Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 1.18
Lagren Marknaden 3844.98 3736 3653 3572 3493 3334
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.05 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.10 0.1 0.8 1.4 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.10 2.2 13.5 5 3.2 2.2
Arbetslöshet 5.80 6.4 7 7 6.5 6.2
Inflation - Betygsätt 0.46 0.8 1.2 1 0.8 2
Inflation (Månad) 0.22 0.2 0 0 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 1709.50 1090 100 2500 1090 1090
Kurantkonto -2586.00 -1100 -1900 -1900 -1500 -700
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.2
Statsskulden Till Bnp 98.60 116 116 116 116 118
Statliga Budgetutskottet -1.90 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.7
Förtroendekommissionen -4.40 -6 -5 -4 -3 -7
Konsument - Confidence -9.00 -13 -8 -9 -10 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.90 1.9 0.7 -0.5 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 34 34
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 50 53.7 53.7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.10 0.1 0.8 1.4 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.10 2.2 13.5 5 3.2 2.2
BNP 529.61 512 512 512 512 530
Bnp Fasta Priser 106220.00 109927 107439 111531 109619 112031
Bruttonationalprodukt 115133.20 112793 120362 120890 118817 121431
Fasta Bruttoinvesteringar 23685.00 26716 24211 24869 24443 24981
Bnp Per Capita 47540.90 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Capita Ppp 51707.80 51500 51500 51500 51500 52000
Bnp Från Jordbruk 805.00 340 526 845 831 849
Bnp Från Entreprenad 4925.00 5004 5297 5171 5083 5194
Bnp Från Tillverkning 14840.00 15712 15241 15582 15315 15652
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13313.00 14207 16349 13979 13739 14041
Bnp Från Tjänster 16265.00 17466 15705 17078 16785 17155

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.80 6.4 7 7 6.5 6.2
Arbetskostnaderna 110.80 120 107 109 123 123
Minimilöner 1625.72 1626 1695 1695 1695 1740
Löne Tillväxt 0.40 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2
Befolkning 11.46 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lönerna I Manufacturing 102.90 99.7 131 131 103 103

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.46 0.8 1.2 1 0.8 2
Inflation (Månad) 0.22 0.2 0 0 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 110.21 110 111 111 110 113
Kärna Konsumentprisindexet 106.58 108 109 109 110 110
Kärna Inflation Rate 1.40 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
Producentpriserna 118.00 111 111 113 118 120
Mat Inflation -0.21 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.78 109 110 109 110 112
Producentpriserna Förändras 0.30 -1.9 1 1 2.2 1.8
Cpi Transportfordon 108.98 107 107 108 109 111

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 1709.50 1090 100 2500 1090 1090
Kurantkonto -2586.00 -1100 -1900 -1900 -1500 -700
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.2
Import 29516.30 32000 31000 31000 29500 30000
Export 31225.80 32100 33500 33500 31000 31150

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 98.60 116 116 116 116 118
Statliga Budgetutskottet -1.90 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -9279.00 2400 2400 2400 3584 3584
Statliga Utgifter 25676.00 25378 25744 26960 26498 27081
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.20 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 34 34
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 50 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Social Security Rate För Företag 27.50 32.5 27.5 27.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -4.40 -6 -5 -4 -3 -7
Industriproduktion -4.60 3.5 9.5 6.1 5.2 5.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -9.00 -13 -8 -9 -10 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.90 1.9 0.7 -0.5 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.60 1.2 8.5 3.7 4.5 2.2
Konsument - Spendera 55531.00 54858 53288 58308 57308 58569
Disponibel Personlig Inkomst 90240.50 87539 91499 94753 93128 95177
Bankernas Utlåningsränta 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Bensinpriser 1.81 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34
Konsumentkrediter 7413126.00 7756676 8517113 7854677 7674108 7842938

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Byggproduktionen -13.00 18 7 7 0.5 3


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.