Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Lagren Marknaden 3929.05 3859 3812 3765 3720 3629
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.3 1.1 1.2 1 0.9
Arbetslöshet 5.60 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Inflation - Betygsätt 0.39 0.4 1.6 1.6 1.5 1.5
Inflation (Månad) 0.06 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 1293.00 980 980 580 1000 1090
Kurantkonto -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen -3.90 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Konsument - Confidence -6.00 -6 -5 -7 -6 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.3 1.1 1.2 1 0.9
BNP 531.77 532 554 554 554 554
Bnp Fasta Priser 111099.00 110934 110666 111962 112210 111933
Bruttonationalprodukt 118700.00 119122 116986 120124 119887 120194
Fasta Bruttoinvesteringar 27258.00 27025 26864 27493 27531 27268
Bnp Per Capita 46683.20 46550 48000 48000 48000 48000
Bnp Per Capita Ppp 43217.95 43300 43500 43500 43500 43500
Bnp Från Jordbruk 446.00 332 375 470 450 335
Bnp Från Entreprenad 4998.00 5645 5053 5628 5048 5696
Bnp Från Tillverkning 15169.00 15842 15688 15794 15321 15985
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13317.00 14851 13857 14594 13450 14985
Bnp Från Tjänster 18246.00 19263 18600 19234 18428 19437
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.60 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Minimilöner 1593.81 1594 1595 1595 1595 1595
Löne Tillväxt 3.10 1.5 1.2 1 1.3 1.4
Befolkning 11.41 11.45 11.49 11.49 11.49 11.49
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 1580.00 1627 1627 1599 1596 1676
Löner Högutbildad 3050.00 3141 3141 3087 3081 3235
Lönerna I Manufacturing 102.80 96.81 96.81 104 104 99.7
Löner Lågutbildade 1890.00 1947 1947 1913 1909 2005
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.39 0.4 1.6 1.6 1.5 1.5
Inflation (Månad) 0.06 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Konsumentprisindex Kpi 108.90 109 111 111 110 110
Kärna Konsumentprisindexet 106.60 107 107 108 108 108
Producentpriserna 117.60 119 120 119 119 122
Mat Inflation 0.21 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
Producentpriserna Förändras -2.10 0.5 1.6 2 2.2 2.5
Cpi Transportfordon 107.84 106 108 109 109 108
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 1293.00 980 980 580 1000 1090
Kurantkonto -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 29882.80 32620 33620 32500 32250 32900
Export 31175.80 33150 34200 33500 32800 33100
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 25582.00 25280 25377 25770 25838 25508
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.40 52.3 52.5 52.5 52.5 52.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Social Security Rate För Företag 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -3.90 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Industriproduktion 6.00 5.1 5.5 5.8 4.7 4.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.80 0.2 0.2 0.1 -0.3 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -6.00 -6 -5 -7 -6 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.40 1.9 0.5 1 0.8 1.4
Konsument - Spendera 57162.00 56784 56773 57488 57734 57295
Bankernas Utlåningsränta 1.57 1.59 1.84 1.57 1.57 1.84
Bensinpriser 1.61 1.47 1.43 1.39 1.35 1.27


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.