BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
BNP 1.46 1.45 1.53 1.53 1.53 1.53
Bnp Per Capita 622.10 630 615 615 615 615
Bnp Per Capita Ppp 1596.40 1619 1650 1650 1650 1650
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 4.10 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
Befolkning 1.87 1.88 1.9 1.9 1.9 1.9
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.70 -1 0.9 1.2 1.4 1.4
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
Interbankränta 5.76 5.76 5.76 5.76 5.51 5.26
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 21.00 -13.37 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -2.3 -2 -2 -2 -2
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 28.10 35 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1


Guinea-Bissau - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.