Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1516.00 1519 1532 1545 1558 1585
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8
Arbetslöshet 1.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
Inflation - Betygsätt 9.51 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6
Handelsbalans -251.80 -325 -150 -150 -150 -170
Kurantkonto -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2
Statsskulden Till Bnp 49.41 38.3 38.3 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8
BNP 71.21 77 77 85 85 85
Bnp Per Capita 1571.90 1700 1700 1754 1754 1754
Bnp Per Capita Ppp 5922.00 6066 6066 6413 6413 6413
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 1.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
Minimilöner 4800.00 4800 4800 5100 5100 5100
Befolkning 53.37 54.3 53.85 54.33 54.33 54.33
Arbetskraftsdeltagande 64.71 67 67 64 64 64
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.51 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6
Mat Inflation 11.57 5.7 5.9 5.9 5.9 5.3
Konsumentprisindex Kpi 154.56 155 156 156 156 163
KPI bostadshjälpmedel 155.99 160 160 160 160 167
Cpi Transportfordon 113.03 122 117 115 115 122
Inflation (Månad) 0.59 0.8 0.5 0.5 0.5 0.3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 8.00 8 8 7 7 7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -251.80 -325 -150 -150 -150 -170
Kurantkonto -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2 -5.2
Import 1529.00 1555 1510 1510 1510 1620
Export 1277.20 1230 1360 1360 1360 1450
Utländska Direktinvesteringar 434.89 287 274 274 274 450
Turister 363154.00 276000 299300 299300 299300 299300
Guldreserver 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
Råolja Produktion 11.00 10 10 10 10 10
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 49.41 38.3 38.3 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 6 6 6 6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tillverkning - Pmi 52.90 50.9 50.8 51.5 52.9 52


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.