Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 1036.37 1013 1001 988 976 953
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
Arbetslöshet 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Inflation - Betygsätt 2.30 2.5 2.7 2.5 2.4 2.3
Inflation (Månad) 0.40 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -268.70 -330 -210 -300 -300 -270
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Statsskulden Till Bnp 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen -5.70 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Konsument - Confidence -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.00 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
BNP 34.85 35.8 38.2 38.2 38.2 38.2
Bnp Fasta Priser 6122163.00 6582130 5515028 6287461 6287461 6786176
Bruttonationalprodukt 7624.00 8003 7175 7830 7830 8251
Fasta Bruttoinvesteringar 1682566.00 2148070 1335561 1727995 1727995 2214660
Bnp Per Capita 16405.70 16950 17500 17500 17500 17500
Bnp Per Capita Ppp 26437.43 27300 28500 28500 28500 28500
Bnp Från Jordbruk 289563.00 169739 167978 297381 297381 175001
Bnp Från Entreprenad 364249.00 482178 237404 374084 374084 497125
Bnp Från Tillverkning 713995.00 718751 617086 733273 733273 741032
Bnp Från Mining 168440.00 210624 220783 172988 172988 217154
Bnp Från Offentlig Förvaltning 346178.00 486025 271707 355525 355525 501092
Bnp Från Tjänster 846578.00 899423 747402 869436 869436 927305
Bnp Från Transport 545072.00 606408 584184 559789 559789 625206
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Löner 806.00 840 840 840 840 880
Minimilöner 430.00 430 480 480 480 480
Befolkning 1.93 1.94 1.9 1.9 1.9 1.9
Pensionsåldern Kvinnor 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Pensionsåldern Män 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 2.5 2.7 2.5 2.4 2.3
Inflation (Månad) 0.40 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
Konsumentprisindex Kpi 109.30 109 111 112 112 112
Kärna Konsumentprisindexet 108.16 108 107 107 108 110
Producentpriserna 120.20 122 122 123 123 125
Producentpriserna Förändras 0.50 1 1.3 1.8 2.2 2.5
KPI bostadshjälpmedel 108.60 107 111 110 111 110
Cpi Transportfordon 106.10 109 108 111 109 111
Mat Inflation 2.60 1.6 2 1.9 1.9 2.1
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta 0.17 0.17 0.42 0.17 0.17 0.42
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -268.70 -330 -210 -300 -300 -270
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 1356.00 1380 1360 1520 1520 1450
Export 1087.30 1050 1150 1220 1220 1180
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 1087253.00 1206923 922320 1116609 1116609 1244338
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.50 38 37.8 37.8 37.8 37.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Social Security Rate För Företag 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -5.70 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Industriproduktion 7.30 4.1 2.5 2.9 3.5 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.00 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.40 2.6 2.8 2.8 3.3 3.5
Konsument - Spendera 3786896.00 3752980 3565180 3889142 3889142 3869322
Bankernas Utlåningsränta 3.44 3.77 4.02 3.48 3.48 4.02
Bensinpriser 1.38 1.23 1.19 1.16 1.12 1.05


Lettland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.