Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
Arbetslöshet 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Inflation - Betygsätt 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Ränta 6.50 6.25 6 6 6 6
Handelsbalans 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
BNP 48.05 44 50 50 50 50
Bnp Fasta Priser 45962.50 84410 78005 17497 28249 86605
Fasta Bruttoinvesteringar 2973.70 3538 5481 5481 5900 3629
Bnp Per Capita 5880.00 5750 5850 5850 5850 5850
Bnp Per Capita Ppp 14403.90 14100 14300 14300 14300 14300
Bruttonationalprodukt 75956.30 71338 72538 72538 78083 73193
Bnp Från Jordbruk 181.70 732 374 374 403 751
Bnp Från Entreprenad 250.10 828 798 798 859 850
Bnp Från Tillverkning 356.20 345 378 378 407 353
Bnp Från Mining 2401.70 3711 3775 3775 4064 3808
Bnp Från Offentlig Förvaltning 157.50 208 154 154 166 213
Bnp Från Tjänster 540.50 635 725 725 781 652
Bnp Från Transport 809.00 1045 998 998 1075 1072
Bnp Från Verktyg 36.80 31.84 41.83 41.83 45.03 32.67

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Egenföretagare 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbetslösa Personer 251.60 255 255 245 245 245
Minimilöner 250.00 250 290 290 290 290
Befolkning 10.00 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2
Pensionsåldern Män 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Löner 715.40 570 570 570 570 570
Lönerna I Manufacturing 631.40 620 620 620 620 620

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Inflation (Månad) 0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Importpriserna 123.40 102 102 102 102 102
Mat Inflation 5.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Exportpriserna 127.10 105 105 105 105 105
Konsumentprisindex Kpi 165.09 166 166 170 170 171
Producentpriserna 6.50 139 114 70.2 76.02 160
Producentpriserna Förändras -29.10 8 8 8 15 15

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 6.50 6.25 6 6 6 6
Penningmängden M2 17927.60 14500 14500 14500 14500 14500
Värde Ränta 9.69 6.43 9.69 9.44 9.44 8.43
Valutareserven 6393.80 7350 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Export 4463169.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råolja Produktion 644.00 800 800 800 800 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 915.00 815 815 815 815 815
Turister 12777.00 6000 9000 9000 9000 9000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Militära Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regeringen Budgetutskottet Värde 401.50 -590 -590 -590 -590 -590
Statliga Utgifter 1900.70 2319 2439 2439 2626 2379
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index -3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilregistreringar 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar 255.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruv Produktion -1.20 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.48 0.48 0.46 0.43 0.45
Disponibel Personlig Inkomst 53688.60 47584 51273 51273 55192 48821
Konsument - Spendera 11226.80 11563 11674 11674 12567 11864


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.