Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
Lagren Marknaden 7387.87 7224 7059 6898 6741 6437
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.19 1.26 1.32 1.38 1.45 1.59

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.80 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 6.5 4.6 3.8 4 3
Arbetslöshet 4.90 5 5 4.8 4.8 4.5
Inflation - Betygsätt 3.80 2.8 2.4 2.3 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.80 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalans 9681.00 8000 -500 5000 6000 5500
Kurantkonto 18283.00 5000 3500 2000 -2000 1600
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Förtroendekommissionen 11.00 19 15 10 11 10
Tillverkning - Pmi 63.20 61 60 58 55 53
Tjänster Pmi 57.80 58 56 54 52 51
Konsument - Confidence 108.80 109 103 100 100 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.80 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Bygglov -7.10 2.2 2.5 2.5 2.5 3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.80 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 6.5 4.6 3.8 4 3
BNP 1330.90 1370 1370 1450 1450 1450
Bnp Fasta Priser 501065.00 503450 495098 514913 520105 530361
Bruttonationalprodukt 510848.00 498149 486146 518224 530260 533771
Fasta Bruttoinvesteringar 115937.00 116000 118727 116000 120000 119000
Bnp Per Capita 56307.28 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Capita Ppp 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Från Jordbruk 12627.00 10207 11476 12841 13107 13226
Bnp Från Entreprenad 34574.00 35098 36584 34646 35888 35685
Bnp Från Tillverkning 27893.00 28048 27701 28336 28953 29186
Bnp Från Mining 49257.00 55089 38925 51181 51129 52716
Bnp Från Offentlig Förvaltning 27926.00 30081 26224 29417 28987 30299
Bnp Från Verktyg 11529.00 12574 11930 12164 11967 12529

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.90 5 5 4.8 4.8 4.5
Egenföretagare 13154.23 13100 13000 13000 13000 12900
Arbetslösa Personer 679.15 730 720 720 700 740
Deltid Sysselsättning -22500.00 4000 12000 12000 10000 10500
Heltid 51600.00 23000 15000 15000 18000 18000
Sysselsättning Ändra 29100.00 27000 27000 27000 27000 28500
Arbetskraftsdeltagande 66.20 66 66.1 66.2 66.3 66.3
Ungdomsarbetslöshet 10.23 11.1 11 11 11 11
Arbetskostnaderna 102.10 105 114 114 114 110
Produktivitet 103.00 102 102 102 102 102
Lediga Jobb 362.50 218 226 240 280 226
Jobbannonser 211854.00 165000 163000 170000 175000 175000
Löner 1280.30 1318 1349 1349 1349 1349
Lönerna I Manufacturing 1458.00 1520 1520 1500 1500 1480
Löne Tillväxt 1.50 2.3 2.3 2 2 2.3
Minimilöner 772.60 772 772 790 790 790
Befolkning 25.68 26.6 26.62 26.62 26.62 27.1
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsättningsgraden 62.80 62.5 62.5 62.6 62.8 62.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.80 2.8 2.4 2.3 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.80 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
Konsumentprisindex Kpi 118.80 119 120 121 121 123
Kärna Konsumentprisindexet 118.95 119 120 120 120 122
Kärna Inflation Rate 1.60 1.4 1.4 1.4 1.2 1.8
Producentpriserna 113.60 113 113 114 115 116
Producentpriserna Förändras 2.20 1.5 1 1.5 1.3 1.9
Exportpriserna 137.30 112 111 111 111 108
Importpriserna 108.10 114 112 112 112 111
Mat Inflation 0.70 2.1 2.1 2 2 2.3
Inflationsförväntningar 3.70 4 3.6 3.5 3.5 3.6
KPI bostadshjälpmedel 121.30 125 124 124 123 126
Cpi Transportfordon 109.90 106 106 109 112 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Penningmängden M1 1484.51 1447 1452 1457 1463 1473
Centralbanken Balansräkning 564169.00 490000 470000 450000 440000 370000
Banks Balansräkning 5169.50 5000 4800 4700 4600 4500
Valutareserven 64734.00 60000 61000 61000 60000 63000
Lån Till Den Privata Sektorn 1016.09 1055 1029 1040 1057 1060
Värde Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Privat skuld och BNP 211.77 215 215 220 220 220

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 9681.00 8000 -500 5000 6000 5500
Kurantkonto 18283.00 5000 3500 2000 -2000 1600
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Import 32552.00 35500 36000 36000 35000 36500
Export 42233.00 40500 41000 42000 41000 42000
Utlandsskulden 2126051.00 2180000 2200000 2200000 2200000 2300000
Villkor För Handel 127.00 98.68 98.67 98.67 98.67 97.3
Utländska Direktinvesteringar 29274.00 48000 48000 48000 55000 55000
Kapitalflöden -15363.00 6000 9000 9000 9000 9000
Turister 36190.00 30000 40000 80000 90000 100000
Guldreserver 79.85 72 70 75 75 80

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 6809.00 -13600 -229 -229 -6000 -9000
Statliga Utgifter 104151.00 111613 95781 109513 108109 112798
Statliga Intäkter 55260.00 41000 40000 40000 39000 38000
Skatteutgifter 48451.00 45300 44000 43000 43000 47000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 27.70 28 28 28 28 27.2
Statsskuld 583023.00 609000 615000 615000 635000 615000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 11.00 19 15 10 11 10
Tillverkning - Pmi 63.20 61 60 58 55 53
Tjänster Pmi 57.80 58 56 54 52 51
Industriproduktion -1.60 3.5 2 2 2 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 0.5 0.5 0.5 0.3 0.41
Manufacturing Produktion -0.50 5 2.1 1.5 0.8 1.3
Kapacitetsutnyttjande 83.89 84.7 85 85 86 81.7
Konkurser 431.00 460 500 400 450 630
Företagens Vinster 110721.00 96900 97500 95500 90000 95700
Totalt - Vehicle - Försäljning 110664.00 75000 87000 88000 88000 87000
Bilregistreringar 23361.00 29850 21850 23000 29500 24000
Ledande Ekonomiska Index -0.07 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Liten - Affärs - Känsla 15.90 5 5 8 8 2
Gruv Produktion -2.50 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Industriell Åsikt 56.80 60 58 56 55 54.5
Tjänster Sentiment 44.20 56 53 52 52 53.5
Privat investering 6.30 -0.3 0.9 0.9 0.9 1.1
Business Varulager 2.10 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Komposit - Pmi 45.20 55 55 52 53 53.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 108.80 109 103 100 100 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.80 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 25.00 2.5 2.1 1.9 1.5 2.5
Konsument - Spendera 268245.00 257022 280944 277236 278438 285553
Disponibel Personlig Inkomst 342480.00 330000 335000 330000 330000 320000
Personliga Besparingar 11.60 10 10 10 10 6
Konsumentkrediter 3088.77 3174 3141 3149 3212 3235
Privat - Sektor - Credit 0.90 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5
Hushållen Skuld Till Bnp 123.50 124 124 125 126 126
Bankernas Utlåningsränta 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.09 1.04 0.98 0.93 0.89 0.84

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygglov -7.10 2.2 2.5 2.5 2.5 3
Ny - Hem - Försäljning 5841.00 5950 5700 5700 5800 5500
Housing - Index 5.40 3 2 1 1 2
Bostadslån 23437.40 22350 20500 19000 20000 19000
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64
Byggproduktionen 2.40 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7
Konstruktion Pmi 55.50 58 56 54 52 50


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.