Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 558.24 533 527 522 516 505
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.13 0 0 0 0.01 0.01
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.5 1.7 1.5 1.6 1.4
Arbetslöshet 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Inflation - Betygsätt 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 1.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
Kurantkonto 18079.00 19500 21500 24500 24200 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 49 49 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Förtroendekommissionen 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Konsument - Confidence 0.00 -4 -8 -4 -2 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 52.00 52 52 52 52 52
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.5 1.7 1.5 1.6 1.4
BNP 826.20 875 875 875 888 888
Bnp Fasta Priser 188293.60 188947 189603 190263 191306 192927
Bruttonationalprodukt 189907.30 183884 180405 192756 192946 195454
Fasta Bruttoinvesteringar 40779.00 39892 39069 40553 41431 41121
Bnp Per Capita 53597.83 54200 54200 54200 54700 54700
Bnp Per Capita Ppp 48472.54 49500 49500 49500 50100 50100
Bnp Från Jordbruk 3123.00 2488 3275 3089 3173 3132
Bnp Från Entreprenad 8920.72 8928 7502 8255 9063 8371
Bnp Från Tillverkning 20172.00 21258 20062 21784 20495 22089
Bnp Från Mining 2207.64 2170 2000 2020 2243 2048
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12358.00 12257 10796 12543 12556 12719
Bnp Från Tjänster 33712.93 36071 35068 35619 34252 36118
Bnp Från Transport 8286.00 8271 8245 8410 8419 8528
Bnp Från Verktyg 993.00 1093 1054 1144 1009 1160
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Minimilöner 1635.60 1616 1625 1625 1650 1675
Lönerna I Manufacturing 116.30 116 117 118 118 121
Befolkning 17.12 17.16 17.16 17.16 17.2 17.2
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1560.00 1524 1524 1597 1599 1639
Löner Lågutbildade 1760.00 1729 1729 1802 1804 1849
Löner Högutbildad 2920.00 3008 3008 2990 2993 3068
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 1.4
Konsumentprisindex Kpi 105.94 106 106 106 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 104.66 105 105 105 106 107
Producentpriserna 107.40 108 108 105 108 108
Producentpriserna Förändras 3.17 1.7 1.6 1.8 2 2.1
KPI bostadshjälpmedel 108.25 107 109 109 110 110
Cpi Transportfordon 108.69 108 108 105 108 107
Mat Inflation 3.50 2.7 2.4 2 2.1 1.9
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
Privat skuld och BNP 308.20 287 287 287 274 274
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
Kurantkonto 18079.00 19500 21500 24500 24200 22100
Bytesbalans Till Bnp 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Import 38586.00 37400 38700 36120 40100 38750
Export 42740.00 41500 42800 41900 44700 43800
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 49 49 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Statliga Utgifter 45186.00 45428 45491 45618 45909 46257
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.20 42.5 42.5 42.5 42.7 42.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 52.00 52 52 52 52 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
Social Security Rate För Företag 19.80 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Manufacturing Produktion -1.20 1.1 0.9 1.5 2 2
Tillverkning - Pmi 52.20 51.1 50.9 51.5 52 54
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 0.00 -4 -8 -4 -2 -6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 1.6 1.5 1.8 2 2.2
Konsument - Spendera 82459.00 83234 83404 83633 83778 84804
Bankernas Utlåningsränta 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 1.09
Personliga Utgifter 1.80 1.9 1.7 1.6 1.8 1.5
Bensinpriser 2.02 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 130.40 129 130 132 132 136


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.