AUSTRALIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.5 5.4 5.4 5.6
Inflation - Betygsätt 2.10 2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalans 1873.00 600 2000 1519 1497 -500
Statsskulden Till Bnp 41.90 42.5 42.5 41 41 38
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 0.73
0.73 0.71 0.7 0.69 0.64
Lagren Marknaden 6339.20
6047 5913 5783 5655 5171
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.54
2.71 2.84 2.98 3.12 3.77
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00
0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10
2.9 2.7 2.9 3.2 2.9
BNP 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
Bnp Fasta Priser 437246.00
437363 444367 449926 441832 468686
Bruttonationalprodukt 440282.00
437378 444793 453050 441554 469134
Fasta Bruttoinvesteringar 108617.00
111000 111000 112000 110000 117000
Bnp Per Capita 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
Bnp Från Jordbruk 10243.00
10729 10699 10540 11699 11285
Bnp Från Entreprenad 32447.00
32660 33556 33388 32832 35393
Bnp Från Tillverkning 25955.00
25864 26028 26708 25862 27453
Bnp Från Mining 26142.00
25407 26102 26900 26285 27531
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24022.00
23739 24319 24719 24035 25650
Bnp Från Verktyg 10448.00
10659 10744 10751 10666 11332
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.30
5.4 5.5 5.4 5.4 5.6
Egenföretagare 12575.16
12660 12710 12820 12900 13500
Arbetslösa Personer 705.98
712 709 707 706 702
Deltid Sysselsättning -23189.00
8537 7589 7526 7524 6900
Heltid 19300.00
13447 11039 10482 10397 10376
Sysselsättning Ändra -3900.00
23014 17100 22869 22881 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.50
65.6 65.6 65.8 65.7 66
Ungdomsarbetslöshet 11.10
12.2 12 12.8 12.2 13
Produktivitet 100.90
102 102 102 102 102
Arbetskostnaderna 101.10
102 102 102 102 103
Lediga Jobb 234.20
246 253 257 259 257
Jobbannonser 178321.99
174971 174286 173779 173431 172755
Löner 1207.40
1210 1210 1230 1230 1300
Lönerna I Manufacturing 1304.50
1310 1310 1350 1350 1400
Löne Tillväxt 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
Minimilöner 719.20
719 719 740 740 760
Befolkning 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 66 66 66
Levnadslön Familj 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
Levnadslön Individuella 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
Löner Lågutbildade 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
Löner Högutbildad 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
Sysselsättningsgraden 62.10
62.12 62.15 62.17 62.19 62.22
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.10
2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.40
0.8 0.3 0.4 0.5 1
Konsumentprisindex Kpi 113.00
114 115 115 115 121
Kärna Konsumentprisindexet 114.25
115 115 116 116 120
Kärna Inflation Rate 1.90
1.9 1.9 1.82 1.83 2.1
Bnp-Deflatorn 106.16
107 108 108 108 112
Producentpriserna 109.40
110 111 111 111 115
Producentpriserna Förändras 1.50
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
Exportpriserna 96.50
96.2 94.78 93.27 92.78 94
Importpriserna 110.00
110 110 109 109 106
Mat Inflation 0.30
1.9 1.7 2.1 2.15 3
Inflationsförväntningar 4.00
4 3.9 4.1 4 3.9
KPI bostadshjälpmedel 120.80
122 123 123 123 129
Cpi Transportfordon 105.50
103 105 106 108 111
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Interbankränta 2.16
2.16 2.16 2.16 2.16 2.66
Penningmängden M0 107.89
108 108 108 108 108
Penningmängden M1 353.17
360 363 366 369 399
Penningmängden M3 2074.85
2084 2094 2104 2114 2197
Banks Balansräkning 4268.34
4100 4075 4050 4060 4100
Centralbanken Balansräkning 166277.00
173773 173661 173658 173658 173658
Valutareserven 69102.00
74152 75044 75031 75042 75051
Lån Till Den Privata Sektorn 922.08
920 923 926 928 942
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat skuld och BNP 204.90
200 200 196 196 191
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 1873.00
600 2000 1519 1497 -500
Export 36439.00
