Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1501.50 1515 1525 1535 1545 1566
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
Arbetslöshet 1.60 3.5 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 9.51 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
Ränta 10.00 10 9 9 9 9
Handelsbalans -38.20 -150 -150 10 210 -170
Kurantkonto -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Statsskulden Till Bnp 49.41 38.3 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
BNP 71.21 77 85 85 85 85
Bnp Per Capita 1571.90 1700 1754 1754 1754 1754
Bnp Per Capita Ppp 5922.00 6066 6413 6413 6413 6413
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 1.60 3.5 4 4 4 4
Minimilöner 4800.00 4800 5100 5100 5100 5100
Befolkning 53.71 53.86 54 54 54 54
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 9.51 7.3 7.1 7.3 8.5 7.5
Inflation (Månad) 0.46 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 159.85 156 156 161 166 163
KPI bostadshjälpmedel 197.60 160 160 165 167 167
Cpi Transportfordon 115.12 117 115 120 121 122
Mat Inflation 8.77 8.5 8.5 5.9 5.4 5.3
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 10.00 10 9 9 9 9
Värde Ränta 8.00 8 7 7 7 7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -38.20 -150 -150 10 210 -170
Kurantkonto -3592.00 -2900 -3600 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Import 1392.80 1510 1450 1550 1600 1620
Export 1354.60 1360 1460 1760 1850 1450
Utländska Direktinvesteringar 447.59 350 474 280 500 450
Turister 367733.00 373300 345300 345300 295000 400300
Guldreserver 7.27 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 49.41 38.3 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 6 6 6 6 6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tillverkning - Pmi 52.70 52.8 51.5 52.9 53 52


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.