Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Lagren Marknaden 637.04 603 598 593 588 578
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 0.43 0.46 0.5 0.53 0.61

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.00 -13.5 -1 0.6 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 -16 -9 -7 -4 2.2
Arbetslöshet 9.40 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Inflation - Betygsätt 2.80 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Inflation (Månad) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -121.50 60 -60 -140 -240 -200
Kurantkonto 106.00 120 90 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 34.20 41 41 41 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.70 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen -3.70 -42 -34 -32 -26 -17
Konsument - Confidence 0.00 -36 -32 -28 -22 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.60 7 7 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.00 -13.5 -1 0.6 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 -16 -9 -7 -4 2.2
BNP 54.30 57.5 57.5 57.5 60.5 60.5
Bnp Fasta Priser 10896.70 9118 10419 10134 10461 10357
Bruttonationalprodukt 46912.40 41474 42496 40744 42058 41640
Fasta Bruttoinvesteringar 2518.90 1998 2540 2343 2418 2394
Bnp Per Capita 17669.70 19300 19300 19300 20400 20400
Bnp Per Capita Ppp 31065.06 33200 33200 33200 27798 34800

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.40 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Löner 1358.60 990 990 1050 1050 1050
Lönerna I Manufacturing 1358.60 960 960 990 990 990
Minimilöner 555.00 600 600 600 640 640
Befolkning 2.79 2.76 2.76 2.73 2.71 2.69
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 64 64 64 64 64

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.80 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Inflation (Månad) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.84 109 109 113 113 116
Konsumentprisindex Kpi 111.40 113 113 113 114 116
Kärna Konsumentprisindexet 110.01 111 112 113 112 114
Producentpriserna 104.10 109 109 109 107 113
Producentpriserna Förändras -1.10 2.3 2.7 3.2 3.2 3.3
KPI bostadshjälpmedel 106.76 102 102 103 103 103
Cpi Transportfordon 108.07 108 108 109 109 109
Mat Inflation 4.00 3.7 2.9 2.8 2.8 2.8

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -121.50 60 -60 -140 -240 -200
Kurantkonto 106.00 120 90 190 190 120
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Import 2335.40 2550 2680 2720 2720 2950
Export 2213.90 2500 2620 2480 2480 2750

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 34.20 41 41 41 42.5 42.5
Statliga Budgetutskottet 0.70 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 20.30 -66.23 -66.23 -116 -116 -136
Statliga Utgifter 1593.60 1396 1468 1482 1530 1515
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.00 34.8 34.8 34.8 34.8 34.7

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Social Security Rate För Företag 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Social Trygghet För Anställda 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -3.70 -42 -34 -32 -26 -17
Industriproduktion 0.10 4.2 3.9 3.7 3.7 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.40 0.5 0.5 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 0.00 -36 -32 -28 -22 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.60 7 7 5 5 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.60 0.6 1.2 1.8 2 2.2
Konsument - Spendera 6970.74 6084 6748 6483 6692 6625
Konsumentkrediter 779.50 628 719 669 748 683
Bensinpriser 1.16 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.