Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 3.55 3.55 3.57 3.58 3.59 3.62
Lagren Marknaden 17972.36 17410 17126 16844 16568 16016
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
Arbetslöshet 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
Inflation - Betygsätt 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans 434.00 180 1130 850 850 1130
Kurantkonto -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
Statsskulden Till Bnp 27.50 30 30 29 29 29
Statliga Budgetutskottet -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
Förtroendekommissionen 28.80 30 32 34 32 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
BNP 226.85 199 199 219 219 219
Bnp Fasta Priser 123111.36 133329 137951 124958 125943 143055
Fasta Bruttoinvesteringar 23520.41 30645 33996 23873 24061 35253
Bnp Per Capita 6486.63 6190 6190 6300 6300 6300
Bnp Per Capita Ppp 12847.89 12030 12030 12400 12400 12400
Bnp Från Jordbruk 6567.00 6480 6506 6666 6718 6747
Bnp Från Entreprenad 6194.00 7662 8666 6287 6336 8987
Bnp Från Tillverkning 14454.00 16810 17722 14671 14786 18377
Bnp Från Mining 15036.00 16276 16785 15262 15382 17406
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6837.00 7072 7716 6940 6994 8001
Bnp Från Tjänster 12057.00 14026 14935 12238 12334 15487
Bnp Från Transport 7284.00 7274 7406 7393 7452 7680
Bnp Från Verktyg 2518.00 2431 2494 2556 2576 2586

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
Egenföretagare 2197.90 3200 3680 3850 4020 4760
Arbetslösa Personer 427.40 385 380 375 373 370
Löner 1542.70 1680 1700 1700 1700 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 930 970
Befolkning 32.50 32.7 32.82 32.82 32.82 33.15
Sysselsättningsgraden 83.70 87 88 90 91 92

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
Konsumentprisindex Kpi 134.49 134 135 136 137 138
Kärna Konsumentprisindexet 137.62 132 134 134 134 134
Kärna Inflation Rate 1.61 1.9 2 2 2.2 2.4
Producentpriserna 108.55 109 109 109 109 109
Exportpriserna 111.46 106 108 110 112 115
Importpriserna 113.30 112 114 116 118 121
Inflation (Månad) 0.46 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
Mat Inflation 2.31 1.9 1.8 1.9 2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 138.39 132 135 135 135 138
Cpi Transportfordon 119.26 120 122 122 124 125

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Interbankränta 1.29 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Valutareserven 74560.00 76000 76500 76500 76500 78000
Lån Till Den Privata Sektorn 231151.67 188035 190649 208513 234033 197703
Värde Ränta 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 434.00 180 1130 850 850 1130
Kurantkonto -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
Import 2246.10 3350 3670 3800 3800 3710
Export 2679.70 4130 4750 4650 4650 4750
Utlandsskulden 80356.00 83900 83900 83900 83900 83649
Remitteringar 494.00 900 940 940 940 940
Turister 4371787.00 4390000 4390000 4450000 4450000 4450000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 27.50 30 30 29 29 29
Statliga Budgetutskottet -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3010.60 1400 1150 1150 1150 1150
Statliga Utgifter 13274.41 14185 18530 13474 13580 19215
Militära Utgifter 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 28.80 30 32 34 32 30
Industriproduktion -41.94 -18 -8 -3 8.6 3.8
Ledande Ekonomiska Index -32.75 -6 -3.5 -1.9 7.5 3.2
Koppar~~pos=trunc 128407.18 212000 235000 218000 218000 240000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 83341.54 86548 84176 84592 85258 87291
Konsumentkrediter 76967.40 75272 77324 82064 80050 80185
Bankernas Utlåningsränta 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Bensinpriser 0.89 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69


Peru - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.