Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 28.59 28.65 28.73 28.82 28.9 29.07
Lagren Marknaden 12793.75 12539 12290 12045 11805 11324
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.30 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -1.40 1.8 1 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.58 2.5 4.5 6 3.2 3.4
Arbetslöshet 3.78 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
Inflation - Betygsätt -0.58 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
Ränta 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
Handelsbalans 7136.00 3400 3400 2000 3950 3400
Kurantkonto 21769.00 18228 18228 17921 19500 19550
Bytesbalans Till Bnp 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Statsskulden Till Bnp 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tillverkning - Pmi 55.20 52.1 51 50 53 51
Konsument - Confidence 71.60 73 73 80 83 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.00 1.5 2.2 4.5 4 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 20 17
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -1.40 1.8 1 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.58 2.5 4.5 6 3.2 3.4
BNP 605.00 580 615 615 615 615
Bnp Fasta Priser 4746831.00 4398920 4995415 5037346 5109653 4464904
Bruttonationalprodukt 4761394.00 4813423 5200598 4909709 4980183 4885625
Fasta Bruttoinvesteringar 1072982.00 988661 1186457 1065765 1081063 1003491
Bnp Från Jordbruk 93650.00 65136 104725 94649 96007 66113
Bnp Från Entreprenad 113221.00 88655 101086 114212 115852 89985
Bnp Från Tillverkning 1548277.00 1410537 1683386 1531257 1553237 1431695
Bnp Från Mining 3024.00 4305 3807 3046 3090 4370
Bnp Från Offentlig Förvaltning 278395.00 266674 265650 291538 295723 270674
Bnp Från Tjänster 2815401.00 2933608 3156524 3013762 3057022 2977612
Bnp Från Transport 108235.00 134361 152009 136005 137957 136376
Bnp Från Verktyg 72918.00 43273 81764 76093 77185 43922

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.78 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
Arbetslösa Personer 452.00 450 440 440 435 435
Arbetskraftsdeltagande 59.09 59 59 59.1 59.1 59.1
Arbetskostnaderna 87.24 109 109 109 109 109
Minimilöner 23800.00 23800 24500 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 51081.00 51500 51900 52000 52000 52000
Befolkning 23.60 23.6 23.61 23.61 23.61 23.61
Ungdomsarbetslöshet 12.38 12.8 13 12.5 12.3 12.5
Löner 50866.00 51900 52100 52000 52800 53000

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -0.58 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
Konsumentprisindex Kpi 102.40 102 102 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.86 105 103 103 104 107
Kärna Inflation Rate 0.25 0.5 0.8 1.2 0.6 1
Producentpriserna 93.89 117 96.06 96.84 98.64 126
Mat Inflation -0.73 1 1.5 2.1 1.8 2
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
Producentpriserna Förändras -8.12 -3.5 -3.5 6.5 7.5 6
KPI bostadshjälpmedel 103.43 102 103 104 105 103
Cpi Transportfordon 98.34 101 98.86 98.08 99.91 103

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
Interbankränta 0.48 0.67 0.49 0.49 0.49 0.67
Penningmängden M2 48567328.00 48926228 49650875 50375522 51100170 51824817
Banks Balansräkning 48037632.00 48905494 49664191 50422889 51181586 51940284
Valutareserven 4996.00 5051 5113 5176 5238 5301
Lån Till Den Privata Sektorn 12506563.00 13500000 12178978 12615872 13014266 12593064
Lån Tillväxt 6.23 5.8 5.5 3.5 4 5
Centralbanken Balansräkning 17195485.00 17556520 18027548 18498575 18969603 19440630

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 7136.00 3400 3400 2000 3950 3400
Kurantkonto 21769.00 18228 18228 17921 19500 19550
Bytesbalans Till Bnp 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Import 23576.00 23500 23500 24550 25500 26500
Export 30712.00 27900 27500 28500 28000 28500
Utlandsskulden 199331.00 219000 197000 193500 189000 199000
Turister 18.54 80 110 620 880 1090
Guldreserver 422.70 423 423 423 423 423
Utländska Direktinvesteringar 603.69 550 550 1000 970 950

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statliga Utgifter 644360.00 624117 664285 681685 691470 633479
Statliga Intäkter 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3075.80 3100 3350 3350 3350 3350
Militära Utgifter 10458.00 10000 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 20 17
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11 11 11 11 11
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tillverkning - Pmi 55.20 52.1 51 50 53 51
Industriproduktion 10.73 2.5 1.5 3.3 3.1 2
Industriproduktion (Månadsvis) 2.18 0.8 0.3 2.5 1.5 0.8
Manufacturing Produktion 11.32 2.5 2.5 4.4 4.4 3
Nya Beställningar 50026.00 44500 41900 42750 44500 45000
Lagerförändringar 53030.00 45100 35000 30300 27500 25500
Bilproduktionen 19448.00 15800 17800 18500 19700 20000
Bilregistreringar 22264.29 22150 22150 22150 22500 22300
Ledande Ekonomiska Index 118.70 113 113 115 116 115
Stål Produktion 1605.00 1780 1780 1850 1810 1900
Sammanfallande Index 114.28 109 111 111 113 113

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 71.60 73 73 80 83 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.00 1.5 2.2 4.5 4 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.88 2.5 3.3 4.6 3 2
Konsument - Spendera 2323849.00 2420092 2515048 2498238 2534097 2456394
Disponibel Personlig Inkomst 9256300.00 9073606 9180823 9359961 9494314 9209710
Konsumentkrediter 9207278.00 8639842 8992705 9260417 9620216 8769439
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.64 2.45 2.45 2.45 2.64

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 302.61 310 310 311 313 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.