Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 679.94 679 675 672 668 661
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.95 1.02 1.03 1.05 1.07 1.11
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.7 3 2.5 2.8 2
Arbetslöshet 8.30 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
Inflation - Betygsätt 2.80 2.5 2.4 2.5 1.7 2
Inflation (Månad) 0.80 0.1 1 0.1 0.3 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -154.80 -270 -320 -200 -220 -140
Kurantkonto -12.53 120 160 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 1 0.5 0.5
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 37 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 13.30 -0.5 -8.1 16 7 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.7 3 2.5 2.8 2
BNP 47.17 49 49 49 52 52
Bnp Fasta Priser 9538.30 9355 9400 9665 9805 9858
Bruttonationalprodukt 40334.10 40697 40737 41342 41463 42169
Fasta Bruttoinvesteringar 2075.50 1970 2090 2127 2134 2170
Bnp Per Capita 16793.25 18000 18000 18000 18700 18700
Bnp Per Capita Ppp 29524.26 30900 30900 30900 31000 31000
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 8.30 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
Löner 970.30 995 1001 990 990 1050
Lönerna I Manufacturing 970.30 995 1001 960 960 990
Minimilöner 555.00 555 555 555 600 600
Befolkning 2.81 2.77 2.76 2.77 2.73 2.73
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 62.33 62.33 62.67 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 63.67 63.67 63.83 64 64
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 2.5 2.4 2.5 1.7 2
Inflation (Månad) 0.80 0.1 1 0.1 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 110.32 110 111 111 111 113
Kärna Konsumentprisindexet 108.56 109 109 109 108 111
Producentpriserna 108.20 108 110 107 107 110
Producentpriserna Förändras 3.90 0.9 0.3 2.8 2.5 3.2
Mat Inflation 1.80 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8
KPI bostadshjälpmedel 107.34 102 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 107.54 108 108 108 108 109
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -154.80 -270 -320 -200 -220 -140
Kurantkonto -12.53 120 160 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 1 0.5 0.5
Import 2662.30 2540 2590 2560 2660 2620
Export 2507.50 2590 2320 2360 2440 2480
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 37 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Statliga Utgifter 1384.40 1472 1335 1419 1423 1447
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.00 34.4 34.4 34.4 34.8 34.8
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
Social Security Rate För Företag 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 5.10 5.34 5.5 5.2 5.2 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) 3.40 0.6 -1.4 1.1 1.8 0.8
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 13.30 -0.5 -8.1 16 7 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50 5.1 5 4.4 4.8 4
Konsument - Spendera 6385.20 6254 6388 6545 6564 6676
Bensinpriser 1.31 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.