Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 167.35 169 169 170 171 172
Lagren Marknaden 47145.57 46059 44935 43840 42768 40707
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.80 9.83 9.9 9.98 10.06 10.21

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 1.5 1.5 3 3 3
Arbetslöshet 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Inflation - Betygsätt 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Kurantkonto -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 88 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Konsument - Confidence 44.12 50 46 44 48 50
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 35.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 1.5 1.5 3 3 3
BNP 263.69 280 280 292 292 292
Bnp Fasta Priser 13777357.00 13356478 13984017 14190678 14190678 14403538
Bruttonationalprodukt 15262040.00 14651910 15490971 15719901 15719901 15955700
Fasta Bruttoinvesteringar 1910389.00 1857411 1939045 1967701 1967701 1997216
Bnp Per Capita 1168.34 1190 1190 1250 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 4622.77 4590 4590 4680 4680 4680
Bnp Från Jordbruk 2502181.00 2397642 2539714 2577246 2577246 2615905
Bnp Från Entreprenad 340146.00 322835 345248 350350 350350 355606
Bnp Från Tillverkning 1667362.00 1688065 1692372 1717383 1717383 1743144
Bnp Från Mining 309823.00 354929 314470 319118 319118 323904
Bnp Från Tjänster 8041169.00 7920869 8161787 8282404 8282404 8406640
Bnp Från Transport 1588101.00 1668279 1611923 1635744 1635744 1660280

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Egenföretagare 61710.00 59500 59500 60500 60500 60500
Befolkning 221.00 225 225 230 230 230

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Konsumentprisindex Kpi 147.61 151 152 157 156 157
Kärna Inflation Rate 6.30 6 6.5 5.5 4.1 6.5
Bnp-Deflatorn 346.29 343 374 377 374 387
Producentpriserna 169.82 173 178 184 172 187
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Mat Inflation 9.96 12 12 10 4 4
Cpi Transportfordon 149.96 155 150 156 155 155
Producentpriserna Förändras 17.10 18 19 13 5 5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Interbankränta 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Penningmängden M2 23576191.00 22453442 22646546 22839649 23032752 23418958
Värde Ränta 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Lån Till Den Privata Sektorn 5608109.00 5247195 5572860 5717582 5883803 5740045
Valutareserven 24776.90 22863 22967 23071 23175 23383

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Kurantkonto -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 1063928.00 634189 645713 657237 668761 691808
Export 367690.00 318806 339292 356061 370697 396078
Utlandsskulden 122199.00 117500 118500 118000 118000 118500
Remitteringar 7957.00 6100 6500 6300 6100 6100
Utländska Direktinvesteringar 89.90 161 162 163 164 167
Råolja Produktion 83.00 140 150 150 150 150

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 88 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3376.30 -4657 -1400 -4657 -4964 -4964
Statliga Utgifter 1692596.00 1686318 1717985 1743374 1743374 1769524
Statliga Intäkter 6272.20 5000 5000 5500 5500 5500
Statsskuld 38697.50 38118 38767 39415 40064 41361
Skatteutgifter 9648.50 9657 9657 10464 10464 10464
Militära Utgifter 10097.00 10000 10000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 35.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 17.97 8.5 6.5 3.5 5.5 10
Manufacturing Produktion 18.56 6.5 5.5 3.5 4.1 8
Lagerförändringar 220438.00 211815 211815 241815 241815 241815
Industriproduktion (Månadsvis) 3.68 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
Cementtillverkning 4666.00 5100 4800 4300 4100 4000
Elproduktion 14518.00 14830 9492 8579 15539 9804

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 44.12 50 46 44 48 50
Konsument - Spendera 11242554.00 11267566 11411192 11579831 11579831 11753528
Bensinpriser 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
Konsumentkrediter 902382.00 744011 794861 861382 912457 818707
Privat - Sektor - Credit 6738824.00 6732446 6807146 6881846 6956547 7105947


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.