Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
Arbetslöshet 5.20 5 5 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Ränta 8.00 8 7.75 7.75 8 8.5
Handelsbalans 348851.00 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
BNP 46.94 57 57 65 65 65
Bnp Fasta Priser 44473.10 59090 81872 18564 38771 84164
Fasta Bruttoinvesteringar 2638.80 4971 4958 2705 2705 5097
Bnp Per Capita 5769.00 6138 6138 6159 6159 6159
Bnp Per Capita Ppp 16011.00 16150 16150 17101 17101 17101
Bruttonationalprodukt 67439.50 68991 69193 69125 69125 71130
Bnp Från Jordbruk 175.20 709 372 180 180 382
Bnp Från Entreprenad 290.10 811 920 297 297 946
Bnp Från Tillverkning 297.90 332 381 305 305 392
Bnp Från Mining 2479.90 3620 4071 2542 2542 4185
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99.50 189 226 102 102 232
Bnp Från Tjänster 529.70 613 743 543 543 764
Bnp Från Transport 746.70 1007 1036 765 765 1065
Bnp Från Verktyg 31.90 30.38 42.78 32.7 32.7 43.98
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.20 5 5 4.9 4.9 4.9
Arbetslösa Personer 251.70 249 249 245 245 245
Minimilöner 143.00 143 143 151 151 151
Befolkning 9.90 10 9.9 10 10 10
Levnadslön Familj 940.00 772 772 772 772 775
Levnadslön Individuella 865.00 482 482 482 482 485
Löner 585.20 557 560 560 560 570
Löner Högutbildad 666.00 670 670 670 670 680
Lönerna I Manufacturing 554.00 590 590 590 590 620
Löner Lågutbildade 341.00 415 415 415 415 440
Pensionsåldern Män 63.50 64 64 64.5 64.5 64.5
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Inflation (Månad) -0.30 0.7 0.6 0.5 -0.3 0.7
Mat Inflation 3.30 4.7 5 5 5 4.5
Konsumentprisindex Kpi 156.04 159 160 160 160 164
Producentpriserna 107.39 136 121 121 117 139
Producentpriserna Förändras 5.60 3 3 9 12 15
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 8.00 8 7.75 7.75 8 8.5
Penningmängden M2 16182.20 14150 14190 14190 14190 14500
Värde Ränta 10.28 10.28 10.03 10.03 10.28 10.53
Valutareserven 5939.40 5630 5650 5650 5650 5750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 348851.00 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Import 4754916.00 2319500 2380000 2380000 2380000 2791100
Export 5103166.00 4727000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råolja Produktion 784.00 750 770 765 790 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 809.00 845 830 830 830 815
Turister 13455.00 17500 17500 19000 19000 19000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Statliga Utgifter 1984.20 2228 2384 2034 2034 2451
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.4 26.4 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 1.80 -0.8 -0.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion -2.00 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index 2.50 2.1 2.4 2 2.3 3.1
Gruv Produktion 0.40 6.2 6 6 6 5.8
Bilregistreringar 1170672.00 1159000 1160000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar -120.20 41.1 36.6 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.52 0.5 0.49 0.47 0.48
Disponibel Personlig Inkomst 44983.30 46018 46153 46108 46108 47445
Konsument - Spendera 11099.90 10931 11388 11377 11377 11707


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.