Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 577.49 574 568 561 555 543
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.26 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6
Arbetslöshet 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 1.9 2 1.8 1.7
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
Kurantkonto 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 8.7 8.7 8.7 8.7
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1 1 1 1
Förtroendekommissionen 3.30 2.9 3.6 4 3.6 2
Konsument - Confidence -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 51.75 51.75 52
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6
BNP 912.87 951 988 988 988 988
Bnp Fasta Priser 189297.80 190263 190825 191337 192137 193497
Bruttonationalprodukt 181014.04 192756 193326 180922 180744 196033
Fasta Bruttoinvesteringar 40294.00 40407 40527 40412 40898 41094
Bnp Per Capita 55041.10 56200 57500 57500 57500 57500
Bnp Per Capita Ppp 49803.50 50500 51100 51100 51100 51100
Bnp Från Jordbruk 2544.00 3089 3098 3120 2582 3141
Bnp Från Entreprenad 9489.46 8255 8280 9325 9632 8396
Bnp Från Tillverkning 21513.00 21784 21848 21057 21836 22154
Bnp Från Mining 1809.33 2020 2026 2199 1836 2054
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12286.00 12543 12580 10822 10812 12757
Bnp Från Tjänster 36125.22 35619 35725 34127 36667 36225
Bnp Från Transport 8303.00 8410 8435 7988 7980 8553
Bnp Från Verktyg 1121.00 1144 1147 1049 1138 1163
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Minimilöner 1635.60 1636 1650 1650 1675 1675
Löne Tillväxt 2.58 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6
Lönerna I Manufacturing 117.80 118 118 119 120 121
Befolkning 17.12 17.15 17.18 17.18 17.18 17.18
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1560.00 1597 1599 1604 1601 1639
Levnadslön Individuella 1120.00 1147 1148 1151 1149 1177
Löner Lågutbildade 1760.00 1802 1804 1809 1806 1849
Löner Högutbildad 2920.00 2990 2993 3002 2996 3068
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 1.9 2 1.8 1.7
Konsumentprisindex Kpi 106.70 106 107 107 108 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.72 105 106 107 107 107
Kärna Inflation Rate 2.20 2.7 2.2 2 2.3 1.8
Producentpriserna 105.40 105 108 107 108 108
Inflation (Månad) -0.60 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.3
Producentpriserna Förändras -0.66 -1 0.5 1.1 1.5 1.4
KPI bostadshjälpmedel 109.96 109 110 110 110 111
Cpi Transportfordon 107.88 105 108 108 110 108
Mat Inflation 4.80 3.6 2.5 2 2.1 1.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Privat skuld och BNP 298.60 287 274 274 274 274
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
Kurantkonto 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 8.7 8.7 8.7 8.7
Import 35392.00 36120 40100 38900 40100 38750
Export 39271.00 41900 44700 42400 43870 43800
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1 1 1 1
Statliga Utgifter 45100.00 45618 45753 45866 45777 46394
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.20 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 51.75 51.75 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 46.34 46.34 47.45 47.45 46.34
Social Security Rate För Företag 19.80 18.69 18.69 19.8 19.8 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 3.30 2.9 3.6 4 3.6 2
Manufacturing Produktion -0.80 0.7 1.1 1.5 1.2 1.6
Tillverkning - Pmi 51.60 51.5 52 52.6 53.2 54
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 1.8 2 2.4 2.3 2.2
Konsument - Spendera 83270.00 83712 83960 83955 84519 85135
Bankernas Utlåningsränta 0.74 0.89 1.14 0.8 0.8 1.14
Personliga Utgifter 1.70 1.6 1.8 2 1.9 2.3
Bensinpriser 1.89 1.78 1.73 1.64 1.59 1.73
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 132.50 136 137 140 142 144


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.