Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 3775.08 3667 3621 3575 3529 3440
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.11 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
Arbetslöshet 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Inflation - Betygsätt 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
Inflation (Månad) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 1446.10 980 980 580 1000 1090
Kurantkonto -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Konsument - Confidence -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
BNP 531.77 532 554 554 554 554
Bnp Fasta Priser 110710.00 111567 111677 111674 112039 113352
Bruttonationalprodukt 115575.30 115613 115727 116847 116962 117463
Fasta Bruttoinvesteringar 26768.00 26590 26616 27075 27089 27016
Bnp Per Capita 46683.20 46550 48000 48000 48000 48000
Bnp Per Capita Ppp 43217.95 43300 43500 43500 43500 43500
Bnp Från Jordbruk 736.00 601 602 636 745 611
Bnp Från Entreprenad 5382.00 5395 5401 5027 5447 5482
Bnp Från Tillverkning 16118.00 16502 16518 16341 16311 16766
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14555.00 15122 15137 14148 14730 15364
Bnp Från Tjänster 19116.00 19464 19483 18751 19345 19775
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
Minimilöner 1593.81 1594 1595 1595 1595 1595
Löne Tillväxt 2.10 1.5 1.2 1 1.3 1.4
Befolkning 11.41 11.45 11.49 11.49 11.49 11.49
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 1580.00 1627 1627 1599 1596 1676
Löner 3489.00 3548 3548 3531 3524 3654
Löner Högutbildad 3050.00 3141 3141 3087 3081 3235
Lönerna I Manufacturing 102.80 96.81 96.81 104 104 99.7
Löner Lågutbildade 1890.00 1947 1947 1913 1909 2005
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
Inflation (Månad) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
Konsumentprisindex Kpi 108.44 111 111 111 111 114
Kärna Konsumentprisindexet 106.40 107 107 108 108 108
Producentpriserna 115.50 122 123 120 119 128
Mat Inflation 0.14 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
Producentpriserna Förändras -1.20 0.5 1.6 2 2.2 2.5
Cpi Transportfordon 107.29 109 109 108 109 112
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 1446.10 980 980 580 1000 1090
Kurantkonto -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
Bytesbalans Till Bnp -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 26476.00 32620 33620 32500 32250 32900
Export 27922.10 33150 34200 33500 32800 33100
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 102.00 101 101 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 25429.00 25550 25575 25481 25734 25959
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.40 52.3 52.5 52.5 52.5 52.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 34 34 29 29 29
Personliga Skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Social Security Rate För Företag 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Social Trygghet För Anställda 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
Industriproduktion 2.40 10.6 5.5 5.8 4.7 4.2
Industriproduktion (Månadsvis) -6.50 0.2 0.2 0.1 -0.3 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.20 1.9 0.5 1 0.8 1.4
Konsument - Spendera 55853.00 55914 55969 56272 56523 56809
Bankernas Utlåningsränta 1.58 1.59 1.84 1.57 1.57 1.84
Bensinpriser 1.61 1.49 1.45 1.4 1.35 1.45


Belgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.