Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 712.58 699 695 692 689 683
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.40 0.37 0.4 0.43 0.46 0.53
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 3.3 2.8 2.7 2.3 2
Arbetslöshet 7.90 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Inflation - Betygsätt 1.60 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -52.00 -200 -220 60 -50 -140
Kurantkonto 254.30 200 50 120 90 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.40 16 7 7 7 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 3.3 2.8 2.7 2.3 2
BNP 53.25 54.3 57.5 57.5 57.5 57.5
Bnp Fasta Priser 10741.70 9756 9823 9892 9854 9952
Bruttonationalprodukt 43810.70 45256 45037 44994 44818 46162
Fasta Bruttoinvesteringar 2110.60 2144 1725 2168 2159 2187
Bnp Per Capita 17669.70 18000 19300 19300 19300 19300
Bnp Per Capita Ppp 31065.06 32000 33200 33200 33200 33200
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 7.90 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Löner 1289.00 990 990 990 990 1050
Lönerna I Manufacturing 1289.00 960 960 960 960 990
Minimilöner 555.00 555 600 600 600 600
Befolkning 2.81 2.83 2.76 2.76 2.76 2.76
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 62.67 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 63.83 64 64 64 64
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
Konsumentprisindex Kpi 110.67 110 112 113 113 113
Kärna Konsumentprisindexet 110.33 109 108 108 109 111
Producentpriserna 105.00 107 107 109 109 110
Producentpriserna Förändras -4.50 1.7 2.5 2.3 2.7 3.2
Mat Inflation 3.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8
KPI bostadshjälpmedel 101.99 102 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 106.15 108 108 108 108 109
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.31 -0.06 -0.33 -0.33 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -52.00 -200 -220 60 -50 -140
Kurantkonto 254.30 200 50 120 90 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 2588.30 2590 2740 2550 2680 2720
Export 2536.30 2360 2580 2500 2620 2480
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Statliga Utgifter 1474.50 1440 1583 1514 1508 1469
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.00 34.4 34.8 34.8 34.8 34.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Social Security Rate För Företag 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Social Trygghet För Anställda 19.50 11 11 11 19.5 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 7.80 5.2 4.5 4.2 3.9 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 2.40 1.1 1.8 0.5 0.5 0.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.40 16 7 7 7 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.70 4.4 4.8 4.8 4.8 4
Konsument - Spendera 6426.31 6589 6055 6600 6574 6720
Bensinpriser 1.25 1.11 1.08 1.05 1.01 0.95


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.