Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 176.35 177 178 179 179 181
Lagren Marknaden 43232.83 42174 41140 40133 39147 37253
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.14 12.26 12.38 12.49 12.61 12.86

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 3.9 4 4 4 4
Arbetslöshet 4.40 5 4.7 4.7 4.7 4.7
Inflation - Betygsätt 11.50 13 12 12 9.9 4.5
Ränta 8.75 9.25 10.25 10.75 11.25 11.25
Handelsbalans -862093.00 -715133 -731176 -698064 -674854 -695730
Kurantkonto -3400.00 -4020 -4919 -5346 -5045 -4900
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -3.9 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 83 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -8.10 -7 -5 -5 -5 -5
Konsument - Confidence 37.96 46 48 44 50 48
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 33 29
Personliga Skattesats 35.00 35 37 37 37 37

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 3.9 4 4 4 4
BNP 263.69 280 292 292 292 292
Bnp Fasta Priser 13777357.00 15078844 14328451 14328451 14328451 14887261
Bruttonationalprodukt 15262040.00 15876089 15872522 15872522 15872522 16491550
Fasta Bruttoinvesteringar 1910389.00 2274291 1986805 1986805 1986805 2064290
Bnp Per Capita 1465.89 1190 1250 1250 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 4622.77 4590 4680 4680 4680 4680
Bnp Från Jordbruk 2502181.00 2689745 2602268 2602268 2602268 2703757
Bnp Från Entreprenad 340146.00 395002 353752 353752 353752 367548
Bnp Från Tillverkning 1667362.00 1917772 1734056 1734056 1734056 1801685
Bnp Från Mining 309823.00 396900 322216 322216 322216 334782
Bnp Från Tjänster 8041169.00 8544035 8362816 8362816 8362816 8688966
Bnp Från Transport 1588101.00 1831361 1651625 1651625 1651625 1716038

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 4.40 5 4.7 4.7 4.7 4.7
Egenföretagare 61710.00 59500 60500 60500 60500 60500
Befolkning 221.00 225 230 230 230 230

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 11.50 13 12 12 9.9 4.5
Konsumentprisindex Kpi 158.18 159 161 162 166 166
Kärna Inflation Rate 7.60 6.5 5.5 4.1 4.1 6.5
Bnp-Deflatorn 346.29 391 388 388 381 409
Producentpriserna 189.54 178 184 172 184 187
Inflation (Månad) 3.00 2 0.5 0.1 0.6 0.2
Mat Inflation 10.46 12 10 4 4 4
Cpi Transportfordon 170.07 173 174 175 176 176
Producentpriserna Förändras 27.00 19 13 5 5 5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 8.75 9.25 10.25 10.75 11.25 11.25
Interbankränta 8.50 9.1 10 10.5 11 11
Penningmängden M2 23921017.00 22646546 22839649 23032752 23032752 23418958
Värde Ränta 5.58 5.48 7.08 7.58 8.08 8.08
Lån Till Den Privata Sektorn 5889879.00 5704632 5773092 5940927 6125474 5932817
Valutareserven 24776.90 22967 23071 23175 23175 23383

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -862093.00 -715133 -731176 -698064 -674854 -695730
Kurantkonto -3400.00 -4020 -4919 -5346 -5045 -4900
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -3.9 -3 -3 -3 -3
Export 500884.00 419292 426061 470697 463234 496078
Import 1362977.00 1134425 1157237 1168761 1138088 1191808
Utlandsskulden 127023.00 118500 118000 118000 118000 118500
Remitteringar 8035.00 6500 6300 6100 6100 6100
Utländska Direktinvesteringar 236.00 162 163 164 164 167
Råolja Produktion 83.00 87 100 87 85 87

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 83 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -8.10 -7 -5 -5 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3376.30 -1400 -1400 -4657 -4964 -4964
Statliga Utgifter 1692596.00 1827407 1760300 1760300 1760300 1828952
Statliga Intäkter 6272.20 5000 5500 5500 5500 5500
Statsskuld 39770.70 38767 39415 40064 40064 41361
Skatteutgifter 9648.50 9657 10464 10464 10464 10464
Militära Utgifter 10097.00 10000 12000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 33 29
Personliga Skattesats 35.00 35 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 0.89 6.5 3.5 5.5 5.5 10
Manufacturing Produktion 12.73 5.5 3.5 4.1 4.1 8
Lagerförändringar 220438.00 211815 241815 241815 241815 241815
Industriproduktion (Månadsvis) -5.42 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5
Cementtillverkning 4042.00 4800 4300 4100 4100 4000
Elproduktion 14229.00 9492 8579 15539 15539 9804

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 37.96 46 48 44 50 48
Konsument - Spendera 11242554.00 12231452 11692256 11692256 11692256 12148254
Bensinpriser 0.84 0.56 0.76 0.72 0.68 0.65
Konsumentkrediter 954037.00 736574 869745 921316 992198 846202
Privat - Sektor - Credit 7067947.00 6807146 6881846 6956547 6956547 7105947


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.