Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.28 3.29 3.3 3.31 3.32 3.34
Lagren Marknaden 20845.29 20450 20278 20107 19938 19605
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.43 5.44 5.46 5.48 5.5 5.54
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
Arbetslöshet 6.30 6.4 6.8 7.5 7 7.2
Inflation - Betygsätt 2.29 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Ränta 2.75 2.75 3 3.25 3.25 4
Handelsbalans 29.40 1180 1150 1150 1150 1130
Kurantkonto -1664.03 -1300 150 150 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Statsskulden Till Bnp 26.80 29 29 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Förtroendekommissionen 49.80 50 52 54 56 59
Konsument - Confidence 92.00 95 95 95 98 98
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
BNP 222.24 220 220 225 225 225
Bnp Fasta Priser 127354.16 140007 146002 132066 132321 151842
Fasta Bruttoinvesteringar 26948.84 31402 36980 27946 28000 38459
Bnp Per Capita 6453.92 6600 6600 6750 6750 6750
Bnp Per Capita Ppp 12794.21 13000 13000 13300 13300 13300
Bnp Från Jordbruk 6360.00 6848 6647 6595 6608 6912
Bnp Från Entreprenad 7136.00 8043 9782 7400 7414 10173
Bnp Från Tillverkning 16066.00 17522 19559 16660 16693 20342
Bnp Från Mining 15833.00 17535 17672 16419 16450 18379
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6495.00 7298 7904 6735 6748 8220
Bnp Från Tjänster 12889.00 14783 15594 13366 13392 16218
Bnp Från Transport 7683.00 7706 7734 7967 7983 8044
Bnp Från Verktyg 2570.00 2537 2618 2665 2670 2723
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.30 6.4 6.8 7.5 7 7.2
Arbetslösa Personer 329.70 330 330 330 330 345
Löner 1744.18 1794 1680 1680 1680 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 930 930
Befolkning 32.16 32.54 32.54 32.7 32.7 32.7
Löner Högutbildad 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Löner Lågutbildade 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Levnadslön Familj 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Levnadslön Individuella 995.00 950 950 950 950 1000
Sysselsättningsgraden 93.70 62.9 63.7 63.7 63.7 65
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.29 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 132.50 133 133 134 136 136
Kärna Konsumentprisindexet 135.19 133 132 132 132 134
Kärna Inflation Rate 2.30 2.27 2.3 2.3 2.3 2.4
Producentpriserna 108.45 108 108 108 108 109
Inflation (Månad) -0.09 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Mat Inflation 2.06 2.5 2.8 2.7 2.7 2.5
KPI bostadshjälpmedel 135.29 135 136 138 138 139
Cpi Transportfordon 117.60 119 121 121 120 124
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.75 2.75 3 3.25 3.25 4
Interbankränta 4.44 4.54 4.54 4.79 4.71 4.79
Lån Till Den Privata Sektorn 194446.39 195342 197800 200063 202030 205712
Värde Ränta 2.65 2.65 2.65 2.9 2.9 2.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 29.40 1180 1150 1150 1150 1130
Kurantkonto -1664.03 -1300 150 150 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Import 3559.00 3500 3500 3500 3500 3670
Export 3588.50 4680 4650 4650 4650 4800
Utlandsskulden 80696.00 78141 80432 83682 83843 83649
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 26.80 29 29 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 12785.54 14813 20050 13259 13284 20852
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 49.80 50 52 54 56 59
Industriproduktion -6.77 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6
Ledande Ekonomiska Index 0.63 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9
Koppar~~pos=trunc 188003.57 220000 220000 220000 220000 245000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 92.00 95 95 95 98 98
Konsument - Spendera 84957.22 90828 88039 88101 88271 91560
Bankernas Utlåningsränta 0.91 0.85 0.85 1.1 1.13 1.1
Bensinpriser 0.96 0.84 0.82 0.8 0.83 0.8


Peru - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.