Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1119.46 1112 1117 1123 1129 1140
Lagren Marknaden 2996.85 3021 2955 2890 2827 2701
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.97 1.93 1.98 2.03 2.08 2.18

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 1.8 1.5 2.5 3 2.5
Arbetslöshet 5.40 5.5 4.8 4.5 4.3 3.8
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 2.5 2.1 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalans 3960.00 5708 5800 5800 5800 5800
Kurantkonto 11510.00 7500 5500 5500 5000 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Statsskulden Till Bnp 37.70 52 52 52 52 55
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Förtroendekommissionen 82.00 84 85 80 70 80
Tillverkning - Pmi 53.20 52 55 53 51 50
Konsument - Confidence 97.40 95 101 105 100 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 40 42 42 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 1.8 1.5 2.5 3 2.5
BNP 1646.74 1540 1540 1540 1540 1650
Bnp Fasta Priser 462766.40 471136 454932 468285 476649 488566
Bruttonationalprodukt 456035.70 445858 449736 467437 469717 481460
Fasta Bruttoinvesteringar 139111.10 140440 139507 138224 143284 146867
Bnp Per Capita 28605.70 27490 27490 27490 27490 28075
Bnp Per Capita Ppp 42661.20 41400 41400 41400 41400 42500
Bnp Från Jordbruk 8048.50 8575 7735 7955 8290 8497
Bnp Från Entreprenad 22091.00 23188 23056 22001 22754 23323
Bnp Från Tillverkning 125601.20 126496 114892 124796 129369 132603
Bnp Från Mining 510.60 496 442 402 526 539
Bnp Från Offentlig Förvaltning 27855.70 28357 28274 28552 28691 29409
Bnp Från Tjänster 258125.40 261894 258831 263259 265869 272516
Bnp Från Transport 12924.30 14212 12917 13476 13312 13645
Bnp Från Verktyg 12051.60 12339 12319 11514 12413 12723

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.40 5.5 4.8 4.5 4.3 3.8
Egenföretagare 26485.00 27500 27500 27500 27500 27500
Arbetslösa Personer 1519.00 1110 1110 1110 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 60.90 63 63 63 63 63
Arbetskostnaderna 109.30 142 142 142 142 142
Löner 3895894.00 4091000 3701000 4011000 3962000 4121000
Lönerna I Manufacturing 4232213.00 4511000 4871000 4371000 4307000 4427000
Minimilöner 8720.00 8720 8720 8720 8720 8990
Befolkning 51.71 52.36 52.36 52.36 52.36 52.61
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 9.30 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Sysselsättningsgraden 60.40 60.9 61 61 61.5 61.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 2.5 2.1 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 106.47 107 107 108 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 106.66 106 107 107 111 108
Kärna Inflation Rate 0.90 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
Producentpriserna 104.88 105 103 104 106 109
Producentpriserna Förändras 0.80 2.4 0.7 0.7 2.1 2.5
Mat Inflation 6.20 2.4 2.4 2.1 2.1 2.4
KPI bostadshjälpmedel 103.60 105 106 105 105 107
Cpi Transportfordon 102.01 103 99.98 101 101 103

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Interbankränta 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 1.49
Penningmängden M2 3195887.30 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
Valutareserven 442730.00 453000 466091 478541 490991 540791
Lån Till Den Privata Sektorn 9863416.00 9175255 9608907 9902024 10056638 10308054
Värde Ränta 1.00 1 1 1 1 1.75
Privat skuld och BNP 260.80 261 261 261 259 259
Centralbanken Balansräkning 538730.40 506673 506673 506673 514629 525266
Utländska Aktieplacering 976286.60 690000 690000 690000 680000 680000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 3960.00 5708 5800 5800 5800 5800
Kurantkonto 11510.00 7500 5500 5500 5000 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Import 44052.00 42289 45000 45000 45900 45900
Export 48000.00 47997 50800 50800 51700 51700
Utlandsskulden 542448.40 480648 480648 480648 499401 499401
Utländska Direktinvesteringar 7791129.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
Inkomster Från Turism 786700.00 750000 920000 970000 970000 1420000
Turister 62344.00 1000000 1000000 1200000 1450000 1450000
Vapen Sales 688.00 800 800 800 800 800

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 37.70 52 52 52 52 55
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -63264.00 18000 18000 18000 23000 23000
Statliga Utgifter 79988.00 80708 81354 82254 82388 84447
Statliga Intäkter 408760.00 425000 425000 425000 425000 425000
Skatteutgifter 472025.00 399000 399000 399000 399000 399000
Militära Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 31.15 38 38 38 39 39

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 40 42 42 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 82.00 84 85 80 70 80
Tillverkning - Pmi 53.20 52 55 53 51 50
Industriproduktion 3.40 1.8 1.8 1.8 2 2
Industriproduktion (Månadsvis) 3.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Manufacturing Produktion 3.40 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
Kapacitetsutnyttjande 106.10 105 106 106 107 109
Konkurser 27.00 27 27 27 27 27
Bilregistreringar 131803.00 130000 135500 150000 175000 190500
Ledande Ekonomiska Index 124.80 118 118 119 119 121
Gruv Produktion -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Stål Produktion 5951.82 6410 6410 6410 6410 6410
Sammanfallande Index 114.00 111 111 111 111 111
Bilproduktionen 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 44000000
Elproduktion 23710.08 25100 25100 25100 25300 25300

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 97.40 95 101 105 100 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.00 5 5 5 5 5
Konsument - Spendera 209654.40 213860 216384 218249 215944 221343
Disponibel Personlig Inkomst 1925872.90 1960539 1954761 1974020 1983649 2033240
Personliga Besparingar 34.50 33.6 33.6 33.6 32.9 32.9
Konsumentkrediter 1682119.60 1640274 1661836 1724173 1732583 1775898
Bankernas Utlåningsränta 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 3.49
Hushållen Skuld Till Bnp 98.60 93.6 93.6 93.6 94.9 94.9
Bensinpriser 1.32 1.25 1.19 1.13 1.07 1.02

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 109.90 102 102 102 102 102
Husägande Betyg 58.00 58 58 58 58 58.5
Entreprenad Beställningar 14236846.00 9890000 9890000 9890000 9000000 9000000
Byggproduktionen -2.50 1.9 1.9 1.9 3.2 3.2


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.