Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 30.01 30.11 30.2 30.28 30.37 30.55
Lagren Marknaden 10944.19 10726 10513 10304 10098 9687
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.50 0.5 0.51 0.52 0.53 0.55

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.91 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.59 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
Arbetslöshet 4.10 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Inflation - Betygsätt -0.97 -1.6 0.9 1.2 1.2 1.7
Ränta 1.13 1 1 1 1 1.25
Handelsbalans 2267.00 4000 2600 3400 2400 3400
Kurantkonto 18160.00 17096 19842 19228 19228 23600
Bytesbalans Till Bnp 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Statsskulden Till Bnp 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Tillverkning - Pmi 42.20 42 46 49.1 51 49.8
Konsument - Confidence 64.87 75 76 76 82 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.91 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.59 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
BNP 605.00 615 615 615 625 625
Bnp Fasta Priser 4873576.00 4637053 4740274 4990542 4975921 5115305
Bruttonationalprodukt 5073754.00 4298551 4655922 5195524 5180303 5325412
Fasta Bruttoinvesteringar 1157519.00 1018058 1070880 1185299 1181827 1214932
Bnp Från Jordbruk 102171.00 89197 78429 104623 104317 107239
Bnp Från Entreprenad 98620.00 105730 108773 100987 100691 103512
Bnp Från Tillverkning 1642328.00 1458323 1658819 1681744 1676817 1723787
Bnp Från Mining 3714.00 2817 2847 3803 3792 3898
Bnp Från Offentlig Förvaltning 259171.00 266768 272713 265391 264614 272026
Bnp Från Tjänster 3079536.00 2790433 2878404 3153445 3144206 3232281
Bnp Från Transport 148301.00 138317 145513 151860 151415 155657
Bnp Från Verktyg 79770.00 70940 82705 81684 81445 83727

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.10 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Arbetslösa Personer 491.00 421 425 424 424 414
Arbetskraftsdeltagande 59.18 59.7 59.8 59.8 59.8 60.1
Arbetskostnaderna 83.51 98.6 98.6 109 109 109
Minimilöner 23800.00 23800 23800 23800 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 46079.00 48500 51120 52400 46000 53600
Befolkning 23.60 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Ungdomsarbetslöshet 11.60 12.1 12.1 13.2 13.2 13.2
Löner 47750.00 49900 50200 52900 48600 53400

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.97 -1.6 0.9 1.2 1.2 1.7
Konsumentprisindex Kpi 101.51 101 104 104 103 106
Kärna Konsumentprisindexet 103.01 104 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 0.10 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
Producentpriserna 92.40 105 104 101 96.96 103
Mat Inflation 1.27 1.5 1.8 2 2 2
Inflation (Månad) -0.72 -0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
Producentpriserna Förändras -10.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2
KPI bostadshjälpmedel 102.25 102 104 103 104 105
Cpi Transportfordon 94.81 101 103 103 99.55 105

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 1.13 1 1 1 1 1.25
Interbankränta 0.48 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Penningmängden M2 46986865.00 47373262 47537206 47932640 48128073 49014375
Banks Balansräkning 46616612.00 45070000 45110000 45550000 45550000 46550000
Valutareserven 4817.80 4830 4850 4890 4890 4980
Lån Till Den Privata Sektorn 12072605.00 11173793 11653202 12167096 12287642 12471274
Lån Tillväxt 5.79 4.3 4.2 5.8 5.8 5.8
Centralbanken Balansräkning 16414025.00 18550000 18792000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 2267.00 4000 2600 3400 2400 3400
Kurantkonto 18160.00 17096 19842 19228 19228 23600
Bytesbalans Till Bnp 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Import 22971.00 23900 22900 25500 25500 26500
Export 25238.00 27900 25500 27900 27900 28900
Utlandsskulden 200377.00 227000 199000 239000 239000 239000
Turister 78.26 730 790 890 910 1090
Guldreserver 422.40 424 424 424 424 424
Utländska Direktinvesteringar 545.44 665 950 950 950 950

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Statliga Utgifter 648083.00 628721 645217 663637 661693 680228
Statliga Intäkter 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
Militära Utgifter 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tillverkning - Pmi 42.20 42 46 49.1 51 49.8
Industriproduktion 3.51 4.5 5.5 1.5 1.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8
Manufacturing Produktion 4.15 1.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Nya Beställningar 38526.00 -13 42500 44000 44000 44000
Lagerförändringar -9387.00 8500 10000 16100 16100 14100
Bilproduktionen 19751.00 21300 16200 18800 18800 17800
Bilregistreringar 22137.03 22150 22165 22200 22200 22300
Ledande Ekonomiska Index 109.90 113 112 114 114 114
Stål Produktion 1650.00 2040 1900 1880 1880 1900
Sammanfallande Index 113.32 111 111 113 113 113

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 64.87 75 76 76 82 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -10.20 2.5 1.9 2.8 2 2
Konsument - Spendera 2453705.00 2359975 2409013 2512594 2505233 2575409
Disponibel Personlig Inkomst 8956900.00 8730022 8876288 9171866 9144995 9401162
Konsumentkrediter 8861643.00 8254551 8511462 8983932 8997357 9208530
Bankernas Utlåningsränta 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 297.06 295 310 315 315 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.