Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1177.78 1162 1169 1175 1182 1195
Lagren Marknaden 2091.87 2107 2083 2059 2036 1990
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.56 1.62 1.65 1.67 1.7 1.75
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
Arbetslöshet 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Inflation - Betygsätt 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Inflation (Månad) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Handelsbalans 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
Kurantkonto 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Bytesbalans Till Bnp 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Statsskulden Till Bnp 36.60 39 39 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen 75.00 75 75 76 77 74
Tillverkning - Pmi 47.50 50.1 51.4 50.2 49.8 48.7
Konsument - Confidence 97.50 102 102 105 103 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
BNP 1619.42 1710 1710 1800 1800 1800
Bnp Fasta Priser 455081.00 403399 413354 412142 410732 420794
Bruttonationalprodukt 435887.50 415323 436532 435252 435252 444390
Fasta Bruttoinvesteringar 131296.60 118660 122534 122175 118920 124740
Bnp Per Capita 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Capita Ppp 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
Bnp Från Jordbruk 8482.70 6944 7454 7432 7803 7588
Bnp Från Entreprenad 21855.30 16354 16780 16731 16645 17082
Bnp Från Tillverkning 119813.10 117947 120705 120351 117585 122877
Bnp Från Mining 523.30 506 568 566 591 578
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26575.90 24382 24880 24807 25068 25328
Bnp Från Tjänster 215013.70 213429 218062 217422 219314 221987
Bnp Från Transport 15230.20 13300 13768 13728 13508 14016
Bnp Från Verktyg 11601.30 7922 8364 8339 7702 8514
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Arbetslösa Personer 1127.00 1060 1080 1080 1100 1110
Arbetskraftsdeltagande 64.20 63.5 62.5 63.4 64 63
Arbetskostnaderna 103.10 138 140 140 140 142
Löner 4021244.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
Lönerna I Manufacturing 4654149.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
Minimilöner 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
Befolkning 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 10.50 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
Sysselsättningsgraden 61.50 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Inflation (Månad) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.88 107 106 107 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.41 106 106 107 107 109
Kärna Inflation Rate 0.70 1.7 1.5 1.8 1.6 2.2
Producentpriserna 103.73 105 105 105 105 107
Producentpriserna Förändras 0.40 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
Mat Inflation 2.00 1.6 2.5 2.6 1.8 2.9
KPI bostadshjälpmedel 102.90 103 104 105 104 107
Cpi Transportfordon 103.31 106 103 101 101 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Interbankränta 1.67 1.87 1.87 1.87 1.69 1.87
Penningmängden M2 2778412.60 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
Valutareserven 403070.00 402500 402400 402400 401500 402700
Lån Till Den Privata Sektorn 8518578.00 8260000 8280000 8430447 8539503 8320000
Värde Ränta 1.99 2.06 2.2 2.06 2.06 3.5
Privat skuld och BNP 260.80 263 263 261 261 261
Centralbanken Balansräkning 491716.00 491000 493500 493500 491500 498600
Utländska Aktieplacering 697567.10 750000 680780 710080 740000 690000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
Kurantkonto 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Bytesbalans Till Bnp 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Import 40010.00 42750 44900 44500 43800 45000
Export 44180.00 51200 48800 49000 50900 50800
Utlandsskulden 440584.60 421000 429000 450732 449396 431000
Utländska Direktinvesteringar 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
Inkomster Från Turism 1645900.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
Turister 1485684.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 36.60 39 39 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 74118.60 60989 63790 63603 63782 64938
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Social Security Rate För Företag 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Social Trygghet För Anställda 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 75.00 75 75 76 77 74
Tillverkning - Pmi 47.50 50.1 51.4 50.2 49.8 48.7
Industriproduktion -0.20 -1.3 3.8 2.2 -0.5 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.70 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
Manufacturing Produktion -0.10 0.5 0.9 0.9 -0.5 1.1
Lagerförändringar 6511.70 2300 1200 1200 1200 3030
Bilregistreringar 128434.00 109200 117000 121000 129000 115000
Ledande Ekonomiska Index 114.40 115 114 115 116 116
Stål Produktion 6370.58 6130 6300 6300 6300 6410
Gruv Produktion -5.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
Sammanfallande Index 110.40 110 110 111 111 111
Bilproduktionen 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
Elproduktion 23193.02 23600 24800 23850 23500 25100
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 97.50 102 102 105 103 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 2.9 2.8 3.2 3.5 5
Konsument - Spendera 220417.20 193010 197775 197195 197469 201335
Disponibel Personlig Inkomst 1770713.90 1736273 1811440 1806128 1806128 1844046
Konsumentkrediter 1540043.80 1526492 1569928 1565324 1565324 1598186
Bankernas Utlåningsränta 3.62 3.7 3.7 3.7 3.65 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
Bensinpriser 1.30 1.15 1.12 1.1 1.17 1.1
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 99.50 103 102 100 104 104
Husägande Betyg 57.70 57.1 57.1 55.8 55.8 55.8
Entreprenad Beställningar 4077452.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
Byggproduktionen -5.30 2.5 2.5 3 2.9 5.9


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.