Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 0.70 0.7 0.69 0.69 0.69 0.68
Lagren Marknaden 5927.60 5821 5716 5613 5512 5309
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.85 0.87 0.9 0.94 0.98 1.06

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.30 -5 -2.5 5.3 4 2.3
Arbetslöshet 6.90 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Inflation - Betygsätt 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Inflation (Månad) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Ränta 0.25 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalans 2643.00 -500 4400 4700 5000 -500
Kurantkonto 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 45.10 50 49 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Förtroendekommissionen -4.00 -4 -5 -3 1 5
Tillverkning - Pmi 46.70 49 51.5 51.8 52.3 52.5
Tjänster Pmi 36.20 40 42 44 46 50.5
Konsument - Confidence 105.00 91 90 92 93 94
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.00 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Bygglov -1.60 1 1.7 2 2.2 2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.30 -5 -2.5 5.3 4 2.3
BNP 1392.70 1320 1370 1370 1370 1370
Bnp Fasta Priser 445799.00 483494 456569 467356 469426 495098
Bruttonationalprodukt 447165.00 474752 450123 464967 470865 486146
Fasta Bruttoinvesteringar 104432.00 115944 105000 107000 110000 118727
Bnp Per Capita 57071.20 54200 56100 56100 56100 56100
Bnp Per Capita Ppp 49756.30 48300 49000 49000 49000 49000
Bnp Från Jordbruk 9151.00 11207 9027 9093 9636 11476
Bnp Från Entreprenad 30249.00 35727 31480 32124 31852 36584
Bnp Från Tillverkning 24409.00 27052 25074 26330 25703 27701
Bnp Från Mining 41872.00 38013 39918 40736 44091 38925
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26229.00 25610 24192 25345 27619 26224
Bnp Från Verktyg 11156.00 11651 10969 11044 11747 11930

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.90 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Egenföretagare 12571.91 12000 12200 12300 12400 12500
Arbetslösa Personer 937.45 990 950 920 900 880
Deltid Sysselsättning -9400.00 55000 4000 6000 4000 12000
Heltid -20100.00 -30000 20000 30000 23000 15000
Sysselsättning Ändra -29500.00 25000 24000 26000 27000 27000
Arbetskraftsdeltagande 64.80 65 66 66 66.1 66.1
Ungdomsarbetslöshet 14.50 15.7 15.5 15.3 15.1 15
Arbetskostnaderna 94.00 110 107 107 96.16 114
Produktivitet 100.20 103 102 102 102 102
Lediga Jobb 226.50 210 210 214 218 226
Jobbannonser 118424.35 110000 108000 107000 105000 103000
Löner 1304.70 1306 1283 1285 1335 1349
Lönerna I Manufacturing 1381.30 1429 1379 1380 1413 1476
Minimilöner 753.80 754 770 770 770 770
Löne Tillväxt 1.80 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3
Befolkning 25.60 26.14 26.6 26.6 26.6 26.62
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsättningsgraden 60.30 59.8 60 60.2 60.3 60.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Inflation (Månad) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Konsumentprisindex Kpi 116.20 117 117 115 117 119
Kärna Konsumentprisindexet 117.49 118 119 118 119 119
Kärna Inflation Rate 1.20 1 1.2 1.2 1.4 1.4
Producentpriserna 111.70 113 114 113 113 115
Producentpriserna Förändras -0.40 0.8 1.1 1.3 1.5 1.9
Exportpriserna 103.40 111 112 112 112 111
Importpriserna 107.00 112 112 113 114 112
Mat Inflation 3.40 3.2 2.8 2.5 2.1 2.1
Inflationsförväntningar 3.40 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
KPI bostadshjälpmedel 121.50 122 123 122 124 125
Cpi Transportfordon 102.70 109 107 99.7 102 111

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.25 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Penningmängden M1 1282.57 1300 1275 1275 1275 1300
Centralbanken Balansräkning 294952.00 300000 320000 310000 305000 310000
Banks Balansräkning 5410.35 5600 5650 5500 5000 4500
Valutareserven 61558.00 62000 65000 68000 70000 72000
Värde Ränta 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.7
Privat skuld och BNP 200.00 204 202 202 202 202

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 2643.00 -500 4400 4700 5000 -500
Kurantkonto 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 29996.00 34100 34500 35000 35500 36000
Export 32638.00 38500 39200 40000 40500 41000
Utlandsskulden 2176567.00 2379000 2479000 2500000 2550000 2600000
Villkor För Handel 96.60 90.91 99.11 99.56 100 90.76
Utländska Direktinvesteringar 52011.00 40000 48000 48000 48000 48000
Kapitalflöden -18636.00 -5000 1300 4000 6000 9000
Turister 3030.00 6000 9000 15000 30000 40000
Guldreserver 60.70 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 45.10 50 49 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -33613.00 -295 -38500 -29600 -28000 -229
Statliga Utgifter 99676.00 93536 89747 93722 104959 95781
Statliga Intäkter 33349.00 30600 30600 37000 38000 39055
Skatteutgifter 66962.00 69100 67200 65000 63300 60000
Statsskuld 463654.00 475000 478000 480000 482000 483000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -4.00 -4 -5 -3 1 5
Tillverkning - Pmi 46.70 49 51.5 51.8 52.3 52.5
Tjänster Pmi 36.20 40 42 44 46 50.5
Industriproduktion 2.50 -3.3 -1.3 4.5 3.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 -2 0.3 0.6 0.5 0.41
Manufacturing Produktion 2.70 -3.5 -1.5 6.5 5 2.1
Kapacitetsutnyttjande 76.89 75 75 75.5 76 76.5
Konkurser 275.00 450 500 530 560 590
Företagens Vinster 109606.00 98700 98000 97300 96900 97500
Totalt - Vehicle - Försäljning 68985.00 82000 85000 85000 87000 87000
Bilregistreringar 14504.15 10650 12850 12850 12850 12850
Ledande Ekonomiska Index 0.22 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
Liten - Affärs - Känsla -11.56 -5 -3 -1 1 1
Gruv Produktion 4.30 2.5 3.5 7 5 4.5
Industriell Åsikt 54.20 54 53 53.5 53 53
Tjänster Sentiment 53.80 51 51.2 51.4 51.5 52
Privat investering -5.90 1.5 1.1 -0.5 -0.3 0.9
Business Varulager -3.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Komposit - Pmi 53.60 51 51.2 51.4 51.7 52

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 105.00 91 90 92 93 94
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.00 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 -1.1 1 1.5 1.9 2.5
Konsument - Spendera 233518.00 274359 255560 259098 245894 280944
Disponibel Personlig Inkomst 331505.00 320888 303200 315334 349075 328590
Personliga Besparingar 19.80 17 15 13 10 10
Konsumentkrediter 2975.55 2936 2792 2921 3146 3006
Privat - Sektor - Credit 0.10 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
Hushållen Skuld Till Bnp 119.40 124 125 125 125 126
Bankernas Utlåningsränta 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.66
Bensinpriser 0.87 0.88 0.74 0.7 0.67 0.83

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygglov -1.60 1 1.7 2 2.2 2.5
Ny - Hem - Försäljning 6204.00 5800 6000 6100 5950 5700
Housing - Index -1.80 1.6 1.8 2 2.3 2.1
Bostadslån 16275.90 13650 12900 13100 13350 13500
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64
Byggproduktionen -0.70 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
Konstruktion Pmi 45.20 43 42 42 42 43


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.