ÖSTERRIKE - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Österrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Arbetslöshet 9.00 8.4 7.2 7.4 9.2 7.7
Inflation - Betygsätt 1.80 2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -746.00 -348 -369 -368 -368 -368
Statsskulden Till Bnp 83.60 83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
Marknader Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
Lagren Marknaden 3453.43
3497 3387 3280 3176 2457
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.78
1.12 1.34 1.61 1.92 3.97
BNP Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.90
0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90
2.5 2.4 2.4 2.5 2.2
BNP 386.43
372 381 390 424 464
Bnp Fasta Priser 84946.36
80678 80794 81442 83864 81987
Bruttonationalprodukt 369.22
369 369 369 369 369
Fasta Bruttoinvesteringar 20977.50
17128 18860 19403 20811 20236
Bnp Per Capita 47703.91
48010 48010 48010 48010 48190
Bnp Per Capita Ppp 44143.70
43937 43983 44029 44075 43406
Labour Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbetslöshet 9.00
8.4 7.2 7.4 9.2 7.7
Egenföretagare 3648.70
3676 3701 3659 3680 3681
Arbetslösa Personer 364650.00
335675 286441 285912 273338 218768
Långtidsarbetslöshet 1.90
1.81 1.76 1.74 1.7 1.51
Ungdomsarbetslöshet 9.40
9.54 9.39 9.32 9.24 8.65
Arbetskostnaderna 112.20
110 114 112 113 113
Lediga Jobb 62867.00
64758 56685 59641 62686 59470
Löner 2646.00
2750 2750 2750 2750 2850
Lönerna I Manufacturing 134.30
135 137 139 140 150
Befolkning 8.77
8.81 8.81 8.81 8.81 8.88
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1630.00
1759 1759 1759 1759 1800
Löner Högutbildad 3580.00
3737 3737 3737 3737 3826
Produktivitet 109.50
108 107 106 106 106
Arbetskraftsdeltagande 61.80
60.67 61.03 61.48 61.2 60.98
Levnadslön Familj 1660.00
1750 1750 1750 1750 1800
Levnadslön Individuella 1010.00
1101 1095 1088 1082 1104
Deltid Sysselsättning 1147.30
1144 1138 1137 1136 1123
Heltid 3080.50
2966 3003 3043 3016 3005
Sysselsättning Ändra 0.40
0.29 0.25 0.24 0.23 0.24
Sysselsättningsgraden 72.90
71.29 72.01 72.45 71.86 71.62
Priser Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflation - Betygsätt 1.80
2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
Inflation (Månad) 0.30
0.51 0.23 0.17 0.5 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.10
104 103 103 104 104
Konsumentprisindex Kpi 103.90
107 109 103 112 122
Bnp-Deflatorn 113.53
114 114 114 113 113
Producentpriserna 101.30
108 108 99.88 109 118
Producentpriserna Förändras 1.30
1.1 1 0.9 0.8 2.5
Mat Inflation 1.20
1.53 2.53 2.86 1.84 2.4
Cpi Transportfordon 102.20
102 102 101 101 101
Pengar Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.33
-0.31 -0.26 -0.2 -0.13 0.65
Penningmängden M1 229542.00
233009 233468 229816 224392 218138
Penningmängden M2 327192.00
327393 323718 320119 318306 318544
Penningmängden M3 330290.00
331349 327844 323684 321784 323090
Valutareserven 20108.00
20558 22321 21940 20220 20417
Banks Balansräkning 824655.86
809251 798408 787566 776723 630802
Lån Till Den Privata Sektorn 748229.00
750603 751107 751148 751151 751151
Privat skuld och BNP 163.00
162 161 160 159 152
Centralbanken Balansräkning 148274.00
148714 148336 144751 141264 143301
Handel Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalans -746.00
-348 -369 -368 -368 -368
Export 10739.00
12982 10888 12544 11431 11828
Import 11485.00
12954 11789 12653 12040 12293
Kurantkonto 1575.00
3569 1522 1476 1087 1221
Bytesbalans Till Bnp 2.10
