Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43 1.44

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -5 -5 -5 1.5 1.5
Arbetslöshet 17.30 18 18 18 18.6 18.6
Inflation - Betygsätt -6.00 3.5 4 5 3.5 5.4
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 22268.30 -5220 -5220 -4740 -5220 -5220
Kurantkonto 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -6 -6 -6 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 45 45 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -140 -140 -125 -125
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -5 -5 -5 1.5 1.5
BNP 56.30 54.1 54.1 54.1 60 60
Bnp Per Capita 7529.00 6800 6800 6800 7200 7200
Bnp Per Capita Ppp 18405.50 19800 19800 19800 17824 20600

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 17.30 18 18 18 18.6 18.6
Befolkning 6.78 6.85 6.85 6.88 6.95 6.98

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -6.00 3.5 4 5 3.5 5.4
Mat Inflation -8.43 4.5 5 5.6 4.4 6
Konsumentprisindex Kpi 262.20 274 273 275 271 290
KPI bostadshjälpmedel 173.50 179 180 182 180 192
Cpi Transportfordon 181.70 193 189 191 188 201

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.00 3 3 3 3 3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 22268.30 -5220 -5220 -4740 -5220 -5220
Kurantkonto 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -6 -6 -6 -4 -4
Import 14673.10 22370 22370 22370 22370 22370
Export 26221.70 17150 17150 17150 17150 17150
Råolja Produktion 146.00 1250 1300 1320 1290 1200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 45 45 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -140 -140 -125 -125

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.