Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 166.25 168 169 170 171 174
Lagren Marknaden 30579.15 30451 29489 28558 27656 25851
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.11 9.21 9.32 9.43 9.54 9.76

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.29 2.5 2.5 2.5 3 3
Arbetslöshet 5.70 6 6 6 6.1 6.1
Inflation - Betygsätt 10.74 7.5 8 13 13 11
Ränta 11.00 10 10 10 10 10
Handelsbalans -237365.00 -368000 -310000 -330000 -330000 -329000
Kurantkonto -661.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1 -2.1
Statsskulden Till Bnp 72.50 74 74 74 75 75
Statliga Budgetutskottet -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
Konsument - Confidence 44.03 30.5 33 35 40 42
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.29 2.5 2.5 2.5 3 3
BNP 320.00 340 340 340 350 350
Bnp Fasta Priser 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13493732 13831076
Bruttonationalprodukt 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14207169 14562348
Fasta Bruttoinvesteringar 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2035214 2086094
Bnp Per Capita 1196.60 1230 1230 1230 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 4927.90 4951 5328 5328 4951 4926
Bnp Från Jordbruk 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2406995 2467170
Bnp Från Entreprenad 343183.00 351763 351763 351763 353478 362315
Bnp Från Tillverkning 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1716173 1759077
Bnp Från Mining 344832.00 353453 353453 353453 355177 364056
Bnp Från Tjänster 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7645872 7837019
Bnp Från Transport 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1638845 1679816

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.70 6 6 6 6.1 6.1
Egenföretagare 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
Befolkning 219.00 221 221 221 225 225
Levnadslön Familj 29700.00 31000 31000 32000 32000 32000
Levnadslön Individuella 13500.00 17000 17000 18000 18000 18000
Löner Högutbildad 51400.00 52000 52000 54000 54000 54000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 10.74 7.5 8 13 13 11
Konsumentprisindex Kpi 131.69 265 278 297 149 330
Kärna Inflation Rate 7.40 6 6.5 7.3 7.3 7.3
Bnp-Deflatorn 284.14 305 307 321 321 356
Producentpriserna 141.92 295 303 312 159 349
Inflation (Månad) 0.30 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
Mat Inflation 16.20 6.5 4 3.5 3.5 4
Cpi Transportfordon 139.18 241 253 269 157 298
Producentpriserna Förändras 10.69 11.5 10 12 12 12

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 11.00 10 10 10 10 10
Interbankränta 13.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24
Penningmängden M2 18349494.00 18200000 18200000 19500000 19500000 19500000
Värde Ränta 10.47 10.43 9.43 6.98 9.43 5.48
Lån Till Den Privata Sektorn 6006671.00 5300923 5217375 6156838 6186871 6341543
Valutareserven 16003.40 14800 14500 16200 16200 16800

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -237365.00 -368000 -310000 -330000 -330000 -329000
Kurantkonto -661.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1 -2.1
Import 525020.00 646000 560000 634000 634000 641000
Export 287655.00 278000 250000 304000 304000 312000
Utlandsskulden 111047.00 112334 114000 118000 118000 119957
Remitteringar 5918.00 5900 5500 5600 5600 5600
Utländska Direktinvesteringar 487.00 210 180 250 300 300
Råolja Produktion 92.00 93 93 98 98 98

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 72.50 74 74 74 75 75
Statliga Budgetutskottet -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
Statliga Utgifter 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1635307 1676190
Statliga Intäkter 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
Statsskuld 32130.60 36000 36500 40000 40000 43000
Skatteutgifter 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
Militära Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion -6.30 -3 3.5 6.2 6.2 6.2
Manufacturing Produktion 160.02 2.5 2.2 7 7 7
Lagerförändringar 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
Industriproduktion (Månadsvis) -5.18 0.5 -1.5 0.8 0.8 0.8
Cementtillverkning 3136.00 2600 3250 3600 3600 3600
Elproduktion 13482.00 15500 14400 9300 9300 10300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 44.03 30.5 33 35 40 42
Konsument - Spendera 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11434082 11719934
Bensinpriser 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44
Konsumentkrediter 699864.00 693211 697511 717361 720860 738881
Privat - Sektor - Credit 6232764.00 5780000 5780000 6800000 6800000 6800000


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.