Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 3.60 3.62 3.63 3.64 3.66 3.68
Lagren Marknaden 19601.09 19289 18973 18661 18355 17743
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 -10 1.5 25 15 8.5
Arbetslöshet 16.40 16.2 15.9 15.6 15.3 14.9
Inflation - Betygsätt 1.72 1.8 2 2.1 2.3 2.4
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalans 636.40 1130 850 850 850 1130
Kurantkonto 235.70 -560 -1250 -1250 -1250 -120
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Statsskulden Till Bnp 27.50 30 29 29 29 29
Statliga Budgetutskottet -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Förtroendekommissionen 50.20 50.5 51 51.5 52 52.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 -10 1.5 25 15 8.5
BNP 226.85 199 219 219 219 219
Bnp Fasta Priser 125121.79 129373 124877 119771 110189 140369
Fasta Bruttoinvesteringar 28488.61 31871 23842 14653 13480 34580
Bnp Per Capita 6486.63 6190 6300 6300 6300 6300
Bnp Per Capita Ppp 12847.89 12030 12400 12400 12400 12400
Bnp Från Jordbruk 9780.00 6099 6711 12225 11247 6618
Bnp Från Entreprenad 2632.00 8124 6300 3290 3027 8815
Bnp Från Tillverkning 11728.00 16614 14666 14660 13487 18026
Bnp Från Mining 10753.00 15736 15262 13441 12366 17073
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6911.00 7233 6940 8639 7948 7848
Bnp Från Tjänster 7741.00 14001 12113 9676 8902 15191
Bnp Från Transport 3450.00 6944 7414 4313 3968 7534
Bnp Från Verktyg 2063.00 2338 2556 2579 2372 2537

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 16.40 16.2 15.9 15.6 15.3 14.9
Egenföretagare 3872.80 3680 3850 4020 4250 4760
Arbetslösa Personer 761.40 667 655 645 630 620
Löner 1507.10 1700 1700 1700 1700 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 930 970
Befolkning 32.50 32.82 32.82 32.82 32.82 33.15
Sysselsättningsgraden 83.60 84.5 84.7 84.9 90.1 91.7

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.72 1.8 2 2.1 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 134.55 135 136 137 138 138
Kärna Konsumentprisindexet 138.13 134 134 134 134 134
Kärna Inflation Rate 1.64 2 2 2.2 2.2 2.4
Producentpriserna 109.33 109 109 109 109 109
Exportpriserna 119.88 108 110 112 113 115
Importpriserna 115.05 114 116 118 120 121
Inflation (Månad) 0.02 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Mat Inflation 1.93 1.8 1.9 2 2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 134.87 135 135 135 138 138
Cpi Transportfordon 119.77 122 122 124 128 125

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Interbankränta 1.24 4.79 1.24 1.24 1.24 4.79
Valutareserven 72574.00 76500 76500 76500 76500 78000
Lån Till Den Privata Sektorn 243751.18 178734 208413 288940 278555 193926
Värde Ränta 4.78 2.9 4.78 4.78 4.78 2.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 636.40 1130 850 850 850 1130
Kurantkonto 235.70 -560 -1250 -1250 -1250 -120
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Import 2953.20 3670 3800 3800 3800 3710
Export 3589.50 4750 4650 4650 4650 4750
Utlandsskulden 84914.00 83900 83900 83900 83900 83649
Remitteringar 794.01 940 940 940 940 940
Turister 4371787.00 1890000 2700000 2700000 2700000 2700000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 27.50 30 29 29 29 29
Statliga Budgetutskottet -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -8622.89 1150 1150 1150 1150 1150
Statliga Utgifter 15334.51 17372 13410 16891 15540 18848
Militära Utgifter 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 50.20 50.5 51 51.5 52 52.5
Industriproduktion -7.12 -5.5 -3 8.6 5.5 3.8
Ledande Ekonomiska Index -6.95 -3.5 -1.9 12 5 3.2
Koppar~~pos=trunc 171788.55 190000 205000 218000 221000 225000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 80975.19 78915 84592 88246 81187 85623
Konsumentkrediter 74973.81 72491 82067 96209 85968 78653
Bankernas Utlåningsränta 0.64 1.1 0.65 0.65 0.65 1.1
Bensinpriser 0.78 0.8 0.8 0.76 0.73 0.76


Peru - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.