Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.30 125 125 6 6 6
Arbetslöshet 18.63 19 19 18.7 18.7 18.7
Inflation - Betygsätt 2.08 4 3.6 2.9 3.1 3
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 14753.80 -5220 -486 -486 -486 -5220
Kurantkonto 5733.10 -4000 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 9.30 3.5 3.5 0.2 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 155.00 140 140 130 130 130
Statliga Budgetutskottet -103.00 -10 -10 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.30 125 125 6 6 6
BNP 25.42 51 51 51 51 52
Bnp Per Capita 5503.73 7200 7200 7200 7200 7350
Bnp Per Capita Ppp 10282.29 12550 12550 12550 12550 13000

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 18.63 19 19 18.7 18.7 18.7
Befolkning 6.87 6.95 6.98 6.98 6.98 7.08

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.08 4 3.6 2.9 3.1 3
Mat Inflation 3.15 4.3 3.8 3.5 3.3 3
Inflation (Månad) 0.25 0.5 0.3 -0.1 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 274.40 279 280 280 283 288
KPI bostadshjälpmedel 176.50 182 182 181 182 187
Cpi Transportfordon 189.10 191 192 193 195 198

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Banks Balansräkning 126107.90 130000 130000 130000 130000 126000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 14753.80 -5220 -486 -486 -486 -5220
Kurantkonto 5733.10 -4000 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 9.30 3.5 3.5 0.2 0.2 0.2
Import 24034.10 22370 22370 22370 22370 22370
Export 38787.90 17150 17150 17150 17150 17150
Råolja Produktion 1223.00 1290 1200 1200 1200 1150

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 155.00 140 140 130 130 130
Statliga Budgetutskottet -103.00 -10 -10 -8 -8 -8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.