Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.11 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 2952.01 3171 3129 3086 3045 2963
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.23 0.34 0.37 0.4 0.43 0.51
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
Arbetslöshet 7.30 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Inflation - Betygsätt 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -287.00 -800 -200 -300 -600 -500
Kurantkonto 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Statsskulden Till Bnp 73.80 70 70 70 67 67
Statliga Budgetutskottet 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Tillverkning - Pmi 49.20 55.1 54.8 54.5 53 53.4
Konsument - Confidence -3.40 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 55.00 55 55 55 55 55
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
BNP 416.60 448 448 448 464 464
Bnp Fasta Priser 87197.51 83085 84046 88767 88767 90010
Bruttonationalprodukt 386.09 371 371 393 393 399
Fasta Bruttoinvesteringar 22088.92 19994 20698 22487 22487 22801
Bnp Per Capita 49129.23 50600 50600 50600 51500 51500
Bnp Per Capita Ppp 45436.69 45900 45900 45900 46350 46350
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.30 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Löner 2688.92 2709 2719 2800 2800 2850
Lönerna I Manufacturing 138.30 136 136 146 146 150
Befolkning 8.82 8.85 8.85 8.87 8.92 8.92
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1660.00 1762 1767 1759 1759 1784
Löner Högutbildad 3590.00 3987 4072 3737 3737 3767
Levnadslön Familj 1560.00 1574 1573 1750 1750 1800
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 106.50 107 108 109 108 111
Producentpriserna 102.80 0.4 106 105 105 106
Producentpriserna Förändras 1.50 2.8 2.5 2.1 2.1 0.9
Mat Inflation 1.20 1.9 1.9 2 2 1.9
Cpi Transportfordon 104.80 107 108 106 105 109
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -287.00 -800 -200 -300 -600 -500
Kurantkonto 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Import 13153.00 13700 13400 12400 14700 13200
Export 12867.00 12900 13200 12100 14100 12700
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 73.80 70 70 70 67 67
Statliga Budgetutskottet 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Statliga Utgifter 16992.85 16078 16191 17299 17299 17541
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.50 48 48 48 47.7 47.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 55.00 55 55 55 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Social Security Rate För Företag 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Social Trygghet För Anställda 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tillverkning - Pmi 49.20 55.1 54.8 54.5 53 53.4
Industriproduktion 5.90 3.6 3.2 2.8 2.8 3
Förtroendekommissionen -4.10 -2 -1.7 -1.6 -1.2 -2.6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -3.40 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.00 1.8 2.5 1.1 1.3 0.9
Konsument - Spendera 41057.80 40996 41038 41797 41797 42382
Bankernas Utlåningsränta 1.80 1.75 1.75 1.75 2 2
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Bensinpriser 1.47 1.35 1.32 1.29 1.26 1.26
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bygglov 15564.00 19370 20540 19740 18100 20360


Österrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.