Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.00 1 1 1 1 1

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
Arbetslöshet 9.50 13 13 12 12 12
Inflation - Betygsätt 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
Ränta 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
Kurantkonto 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 66.80 75 75 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
BNP 12.83 11.7 11.7 12.6 12.6 12.6
Bnp Per Capita 27477.96 27000 27000 27200 27200 27200
Bnp Per Capita Ppp 35782.80 33650 33650 34000 34000 34000

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 9.50 13 13 12 12 12
Befolkning 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.42

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
Inflation (Månad) -0.50 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 108.30 110 110 110 110 112

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 0.59 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Valutareserven 2033.90 1960 1980 1980 1980 1980

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
Kurantkonto 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
Import 703.70 760 785 750 750 790
Export 113.70 180 155 165 165 175
Turister 711.70 350 590 620 650 720

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 66.80 75 75 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bankernas Utlåningsränta 11.05 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.