Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 63.40 61.56 61.81 62.08 62.34 62.86
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
Arbetslöshet 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
Inflation - Betygsätt 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
Inflation (Månad) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
Ränta 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
Handelsbalans -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
Bytesbalans Till Bnp -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
Statsskulden Till Bnp 113.00 120 120 120 120 110
Statliga Budgetutskottet -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
Förtroendekommissionen 92.80 94 96 96 96.5 97
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
BNP 14.46 16 16 16 16 18
Bnp Fasta Priser 161699.00 166202 180670 164124 168167 175398
Fasta Bruttoinvesteringar 180258.00 182331 183142 182962 187468 195529
Bnp Per Capita 539.20 547 547 547 547 555
Bnp Per Capita Ppp 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
Bnp Från Jordbruk 36097.00 38444 44587 36638 37541 39155
Bnp Från Entreprenad 2977.00 2188 2549 3022 3096 3229
Bnp Från Tillverkning 8483.00 14770 13517 8610 8822 9202
Bnp Från Mining 12762.00 10291 11677 12953 13272 13843
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13183.00 5424 14030 13381 13710 14300
Bnp Från Verktyg 4606.00 4278 4376 4675 4790 4996
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
Befolkning 29.50 31.05 31.05 31.05 31.2 32.05
Löner Högutbildad 24900.00 25600 25600 25600 26600 27500
Löner Lågutbildade 9760.00 10900 10900 10900 11500 12000
Minimilöner 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
Inflation (Månad) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
Konsumentprisindex Kpi 125.27 125 125 124 126 128
Producentpriserna 236.40 254 251 250 249 262
Producentpriserna Förändras 8.80 8.5 6 5.7 5.3 5.3
Mat Inflation 8.00 4.7 3.8 3.4 3.4 3
Cpi Transportfordon 129.33 132 131 131 132 134
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
Utlåningsräntan 18.00 18 18 17 17 17
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
Bytesbalans Till Bnp -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 113.00 120 120 120 120 110
Statliga Budgetutskottet -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
Militära Utgifter 129.00 130 130 130 130 132
Statliga Utgifter 186191.20 188332 189170 188984 193639 201965
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 4.00 4 4 4 4 4
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 92.80 94 96 96 96.5 97
Industriproduktion 3.60 0.6 12 12 9 9.4
Industriproduktion (Månadsvis) 13.60 -2.3 15.2 15.2 -10.2 -8
Ledande Ekonomiska Index 2.50 3.2 2.7 3 3.4 3.7
Gruv Produktion 1.30 8.5 16 16 20 22
Komposit - Pmi 50.80 52.7 53.2 53.5 54 54.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 3.7 -2.8 -2.8 -6 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50 35 35 35 10 12
Konsument - Spendera 437949.84 442986 444957 444519 455468 475053


Moçambique - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.