Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
Lagren Marknaden 665.65 641 628 616 603 579
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.23 0.03 0.07 0.1 0.14 0.23

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.10 -1 1.5 2.6 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.90 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
Arbetslöshet 3.60 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
Inflation - Betygsätt 1.80 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5319.00 5050 2650 4850 3950 3950
Kurantkonto 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
Statsskulden Till Bnp 48.60 58 58 58 58 52
Statliga Budgetutskottet 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
Förtroendekommissionen 0.10 2 -6 -4.4 -6 -3
Konsument - Confidence -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 49.5 52 52

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.10 -1 1.5 2.6 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.90 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
BNP 909.07 865 865 865 865 925
Bnp Fasta Priser 184107.00 184810 183908 193372 189998 193608
Bruttonationalprodukt 175168.55 179985 180705 183752 180774 184209
Fasta Bruttoinvesteringar 39328.00 40122 38741 40509 40586 41358
Bnp Per Capita 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
Bnp Per Capita Ppp 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
Bnp Från Jordbruk 3188.00 3182 2764 3570 3290 3353
Bnp Från Entreprenad 8004.00 9320 9470 7926 8260 8417
Bnp Från Tillverkning 22428.00 20403 21004 20996 23146 23585
Bnp Från Mining 1303.00 1622 1630 1073 1345 1370
Bnp Från Offentlig Förvaltning 11034.00 10791 13496 11575 11387 11603
Bnp Från Tjänster 32571.00 32681 32318 35464 33613 34252
Bnp Från Transport 6481.00 7271 6459 6799 6688 6815
Bnp Från Verktyg 1179.00 1095 1204 1130 1217 1240

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.60 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
Arbetskostnaderna 107.20 114 109 108 117 117
Minimilöner 1684.80 1695 1695 1706 1706 1725
Löne Tillväxt 2.31 1 1.2 1.4 1.6 1.8
Lönerna I Manufacturing 122.80 121 120 122 124 124
Befolkning 17.28 17.42 17.42 17.42 17.42 17.49
Pensionsåldern Kvinnor 66.67 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 66.67 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 71.20 67.7 68.5 69.5 70.5 71.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.80 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.76 107 108 108 109 111
Konsumentprisindex Kpi 108.57 107 108 109 109 111
Kärna Konsumentprisindexet 108.01 107 107 107 109 109
Kärna Inflation Rate 2.00 0.8 1.1 1.4 1.5 1.8
Producentpriserna 105.00 108 104 102 110 110
Inflation (Månad) 0.90 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Producentpriserna Förändras -1.80 -0.4 0.6 1.2 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 111.38 109 109 112 113 114
Cpi Transportfordon 108.14 108 109 106 107 109
Mat Inflation 0.20 1 1.2 1.4 1.6 1.9

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Privat skuld och BNP 298.60 308 308 308 308 310

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 5319.00 5050 2650 4850 3950 3950
Kurantkonto 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
Import 37253.00 36750 34850 34600 38750 40760
Export 42572.00 39400 39700 40200 42700 44500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 48.60 58 58 58 58 52
Statliga Budgetutskottet 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
Statliga Utgifter 46813.00 50100 49100 48200 47500 48000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.90 46 46 46 46 43
Statliga Intäkter 57.30 58.9 34.6 49.1 51 54
Skatteutgifter 74.90 60.3 52.5 52.9 54 48
Regeringen Budgetutskottet Värde -17.60 1.5 -16.9 -1.4 1.5 1.5

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Personliga Skattesats 49.50 52 49.5 49.5 52 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 50.84 46.34 50.84 50.84 46.34 46.34
Social Security Rate För Företag 23.19 18.69 23.19 23.19 18.69 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 0.10 2 -6 -4.4 -6 -3
Manufacturing Produktion -0.20 2.2 6.5 2.8 5.8 2.3
Tillverkning - Pmi 59.60 59.1 54 53.4 53 54

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -5.90 2.6 3 2.8 6.2 2.7
Konsument - Spendera 77733.00 80702 77859 82715 80220 81745
Disponibel Personlig Inkomst 360878.00 356547 387944 378561 372426 379502
Bankernas Utlåningsränta 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Personliga Utgifter -11.90 4.5 6.2 2.9 5.7 5.7
Konsumentkrediter 14990.00 14810 16114 15725 15470 15764
Bensinpriser 2.13 1.96 1.86 1.77 1.68 1.59

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 149.70 136 139 141 143 143


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.