Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 30.49 30.58 30.68 30.78 30.88 31.08
Lagren Marknaden 11569.61 11246 11135 11025 10916 10701
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.72 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.91 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
Arbetslöshet 3.74 3.9 4 4 4.1 3.8
Inflation - Betygsätt 0.39 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalans 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
Kurantkonto 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Statsskulden Till Bnp 30.90 31 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Tillverkning - Pmi 49.80 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Konsument - Confidence 80.97 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.91 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
BNP 589.39 605 622 622 622 622
Bnp Fasta Priser 4287330.00 4339584 4382165 4398801 4394513 4443734
Bruttonationalprodukt 4410263.00 4778987 4534873 4524930 4520520 4893683
Fasta Bruttoinvesteringar 960718.00 989852 969617 985697 984736 1013609
Bnp Från Jordbruk 55600.00 64830 54584 57046 56990 66386
Bnp Från Entreprenad 101708.00 87222 103295 104352 104251 89315
Bnp Från Tillverkning 1292463.00 1397645 1208437 1326067 1324775 1431189
Bnp Från Mining 3405.00 4248 3400 3494 3490 4350
Bnp Från Offentlig Förvaltning 274064.00 263505 279552 281190 280916 269829
Bnp Från Tjänster 2699936.00 2897852 2783324 2770134 2767434 2967400
Bnp Från Transport 121664.00 131728 131904 124827 124706 134890
Bnp Från Verktyg 29232.00 42673 31298 29992 29963 43697
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.74 3.9 4 4 4.1 3.8
Arbetslösa Personer 448.00 428 428 421 425 424
Arbetskraftsdeltagande 59.20 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
Arbetskostnaderna 93.02 98.6 98.6 98.6 98.6 109
Minimilöner 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 49325.00 48280 43700 45800 46720 49400
Befolkning 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
Ungdomsarbetslöshet 12.86 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
Löner 48984.00 49800 47700 48900 46200 50900
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.39 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Konsumentprisindex Kpi 103.04 102 103 104 104 103
Kärna Konsumentprisindexet 103.10 104 105 103 104 105
Kärna Inflation Rate 0.66 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
Producentpriserna 100.67 101 104 105 104 103
Mat Inflation 1.65 1.5 1.5 1.5 1.8 2
Inflation (Månad) -0.35 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
KPI bostadshjälpmedel 102.10 102 103 104 104 104
Cpi Transportfordon 101.56 103 104 104 103 104
Producentpriserna Förändras -6.21 -2 1.1 1.5 1.5 1.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Interbankränta 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Penningmängden M2 45327701.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
Valutareserven 4724.80 4720 4790 4810 4850 4890
Banks Balansräkning 45173733.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
Lån Till Den Privata Sektorn 11759033.00 11604029 11490302 11762250 11913052 11882526
Centralbanken Balansräkning 16597658.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
Lån Tillväxt 4.90 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
Kurantkonto 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Import 25039.56 22400 24400 23900 22900 25500
Export 28992.59 27200 26500 27900 25500 27900
Utlandsskulden 187182.00 227000 227000 200686 199000 239000
Turister 794.42 930 930 900 790 890
Guldreserver 423.63 424 424 424 424 424
Utländska Direktinvesteringar 1359.62 965 1080 665 950 950
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 30.90 31 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Statliga Utgifter 604209.00 616810 609164 619918 619314 631613
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tillverkning - Pmi 49.80 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Industriproduktion -0.75 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) -2.27 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
Manufacturing Produktion -0.65 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
Lagerförändringar -4731.00 1500 8500 8500 10000 16100
Bilproduktionen 23088.00 17300 18800 21300 16200 18800
Bilregistreringar 22052.90 22090 22120 22150 22165 22200
Ledande Ekonomiska Index 112.70 113 113 113 112 114
Sammanfallande Index 110.96 110 110 111 111 113
Stål Produktion 1830.00 1885 2010 2040 1900 1880
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 80.97 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.71 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
Konsument - Spendera 2346085.00 2384064 2399984 2407083 2404737 2441282
Disponibel Personlig Inkomst 8956900.00 9198736 9216650 9189779 9180823 9419506
Konsumentkrediter 8588761.00 8528596 8576628 8689269 8803480 8733283
Bankernas Utlåningsränta 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 293.35 304 300 295 310 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.