Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 4.57 4.58 4.59 4.6 4.61 4.63

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.30 6 6 6 6 8
Arbetslöshet 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
Inflation - Betygsätt 4.14 2.9 3.1 2.8 3 3.2
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 14753.80 -486 -5220 -5220 -5220 -5220
Kurantkonto 5733.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 9.30 0.2 0.2 0.2 0.2 3
Statsskulden Till Bnp 155.00 130 130 130 130 125
Statliga Budgetutskottet -103.00 -8 -8 -8 -8 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.30 6 6 6 6 8
BNP 25.42 51 51 51 52 52
Bnp Per Capita 4046.63 7200 7200 6000 7350 7350
Bnp Per Capita Ppp 10282.29 12550 12550 13000 13000 13000

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
Befolkning 6.87 6.98 6.98 6.98 7.08 7.08

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 4.14 2.9 3.1 2.8 3 3.2
Mat Inflation 5.90 3.5 3.3 3 3 3
Inflation (Månad) 0.50 -0.1 0.2 0.4 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 279.20 280 280 283 286 288
KPI bostadshjälpmedel 178.00 182 181 182 183 187
Cpi Transportfordon 203.70 204 204 205 205 206

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Banks Balansräkning 126107.90 130000 130000 130000 126000 126000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 14753.80 -486 -5220 -5220 -5220 -5220
Kurantkonto 5733.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 9.30 0.2 0.2 0.2 0.2 3
Import 24034.10 22370 22370 22370 22370 22370
Export 38787.90 17150 17150 17150 17150 17150
Råolja Produktion 1092.00 1280 1260 1270 1250 1200

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 155.00 130 130 130 130 125
Statliga Budgetutskottet -103.00 -8 -8 -8 -8 -20

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.