Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
Lagren Marknaden 779.78 776 770 763 757 744
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.50 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 -9 -7 0.2 16.8 6.5
Arbetslöshet 13.70 11.5 12 12.5 11 9.8
Inflation - Betygsätt 1.30 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 170.90 -60 -140 -240 -240 -200
Kurantkonto 84.40 90 190 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen -7.50 -34 -32 -26 -26 -17
Konsument - Confidence -2.00 -32 -28 -22 -22 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.00 7 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.50 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.20 -9 -7 0.2 16.8 6.5
BNP 54.22 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8
Bnp Fasta Priser 10312.20 10419 10134 10900 12706 10793
Bruttonationalprodukt 46912.40 42496 43629 47006 54794 46464
Fasta Bruttoinvesteringar 2124.30 2540 2343 1988 2317 2495
Bnp Per Capita 18427.15 15300 15300 16000 16000 16000
Bnp Per Capita Ppp 36974.90 33200 33200 35800 35800 35800

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 13.70 11.5 12 12.5 11 9.8
Löner 1381.00 990 1050 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1381.00 960 990 990 990 990
Minimilöner 607.00 600 600 640 640 640
Befolkning 2.79 2.76 2.73 2.71 2.71 2.69
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 64 64 64 64 64

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.30 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.32 109 113 113 113 116
Konsumentprisindex Kpi 111.00 111 112 113 113 114
Kärna Konsumentprisindexet 112.25 112 113 112 113 114
Producentpriserna 96.05 109 110 99.79 97.11 114
Producentpriserna Förändras -8.70 2.7 3.2 3.2 3.2 3.3
KPI bostadshjälpmedel 98.07 102 103 103 103 103
Cpi Transportfordon 103.87 108 109 109 109 109
Mat Inflation 1.40 3.7 2.8 2.8 2.8 2.8

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.48 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 170.90 -60 -140 -240 -240 -200
Kurantkonto 84.40 90 190 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Import 2504.90 2680 2720 2720 2720 2950
Export 2334.00 2620 2480 2480 2480 2750

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -574.10 -66.23 -116 -116 -116 -136
Statliga Utgifter 1635.30 1468 1482 1751 2041 1578
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.90 42.3 42.3 37.8 37.8 37.8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Social Security Rate För Företag 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Social Trygghet För Anställda 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -7.50 -34 -32 -26 -26 -17
Industriproduktion 2.10 -3 -1 1.5 3.8 4
Industriproduktion (Månadsvis) 2.30 -0.7 0.8 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -2.00 -32 -28 -22 -22 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.00 7 5 5 5 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.80 3 3.5 5 2.8 4.5
Konsument - Spendera 6294.27 6748 6483 6365 7420 6904
Konsumentkrediter 742.70 719 669 767 866 712
Bensinpriser 1.26 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.