Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.40 1.4 1.41 1.41 1.42 1.43

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -20 -20 15 15 15
Arbetslöshet 17.30 18 18 18.6 18.6 18.6
Inflation - Betygsätt 0.90 3.5 4 4.2 4.5 5
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 21897.10 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
Kurantkonto 15389.50 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -6 -6 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 45 50 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -140 -125 -125 -125
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -20 -20 15 15 15
BNP 52.08 45 45 51 51 51
Bnp Per Capita 7529.00 6800 6800 7200 7200 7200
Bnp Per Capita Ppp 18405.50 19800 19800 19800 17824 20600

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 17.30 18 18 18.6 18.6 18.6
Befolkning 6.78 6.85 6.88 6.95 6.95 6.98

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.90 3.5 4 4.2 4.5 5
Mat Inflation 0.89 5 5.6 4.4 5 6
Inflation (Månad) -0.40 -0.4 -0.3 0.4 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 262.70 271 273 274 275 287
KPI bostadshjälpmedel 173.80 180 181 181 182 190
Cpi Transportfordon 179.50 188 187 187 188 196

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Banks Balansräkning 111847.50 123000 125000 128000 130000 130000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 21897.10 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
Kurantkonto 15389.50 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -6 -6 -4 -4 -4
Import 18815.40 22370 22370 22370 22370 22370
Export 40712.50 17150 17150 17150 17150 17150
Råolja Produktion 82.00 1300 1320 1290 1290 1200

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 45 50 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -140 -125 -125 -125

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.