Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1305.00 1311 1318 1325 1332 1346

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 1.60 2 2 1.8 1.8 1.8
Inflation - Betygsätt 1.70 1 0.5 1.5 3.5 5.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -431.30 -90 -100 -120 -90 30
Kurantkonto -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5
BNP 76.09 75.5 75.5 75.8 75.8 75.8
Bnp Per Capita 1608.50 1580 1580 1630 1630 1630
Bnp Per Capita Ppp 5142.20 5000 5000 5200 5200 5200

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.60 2 2 1.8 1.8 1.8
Minimilöner 4800.00 4800 4800 4800 4800 4800
Befolkning 54.10 54.39 54.39 54.73 54.73 54.73

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.70 1 0.5 1.5 3.5 5.5
Mat Inflation 1.68 3.5 4.5 5.5 6.5 6
KPI bostadshjälpmedel 200.76 200 200 203 207 211
Cpi Transportfordon 107.90 116 118 108 111 125
Konsumentprisindex Kpi 161.14 161 163 162 167 171
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -431.30 -90 -100 -120 -90 30
Kurantkonto -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 1947.30 1340 1550 1620 1460 1620
Export 1516.00 1250 1450 1500 1370 1650
Utländska Direktinvesteringar 734.89 200 350 400 300 450
Turister 408182.00 40000 100000 160000 180000 250000
Råolja Produktion 10.00 10 10 10 10 10
Guldreserver 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2
Militära Utgifter 3155.00 3000 3000 3100 3100 3100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tillverkning - Pmi 53.20 50 50 51 51 52.4


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.