31200 33000 36599 36600 34500
Import 34567.00
30600 31000 35080 35103 35000
Kurantkonto -10469.00
-10962 -19000 -11361 -11636 -22900
Bytesbalans Till Bnp -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
Utlandsskulden 2005834.00
2065766 2083966 2105488 2127384 2353772
Villkor För Handel 87.70
87.22 86.74 85.37 85.48 88.47
Utländska Direktinvesteringar 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
Kapitalflöden 7339.00
10767 11251 11517 11692 11645
Turister 609300.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
Guldreserver 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
Råolja Produktion 276.00
276 276 276 276 276
Terrorism Index 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
Vapen Sales 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90
42.5 42.5 41 41 38
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
Statliga Utgifter 84615.00
82688 85572 87069 84339 90255
Statliga Intäkter 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
Skatteutgifter 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
Militära Utgifter 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
Asylansökningar 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 7.00
11 10 9 6.06 6
Tillverkning - Pmi 52.00
56.4 57.1 56.2 55.8 52
Tjänster Pmi 53.60
53.8 55 53.5 55.11 52.2
Industriproduktion 4.40
2.41 2.47 1.29 2.23 2.63
Industriproduktion (Månadsvis) 2.20
0.52 0.15 0.1 0.59 0.48
Manufacturing Produktion 6.50
-0.6 0.5 1.25 2.58 1
Kapacitetsutnyttjande 82.19
82.25 82.27 82.27 82.27 82.27
Nya Beställningar 49.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
Lagerförändringar 1222.00
619 505 530 489 450
Konkurser 669.00
679 670 669 668 668
Företagens Vinster 86499.00
87481 68900 86032 86016 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 130300.00
113322 99100 110139 110158 101000
Bilregistreringar 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
Ledande Ekonomiska Index 0.01
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
Liten - Affärs - Känsla 1.54
-4.81 2.15 -2.76 3.48 0.37
Internet hastighet 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
IP-adresser 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
Privat investering 0.40
1.01 1.02 1.09 1.15 1.25
Gruv Produktion 4.40
0.9 1.2 3.56 4.38 4
Stål Produktion 506.96
498 501 502 502 502
Business Varulager 0.70
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
Konkurrenskraft - Index 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
Konkurrenskraft Rank 21.00
22 23 20 19 25
Komposit - Pmi 52.30
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
Korruption Index 77.00
77 76 76 76 74
Korruption Placering 13.00
11 11 11 10 8
Lätt Att Göra Affärer 14.00
16 16 12 11 17
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 103.60
101 104 99 105 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40
0.32 0.3 0.3 0.3 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80
3.14 2.3 3.2 3.23 2.6
Konsument - Spendera 256004.00
256219 262019 263428 259144 276357
Disponibel Personlig Inkomst 297957.00
301900 303767 305675 307557 325777
Personliga Besparingar 2.10
2.5 2.49 2.56 2.48 2.49
Konsumentkrediter 2738.77
2762 2785 2807 2829 3023
Privat - Sektor - Credit 0.30
0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
Hushållen Skuld Till Bnp 121.70
122 122 122 122 123
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.09
1.09 1.03 0.97 0.92 0.49
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygglov 6.40
-2.2 3.2 0.39 0.39 2
Ny - Hem - Försäljning 5065.00
5200 5000 4900 5791 5550
Housing - Index -0.70
1.2 2 -0.4 0.57 2.1
Husägande Betyg 65.00
64 64 63.5 63.5 64
Byggproduktionen 0.20
0.8 1.5 0.6 0.66 0.2
Konstruktion Pmi 52.00
55.7 56 55.6 54 50
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 27.5
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
Social Trygghet För Anställda 2.00
2 2 2 2 2.5
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
Utfällning 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33