Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 17.46 18.06 18.13 18.19 18.26 18.39
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.3 2.9 2.5 2.4 2.6
Arbetslöshet 2.90 2.2 2.8 3.6 3.6 2.7
Inflation - Betygsätt 4.40 4.9 5.1 5 4.7 4.6
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -270.90 -270 -284 -287 -222 -280
Bytesbalans Till Bnp -9.90 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9
Statsskulden Till Bnp 27.40 27.8 27.8 31.9 31.9 31.9
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.3 2.9 2.5 2.4 2.6
BNP 11.31 12 12 12.9 12.9 12.9
Fasta Bruttoinvesteringar 8487289.00 15894985 11748617 11702947 11702947 12054081
Bnp Per Capita 2684.10 2850 2850 3200 3200 3200
Bnp Per Capita Ppp 6489.74 6600 6600 7000 7000 7000
Bnp Fasta Priser 183851602.00 143373301 189183298 188447892 188447892 194102064
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.90 2.2 2.8 3.6 3.6 2.7
Löner 6923.00 6640 6800 6800 6800 7000
Lönerna I Manufacturing 5984.50 6191 6100 6100 6100 6300
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58.5 59 59 59
Pensionsåldern Män 63.00 63 63.5 64 64 64
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.40 4.9 5.1 5 4.7 4.6
Konsumentprisindex Kpi 2529.26 2469 2530 2599 2598 2682
Producentpriserna 132.00 131 132 133 134 136
Inflation (Månad) 1.40 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
Producentpriserna Förändras 2.10 1.7 1.8 2.2 2.3 2.7
Mat Inflation 8.00 6.8 7 7 7 8
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Utlåningsräntan 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -270.90 -270 -284 -287 -222 -280
Bytesbalans Till Bnp -9.90 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9
Import 481.50 485 529 537 482 545
Export 210.60 215 245 250 260 265
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 27.40 27.8 27.8 31.9 31.9 31.9
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 54522.40 55422 56104 55885 55885 57562
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Social Security Rate För Företag 23.00 23 23 23 23 23
Social Trygghet För Anställda 6.00 6 6 6 6 6
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -5.40 1.7 1.5 1.5 1.7 1.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 35833535.00 44807308 46225705 46046014 46046014 47427574


Moldavien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.