Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 159.90 164 166 167 169 172
Lagren Marknaden 32458.77 33386 32878 32379 31888 30925
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 14.11 14.3 14.49 14.68 14.87 15.26
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4 4 5 5 5
Arbetslöshet 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflation - Betygsätt 8.89 6.7 6.5 6.5 5 6
Ränta 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Handelsbalans -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Kurantkonto -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Konsument - Confidence 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4 4 5 5 5
BNP 312.57 320 320 340 340 340
Bnp Fasta Priser 13100711.00 13096982 13808149 13690243 13690243 14429516
Bruttonationalprodukt 13793368.00 13787404 14538210 14414070 14414070 15192429
Fasta Bruttoinvesteringar 1975936.00 1970341 2082637 2064853 2064853 2176355
Bnp Per Capita 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Bnp Per Capita Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Bnp Från Jordbruk 2336888.00 2407927 2463080 2442048 2442048 2573919
Bnp Från Entreprenad 343183.00 338091 361715 358626 358626 377992
Bnp Från Tillverkning 1666187.00 1657887 1756161 1741165 1741165 1835188
Bnp Från Mining 344832.00 358093 363453 360349 360349 379808
Bnp Från Tjänster 7423177.00 7396470 7824029 7757220 7757220 8176110
Bnp Från Transport 1591112.00 1635507 1677032 1662712 1662712 1752498
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Befolkning 200.16 221 193 185 185 185
Levnadslön Familj 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Levnadslön Individuella 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Löner Högutbildad 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Löner Lågutbildade 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 8.89 6.7 6.5 6.5 5 6
Konsumentprisindex Kpi 246.82 244 234 251 251 248
Kärna Inflation Rate 7.20 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Producentpriserna 264.15 262 272 278 283 305
Inflation (Månad) 0.36 0.3 -0.1 0.8 0.5 0.2
Mat Inflation 7.52 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Cpi Transportfordon 223.75 219 191 221 221 202
Producentpriserna Förändras 12.69 9.8 10 11.5 10 12
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Interbankränta 12.70 12.7 14.45 14.45 13.95 13.45
Penningmängden M2 16801403.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Värde Ränta 7.93 7.93 9.68 9.68 9.18 8.68
Lån Till Den Privata Sektorn 5127862.00 4780000 4795000 5305493 5406821 5000000
Valutareserven 17397.60 17450 17500 17500 17300 17200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Kurantkonto -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Export 266540.00 221000 295000 265000 238000 304000
Import 677510.00 558000 625000 605000 696000 634000
Utlandsskulden 105841.00 107000 115000 103049 111133 123000
Remitteringar 5065.00 5120 5150 5150 5200 5200
Råolja Produktion 91.00 96 97 93 93 98
Utländska Direktinvesteringar 3794.70 3900 3900 4100 4100 4100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -2260.40 -1450 -1450 -1400 -1400 -1400
Statliga Utgifter 1587677.00 1465942 1673412 1659122 1659122 1748715
Statliga Intäkter 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Statsskuld 27794.90 25700 26000 26000 26000 27000
Skatteutgifter 4788.40 7350 7350 7500 7500 7500
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -7.94 5.4 5.6 5 -3 6.2
Manufacturing Produktion -10.63 6.6 6.5 3.2 2.5 7
Lagerförändringar 217127.00 214000 214000 221000 221000 221000
Industriproduktion (Månadsvis) 5.38 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Cementtillverkning 3945.00 3180 3100 3600 2600 3600
Elproduktion 7699.00 14180 9000 9000 14500 9300
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Konsument - Spendera 11101050.00 11200707 11200707 11105066 11105066 11704739
Konsumentkrediter 664786.00 656381 674503 668744 668744 704856
Bensinpriser 0.69 0.62 0.61 0.59 0.62 0.6
Privat - Sektor - Credit 6049651.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.