AUSTRALIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Australien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8
Arbetslöshet 5.40 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6
Inflation - Betygsätt 1.90 2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 3
Handelsbalans 977.00 300 600 2000 962 -500
Statsskulden Till Bnp 41.90 40.7 40.7 40.7 36.5 32.9
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 0.74
0.76 0.74 0.73 0.72 0.67
Lagren Marknaden 6234.66
5619 5480 5345 5213 4717
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.69
2.77 2.91 3.06 3.22 3.94
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00
0.7 0.8 0.9 0.6 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10
2.7 2.9 2.7 2.9 2.9
BNP 1204.62
1600 1600 1600 1680 1720
Bnp Fasta Priser 437246.00
433912 437363 444367 449926 468686
Bruttonationalprodukt 440282.00
433638 437378 444793 453050 469134
Fasta Bruttoinvesteringar 108617.00
108000 111000 111000 112000 117000
Bnp Per Capita 55670.90
57220 57220 57220 58190 59160
Bnp Per Capita Ppp 44414.00
45100 45100 45100 45500 46000
Bnp Från Jordbruk 10243.00
11489 10729 10699 10540 11285
Bnp Från Entreprenad 32447.00
32243 32660 33556 33388 35393
Bnp Från Tillverkning 25955.00
25398 25864 26028 26708 27453
Bnp Från Mining 26142.00
25814 25407 26102 26900 27531
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24022.00
23604 23739 24319 24719 25650
Bnp Från Verktyg 10448.00
10475 10659 10744 10751 11332
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 5.40
5.5 5.5 5.5 5.4 5.6
Egenföretagare 12518.30
12550 12660 12710 12820 13500
Arbetslösa Personer 714.61
720 719 717 716 713
Deltid Sysselsättning 32648.00
-3724 8387 7304 7392 6900
Heltid -20600.00
10772 7790 8923 9255 9403
Sysselsättning Ändra 12000.00
18776 19803 17100 20440 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.50
65.7 65.6 65.6 65.8 66
Ungdomsarbetslöshet 11.60
13 13.2 13 12.8 13
Produktivitet 100.90
102 102 102 102 102
Arbetskostnaderna 101.10
102 102 102 102 103
Lediga Jobb 220.80
227 232 233 233 231
Jobbannonser 179244.94
179456 181313 182561 183386 184991
Löner 1191.50
1200 1210 1210 1230 1300
Lönerna I Manufacturing 1309.40
1290 1310 1310 1350 1400
Löne Tillväxt 2.10
2.2 2.3 2.4 2.4 3.3
Minimilöner 719.20
695 719 719 740 760
Befolkning 24.70
25 25.2 25.3 25.4 26
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.5 65 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 65.5 65 66
Levnadslön Familj 3420.00
3500 3500 3500 3600 3600
Levnadslön Individuella 2420.00
2420 2420 2420 2420 2420
Löner Lågutbildade 2440.00
2481 2481 2481 2506 2506
Löner Högutbildad 6110.00
6200 6200 6200 6300 6300
Sysselsättningsgraden 61.90
61.9 61.9 61.9 61.9 61.9
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.90
2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
Inflation (Månad) 0.40
0.4 0.8 0.3 0.4 1
Konsumentprisindex Kpi 112.60
113 114 115 115 120
Kärna Konsumentprisindexet 113.73
114 115 115 116 120
Kärna Inflation Rate 1.90
1.9 1.9 1.9 1.8 2.1
Bnp-Deflatorn 106.16
107 107 108 108 112
Producentpriserna 109.10
110 110 111 111 115
Producentpriserna Förändras 1.70
1.9 2.2 1.9 1.7 1.9
Exportpriserna 94.70
90.29 87.91 90.28 87.91 90.24
Importpriserna 106.30
104 103 102 102 99.29
Mat Inflation 0.50
0.8 1.9 1.7 2.1 3
Inflationsförväntningar 4.20
3.6 4 3.9 4.1 3.9
KPI bostadshjälpmedel 120.60
120 122 122 122 129
Cpi Transportfordon 103.80
103 103 105 105 110
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.75 3
Interbankränta 2.11
2.11 2.11 2.11 2.36 3.61
Penningmängden M0 108.11
108 108 108 108 108
Penningmängden M1 354.96
357 360 363 366 398
Penningmängden M3 2062.09
2068 2076 2084 2091 2157
Banks Balansräkning 4224.39
4140 4100 4075 4050 4100
Centralbanken Balansräkning 199071.00
201027 200420 200417 200416 200416
Valutareserven 82465.00
82734 80347 80158 80347 80313
Lån Till Den Privata Sektorn 919.05
925 933 941 947 988
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.9 2.15 3.4
Privat skuld och BNP 204.90
200 200 200 196 191
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans 977.00
