Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 72.24 72.36 72.67 72.99 73.3 73.92

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.25 -3.1 2 3.4 4.3 4
Arbetslöshet 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
Inflation - Betygsätt 2.98 3 3.4 3.8 4 4
Inflation (Månad) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
Ränta 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
Handelsbalans -734.90 -312 -150 -500 -500 -363
Kurantkonto -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
Bytesbalans Till Bnp -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
Statsskulden Till Bnp 108.80 130 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Förtroendekommissionen 75.90 63 82 90 95 90
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.25 -3.1 2 3.4 4.3 4
BNP 14.93 11.5 14.3 14.3 14.3 14.3
Bnp Fasta Priser 174603.00 128083 159074 174561 180540 136152
Fasta Bruttoinvesteringar 304191.00 140525 294761 310275 314533 149379
Bnp Per Capita 587.30 520 555 555 555 555
Bnp Per Capita Ppp 1280.50 1200 1240 1240 1240 1240
Bnp Från Jordbruk 45455.00 18100 28146 39019 47000 19241
Bnp Från Entreprenad 2831.00 2741 3150 2770 2927 2914
Bnp Från Tillverkning 13483.00 11442 14529 15045 13941 12163
Bnp Från Mining 8895.00 7743 11432 9653 9197 8231
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12637.00 8949 10770 5868 13067 9513
Bnp Från Verktyg 4465.00 3410 4564 4514 4617 3625

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
Befolkning 28.57 31.2 31.9 31.9 31.9 32.05
Minimilöner 4390.00 4390 4390 5050 5050 5050

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.98 3 3.4 3.8 4 4
Inflation (Månad) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 126.23 129 129 131 131 133
Producentpriserna 245.80 256 256 247 253 266
Producentpriserna Förändras -4.10 1.4 3.4 0.6 3 4
Mat Inflation 7.90 7.3 6.8 6.5 6 7
Cpi Transportfordon 131.06 138 133 134 136 143

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
Utlåningsräntan 16.90 16.9 16.9 15.9 15.9 15.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -734.90 -312 -150 -500 -500 -363
Kurantkonto -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
Bytesbalans Till Bnp -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
Import 1734.00 1500 1600 1600 1600 1630
Export 999.10 1350 1100 1100 1100 1430

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 108.80 130 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Militära Utgifter 129.00 130 130 130 130 132
Statliga Utgifter 196170.56 126140 190089 200094 202840 134087

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 4.00 4 4 4 4 4
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 75.90 63 82 90 95 90
Industriproduktion -4.00 5 -0.3 3 7 7
Industriproduktion (Månadsvis) 4.80 -10 5 -2 8 -1.5
Ledande Ekonomiska Index -1.50 -7 1.5 -2 8 4
Gruv Produktion -36.70 -24 -16 3.5 4.6 2
Komposit - Pmi 46.60 48.7 50.6 50.2 51.3 51

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.90 -6 4 3.5 3 3.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.80 -2.8 1.7 3 -2 5
Konsument - Spendera 463386.66 370724 449022 472654 479142 394080


Moçambique - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.