Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 4.10 4.12 4.16 4.19 4.22 4.29
Lagren Marknaden 17979.65 16989 16293 15625 14984 13781
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.00 2.1 2.3 2.3 2.3 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 41.90 8 6 2.7 3.3 5.4
Arbetslöshet 9.50 10 10 9 8 7.5
Inflation - Betygsätt 4.95 3.4 2.9 2.3 2 2.2
Ränta 1.00 1 1 1 1.25 1.75
Handelsbalans 916.30 850 990 940 940 1040
Kurantkonto -2103.91 -1250 -120 -120 -120 -80
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Statsskulden Till Bnp 35.40 39 39 39 39 38
Statliga Budgetutskottet -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Förtroendekommissionen 42.90 52 52.5 48 48 51.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.00 2.1 2.3 2.3 2.3 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 41.90 8 6 2.7 3.3 5.4
BNP 202.01 219 219 219 219 232
Bnp Fasta Priser 136415.35 135877 149659 131154 140917 157740
Fasta Bruttoinvesteringar 34262.34 30667 40063 33352 35393 43213
Bnp Per Capita 5685.37 6300 6300 6300 6300 6400
Bnp Per Capita Ppp 11260.85 12400 12400 12400 12400 12720
Bnp Från Jordbruk 6616.00 7122 7210 6795 6834 7580
Bnp Från Entreprenad 8920.00 8224 10611 9161 9214 12077
Bnp Från Tillverkning 16761.00 17351 21217 17214 17314 20943
Bnp Från Mining 14909.00 16365 19170 15312 15401 18701
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7054.00 8096 8574 7244 7287 9214
Bnp Från Tjänster 11826.00 14394 16915 12145 12216 16857
Bnp Från Transport 6300.00 5897 8390 6470 6508 6811
Bnp Från Verktyg 2606.00 2646 2840 2676 2692 2907

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 9.50 10 10 9 8 7.5
Egenföretagare 4666.00 4250 4760 4760 4760 5000
Arbetslösa Personer 483.60 630 620 620 620 600
Löner 1590.00 1700 1700 1700 1700 1700
Minimilöner 930.00 930 970 970 970 970
Befolkning 32.63 32.82 33.15 33.15 33.15 33.48
Sysselsättningsgraden 90.60 90.1 91.7 91.7 91.7 91.7

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 4.95 3.4 2.9 2.3 2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 141.00 139 139 140 141 142
Kärna Konsumentprisindexet 141.37 134 134 134 134 134
Kärna Inflation Rate 2.58 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
Producentpriserna 121.97 109 109 109 109 109
Exportpriserna 155.36 113 115 115 115 117
Importpriserna 137.75 120 121 121 121 122
Inflation (Månad) 0.98 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
Mat Inflation 6.10 2 2.2 1.8 1.8 2.2
KPI bostadshjälpmedel 149.93 139 142 145 146 144
Cpi Transportfordon 131.87 129 128 129 132 131

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 1.00 1 1 1 1.25 1.75
Interbankränta 0.81 0.81 0.81 0.81 1.06 1.31
Valutareserven 74459.00 76500 78000 78000 78000 78000
Lån Till Den Privata Sektorn 251541.02 261599 258194 247312 257642 272136
Värde Ränta 1.86 1.86 1.86 1.86 2.11 2.36

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 916.30 850 990 940 940 1040
Kurantkonto -2103.91 -1250 -120 -120 -120 -80
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Import 4026.10 3800 3710 3710 3710 3710
Export 4942.40 4650 4650 4650 4650 4750
Utlandsskulden 93134.00 83900 83900 83900 83900 83649
Remitteringar 835.29 940 940 940 940 940
Turister 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 35.40 39 39 39 39 38
Statliga Budgetutskottet -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -115.99 1150 1150 1150 1150 1150
Statliga Utgifter 16719.29 16687 21734 14923 17271 26244
Militära Utgifter 2720.00 2670 2690 2690 2690 2690

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 42.90 52 52.5 48 48 51.3
Industriproduktion 5.59 5.5 3.8 3.8 3.8 3.2
Ledande Ekonomiska Index 12.94 5 3.2 3.2 3.3 3.7
Koppar~~pos=trunc 182705.30 221000 225000 225000 225000 225000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 90546.83 88140 95023 87473 93535 96543
Konsumentkrediter 72290.82 80735 79736 74283 74965 83535
Bankernas Utlåningsränta 0.60 0.6 0.6 0.6 0.85 1.1
Bensinpriser 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7


Peru - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.