Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.00 1 1 1 1 1

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 2 8.3 8.3 8.3
Arbetslöshet 25.60 18 18 11 11 11
Inflation - Betygsätt 1.39 1.7 1.8 2 2 2.1
Ränta 4.00 4 4 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -572.30 -630 -630 -630 -630 -615
Kurantkonto -991.20 -220 -250 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -23 -23 -17 -17 -17
Statsskulden Till Bnp 83.80 70 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 2 8.3 8.3 8.3
BNP 11.25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
Bnp Per Capita 23971.11 27200 27200 27200 27200 27300
Bnp Per Capita Ppp 30764.12 34000 34000 34000 34000 34600

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 25.60 18 18 11 11 11
Befolkning 0.39 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.39 1.7 1.8 2 2 2.1
Inflation (Månad) 0.90 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 109.70 110 114 114 111 113

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4.5 4.5 4.5
Värde Ränta 0.45 0.45 1.24 0.45 0.95 0.95
Valutareserven 2047.01 1980 1980 1980 1980 1980

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -572.30 -630 -630 -630 -630 -615
Kurantkonto -991.20 -220 -250 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -23 -23 -17 -17 -17
Export 114.20 165 175 175 175 180
Import 686.60 750 790 790 790 787
Turister 23.60 150 200 200 200 500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 83.80 70 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bankernas Utlåningsränta 9.69 9.69 11.05 9.69 10.19 10.19

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygglov 267.00 380 380 380 380 380


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.