Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 25.71 3.2 3.2 2.8 1.6 1.6
Arbetslöshet 6.27 5.7 5.7 5.5 5.7 5.1
Inflation - Betygsätt 6.20 5.2 4.5 3.1 3.6 3.6
Ränta 7.25 7 7 7 7 7
Handelsbalans 2887327.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 2061.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Statsskulden Till Bnp 20.10 31 31 31 31 31
Statliga Budgetutskottet -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 25.71 3.2 3.2 2.8 1.6 1.6
BNP 42.61 50 50 50 51 51
Bnp Fasta Priser 80688.20 74750 19527 41192 64638 75946
Fasta Bruttoinvesteringar 3281.20 3629 2723 3386 3373 7131
Bnp Per Capita 5072.90 5890 5890 5890 5890 5890
Bnp Per Capita Ppp 13699.67 14650 14650 14650 14650 14650
Bruttonationalprodukt 72005.60 73193 74310 74310 74022 75499
Bnp Från Jordbruk 559.90 751 192 578 576 430
Bnp Från Entreprenad 420.50 850 252 434 432 895
Bnp Från Tillverkning 402.80 353 372 416 414 499
Bnp Från Mining 2222.20 3808 2319 2293 2284 3772
Bnp Från Offentlig Förvaltning 150.50 213 177 155 155 172
Bnp Från Tjänster 611.40 652 588 631 629 792
Bnp Från Transport 1075.60 1072 886 1110 1106 1122
Bnp Från Verktyg 35.60 32.67 37.56 36.74 36.6 39.74

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 6.27 5.7 5.7 5.5 5.7 5.1
Egenföretagare 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
Arbetslösa Personer 375.90 245 245 245 245 245
Minimilöner 250.00 290 290 290 340 340
Befolkning 10.07 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3
Löner 722.90 570 570 570 570 570
Lönerna I Manufacturing 644.40 620 620 620 620 620
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 6.20 5.2 4.5 3.1 3.6 3.6
Producentprisinflation (månadsvis) 18.60 15 12 8 8 5
Inflation (Månad) 1.50 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Importpriserna 127.90 102 102 102 102 102
Mat Inflation 7.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
Exportpriserna 127.10 105 105 105 105 105
Konsumentprisindex Kpi 176.90 171 183 176 180 179
Producentpriserna Förändras 65.60 20 10 10 8 8

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 7.25 7 7 7 7 7
Penningmängden M2 22743.70 14500 14500 14500 14500 14500
Värde Ränta 8.69 8.43 8.69 8.69 8.69 8.69
Valutareserven 6455.30 8150 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 2887327.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 2061.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Import 2652770.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Export 5540097.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råolja Produktion 700.05 750 810 830 860 950
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1235.00 815 815 815 815 815
Turister 2304.00 9000 9000 9000 12000 12000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 20.10 31 31 31 31 31
Statliga Budgetutskottet -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5
Militära Utgifter 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regeringen Budgetutskottet Värde 159.70 -590 -590 -590 -590 -590
Statliga Utgifter 3117.80 2379 3102 3218 3205 3619
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.50 24 24 24 24 24

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion 4.50 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion 10.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Bilregistreringar 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar 752.20 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruv Produktion 0.60 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46
Disponibel Personlig Inkomst 55726.10 48821 57509 57509 57286 58429
Konsument - Spendera 11660.70 11864 11581 12034 11987 11527


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.