Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Lagren Marknaden 3340.10 3235 3163 3093 3024 2887
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.24 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -12.20 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.50 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
Arbetslöshet 5.50 6.9 7.2 7.5 7 6.5
Inflation - Betygsätt 0.73 0.5 0.6 1 1.6 1.8
Inflation (Månad) 0.22 0.2 0.3 0.2 0 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 591.60 3750 1090 100 2500 1090
Kurantkonto 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 98.60 114 114 111 111 111
Statliga Budgetutskottet -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen -13.90 -11 -9 -6 -5 -3
Konsument - Confidence -20.00 -17 -16 -13 -10 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.10 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -12.20 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.50 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
BNP 529.61 495 495 512 512 512
Bnp Fasta Priser 107561.00 108891 107444 109927 122082 110882
Bruttonationalprodukt 110364.70 114488 112779 112793 125264 116388
Fasta Bruttoinvesteringar 26141.00 26475 26140 26716 29670 26976
Bnp Per Capita 47540.90 46000 46000 47400 47400 47400
Bnp Per Capita Ppp 51707.80 50600 50600 51500 51500 51500
Bnp Från Jordbruk 333.00 437 260 340 378 268
Bnp Från Entreprenad 4896.00 4861 5591 5004 5557 5770
Bnp Från Tillverkning 15374.00 14973 15363 15712 17449 15854
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13901.00 13091 14330 14207 15778 14789
Bnp Från Tjänster 17090.00 17720 18401 17466 19397 18990

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.50 6.9 7.2 7.5 7 6.5
Arbetskostnaderna 107.80 108 107 109 109 109
Minimilöner 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
Löne Tillväxt 3.40 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2
Befolkning 11.46 11.53 11.53 11.59 11.59 11.59
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lönerna I Manufacturing 129.20 99.17 131 131 131 133

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.73 0.5 0.6 1 1.6 1.8
Inflation (Månad) 0.22 0.2 0.3 0.2 0 0.4
Konsumentprisindex Kpi 109.76 109 110 111 111 112
Kärna Konsumentprisindexet 108.68 108 109 109 110 111
Kärna Inflation Rate 3.10 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8
Producentpriserna 109.50 116 119 114 110 121
Mat Inflation 3.66 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.33 108 109 109 110 111
Producentpriserna Förändras -6.30 -0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
Cpi Transportfordon 107.59 108 109 108 108 111

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 591.60 3750 1090 100 2500 1090
Kurantkonto 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
Import 25335.20 29050 29000 32000 31000 29500
Export 25926.80 32800 30500 32100 33500 31000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 98.60 114 114 111 111 111
Statliga Budgetutskottet -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Statliga Utgifter 24832.00 25011 24686 25378 28184 25475
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.20 59.3 59.3 54.5 54.5 54.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Social Security Rate För Företag 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -13.90 -11 -9 -6 -5 -3
Industriproduktion -28.00 -7.4 -5 3.5 4.8 5.2
Industriproduktion (Månadsvis) 5.30 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -20.00 -17 -16 -13 -10 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.10 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.10 0.5 0.8 1.2 1.4 1.3
Konsument - Spendera 53677.00 56029 55298 54858 60923 57068
Disponibel Personlig Inkomst 85654.60 91200 89682 87539 97218 92552
Bankernas Utlåningsränta 1.59 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Bensinpriser 1.65 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
Konsumentkrediter 7504064.00 7519153 7308586 7756676 8517113 7542461

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen -9.50 -2 -1 18 7 0.5


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.