Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1239.09 1246 1252 1258 1265 1278
Lagren Marknaden 2012.28 1984 1941 1898 1857 1774
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.36 1.37 1.41 1.44 1.48 1.55

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -1.40 0.9 0.8 1 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
Arbetslöshet 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Inflation - Betygsätt 0.10 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Inflation (Månad) -0.60 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalans -950.00 4100 9500 5800 5800 5800
Kurantkonto 6230.00 6900 5500 4500 4500 4100
Bytesbalans Till Bnp 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Statsskulden Till Bnp 36.60 40 40 40 40 40.5
Statliga Budgetutskottet -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Förtroendekommissionen 49.00 59 49 51 54 61
Tillverkning - Pmi 41.60 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Konsument - Confidence 77.60 80 85 70 70 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 42 42 42 42 42

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -1.40 0.9 0.8 1 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
BNP 1690.00 1700 1700 1700 1790 1790
Bnp Fasta Priser 460970.30 457206 459859 469847 472650 480184
Bruttonationalprodukt 477883.70 447675 454626 480751 483618 491328
Fasta Bruttoinvesteringar 136891.30 132608 129289 135437 136245 138417
Bnp Per Capita 26761.90 27912 27912 27912 28493 28493
Bnp Per Capita Ppp 36776.50 36831 38201 38201 36831 38540
Bnp Från Jordbruk 8354.70 8128 8191 8453 8504 8639
Bnp Från Entreprenad 22365.00 22076 21040 22293 22426 22783
Bnp Från Tillverkning 123745.40 120430 123485 126743 127499 129531
Bnp Från Mining 559.30 503 454 502 505 513
Bnp Från Offentlig Förvaltning 27295.60 26703 27002 27459 27623 28063
Bnp Från Tjänster 255204.60 255392 257259 261645 263206 267402
Bnp Från Transport 13684.00 15433 15573 15742 15836 16089
Bnp Från Verktyg 12227.90 12773 11055 11598 11667 11853

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Egenföretagare 26504.00 27300 273500 27500 27500 27500
Arbetslösa Personer 1051.00 1100 1120 1110 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 62.00 64 64 63 63 63
Arbetskostnaderna 101.50 140 140 142 142 142
Löner 3806684.00 3697000 3981000 3886000 4251000 4042000
Lönerna I Manufacturing 4149388.00 3904000 4309000 4322000 4791000 4457000
Minimilöner 8590.00 8590 8590 8590 8990 8990
Befolkning 51.71 51.78 51.78 51.78 52.36 52.36
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 9.10 10.3 8.8 8.4 8.4 8.4
Sysselsättningsgraden 59.40 59.5 59.3 59 60.9 61.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.10 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Inflation (Månad) -0.60 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.95 105 107 107 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.65 107 107 107 107 109
Kärna Inflation Rate 0.30 1.4 1.5 1.4 1.4 1.7
Producentpriserna 102.08 102 105 106 105 108
Producentpriserna Förändras -1.50 -1.5 1.2 1.9 1.9 1.9
Mat Inflation 1.70 1.8 1.7 2.4 2.4 2.4
KPI bostadshjälpmedel 103.95 103 105 105 106 107
Cpi Transportfordon 98.47 103 105 105 103 107

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Interbankränta 0.83 0.87 0.87 0.87 0.87 1.12
Penningmängden M2 2988196.90 2890000 2890000 3130000 3130000 3130000
Valutareserven 403982.30 411700 413200 414637 416091 420454
Lån Till Den Privata Sektorn 9291685.00 8470278 8583251 8741922 9121177 8934244
Värde Ränta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.76
Privat skuld och BNP 260.80 261 261 261 261 259
Centralbanken Balansräkning 509259.90 498716 501369 504021 506673 514629
Utländska Aktieplacering 620784.20 740000 740000 690000 690000 680000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -950.00 4100 9500 5800 5800 5800
Kurantkonto 6230.00 6900 5500 4500 4500 4100
Bytesbalans Till Bnp 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Import 37870.00 39800 40500 45000 45000 45900
Export 36920.00 43900 50000 50800 50800 51700
Utlandsskulden 485814.70 461599 480076 480648 480648 499401
Utländska Direktinvesteringar 3275220.00 6500000 4500000 9040000 9040000 9040000
Inkomster Från Turism 729800.00 1555000 1390000 1420000 1420000 1420000
Turister 83497.00 660000 75000 1050000 1200000 1450000
Vapen Sales 1083.00 560 560 560 560 560

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 36.60 40 40 40 40 40.5
Statliga Budgetutskottet -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -45292.00 -12000 -20000 18000 18000 23000
Statliga Utgifter 79428.70 75314 76489 79254 79727 80998
Statliga Intäkter 111402.00 220000 3150000 425000 425000 425000
Skatteutgifter 156693.00 245000 245000 399000 399000 399000
Militära Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 30.27 38 38 38 38 39

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 42 42 42 42 42
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 49.00 59 49 51 54 61
Tillverkning - Pmi 41.60 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Industriproduktion -4.50 0.5 1.2 1.8 1.8 2
Industriproduktion (Månadsvis) -6.00 -0.8 0.9 1.7 1.7 1.7
Manufacturing Produktion -4.70 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapacitetsutnyttjande 104.00 103 103 105 105 105
Konkurser 24.00 40 40 27 27 27
Bilregistreringar 140059.00 113000 105000 115000 115000 110000
Ledande Ekonomiska Index 118.50 114 114 116 116 115
Gruv Produktion 1.50 -1.5 -3 4.7 4.7 4.7
Stål Produktion 5500.00 6300 6300 6410 6410 6410
Sammanfallande Index 112.10 111 111 111 111 111
Bilproduktionen 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elproduktion 23129.81 23500 23500 25100 25100 25300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 77.60 80 85 70 70 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.20 3.5 3.9 5 5 5
Konsument - Spendera 210041.30 220643 221376 225269 226613 230225
Disponibel Personlig Inkomst 1925872.90 1880059 1883216 1937428 1948983 1980052
Personliga Besparingar 35.00 33.8 34 33.6 33.6 32.9
Konsumentkrediter 1611271.40 1547269 1566369 1609733 1619334 1645147
Bankernas Utlåningsränta 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.16
Hushållen Skuld Till Bnp 95.50 93.1 93.6 93.6 93.6 94.9
Bensinpriser 1.02 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 101.70 102 102 102 102 102
Husägande Betyg 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
Entreprenad Beställningar 5197238.00 4310000 4400000 9890000 9890000 9000000
Byggproduktionen -2.70 0.5 1 1.9 1.9 3.2


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.