Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 542.09 538 533 527 521 510
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.53 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
Kurantkonto 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 49 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Förtroendekommissionen 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
Konsument - Confidence 0.00 -8 -4 -2 -3 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 52 51.75 52
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
BNP 912.87 951 951 988 988 988
Bnp Fasta Priser 189297.80 189603 190263 191306 191118 192927
Bruttonationalprodukt 178073.28 180405 192756 180922 180744 195454
Fasta Bruttoinvesteringar 40294.00 39069 40553 41431 41391 41121
Bnp Per Capita 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
Bnp Per Capita Ppp 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
Bnp Från Jordbruk 2544.00 3275 3089 3173 3170 3132
Bnp Från Entreprenad 9489.46 7502 8255 9063 9055 8371
Bnp Från Tillverkning 21513.00 20062 21784 20495 20475 22089
Bnp Från Mining 1809.33 2000 2020 2243 2241 2048
Bnp Från Offentlig Förvaltning 10652.00 10796 12543 10822 10812 12719
Bnp Från Tjänster 36125.22 35068 35619 34252 34219 36118
Bnp Från Transport 7862.00 8245 8410 7988 7980 8528
Bnp Från Verktyg 1121.00 1054 1144 1009 1008 1160
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Minimilöner 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
Löne Tillväxt 2.59 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6
Lönerna I Manufacturing 117.20 117 118 118 119 121
Befolkning 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1560.00 1524 1597 1599 1599 1639
Löner Lågutbildade 1760.00 1729 1802 1804 1804 1849
Löner Högutbildad 2920.00 3008 2990 2993 2993 3068
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Konsumentprisindex Kpi 106.93 106 106 107 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.96 105 105 106 106 107
Kärna Inflation Rate 1.90 1.8 1.7 1.9 2 1.8
Producentpriserna 106.40 108 105 108 108 108
Producentpriserna Förändras 0.57 2.5 1.8 2 1.9 2.1
KPI bostadshjälpmedel 110.17 109 109 110 110 111
Cpi Transportfordon 109.83 108 105 108 108 108
Mat Inflation 4.90 2.4 2 2.1 2 1.9
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Privat skuld och BNP 308.20 287 287 274 274 274
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
Kurantkonto 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Import 36705.00 38700 36120 40100 38900 38750
Export 41863.00 42800 41900 44700 42400 43800
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 49 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Statliga Utgifter 45100.00 45491 45618 45909 45864 46257
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 52 51.75 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 46.34 46.34 46.34 47.45 46.34
Social Security Rate För Företag 19.80 18.69 18.69 18.69 19.8 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
Manufacturing Produktion -2.20 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
Tillverkning - Pmi 50.70 52 51.5 52 52.6 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 0.00 -8 -4 -2 -3 -6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80 1.5 1.8 2 2 2.2
Konsument - Spendera 83270.00 83404 83633 83778 83696 84804
Bankernas Utlåningsränta 0.85 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Personliga Utgifter 1.70 1.7 1.6 1.8 2 2.3
Bensinpriser 1.94 1.89 1.84 1.79 1.75 1.75
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 132.40 133 136 137 140 144


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.