Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.6 2.6 2.7 2.3 2.7
Arbetslöshet 10.10 11 12.75 13 13 13
Inflation - Betygsätt 3.60 2.9 2.7 2.5 2.3 2.4
Handelsbalans -498.90 -640 -635 -635 -635 -630
Kurantkonto 32.60 -375 -400 -400 -400 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -11 -11 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 64.60 76 76 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.30 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.6 2.6 2.7 2.3 2.7
BNP 12.16 13 13 13.6 13.6 13.6
Bnp Per Capita 27484.38 26900 26900 27100 27100 27100
Bnp Per Capita Ppp 28705.28 27850 27850 28000 28000 28000
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 10.10 11 12.75 13 13 13
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.60 2.9 2.7 2.5 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 108.07 109 109 109 109 111
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 0.85 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
Valutareserven 1563.00 1960 1960 1960 1960 1980
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -498.90 -640 -635 -635 -635 -630
Kurantkonto 32.60 -375 -400 -400 -400 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -11 -11 -9 -9 -9
Import 645.10 765 780 780 780 785
Export 146.10 125 145 145 145 155
Turister 589.10 810 860 860 860 880
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 64.60 76 76 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.30 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 10.8 10.8 10.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankernas Utlåningsränta 11.30 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.