Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.00 1 1 1 1 1

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 2 2 8.3 8.3
Arbetslöshet 9.50 12 12 12 11 11
Inflation - Betygsätt 1.20 1.6 1.7 1.8 2 2.1
Ränta 4.00 4 4 4 4.5 4.5
Handelsbalans -540.50 -630 -585 -630 -630 -615
Kurantkonto -843.20 -210 -220 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -23 -23 -23 -17 -17
Statsskulden Till Bnp 66.80 70 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -1.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.80 2 2 2 8.3 8.3
BNP 12.83 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
Bnp Per Capita 27477.96 27200 27200 27200 27200 27300
Bnp Per Capita Ppp 35782.80 34000 34000 34000 34000 34600

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 9.50 12 12 12 11 11
Befolkning 0.38 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.20 1.6 1.7 1.8 2 2.1
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 109.70 110 109 114 111 113

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4.5 4.5
Värde Ränta 0.45 0.45 0.45 1.24 0.45 0.45
Valutareserven 2380.60 1980 1980 1980 1980 1980

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -540.50 -630 -585 -630 -630 -615
Kurantkonto -843.20 -210 -220 -250 -250 -310
Bytesbalans Till Bnp -17.60 -23 -23 -23 -17 -17
Import 652.90 750 750 790 790 787
Export 112.40 165 165 175 175 180
Turister 13.20 115 150 200 200 500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 66.80 70 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -1.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Social Security Rate För Företag 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Social Trygghet För Anställda 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bankernas Utlåningsränta 9.69 9.69 9.69 11.05 9.69 9.69

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygglov 267.00 350 380 380 380 380


Bahamas - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.