Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
Arbetslöshet 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Ränta 8.50 7.5 7 7 7 7
Handelsbalans 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
BNP 46.94 57 57 65 65 65
Bnp Fasta Priser 30608.70 59784 82271 11772 11772 84410
Fasta Bruttoinvesteringar 4832.40 3461 3448 3428 3428 3538
Bnp Per Capita 5769.00 6138 6138 6159 6159 6159
Bnp Per Capita Ppp 16011.00 16150 16150 17101 17101 17101
Bruttonationalprodukt 67439.50 69800 69530 69125 69125 71338
Bnp Från Jordbruk 362.20 716 714 710 710 732
Bnp Från Entreprenad 896.70 810 807 802 802 828
Bnp Från Tillverkning 371.30 337 336 334 334 345
Bnp Från Mining 3968.20 3631 3617 3596 3596 3711
Bnp Från Offentlig Förvaltning 220.40 203 202 201 201 208
Bnp Från Tjänster 724.50 622 619 616 616 635
Bnp Från Transport 1010.00 1023 1019 1013 1013 1045
Bnp Från Verktyg 41.70 31.15 31.03 30.85 30.85 31.84
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Arbetslösa Personer 251.70 249 249 245 245 245
Minimilöner 143.00 143 143 151 151 151
Befolkning 9.90 10 9.9 10 10 10
Levnadslön Familj 940.00 772 772 772 772 775
Levnadslön Individuella 865.00 482 482 482 482 485
Löner 581.20 557 560 560 560 570
Löner Högutbildad 666.00 670 670 670 670 680
Lönerna I Manufacturing 554.00 590 590 590 590 620
Löner Lågutbildade 341.00 415 415 415 415 440
Pensionsåldern Män 63.50 64 64 64.5 64.5 64.5
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Inflation (Månad) -0.50 0.7 0.6 0.5 -0.3 0.7
Mat Inflation 2.70 4.7 5 5 5 4.5
Konsumentprisindex Kpi 156.35 159 161 161 161 166
Producentpriserna 107.10 136 121 121 117 139
Producentpriserna Förändras 7.60 3 3 9 12 15
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 8.50 7.5 7 7 7 7
Penningmängden M2 15491.80 14150 14190 14190 14190 14500
Värde Ränta 8.43 7.43 6.93 6.93 6.93 6.93
Valutareserven 5870.90 5630 5650 5650 5650 5750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Kurantkonto 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Import 2260684.90 2319500 2380000 2380000 2380000 2791100
Export 4746834.40 4727000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råolja Produktion 805.00 803 805 805 805 803
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1176.00 845 830 830 830 815
Turister 13455.00 17500 17500 19000 19000 19000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Statliga Budgetutskottet -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Statliga Utgifter 2323.80 2269 2260 2247 2247 2319
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.4 26.4 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 1.80 -0.8 -0.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion -2.00 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index 2.40 1.9 2 2 2 3.1
Gruv Produktion 1.08 6.2 6 6 6 5.8
Bilregistreringar 1147437.00 1159000 1160000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar -120.20 41.1 36.6 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.5 0.49 0.48 0.48 0.48
Disponibel Personlig Inkomst 44983.30 46558 46378 46108 46108 47584
Konsument - Spendera 11099.90 11314 11270 11205 11205 11563


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.