Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.22 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Lagren Marknaden 4044.07 3928 3841 3756 3672 3505
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.08 0.14 0.15 0.17 0.18 0.22

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 10.5 4.3 5.1 7.3 3
Arbetslöshet 5.80 7 7.4 7.7 7.2 7
Inflation - Betygsätt 1.23 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Inflation (Månad) 0.33 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 1089.40 1090 100 1090 1090 1090
Kurantkonto -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -1 -1 -1 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 114.10 116 116 116 118 118
Statliga Budgetutskottet -9.40 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Förtroendekommissionen 4.40 2 1.5 1 0.8 2.5
Konsument - Confidence -6.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 34 34 34
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 10.5 4.3 5.1 7.3 3
BNP 529.61 512 512 512 512 530
Bnp Fasta Priser 106254.00 104599 110787 111673 114011 115023
Bruttonationalprodukt 118400.80 117181 120084 124439 127044 128172
Fasta Bruttoinvesteringar 26607.00 23571 24703 27964 28549 28803
Bnp Per Capita 47540.90 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Capita Ppp 51707.80 51500 51500 51500 51500 52000
Bnp Från Jordbruk 398.00 512 840 418 427 431
Bnp Från Entreprenad 5883.00 5157 5137 6183 6312 6369
Bnp Från Tillverkning 16101.00 14838 15478 16922 17276 17430
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14568.00 15916 13885 15311 15631 15770
Bnp Från Tjänster 16864.00 15290 16964 17724 18095 18256

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.80 7 7.4 7.7 7.2 7
Arbetskostnaderna 111.60 120 107 123 123 123
Minimilöner 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Löne Tillväxt -1.50 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lönerna I Manufacturing 127.10 99.7 131 103 103 103

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.23 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Inflation (Månad) 0.33 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 110.88 110 111 117 112 114
Kärna Konsumentprisindexet 108.70 108 109 110 110 110
Kärna Inflation Rate 0.80 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Producentpriserna 122.50 111 113 118 123 120
Mat Inflation -1.19 -0.5 0.1 0.8 1 1.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.07 109 110 116 112 113
Producentpriserna Förändras 8.00 1 1 2.2 2.2 1.8
Cpi Transportfordon 110.71 107 108 115 111 112

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 1089.40 1090 100 1090 1090 1090
Kurantkonto -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -1 -1 -1 -1.5 -1.5
Import 28588.40 31000 31000 29500 29500 30000
Export 29677.80 33500 33500 31000 31000 31150

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 114.10 116 116 116 118 118
Statliga Budgetutskottet -9.40 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -9279.00 2400 2400 3584 3584 3584
Statliga Utgifter 25117.00 25064 26780 26398 26951 27190
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.20 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 34 34 34
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Social Security Rate För Företag 27.50 32.5 27.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 4.40 2 1.5 1 0.8 2.5
Industriproduktion 0.10 9.5 5.2 3.5 3.3 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) -3.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -6.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 13.80 1.5 3.5 2.8 3.1 1.9
Konsument - Spendera 52137.00 51880 57919 54796 55943 56440
Disponibel Personlig Inkomst 92777.80 89081 94121 97509 99551 100435
Bankernas Utlåningsränta 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Bensinpriser 1.87 1.64 1.56 1.38 1.41 1.34
Konsumentkrediter 7387560.00 8291991 7802313 7801141 7926852 8035175

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen -10.90 2.5 0.9 2.1 0.7 1.5


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.