Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16
Lagren Marknaden 604.54 595 584 572 560 538
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.47 0.05 0.12 0.18 0.25 0.4

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 7.70 -1.8 1.2 2.3 1.4 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
Arbetslöshet 4.30 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
Inflation - Betygsätt 1.20 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5796.00 4050 2650 4850 5600 3950
Kurantkonto 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
Statsskulden Till Bnp 48.60 63 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Förtroendekommissionen -5.60 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
Konsument - Confidence -26.00 -24 -18 -14 -10 -12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 7.70 -1.8 1.2 2.3 1.4 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
BNP 909.07 805 865 865 865 865
Bnp Fasta Priser 184220.70 183437 184810 187329 179459 189307
Bruttonationalprodukt 168097.40 188265 179985 184067 176334 194289
Fasta Bruttoinvesteringar 38318.00 38980 40122 38973 37336 40227
Bnp Per Capita 55690.00 52900 53800 53800 53800 53800
Bnp Per Capita Ppp 57141.40 55100 56200 56200 56200 56200
Bnp Från Jordbruk 3406.00 3069 3182 2815 2697 3167
Bnp Från Entreprenad 7531.86 7776 9320 9646 9241 8024
Bnp Från Tillverkning 20058.00 21389 20403 21395 20496 22074
Bnp Från Mining 1033.84 1528 1622 1660 1590 1577
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12554.00 12159 10791 13747 13169 12548
Bnp Från Tjänster 34077.99 34347 32681 32919 31536 35446
Bnp Från Transport 6008.00 7822 7271 6579 6302 8072
Bnp Från Verktyg 1075.00 1171 1095 1226 1175 1208

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 4.30 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
Arbetskostnaderna 131.00 114 109 108 133 117
Minimilöner 1680.00 1680 1695 1695 1706 1706
Löne Tillväxt 3.04 1.5 1 1.2 1.4 1.6
Lönerna I Manufacturing 122.30 121 120 122 122 124
Befolkning 17.28 17.34 17.42 17.42 17.42 17.42
Pensionsåldern Kvinnor 66.67 66.67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 66.67 66.67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 71.30 68.2 67.7 68.5 69.5 70.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.20 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.05 107 107 108 108 108
Konsumentprisindex Kpi 108.47 107 107 108 109 109
Kärna Konsumentprisindexet 108.31 107 107 107 108 109
Kärna Inflation Rate 1.90 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5
Producentpriserna 101.00 108 104 102 102 110
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Producentpriserna Förändras -4.70 -2 -0.4 0.6 1.2 1.5
KPI bostadshjälpmedel 110.76 110 109 109 112 112
Cpi Transportfordon 106.38 108 108 109 106 110
Mat Inflation 1.20 0.6 1 1.2 1.4 1.6

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Privat skuld och BNP 298.60 306 308 308 308 308

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 5796.00 4050 2650 4850 5600 3950
Kurantkonto 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
Import 36535.00 34750 36750 34850 34600 38750
Export 42331.00 38800 39400 39700 40200 42700

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 48.60 63 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Statliga Utgifter 46492.00 48500 50100 49100 48200 47500
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.90 48 46 46 46 46
Statliga Intäkter 57.30 42.5 58.9 34.6 49.1 51
Skatteutgifter 74.90 59.4 60.3 52.5 52.9 54
Regeringen Budgetutskottet Värde -17.60 1.5 -16.9 -1.4 -17.9 1.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 50.84 46.34 50.84 50.84 50.84 46.34
Social Security Rate För Företag 23.19 18.69 23.19 23.19 23.19 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -5.60 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
Manufacturing Produktion -6.80 -2 2.2 6.5 2.8 5.8
Tillverkning - Pmi 50.40 49.2 51 54 53.4 53

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence -26.00 -24 -18 -14 -10 -12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.60 -2.8 2.6 -4.3 2.8 6.2
Konsument - Spendera 79204.00 80994 80702 79308 75976 83586
Disponibel Personlig Inkomst 360878.00 348608 356547 395161 378561 359764
Bankernas Utlåningsränta 0.40 1.14 0.41 0.41 0.41 1.64
Personliga Utgifter -3.50 -2.3 4.5 6.2 2.9 5.7
Konsumentkrediter 14990.00 14480 14810 16414 15725 14944
Bensinpriser 1.89 1.73 1.77 1.68 1.6 1.64

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 146.30 132 136 139 141 143


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.