Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Lagren Marknaden 1267.99 1258 1252 1245 1239 1226
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 3.5 3.1 3.5 2.8
Arbetslöshet 3.90 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Inflation - Betygsätt 1.80 2 2.3 2.2 2.1 2
Inflation (Månad) -0.20 -0.1 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -157.43 -110 -160 -190 -190 -130
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.3 1 1 1 1
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.50 12 12 12 12 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 3.5 3.1 3.5 2.8
BNP 30.28 30.9 33.3 33.3 33.3 33.3
Bnp Fasta Priser 6111.54 6504 5978 6414 6325 6686
Fasta Bruttoinvesteringar 1619.82 1826 1470 1767 1677 1877
Bnp Per Capita 19948.90 21500 25000 25000 25000 25000
Bnp Per Capita Ppp 30990.51 31250 32200 32200 32200 32200
Bnp Från Jordbruk 163.67 139 125 84.72 169 142
Bnp Från Entreprenad 441.41 437 328 446 457 449
Bnp Från Tillverkning 841.79 824 899 933 871 847
Bnp Från Mining 71.68 96.62 105 91.16 74.19 99.32
Bnp Från Tjänster 93.33 91.41 79.92 90.56 96.6 93.97
Bnp Från Transport 530.90 517 496 535 549 531
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.90 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Löner 1397.00 1443 1443 1443 1443 1518
Lönerna I Manufacturing 1345.00 1363 1363 1363 1363 1433
Minimilöner 540.00 540 590 590 590 590
Befolkning 1.32 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
Pensionsåldern Kvinnor 63.50 63.75 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 63.50 63.75 64 64 64 64
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 2 2.3 2.2 2.1 2
Inflation (Månad) -0.20 -0.1 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Konsumentprisindex Kpi 214.90 215 216 219 220 219
Kärna Konsumentprisindexet 109.43 111 110 110 110 116
Producentpriserna 112.65 115 116 116 116 117
Producentpriserna Förändras -1.70 1.1 2.1 2 2.2 2.1
Cpi Transportfordon 191.54 190 192 195 197 194
Mat Inflation 2.90 4.1 4.5 4.3 4.1 3.7
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -157.43 -110 -160 -190 -190 -130
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.3 1 1 1 1
Import 1356.36 1360 1420 1590 1570 1410
Export 1198.93 1250 1260 1400 1410 1280
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 1027.50 1349 1086 1101 1063 1387
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 40 39.9 39.9 39.9 39.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.40 35.4 35.4 35.4 37.4 35.4
Social Security Rate För Företag 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Social Trygghet För Anställda 3.60 1.6 1.6 1.6 3.6 1.6
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -3.90 -1 2.5 2.5 2.9 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.50 12 12 12 12 10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.30 3.3 3.3 2.3 2.5 3
Konsument - Spendera 3048.10 3257 3055 3129 3155 3348
Bankernas Utlåningsränta 3.60 3.49 3.74 3.51 3.51 3.74
Bensinpriser 1.53 1.4 1.36 1.32 1.28 1.21


Estland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.