Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Lagren Marknaden 1034.52 1008 994 980 967 941
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
Arbetslöshet 6.40 6.1 5.8 5.8 5.5 5.6
Inflation - Betygsätt 3.20 3 2.9 2.7 2.5 2.3
Inflation (Månad) 0.20 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -340.30 -330 -330 -210 -300 -270
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Statsskulden Till Bnp 35.90 35.9 35.9 36.1 36.1 36.1
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen 3.90 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
Konsument - Confidence -5.90 -13 -11 -11 -11 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
BNP 34.85 35.8 35.8 38.2 38.2 38.2
Bnp Fasta Priser 6122163.00 6356572 6582130 5515028 5525789 6786176
Bruttonationalprodukt 7624.00 7940 8144 7250 7264 8397
Fasta Bruttoinvesteringar 1682566.00 1918252 2148070 1335561 1338167 2214660
Bnp Per Capita 16405.70 16950 16950 17500 17500 17500
Bnp Per Capita Ppp 26437.43 27300 27300 28500 28500 28500
Bnp Från Jordbruk 289563.00 261856 169739 167978 168306 175001
Bnp Från Entreprenad 364249.00 473256 482178 237404 237868 497125
Bnp Från Tillverkning 713995.00 696950 718751 617086 618290 741032
Bnp Från Mining 168440.00 175433 210624 220783 221214 217154
Bnp Från Offentlig Förvaltning 346178.00 339342 486025 271707 272237 501092
Bnp Från Tjänster 846578.00 936107 899423 747402 748861 927305
Bnp Från Transport 545072.00 657085 606408 584184 585324 625206
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.40 6.1 5.8 5.8 5.5 5.6
Löner 806.00 739 840 840 840 880
Minimilöner 430.00 430 430 480 480 480
Befolkning 1.93 1.91 1.91 1.89 1.89 1.89
Pensionsåldern Kvinnor 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
Pensionsåldern Män 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.20 3 2.9 2.7 2.5 2.3
Inflation (Månad) 0.20 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.90 109 109 111 112 112
Kärna Konsumentprisindexet 107.76 108 108 107 108 110
Producentpriserna 120.70 121 122 122 123 125
Producentpriserna Förändras 1.50 1.2 1 1.3 1.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 108.20 107 108 111 110 110
Cpi Transportfordon 106.70 109 109 108 111 112
Mat Inflation 4.50 1.6 1.6 2 1.9 2.1
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -340.30 -330 -330 -210 -300 -270
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
Import 1379.70 1420 1380 1360 1520 1450
Export 1039.40 1090 1050 1150 1220 1180
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 35.90 35.9 35.9 36.1 36.1 36.1
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 1087253.00 943085 1206923 922320 924119 1244338
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.50 38 38 37.8 37.8 37.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Social Security Rate För Företag 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 3.90 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
Industriproduktion -1.30 5.5 4.1 2.5 2.5 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) -2.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -5.90 -13 -11 -11 -11 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.40 2 2.6 2.8 3.1 3.5
Konsument - Spendera 3786896.00 4026477 3752980 3569586 3576551 3869322
Bankernas Utlåningsränta 3.78 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Bensinpriser 1.40 1.36 1.32 1.29 1.25 1.25


Lettland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.