ÖSTERRIKE - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Österrike - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
Arbetslöshet 7.10 7.2 7.4 9.2 8 7.7
Inflation - Betygsätt 1.90 2.2 2.4 2.5 2 2.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalans -485.00 -220 -480 -640 -680 -510
Statsskulden Till Bnp 78.40 74.4 74.4 74.4 69.9 65.1
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 1.16
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
Lagren Marknaden 3270.65
3287 3176 3068 2964 2582
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.70
0.86 1.02 1.22 1.45 2.91
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80
0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40
2.4 2.4 2.5 2.3 2.2
BNP 386.43
392 397 424 448 464
Bnp Fasta Priser 81205.03
81677 83303 87316 83073 91378
Bruttonationalprodukt 369.22
358 358 378 378 396
Fasta Bruttoinvesteringar 17349.56
19286 19861 21582 17749 22586
Bnp Per Capita 47703.91
48010 48010 48010 48100 48190
Bnp Per Capita Ppp 44143.70
44088 43998 43909 43949 43805
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 7.10
7.2 7.4 9.2 8 7.7
Egenföretagare 3700.70
3702 3671 3667 3684 3679
Arbetslösa Personer 286147.00
283118 333044 355624 323026 329452
Långtidsarbetslöshet 1.80
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Ungdomsarbetslöshet 9.90
9.75 9.8 9.8 9.79 9.79
Arbetskostnaderna 113.30
118 114 114 115 117
Lediga Jobb 75568.00
76477 70865 65081 67943 69003
Löner 2646.00
2750 2750 2750 2800 2850
Lönerna I Manufacturing 135.30
137 139 140 142 150
Befolkning 8.77
8.81 8.81 8.81 8.85 8.88
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1630.00
1759 1759 1759 1759 1784
Löner Högutbildad 3580.00
3737 3737 3737 3767 3767
Produktivitet 104.20
104 106 109 104 109
Arbetskraftsdeltagande 61.40
61.42 61.59 61.44 61.57 61.5
Levnadslön Familj 1660.00
1750 1750 1750 1800 1800
Levnadslön Individuella 1010.00
1010 1010 1010 1010 1010
Deltid Sysselsättning 1171.80
1167 1171 1170 1169 1160
Heltid 3042.90
3046 3059 3047 3057 3052
Sysselsättning Ändra 0.50
0.43 0.37 0.31 0.28 0.24
Sysselsättningsgraden 72.70
72.55 72.55 72.55 72.55 72.55
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.90
2.2 2.4 2.5 2 2.2
Inflation (Månad) 0.20
0.06 0.28 0.5 0.17 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.40
105 106 108 107 112
Konsumentprisindex Kpi 104.90
105 106 107 107 112
Bnp-Deflatorn 114.61
115 115 116 116 119
Producentpriserna 101.60
101 101 102 102 106
Producentpriserna Förändras 1.40
1 0.9 0.8 1 2.5
Mat Inflation 1.90
1.67 1.84 1.79 1.79 1.79
KPI bostadshjälpmedel 104.50
105 105 105 106 106
Cpi Transportfordon 104.20
103 104 105 104 109
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0 0.75
Interbankränta -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Penningmängden M1 242083.00
245956 249526 253122 253544 256271
Penningmängden M2 335504.00
338066 340554 343413 343539 345771
Penningmängden M3 338142.00
340192 341896 343964 343618 344895
Valutareserven 21089.00
21229 21405 21440 21452 21456
Banks Balansräkning 824655.86
815787 801663 787539 783927 727538
Lån Till Den Privata Sektorn 753426.00
753221 755341 756411 756763 757130
Privat skuld och BNP 163.00
162 161 160 160 158
Centralbanken Balansräkning 148445.00
147994 147983 148020 148027 148024
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -485.00
-220 -480 -640 -680 -510
Export 13574.00
12120 12340 11150 13440 12050
Import 14059.00
12340 12820 11790 14120 12560
