Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
Lagren Marknaden 7374.90 7213 7068 6925 6785 6513
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.73 1.74 1.81 1.89 1.98 2.16

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.70 1.5 3 2 4 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.60 0.3 3.4 2.2 3 3
Arbetslöshet 4.60 5 4.8 4.8 4.6 4.5
Inflation - Betygsätt 3.80 2.4 2.4 2.1 2 2.1
Inflation (Månad) 0.80 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalans 15077.00 8000 10000 9000 8000 5500
Kurantkonto 20461.00 10500 2000 -2000 -2000 1600
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Förtroendekommissionen 13.00 -5 6 11 13 10
Tillverkning - Pmi 51.20 60 58 55 53 53
Tjänster Pmi 45.70 52 54 52 51 51
Konsument - Confidence 104.64 105 110 110 112 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.70 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
Bygglov 6.80 -6.5 -2 -2 3 3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.70 1.5 3 2 4 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.60 0.3 3.4 2.2 3 3
BNP 1330.90 1370 1450 1450 1450 1450
Bnp Fasta Priser 505134.00 495098 493936 518849 516247 508754
Bruttonationalprodukt 521999.00 486146 498064 528217 533483 513006
Fasta Bruttoinvesteringar 120588.00 118727 111000 121000 123000 114000
Bnp Per Capita 56307.28 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Capita Ppp 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Från Jordbruk 13185.00 11476 12458 13454 13475 12832
Bnp Från Entreprenad 34908.00 36584 33289 35750 35676 34287
Bnp Från Tillverkning 28139.00 27701 27165 28847 28758 27980
Bnp Från Mining 48557.00 38925 49102 50850 49625 50575
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28011.00 26224 28243 28913 28627 29091
Bnp Från Verktyg 11735.00 11930 11661 11922 11993 12011

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 4.60 5 4.8 4.8 4.6 4.5
Egenföretagare 12884.60 13200 13500 13600 14000 13900
Arbetslösa Personer 626.00 720 720 700 720 740
Deltid Sysselsättning -164681.00 12000 12000 10000 8000 10500
Heltid 26684.00 15000 15000 18000 18000 18000
Sysselsättning Ändra -137997.00 38000 45000 40000 40000 38500
Arbetskraftsdeltagande 64.50 66.1 66.2 66.3 66.2 66.3
Ungdomsarbetslöshet 10.80 11 11 11 10 11
Arbetskostnaderna 104.90 109 111 112 113 110
Produktivitet 102.00 102 102 102 103 102
Lediga Jobb 333.70 276 240 280 230 226
Jobbannonser 189271.82 183000 170000 175000 170000 175000
Löner 1305.80 1349 1349 1349 1349 1349
Lönerna I Manufacturing 1432.80 1520 1500 1500 1500 1480
Minimilöner 772.60 772 790 790 790 790
Löne Tillväxt 1.70 2.3 2 2 2 2.3
Befolkning 25.68 26.62 26.62 26.62 26.62 27.1
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsättningsgraden 61.50 62.5 62.6 62.8 62.8 62.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.80 2.4 2.4 2.1 2 2.1
Inflation (Månad) 0.80 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 118.80 122 120 121 121 123
Kärna Konsumentprisindexet 118.95 122 120 120 120 122
Kärna Inflation Rate 1.60 1.6 1.6 1.2 1.2 1.6
Producentpriserna 113.60 117 115 115 115 117
Producentpriserna Förändras 2.20 2.5 1.8 1.5 1.5 1.9
Exportpriserna 137.30 131 121 110 109 108
Importpriserna 108.10 112 112 112 112 111
Mat Inflation 0.70 1.2 2 2 1.5 2.3
Inflationsförväntningar 3.60 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6
KPI bostadshjälpmedel 121.30 130 124 124 124 126
Cpi Transportfordon 109.90 110 111 112 112 113

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Penningmängden M1 1511.90 1452 1457 1463 1463 1473
Centralbanken Balansräkning 590190.00 600000 580000 560000 530000 470000
Banks Balansräkning 5169.50 5100 4900 4800 4400 4400
Valutareserven 82142.00 78000 72000 70000 65000 63000
Lån Till Den Privata Sektorn 1030.41 987 1036 1038 1061 1016
Värde Ränta 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Privat skuld och BNP 211.77 215 220 220 220 220

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 15077.00 8000 10000 9000 8000 5500
Kurantkonto 20461.00 10500 2000 -2000 -2000 1600
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 33446.00 33000 32000 32000 31000 36500
Export 48524.00 41000 42000 41000 39000 42000
Utlandsskulden 2150759.00 2200000 2200000 2200000 2200000 2300000
Villkor För Handel 127.00 90.76 116 108 97.78 97.3
Utländska Direktinvesteringar 29274.00 38000 38000 48000 48000 48000
Kapitalflöden -24448.00 -5000 -5000 9000 12000 9000
Turister 6240.00 20000 40000 40000 60000 100000
Guldreserver 79.85 75 75 75 75 80

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -7693.00 -3000 -5000 -7000 -6000 -9000
Statliga Utgifter 105543.00 95781 105011 107692 107865 108161
Statliga Intäkter 45400.00 41000 38000 36000 37000 38000
Skatteutgifter 53093.00 44000 43000 43000 43000 47000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 27.70 28 28 28 28 27.2
Statsskuld 626303.00 615000 615000 615000 635000 615000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 13.00 -5 6 11 13 10
Tillverkning - Pmi 51.20 60 58 55 53 53
Tjänster Pmi 45.70 52 54 52 51 51
Industriproduktion 0.80 2 2 2 1.2 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 -0.5 0.5 0.3 0.3 0.41
Manufacturing Produktion 9.50 2.1 1.5 0.8 0.8 1.3
Kapacitetsutnyttjande 78.37 83 85 86 85 85
Konkurser 354.00 440 400 450 400 530
Företagens Vinster 118299.00 117500 110500 90000 88000 95700
Totalt - Vehicle - Försäljning 83312.00 87000 88000 88000 90000 87000
Bilregistreringar 18531.00 20850 22000 24500 19000 24000
Ledande Ekonomiska Index -0.30 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Liten - Affärs - Känsla 15.90 5 8 8 6 2
Gruv Produktion -4.10 2.5 2.5 4.5 4 4.5
Industriell Åsikt 56.80 58 56 55 54 54.5
Tjänster Sentiment 45.50 50 52 52 53 53.5
Privat investering 4.40 0.9 0.6 0.6 1.2 1.1
Business Varulager 0.20 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5
Komposit - Pmi 46.50 50 52 53 54 53.7

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 104.64 105 110 110 112 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.70 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.70 1.1 1.9 1.5 2 2.5
Konsument - Spendera 271490.00 280944 265828 277572 277463 273803
Disponibel Personlig Inkomst 341835.00 335000 330000 320000 310000 320000
Personliga Besparingar 9.70 8 8.2 8.3 8.3 8
Konsumentkrediter 3123.07 3011 3137 3157 3217 3102
Privat - Sektor - Credit 0.60 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
Hushållen Skuld Till Bnp 123.40 124 125 126 126 126
Bankernas Utlåningsränta 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygglov 6.80 -6.5 -2 -2 3 3
Ny - Hem - Försäljning 7617.00 5700 5700 5800 5800 5500
Housing - Index 6.70 2 1 1 2 2
Bostadslån 21260.00 20500 19000 20000 20000 19000
Husägande Betyg 66.20 64 64 64 64 64
Byggproduktionen 0.80 1.5 1.5 0.5 0.7 0.7
Konstruktion Pmi 53.30 53 54 52 55 50


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.