Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 29.42 29.48 29.56 29.65 29.74 29.91
Lagren Marknaden 12828.87 12630 12379 12133 11891 11406
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.28 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.73 1.7 2.4 2.1 3.5 3.5
Arbetslöshet 3.97 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Inflation - Betygsätt -0.52 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Ränta 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Handelsbalans 5370.00 2600 3400 2000 3950 3400
Kurantkonto 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Bytesbalans Till Bnp 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Statsskulden Till Bnp 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tillverkning - Pmi 50.60 46 49.1 51 50 49.8
Konsument - Confidence 69.43 76 76 79 80 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.28 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.73 1.7 2.4 2.1 3.5 3.5
BNP 605.00 615 615 625 625 625
Bnp Fasta Priser 4820427.00 4810445 4990542 4921656 4989142 5165211
Bruttonationalprodukt 4698286.00 4724845 5195524 4796950 4862726 5377367
Fasta Bruttoinvesteringar 1019871.00 1086732 1185299 1041288 1055566 1226785
Bnp Från Jordbruk 90573.00 79590 104623 92475 93743 108285
Bnp Från Entreprenad 109294.00 110383 100987 111589 113119 104521
Bnp Från Tillverkning 1465318.00 1683375 1681744 1496090 1516604 1740605
Bnp Från Mining 2915.00 2889 3803 2976 3017 3936
Bnp Från Offentlig Förvaltning 278984.00 276750 265391 284843 288748 274680
Bnp Från Tjänster 2883983.00 2921014 3153445 2944547 2984922 3263815
Bnp Från Transport 130148.00 147668 151860 132881 134703 157175
Bnp Från Verktyg 72816.00 83929 81684 74345 75365 84543

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.97 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Arbetslösa Personer 474.00 425 424 424 424 414
Arbetskraftsdeltagande 59.14 59.8 59.8 59.8 59.8 60.1
Arbetskostnaderna 92.19 98.6 109 109 109 109
Minimilöner 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
Lönerna I Manufacturing 48867.00 51120 52400 46000 46000 53600
Befolkning 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
Ungdomsarbetslöshet 12.01 12.1 13.2 13.2 13.2 13.2
Löner 49609.00 50200 52900 48600 48600 53400

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -0.52 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Konsumentprisindex Kpi 102.33 104 104 103 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 103.07 104 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 0.14 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6
Producentpriserna 93.16 104 101 96.84 94.01 103
Mat Inflation 0.78 1.8 2 2 2 2
Inflation (Månad) 0.17 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Producentpriserna Förändras -9.15 1.5 1.5 1.5 1.5 2
KPI bostadshjälpmedel 103.36 104 103 104 106 105
Cpi Transportfordon 98.68 103 103 99.55 99.55 105

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Interbankränta 0.48 0.49 0.36 0.36 0.36 0.36
Penningmängden M2 47477250.00 47537206 47932640 48128073 48362144 49014375
Banks Balansräkning 47394158.00 45110000 45550000 45550000 45550000 46550000
Valutareserven 4961.70 4850 4890 4890 4890 4980
Lån Till Den Privata Sektorn 12277609.00 11825707 12167096 12326130 12659239 12592945
Lån Tillväxt 7.09 4.2 5.8 5.8 5.8 5.8
Centralbanken Balansräkning 16656369.00 18792000 19100000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 5370.00 2600 3400 2000 3950 3400
Kurantkonto 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Bytesbalans Till Bnp 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Import 22828.00 22900 23500 25500 24550 26500
Export 28196.00 25500 27900 27500 28500 28500
Utlandsskulden 200377.00 199000 239000 239000 239000 239000
Turister 7.49 790 890 910 910 1090
Guldreserver 422.40 424 424 424 424 424
Utländska Direktinvesteringar 418.23 950 950 950 950 950

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Statliga Budgetutskottet -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statliga Utgifter 652330.00 654769 663637 666029 675162 686864
Statliga Intäkter 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
Militära Utgifter 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tillverkning - Pmi 50.60 46 49.1 51 50 49.8
Industriproduktion 7.34 5.5 1.5 1.5 1.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.48 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8
Manufacturing Produktion 7.81 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Nya Beställningar 41000.00 38573 37618 40321 41782 41550
Lagerförändringar 36173.00 10000 16100 16100 16100 14100
Bilproduktionen 19794.00 16200 18800 18800 18800 17800
Bilregistreringar 22175.60 22165 22200 22200 22200 22300
Ledande Ekonomiska Index 112.70 112 114 114 114 114
Stål Produktion 1700.00 1900 1880 1880 1880 1900
Sammanfallande Index 109.95 111 113 113 113 113

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 69.43 76 76 79 80 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.33 1.9 2.8 2 2 2
Konsument - Spendera 2390658.00 2444674 2512594 2440862 2474331 2600535
Disponibel Personlig Inkomst 8956900.00 9007686 9171866 9144995 9270392 9492881
Konsumentkrediter 9075675.00 8637459 8983932 9047738 9316922 9298370
Bankernas Utlåningsränta 2.48 2.58 2.45 2.45 2.45 2.45

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 302.61 310 315 315 315 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.