Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1135.11 1134 1141 1148 1155 1170
Lagren Marknaden 2186.95 2170 2144 2119 2094 2044
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.93 2.01 2.04 2.07 2.09 2.15
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.8 0.8 1 1.1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 2.5 2.4 2.4 2.3 1.8
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7
Inflation - Betygsätt 0.50 0.8 0.7 1.3 2.1 2.3
Inflation (Månad) 0.40 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Handelsbalans 3098.00 4230 5440 6450 16100 17300
Kurantkonto 2772.30 9800 7500 7900 8050 9010
Bytesbalans Till Bnp 5.60 6.1 6.1 6.1 6.1 5.8
Statsskulden Till Bnp 38.00 39 39 39 39 40
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
Förtroendekommissionen 69.00 71 79.2 79.8 82 83
Tillverkning - Pmi 47.20 51 48.9 50.1 51.4 48.7
Konsument - Confidence 99.50 101 101 102 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.3 -0.7 0.4 0.7 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.8 0.8 1 1.1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 2.5 2.4 2.4 2.3 1.8
BNP 1530.75 1622 1622 1622 1622 1700
Bnp Fasta Priser 404060.60 399036 401541 404068 409402 417590
Bruttonationalprodukt 426717.50 397498 409708 416011 421503 429933
Fasta Bruttoinvesteringar 119779.00 128188 124534 118857 120426 122835
Bnp Per Capita 26152.03 26800 26800 26800 26800 27200
Bnp Per Capita Ppp 35938.37 37400 37400 37400 37400 38201
Bnp Från Jordbruk 7286.60 7562 7352 6956 7048 7189
Bnp Från Entreprenad 16403.10 18209 17664 16695 16598 16930
Bnp Från Tillverkning 117990.80 114638 115383 118143 119703 122097
Bnp Från Mining 555.30 571 541 517 514 524
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24320.30 24412 24643 24890 24745 25240
Bnp Från Tjänster 213159.30 211463 212643 213782 216605 220937
Bnp Från Transport 13458.70 13090 13323 13322 13498 13768
Bnp Från Verktyg 8175.50 7272 7961 7935 8040 8201
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7
Egenföretagare 27059.00 26830 26850 26880 27000 27500
Arbetslösa Personer 1033.00 1060 1040 1020 1025 1110
Arbetskraftsdeltagande 62.30 62.9 62.7 62.5 62.7 63
Arbetskostnaderna 109.40 142 138 119 140 142
Produktivitet 109.80 109 110 109 109 19.6
Löner 3359019.00 4167000 3832000 4075000 4041000 4236000
Lönerna I Manufacturing 3922407.00 4837000 4059000 4349000 4347000 4542000
Minimilöner 8350.00 8350 8350 8350 8350 10000
Befolkning 51.45 51.8 51.8 51.8 51.65 51.85
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 9.30 9.1 8.8 8.7 8.5 8.4
Sysselsättningsgraden 60.10 58.9 60.2 61.1 61.4 61.5
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.8 0.7 1.3 2.1 2.3
Inflation (Månad) 0.40 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.69 106 106 108 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.47 106 106 106 106 109
Kärna Inflation Rate 1.30 1.5 1.8 1.7 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 109.34 112 110 113 114 117
Producentpriserna 103.81 107 107 108 111 114
Producentpriserna Förändras -0.20 2.8 2.5 2.2 2.4 1.9
Exportpriserna 82.97 85.7 86.4 83.8 85 84
Importpriserna 86.56 88.5 88.9 91.6 92.4 94
Mat Inflation 0.40 2.5 2.8 2.6 2.5 2.9
KPI bostadshjälpmedel 103.15 104 104 104 104 107
Cpi Transportfordon 98.71 105 107 107 103 106
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Interbankränta 1.88 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Penningmängden M0 107603500.00 99870000 99900000 99985000 100000000 103000000
Penningmängden M1 858377.80 881000 888000 910000 926000 950000
Penningmängden M2 2719444.70 2750000 2780000 2820000 2890000 3130000
