Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 154.78 156 157 158 159 161
Lagren Marknaden 37583.89 33691 33184 32688 32196 31236
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.40 11.73 11.87 12.01 12.15 12.44
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbetslöshet 5.70 5.9 6 6 6 6
Inflation - Betygsätt 11.08 12.5 12 11 8 13
Ränta 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
Handelsbalans -319584.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Kurantkonto -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Konsument - Confidence 44.27 46.3 48 45 48 45.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
BNP 312.57 320 340 340 340 340
Bnp Fasta Priser 13100711.00 13506833 13428229 13428229 13428229 13844504
Bruttonationalprodukt 13793368.00 14220962 14138202 14138202 14138202 14576486
Fasta Bruttoinvesteringar 1975936.00 2037190 2025334 2025334 2025334 2088120
Bnp Per Capita 1196.60 1410 1520 1520 1520 1520
Bnp Per Capita Ppp 4927.90 5269 5328 5328 5328 5328
Bnp Från Jordbruk 2336888.00 2409332 2395310 2395310 2395310 2469565
Bnp Från Entreprenad 343183.00 353822 351763 351763 351763 362667
Bnp Från Tillverkning 1666187.00 1717839 1707842 1707842 1707842 1760785
Bnp Från Mining 344832.00 355522 353453 353453 353453 364410
Bnp Från Tjänster 7423177.00 7653295 7608756 7608756 7608756 7844628
Bnp Från Transport 1591112.00 1640436 1630890 1630890 1630890 1681447
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.70 5.9 6 6 6 6
Befolkning 212.22 214 215 215 215 215
Levnadslön Familj 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Levnadslön Individuella 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Löner Högutbildad 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Löner Lågutbildade 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 11.08 12.5 12 11 8 13
Konsumentprisindex Kpi 260.46 263 270 274 278 297
Kärna Inflation Rate 7.90 7.1 6.5 6 6.5 7.3
Producentpriserna 279.31 280 285 295 303 314
Inflation (Månad) 1.00 -0.1 0.2 0.3 0.5 0.5
Mat Inflation 13.10 6.5 6 3.5 4 3.5
Cpi Transportfordon 234.95 239 237 248 253 270
Producentpriserna Förändras 12.54 13 12.5 11.5 10 12
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
Interbankränta 13.83 10.6 10.6 14.85 13.85 10.6
Penningmängden M2 17430036.00 18200000 18200000 18200000 18200000 19500000
Värde Ränta 9.57 7.73 7.48 10.23 9.23 6.98
Lån Till Den Privata Sektorn 5057974.00 5259581 5278087 5300923 5184423 5391070
Valutareserven 15644.00 16500 15500 14800 14500 16200
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -319584.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Kurantkonto -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Export 315698.00 295000 265000 278000 250000 304000
Import 635282.00 625000 565000 646000 560000 634000
Utlandsskulden 106891.00 109000 110334 112334 114000 118000
Remitteringar 5478.00 5950 6000 5900 5500 5600
Råolja Produktion 92.00 97 93 93 93 98
Utländska Direktinvesteringar 182.00 280 110 210 180 250
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -2260.40 -1450 -1400 -2100 -2100 -1400
Statliga Utgifter 1587677.00 1636895 1627369 1627369 1627369 1677817
Statliga Intäkter 5228.00 5900 6100 6100 6100 6100
Statsskuld 32240.20 33000 35000 36000 36500 40000
Skatteutgifter 7488.40 7850 8200 8200 8200 8200
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -7.04 5.6 5 -3 3.5 6.2
Manufacturing Produktion 123.40 6.5 3.2 2.5 2.2 7
Industriproduktion (Månadsvis) -8.44 0.7 1.5 0.5 -1.5 0.8
Cementtillverkning 2626.00 3100 3600 2600 3250 3600
Elproduktion 13482.00 9000 10500 15500 14400 9300
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 44.27 46.3 48 45 48 45.8
Konsument - Spendera 11101050.00 11445183 11378576 11378576 11378576 11731312
Konsumentkrediter 684827.00 659784 672134 693211 701948 676279
Bensinpriser 0.73 0.65 0.63 0.61 0.59 0.56
Privat - Sektor - Credit 5973865.00 5780000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.