Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 156.50 157 158 158 159 160
Lagren Marknaden 48238.67 46439 44708 43039 41432 38220
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 9.77 9.86 9.95 10.03 10.13 10.31

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.38 1.5 1.5 1.5 4 4
Arbetslöshet 4.40 5 5 5 5 5
Inflation - Betygsätt 10.87 12 10.9 5 4 3.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -560269.00 -320000 -320000 -329000 -329000 -329000
Kurantkonto -288.00 -1700 -2000 -2500 -2200 -3000
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 87.00 85 85 85 82 82
Statliga Budgetutskottet -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Konsument - Confidence 40.68 50 50 50 50 50
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 31 29 31 31 31
Personliga Skattesats 35.00 20 35 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.38 1.5 1.5 1.5 4 4
BNP 278.22 280 280 280 292 292
Bnp Fasta Priser 13777357.00 13461813 13461813 15078844 13532559 14073861
Bruttonationalprodukt 15262040.00 14651910 14651910 15876089 14651910 15237986
Fasta Bruttoinvesteringar 1910389.00 1857411 1857411 2274291 1857411 1931708
Bnp Per Capita 1185.50 1190 1190 1190 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 4690.50 4590 4590 4590 4680 4680
Bnp Från Jordbruk 2502181.00 2397642 2397642 2689745 2397642 2493548
Bnp Från Entreprenad 340146.00 322835 322835 395002 322835 335748
Bnp Från Tillverkning 1667362.00 1688065 1688065 1917772 1688065 1755587
Bnp Från Mining 309823.00 354929 354929 396900 354929 369126
Bnp Från Tjänster 8041169.00 7920869 7920869 8544035 7920869 8237704
Bnp Från Transport 1588101.00 1668279 1668279 1831361 1668279 1735011

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.40 5 5 5 5 5
Egenföretagare 61710.00 59500 59500 59500 59500 59500
Befolkning 219.00 225 225 225 230 230

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 10.87 12 10.9 5 4 3.5
Konsumentprisindex Kpi 145.24 148 153 148 149 153
Kärna Inflation Rate 6.80 8.5 6 6.5 5.5 6.5
Bnp-Deflatorn 346.29 351 347 364 360 376
Producentpriserna 162.64 167 173 178 184 187
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5
Mat Inflation 15.30 5.5 5.5 4 3.5 4
Cpi Transportfordon 141.62 138 157 146 149 151
Producentpriserna Förändras 19.39 23 18 19 13 5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Interbankränta 7.65 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
Penningmängden M2 22212661.00 21812266 22333182 22939456 23540368 25193835
Värde Ränta 5.55 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
Lån Till Den Privata Sektorn 5520617.00 5441208 5349810 5222514 5222514 5431415
Valutareserven 22689.80 21646 22133 23079 23905 25960

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -560269.00 -320000 -320000 -329000 -329000 -329000
Kurantkonto -288.00 -1700 -2000 -2500 -2200 -3000
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 814540.00 656000 635000 641000 641000 641000
Export 254271.00 336800 315500 312000 312000 312000
Utlandsskulden 116309.00 117500 117500 118500 118000 118500
Remitteringar 7265.00 6000 6100 6500 6300 5900
Utländska Direktinvesteringar 158.40 300 280 300 300 300
Råolja Produktion 138.00 90 90 90 90 90

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 87.00 85 85 85 82 82
Statliga Budgetutskottet -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3376.30 -4000 -4000 -1400 -4000 -3200
Statliga Utgifter 1692596.00 1686318 1686318 1827407 1686318 1753771
Statliga Intäkter 6272.20 5000 5000 5000 5500 5500
Statsskuld 36612.60 45000 39000 41000 39000 41000
Skatteutgifter 9648.50 9000 9000 9000 8700 8700
Militära Utgifter 10097.00 10000 10000 10000 12000 12000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 31 29 31 31 31
Personliga Skattesats 35.00 20 35 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 68.23 20 8.5 10 3.5 10
Manufacturing Produktion 22.90 9.5 6.5 10 10 10
Lagerförändringar 220438.00 211815 211815 211815 241815 241815
Industriproduktion (Månadsvis) 11.35 5.5 2.5 2.5 2.5 1.5
Cementtillverkning 4226.00 4500 5100 4800 4300 4000
Elproduktion 14518.00 10000 9700 10300 9800 10300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 40.68 50 50 50 50 50
Konsument - Spendera 11242554.00 11267566 11267566 12231452 11267566 11718268
Bensinpriser 0.70 0.65 0.61 0.56 0.55 0.53
Konsumentkrediter 783114.00 718705 685815 736574 794861 826655
Privat - Sektor - Credit 6603982.00 6403801 6398500 6486370 6498550 6651953


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.