Penningmängden M3 3833208.80 4055000 4120000 4180000 4200000 4350000
Valutareserven 404670.00 401600 402000 402500 402400 402700
Lån Till Den Privata Sektorn 8360706.00 8250000 8270000 8260000 8280000 8320000
Värde Ränta 1.67 1.67 1.92 1.92 2.2 3.5
Privat skuld och BNP 253.30 258 258 258 258 258
Centralbanken Balansräkning 490201.00 490000 490150 491000 493500 498600
Utländska Aktieplacering 668173.70 7663 7687 7700 7780 7800
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 3098.00 4230 5440 6450 16100 17300
Kurantkonto 2772.30 9800 7500 7900 8050 9010
Bytesbalans Till Bnp 5.60 6.1 6.1 6.1 6.1 5.8
Import 36466.00 44870 44860 44750 44900 45000
Export 39564.00 49100 50300 51200 51800 50800
Utlandsskulden 440598.50 436500 427700 421000 429000 431000
Villkor För Handel 97.60 96.84 97.19 91.48 91.99 89.36
Utländska Direktinvesteringar 7698000.00 4970000 6830000 4179000 8570000 9040000
Kapitalflöden 2973.80 4500 6300 5200 6700 7500
Inkomster Från Turism 1085300.00 1277000 1273000 1375000 1410000 1420000
Turister 1201802.00 1437000 1195000 1212000 1250000 1380000
Vapen Sales 587.00 550 550 550 550 560
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 38.00 39 39 39 39 40
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 6893.00 -1800 14000 16000 29000 33000
Statliga Utgifter 62355.80 60980 61245 62260 61897 63135
Statliga Intäkter 49100.00 115200 255000 321000 418000 425000
Skatteutgifter 42206.00 117000 241000 305000 389000 392000
Militära Utgifter 37559.90 39870 39870 39870 39870 40650
Asylansökningar 839.00 710 730 745 760 850
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.26 33.4 33.4 33.4 33.4 33.7
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Social Security Rate För Företag 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Social Trygghet För Anställda 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 69.00 71 79.2 79.8 82 83
Tillverkning - Pmi 47.20 51 48.9 50.1 51.4 48.7
Industriproduktion 0.10 0.1 2.1 -1.3 3.8 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.50 1.9 -1.5 2.2 2.3 1.7
Manufacturing Produktion 0.20 -1.5 -0.1 0.5 0.9 1.1
Kapacitetsutnyttjande 103.10 103 104 104 104 105
Nya Beställningar 6276359.00 8210000 7670000 8250000 7710000 7860000
Lagerförändringar 1731.70 2100 2250 2300 1200 3030
Konkurser 48.00 39.9 37.8 31.7 29 27
Bilregistreringar 98129.00 125000 134000 139200 138000 141000
Ledande Ekonomiska Index 113.40 115 115 116 116 119
Stål Produktion 6210.58 6030 6090 6130 6300 6410
Gruv Produktion 6.50 -3.1 -5.9 -2.8 1.2 4.7
Sammanfallande Index 110.00 110 110 110 110 111
Bilproduktionen 4114913.00 4150000 4150000 4150000 4150000 4250000
Elproduktion 25106.16 23625 23300 23600 23800 24300
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 99.50 101 101 102 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.3 -0.7 0.4 0.7 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 4.2 3.7 3.9 5.8 6
Konsument - Spendera 193328.70 191628 192296 193330 195882 199800
Disponibel Personlig Inkomst 1770713.90 1736841 1736273 1736273 1811440 1844046
Personliga Besparingar 8.80 10.3 10.3 10.3 10.3 11.4
Konsumentkrediter 1534631.00 1480276 1505101 1526492 1569928 1598186
Bankernas Utlåningsränta 3.73 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
Hushållen Skuld Till Bnp 96.90 95.8 96.1 96.4 96.8 96.9
Bensinpriser 1.20 1.17 1.14 1.11 1.08 1.08
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 99.90 105 105 105 105 104
Husägande Betyg 56.80 57.1 57.1 57.1 57.1 55.8
Entreprenad Beställningar 3073975.00 6770000 7580000 8220000 7610000 9890000
Byggproduktionen -11.80 -0.1 0.8 0.5 8.7 5.9


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.