Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 97.54 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -1 -1 -1 -0.5 -0.5
Arbetslöshet 7.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.3
Inflation - Betygsätt 0.40 0.6 0.8 1.2 1 1.4
Handelsbalans 1058.20 -1410 1000 -250 -250 -150
Kurantkonto 10526.60 -200 -200 -200 -80 -80
Corporate - Skatt - Betygsätt 39.00 39 39 39 39 39
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -1 -1 -1 -0.5 -0.5
BNP 105.03 107 107 107 107 107
Bnp Per Capita 27308.99 28500 28500 28500 29200 29200
Bnp Per Capita Ppp 35044.70 34500 34500 34500 36000 36000
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.3
Arbetslösa Personer 93.00 85 83 80 80 90
Arbetskraftsdeltagande 40.80 40.8 40.52 40.8 40.8 41
Tillverkningslönelistor 72.60 69.4 70.46 69.2 69.2 70.5
Statliga Lönelistor 209.40 214 216 220 220 235
Sysselsättningsgraden 37.30 37.4 36.94 37.2 37.2 37.4
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 0.6 0.8 1.2 1 1.4
Mat Inflation 0.10 1.4 0.36 1.4 1.5 1.6
Konsumentprisindex Kpi 119.70 120 121 120 120 122
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Banks Balansräkning 65889.30 65500 68966 70000 70000 75000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 1058.20 -1410 1000 -250 -250 -150
Kurantkonto 10526.60 -200 -200 -200 -80 -80
Import 3869.30 6560 4300 4450 4450 4500
Export 4927.40 5150 5300 4200 4200 4350
Turister 193.30 155 105 165 165 170
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ledande Ekonomiska Index 1.50 6.7 4.4 3.2 3.2 2.6
Tillverkning - Pmi 47.30 58 50.6 54 54 60
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bensinpriser 0.73 0.7 0.68 0.66 0.65 0.65
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 39.00 39 39 39 39 39
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33


Port - Rich - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.