Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Lagren Marknaden 691.57 685 681 677 674 666
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.25 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3 2.5 2.8 2.7 2
Arbetslöshet 8.20 8.2 8.7 8.8 8 8.5
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) -0.40 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -353.30 -320 -200 -220 60 -140
Kurantkonto -102.46 160 200 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.50 -8.1 16 7 7 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3 2.5 2.8 2.7 2
BNP 53.25 54.3 54.3 57.5 57.5 57.5
Bnp Fasta Priser 9632.00 9591 9681 9823 9892 9875
Bruttonationalprodukt 40334.10 41544 41342 41463 41423 42169
Fasta Bruttoinvesteringar 2110.60 2131 2127 1725 2168 2170
Bnp Per Capita 17669.70 18000 18000 19300 19300 19300
Bnp Per Capita Ppp 31065.06 32000 32000 33200 33200 33200
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 8.20 8.2 8.7 8.8 8 8.5
Löner 1289.00 995 990 990 990 1050
Lönerna I Manufacturing 1289.00 995 960 960 960 990
Minimilöner 555.00 555 555 600 600 600
Befolkning 2.81 2.77 2.77 2.73 2.73 2.73
Pensionsåldern Kvinnor 62.33 62.33 62.67 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.67 63.67 63.83 64 64 64
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) -0.40 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Konsumentprisindex Kpi 109.57 111 111 112 113 113
Kärna Konsumentprisindexet 108.82 109 109 108 109 111
Producentpriserna 105.00 110 107 107 109 110
Producentpriserna Förändras -3.50 -1.7 1.7 2.5 2.3 3.2
Mat Inflation 5.10 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8
KPI bostadshjälpmedel 101.69 102 102 102 102 103
Cpi Transportfordon 108.28 108 108 108 108 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -353.30 -320 -200 -220 60 -140
Kurantkonto -102.46 160 200 200 200 190
Bytesbalans Till Bnp 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Import 2821.20 2590 2560 2660 2620 2620
Export 2459.20 2320 2360 2440 2680 2480
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Statliga Utgifter 1474.50 1361 1429 1583 1514 1457
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.00 34.4 34.4 34.8 34.8 34.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Social Security Rate För Företag 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Social Trygghet För Anställda 19.50 11 11 11 19.5 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 5.20 5.5 5.2 5.2 5.2 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 -1.4 1.1 1.8 0.5 0.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.50 -8.1 16 7 7 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.60 5 4.4 4.8 4.8 4
Konsument - Spendera 6426.31 6514 6538 6055 6600 6668
Bensinpriser 1.30 1.26 1.23 1.2 1.16 1.16


Lithuania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.