Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
Arbetslöshet 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Inflation - Betygsätt -4.60 -5 -3.8 -2.5 -1.4 1
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
Bytesbalans Till Bnp 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 16.50 13 11 11 11 11
Statliga Budgetutskottet 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
BNP 48.32 56.3 59.1 59.1 59.1 59.1
Bnp Fasta Priser 20388.20 23446 22427 20694 20694 25791
Bnp Per Capita 7529.00 7100 6800 6800 6800 6800
Bnp Per Capita Ppp 18405.50 19100 19800 19800 19800 19800
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Befolkning 6.68 6.71 6.74 6.74 6.74 6.74
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -4.60 -5 -3.8 -2.5 -1.4 1
Mat Inflation -8.98 -8 -6.9 -4 2 3.5
Konsumentprisindex Kpi 263.60 247 254 258 260 250
KPI bostadshjälpmedel 173.00 148 150 169 171 150
Cpi Transportfordon 184.20 171 176 182 182 173
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Värde Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
Bytesbalans Till Bnp 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 16.50 13 11 11 11 11
Statliga Budgetutskottet 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.