AUSTRALIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8
Arbetslöshet 5.50 5.4 5.3 5.2 5.4 5.6
Inflation - Betygsätt 1.90 2 2.2 2.3 2.2 2.5
Ränta 1.50 1.5 1.75 1.75 2 3
Handelsbalans 1055.00 1200 300 600 2000 -500
Statsskulden Till Bnp 41.10 40.17 41.05 41.05 42.8 32.9
Marknader Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 0.77
0.78 0.77 0.75 0.74 0.69
Lagren Marknaden 5950.30
5912 5778 5648 5520 4598
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.70
2.98 3.14 3.3 3.48 4.28
BNP Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.6 0.7 0.8 0.9 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40
2.5 2.7 2.9 2.7 2.9
BNP 1204.62
1600 1600 1600 1600 1720
Bnp Fasta Priser 432685.00
431273 430424 429913 429607 429145
Bruttonationalprodukt 432308.00
430335 430613 430574 430580 430579
Fasta Bruttoinvesteringar 107702.00
107263 107215 107210 107209 107209
Bnp Per Capita 55670.90
57220 57220 57220 57220 59160
Bnp Per Capita Ppp 44414.00
45100 45100 45100 45100 46000
Bnp Från Jordbruk 10893.00
11153 11309 11402 11459 11543
Bnp Från Entreprenad 32280.00
32104 32004 31946 31914 31871
Bnp Från Tillverkning 25233.00
25085 25049 25040 25038 25037
Bnp Från Mining 25384.00
25092 25340 25129 25308 25238
Bnp Från Offentlig Förvaltning 23682.00
23458 23449 23449 23449 23449
Bnp Från Verktyg 10429.00
10425 10427 10426 10426 10426
Labour Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbetslöshet 5.50
5.4 5.3 5.2 5.4 5.6
Egenföretagare 12453.50
12495 12526 12542 12550 12532
Arbetslösa Personer 723.80
728 726 723 720 693
Deltid Sysselsättning 65900.00
11688 6223 6611 6597 6900
Heltid -49800.00
3862 7551 7054 7039 7132
Sysselsättning Ändra 16000.00
22019 16711 14780 17100 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.60
65.62 65.6 65.58 65.57 65.38
Ungdomsarbetslöshet 12.30
12.33 12.37 12.41 12.45 12.78
Produktivitet 100.20
101 101 101 101 101
Arbetskostnaderna 101.20
101 101 100 100 100
Lediga Jobb 210.80
216 217 217 215 203
Jobbannonser 177283.55
174817 176935 175491 172464 167778
Löner 1191.50
1200 1200 1210 1210 1300
Löne Tillväxt 2.10
2.2 2.3 2.3 2.4 3.3
Minimilöner 694.90
695 705 705 705 760
Lönerna I Manufacturing 1309.40
1290 1290 1310 1310 1400
Befolkning 24.13
24.26 24.26 24.26 24.3 24.66
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levnadslön Familj 3420.00
3500 3500 3500 3500 3600
Levnadslön Individuella 2420.00
2430 2431 2432 2433 2428
Löner Högutbildad 6110.00
6200 6200 6200 6200 6400
Sysselsättningsgraden 62.00
62.26 62.42 62.47 62.43 61.11
Löner Lågutbildade 2440.00
2481 2481 2481 2481 2550
Priser Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflation - Betygsätt 1.90
2 2.2 2.3 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.60
0.6 0.5 0.4 1 1
Konsumentprisindex Kpi 112.10
113 113 114 114 116
Kärna Konsumentprisindexet 113.06
113 114 114 114 117
Kärna Inflation Rate 1.80
1.9 2.1 2 2.1 2.1
Bnp-Deflatorn 104.93
105 105 105 105 105
Producentpriserna 108.60
109 109 109 109 109
Producentpriserna Förändras 1.70
1.6 1.9 2.2 1.9 1.9
Exportpriserna 90.30
92.51 92.88 91.89 90.77 87.08
Importpriserna 104.10
104 104 104 104 101
Mat Inflation -0.20
1.8 1.8 1.9 1.9 3
Inflationsförväntningar 3.70
3.6 3.6 3.8 3.9 3.9
KPI bostadshjälpmedel 119.80
121 121 122 123 124
Cpi Transportfordon 102.70
103 103 103 103 103
Pengar Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ränta 1.50
1.5 1.75 1.75 2 3
Interbankränta 2.17
2 2.25 1.96 2.6 3.5
Penningmängden M0 107.55
107 105 105 106 106
Penningmängden M1 352.30
349 347 350 353 351
Penningmängden M3 2059.05
2045 2027 2014 2011 2025
Banks Balansräkning 4131.61
4134 4115 4110 4101 3947
Centralbanken Balansräkning 175278.00
178852 176989 177090 177085 177086
Valutareserven 70780.00
86982 79792 82196 78195 79115
Lån Till Den Privata Sektorn 907.71
900 890 886 890 893
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.85 1.85 1.95
Privat skuld och BNP 209.70
227 226 225 224 214
Handel Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalans 1055.00
1200 300 600 2000 -500
Export 33924.00
31500 30800 31200 33000 34500
