4
BNP 1323.42
1450 1580 1580 1580 1720
Bnp Fasta Priser 441942.00
446186 449989 452991 452549 468317
Bruttonationalprodukt 442164.00
444656 452438 453218 452776 466711
Fasta Bruttoinvesteringar 110021.00
112000 113000 113000 113000 117000
Bnp Per Capita 55925.93
56220 56890 56890 56890 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71
45100 45500 45500 45500 46000
Bnp Från Jordbruk 10402.00
10699 10600 10662 10652 11229
Bnp Från Entreprenad 33503.00
33840 33751 34341 34307 35518
Bnp Från Tillverkning 25521.00
26095 26621 26159 26134 27389
Bnp Från Mining 26745.00
26153 27048 27414 27387 27450
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24245.00
24396 24742 24851 24827 25606
Bnp Från Verktyg 10636.00
10778 10790 10902 10891 11313
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 5.30
5.5 5.3 5.1 5 5.3
Egenföretagare 12631.28
12710 12820 12900 12894 13500
Arbetslösa Personer 708.77
709 707 706 705 702
Deltid Sysselsättning 10250.00
7589 7526 7524 7525 6900
Heltid 33700.00
11039 10482 10397 10381 10376
Sysselsättning Ändra 44000.00
17100 22869 22881 22877 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.70
65.6 65.8 65.7 65.65 66
Ungdomsarbetslöshet 11.70
12 12.8 12.2 12.2 13
Produktivitet 101.80
101 101 102 102 102
Arbetskostnaderna 100.60
101 101 101 101 101
Lediga Jobb 240.90
243 243 241 239 237
Jobbannonser 175554.51
174616 173782 173196 172803 172048
Löner 1207.40
1210 1230 1230 1230 1300
Lönerna I Manufacturing 1304.50
1310 1350 1350 1338 1400
Löne Tillväxt 2.10
2.4 2.4 1.99 2 3.3
Minimilöner 719.20
719 740 740 740 760
Befolkning 24.70
25.3 25.4 25.5 25.32 26
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levnadslön Familj 3420.00
3500 3600 3442 3441 3600
Levnadslön Individuella 2420.00
2432 2431 2431 2431 2430
Löner Lågutbildade 2440.00
2481 2506 2494 2500 2506
Löner Högutbildad 6110.00
6200 6200 6144 6148 6300
Sysselsättningsgraden 62.20
62.26 62.31 62.34 62.36 62.41
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.10
2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Inflation (Månad) 0.40
0.4 0.4 0.5 0.45 1
Konsumentprisindex Kpi 113.00
114 115 116 115 120
Kärna Konsumentprisindexet 114.25
115 116 116 116 120
Kärna Inflation Rate 1.90
1.9 1.8 1.8 1.9 2.1
Bnp-Deflatorn 106.48
107 107 108 108 111
Producentpriserna 109.40
111 111 111 112 115
Producentpriserna Förändras 1.50
1.9 1.7 1.8 1.5 1.9
Exportpriserna 96.50
94.78 93.27 92.78 93.18 94
Importpriserna 110.00
110 109 109 108 106
Mat Inflation 0.30
1.5 1.4 1.5 1.3 2
Inflationsförväntningar 4.00
3.9 4.1 4 3.86 3.9
KPI bostadshjälpmedel 120.80
122 123 124 123 128
Cpi Transportfordon 105.50
105 106 108 108 110
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Interbankränta 2.44
2.44 2.44 2.44 2.44 2.94
Penningmängden M0 108.67
109 109 109 109 109
Penningmängden M1 355.11
358 361 364 367 392
Penningmängden M3 2091.47
2114 2131 2147 2164 2298
Banks Balansräkning 4268.34
4075 4050 4060 4332 4100
Centralbanken Balansräkning 171392.00
171099 171029 171028 171028 171028
Valutareserven 73681.00
74728 74088 74191 74186 74183
Lån Till Den Privata Sektorn 933.07
947 957 965 973 1014
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat skuld och BNP 205.50
200 196 196 196 191
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 1604.00
2000 1550 1525 1514 -500
Export 36562.00
33000 36783 36786 36786 34500
Import 34958.00
31000 35233 35260 35272 35000
Kurantkonto -13472.00
-19000 -13023 -12978 -12989 -22900
Bytesbalans Till Bnp -3.10
-2.6 -3 -3 -3 -3.3
Utlandsskulden 2045588.00