3.2 3.2 3.2 3.2 3.6
Utlandsskulden 569242.00
564803 560764 559217 557696 547879
Kapitalflöden 4555.00
1474 2387 2232 809 868
Remitteringar 57.00
72.75 74.32 73.89 74.01 73.99
Turister 3632.40
3600 3500 3500 3500 3500
Guldreserver 279.99
280 281 282 282 288
Terrorism Index 1.52
1.15 1.03 0.92 0.81 1.99
Vapen Sales 14.00
35.79 35.99 36.19 36.39 40.3
Utländska Direktinvesteringar 3946.00
1509 1912 1721 1664 1681
Råolja Produktion 14.00
14.49 14.74 14.99 15.22 16.85
Regeringen Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Statsskulden Till Bnp 83.60
83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
Statliga Budgetutskottet -1.60
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -3033.00
-5236 -4537 -4655 -4826 -4750
Statliga Utgifter 17328.92
16292 16190 16180 16179 16179
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.10
51.76 51.72 51.68 51.64 52.43
Statliga Intäkter 4055.00
20420 49461 25560 34307 34713
Skatteutgifter 7088.00
29412 53962 29468 41303 39207
Militära Utgifter 2828.90
2828 2872 2916 2960 3000
Asylansökningar 1420.00
2240 2998 3415 3582 3609
Business Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tillverkning - Pmi 59.20
59.39 59.05 58.57 53.8 52.9
Industriproduktion 3.50
3.25 3.07 2.95 2.86 2.71
Industriproduktion (Månadsvis) -1.00
0.15 0.21 0.22 0.22 0.22
Manufacturing Produktion 4.80
4.62 4.45 4.31 4.19 3.8
Kapacitetsutnyttjande 88.80
87.96 88.58 88.04 87.27 85.38
Nya Beställningar 125.40
124 122 119 117 111
Bilregistreringar 31807.00
31300 33412 35962 37704 38438
Internet hastighet 14100.00
13961 13940 13898 13744 12281
IP-adresser 2593521.00
2522737 2449415 2381173 2337882 2188239
Stål Produktion 658.16
685 676 680 680 680
Gruv Produktion 4.20
2.58 1.87 1.68 1.64 1.64
Lagerförändringar 1083.50
569 932 676 857 783
Konkurrenskraft - Index 5.25
5.19 5.19 5.19 5.19 5.12
Konkurrenskraft Rank 18.00
16 16 16 16 19
Förtroendekommissionen 12.60
11.16 8.13 4.89 -5.5 -3.7
Lätt Att Göra Affärer 22.00
23 25 26 28 30
Elproduktion 6620.00
5946 6060 5923 5926 5918
Korruption Index 75.00
77 76 75 75 76
Korruption Placering 17.00
15 15 16 16 16
Konsument Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konsument - Confidence 13.00
6 7 8 9 5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70
-0.53 0.79 0.24 0.9 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.70
0.29 1.04 1.61 0.7 0.7
Konsument - Spendera 40338.80
40254 40201 40168 40148 40114
Personliga Besparingar 7.53
14.49 13.79 8.24 14.42 14.73
Konsumentkrediter 160143.00
159822 158892 158415 158744 159139
Bankernas Utlåningsränta 1.69
1.68 1.7 1.69 1.69 1.7
Hushållen Skuld Till Bnp 49.50
50.02 50.07 50.06 50.06 50.06
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.28
84.26 84.04 83.82 83.6 81.96
Bensinpriser 1.38
1.53 1.39 1.34 1.31 1.3
Hus Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Byggproduktionen 2.30
3.2 3.15 3.2 3.22 3.27
Housing - Index 114.75
113 112 110 109 101
Husägande Betyg 55.00
55.72 56.14 56.56 56.98 55.32
Bygglov 20576.00
16618 18943 19714 17263 17652
Skatter Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 28
Personliga Skattesats 55.00
55 55 55 55 51
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.60
39.6 39.6 39.6 39.6 40
Social Security Rate För Företag 21.48
21.57 21.57 21.57 21.57 21.7
Social Trygghet För Anställda 18.12
18.12 18.12 18.12 18.12 18.06
Klimat Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Utfällning 18.83
68.06 111 126 86.48 100
Temperatur 1.39
-1.82 10.58 14.55 1.68 6.38