ÖSTERRIKE - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Österrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
Arbetslöshet 7.00 7 7.4 7 7.3 7.7
Inflation - Betygsätt 2.20 2.4 2.5 2 2.2 2.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalans -146.20 -609 -696 -535 -820 -736
Statsskulden Till Bnp 78.40 75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Lagren Marknaden 3368.91
3273 3235 3197 3160 3014
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.66
0.66 0.71 0.75 0.8 1.02
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.70
0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30
2.8 2.6 1.8 2.1 1.8
BNP 416.60
424 424 448 448 464
Bnp Fasta Priser 82542.37
83468 87401 82667 84276 90665
Bruttonationalprodukt 369.22
358 379 376 361 393
Fasta Bruttoinvesteringar 19940.17
19901 21603 17662 20359 22409
Bnp Per Capita 49129.23
49800 49800 50600 50600 51500
Bnp Per Capita Ppp 45436.69
45649 46058 43949 43949 46773
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.00
7 7.4 7 7.3 7.7
Egenföretagare 3811.60
3809 3706 3691 3751 3734
Arbetslösa Personer 288186.00
305658 347478 327798 306276 322814
Långtidsarbetslöshet 1.70
1.69 1.67 1.7 1.68 1.69
Ungdomsarbetslöshet 9.40
9.48 9.7 9.59 9.62 9.62
Arbetskostnaderna 118.70
114 115 115 120 118
Lediga Jobb 79354.00
77274 70262 70452 74132 72884
Löner 2646.00
2750 2750 2800 2709 2850
Lönerna I Manufacturing 135.80
139 140 142 137 150
Befolkning 8.82
8.82 8.82 8.85 8.85 8.88
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1630.00
1759 1759 1759 1794 1784
Löner Högutbildad 3580.00
3737 3737 3737 3822 3767
Produktivitet 105.80
107 111 105 107 111
Arbetskraftsdeltagande 60.80
61.78 61.41 60.91 61.27 61.37
Levnadslön Familj 1660.00
1750 1750 1800 1851 1800
Levnadslön Individuella 1010.00
1088 1082 1086 1090 1104
Deltid Sysselsättning 1184.60
1175 1186 1192 1191 1203
Heltid 2991.20
3075 3043 3005 3033 3039
Sysselsättning Ändra 0.50
0.39 0.33 0.29 0.26 0.24
Sysselsättningsgraden 72.00
73.3 72.94 72.36 72.87 73.01
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.20
2.4 2.5 2 2.2 2.2
Inflation (Månad) 0.00
0.3 0.7 -0.1 0.1 0.3
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.80
106 108 107 108 112
Konsumentprisindex Kpi 104.90
106 107 107 107 112
Bnp-Deflatorn 115.23
115 116 116 116 119
Producentpriserna 102.80
103 109 104 105 118
Producentpriserna Förändras 3.40
3.1 3.4 3.1 2.8 0.9
Mat Inflation 1.20
2 2.3 1.8 1.9 1.9
KPI bostadshjälpmedel 105.00
105 105 106 106 106
Cpi Transportfordon 104.90
104 105 104 107 109
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0 0.75
Interbankränta -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Penningmängden M1 242799.00
243756 245488 244575 245922 246056
Penningmängden M2 335881.00
336727 338601 337920 339251 339512
Penningmängden M3 338749.00
339691 341363 340617 341780 341855
Valutareserven 19742.00
19621 19507 19496 19487 19486
Banks Balansräkning 824655.86
801663 787539 783927 780315 727538
Lån Till Den Privata Sektorn 752444.00
753482 752618 752187 752025 751867
Privat skuld och BNP 163.00
161 160 160 159 158
Centralbanken Balansräkning 148746.00
148517 148708 148685 148684 148687
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -146.20
-609 -696 -535 -820 -736
Export 13175.00
12369 11189 13674 11918 11689
Import 13321.00
12978 11885 14209 12738 12425
Kurantkonto 5293.00
1476 1220 4150 965 1220
Bytesbalans Till Bnp 1.90
