Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 30.90 31.42 31.52 31.62 31.72 31.93
Lagren Marknaden 10827.55 10491 10364 10240 10118 9876
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.71 0.69 0.71 0.72 0.73 0.76
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
Arbetslöshet 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
Inflation - Betygsätt 0.43 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalans 5976.80 1800 4800 4800 4000 3400
Kurantkonto 17555.00 19980 22770 24790 22800 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Statsskulden Till Bnp 30.90 33 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Tillverkning - Pmi 47.90 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Konsument - Confidence 79.74 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.96 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
BNP 589.39 605 605 622 622 622
Bnp Fasta Priser 4287330.00 4322142 4339584 4382165 4398801 4443734
Bruttonationalprodukt 4410263.00 4585320 4778987 4534873 4524930 4893683
Fasta Bruttoinvesteringar 960718.00 1016080 989852 969617 985697 1013609
Bnp Från Jordbruk 55600.00 49650 64830 54584 57046 66386
Bnp Från Entreprenad 101708.00 104946 87222 103295 104352 89315
Bnp Från Tillverkning 1292463.00 1430041 1397645 1208437 1326067 1431189
Bnp Från Mining 3405.00 3398 4248 3400 3494 4350
Bnp Från Offentlig Förvaltning 274064.00 281282 263505 279552 281190 269829
Bnp Från Tjänster 2699936.00 2739883 2897852 2783324 2770134 2967400
Bnp Från Transport 121664.00 128708 131728 131904 124827 134890
Bnp Från Verktyg 29232.00 35170 42673 31298 29992 43697
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
Arbetslösa Personer 445.00 462 458 458 458 444
Arbetskraftsdeltagande 59.19 59.3 59.3 59.3 59.3 59.8
Arbetskostnaderna 110.56 103 98.6 98.6 98.6 109
Minimilöner 23100.00 23100 23100 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 59186.00 45900 48280 43700 45800 49400
Befolkning 23.58 23.67 23.61 23.65 23.65 23.65
Löner 53017.00 46500 49800 47700 48900 50900
Ungdomsarbetslöshet 12.20 11.8 12.1 12.1 12.1 13.2
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.43 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Konsumentprisindex Kpi 102.84 103 102 103 104 103
Kärna Konsumentprisindexet 102.72 103 103 103 104 104
Kärna Inflation Rate 0.39 0.5 0.5 0.9 0.9 1.4
Producentpriserna 103.19 107 104 104 104 105
Mat Inflation 2.35 1.7 1.5 1.5 1.5 2
Inflation (Månad) -0.07 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
KPI bostadshjälpmedel 103.18 104 102 103 104 104
Cpi Transportfordon 102.75 105 103 104 104 104
Producentpriserna Förändras -3.44 -0.6 0.5 1.1 0.9 1.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Interbankränta 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Penningmängden M2 45202779.00 44470000 45500000 45500000 45500000 47100000
Valutareserven 4681.70 4690 4720 4790 4810 4890
Banks Balansräkning 44673173.00 44350000 44770000 44770000 44770000 45550000
Lån Till Den Privata Sektorn 11519576.00 11571371 11604029 11490302 11762250 11882526
Centralbanken Balansräkning 16850047.00 18100000 18250000 18250000 18250000 19100000
Lån Tillväxt 4.92 4.5 4.3 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 5976.80 1800 4800 4800 4000 3400
Kurantkonto 17555.00 19980 22770 24790 22800 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Import 23022.68 24300 22400 24400 24900 25500
Export 28999.48 26100 27200 29500 28900 30900
Utlandsskulden 187182.00 207879 196322 200686 200101 201034
Turister 988.77 950 930 930 930 890
Guldreserver 423.63 424 424 424 424 424
Utländska Direktinvesteringar 468.90 940 965 965 965 910
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 30.90 33 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Statliga Utgifter 604209.00 606921 616810 609164 619918 631613
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tillverkning - Pmi 47.90 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Industriproduktion 3.03 -2 1.5 2.9 3.2 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.92 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
Manufacturing Produktion 3.07 2.9 3.1 3.1 3.1 3.8
Lagerförändringar -4731.00 23300 35000 35000 35000 16100
Bilproduktionen 12675.00 24500 25300 25300 25300 23800
Bilregistreringar 21987.76 21950 22090 22090 22090 22190
Ledande Ekonomiska Index 112.20 112 113 113 113 114
Sammanfallande Index 109.16 110 111 111 111 116
Stål Produktion 1890.00 1915 1885 1885 1885 1800
Gruv Produktion -7.13 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5 6.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 79.74 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.96 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.66 2.5 4.8 3.6 3.4 2.8
Konsument - Spendera 2346085.00 2369810 2384064 2399984 2407083 2441282
Disponibel Personlig Inkomst 8956900.00 8948054 8956775 8974218 8948054 9171738
Konsumentkrediter 8527764.00 8388076 8528596 8576628 8689269 8733283
Bankernas Utlåningsränta 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 294.46 298 304 304 304 315
Byggproduktionen -15.27 2.1 -5.9 -5.9 -5.9 7.3


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.