Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 67.25 67.54 67.83 68.12 68.41 68.99

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.2 1.6 2.3 3 3.5
Arbetslöshet 25.04 25.7 25.7 25.7 26.4 26.4
Inflation - Betygsätt 3.55 4.3 3.5 4 3.2 4.5
Inflation (Månad) 0.36 1.6 1.4 1 0.7 0.8
Ränta 12.75 12.75 12.5 12.5 12 12
Handelsbalans -493.10 -330 -370 -150 -500 -200
Kurantkonto -184.70 -1300 -1100 -3000 -1050 -2600
Bytesbalans Till Bnp -31.50 -27 -27 -27 -20 -20
Statsskulden Till Bnp 113.00 130 130 130 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3
Förtroendekommissionen 92.80 75 70 80 85 94
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.2 1.6 2.3 3 3.5
BNP 15.20 16 16 16 18 18
Bnp Fasta Priser 171226.00 178892 162993 175164 176363 181295
Fasta Bruttoinvesteringar 180258.00 181340 181700 184404 185666 190858
Bnp Per Capita 539.20 547 547 547 555 555
Bnp Per Capita Ppp 1180.37 1211 1211 1211 1211 1246
Bnp Från Jordbruk 27046.00 44148 36386 27668 27857 28636
Bnp Från Entreprenad 3863.00 2524 3001 3952 3979 4090
Bnp Från Tillverkning 15969.00 13384 8551 16336 16448 16908
Bnp Från Mining 13211.00 11562 12864 13515 13607 13988
Bnp Från Offentlig Förvaltning 10974.00 13892 13288 11226 11303 11619
Bnp Från Verktyg 4666.00 4333 4643 4773 4806 4940

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 25.04 25.7 25.7 25.7 26.4 26.4
Befolkning 28.57 31.05 31.05 31.2 31.9 32.05
Minimilöner 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450
Löner Högutbildad 24900.00 25600 25600 26600 26600 27500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.55 4.3 3.5 4 3.2 4.5
Inflation (Månad) 0.36 1.6 1.4 1 0.7 0.8
Konsumentprisindex Kpi 126.52 128 127 130 131 136
Producentpriserna 236.40 251 250 249 249 262
Producentpriserna Förändras 8.80 6 5.7 5.3 5.3 5.3
Mat Inflation 7.90 8.6 8.4 8.5 8.8 8
Cpi Transportfordon 129.82 135 133 134 134 141

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 12.75 12.75 12.5 12.5 12 12
Utlåningsräntan 18.00 18 17.75 17.75 17.25 17.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -493.10 -330 -370 -150 -500 -200
Kurantkonto -184.70 -1300 -1100 -3000 -1050 -2600
Bytesbalans Till Bnp -31.50 -27 -27 -27 -20 -20
Import 1717.10 1380 1550 1500 1600 1630
Export 1224.00 1050 1180 1350 1100 1430

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 113.00 130 130 130 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3
Militära Utgifter 129.00 130 130 130 130 132
Statliga Utgifter 186191.20 187308 187681 190474 191777 197140

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 4.00 4 4 4 4 4
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 92.80 75 70 80 85 94
Industriproduktion 3.60 12 12 9 9 9.4
Industriproduktion (Månadsvis) 13.60 15.2 15.2 -10.2 -10.2 -8
Ledande Ekonomiska Index 0.90 2.7 3 3.4 3.4 3.7
Gruv Produktion 1.30 16 16 20 20 22
Komposit - Pmi 49.90 48 50.3 50.5 51 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 -2.8 -2.8 -6 -6 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -23.90 35 35 10 10 12
Konsument - Spendera 437949.84 440578 441453 448023 451088 463703


Moçambique - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.