3.2 3.2 3.4 3.4 3.6
Utlandsskulden 566186.00
552861 546572 546218 543594 513398
Kapitalflöden 6911.00
3192 2536 3515 2294 2104
Remitteringar 57.00
57.01 76.32 57.02 76.31 76.26
Turister 5300.04
4000 4200 4300 3800 3900
Guldreserver 280.00
280 280 280 280 280
Terrorism Index 1.52
0.92 0.81 0.83 0.86 1.99
Vapen Sales 22.00
23.22 22.29 21.43 20.58 19.21
Utländska Direktinvesteringar 4293.00
196 258 -44.8 87.36 78.97
Råolja Produktion 14.00
13.88 13.91 13.89 13.89 13.89
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 78.40
75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
Statliga Budgetutskottet -0.70
-0.4 -0.4 0.2 -1.44 0.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -984.00
265 804 1098 971 660
Statliga Utgifter 15983.27
16276 17381 16160 16319 18030
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.10
49.36 48.85 49.16 49.48 50.46
Statliga Intäkter 5086.00
8037 10527 11597 11813 11696
Skatteutgifter 6069.00
7772 9629 10499 10842 11036
Militära Utgifter 2881.09
2831 2823 2820 2817 2848
Statsskuld 290331.00
293649 291852 293680 295508 306966
Asylansökningar 985.00
1218 1220 1219 1220 1219
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tillverkning - Pmi 56.40
56.6 56 55.4 55.1 53.4
Industriproduktion 5.00
5.5 4 3.1 3.6 3
Industriproduktion (Månadsvis) -1.50
0.14 0.23 0.24 0.24 0.24
Manufacturing Produktion 4.80
5.55 5.52 5.49 5.48 5.47
Kapacitetsutnyttjande 88.70
88.2 87.47 86.69 85.97 85.33
Nya Beställningar 128.50
124 124 123 123 123
Bilregistreringar 43731.00
33174 33401 38438 36712 36265
Internet hastighet 14100.00
14361 14591 14438 14426 14654
IP-adresser 2593521.00
2711288 2717211 2712659 2719430 2722684
Stål Produktion 353.52
460 534 560 571 579
Gruv Produktion -6.20
-1.09 0.05 0.2 0.2 0.2
Lagerförändringar 1083.50
680 535 514 507 469
Konkurrenskraft - Index 5.25
5.22 5.22 5.24 5.24 5.24
Konkurrenskraft Rank 18.00
19 19 18 18 18
Förtroendekommissionen 8.40
8.2 6.5 2.1 1.5 1
Lätt Att Göra Affärer 22.00
28 30 29 29 22
Elproduktion 5053.00
5771 5692 5694 5677 5673
Korruption Index 75.00
75 75 75 75 76
Korruption Placering 16.00
16 16 16 16 16
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 8.10
7 5 3 2 -2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60
1.7 -0.3 1.2 -1.5 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.00
1.5 0.3 1.1 0.7 0.5
Konsument - Spendera 40819.20
40814 41395 41272 41676 42940
Personliga Besparingar 7.53
7.87 13.87 14.05 13.14 13.75
Konsumentkrediter 162891.00
163436 164247 165007 165737 171703
Bankernas Utlåningsränta 1.71
1.71 1.71 1.71 1.71 2.46
Hushållen Skuld Till Bnp 49.10
48.66 48.51 48.45 48.39 48.18
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.28
83.78 83.64 83.57 83.5 83.71
Bensinpriser 1.53
1.56 1.47 1.39 1.31 1.04
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Byggproduktionen 7.70
6.88 6.78 6.77 6.78 6.78
Housing - Index 117.50
119 119 119 120 120
Husägande Betyg 55.00
56.75 56.92 56.97 57.02 55.47
Bygglov 16204.00
20566 18966 17599 19375 20904
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 55.00
55 55 55 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.60
39.6 39.6 40 40 40
Social Security Rate För Företag 21.48
21.51 21.51 21.49 21.48 21.53
Social Trygghet För Anställda 18.12
18.13 18.13 18.12 18.11 18.1
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 18.83
126 86.48 68.2 97.53 100
Temperatur 1.39
14.55 1.68 -1.83 10.76 6.38