Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8
Arbetslöshet 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 2.70 2.5 2.4 2.3 2.4 4
Ränta 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 8
Handelsbalans 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
Kurantkonto 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 10 10 10 7.5
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 3 3 3 3 2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8
BNP 46.94 49 49 49 49 50
Bnp Fasta Priser 81681.00 18564 38771 60043 74892 76989
Fasta Bruttoinvesteringar 3513.30 2338 3601 3608 3612 3713
Bnp Per Capita 5769.00 5868 5868 5868 5868 5871
Bnp Per Capita Ppp 16011.00 17101 17101 17101 17101 17101
Bruttonationalprodukt 75956.30 69125 69125 69260 69328 71269
Bnp Från Jordbruk 509.20 180 522 523 523 538
Bnp Från Entreprenad 499.90 297 512 513 514 528
Bnp Från Tillverkning 328.80 305 337 338 338 347
Bnp Från Mining 2425.00 2542 2486 2490 2493 2563
Bnp Från Offentlig Förvaltning 124.10 103 127 127 128 131
Bnp Från Tjänster 648.40 543 665 666 667 685
Bnp Från Transport 893.00 768 915 917 918 944
Bnp Från Verktyg 31.60 32.6 32.39 32.45 32.48 33.39
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Egenföretagare 4879.30 5008 5008 5008 5008 5008
Arbetslösa Personer 253.80 245 245 245 245 245
Minimilöner 143.00 151 151 151 151 159
Befolkning 9.90 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2
Levnadslön Familj 940.00 772 772 772 775 795
Levnadslön Individuella 865.00 482 482 482 485 485
Löner 623.10 560 560 560 570 570
Löner Högutbildad 666.00 670 670 670 680 720
Lönerna I Manufacturing 554.10 590 590 590 620 620
Löner Lågutbildade 341.00 415 415 415 440 450
Pensionsåldern Män 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 2.5 2.4 2.3 2.4 4
Inflation (Månad) 0.60 0.5 -0.3 -0.3 0.7 0.6
Mat Inflation 3.80 4 3.5 3 3.5 3.5
Exportpriserna 127.10 105 105 105 105 105
Konsumentprisindex Kpi 163.96 160 160 164 166 173
Importpriserna 123.40 102 102 102 102 102
Producentpriserna 105.00 117 117 117 121 139
Producentpriserna Förändras 2.00 9 12 12 15 15
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 8
Penningmängden M2 18238.60 14190 14190 14190 14500 14500
Värde Ränta 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.78
Valutareserven 6183.10 6650 6950 7050 7350 8150
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
Kurantkonto 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 10 10 10 7.5
Import 3077246.60 2380000 2380000 2380000 2791100 2791100
Export 5085411.30 4799000 4799000 4799000 4900000 4900000
Råolja Produktion 726.00 725 790 800 800 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 915.00 830 830 830 815 815
Turister 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 3 3 3 3 2.5
Militära Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Statliga Utgifter 2265.80 1749 2322 2327 2329 2394
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24
Regeringen Budgetutskottet Värde 205.20 -280 -280 -280 -590 -590
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion -2.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index 2.20 2.4 2.3 2.7 3.1 3.1
Gruv Produktion 0.40 6 6 6 5.8 5.8
Bilregistreringar 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar -126.80 36.6 36.6 36.6 22.9 22.9
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.47 0.48 0.5 0.51 0.51
Disponibel Personlig Inkomst 53688.60 55031 55031 55138 55192 56737
Konsument - Spendera 11296.40 11125 11579 11601 11613 11938


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.