2092303 2113446 2135704 2159481 2366661
Villkor För Handel 87.70
86.74 85.37 85.48 86.35 88.47
Utländska Direktinvesteringar 60499.00
52665 50966 49267 47569 56688
Kapitalflöden 12538.00
13482 12477 12526 12690 12677
Turister 774400.00
1022100 785600 780800 707500 1080400
Guldreserver 68.70
68.69 67.36 67.36 67.18 67.37
Råolja Produktion 279.00
278 277 277 277 277
Terrorism Index 3.09
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
Vapen Sales 97.00
88.88 89.28 89.68 90.09 102
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90
42.5 41 41 41 38
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 80.00
-2810 -5167 -2746 -4496 -2120
Statliga Utgifter 85568.00
85840 86996 87707 87622 90098
Statliga Intäkter 38390.00
35023 33513 35895 34114 36497
Skatteutgifter 38309.00
38295 38680 38641 38611 38617
Militära Utgifter 26102.32
24976 24690 24404 24118 25993
Asylansökningar 2042.00
2282 2298 2292 2294 2294
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20
36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 6.00
10 9 5.99 6.02 6
Tillverkning - Pmi 59.00
57.1 56.2 55.8 57.34 52
Tjänster Pmi 52.50
55 53.5 54.51 54.51 52.2
Industriproduktion 3.50
2.85 1.41 2.24 2.62 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.20
0.06 0.03 0.59 0.57 0.49
Manufacturing Produktion 1.90
0.5 -0.67 1.91 2.47 1
Kapacitetsutnyttjande 82.10
82.18 82.17 82.17 82.17 82.17
Nya Beställningar 31.00
30.1 36.96 35.44 32.32 34.61
Lagerförändringar 1160.00
662 591 559 524 466
Konkurser 764.00
675 680 682 682 682
Företagens Vinster 88467.00
68900 87184 87048 86998 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 85551.00
99100 103819 102978 102685 101000
Bilregistreringar 14078.61
14200 14260 14260 14505 14350
Ledande Ekonomiska Index 0.10
0.1 0 -0.2 0 0.1
Liten - Affärs - Känsla 1.54
2.15 -2.76 3.48 -0.7 0.37
Internet hastighet 11063.10
14067 14383 14695 14967 16567
IP-adresser 9859878.00
9942116 9949235 9951342 9951220 9953818
Privat investering -2.50
0.34 0.7 0.68 0.96 1.23
Gruv Produktion 4.50
1.2 4.79 4.78 3.37 4
Stål Produktion 520.00
516 516 515 515 515
Business Varulager 0.60
0.3 0.6 0.2 0.51 0.4
Konkurrenskraft - Index 5.19
5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
Konkurrenskraft Rank 21.00
21 21 21 21 21
Komposit - Pmi 52.50
53.9 53.5 53.8 52.16 56.5
Korruption Index 77.00
77 77 77 77 77
Korruption Placering 13.00
13 13 13 13 13
Lätt Att Göra Affärer 14.00
16 12 11 11 17
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 101.50
104 99 102 102 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40
2.3 3.63 3.69 3.7 2.6
Konsument - Spendera 258440.00
263018 263688 264901 264643 276063
Disponibel Personlig Inkomst 298813.00
302807 304614 306406 308164 323574
Personliga Besparingar 1.00
1.44 1.56 1.64 1.51 1.56
Konsumentkrediter 2769.09
2813 2847 2879 2912 3175
Privat - Sektor - Credit 0.50
0.38 0.38 0.39 0.38 0.38
Hushållen Skuld Till Bnp 122.20
124 124 125 125 126
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.13
0.98 0.93 0.88 0.81 0.69
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygglov -9.40
3.2 0.36 0.37 0.39 2
Ny - Hem - Försäljning 4767.00
5000 4900 5541 5538 5550
Housing - Index -0.70
-1.5 -0.4 -0.57 -0.54 2.1
Husägande Betyg 65.00
64 63.5 63.5 64.38 64
Byggproduktionen 1.60
1.5 0.6 0.55 1.23 0.2
Konstruktion Pmi 49.30
56 55.6 54 48.11 50
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00
2 2 2 2 2.5
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 28.06
25.05 26.96 19.26 23.25 22.17
Utfällning 52.60
36.65 71.17 40.27 40.27 39.33