Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 35.51 2.8 3.2 3.2 3.2 1.6
Arbetslöshet 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
Inflation - Betygsätt 4.80 3.3 3 3.2 2.5 3.6
Ränta 6.50 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75
Handelsbalans 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Statsskulden Till Bnp 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
Statliga Budgetutskottet -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 35.51 2.8 3.2 3.2 3.2 1.6
BNP 42.61 50 50 50 50 51
Bnp Fasta Priser 47262.30 53532 74750 19527 41192 75946
Fasta Bruttoinvesteringar 2638.20 5113 3629 2723 2723 7131
Bnp Per Capita 5593.22 5850 5850 5850 5850 5890
Bnp Per Capita Ppp 13699.67 14300 14300 14300 14300 14650
Bruttonationalprodukt 78178.20 72538 73193 73193 73193 74859
Bnp Från Jordbruk 185.70 739 751 192 192 430
Bnp Från Entreprenad 242.70 784 850 250 250 895
Bnp Från Tillverkning 360.30 390 353 372 372 499
Bnp Från Mining 2246.70 3247 3808 2319 2319 3772
Bnp Från Offentlig Förvaltning 171.10 189 213 177 177 172
Bnp Från Tjänster 534.80 631 652 552 552 792
Bnp Från Transport 859.00 1065 1072 886 886 1122
Bnp Från Verktyg 36.40 31.25 32.67 37.56 37.56 39.74

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
Egenföretagare 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbetslösa Personer 251.60 245 245 245 245 245
Minimilöner 250.00 290 290 290 290 340
Befolkning 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Pensionsåldern Män 65.00 64.5 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 61.5 62 62 62 62
Löner 724.20 570 570 570 570 570
Lönerna I Manufacturing 632.30 620 620 620 620 620

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 4.80 3.3 3 3.2 2.5 3.6
Importpriserna 127.90 102 102 102 102 102
Mat Inflation 5.40 2.5 2.5 3.8 3.8 3.5
Exportpriserna 127.10 105 105 105 105 105
Konsumentprisindex Kpi 170.30 166 168 179 173 174
Producentpriserna 3.10 -7.13 14.58 4.86 5.98 16.77
Producentpriserna Förändras 54.10 8 8 8 15 15
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.3 0.2 0.4 0.6

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 6.50 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75
Penningmängden M2 21840.90 14500 14500 14500 14500 14500
Värde Ränta 8.69 8.69 8.43 8.94 8.94 8.94
Valutareserven 6455.30 7350 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Import 2291785.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Export 3840624.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råolja Produktion 669.90 800 850 850 850 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1400.00 815 815 815 815 815
Turister 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
Statliga Budgetutskottet -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Statliga Utgifter 2886.80 2826 2379 2979 2979 3619
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.50 26.1 24 24 24 24
Regeringen Budgetutskottet Värde 367.70 -590 -590 -590 -590 -590
Militära Utgifter 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -3.60 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion 11.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index 3.60 4.5 3 2.5 2 3
Bilregistreringar 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar 856.40 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruv Produktion -5.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Disponibel Personlig Inkomst 57035.00 51273 48821 48821 48821 52913
Bensinpriser 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46
Konsument - Spendera 11221.80 11327 11864 11581 11581 11527


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.