Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 1033.98 1024 1013 1002 991 969
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.9 1.7 2.4 2.6 3
Arbetslöshet 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
Inflation - Betygsätt 2.30 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
Inflation (Månad) -0.20 1 0.5 0.9 0.2 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -114.80 -210 -300 -300 -270 -230
Kurantkonto 22.00 -90 -20 -150 50 30
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
Statsskulden Till Bnp 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Förtroendekommissionen -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
Konsument - Confidence -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.60 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.9 1.7 2.4 2.6 3
BNP 34.85 38.2 38.2 38.2 38.2 40.5
Bnp Fasta Priser 7214265.00 6127144 6964000 7272123 7401836 7623891
Bruttonationalprodukt 7972.00 7044 7667 8036 8179 8425
Fasta Bruttoinvesteringar 1980465.00 1266470 1607437 1996348 2031957 2092916
Bnp Per Capita 16405.70 18500 18500 18500 18500 19400
Bnp Per Capita Ppp 26437.43 28500 28500 28500 28500 29000
Bnp Från Jordbruk 292180.00 162669 290515 294523 299777 308770
Bnp Från Entreprenad 525104.00 233085 366318 529315 538757 554919
Bnp Från Tillverkning 756393.00 675687 757554 762459 776059 799341
Bnp Från Mining 196020.00 237676 187771 197592 201117 207150
Bnp Från Offentlig Förvaltning 440316.00 345994 451425 443847 451764 465317
Bnp Från Tjänster 980050.00 753925 881688 987910 1005531 1035697
Bnp Från Transport 606165.00 531098 550906 611026 621925 640583
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
Löner 783.00 840 840 840 880 880
Minimilöner 430.00 480 480 480 480 540
Befolkning 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.87
Pensionsåldern Kvinnor 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Pensionsåldern Män 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
Inflation (Månad) -0.20 1 0.5 0.9 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.80 111 112 111 112 115
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.48 109 109 109 111 114
Kärna Konsumentprisindexet 107.05 108 111 110 110 112
Producentpriserna 118.90 125 123 123 128 131
Producentpriserna Förändras -1.10 1.3 1.8 2.2 2.5 2.5
Mat Inflation 2.40 2 1.9 1.9 2.1 2.2
KPI bostadshjälpmedel 108.10 110 110 111 111 114
Cpi Transportfordon 106.70 108 111 108 108 111
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -114.80 -210 -300 -300 -270 -230
Kurantkonto 22.00 -90 -20 -150 50 30
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
Import 1250.10 1360 1520 1520 1450 1450
Export 1135.30 1150 1220 1220 1180 1360
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 133551709.00 35857 35857 35857 35777 35777
Statliga Utgifter 1146164.00 1093134 1319949 1155356 1175964 1211243
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.50 37.8 37.8 37.8 37.8 37.5
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Social Security Rate För Företag 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
Industriproduktion -0.20 2.5 2.9 3.5 3.9 4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.60 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.70 3.6 4.5 7.5 7.7 5.6
Konsument - Spendera 4406125.00 3890494 4176760 4441462 4520684 4656305
Bankernas Utlåningsränta 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
Bensinpriser 1.43 1.57 1.61 1.65 1.69 1.69


Lettland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.