Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1420.00 1428 1435 1443 1450 1466

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.3 6.3 6.3 6 6
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 1.8 2 2
Inflation - Betygsätt 9.09 7 6.8 6.9 6.9 6.5
Ränta 10.00 9 9 9 9 8
Handelsbalans -66.30 210 250 -170 -170 30
Kurantkonto -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 52 55 55
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.3 6.3 6.3 6 6
BNP 77.00 80.3 80.3 80.3 85.2 85.2
Bnp Per Capita 1571.90 1723 1723 1723 1798 1798
Bnp Per Capita Ppp 5922.00 6226 6413 6413 6226 6526

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 1.8 2 2
Minimilöner 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100
Befolkning 54.10 54.39 54.39 54.39 54.73 54.73

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 9.09 7 6.8 6.9 6.9 6.5
Mat Inflation 172.96 5.5 6 6 5.5 6
KPI bostadshjälpmedel 200.12 167 211 213 213 227
Cpi Transportfordon 117.14 121 123 126 126 134
Konsumentprisindex Kpi 161.33 165 171 173 173 184
Inflation (Månad) -0.24 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 10.00 9 9 9 9 8
Värde Ränta 8.00 7 7 7 7 6

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -66.30 210 250 -170 -170 30
Kurantkonto -3592.00 -3600 -3600 -3600 -3600 -3800
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5.1 -5.1 -5.1 -4.5 -4.5
Import 1479.30 1550 1600 1620 1620 1620
Export 1413.00 1760 1850 1450 1450 1650
Utländska Direktinvesteringar 734.89 280 500 450 450 450
Turister 339911.00 250000 255000 310000 318000 450900
Guldreserver 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 52 55 55
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.8 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2
Militära Utgifter 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tillverkning - Pmi 45.30 47 48 50 51 52.4


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.