Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 1237.86 1228 1221 1214 1207 1193
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 1.2 1.5 2.1 2.5 3
Arbetslöshet 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Inflation - Betygsätt 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
Inflation (Månad) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.3 1 1 1 1
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.80 12 12 12 12 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 1.2 1.5 2.1 2.5 3
BNP 30.28 30.9 33.3 33.3 33.3 33.3
Bnp Fasta Priser 6221.07 5353 5384 5862 6352 5492
Fasta Bruttoinvesteringar 1714.11 1559 1568 1442 1750 1599
Bnp Per Capita 19948.90 21500 25000 25000 25000 25000
Bnp Per Capita Ppp 30990.51 31250 32200 32200 32200 32200
Bnp Från Jordbruk 82.17 129 130 122 83.89 132
Bnp Från Entreprenad 432.87 389 391 322 442 399
Bnp Från Tillverkning 904.89 734 738 882 924 753
Bnp Från Mining 88.42 88.4 88.92 103 90.27 90.7
Bnp Från Tjänster 87.83 60.94 61.3 78.37 89.68 62.52
Bnp Från Transport 518.44 409 411 486 529 420
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Löner 1419.00 1443 1443 1443 1443 1518
Lönerna I Manufacturing 1354.00 1363 1363 1363 1363 1433
Minimilöner 540.00 540 590 590 590 590
Befolkning 1.32 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
Pensionsåldern Kvinnor 63.50 63.75 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 63.50 63.75 64 64 64 64
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
Inflation (Månad) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Konsumentprisindex Kpi 215.69 215 213 216 219 221
Kärna Konsumentprisindexet 109.25 111 110 110 110 116
Producentpriserna 113.31 114 115 116 116 117
Producentpriserna Förändras -1.30 1.1 2.1 2 2.2 2.1
Cpi Transportfordon 192.50 190 190 192 195 196
Mat Inflation 3.20 4.1 4.5 4.3 4.1 3.7
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.3 1 1 1 1
Import 1248.92 1360 1420 1590 1570 1410
Export 1150.35 1250 1260 1400 1410 1280
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 1068.07 1006 1012 1065 1091 1033
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 40 39.9 39.9 39.9 39.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.40 35.4 35.4 35.4 37.4 35.4
Social Security Rate För Företag 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Social Trygghet För Anställda 3.60 1.6 1.6 1.6 3.6 1.6
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -2.50 -1 2.5 2.5 2.9 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 3.80 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.80 12 12 12 12 10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 3.3 3.3 2.3 2.5 3
Konsument - Spendera 3035.30 2715 2731 2996 3099 2786
Bankernas Utlåningsränta 3.78 3.49 3.74 3.51 3.51 3.74
Bensinpriser 1.43 1.39 1.36 1.24 1.2 1.36


Estland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.