Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 3497.32 3387 3347 3307 3268 3191
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.09 0.3 0.32 0.34 0.35 0.39
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
Arbetslöshet 5.70 5.7 5.6 5.6 5.4 5.3
Inflation - Betygsätt 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Inflation (Månad) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -506.30 1820 1495 980 580 1090
Kurantkonto -3783.00 -670 -1300 -250 220 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Förtroendekommissionen -4.90 -3.3 -3.2 -3.5 -4 -6.5
Konsument - Confidence -7.00 -7 -5 -4 -5 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
BNP 492.68 498 498 498 500 500
Bnp Fasta Priser 110396.00 110808 110992 111622 112052 112738
Bruttonationalprodukt 115494.90 113155 114473 117112 117227 118283
Fasta Bruttoinvesteringar 26780.00 25688 25662 26590 26616 26856
Bnp Per Capita 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
Bnp Per Capita Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
Bnp Från Jordbruk 629.00 822 814 601 602 607
Bnp Från Entreprenad 4972.00 5257 4639 5395 5401 5449
Bnp Från Tillverkning 16163.00 16092 15689 16502 16518 16667
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13994.00 14560 13381 15122 15137 15273
Bnp Från Tjänster 18547.00 19137 18380 19464 19483 19658
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.70 5.7 5.6 5.6 5.4 5.3
Minimilöner 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
Befolkning 11.41 11.47 11.47 11.47 11.53 11.53
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
Löner 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
Löner Högutbildad 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
Lönerna I Manufacturing 124.50 113 96.74 96.81 96.81 99.7
Löner Lågutbildade 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Inflation (Månad) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.93 109 111 111 111 114
Kärna Konsumentprisindexet 106.34 106 107 107 108 109
Producentpriserna 117.60 120 122 122 123 126
Mat Inflation 0.71 0.6 0.7 1 1.1 0.9
Producentpriserna Förändras 4.00 3.9 3.6 3.5 3.7 3.1
Cpi Transportfordon 107.97 108 110 109 109 112
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -506.30 1820 1495 980 580 1090
Kurantkonto -3783.00 -670 -1300 -250 220 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Import 32551.40 32780 31150 32620 33620 33310
Export 32045.10 34600 32645 33600 34200 34400
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 25204.00 25321 25340 25550 25575 25805
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.40 52.3 52.3 52.3 52.5 52.5
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Social Security Rate För Företag 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen -4.90 -3.3 -3.2 -3.5 -4 -6.5
Industriproduktion 7.20 6.3 6.3 10.6 5.5 4.2
Industriproduktion (Månadsvis) 2.80 1.5 -0.5 0.2 0.6 0.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -7.00 -7 -5 -4 -5 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.90 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
Konsument - Spendera 55660.00 56153 55971 55914 56495 56473
Bankernas Utlåningsränta 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.81
Bensinpriser 1.76 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.