Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 28.15 28.27 28.35 28.43 28.51 28.68
Lagren Marknaden 17158.81 16817 16483 16155 15832 15187
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.39

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.09 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
Arbetslöshet 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Inflation - Betygsätt 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Ränta 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Handelsbalans 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Kurantkonto 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Bytesbalans Till Bnp 9.50 10 10 10 10 10
Statsskulden Till Bnp 28.20 35 35 35 34 34
Statliga Budgetutskottet -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Tillverkning - Pmi 60.80 59 58 59 60 55
Konsument - Confidence 76.52 80 83 85 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 17 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.09 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
BNP 610.70 615 615 615 615 630
Bnp Fasta Priser 5097245.00 5051356 5208915 5296038 5275649 5433735
Bruttonationalprodukt 5496971.00 5091529 5449544 5711353 5689365 5859848
Fasta Bruttoinvesteringar 1207434.00 1155012 1202223 1254524 1249694 1287142
Bnp Från Jordbruk 103278.00 98833 84921 107306 106893 110096
Bnp Från Entreprenad 107886.00 123598 130032 112094 111662 115008
Bnp Från Tillverkning 1782089.00 1638648 1841369 1851590 1844462 1899732
Bnp Från Mining 3660.00 3118 3080 3803 3788 3902
Bnp Från Offentlig Förvaltning 263953.00 292663 290828 274247 273191 281378
Bnp Från Tjänster 3262889.00 2973141 3115837 3390142 3377090 3478285
Bnp Från Transport 177384.00 135238 1536516 184302 183592 189094
Bnp Från Verktyg 82797.00 77142 89738 86026 85695 88263

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Arbetslösa Personer 446.00 440 435 435 435 435
Arbetskraftsdeltagande 59.14 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Arbetskostnaderna 156.17 109 109 109 109 109
Minimilöner 24000.00 24000 24000 24000 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 80582.00 52000 52000 52000 52500 53200
Befolkning 23.55 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Ungdomsarbetslöshet 11.90 12.2 12.3 12.5 12.5 12
Löner 79748.00 52000 52800 53000 52900 54000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Konsumentprisindex Kpi 102.99 106 105 105 105 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.77 105 104 107 105 106
Kärna Inflation Rate 1.63 1.3 0.9 1 1 1
Producentpriserna 99.49 98.15 98.55 98.94 99.51 100
Mat Inflation 0.40 1.8 2.3 2.3 2 2
Inflation (Månad) 0.34 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3
Producentpriserna Förändras 4.36 5.9 5 4.4 1.9 1.5
KPI bostadshjälpmedel 103.15 107 106 105 105 107
Cpi Transportfordon 103.34 100 101 103 105 105

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Interbankränta 0.48 0.49 0.49 0.67 0.61 0.61
Penningmängden M2 50862321.00 52522538 53828310 55134083 56439855 60357172
Banks Balansräkning 50849060.00 50422889 51181586 51940284 51940284 54975074
Valutareserven 5390.44 5633 5780 5928 6075 6518
Lån Till Den Privata Sektorn 12786577.00 12879212 13073858 13132325 13234107 13473766
Lån Tillväxt 6.87 3.5 4 5 5 5
Centralbanken Balansräkning 18426846.00 18498575 18969603 19440630 19440630 21324740

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Kurantkonto 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Bytesbalans Till Bnp 9.50 10 10 10 10 10
Import 32225.38 24550 25500 26500 26500 26500
Export 35886.52 28500 28000 28500 28500 29500
Utlandsskulden 189873.00 193500 189000 199000 195000 199000
Turister 12.67 620 880 1090 1090 1110
Guldreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utländska Direktinvesteringar 365.51 1000 970 970 970 950

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 28.20 35 35 35 34 34
Statliga Budgetutskottet -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Statliga Utgifter 675450.00 681364 702177 701793 699091 720039
Statliga Intäkter 2942.28 2950 2875 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Militära Utgifter 10618.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 17 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11 11 11 11 11
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tillverkning - Pmi 60.80 59 58 59 60 55
Industriproduktion 2.96 6.5 5.9 3.3 1.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) 4.37 2.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Manufacturing Produktion 3.79 4.4 4.4 3 3 3
Nya Beställningar 42595.00 42750 44500 45000 45000 45000
Lagerförändringar -50900.00 -20000 -40000 50000 -20000 22000
Bilproduktionen 26465.00 18500 19700 20000 20000 21000
Bilregistreringar 22380.41 22150 22500 22300 22300 22300
Ledande Ekonomiska Index 129.50 115 116 115 115 115
Stål Produktion 1700.00 1850 1810 1900 1900 1900
Sammanfallande Index 129.59 111 113 113 113 115

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 76.52 80 83 85 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.81 6.5 8.5 4 2 2
Konsument - Spendera 2420993.00 2423678 2485725 2515412 2505728 2580812
Disponibel Personlig Inkomst 9256300.00 9709859 9635808 9617296 9580271 9867345
Konsumentkrediter 9641825.00 9520383 9669703 9932021 9979289 10190254
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.45 2.45 2.64 2.57 2.57

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 296.48 311 313 313 313 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.