Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 3520.87 3483 3440 3398 3357 3276
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.32 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.5 1.4 1
Arbetslöshet 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
Inflation - Betygsätt 1.42 1.4 1.2 1.6 1.6 1.5
Inflation (Månad) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -98.30 1495 980 980 580 1090
Kurantkonto 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 100 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Förtroendekommissionen -5.00 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
Konsument - Confidence -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 34 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.5 1.4 1
BNP 531.77 532 532 554 554 554
Bnp Fasta Priser 110396.00 111407 111567 111677 112052 113352
Bruttonationalprodukt 115575.30 115841 115613 115727 117227 117463
Fasta Bruttoinvesteringar 26780.00 25969 26590 26616 26616 27016
Bnp Per Capita 46683.20 46550 46550 48000 48000 48000
Bnp Per Capita Ppp 43217.95 43300 43300 43500 43500 43500
Bnp Från Jordbruk 629.00 824 601 602 602 611
Bnp Från Entreprenad 4972.00 4695 5395 5401 5401 5482
Bnp Från Tillverkning 16163.00 15876 16502 16518 16518 16766
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13994.00 13541 15122 15137 15137 15364
Bnp Från Tjänster 18547.00 18600 19464 19483 19483 19775
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
Minimilöner 1593.81 1594 1594 1595 1595 1595
Befolkning 11.41 11.47 11.47 11.53 11.53 11.53
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 1580.00 1647 1627 1627 1627 1676
Löner 3489.00 3546 3548 3548 3548 3654
Löner Högutbildad 3050.00 3180 3141 3141 3141 3235
Lönerna I Manufacturing 124.50 96.74 96.81 96.81 96.81 99.7
Löner Lågutbildade 1890.00 1925 1947 1947 1947 2005
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.42 1.4 1.2 1.6 1.6 1.5
Inflation (Månad) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
Konsumentprisindex Kpi 108.96 109 110 111 111 111
Kärna Konsumentprisindexet 105.40 106 107 107 108 108
Producentpriserna 116.80 122 122 123 122 126
Mat Inflation 1.07 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
Producentpriserna Förändras 1.10 3.6 3.5 3.7 3.9 3.1
Cpi Transportfordon 108.10 108 108 108 109 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -98.30 1495 980 980 580 1090
Kurantkonto 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Import 30465.50 31150 32620 33620 33500 33310
Export 30367.20 34600 33600 34200 33500 34400
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 100 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 25204.00 25643 25550 25575 25575 25959
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.40 52.3 52.3 52.5 52.5 52.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 34 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Social Security Rate För Företag 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -5.00 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
Industriproduktion 5.40 6.3 10.6 5.5 5.8 4.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.10 -0.5 0.2 0.2 0.1 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.00 1.5 1.9 0.5 1 1.4
Konsument - Spendera 55660.00 56192 55914 55969 56495 56809
Bankernas Utlåningsränta 1.58 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Bensinpriser 1.65 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.