Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
Lagren Marknaden 718.12 690 662 636 611 560
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.08 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
Arbetslöshet 3.30 3.7 4.1 4.3 4 4.5
Inflation - Betygsätt 2.10 2 1.6 1.5 1.2 1.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5218.00 5050 2650 3950 3950 3950
Kurantkonto 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
Statsskulden Till Bnp 54.50 58 58 58 56.8 56.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
Förtroendekommissionen 8.80 -6 -4.4 -6 -6 -3
Konsument - Confidence -9.00 -7 -10 -12 -12 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 52 52 52

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
BNP 909.07 865 865 865 865 925
Bnp Fasta Priser 183371.70 184019 189232 190117 193065 194110
Bruttonationalprodukt 177335.00 180017 179918 183010 185847 186853
Fasta Bruttoinvesteringar 40578.00 38598 39477 40374 41000 41222
Bnp Per Capita 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
Bnp Per Capita Ppp 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
Bnp Från Jordbruk 3196.00 2752 3474 3310 3361 3379
Bnp Från Entreprenad 9205.80 9426 7729 8256 8384 8429
Bnp Från Tillverkning 21202.00 21065 20609 23297 23659 23787
Bnp Från Mining 1334.33 1597 1013 1349 1370 1377
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12868.00 13504 11327 13280 13486 13559
Bnp Från Tjänster 30792.10 32167 34484 33707 34230 34415
Bnp Från Transport 7039.00 6493 6692 7264 7377 7417
Bnp Från Verktyg 1097.00 1190 1090 1231 1250 1257

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 3.30 3.7 4.1 4.3 4 4.5
Arbetskostnaderna 118.30 114 109 117 117 117
Minimilöner 1684.80 1695 1706 1706 1725 1725
Löne Tillväxt 2.30 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
Lönerna I Manufacturing 123.70 121 120 124 124 124
Befolkning 17.41 17.6 17.6 17.6 17.8 17.8
Pensionsåldern Kvinnor 66.67 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 66.67 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 71.10 68.5 69.5 70.5 70.5 71.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.10 2 1.6 1.5 1.2 1.6
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109.11 110 109 109 109 111
Konsumentprisindex Kpi 109.46 110 110 109 110 111
Kärna Konsumentprisindexet 108.86 107 107 109 109 109
Kärna Inflation Rate 1.90 1.1 1.4 1.5 1.5 1.8
Producentpriserna 110.80 108 104 110 110 110
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
Producentpriserna Förändras 11.30 0.6 1.2 1.5 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 111.65 111 112 113 113 114
Cpi Transportfordon 111.12 110 107 107 111 109
Mat Inflation -1.50 0.3 0.9 1.6 1.4 1.9

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Privat skuld och BNP 283.70 308 308 308 308 310

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 5218.00 5050 2650 3950 3950 3950
Kurantkonto 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
Import 41500.00 34850 34600 38750 38750 40760
Export 46719.00 39700 40200 42700 42700 44500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 54.50 58 58 58 56.8 56.8
Statliga Budgetutskottet -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
Statliga Utgifter 46120.00 49100 48200 47500 47500 48000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.10 48 48 48 44 44
Statliga Intäkter 66.10 34.6 49.1 51 51 54
Skatteutgifter 61.10 52.5 52.9 54 54 48
Regeringen Budgetutskottet Värde 4.90 1.5 -16.9 1.5 1.5 1.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 52 52 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 51.24 46.34 50.84 46.34 46.34 46.34
Social Security Rate För Företag 23.59 18.69 23.19 18.69 18.69 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 8.80 -6 -4.4 -6 -6 -3
Manufacturing Produktion 12.70 6.5 2.8 5.8 5.8 2.3
Tillverkning - Pmi 69.40 68.6 53.4 53 53 54

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -9.00 -7 -10 -12 -12 -7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.60 3 2.8 6.2 6.2 2.7
Konsument - Spendera 75244.00 77997 81138 80469 81717 82159
Disponibel Personlig Inkomst 375693.00 387944 370261 387715 393726 395857
Bankernas Utlåningsränta 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Personliga Utgifter -0.40 6.2 2.9 5.7 4.4 4.8
Konsumentkrediter 14990.00 16114 15380 15470 15710 15795
Bensinpriser 2.26 1.96 1.86 1.64 1.68 1.59

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 155.30 139 141 143 143 143


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.