Kurantkonto 2288.00
1522 1476 1220 4150 1220
Bytesbalans Till Bnp 1.90
3.2 3.2 3.2 3.4 3.6
Utlandsskulden 558261.00
552917 544817 537393 533665 489141
Kapitalflöden 2238.00
3517 3762 3675 3706 3698
Remitteringar 76.00
69.66 69.66 69.66 69.66 69.66
Turister 2471.95
2600 3600 3000 3800 3100
Guldreserver 280.00
280 280 280 280 280
Terrorism Index 1.52
1.03 0.92 0.81 0.83 1.99
Vapen Sales 22.00
22 22 22 22 22
Utländska Direktinvesteringar 4947.00
-477 -277 -734 -436 -467
Råolja Produktion 15.00
14.48 14.44 14.44 14.44 14.44
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 78.40
74.4 74.4 74.4 69.9 65.1
Statliga Budgetutskottet -0.70
-0.4 -0.4 -0.4 0.2 0.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -2411.00
-669 782 924 1033 639
Statliga Utgifter 15874.70
16022 16244 17364 16240 18172
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.10
51.82 51.8 51.78 51.84 52.48
Statliga Intäkter 4129.00
8241 12019 13470 13636 13380
Skatteutgifter 6540.00
8910 11237 12255 12603 12741
Militära Utgifter 2881.09
2871 2902 2932 2933 2958
Asylansökningar 1110.00
1221 1218 1220 1219 1219
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Tillverkning - Pmi 57.30
56.5 55.6 56 55.4 53.4
Industriproduktion 3.90
4.26 4.27 4.28 4.28 4.28
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60
0.16 0.23 0.23 0.23 0.23
Manufacturing Produktion 4.40
4.99 4.9 4.84 4.81 4.78
Kapacitetsutnyttjande 88.70
88.32 88.04 87.87 87.77 87.62
Nya Beställningar 128.70
124 123 122 122 122
Bilregistreringar 43959.00
41778 31463 35306 37980 35973
Internet hastighet 14100.00
13940 13898 13744 13628 12281
IP-adresser 2593521.00
2449415 2381173 2337882 2277695 2188239
Stål Produktion 636.60
650 658 658 658 658
Gruv Produktion -17.30
-4.5 -0.49 0.05 0.03 0
Lagerförändringar 1083.50
917 738 850 779 807
Konkurrenskraft - Index 5.25
5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
Konkurrenskraft Rank 18.00
16 16 16 20 19
Förtroendekommissionen 10.80
10.74 10.11 -5.5 9.67 -3.7
Lätt Att Göra Affärer 22.00
25 26 28 28 30
Elproduktion 6006.00
5867 5713 5678 5674 5666
Korruption Index 75.00
75 75 75 75 75
Korruption Placering 16.00
16 16 16 16 16
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Confidence 11.20
7 8 9 10.96 5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50
0.41 0.08 0.9 0.04 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80
0.48 0.49 0.7 0.5 0.7
Konsument - Spendera 40542.60
40505 40734 41354 41475 43278
Personliga Besparingar 7.53
10.65 10.65 10.65 10.65 10.65
Konsumentkrediter 160360.00
160801 161382 161949 162493 167223
Bankernas Utlåningsränta 1.74
1.74 1.74 1.74 1.74 2.49
Hushållen Skuld Till Bnp 49.10
48.76 48.66 48.51 48.45 48.18
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.28
84.04 83.82 83.6 83.49 81.96
Bensinpriser 1.52
1.52 1.43 1.35 1.27 0.89
Hus Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Byggproduktionen 1.10
4.42 5.07 5.15 5.14 5.14
Housing - Index 116.51
114 114 114 114 114
Husägande Betyg 55.00
55.24 55.93 56.61 56.71 55.38
Bygglov 17904.00
18943 19714 17263 16828 17652
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 55.00
55 55 55 53 51
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.60
39.6 39.6 39.6 40 40
Social Security Rate För Företag 21.48
21.57 21.57 21.57 21.54 21.7
Social Trygghet För Anställda 18.12
18.12 18.12 18.12 18.11 18.06
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Utfällning 18.83
111 126 86.48 68.2 100
Temperatur 1.39
10.58 14.55 1.68 -1.83 6.38