Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 27.98 28.09 28.17 28.25 28.34 28.5
Lagren Marknaden 15868.24 15561 15252 14949 14650 14053
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.28 0.28 0.29 0.29 0.3 0.31

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
Arbetslöshet 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Inflation - Betygsätt 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Ränta 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Handelsbalans 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Kurantkonto 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Bytesbalans Till Bnp 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Statsskulden Till Bnp 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Statliga Budgetutskottet -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tillverkning - Pmi 59.40 53 54 58 52 50
Konsument - Confidence 70.90 73 80 83 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 17 17
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
BNP 605.00 615 615 615 615 630
Bnp Fasta Priser 5003761.00 5037385 4970950 4959863 4464904 5208656
Bruttonationalprodukt 5234913.00 5257344 4824692 4999309 4885625 5436094
Fasta Bruttoinvesteringar 1135879.00 1212553 1095224 1134092 1003491 1253780
Bnp Från Jordbruk 81399.00 106843 91745 97042 66113 110476
Bnp Från Entreprenad 124906.00 105164 117182 121360 89985 108740
Bnp Från Tillverkning 1769649.00 1692562 1509161 1608968 1431695 1750109
Bnp Från Mining 2952.00 3755 2903 3061 4370 3883
Bnp Från Offentlig Förvaltning 279375.00 267224 285104 287362 270674 276309
Bnp Från Tjänster 2991918.00 3216922 2974696 2919290 2977612 3326297
Bnp Från Transport 118774.00 153553 133344 109568 136376 158774
Bnp Från Verktyg 85794.00 82490 74871 75745 43922 85295

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Arbetslösa Personer 451.00 440 440 435 435 435
Arbetskraftsdeltagande 59.10 59 59.1 59.1 59.1 59.2
Arbetskostnaderna 82.90 109 109 109 109 109
Minimilöner 23800.00 24500 24500 24500 24500 25100
Lönerna I Manufacturing 48832.00 51900 52000 52000 52000 53000
Befolkning 23.60 23.61 23.61 23.61 23.61 23.62
Ungdomsarbetslöshet 12.39 13 12.5 12.3 12.5 12
Löner 48242.00 52100 52000 52800 53000 54000

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Konsumentprisindex Kpi 102.72 103 102 103 106 104
Kärna Konsumentprisindexet 103.54 105 103 103 107 107
Kärna Inflation Rate 0.69 0.8 1.2 0.6 1 1
Producentpriserna 94.46 93.07 91.99 98.7 126 98.65
Mat Inflation 0.32 1.5 2.1 1.8 1.8 2
Inflation (Månad) 0.17 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Producentpriserna Förändras -5.10 -6.5 6.5 7.5 6 4
KPI bostadshjälpmedel 102.56 102 103 104 106 104
Cpi Transportfordon 100.49 102 99.06 98.08 107 103

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Interbankränta 0.48 0.49 0.49 0.49 0.67 0.61
Penningmängden M2 49244895.00 49650875 50375522 51100170 51824817 54723406
Banks Balansräkning 49194500.00 49664191 50422889 51181586 51940284 54975074
Valutareserven 5299.10 5113 5176 5238 5301 5551
Lån Till Den Privata Sektorn 12624659.00 12285916 12374420 12645937 12960827 12703637
Lån Tillväxt 6.52 5.5 3.5 4 5 5
Centralbanken Balansräkning 18018212.00 18027548 18498575 18969603 19440630 21324740

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Kurantkonto 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Bytesbalans Till Bnp 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Import 27236.83 23500 24550 25500 26500 26500
Export 33000.60 27500 28500 28000 28500 29500
Utlandsskulden 190813.00 197000 193500 189000 199000 199000
Turister 21.18 110 620 880 1090 1110
Guldreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utländska Direktinvesteringar 805.05 550 1000 970 970 950

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Statliga Budgetutskottet -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statliga Utgifter 675140.00 669178 674042 669297 633479 691930
Statliga Intäkter 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Skatteutgifter 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Militära Utgifter 10458.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 17 20 20 17 17
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Social Security Rate För Företag 10.87 11 11 11 11 11
Social Trygghet För Anställda 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tillverkning - Pmi 59.40 53 54 58 52 50
Industriproduktion 7.84 1.5 3.3 3.1 2 2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.40 0.3 2.5 1.5 1.5 0.8
Manufacturing Produktion 8.19 2.5 4.4 4.4 3 3
Nya Beställningar 57783.00 41900 42750 44500 45000 45000
Lagerförändringar -60697.00 35000 30300 27500 25500 22000
Bilproduktionen 29860.00 17800 18500 19700 20000 21000
Bilregistreringar 22297.00 22150 22150 22500 22300 22300
Ledande Ekonomiska Index 125.10 113 115 116 115 115
Stål Produktion 1565.00 1780 1850 1810 1900 1900
Sammanfallande Index 121.30 111 111 113 113 115

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 70.90 73 80 83 85 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.48 3.3 4.6 3 2 2
Konsument - Spendera 2383002.00 2537084 2446137 2386570 2456394 2623345
Disponibel Personlig Inkomst 9256300.00 9571014 9487708 9533989 9209710 9896429
Konsumentkrediter 9449602.00 9071666 9083184 9347945 8769439 9380102
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.45 2.45 2.45 2.64 2.57

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 311.23 310 311 313 313 315


Taiwan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.