Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1327.00 1335 1342 1349 1356 1371

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Inflation - Betygsätt 0.97 1.5 3.5 4.5 5.5 5.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans 157.10 -100 -50 -90 -170 30
Kurantkonto 285.20 -5500 -5500 -3600 -3600 -3200
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 49.41 55 55 55 55 60
Statliga Budgetutskottet -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
BNP 76.09 75.8 75.8 75.8 75.8 76.3
Bnp Per Capita 1608.50 1630 1630 1630 1630 1710
Bnp Per Capita Ppp 5142.20 5200 5200 5200 5200 5300

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Minimilöner 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
Befolkning 54.10 54.73 54.73 54.73 54.73 55.07

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.97 1.5 3.5 4.5 5.5 5.5
Mat Inflation 1.20 5.5 6.5 3 6 5.5
KPI bostadshjälpmedel 201.57 167 200 203 174 174
Cpi Transportfordon 107.43 122 118 108 127 127
Konsumentprisindex Kpi 162.82 163 163 162 170 170
Inflation (Månad) -0.11 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 8.00 7 8 8 6 6

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 157.10 -100 -50 -90 -170 30
Kurantkonto 285.20 -5500 -5500 -3600 -3600 -3200
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 1409.40 1550 1460 1550 1550 1620
Export 1566.50 1500 1370 1400 1650 1650
Utländska Direktinvesteringar 82.08 400 300 450 450 450
Turister 9763.00 160000 180000 200000 250000 350000
Råolja Produktion 10.00 10 10 10 10 10
Guldreserver 7.27 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 49.41 55 55 55 55 60
Statliga Budgetutskottet -3.50 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5
Militära Utgifter 3155.00 3100 3100 3100 3100 3100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tillverkning - Pmi 44.70 48 48 53 52 52


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.