Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Lagren Marknaden 4204.14 4095 3988 3885 3784 3590
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.15 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.70 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.90 4 4.3 3.9 3.5 3
Arbetslöshet 6.40 5.6 5.2 5 5 4.9
Inflation - Betygsätt 2.86 2.7 2.2 1.8 1.7 1.6
Inflation (Månad) -0.25 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 2390.10 2000 2000 1500 2200 1500
Kurantkonto 4197.00 -250 1900 -150 -200 -380
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Statsskulden Till Bnp 114.10 116 115 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -9.40 -6.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Förtroendekommissionen 4.00 5.5 6.2 8 5.5 4.8
Konsument - Confidence 8.00 5 2 2 -1 -2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 -0.2 1 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 34 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.70 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.90 4 4.3 3.9 3.5 3
BNP 515.33 575 610 610 610 610
Bnp Fasta Priser 109446.00 115166 110677 112232 113714 113997
Bruttonationalprodukt 118660.20 119342 122774 123763 123288 126457
Fasta Bruttoinvesteringar 27800.00 27448 27711 28549 28884 28542
Bnp Per Capita 44361.25 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Capita Ppp 48210.03 50500 52500 52500 52500 52500
Bnp Från Jordbruk 919.00 621 414 649 955 426
Bnp Från Entreprenad 5774.00 5570 6099 5433 5999 6282
Bnp Från Tillverkning 16725.00 17034 16759 17130 17377 17261
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14477.00 15610 15266 14430 15042 15724
Bnp Från Tjänster 17261.00 20092 17518 17105 17934 18043

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.40 5.6 5.2 5 5 4.9
Arbetskostnaderna 111.20 123 112 110 113 113
Minimilöner 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Löne Tillväxt 11.33 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Lönerna I Manufacturing 116.40 129 104 118 118 130

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.86 2.7 2.2 1.8 1.7 1.6
Inflation (Månad) -0.25 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 112.55 117 112 113 113 114
Kärna Konsumentprisindexet 109.59 110 111 112 112 113
Kärna Inflation Rate 1.60 1.8 2.4 2.4 2.6 2.5
Producentpriserna 134.00 138 138 140 140 142
Mat Inflation -0.98 1.2 2 2.3 1 0.9
Harmoniserade Konsumentprisindexet 112.35 112 112 113 114 113
Producentpriserna Förändras 20.00 19.5 12.3 8.9 4.5 2.5
Cpi Transportfordon 113.50 114 114 114 114 114

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 2390.10 2000 2000 1500 2200 1500
Kurantkonto 4197.00 -250 1900 -150 -200 -380
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Import 33489.40 32500 37500 35500 35800 33500
Export 35879.50 34500 39500 37000 38000 35000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 114.10 116 115 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -9.40 -6.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -42318.10 3584 3584 3584 3584 3584
Statliga Utgifter 27224.00 26374 27159 27433 28286 27973
Offentliga Utgifterna Till Bnp 60.00 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 34 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Social Security Rate För Företag 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 4.00 5.5 6.2 8 5.5 4.8
Industriproduktion 29.90 3.5 3.3 1.9 1.9 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 8.00 5 2 2 -1 -2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 -0.2 1 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -4.90 2.8 3.1 2.3 2.3 1.9
Konsument - Spendera 54276.00 57718 53924 54687 56393 55542
Disponibel Personlig Inkomst 93248.20 94871 96493 97258 96885 99388
Bankernas Utlåningsränta 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Bensinpriser 1.93 1.83 1.74 1.65 1.57 1.49
Konsumentkrediter 7230790.00 7719493 7705225 7606643 7483868 7951077

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Byggproduktionen -2.50 2.1 0.7 0.5 0.5 1.5


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.