Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Ränta 7.75 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Handelsbalans 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 11 11 11 11
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
BNP 46.94 57 65 65 65 65
Bnp Fasta Priser 58464.20 82271 11772 18564 38771 84410
Fasta Bruttoinvesteringar 2638.80 3448 3428 2705 2705 3538
Bnp Per Capita 5769.00 6138 6159 6159 6159 6159
Bnp Per Capita Ppp 16011.00 16150 17101 17101 17101 17101
Bruttonationalprodukt 67439.50 69530 69125 69125 69125 71338
Bnp Från Jordbruk 175.20 714 710 180 180 732
Bnp Från Entreprenad 290.10 807 802 297 297 828
Bnp Från Tillverkning 297.90 336 334 305 305 345
Bnp Från Mining 2479.90 3617 3596 2542 2542 3711
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99.50 202 201 102 102 208
Bnp Från Tjänster 529.70 619 616 543 543 635
Bnp Från Transport 746.70 1019 1013 765 765 1045
Bnp Från Verktyg 31.90 31.03 30.85 32.7 32.7 31.84
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbetslösa Personer 253.80 249 245 245 245 245
Minimilöner 143.00 143 151 151 151 151
Befolkning 9.90 9.94 9.97 9.97 9.97 9.97
Levnadslön Familj 940.00 772 772 772 772 775
Levnadslön Individuella 865.00 482 482 482 482 485
Löner 589.30 560 560 560 560 570
Löner Högutbildad 666.00 670 670 670 670 680
Lönerna I Manufacturing 554.10 590 590 590 590 620
Löner Lågutbildade 341.00 415 415 415 415 440
Pensionsåldern Män 63.50 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Inflation (Månad) 0.40 0.6 0.5 -0.3 -0.3 0.7
Mat Inflation 3.70 4 5 3.5 3 3.5
Konsumentprisindex Kpi 161.36 161 161 160 160 166
Producentpriserna 104.30 121 121 121 117 139
Producentpriserna Förändras 3.10 3 9 12 12 15
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 7.75 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Penningmängden M2 16217.40 14190 14190 14190 14190 14500
Värde Ränta 10.28 6.43 6.43 10.03 10.28 6.43
Valutareserven 6034.10 6250 6650 6950 7050 7350
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 11 11 11 11
Import 4754916.00 2380000 2380000 2380000 2380000 2791100
Export 5103166.00 4799000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råolja Produktion 786.00 770 765 790 800 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 915.00 830 830 830 830 815
Turister 12777.00 17500 19000 19000 19000 19000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Statliga Utgifter 1984.20 2260 2247 2034 2034 2319
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.4 26.1 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 1.80 -0.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion -2.00 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index 2.50 2.4 2.4 2.3 2.7 3.1
Gruv Produktion -0.10 6 6 6 6 5.8
Bilregistreringar 1170672.00 1160000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar 86.20 36.6 36.6 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41
Disponibel Personlig Inkomst 53688.60 46378 46108 46108 46108 47584
Konsument - Spendera 10579.20 11270 11205 11377 11377 11563


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.