Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 17.93 17.83 17.89 17.96 18.03 18.16
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.7 3.3 2.9 2.5 2.6
Arbetslöshet 2.90 2.9 2.2 2.8 3.6 2.7
Inflation - Betygsätt 3.20 3.4 4 4.2 3.7 5.2
Ränta 6.50 6.5 6.25 6 6 6
Handelsbalans -276.20 -240 -270 -284 -287 -280
Bytesbalans Till Bnp -9.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9
Statsskulden Till Bnp 27.40 27.8 27.8 27.8 31.9 31.9
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.9 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.7 3.3 2.9 2.5 2.6
BNP 8.13 9.3 9.3 9.3 11 11
Fasta Bruttoinvesteringar 11417509.00 11617721 15894985 11748617 11702947 12054081
Bnp Per Capita 2165.16 2370 2370 2370 2450 2450
Bnp Per Capita Ppp 5189.97 5220 5220 5220 5300 5300
Bnp Fasta Priser 183851602.00 143655387 143373301 189183298 188447892 194102064
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.90 2.9 2.2 2.8 3.6 2.7
Löner 6987.50 6640 6508 6800 6800 7000
Lönerna I Manufacturing 6387.10 6191 6191 6100 6100 6300
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58.5 59 59
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63.5 64 64
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.20 3.4 4 4.2 3.7 5.2
Konsumentprisindex Kpi 2494.97 2501 2485 2523 2566 2654
Producentpriserna 131.30 130 131 131 133 135
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna Förändras 1.40 0.9 1.1 1.2 2.2 2.7
Mat Inflation 3.80 6.7 6.8 7 7 8
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 6.50 6.5 6.25 6 6 6
Värde Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Utlåningsräntan 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -276.20 -240 -270 -284 -287 -280
Bytesbalans Till Bnp -9.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9
Import 533.40 465 485 529 537 545
Export 257.20 225 215 245 250 265
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 27.40 27.8 27.8 27.8 31.9 31.9
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.9 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 54522.40 55531 55422 56104 55885 57562
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Social Security Rate För Företag 23.00 23 23 23 23 23
Social Trygghet För Anställda 6.00 6 6 6 6 6
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 0.90 -1.5 1.7 1.5 1.5 1.8
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 44922940.00 37708505 44807308 46225705 46046014 47427574


Moldavien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.