Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1184.77 1168 1175 1182 1189 1203
Lagren Marknaden 2045.31 2178 2154 2129 2105 2057
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.79 1.87 1.9 1.92 1.95 2.01
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
Arbetslöshet 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Inflation - Betygsätt 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Handelsbalans 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
Kurantkonto 4820.00 7500 7900 3200 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Statsskulden Till Bnp 36.60 39 39 39 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen 75.00 74 75 75 76 74
Tillverkning - Pmi 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Konsument - Confidence 102.00 101 102 102 105 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
BNP 1530.75 1622 1622 1622 1700 1700
Bnp Fasta Priser 402678.40 401143 403399 413354 410732 420794
Bruttonationalprodukt 426717.50 409302 415323 436532 435252 444390
Fasta Bruttoinvesteringar 116588.20 124410 118660 122534 118920 124740
Bnp Per Capita 26152.03 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Capita Ppp 35938.37 37400 37400 37400 38201 38201
Bnp Från Jordbruk 7649.60 7345 6944 7454 7803 7588
Bnp Från Entreprenad 16318.90 17337 16354 16780 16645 17082
Bnp Från Tillverkning 115279.20 115269 117947 120705 117585 122877
Bnp Från Mining 579.30 531 506 568 591 578
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24576.30 24187 24382 24880 25068 25328
Bnp Från Tjänster 215013.70 212432 213429 218062 219314 221987
Bnp Från Transport 13243.60 13310 13300 13768 13508 14016
Bnp Från Verktyg 7550.70 7953 7922 8364 7702 8514
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Arbetslösa Personer 1139.00 1040 1060 1080 1080 1110
Arbetskraftsdeltagande 63.60 62.7 62.5 62.7 62.7 63
Arbetskostnaderna 103.10 138 119 140 140 142
Löner 3359019.00 3832000 4075000 4041000 4362000 4236000
Lönerna I Manufacturing 3922407.00 4059000 4349000 4347000 5032000 4542000
Minimilöner 8350.00 8350 8350 8350 10000 10000
Befolkning 51.61 51.65 51.7 51.71 51.85 51.85
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 11.70 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
Sysselsättningsgraden 60.40 60.2 61.1 61.4 61.4 61.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.87 105 107 106 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.47 106 106 106 107 109
Kärna Inflation Rate 0.70 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2
Producentpriserna 103.67 104 105 105 105 107
Producentpriserna Förändras 0.60 -0.7 -0.6 0.8 1.3 1.9
Mat Inflation 1.40 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
KPI bostadshjälpmedel 102.76 102 103 104 105 107
Cpi Transportfordon 100.78 105 106 103 101 106
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Interbankränta 1.79 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Penningmängden M2 2757251.00 2780000 2820000 2890000 2890000 3130000
Valutareserven 404030.00 402000 402500 402400 402400 402700
Lån Till Den Privata Sektorn 8437654.00 8270000 8260000 8280000 8280000 8320000
Värde Ränta 2.07 1.92 1.92 2.2 2.2 3.5
Privat skuld och BNP 253.30 258 258 258 258 258
Centralbanken Balansräkning 501158.80 490150 491000 493500 493500 498600
Utländska Aktieplacering 697567.10 7687 7700 7780 7780 7800
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
Kurantkonto 4820.00 7500 7900 3200 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Import 44737.00 43860 42750 44900 44500 45000
Export 48857.00 50300 51200 48800 49000 50800
Utlandsskulden 440584.60 427700 421000 429000 429000 431000
Utländska Direktinvesteringar 3173570.00 6830000 4179000 8570000 7500000 9040000
Inkomster Från Turism 1645900.00 1273000 1375000 1310000 1305000 1420000
Turister 1635066.00 1345000 1312000 1350000 1490000 1380000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 36.60 39 39 39 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 62531.40 60112 60989 63790 63782 64938
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.26 33.4 33.4 33.4 33.7 33.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Social Security Rate För Företag 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Social Trygghet För Anställda 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 75.00 74 75 75 76 74
Tillverkning - Pmi 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Industriproduktion -2.80 2.1 -1.3 3.8 2.2 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.40 -1.5 2.2 2.3 -0.5 1.7
Manufacturing Produktion -2.90 -0.1 0.5 0.9 0.9 1.1
Lagerförändringar 3138.90 2250 2300 1200 1200 3030
Bilregistreringar 130093.00 134000 109200 118000 127000 141000
Ledande Ekonomiska Index 113.70 115 116 116 116 119
Stål Produktion 6266.42 6090 6130 6300 6300 6410
Gruv Produktion -1.40 -5.9 -2.8 1.2 1.2 4.7
Sammanfallande Index 109.80 110 110 110 111 111
Bilproduktionen 4028834.00 4150000 4150000 4150000 4250000 4250000
Elproduktion 23788.46 23300 23600 23800 23800 24300
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 102.00 101 102 102 105 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.40 3.7 2.9 2.8 3.2 5
Konsument - Spendera 193596.70 192105 193010 197775 197469 201335
Disponibel Personlig Inkomst 1770713.90 1736273 1736273 1811440 1806128 1844046
Konsumentkrediter 1540043.80 1505101 1526492 1569928 1565324 1598186
Bankernas Utlåningsränta 3.66 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 96.90 96.1 96.4 96.8 96.8 96.9
Bensinpriser 1.26 1.14 1.11 1.08 1.05 1.05
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 99.60 105 105 105 104 104
Husägande Betyg 57.70 57.1 57.1 57.1 55.8 55.8
Entreprenad Beställningar 5569965.00 5580000 5220000 7610000 7610000 8890000
Byggproduktionen -2.90 0.8 0.5 2.5 3 5.9


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.