Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1138.86 1157 1167 1177 1187 1208
Lagren Marknaden 3281.78 3183 3087 2993 2903 2730
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.87 1.9 1.94 1.98 2.02 2.1

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.70 1.5 1 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 2.5 3 2.6 2.1 2.5
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalans 1760.00 6800 6700 6500 6500 6700
Kurantkonto 10761.20 5500 5000 4500 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Statsskulden Till Bnp 42.60 52 52 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 97.00 89 87 85 83 80
Tillverkning - Pmi 53.00 53 51 52 52 50
Konsument - Confidence 103.20 105 100 108 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.40 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.70 1.5 1 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 2.5 3 2.6 2.1 2.5
BNP 1630.53 1540 1540 1650 1650 1650
Bnp Fasta Priser 475762.50 470754 478453 484890 485754 490415
Bruttonationalprodukt 454947.30 467437 496410 466776 464501 508821
Fasta Bruttoinvesteringar 142271.30 138224 143284 145917 145259 146867
Bnp Per Capita 28361.19 27490 27490 28075 28075 28075
Bnp Per Capita Ppp 42251.50 41400 41400 42500 42500 42500
Bnp Från Jordbruk 7503.20 7955 8290 8781 7661 8497
Bnp Från Entreprenad 21560.60 22001 22754 22680 22013 23323
Bnp Från Tillverkning 128572.40 124796 129369 132631 131272 132603
Bnp Från Mining 506.80 402 526 482 517 539
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28738.90 28978 29366 29486 29342 30100
Bnp Från Tjänster 267149.70 263259 265869 267696 272760 272516
Bnp Från Transport 14561.80 13476 13312 13459 14868 13645
Bnp Från Verktyg 12098.60 11514 12413 12990 12353 12723

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Egenföretagare 27331.00 27000 27500 28000 28000 28000
Arbetslösa Personer 1049.00 1150 1150 1110 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 63.00 62 62 63 63 63
Arbetskostnaderna 118.60 142 142 142 142 142
Löner 4187464.00 4011000 3962000 4156000 4156000 4121000
Lönerna I Manufacturing 4710398.00 4371000 4307000 4651000 4651000 4427000
Minimilöner 8720.00 8720 8720 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.82 51.98 51.98 51.98
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 60 60 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 60 60 62 62
Ungdomsarbetslöshet 8.80 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsättningsgraden 61.30 58 59 61 61 60

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 107.39 109 110 110 111 112
Kärna Konsumentprisindexet 107.52 107 111 111 109 111
Kärna Inflation Rate 1.50 2 2.5 2.1 2.1 1.6
Producentpriserna 109.06 108 109 112 116 112
Producentpriserna Förändras 6.40 4.9 5.3 4.9 6.7 2.5
Mat Inflation 6.40 5.5 9.5 4.5 2.5 2.4
KPI bostadshjälpmedel 104.88 106 107 108 108 110
Cpi Transportfordon 105.64 102 103 107 109 105

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Interbankränta 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.26
Penningmängden M2 3388328.90 3391644 3464273 3536902 3536902 3779000
Valutareserven 458680.00 478541 490991 503441 503441 540791
Lån Till Den Privata Sektorn 10221468.00 9902024 10056638 10259701 10436119 10308054
Värde Ränta 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.43
Privat skuld och BNP 272.78 265 265 263 263 263
Centralbanken Balansräkning 553240.40 558198 567108 576017 576017 602747
Utländska Aktieplacering 999689.00 950000 950000 900000 900000 900000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 1760.00 6800 6700 6500 6500 6700
Kurantkonto 10761.20 5500 5000 4500 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Import 53600.00 43000 43000 44000 44000 45000
Export 55400.00 49800 49700 50500 50500 51700
Utlandsskulden 565896.70 580064 596874 612101 612101 660947
Utländska Direktinvesteringar 8270824.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Inkomster Från Turism 845400.00 970000 970000 1000000 1000000 1420000
Turister 74463.00 700000 900000 1000000 1000000 1250000
Vapen Sales 827.00 800 800 800 800 800

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 42.60 52 52 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -20477.00 9000 -10000 -25000 -25000 -23000
Statliga Utgifter 84266.60 82254 82388 83464 86036 84447
Statliga Intäkter 247759.00 399000 399000 399000 399000 399000
Skatteutgifter 268236.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militära Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 31.15 38 39 39 39 39

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 97.00 89 87 85 83 80
Tillverkning - Pmi 53.00 53 51 52 52 50
Industriproduktion 11.90 4.6 4 3.2 3.2 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 2.20 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
Manufacturing Produktion 12.10 5 3.5 2.5 2.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 105.00 106 107 108 108 109
Konkurser 23.00 20 25 25 25 25
Bilregistreringar 141626.00 150000 175000 175000 175000 190500
Ledande Ekonomiska Index 127.90 126 126 126 126 128
Gruv Produktion 7.50 5.5 5 2.5 2.5 4
Stål Produktion 6000.00 6500 6500 5900 5900 6000
Sammanfallande Index 116.90 115 115 117 117 119
Bilproduktionen 3506774.00 4250000 4250000 44000000 44000000 44000000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 103.20 105 100 108 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.40 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 8 8 5 5 5
Konsument - Spendera 221055.90 218249 215944 217692 225698 221343
Disponibel Personlig Inkomst 1938678.90 1974020 1996839 1989085 1979391 2046760
Personliga Besparingar 37.40 35 34 34 34 33
Konsumentkrediter 1764997.90 1723888 1777874 1810888 1802063 1822321
Bankernas Utlåningsränta 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 3.27
Hushållen Skuld Till Bnp 103.80 94 94 93 93 93
Bensinpriser 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 118.00 117 119 120 120 125
Husägande Betyg 58.00 58 58 58.5 58.5 58.5
Entreprenad Beställningar 8174610.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Byggproduktionen -3.10 5.5 3.2 2.5 2.5 3.2


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.