Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 154.58 156 157 158 159 161
Lagren Marknaden 43167.77 41543 40897 40264 39640 38419
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.04 11.15 11.29 11.42 11.55 11.83
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Arbetslöshet 5.70 6 6 6 6 6
Inflation - Betygsätt 12.42 12 11 8 13 11
Ränta 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
Handelsbalans -299795.00 -300000 -368000 -310000 -330000 -329000
Kurantkonto -1548.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Statsskulden Till Bnp 72.50 74 74 74 74 75
Statliga Budgetutskottet -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Konsument - Confidence 41.92 48 45 48 45.8 45.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
BNP 312.57 340 340 340 340 350
Bnp Fasta Priser 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13428229 13831076
Bruttonationalprodukt 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14138202 14562348
Fasta Bruttoinvesteringar 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2025334 2086094
Bnp Per Capita 1196.60 1230 1230 1230 1230 1250
Bnp Per Capita Ppp 4927.90 5328 5328 5328 5328 5328
Bnp Från Jordbruk 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2395310 2467170
Bnp Från Entreprenad 343183.00 351763 351763 351763 351763 362315
Bnp Från Tillverkning 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1707842 1759077
Bnp Från Mining 344832.00 353453 353453 353453 353453 364056
Bnp Från Tjänster 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7608756 7837019
Bnp Från Transport 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1630890 1679816
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.70 6 6 6 6 6
Egenföretagare 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
Befolkning 212.22 221 221 221 221 225
Levnadslön Familj 29700.00 31000 31000 31000 32000 32000
Levnadslön Individuella 13500.00 17000 17000 17000 18000 18000
Löner Högutbildad 51400.00 52000 52000 52000 54000 54000
Löner Lågutbildade 28700.00 21600 21600 21600 22000 23000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 12.42 12 11 8 13 11
Konsumentprisindex Kpi 262.82 270 274 278 297 330
Kärna Inflation Rate 8.20 6.5 6 6.5 7.3 7.3
Bnp-Deflatorn 284.14 318 315 307 321 356
Producentpriserna 278.19 285 295 303 312 349
Inflation (Månad) -0.29 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
Mat Inflation 16.88 10 6.5 4 3.5 4
Cpi Transportfordon 237.90 237 248 253 269 298
Producentpriserna Förändras 12.30 12.5 11.5 10 12 12
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
Interbankränta 13.28 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
Penningmängden M2 17778928.00 18200000 18200000 18200000 19500000 19500000
Värde Ränta 10.32 7.48 9.57 9.57 6.98 5.48
Lån Till Den Privata Sektorn 5090122.00 5278087 5300923 5217375 5217375 5373896
Valutareserven 15423.80 15500 14800 14500 16200 16800
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -299795.00 -300000 -368000 -310000 -330000 -329000
Kurantkonto -1548.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Export 312420.00 265000 278000 250000 304000 312000
Import 612215.00 565000 646000 560000 634000 641000
Utlandsskulden 106891.00 110334 112334 114000 118000 119957
Remitteringar 5478.00 6000 5900 5500 5600 5600
Råolja Produktion 92.00 93 93 93 98 98
Utländska Direktinvesteringar 108.00 110 210 180 250 300
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 72.50 74 74 74 74 75
Statliga Budgetutskottet -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
Statliga Utgifter 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1627369 1676190
Statliga Intäkter 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
Statsskuld 33247.90 35000 36000 36500 40000 43000
Skatteutgifter 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
Militära Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion -4.61 5 -3 3.5 6.2 6.2
Manufacturing Produktion 128.34 3.2 2.5 2.2 7 7
Lagerförändringar 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
Industriproduktion (Månadsvis) -0.09 1.5 0.5 -1.5 0.8 0.8
Cementtillverkning 3546.00 3600 2600 3250 3600 3600
Elproduktion 13482.00 10500 15500 14400 9300 10300
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 41.92 48 45 48 45.8 45.8
Konsument - Spendera 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11378576 11719934
Konsumentkrediter 684676.00 672134 693211 697511 701793 722847
Bensinpriser 0.74 0.81 0.83 0.85 0.87 0.87
Privat - Sektor - Credit 6003140.00 5780000 5780000 5780000 6800000 6800000


Pakistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.