Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1358.00 1359 1366 1374 1381 1396

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 2 1.9 2
Inflation - Betygsätt 5.24 3 4.5 4.5 7.5 6.5
Ränta 10.00 9 9 9 9 8
Handelsbalans 233.50 -90 -100 -120 -90 30
Kurantkonto -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5
BNP 76.09 75.5 75.5 75.8 75.8 75.8
Bnp Per Capita 1571.90 1723 1723 1798 1798 1798
Bnp Per Capita Ppp 5922.00 6413 6413 6413 6226 6526

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.60 1.8 1.8 2 1.9 2
Minimilöner 4800.00 5100 5100 5100 5100 5100
Befolkning 54.10 54.39 54.39 54.73 54.73 54.73

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 5.24 3 4.5 4.5 7.5 6.5
Mat Inflation 173.59 6 6 5.5 5.5 6
KPI bostadshjälpmedel 199.59 204 208 209 215 222
Cpi Transportfordon 99.57 119 123 111 107 131
Konsumentprisindex Kpi 160.00 165 169 167 172 180
Inflation (Månad) -0.04 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 10.00 9 9 9 9 8
Värde Ränta 8.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 233.50 -90 -100 -120 -90 30
Kurantkonto -3592.00 -5500 -5500 -3600 -3600 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 1565.60 1340 1550 1620 1460 1620
Export 1799.10 1250 1450 1500 1370 1650
Utländska Direktinvesteringar 734.89 500 450 450 450 450
Turister 339911.00 255000 310000 318000 318000 450900
Råolja Produktion 10.00 10 10 10 10 10
Guldreserver 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 49.41 52 52 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.8 -3.8 -5.2 -5.2 -5.2
Militära Utgifter 3155.00 2000 2000 2000 2000 2000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tillverkning - Pmi 48.70 48 50 51 51 52.4


Myanmar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.