Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
Arbetslöshet 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Inflation - Betygsätt 3.00 2.1 2 2 2.6 4
Ränta 6.75 6.75 6.25 6 6 6
Handelsbalans 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
BNP 48.05 44 44 50 50 50
Bnp Fasta Priser 33803.90 55833 78005 17497 28249 80190
Fasta Bruttoinvesteringar 5739.30 3895 5481 5481 5900 5635
Bnp Per Capita 5880.00 5750 5750 5850 5850 5850
Bnp Per Capita Ppp 14403.90 14100 14100 14300 14300 14300
Bruttonationalprodukt 75956.30 72538 72538 72538 78083 74569
Bnp Från Jordbruk 391.70 674 374 374 403 385
Bnp Från Entreprenad 835.40 765 798 798 859 820
Bnp Från Tillverkning 395.70 351 378 378 407 388
Bnp Från Mining 3953.10 3395 3775 3775 4064 3881
Bnp Från Offentlig Förvaltning 161.40 176 154 154 166 158
Bnp Från Tjänster 759.50 594 725 725 781 746
Bnp Från Transport 1045.40 949 998 998 1075 1026
Bnp Från Verktyg 43.80 29.03 41.83 41.83 45.03 43

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Egenföretagare 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbetslösa Personer 251.60 255 255 255 245 245
Minimilöner 250.00 250 250 290 290 290
Befolkning 10.00 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2
Pensionsåldern Män 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Löner 728.90 560 570 570 570 570
Lönerna I Manufacturing 631.40 590 620 620 620 620

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.00 2.1 2 2 2.6 4
Inflation (Månad) -0.30 0.3 0.7 0.7 0.7 0.6
Importpriserna 123.40 102 102 102 102 102
Mat Inflation 5.50 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Exportpriserna 127.10 105 105 105 105 105
Konsumentprisindex Kpi 166.09 164 166 168 169 173
Producentpriserna 66.10 98.56 114 70.2 76.02 131
Producentpriserna Förändras -26.70 -5.5 8 8 15 15

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 6.75 6.75 6.25 6 6 6
Penningmängden M2 17169.10 14190 14500 14500 14500 14500
Värde Ränta 9.69 9.69 9.19 8.94 8.94 8.94
Valutareserven 6393.80 7050 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Kurantkonto 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Bytesbalans Till Bnp 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2380000 2791100 2791100 2791100 2791100
Export 4463169.00 4799000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råolja Produktion 767.00 800 800 800 800 850
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 915.00 830 815 815 815 815
Turister 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Statliga Budgetutskottet -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Militära Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regeringen Budgetutskottet Värde 291.90 -280 -590 -590 -590 -590
Statliga Utgifter 2554.40 2322 2439 2439 2626 2508
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Manufacturing Produktion 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledande Ekonomiska Index -2.70 -1.5 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilregistreringar 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerförändringar 803.00 36.6 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruv Produktion -1.20 -0.5 1.5 2.5 2.5 2.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 5.8 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Disponibel Personlig Inkomst 53688.60 51273 51273 51273 55192 52708
Konsument - Spendera 12224.60 11245 11674 11674 12567 12001


Azerbajdzjan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.