Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Lagren Marknaden 1373.75 1333 1327 1322 1316 1304
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 3.5 3.1 3.5 2.8 2.5
Arbetslöshet 4.10 4.9 4.2 4.3 4.5 5.1
Inflation - Betygsätt 1.60 2.3 2.2 2.1 2 2.1
Inflation (Månad) -0.40 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -255.10 -160 -190 -160 -130 -110
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 12.00 12 -2 -5.5 17 15
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 3.5 3.1 3.5 2.8 2.5
BNP 30.28 33.3 33.3 33.3 33.3 35.5
Bnp Fasta Priser 6111.54 5877 6317 6218 6283 6440
Fasta Bruttoinvesteringar 1619.82 1446 1741 1648 1665 1707
Bnp Per Capita 19948.90 22000 22000 22000 22000 22700
Bnp Per Capita Ppp 30990.51 32200 32200 32200 32200 33000
Bnp Från Jordbruk 163.67 123 83.44 167 168 172
Bnp Från Entreprenad 441.41 323 440 449 454 465
Bnp Från Tillverkning 841.79 884 919 857 865 887
Bnp Från Mining 71.68 103 89.79 72.94 73.69 75.53
Bnp Från Tjänster 93.33 78.56 89.2 94.96 95.94 98.34
Bnp Från Transport 530.90 487 526 540 546 559
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.10 4.9 4.2 4.3 4.5 5.1
Arbetskostnaderna 118.29 122 131 123 123 130
Löner 1397.00 1363 1480 1457 1456 1531
Lönerna I Manufacturing 1345.00 1330 1412 1402 1401 1474
Minimilöner 540.00 590 590 590 590 630
Befolkning 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Pensionsåldern Kvinnor 63.50 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 63.50 64 64 64 64 64
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 2.3 2.2 2.1 2 2.1
Inflation (Månad) -0.40 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 213.30 216 219 220 219 223
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.59 111 114 114 113 115
Kärna Konsumentprisindexet 107.97 110 114 115 114 119
Producentpriserna 111.59 115 115 115 114 117
Producentpriserna Förändras -1.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
Cpi Transportfordon 193.18 192 195 197 199 203
Mat Inflation 2.80 4.5 4.3 4.1 3.7 5
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -255.10 -160 -190 -160 -130 -110
Bytesbalans Till Bnp 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
Import 1334.00 1420 1590 1570 1410 1620
Export 1079.00 1260 1400 1410 1280 1510
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
Statliga Budgetutskottet -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 54.63 15.93 15.93 15.93 14.81 14.78
Statliga Utgifter 1027.50 1067 1085 1045 1056 1083
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 39.9 39.9 39.9 39.9 39.7
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Social Security Rate För Företag 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Social Trygghet För Anställda 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion -10.00 2.5 2.5 2.9 3.2 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -2.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 12.00 12 -2 -5.5 17 15
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.80 1.5 2.2 1.5 2.7 4
Konsument - Spendera 3048.10 3003 3082 3101 3133 3212
Konsumentkrediter 9335.70 8997 9176 9354 9551 9790
Bankernas Utlåningsränta 4.20 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Bensinpriser 1.54 1.37 1.41 1.44 1.49 1.49


Estland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.