Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 3.69 3.7 3.72 3.73 3.74 3.77
Lagren Marknaden 22550.39 22167 21804 21446 21094 20391
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 8.00 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.70 1.5 25 15 8.5 3.3
Arbetslöshet 13.00 15.9 15.6 15.3 14.9 13
Inflation - Betygsätt 2.40 2 2.1 2.3 2.4 2.5
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
Handelsbalans 1079.60 1130 850 850 1130 1130
Kurantkonto 738.68 -1250 -1250 -1250 -120 -80
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Statsskulden Till Bnp 27.50 39 39 39 39 38
Statliga Budgetutskottet -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Förtroendekommissionen 49.50 51 51.5 52 52.5 51.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 8.00 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.70 1.5 25 15 8.5 3.3
BNP 226.85 219 219 219 219 232
Bnp Fasta Priser 141187.61 124877 119771 143890 135757 140237
Fasta Bruttoinvesteringar 38678.45 23842 14653 32762 30910 31930
Bnp Per Capita 6486.63 6300 6300 6300 6300 6400
Bnp Per Capita Ppp 12847.89 12400 12400 12400 12400 12720
Bnp Från Jordbruk 6785.00 6711 12225 11247 10611 10961
Bnp Från Entreprenad 10810.00 6300 3290 3027 2856 2950
Bnp Från Tillverkning 18745.00 14666 14660 13487 12725 13145
Bnp Från Mining 16739.00 15262 13441 12366 11667 12052
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8247.00 6940 8639 7948 7498 7746
Bnp Från Tjänster 15088.00 12113 9676 8902 8399 8676
Bnp Från Transport 6096.00 7414 4313 3968 3743 3867
Bnp Från Verktyg 2602.00 2556 2579 2372 2238 2312

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 13.00 15.9 15.6 15.3 14.9 13
Egenföretagare 4438.60 3850 4020 4250 4760 5000
Arbetslösa Personer 663.90 655 645 630 620 600
Löner 1576.00 1700 1700 1700 1700 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 970 970
Befolkning 32.50 32.82 32.82 32.82 33.15 33.48
Sysselsättningsgraden 87.00 84.7 84.9 90.1 91.7 91.7

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.40 2 2.1 2.3 2.4 2.5
Konsumentprisindex Kpi 136.15 136 137 138 139 142
Kärna Konsumentprisindexet 138.70 134 134 134 134 134
Kärna Inflation Rate 1.61 2 2.2 2.2 2.2 2.4
Producentpriserna 112.81 109 109 109 109 109
Exportpriserna 133.40 110 112 113 115 117
Importpriserna 119.95 116 118 120 121 122
Inflation (Månad) -0.13 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Mat Inflation 2.71 1.9 2 2 2.2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 141.19 135 135 138 141 144
Cpi Transportfordon 125.45 122 124 128 127 130

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
Interbankränta 0.70 0.7 0.7 0.7 0.95 0.95
Valutareserven 76517.00 76500 76500 76500 78000 78000
Lån Till Den Privata Sektorn 241139.51 208413 288940 278555 264283 273004
Värde Ränta 4.78 4.78 4.78 4.78 5.03 5.03

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 1079.60 1130 850 850 1130 1130
Kurantkonto 738.68 -1250 -1250 -1250 -120 -80
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Import 3698.50 3800 3800 3800 3710 3710
Export 4778.10 4650 4650 4650 4650 4750
Utlandsskulden 88382.00 83900 83900 83900 83900 83649
Remitteringar 806.56 940 940 940 940 940
Turister 4371787.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 27.50 39 39 39 39 38
Statliga Budgetutskottet -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 891.00 1150 1150 1150 1150 1150
Statliga Utgifter 23489.78 13410 16891 17635 16638 17187
Militära Utgifter 2689.00 2670 2670 2670 2690 2690

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 49.50 51 51.5 52 52.5 51.9
Industriproduktion 9.73 -3 8.6 5.5 3.8 3.2
Ledande Ekonomiska Index 0.51 -1.9 12 5 3.2 3.7
Koppar~~pos=trunc 221979.62 205000 205000 221000 225000 225000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 86411.77 84592 88246 93121 87858 90757
Konsumentkrediter 73878.75 82067 96209 85968 81124 83801
Bankernas Utlåningsränta 0.64 0.64 0.64 0.64 0.89 0.89
Bensinpriser 0.87 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


Peru - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.