Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 156.10 158 159 161 162 166
Lagren Marknaden 31911.73 31401 30900 30406 29917 28969
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.96 13.37 13.54 13.71 13.88 14.24
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
Arbetslöshet 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflation - Betygsätt 11.63 8.7 6.5 6.5 5 6
Ränta 13.25 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5
Handelsbalans -337463.00 -337000 -330000 -300000 -368000 -330000
Kurantkonto -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Konsument - Confidence 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
BNP 312.57 320 320 340 340 340
Bnp Fasta Priser 13100711.00 12773906 13467531 13533034 13533034 13911959
Bruttonationalprodukt 13793368.00 14179582 14179582 14248549 14248549 14647509
Fasta Bruttoinvesteringar 1975936.00 1921737 2031262 2041142 2041142 2098294
Bnp Per Capita 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Bnp Per Capita Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Bnp Från Jordbruk 2336888.00 2348529 2402321 2414005 2414005 2481597
Bnp Från Entreprenad 343183.00 329751 352792 354508 354508 364434
Bnp Från Tillverkning 1666187.00 1616991 1712840 1721171 1721171 1769364
Bnp Från Mining 344832.00 349260 354487 356211 356211 366185
Bnp Från Tjänster 7423177.00 7214015 7631026 7668142 7668142 7882850
Bnp Från Transport 1591112.00 1595162 1635663 1643619 1643619 1689640
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Befolkning 212.22 218 219 220 221 225
Levnadslön Familj 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Levnadslön Individuella 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Löner Högutbildad 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Löner Lågutbildade 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 11.63 8.7 6.5 6.5 5 6
Konsumentprisindex Kpi 255.94 249 249 257 259 264
Kärna Inflation Rate 8.20 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Producentpriserna 274.74 272 280 285 295 314
Inflation (Månad) 1.38 -0.9 -0.1 0.2 0.3 0.5
Mat Inflation 10.68 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Cpi Transportfordon 235.99 223 226 225 235 240
Producentpriserna Förändras 13.56 14.2 13 12.5 11.5 12
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 13.25 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5
Interbankränta 13.85 13.85 14.85 14.85 13.85 13.85
Penningmängden M2 17351910.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Värde Ränta 9.23 9.23 10.23 10.23 9.23 9.23
Lån Till Den Privata Sektorn 5069760.00 4825110 5244276 5319282 5297081 5417337
Valutareserven 15144.00 15450 16500 15500 14800 16200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -337463.00 -337000 -330000 -300000 -368000 -330000
Kurantkonto -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Export 300875.00 221000 295000 265000 278000 304000
Import 638338.00 558000 625000 565000 646000 634000
Utlandsskulden 106312.00 107000 109000 110334 112334 118000
Remitteringar 5747.00 5620 5950 6000 5900 5600
Råolja Produktion 87.00 96 97 93 93 98
Utländska Direktinvesteringar 179.00 100 280 110 210 250
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -2260.40 -1950 -1950 -2100 -2100 -2100
Statliga Utgifter 1587677.00 1429780 1632132 1640070 1640070 1685992
Statliga Intäkter 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Statsskuld 31784.60 32700 33000 35000 36000 40000
Skatteutgifter 7488.40 7850 7850 8200 8200 8200
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -4.94 5.4 5.6 5 -3 6.2
Manufacturing Produktion -5.04 -3.6 6.5 3.2 2.5 7
Industriproduktion (Månadsvis) -2.49 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Cementtillverkning 2910.00 3180 3100 3600 2600 3600
Elproduktion 7699.00 14180 9000 10500 15500 9300
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Konsument - Spendera 11101050.00 10924409 11411879 11467385 11467385 11788471
Konsumentkrediter 688377.00 640189 657864 677379 686724 679574
Bensinpriser 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.65
Privat - Sektor - Credit 5991800.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.