Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.40 1.41 1.41 1.41 1.42 1.43
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 10.5 10.5 1.5 1.5 1.5
Arbetslöshet 17.70 17 17 16.5 16.5 16.5
Inflation - Betygsätt -1.60 5.5 5.6 5.4 5.2 5
Handelsbalans 22268.30 -4157 -4055 -5220 -5220 -5220
Bytesbalans Till Bnp 1.50 -0.3 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 16.50 13 13 11 11 11
Statliga Budgetutskottet 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 10.5 10.5 1.5 1.5 1.5
BNP 48.32 56.3 56.3 59.1 59.1 59.1
Bnp Fasta Priser 20388.20 22529 22529 20694 20694 22867
Bnp Per Capita 7529.00 7100 7100 6800 6800 6800
Bnp Per Capita Ppp 18405.50 19100 19100 19800 19800 19800
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 17.70 17 17 16.5 16.5 16.5
Befolkning 6.37 6.53 6.45 6.53 6.53 6.53
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -1.60 5.5 5.6 5.4 5.2 5
Mat Inflation -3.70 4.5 5 5 5 4.8
Konsumentprisindex Kpi 314.00 350 337 331 331 353
KPI bostadshjälpmedel 173.30 183 184 183 183 193
Cpi Transportfordon 213.80 239 232 232 232 244
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 22268.30 -4157 -4055 -5220 -5220 -5220
Bytesbalans Till Bnp 1.50 -0.3 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 16.50 13 13 11 11 11
Statliga Budgetutskottet 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.