Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75
Lagren Marknaden 6739.60 6618 6499 6382 6267 6037
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.79 1.86 1.94 2.02 2.11 2.28

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 3.10 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
Inflation (Månad) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalans 10142.00 4400 4700 5000 -500 5000
Kurantkonto 14523.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Bytesbalans Till Bnp 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Statsskulden Till Bnp 45.10 69 69 69 69 72
Statliga Budgetutskottet -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Förtroendekommissionen 10.00 12 8 4 5 8
Tillverkning - Pmi 58.80 58 56.5 55.3 55.5 53
Tjänster Pmi 55.80 52 50 50 50.5 50.5
Konsument - Confidence 109.10 110 102 102 103 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Bygglov -19.40 1.7 2 2.2 2.5 3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 3.10 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
BNP 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
Bnp Fasta Priser 491525.00 494046 495724 502701 494609 509447
Bruttonationalprodukt 495434.00 483356 490470 500611 492551 507328
Fasta Bruttoinvesteringar 110814.00 111000 114000 112000 118727 113000
Bnp Per Capita 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Capita Ppp 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Från Jordbruk 11462.00 9014 9541 9310 9160 9435
Bnp Från Entreprenad 33123.00 34700 34619 34739 34180 35205
Bnp Från Tillverkning 27046.00 28100 27579 28153 27700 28531
Bnp Från Mining 48871.00 50324 54390 52454 51609 53157
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28221.00 27286 29702 29583 29107 29980
Bnp Från Verktyg 11611.00 11709 12463 12349 12150 12515

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
Egenföretagare 12939.90 12600 12700 12800 12500 12900
Arbetslösa Personer 877.64 850 820 800 780 740
Deltid Sysselsättning -29836.00 4000 6000 4000 12000 10500
Heltid 59000.00 20000 30000 23000 15000 18000
Sysselsättning Ändra 29100.00 24000 26000 27000 27000 28500
Arbetskraftsdeltagande 66.10 66 66 66.1 66.1 66.3
Ungdomsarbetslöshet 13.90 14.5 14.3 14.1 14 13
Arbetskostnaderna 100.00 105 102 105 114 110
Produktivitet 102.50 102 102 102 102 102
Lediga Jobb 254.40 210 214 218 226 226
Jobbannonser 174010.00 108000 107000 105000 103000 105000
Löner 1280.30 1312 1318 1318 1349 1349
Lönerna I Manufacturing 1458.00 1400 1400 1413 1425 1425
Minimilöner 753.80 770 770 770 770 790
Löne Tillväxt 1.40 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Befolkning 25.68 26.6 26.6 26.6 26.62 27.1
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsättningsgraden 61.80 60 60.2 60.3 60.5 60.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
Inflation (Månad) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
Konsumentprisindex Kpi 117.20 118 116 120 120 123
Kärna Konsumentprisindexet 117.99 118 119 118 122 119
Kärna Inflation Rate 1.20 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8
Producentpriserna 112.30 114 113 113 117 116
Producentpriserna Förändras -0.10 1.1 1.3 1.5 1.9 1.9
Exportpriserna 109.10 112 112 112 111 108
Importpriserna 105.90 112 113 114 112 111
Mat Inflation 2.30 2.8 2.5 2.1 2.1 2.3
Inflationsförväntningar 3.40 3.8 3.5 3.6 3.6 3.6
KPI bostadshjälpmedel 120.80 124 123 126 124 127
Cpi Transportfordon 103.60 108 101 106 106 109

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Penningmängden M1 1408.72 1275 1275 1275 1300 1300
Centralbanken Balansräkning 375889.00 320000 310000 305000 310000 330000
Banks Balansräkning 5283.40 5150 5200 5200 5000 5000
Valutareserven 56364.00 65000 68000 70000 72000 78000
Värde Ränta 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Privat skuld och BNP 200.00 202 202 202 202 202

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 10142.00 4400 4700 5000 -500 5000
Kurantkonto 14523.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Bytesbalans Till Bnp 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Import 29707.00 34500 35000 35500 36000 36500
Export 39849.00 39200 40000 40500 41000 42000
Utlandsskulden 2165261.00 2479000 2500000 2550000 2600000 2700000
Villkor För Handel 103.00 90.91 99.11 99.56 90.76 90.76
Utländska Direktinvesteringar 52011.00 48000 48000 48000 48000 55000
Kapitalflöden -9999.00 1300 4000 6000 9000 9000
Turister 8820.00 9000 15000 30000 40000 85000
Guldreserver 79.85 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 45.10 69 69 69 69 72
Statliga Budgetutskottet -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -15920.00 -12500 -11600 -8000 -229 -6000
Statliga Utgifter 104618.00 99072 110124 109606 107842 111077
Statliga Intäkter 34126.00 35600 37000 38000 38000 38000
Skatteutgifter 50046.00 47200 45000 43300 44000 47000
Statsskuld 611100.00 615000 621000 629000 635000 615000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 10.00 12 8 4 5 8
Tillverkning - Pmi 58.80 58 56.5 55.3 55.5 53
Tjänster Pmi 55.80 52 50 50 50.5 50.5
Industriproduktion -3.00 -1.3 4.5 3.5 2 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30 0.3 0.6 0.5 0.5 0.41
Manufacturing Produktion -1.80 -1.5 6.5 5 2.1 1.3
Kapacitetsutnyttjande 80.96 75 75.5 76 76.5 78.5
Konkurser 192.00 500 530 560 590 630
Företagens Vinster 109698.00 98000 97300 96900 97500 95700
Totalt - Vehicle - Försäljning 83977.00 85000 85000 87000 87000 87000
Bilregistreringar 14504.15 12850 12850 12850 12850 14000
Ledande Ekonomiska Index 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Liten - Affärs - Känsla 17.52 -3 -1 1 1 2
Gruv Produktion -2.20 3.5 7 5 4.5 4.5
Industriell Åsikt 56.90 56.2 55 55.1 55.3 54.5
Tjänster Sentiment 53.40 54 54.2 54.3 54.5 53.5
Privat investering 3.00 1.1 -0.5 -0.3 0.9 1.1
Business Varulager 0.00 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5
Komposit - Pmi 53.70 54.4 54.1 54 54.3 53.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 109.10 110 102 102 103 98
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.60 1 1.5 1.9 2.5 2.9
Konsument - Spendera 264679.00 267890 253001 267852 280944 271446
Disponibel Personlig Inkomst 338128.00 356314 356314 362515 368590 371372
Personliga Besparingar 12.00 15 13 10 10 6
Konsumentkrediter 3009.84 2987 3215 3143 3114 3207
Privat - Sektor - Credit 0.20 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5
Hushållen Skuld Till Bnp 122.60 125 125 125 125 126
Bankernas Utlåningsränta 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.03 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bygglov -19.40 1.7 2 2.2 2.5 3
Ny - Hem - Försäljning 4143.00 6000 6100 5950 5700 5500
Housing - Index 0.80 1.8 2 2.3 2.3 2.1
Bostadslån 22111.40 12900 13100 13350 13500 14000
Husägande Betyg 65.00 64 64 64 64 64
Byggproduktionen -0.90 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
Konstruktion Pmi 57.40 48 42 42 43 47


Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.