Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 74.00 74.32 74.64 74.96 75.28 75.92

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.37 1.6 2 2.2 2.1 4
Arbetslöshet 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
Inflation - Betygsätt 4.10 3.4 3.8 4 4 4.5
Inflation (Månad) 1.18 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Ränta 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 15.5
Handelsbalans -453.80 -150 -500 -500 -363 -200
Kurantkonto -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
Bytesbalans Till Bnp -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
Statsskulden Till Bnp 108.80 123 123 123 123 121
Statliga Budgetutskottet -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
Förtroendekommissionen 90.30 82 90 95 90 95
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.37 1.6 2 2.2 2.1 4
BNP 14.93 14.3 14.3 14.3 14.3 17
Bnp Fasta Priser 160290.00 159074 173876 178095 136152 162414
Fasta Bruttoinvesteringar 304191.00 294761 309058 310275 149379 300951
Bnp Per Capita 587.30 555 555 555 555 575
Bnp Per Capita Ppp 1280.50 1240 1240 1240 1240 1285
Bnp Från Jordbruk 29373.00 28146 38866 46364 19241 28737
Bnp Från Entreprenad 3136.00 3150 2759 2888 2914 3216
Bnp Från Tillverkning 14823.00 14529 14986 13753 12163 14834
Bnp Från Mining 10257.00 11432 9615 9073 8231 11672
Bnp Från Offentlig Förvaltning 10366.00 10770 5845 12890 9513 10997
Bnp Från Verktyg 4467.00 4564 4496 4554 3625 4660

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
Befolkning 30.83 31.9 31.9 31.9 32.05 32.9
Minimilöner 4390.00 4390 5050 5050 5050 5050

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.10 3.4 3.8 4 4 4.5
Inflation (Månad) 1.18 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Konsumentprisindex Kpi 131.21 131 131 131 135 141
Producentpriserna 262.10 256 256 247 265 266
Producentpriserna Förändras -2.50 3.4 0.6 3 4 5
Mat Inflation 9.14 6.8 6.5 6 7 7.2
Cpi Transportfordon 131.27 134 136 136 136 142

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 15.5
Utlåningsräntan 15.90 15.9 15.9 16.9 16.9 18.15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -453.80 -150 -500 -500 -363 -200
Kurantkonto -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
Bytesbalans Till Bnp -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
Import 1361.40 1600 1600 1600 1630 1750
Export 908.10 1100 1100 1100 1430 1450

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 108.80 123 123 123 123 121
Statliga Budgetutskottet -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
Militära Utgifter 129.00 130 130 130 132 132
Statliga Utgifter 196170.56 190089 199309 200094 134087 194081

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 4.00 4 4 4 4 4
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 90.30 82 90 95 90 95
Industriproduktion -1.20 -0.3 3 7 4 6.4
Industriproduktion (Månadsvis) 6.50 1.6 7 3 -1.5 2.6
Ledande Ekonomiska Index 11.60 1.5 -2 8 4 5
Gruv Produktion -40.90 12 16 14 10 8
Komposit - Pmi 47.50 50.1 50.2 51.3 51 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.50 4 3.5 3 3.5 2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -7.40 1.7 3 -2 5 2.5
Konsument - Spendera 463386.66 449022 470801 472654 394080 458451


Moçambique - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.