300 600 2000 962 -500
Export 34188.00
30800 31200 33000 34277 34500
Import 33211.00
30500 30600 31000 33315 35000
Kurantkonto -10469.00
-10653 -10962 -19000 -11361 -22900
Bytesbalans Till Bnp -3.10
-2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.3
Utlandsskulden 2005834.00
2039524 2065766 2083966 2105488 2353772
Villkor För Handel 89.10
87.15 85.4 88.88 86.3 90.89
Utländska Direktinvesteringar 60499.00
51573 49598 47623 49434 53063
Kapitalflöden 7339.00
8373 10767 11251 11517 11645
Turister 872400.00
772400 680500 1022100 785600 1080400
Guldreserver 72.80
72.8 72.79 72.79 72.79 72.79
Råolja Produktion 264.00
262 263 263 263 263
Terrorism Index 3.09
2.07 1.79 1.51 1.46 1.23
Vapen Sales 97.00
97 97 97 97 97
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90
40.7 40.7 40.7 36.5 32.9
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.2 -1.2 -1.2 -0.8 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 8787.00
4397 2415 6123 3636 6822
Statliga Utgifter 84615.00
82827 82688 85572 87069 90255
Statliga Intäkter 44274.00
41221 39777 42887 40869 44067
Skatteutgifter 35487.00
36824 37362 37282 37233 37244
Militära Utgifter 26102.32
24272 23892 23512 23338 25625
Asylansökningar 3281.00
2922 3022 2962 2997 2984
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20
35.46 35.54 35.63 35.5 34.65
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Förtroendekommissionen 6.00
9 11 10 9 6
Tillverkning - Pmi 57.50
56.5 56.4 57.1 56.2 52
Tjänster Pmi 59.00
54.1 53.8 55 53.5 52.2
Industriproduktion 1.70
1.74 2.05 1.78 2.02 1.88
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00
0.32 0.56 0.59 0.49 0.47
Manufacturing Produktion 2.40
-0.5 -0.6 0.5 0.3 1
Kapacitetsutnyttjande 82.01
82.2 82.14 82.16 82.16 82.16
Nya Beställningar 31.00
32.84 33.87 34.44 34.76 35.15
Lagerförändringar 1222.00
660 619 505 530 450
Konkurser 619.00
672 656 652 651 650
Företagens Vinster 86499.00
87387 87481 68900 86032 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 82930.00
98558 98835 99100 99009 101000
Bilregistreringar 14078.61
14200 14200 14200 14260 14350
Ledande Ekonomiska Index -0.22
0.1 0.2 0.1 0 0.1
Liten - Affärs - Känsla 7.92
3.51 3.88 3.6 3.81 3.71
Internet hastighet 11063.10
13287 13737 14067 14383 16567
IP-adresser 9859878.00
9930375 9945263 9942116 9949235 9953818
Privat investering 0.40
1 1.01 1.02 1.09 1.25
Gruv Produktion 1.10
1.1 0.9 1.2 2.98 4
Stål Produktion 498.18
495 486 486 487 487
Business Varulager 0.70
0.2 0.5 0.3 0.6 0.4
Konkurrenskraft - Index 5.19
5.21 5.21 5.21 5.19 5.25
Konkurrenskraft Rank 21.00
23 21 23 21 25
Komposit - Pmi 55.60
55.5 55.1 53.9 53.5 56.5
Korruption Index 77.00
77 77 77 77 77
Korruption Placering 13.00
12 11 11 11 8
Lätt Att Göra Affärer 14.00
16 16 16 14 17
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Confidence 102.20
102 101 104 99 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40
0.24 0.28 0.29 0.29 0.29
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60
2.35 2.28 2.3 2.31 2.6
Konsument - Spendera 256004.00
254499 256219 262019 263428 276357
Disponibel Personlig Inkomst 297957.00
299913 301900 303767 305675 325777
Personliga Besparingar 2.10
2.34 2.5 2.49 2.56 2.49
Konsumentkrediter 2728.06
2748 2778 2808 2837 3120
Privat - Sektor - Credit 0.40
0.38 0.4 0.39 0.39 0.39
Hushållen Skuld Till Bnp 121.70
122 122 122 122 123
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.9 10.15
Bensinpriser 1.16
1.16 1.09 1.03 0.97 0.68
Hus Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bygglov -5.00
5.1 -2.2 3.2 0.41 2
Ny - Hem - Försäljning 5188.00
5400 5200 5000 4900 5550
Housing - Index -0.70
1.1 1.2 2 -0.4 2.1
Husägande Betyg 65.00
64 64 64 63.5 64
Byggproduktionen 0.20
1.1 0.8 1.5 0.6 0.2
Konstruktion Pmi 54.00
54.8 55.7 56 55.6 50
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 27.5
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
Social Trygghet För Anställda 2.00
2 2 2 2 2.5
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Temperatur 28.06
18.27 16.54 25.05 26.96 22.17
Utfällning 52.60
26.87 19.33 36.65 71.17 39.33