Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 59.95 60.96 61.32 61.68 62.04 62.77
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
Inflation - Betygsätt 2.16 2 2 1.8 1.7 1.8
Inflation (Månad) -0.30 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
Ränta 12.75 12.75 12 11.5 11 10.5
Handelsbalans -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
Bytesbalans Till Bnp -23.10 -29 -29 -27 -27 -27
Statsskulden Till Bnp 110.50 132 132 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
Förtroendekommissionen 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
BNP 14.46 15.2 15.2 16 16 16
Bnp Fasta Priser 164312.00 126147 123038 122801 121497 128083
Fasta Bruttoinvesteringar 180258.00 132260 134991 134731 133300 140525
Bnp Per Capita 539.20 542 542 547 547 547
Bnp Per Capita Ppp 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
Bnp Från Jordbruk 38007.00 24773 17388 17354 17170 18100
Bnp Från Entreprenad 2163.00 2172 2633 2628 2600 2741
Bnp Från Tillverkning 14602.00 10394 10991 10970 10854 11442
Bnp Från Mining 10174.00 8458 7438 7424 7345 7743
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5362.00 9105 8597 8580 8489 8949
Bnp Från Verktyg 4229.00 3073 3208 3220 3128 3410
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Löner Högutbildad 24900.00 25617 25600 25600 25600 26600
Löner Lågutbildade 9760.00 8461 10900 10900 10900 11500
Minimilöner 4390.00 4650 4650 5050 5050 5050
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.16 2 2 1.8 1.7 1.8
Inflation (Månad) -0.30 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 122.30 123 123 125 125 126
Producentpriserna 248.50 245 244 244 265 255
Producentpriserna Förändras 11.80 10.6 9.5 6.5 6 4.2
Mat Inflation 3.20 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
Cpi Transportfordon 129.30 133 132 132 131 134
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 12.75 12.75 12 11.5 11 10.5
Utlåningsräntan 19.50 19.5 19.5 19 18.5 18.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
Bytesbalans Till Bnp -23.10 -29 -29 -27 -27 -27
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 110.50 132 132 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
Statliga Utgifter 186191.20 118721 121172 120938 119654 126140
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 4.00 4 4 4 4 4
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 437949.84 348918 356123 355437 351663 370724


Moçambique - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.