BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
BNP 1.46 1.45 1.45 1.53 1.53 1.53
Bnp Per Capita 622.10 630 630 615 615 615
Bnp Per Capita Ppp 1596.40 1619 1619 1650 1650 1650
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.10 6 6 6 6 6
Befolkning 1.86 1.94 1.9 1.94 1.94 1.94
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 1.2 1.4 1.2 1.2 1.6
Cpi Transportfordon 117.30 119 119 119 119 121
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Interbankränta 4.38 4.44 4.44 4.44 4.38 4.44
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -14.10 -13.43 -13.37 -13.33 -13.33 -13.33
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 28.10 35 35 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3 -3 -3.1 -3.1 -3.1


Guinea-Bissau - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.