Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 687.21 662 659 655 652 645
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 0.71 0.73 0.74 0.76 0.79
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 3 2.5 2.8 2.7 2
Arbetslöshet 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.5 1.7 2.2 2
Inflation (Månad) -0.20 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -470.40 -320 -200 -220 60 -140
Kurantkonto -200.88 160 200 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -8.1 16 7 7 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 3 2.5 2.8 2.7 2
BNP 53.25 54.3 54.3 57.5 57.5 57.5
Bnp Fasta Priser 9538.30 9385 9703 9646 9805 9945
Bruttonationalprodukt 40334.10 40670 41504 41262 41463 42541
Fasta Bruttoinvesteringar 1677.80 2087 2136 2123 2134 2189
Bnp Per Capita 17669.70 18000 18000 19300 19300 19300
Bnp Per Capita Ppp 31065.06 32000 32000 33200 33200 33200
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Löner 1262.70 995 990 990 990 1050
Lönerna I Manufacturing 1262.70 995 960 960 960 990
Minimilöner 555.00 555 555 600 600 600
Befolkning 2.81 2.77 2.77 2.73 2.73 2.73
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 62.33 62.67 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 63.67 63.83 64 64 64
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.5 1.7 2.2 2
Inflation (Månad) -0.20 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Konsumentprisindex Kpi 110.36 111 111 111 113 113
Kärna Konsumentprisindexet 108.80 109 109 108 109 111
Producentpriserna 106.20 110 107 109 109 110
Producentpriserna Förändras -0.80 0.5 2.4 2.5 2.3 3.2
Mat Inflation 3.20 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8
KPI bostadshjälpmedel 104.84 102 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 108.12 108 108 108 108 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -470.40 -320 -200 -220 60 -140
Kurantkonto -200.88 160 200 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Import 2951.80 2590 2560 2660 2620 2620
Export 2481.40 2320 2360 2440 2680 2480
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Statliga Utgifter 1532.90 1333 1425 1416 1423 1460
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.00 34.4 34.4 34.8 34.8 34.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Social Security Rate För Företag 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Social Trygghet För Anställda 19.50 11 11 11 19.5 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 0.80 5.5 5.2 5.2 5.2 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30 -1.4 1.1 1.8 0.5 0.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -8.1 16 7 7 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 5 4.4 4.8 4.8 4
Konsument - Spendera 5927.80 6377 6570 6532 6564 6735
Bensinpriser 1.34 1.21 1.18 1.15 1.2 1.15


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.