Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -45 3.4 3.4 3.4 3.4
Arbetslöshet 17.30 18 18.6 18.6 18.6 18.6
Inflation - Betygsätt 1.30 7 4 3.5 4 4
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 14753.80 -5220 -5220 -5220 -5220 -486
Kurantkonto 5733.10 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 33.20 -19.8 -9 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -125 -125 -125 -125
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -45 3.4 3.4 3.4 3.4
BNP 52.08 45 51 51 51 51
Bnp Per Capita 8122.20 6400 7200 7200 7200 7200
Bnp Per Capita Ppp 15174.20 12700 12550 12550 12550 12550

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 17.30 18 18.6 18.6 18.6 18.6
Befolkning 6.78 6.88 6.95 6.95 6.95 6.98

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.30 7 4 3.5 4 4
Mat Inflation -2.93 -5 -3 1 0.8 0.7
Inflation (Månad) 1.60 -0.3 0.4 0.6 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 272.10 353 281 278 282 371
KPI bostadshjälpmedel 175.00 193 186 182 181 202
Cpi Transportfordon 184.50 244 192 188 191 256

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Banks Balansräkning 119881.20 125000 128000 130000 130000 130000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 14753.80 -5220 -5220 -5220 -5220 -486
Kurantkonto 5733.10 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Bytesbalans Till Bnp 33.20 -19.8 -9 -9 -9 -9
Import 24034.10 22370 22370 22370 22370 22370
Export 38787.90 17150 17150 17150 17150 17150
Råolja Produktion 156.00 1320 1290 1290 1290 1200

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 16.50 45 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet 3.90 -140 -125 -125 -125 -125

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libyen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.