Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 198.15 194 195 195 196 198
Lagren Marknaden 43026.88 42399 41338 40308 39299 37357
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.84 13.02 13.17 13.33 13.48 13.8

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 4 4 4 4.5 4.5
Arbetslöshet 4.40 12 12 12 9 9
Inflation - Betygsätt 13.40 16.2 14 12 10.5 8
Ränta 12.25 11.5 11.75 11.75 12 12
Handelsbalans -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
Kurantkonto -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 90 88 90 90
Statliga Budgetutskottet -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
Konsument - Confidence 39.40 40 38 40 42 44
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.94 4 4 4 4.5 4.5
BNP 263.69 292 292 292 292 292
Bnp Fasta Priser 38902034.00 40458115 40458115 40458115 40652626 42278731
Bruttonationalprodukt 15262040.00 15872522 15872522 15872522 15872522 16586785
Fasta Bruttoinvesteringar 1910389.00 1986805 1986805 1986805 1986805 2076211
Bnp Per Capita 1465.89 1250 1250 1250 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 4622.77 4680 4680 4680 4680 4680
Bnp Från Jordbruk 2502181.00 2602268 2602268 2602268 2602268 2719370
Bnp Från Entreprenad 340146.00 353752 353752 353752 353752 369671
Bnp Från Tillverkning 1667362.00 1734056 1734056 1734056 1734056 1812089
Bnp Från Mining 309823.00 322216 322216 322216 322216 336716
Bnp Från Tjänster 8041169.00 8362816 8362816 8362816 8362816 8739142
Bnp Från Transport 1588101.00 1651625 1651625 1651625 1651625 1725948

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.40 12 12 12 9 9
Egenföretagare 64030.00 60500 60500 60500 60500 61500
Befolkning 221.00 230 230 230 230 233

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 13.40 16.2 14 12 10.5 8
Konsumentprisindex Kpi 164.50 168 172 177 179 191
Kärna Inflation Rate 9.10 4.1 4.1 6.5 6.5 6.5
Bnp-Deflatorn 346.29 402 395 388 383 419
Producentpriserna 207.79 172 184 199 212 208
Inflation (Månad) 1.61 0.8 0.5 1.3 0.7 0.7
Mat Inflation 17.04 4 4 4 4 4
Cpi Transportfordon 181.63 183 184 186 188 189
Producentpriserna Förändras 28.20 5 5 5 5 5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 12.25 11.5 11.75 11.75 12 12
Interbankränta 13.53 12.78 13.03 13.03 13.28 13.28
Penningmängden M2 24726565.00 23032752 23032752 23418958 23418958 24193447
Värde Ränta 7.25 6.5 6.75 6.75 7 7
Lån Till Den Privata Sektorn 6486286.00 5940927 6125474 6835539 6778169 7143139
Valutareserven 17476.90 23175 23175 23383 23383 23799

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
Kurantkonto -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
Export 531692.00 670697 663234 696078 696078 438164
Import 1224218.00 1768761 1638088 1591808 1591808 1237904
Utlandsskulden 130632.00 118000 118000 118500 118500 118500
Remitteringar 7144.00 6100 6100 6100 6100 6100
Utländska Direktinvesteringar 90.80 164 164 167 167 172
Kapitalflöden 1659.00 -8020 -6880 -7430 -7430 -5800
Råolja Produktion 83.00 87 85 87 87 100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 87.00 88 90 88 90 90
Statliga Budgetutskottet -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3403.30 -4964 -4964 -4964 -4964 -5557
Statliga Utgifter 1692596.00 1760300 1760300 1760300 1760300 1839513
Statliga Intäkter 6903.40 5500 5500 5500 5500 5500
Statsskuld 42761.50 40064 40064 41361 41361 43975
Skatteutgifter 10306.70 10464 10464 10464 10464 11057
Militära Utgifter 10097.00 12000 12000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 27.01 5.5 5.5 10 10 10
Manufacturing Produktion 8.20 4.1 4.1 8 8 8
Lagerförändringar 220438.00 241815 241815 241815 241815 241815
Industriproduktion (Månadsvis) 15.56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cementtillverkning 4605.00 4100 4100 4000 4000 4000
Elproduktion 9966.00 15539 15539 9804 9804 10104

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 39.40 40 38 40 42 44
Konsument - Spendera 11242554.00 11692256 11692256 11692256 11692256 12218408
Bensinpriser 0.81 0.84 0.87 0.9 0.93 0.93
Konsumentkrediter 1031172.00 1041316 1062198 1086202 1077575 1147663
Privat - Sektor - Credit 7730344.00 6956547 6956547 7105947 7105947 7404748


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.