Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 27.58 27.66 27.75 27.84 27.93 28.11
Lagren Marknaden 18378.64 17886 17384 16894 16419 15510
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.69 0.86 0.95 1.04 1.14 1.39

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2.9 4 4.9 4 3.8
Arbetslöshet 3.71 3.6 3.7 3.7 3.68 3.71
Inflation - Betygsätt 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
Ränta 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
Handelsbalans 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
Kurantkonto 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
Bytesbalans Till Bnp 9.50 10 10 10 10 10
Statsskulden Till Bnp 28.20 34 34 34 34 33
Statliga Budgetutskottet -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Tillverkning - Pmi 55.50 53 53 52 52 51
Konsument - Confidence 73.02 85 85 85 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2.9 4 4.9 4 3.8
BNP 668.50 700 700 700 700 725
Bnp Fasta Priser 5234078.00 5424184 5413640 5428942 5490548 5641152
Bruttonationalprodukt 5319517.00 5783609 5346060 5383914 5580173 6014953
Fasta Bruttoinvesteringar 1414947.00 1260673 1231208 1320521 1484279 1311100
Bnp Från Jordbruk 78468.00 109598 91142 92693 82313 113982
Bnp Från Entreprenad 133172.00 114824 128982 131410 139697 119417
Bnp Från Tillverkning 2013841.00 1900813 1755505 1899580 2112519 1976846
Bnp Från Mining 2850.00 3882 2988 3165 2990 4037
Bnp Från Offentlig Förvaltning 283105.00 279066 289181 295546 296977 290228
Bnp Från Tjänster 2975985.00 3393592 3171505 3080196 3121808 3529336
Bnp Från Transport 102657.00 132643 127179 113258 107687 137949
Bnp Från Verktyg 87100.00 87771 77804 81457 91368 91282

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 3.71 3.6 3.7 3.7 3.68 3.71
Egenföretagare 11464.00 11544 11604 11640 11680 11800
Arbetslösa Personer 442.00 435 435 435 435 435
Arbetskraftsdeltagande 59.06 59.2 59.27 59.33 59.38 59.38
Arbetskostnaderna 80.07 109 109 109 109 109
Minimilöner 24000.00 24500 24500 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 52539.00 52500 52500 52500 53200 54100
Befolkning 23.55 23.61 23.61 23.61 23.61 23.61
Ungdomsarbetslöshet 12.42 11.7 12.2 12.6 12.2 12.2
Löner 50106.00 52900 52900 52900 54000 55100

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
Konsumentprisindex Kpi 105.40 106 107 108 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.43 106 106 106 107 109
Kärna Inflation Rate 1.80 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5
Producentpriserna 106.38 109 109 109 108 110
Mat Inflation 4.23 2 2 2 2 2
KPI bostadshjälpmedel 104.14 106 106 108 106 107
Cpi Transportfordon 105.59 106 106 106 106 106
Inflation (Månad) -0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Producentpriserna Förändras 12.15 8.5 5.5 3.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
Interbankränta 0.48 0.61 0.74 0.74 0.74 0.74
Penningmängden M2 53311701.00 56439855 56439855 56439855 60357172 65580261
Valutareserven 5484.08 5575 5801 5698 5718 6213
Banks Balansräkning 52961209.00 53883689 54647513 55411336 56175159 56575160
Lån Till Den Privata Sektorn 13600178.00 13231119 13713409 14297710 14144185 14681664
Centralbanken Balansräkning 18849359.00 19440630 19440630 19440630 21324740 21324740
Lån Tillväxt 7.62 5 5 5 5 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
Kurantkonto 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
Bytesbalans Till Bnp 9.50 10 10 10 10 10
Import 34951.02 26500 26500 26500 26500 26500
Export 40718.42 28500 28500 28500 29500 29500
Utlandsskulden 215863.00 195000 195000 195000 195000 199000
Turister 13.46 1090 1090 1090 1110 1110
Guldreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utländska Direktinvesteringar 1448.02 970 970 970 970 950

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 28.20 34 34 34 34 33
Statliga Budgetutskottet -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Statliga Utgifter 696877.00 715795 698472 696389 731024 744426
Statliga Intäkter 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Militära Utgifter 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
Social Security Rate För Företag 12.15 11 11 11 11 11
Social Trygghet För Anställda 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tillverkning - Pmi 55.50 53 53 52 52 51
Industriproduktion 12.19 5 3 3 5 5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.21 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Manufacturing Produktion 11.53 3 3 3 3 3
Nya Beställningar 65502.00 50000 53000 53000 56000 58000
Lagerförändringar 47839.00 -20000 -20000 -20000 22000 22000
Bilproduktionen 24449.00 20000 20000 20000 21000 21000
Bilregistreringar 22578.92 22300 22300 22300 22300 22300
Ledande Ekonomiska Index 136.70 115 115 115 115 115
Sammanfallande Index 136.88 113 113 113 115 115
Stål Produktion 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence 73.02 85 85 85 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.30 2 2 2 2 2
Konsument - Spendera 2289227.00 2548889 2490733 2403871 2401399 2650844
Disponibel Personlig Inkomst 9532700.00 10113241 9809148 9914008 9999802 10517771
Konsumentkrediter 10300126.00 9978003 10375044 10623254 10712131 11119192
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.57 2.57 2.7 2.7 2.7

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Housing - Index 341.62 313 313 313 313 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.