Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Lagren Marknaden 601.60 591 584 578 572 560
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.17 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Arbetslöshet 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5310.00 5780 4600 3500 3500 5050
Kurantkonto 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen 2.80 2.9 3.6 4 3.6 2
Konsument - Confidence -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 51.75 51.75 52
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
BNP 912.87 951 988 988 988 988
Bnp Fasta Priser 189775.00 190244 190875 191398 192432 192908
Bruttonationalprodukt 181014.04 192506 181984 183367 183548 195201
Fasta Bruttoinvesteringar 39989.00 39341 40273 40583 40549 39892
Bnp Per Capita 55041.10 56200 57500 57500 57500 57500
Bnp Per Capita Ppp 49803.50 50500 51100 51100 51100 51100
Bnp Från Jordbruk 3348.00 3068 3114 2541 3395 3111
Bnp Från Entreprenad 7946.00 8392 9306 9488 8057 8510
Bnp Från Tillverkning 20705.00 22418 21015 21865 20995 22732
Bnp Från Mining 1641.00 1989 2194 1826 1664 2017
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12286.00 12412 10801 12446 12458 12586
Bnp Från Tjänster 35133.00 35415 34060 36508 35625 35911
Bnp Från Transport 8303.00 8527 7972 8411 8419 8646
Bnp Från Verktyg 1058.00 1188 1046 1137 1073 1204
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Minimilöner 1635.60 1636 1650 1650 1675 1675
Löne Tillväxt 2.67 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6
Lönerna I Manufacturing 117.70 118 118 119 120 121
Befolkning 17.12 17.15 17.18 17.18 17.18 17.18
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1560.00 1597 1599 1604 1601 1639
Levnadslön Individuella 1120.00 1147 1148 1151 1149 1177
Löner Lågutbildade 1760.00 1802 1804 1809 1806 1849
Löner Högutbildad 2920.00 2990 2993 3002 2996 3068
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
Konsumentprisindex Kpi 106.73 107 107 107 108 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.73 105 106 107 107 107
Kärna Inflation Rate 2.10 2.7 2.2 2 2.3 1.8
Producentpriserna 105.90 105 108 107 108 108
Inflation (Månad) -0.40 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.3
Producentpriserna Förändras -1.30 -1 0.5 1.1 1.5 1.4
KPI bostadshjälpmedel 109.98 109 110 110 112 111
Cpi Transportfordon 107.52 106 108 109 109 107
Mat Inflation 4.30 3.6 2.5 2 2.1 1.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Privat skuld och BNP 298.60 287 274 274 274 274
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 5310.00 5780 4600 3500 3500 5050
Kurantkonto 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
Import 38124.00 36120 40100 38900 40100 38750
Export 43434.00 41900 44700 42400 43870 43800
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 52.40 49 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Statliga Utgifter 45432.00 45633 45805 45809 46068 46272
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.20 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 51.75 52 52 51.75 51.75 52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 46.34 46.34 47.45 47.45 46.34
Social Security Rate För Företag 19.80 18.69 18.69 19.8 19.8 18.69
Social Trygghet För Anställda 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 2.80 2.9 3.6 4 3.6 2
Manufacturing Produktion 1.20 0.7 1.1 1.5 1.2 1.6
Tillverkning - Pmi 49.60 51.5 52 52.6 53.2 54
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 1.8 2 2.4 2.3 2.2
Konsument - Spendera 83414.00 83703 83784 84336 84582 84875
Bankernas Utlåningsränta 0.65 0.89 1.14 0.8 0.8 1.14
Personliga Utgifter 2.20 1.6 1.8 2 1.9 2.3
Bensinpriser 1.90 1.74 1.69 1.64 1.6 1.5
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 133.90 136 137 140 142 144


Nederländerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.