Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
Arbetslöshet 10.10 11 11.35 12.75 13 13
Inflation - Betygsätt 2.70 3 2.9 2.7 2.5 2.4
Handelsbalans -586.00 -635 -640 -635 -635 -630
Kurantkonto -638.60 -375 -588 -400 -400 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -11 -11 -11 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 64.60 76 76 76 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.30 -6.6 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
BNP 12.16 13 13 13 13.6 13.6
Bnp Per Capita 26538.95 26900 26900 26900 27100 27100
Bnp Per Capita Ppp 27717.85 27850 27850 27850 28000 28000
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 10.10 11 11.35 12.75 13 13
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 3 2.9 2.7 2.5 2.4
Konsumentprisindex Kpi 106.72 108 110 109 109 111
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Värde Ränta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
Valutareserven 1181.70 1940 1960 1960 1960 1980
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -586.00 -635 -640 -635 -635 -630
Kurantkonto -638.60 -375 -588 -400 -400 -450
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -11 -11 -11 -9 -9
Import 731.60 820 765 780 780 785
Export 145.50 185 125 145 145 155
Turister 400.50 790 810 860 860 880
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 64.60 76 76 76 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.30 -6.6 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 9.8 10.8 10.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bankernas Utlåningsränta 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.