Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 31.08 31.05 31.15 31.25 31.35 31.54
Lagren Marknaden 10947.26 10602 10474 10349 10225 9981
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.67 0.71 0.72 0.74 0.75 0.78
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.58 0.8 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.71 1.9 2.2 2 1.9 1.8
Arbetslöshet 3.74 3.8 3.9 4 4 3.8
Inflation - Betygsätt 0.86 0.7 0.7 1 1.2 1.8
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalans 3871.39 1800 4800 4800 4800 3400
Kurantkonto 17089.00 19980 22770 24790 22800 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Statsskulden Till Bnp 30.90 33 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Tillverkning - Pmi 45.50 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Konsument - Confidence 79.80 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.58 0.8 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.71 1.9 2.2 2 1.9 1.8
BNP 589.39 605 605 622 622 622
Bnp Fasta Priser 4249944.00 4292654 4318457 4334943 4330693 4396189
Bruttonationalprodukt 4399769.00 4554036 4755721 4487764 4483365 4841324
Fasta Bruttoinvesteringar 937787.00 1009147 985033 956543 955605 1002764
Bnp Från Jordbruk 53909.00 49311 64515 54987 54933 65676
Bnp Från Entreprenad 101390.00 104230 86797 103418 103316 88360
Bnp Från Tillverkning 1175034.00 1420284 1390841 1198535 1197360 1415876
Bnp Från Mining 3334.00 3375 4227 3401 3397 4303
Bnp Från Offentlig Förvaltning 271673.00 279363 262222 277106 276835 266942
Bnp Från Tjänster 2699935.00 2721190 2883744 2753934 2751234 2935651
Bnp Från Transport 128061.00 127829 131087 130622 130494 133446
Bnp Från Verktyg 30405.00 34930 42465 31013 30983 43229
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.74 3.8 3.9 4 4 3.8
Arbetslösa Personer 447.00 462 458 458 458 444
Arbetskraftsdeltagande 59.18 59.3 59.3 59.3 59.3 59.8
Arbetskostnaderna 95.89 103 98.6 98.6 98.6 109
Minimilöner 23100.00 23100 23100 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 48419.00 45900 48280 43700 45800 49400
Befolkning 23.58 23.67 23.61 23.65 23.65 23.65
Löner 49815.00 46500 49800 47700 48900 50900
Ungdomsarbetslöshet 12.20 11.8 12.1 12.1 12.1 13.2
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.86 0.7 0.7 1 1.2 1.8
Konsumentprisindex Kpi 102.99 103 102 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.86 104 104 105 105 105
Kärna Inflation Rate 0.48 1.8 1.6 1.6 1.6 1.3
Producentpriserna 103.41 114 110 109 104 117
Mat Inflation 3.36 1.7 1.5 1.5 1.5 2
Inflation (Månad) 0.04 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
KPI bostadshjälpmedel 103.30 104 102 103 105 104
Cpi Transportfordon 102.93 105 103 104 104 105
Producentpriserna Förändras -1.93 -0.6 0.5 1.1 0.9 1.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Interbankränta 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Penningmängden M2 45227641.00 44470000 45500000 45500000 45500000 47100000
Valutareserven 4669.70 4670 4620 4620 4620 4680
Banks Balansräkning 44841739.00 44350000 44770000 44770000 44770000 45550000
Lån Till Den Privata Sektorn 11373326.00 11492424 11547534 11389803 11589419 11755390
Centralbanken Balansräkning 16753822.00 18100000 18250000 18250000 18250000 19100000
Lån Tillväxt 4.34 4.5 4.3 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 3871.39 1800 4800 4800 4800 3400
Kurantkonto 17089.00 19980 22770 24790 22800 21140
Bytesbalans Till Bnp 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Import 24514.18 24300 22400 24400 24900 25500
Export 28385.57 26100 27200 29500 28900 30900
Utlandsskulden 195030.00 206461 195367 198931 198736 198883
Turister 1101.39 950 930 930 930 890
Guldreserver 423.60 424 424 424 424 424
Utländska Direktinvesteringar 1060.04 940 965 965 965 910
Råolja Produktion 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 30.90 33 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Statliga Utgifter 591761.00 602780 613807 603596 603004 624856
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tillverkning - Pmi 45.50 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Industriproduktion -0.39 -2 1.5 2.9 3.2 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.76 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
Manufacturing Produktion -0.61 2.9 3.1 3.1 3.1 3.8
Lagerförändringar 3514.00 23300 35000 35000 35000 16100
Bilproduktionen 22701.00 24500 25300 25300 25300 23800
Bilregistreringar 21966.18 21950 22090 22090 22090 22190
Ledande Ekonomiska Index 112.30 112 113 113 113 114
Sammanfallande Index 106.67 110 111 111 111 116
Stål Produktion 2040.00 1915 1885 1885 1885 1800
Gruv Produktion 3.05 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5 6.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 79.80 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.46 2.5 4.8 3.6 3.4 2.8
Konsument - Spendera 2330750.00 2353641 2372458 2377365 2375034 2415162
Disponibel Personlig Inkomst 8721300.00 8887005 8913169 8895726 8887005 9073606
Konsumentkrediter 8421286.00 8330848 8487074 8501613 8581290 8639842
Bankernas Utlåningsränta 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 289.33 298 304 304 304 315
Byggproduktionen -15.27 2.1 -5.9 -5.9 -5.9 7.3


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.