Import 32869.00
30300 30500 30600 31000 35000
Kurantkonto -14024.00
-10995 -10585 -10530 -19000 -22900
Bytesbalans Till Bnp -2.70
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
Utlandsskulden 1941517.00
1899440 1908223 1906389 1906772 1906706
Villkor För Handel 115.10
111 111 111 111 111
Utländska Direktinvesteringar 64825.00
47260 45584 43909 42233 40139
Kapitalflöden 13577.00
12287 11553 11135 10897 10584
Turister 702500.00
660800 737700 728400 725400 727100
Guldreserver 79.85
79.84 79.84 79.84 79.84 79.84
Råolja Produktion 268.00
289 301 310 320 394
Terrorism Index 3.09
2.35 2.07 1.79 1.51 1.23
Vapen Sales 97.00
97 97 97 97 97
Regeringen Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Statsskulden Till Bnp 41.10
40.17 41.05 41.05 42.8 32.9
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -8510.00
-846 -726 -839 -870 -681
Statliga Utgifter 83164.00
82109 81891 81845 81836 81834
Statliga Intäkter 31823.00
34835 33322 32109 31055 22801
Skatteutgifter 40333.00
38768 38116 37373 36670 29854
Militära Utgifter 24370.60
24730 24372 24014 23656 22857
Asylansökningar 3281.00
2935 2904 2981 3039 2986
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.00
35.38 35.46 35.54 35.63 34.65
Business Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Förtroendekommissionen 9.00
8 9 11 10 6
Tillverkning - Pmi 57.50
53 53.4 53 53.1 52
Tjänster Pmi 54.00
53 52.8 52 51.9 52.2
Industriproduktion 1.70
1.26 1.15 1.12 1.11 1.11
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00
0.71 0.39 0.54 0.47 0.49
Manufacturing Produktion 2.40
0.2 -0.5 -0.6 0.5 1
Kapacitetsutnyttjande 82.48
81.88 82 81.9 81.96 81.94
Nya Beställningar 31.00
33.8 32.3 33.27 34 36.11
Lagerförändringar 14.00
335 168 255 210 225
Konkurser 461.00
551 651 672 641 645
Företagens Vinster 81045.00
79972 80491 80240 68900 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 95999.00
104202 97913 98934 99100 101000
Bilproduktionen 1.00
6963 9088 11101 10700 12700
Bilregistreringar 14078.61
14123 14186 14250 14313 14958
Ledande Ekonomiska Index 0.29
-0.44 0.1 0.2 0.1 0.1
Liten - Affärs - Känsla 3.36
-0.5 1.11 0.42 0.03 1.26
Internet hastighet 11063.10
12322 12490 12505 12519 11211
IP-adresser 9859878.00
9404654 9311370 9192759 9065898 8816418
Gruv Produktion 1.10
1.2 1.1 0.9 1.2 4
Privat investering -0.20
1.36 1.08 1.36 1.21 1.42
Stål Produktion 493.09
457 445 454 453 452
Konkurrenskraft - Index 5.19
5.21 5.21 5.21 5.21 5.25
Konkurrenskraft Rank 21.00
23 23 22 23 25
Komposit - Pmi 54.30
55.65 55.68 55.39 55.24 55.34
Business Varulager 0.20
0.09 0.17 0.5 0.15 0.4
Korruption Index 79.00
80 80 80 80 84
Korruption Placering 13.00
12 12 12 12 8
Lätt Att Göra Affärer 14.00
16 16 16 16 17
Konsument Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konsument - Confidence 102.96
96.8 102 101 104 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10
0.77 -0.2 0.28 0.08 -0.25
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30
2.37 2.45 2.51 5.3 3.6
Konsument - Spendera 254902.00
253544 252792 252376 252146 251860
Disponibel Personlig Inkomst 296667.00
291596 292781 292504 292569 292557
Personliga Besparingar 2.70
3.22 3.49 3.63 3.69 3.76
Konsumentkrediter 2692.97
2706 2713 2705 2686 2688
Privat - Sektor - Credit 0.30
0.44 0.51 0.57 0.61 0.82
Hushållen Skuld Till Bnp 120.90
121 122 121 122 121
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 11
Bensinpriser 1.10
1.08 1.01 0.99 1 1.2
Hus Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bygglov 17.10
-6.2 5.1 -2.2 3.2 2
Ny - Hem - Försäljning 5563.00
5500 5400 5200 5000 5550
Housing - Index 1.00
0.8 1.1 1.2 2 2.1
Husägande Betyg 67.00
67 66.91 66.82 66.73 68.17
Byggproduktionen -19.40
9 1.1 0.8 1.5 0.2
Konstruktion Pmi 56.00
51.5 51 50.7 53 50
Skatter Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 27.5
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.53 9.53 9.53 9.53 9.25
Social Trygghet För Anställda 2.00
1.97 1.97 1.97 1.97 2.5
Klimat Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Temperatur 28.06
26.91 18.27 16.54 25.05 22.17
Utfällning 52.60
71.02 26.87 19.33 36.65 39.33