Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Lagren Marknaden 945.18 911 897 882 868 840
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.29 0.17 0.19 0.21 0.23 0.28

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.00 0.6 0.9 1 1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.80 2.8 2.2 4 4.3 4.5
Arbetslöshet 11.30 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
Inflation - Betygsätt 6.30 2.3 2 1.9 1.9 1.9
Inflation (Månad) 1.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -191.90 -200 -200 -200 -200 -200
Kurantkonto 168.50 120 120 120 120 120
Bytesbalans Till Bnp 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Statsskulden Till Bnp 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Statliga Budgetutskottet -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Förtroendekommissionen 0.30 -17 -17 -17 -17 -13
Konsument - Confidence 1.00 -4 -4 -4 -4 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 10.5 10.5 10.5 10.5 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.00 0.6 0.9 1 1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.80 2.8 2.2 4 4.3 4.5
BNP 55.89 46.8 46.8 46.8 46.8 52
Bnp Fasta Priser 11138.40 10194 11156 11335 11584 11659
Bruttonationalprodukt 47412.40 43605 48740 48455 49309 50933
Fasta Bruttoinvesteringar 2699.00 2244 2858 2192 2807 2986
Bnp Per Capita 18390.76 16000 16000 16000 16000 18000
Bnp Per Capita Ppp 36732.03 35800 35800 35800 35800 37300

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 11.30 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
Löner 1566.40 1050 1050 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1566.40 990 990 990 990 990
Minimilöner 642.00 642 690 690 690 690
Befolkning 2.79 2.69 2.69 2.69 2.69 2.65
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
Pensionsåldern Män 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 6.30 2.3 2 1.9 1.9 1.9
Inflation (Månad) 1.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 117.72 116 116 116 116 116
Konsumentprisindex Kpi 118.50 114 115 118 121 116
Kärna Konsumentprisindexet 117.15 117 119 120 120 120
Kärna Inflation Rate 4.20 4.5 5.7 3.4 2.8 2.3
Producentpriserna 109.47 112 114 115 117 118
Producentpriserna Förändras 15.10 14.9 13.1 10 7.1 5
KPI bostadshjälpmedel 113.57 103 103 103 103 103
Cpi Transportfordon 115.01 115 116 116 117 117
Mat Inflation 4.20 1.6 2 2 2 2.8

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -191.90 -200 -200 -200 -200 -200
Kurantkonto 168.50 120 120 120 120 120
Bytesbalans Till Bnp 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Import 3163.20 2950 2950 2950 2950 2950
Export 2971.30 2750 2750 2750 2750 2750

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Statliga Budgetutskottet -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Regeringen Budgetutskottet Värde 153.60 -136 -136 -136 -136 -136
Statliga Utgifter 1669.30 1497 1635 1757 1736 1709
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.50 37.8 37.8 37.8 37.8 35

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
Social Security Rate För Företag 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
Social Trygghet För Anställda 19.50 11 11 11 11 11

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 0.30 -17 -17 -17 -17 -13
Industriproduktion 15.30 7.7 7.7 3.5 3.5 2.3
Industriproduktion (Månadsvis) 2.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 1.00 -4 -4 -4 -4 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 10.5 10.5 10.5 10.5 7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 11.40 2.5 -18 -5.5 2 3
Konsument - Spendera 6990.57 6903 7096 6485 7270 7415
Konsumentkrediter 757.20 730 720 763 790 763
Bensinpriser 1.60 1.52 1.44 1.37 1.3 1.24


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.