Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.00 1 1 1 1 1

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 8.3 8.3 8.3 8.3
Arbetslöshet 25.60 18 11 11 11 11
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 2 2 2.1 2.1
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -530.00 -615 -615 -615 -615 -607
Kurantkonto -460.80 -250 -250 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -16 -8 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 83.80 70.9 70.9 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.40 -6.7 -3 -3 -3 -3
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 8.3 8.3 8.3 8.3
BNP 11.25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
Bnp Per Capita 23971.11 25700 26800 26800 26800 26800
Bnp Per Capita Ppp 30764.12 34200 36000 36000 36000 36000

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 25.60 18 11 11 11 11
Befolkning 0.39 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 2 2 2.1 2.1
Konsumentprisindex Kpi 110.30 114 111 112 113 113
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Värde Ränta 0.45 1.24 0.45 0.95 0.95 0.95
Valutareserven 2296.25 1980 1980 1980 1980 1980

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -530.00 -615 -615 -615 -615 -607
Kurantkonto -460.80 -250 -250 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -16 -8 -8 -8 -8
Import 691.50 790 790 790 790 787
Export 161.40 175 175 175 175 180
Turister 135.10 200 200 200 200 500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 83.80 70.9 70.9 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.40 -6.7 -3 -3 -3 -3

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bankernas Utlåningsränta 9.85 9.85 10.35 10.35 10.35 10.35

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygglov 267.00 380 380 380 380 380


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.