Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 611.78 602 596 590 584 573
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.13 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
Kurantkonto 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
Bytesbalans Till Bnp 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
Statsskulden Till Bnp 52.40 47 47 47 47 45
Statliga Budgetutskottet 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Förtroendekommissionen 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
Konsument - Confidence -2.00 -2 -3 -7 -6 -2
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
BNP 912.87 988 988 988 988 1020
Bnp Fasta Priser 189772.00 189119 189759 190658 192429 195123
Bruttonationalprodukt 181014.04 180310 181798 181859 183548 186118
Fasta Bruttoinvesteringar 39928.00 39898 40221 40114 40487 41054
Bnp Per Capita 55041.10 57500 57500 57500 57500 59000
Bnp Per Capita Ppp 49803.50 51100 51100 51100 51100 52000
Bnp Från Jordbruk 3336.00 3085 2519 3352 3383 3430
Bnp Från Entreprenad 8006.00 9221 9407 8043 8118 8232
Bnp Från Tillverkning 20550.00 20822 21677 20646 20838 21129
Bnp Från Mining 1639.00 2174 1811 1647 1662 1685
Bnp Från Offentlig Förvaltning 10731.00 10702 12339 10781 10881 11034
Bnp Från Tjänster 35085.00 33747 36195 35249 35576 36074
Bnp Från Transport 8294.00 7899 8339 8333 8410 8528
Bnp Från Verktyg 1060.00 1037 1127 1065 1075 1090
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
Arbetskostnaderna 99.80 104 118 102 102 105
Minimilöner 1635.60 1650 1650 1675 1675 1700
Löne Tillväxt 2.94 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5
Lönerna I Manufacturing 118.60 119 120 121 121 124
Befolkning 17.12 17.2 17.2 17.2 17.2 17.24
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 67
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 67
Arbetskraftsdeltagande 71.40 70.6 70.6 70.6 70.5 70.5
Levnadslön Familj 1560.00 1604 1601 1599 1601 1641
Levnadslön Individuella 1120.00 1151 1149 1148 1149 1178
Löner Lågutbildade 1760.00 1809 1806 1804 1806 1851
Löner Högutbildad 2920.00 3002 2996 2993 2996 3071
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
Konsumentprisindex Kpi 106.80 107 107 108 108 110
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.24 107 107 107 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 105.89 107 107 108 108 110
Kärna Inflation Rate 2.20 2.2 2 2.3 1.8 2
Producentpriserna 105.90 107 108 108 107 109
Inflation (Månad) 0.10 0.4 -0.2 -0.2 0.3 0.2
Producentpriserna Förändras 0.38 0.5 1.1 1.5 1.4 1.7
KPI bostadshjälpmedel 109.95 110 109 111 112 113
Cpi Transportfordon 107.89 108 109 109 109 111
Mat Inflation 3.70 2.5 2 2.1 1.9 2.1
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Privat skuld och BNP 298.60 274 274 274 274 268
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
Kurantkonto 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
Bytesbalans Till Bnp 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
Import 38945.00 40100 38900 40100 38750 40750
Export 43948.00 44700 42400 43870 43800 44700
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 52.40 47 47 47 47 45
Statliga Budgetutskottet 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Statliga Utgifter 45457.00 45385 45423 45669 46093 46739
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.20 42.7 42.7 42.7 42.7 43
Statliga Intäkter 51.80 57 57 57 52.2 52.9
Skatteutgifter 46.80 40 40 40 50.7 51.4
Regeringen Budgetutskottet Värde 5.00 17 17 17 1.5 1.5
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45
Social Security Rate För Företag 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
Manufacturing Produktion -1.30 1.1 1.5 1.2 1.6 1.8
Tillverkning - Pmi 48.30 52 52.6 53.2 54 54
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -2.00 -2 -3 -7 -6 -2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 2 2.4 2.3 2.2 2.2
Konsument - Spendera 83267.00 83004 83580 83656 84433 85615
Disponibel Personlig Inkomst 346950.00 348570 348452 348570 351807 356733
Bankernas Utlåningsränta 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Personliga Utgifter 1.70 1.8 2 1.9 2.3 2.1
Konsumentkrediter 15145.00 15610 15149 15216 15357 15572
Bensinpriser 1.95 2.14 2.19 2.25 2.3 2.3
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 134.80 137 140 142 144 148


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.