Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
Lagren Marknaden 6642.60 6639 6572 6506 6440 6310
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.04 1.05 1.08 1.11 1.15 1.22
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
Arbetslöshet 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
Inflation (Månad) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Ränta 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Handelsbalans 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Förtroendekommissionen 0.00 5 8 6 5 6
Tillverkning - Pmi 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
Tjänster Pmi 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
Konsument - Confidence 92.80 100 103 102 103 104
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
BNP 1432.20 1580 1650 1650 1650 1650
Bnp Fasta Priser 465885.00 472163 472624 474781 476600 483494
Bruttonationalprodukt 464323.00 463625 464078 469805 475002 474752
Fasta Bruttoinvesteringar 107275.00 113227 113337 112000 110000 115944
Bnp Per Capita 56919.40 57520 57990 57990 57990 57990
Bnp Per Capita Ppp 45439.30 45900 46400 46400 46400 46400
Bnp Från Jordbruk 10618.00 10944 10955 11107 10862 11207
Bnp Från Entreprenad 33319.00 34889 34924 34592 34085 35727
Bnp Från Tillverkning 25618.00 26418 26444 26610 26207 27052
Bnp Från Mining 37875.00 37122 37158 37503 38746 38013
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24676.00 25009 25034 24813 25244 25610
Bnp Från Verktyg 11176.00 11378 11389 11479 11433 11651
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
Egenföretagare 12926.89 13120 13120 13200 13180 13500
Arbetslösa Personer 716.78 720 730 720 710 700
Deltid Sysselsättning 50188.00 22000 26000 14000 10000 23000
Heltid -15536.00 -6800 12000 10000 12000 14184
Arbetskraftsdeltagande 66.20 65.9 65.6 65.7 65.9 66
Ungdomsarbetslöshet 11.70 11.5 11.3 11.2 11.5 11.1
Produktivitet 100.00 100 101 101 101 101
Lediga Jobb 236.50 241 239 237 235 237
Löner 1237.90 1265 1265 1253 1268 1306
Löne Tillväxt 2.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
Minimilöner 740.80 740 760 760 760 760
Lönerna I Manufacturing 1338.30 1383 1383 1371 1370 1429
Befolkning 25.18 25.34 25.49 25.49 25.49 25.49
Levnadslön Familj 2790.00 2879 2879 2854 2857 2974
Löner Högutbildad 6120.00 6316 6316 6261 6267 6524
Löner Lågutbildade 2710.00 2797 2797 2772 2775 2889
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
Inflation (Månad) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Konsumentprisindex Kpi 114.80 116 116 116 117 119
Kärna Konsumentprisindexet 115.91 117 117 118 118 120
Kärna Inflation Rate 1.60 1.7 1.7 2.2 2 2.2
Producentpriserna 111.60 113 112 113 114 115
Producentpriserna Förändras 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.1
Exportpriserna 113.30 116 118 115 110 118
Importpriserna 113.10 117 120 116 114 114
Mat Inflation 2.40 1.7 1.8 1.8 1.9 2
Inflationsförväntningar 3.60 4 3.8 3.6 3.3 3.9
KPI bostadshjälpmedel 121.40 124 124 124 124 127
Cpi Transportfordon 107.30 108 108 106 106 110
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Interbankränta 1.22 1.22 0.97 0.97 0.72 0.72
Banks Balansräkning 4483.06 4580 4600 4550 4500 4200
Värde Ränta 1.35 1.35 1.1 1.1 0.85 0.85
Privat skuld och BNP 205.30 205 204 204 204 204
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Villkor För Handel 100.20 88.45 88.45 98.33 99.14 90.91
Turister 790400.00 1070000 852000 700500 750000 1080400
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 41 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -9001.00 -782 -782 -782 -700 -295
Statliga Utgifter 91328.00 91344 91433 91098 93429 93536
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 0.00 5 8 6 5 6
Tillverkning - Pmi 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
Tjänster Pmi 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
Bilregistreringar 14330.43 14260 14350 14350 14350 14350
Ledande Ekonomiska Index -0.30 0 -0.1 0.1 0 0.1
Business Varulager -0.90 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
Komposit - Pmi 52.00 52.2 54.5 55 56 56.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 92.80 100 103 102 103 104
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 2.9 2.7 3 2.8 2.6
Konsument - Spendera 263544.00 267929 268191 268872 269606 274359
Bankernas Utlåningsränta 8.03 8.03 7.78 7.78 7.53 7.53
Bensinpriser 1.01 0.9 0.88 0.88 0.85 0.88
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ny - Hem - Försäljning 4548.00 4500 4450 4400 4500 4850
Housing - Index -0.70 0.5 1 1.3 0.8 2.1
Byggproduktionen -3.80 1 1.1 0.6 0.2 0.2
Konstruktion Pmi 42.60 44 46.5 48.5 49.3 50
Husägande Betyg 65.00 63.5 64 64 64 64


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.