Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Lagren Marknaden 771.99 766 759 753 747 734
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 3.70 -2.5 2.1 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 -7 0.2 3.7 7 5.5
Arbetslöshet 14.90 12 12.5 11 11 9.8
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 151.90 -240 -240 -240 -240 -200
Kurantkonto 402.06 190 190 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen -5.90 -32 -26 -26 -26 -17
Konsument - Confidence 1.00 -5 -1 -7 -3 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.10 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 3.70 -2.5 2.1 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 -7 0.2 3.7 7 5.5
BNP 54.22 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
Bnp Fasta Priser 10680.40 10134 10900 10694 11428 10691
Bruttonationalprodukt 46912.40 43629 47006 48648 50196 46028
Fasta Bruttoinvesteringar 2124.30 2343 1988 2203 2273 2471
Bnp Per Capita 18427.15 15300 16000 16000 16000 16000
Bnp Per Capita Ppp 36974.90 33200 35800 35800 35800 35800

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 14.90 12 12.5 11 11 9.8
Löner 1381.00 1050 1050 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1381.00 990 990 990 990 990
Minimilöner 607.00 600 640 640 640 640
Befolkning 2.79 2.73 2.71 2.71 2.71 2.69
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63.33 63.33 63.33 63.33
Pensionsåldern Män 64.00 64 64.17 64.17 64.17 64.17

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.65 113 113 113 113 116
Konsumentprisindex Kpi 111.50 112 113 113 113 114
Kärna Konsumentprisindexet 112.63 111 113 112 113 113
Producentpriserna 95.37 110 99.79 97.01 98.08 114
Producentpriserna Förändras -9.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
KPI bostadshjälpmedel 99.31 103 103 103 103 103
Cpi Transportfordon 101.49 109 109 109 109 109
Mat Inflation 1.10 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.51 -0.06 -0.38 -0.38 -0.38 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 151.90 -240 -240 -240 -240 -200
Kurantkonto 402.06 190 190 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 2493.10 2720 2720 2720 2720 2950
Export 2645.00 2480 2480 2480 2480 2750

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -574.10 -116 -116 -116 -116 -136
Statliga Utgifter 1635.30 1482 1751 1696 1750 1564
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.90 42.3 37.8 37.8 37.8 37.8

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 41.98 21.27 21.27 21.27 41.98
Social Security Rate För Företag 1.77 30.98 1.77 1.77 1.77 30.98
Social Trygghet För Anställda 19.50 11 19.5 19.5 19.5 11

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -5.90 -32 -26 -26 -26 -17
Industriproduktion 1.60 -1 1.5 3.8 3 4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 1.00 -5 -1 -7 -3 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.10 5 5 5 5 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.70 3.5 5 2.8 3.2 4.5
Konsument - Spendera 6294.27 6483 6365 6527 6735 6839
Konsumentkrediter 745.40 669 767 771 798 706
Bensinpriser 1.18 1.15 1.02 0.97 0.92 1.09


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.