Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1122.82 1129 1134 1140 1146 1158
Lagren Marknaden 3125.50 3057 2991 2925 2862 2734
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.16 2.22 2.27 2.33 2.39 2.51

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.60 1.5 1.5 1 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 3.1 2.5 3 2.6 2.5
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 2.30 3 2.4 3.7 3.1 2
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalans 390.00 5708 6800 5800 6700 6700
Kurantkonto 7816.00 5500 5500 5000 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Statsskulden Till Bnp 42.60 52 52 52 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 96.00 85 80 70 85 80
Tillverkning - Pmi 54.60 55 53 51 52 50
Konsument - Confidence 102.20 101 105 100 108 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.30 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 40 42 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.60 1.5 1.5 1 0.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 3.1 2.5 3 2.6 2.5
BNP 1646.74 1540 1540 1540 1650 1650
Bnp Fasta Priser 470846.70 462104 469228 477297 483089 489229
Bruttonationalprodukt 481951.90 456825 467437 496410 494483 508821
Fasta Bruttoinvesteringar 142219.00 141707 138224 143284 145917 146867
Bnp Per Capita 28605.70 27490 27490 27490 28075 28075
Bnp Per Capita Ppp 42661.20 41400 41400 41400 42500 42500
Bnp Från Jordbruk 8558.30 7857 7955 8290 8258 8497
Bnp Från Entreprenad 22105.30 23419 22001 22754 22665 23323
Bnp Från Tillverkning 129270.30 116703 124796 129369 128867 132603
Bnp Från Mining 469.70 449 402 526 524 539
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28517.40 28972 28871 29373 29259 30107
Bnp Från Tjänster 260912.40 262911 263259 265869 264837 272516
Bnp Från Transport 13118.30 13121 13476 13312 13260 13645
Bnp Från Verktyg 12661.30 12513 11514 12413 12365 12723

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Egenföretagare 27212.00 27000 27500 27500 28000 28000
Arbetslösa Personer 1032.00 1150 1150 1150 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 63.00 62 62 63 63 63
Arbetskostnaderna 103.80 142 142 142 142 142
Löner 3868678.00 3701000 4011000 3962000 4156000 4121000
Lönerna I Manufacturing 4248573.00 4871000 4371000 4307000 4651000 4427000
Minimilöner 8720.00 8720 8720 8720 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.82 51.82 51.98 51.98
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 60 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 60 62 62
Sysselsättningsgraden 59.80 58 58 59 61 60
Ungdomsarbetslöshet 10.00 9 9 8.5 8.5 8.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.30 3 2.4 3.7 3.1 2
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 107.39 108 109 110 110 112
Kärna Konsumentprisindexet 107.14 107 108 111 109 111
Kärna Inflation Rate 1.40 1.5 2 2.5 2.1 1.6
Producentpriserna 106.85 107 108 109 112 112
Producentpriserna Förändras 3.90 4.8 4.9 5.3 4.9 2.5
Mat Inflation 8.10 11 5.5 9.5 4.5 2.4
KPI bostadshjälpmedel 104.44 107 106 107 108 110
Cpi Transportfordon 104.77 100 102 103 107 105

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Interbankränta 0.66 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Penningmängden M2 3321850.60 3319014 3391644 3464273 3536902 3779000
Valutareserven 452309.70 466091 478541 490991 503441 540791
Lån Till Den Privata Sektorn 10113743.00 9760377 9902024 10056638 10259701 10308054
Värde Ränta 0.94 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Centralbanken Balansräkning 559220.80 549288 558198 567108 576017 602747
Utländska Aktieplacering 976286.60 900000 950000 950000 900000 900000
Privat skuld och BNP 253.24 265 265 265 263 263

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 390.00 5708 6800 5800 6700 6700
Kurantkonto 7816.00 5500 5500 5000 4500 4500
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Import 50800.00 42000 43000 43000 44000 45000
Export 51190.00 48800 49800 49700 50500 51700
Utlandsskulden 542448.40 564837 580064 596874 612101 660947
Utländska Direktinvesteringar 4738478.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Inkomster Från Turism 692200.00 920000 970000 970000 1000000 1420000
Turister 74604.00 300000 700000 900000 1000000 1250000
Vapen Sales 827.00 800 800 800 800 800

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 42.60 52 52 52 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -30104.00 -25000 9000 -10000 -25000 -23000
Statliga Utgifter 81349.10 82637 82254 82388 82068 84447
Statliga Intäkter 143996.00 399000 399000 399000 399000 399000
Skatteutgifter 174100.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militära Utgifter 46281.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 31.15 38 38 39 39 39

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 42.00 40 42 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 96.00 85 80 70 85 80
Tillverkning - Pmi 54.60 55 53 51 52 50
Industriproduktion 4.70 5.1 4.6 4 3.2 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) -0.80 1 1.5 1.3 1.5 1.5
Manufacturing Produktion 4.70 6.5 5 3.5 2.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 105.50 106 106 107 108 109
Konkurser 25.00 20 20 25 25 25
Bilregistreringar 139187.00 135500 150000 175000 175000 190500
Ledande Ekonomiska Index 125.30 125 126 126 126 128
Sammanfallande Index 115.10 114 115 115 117 119
Bilproduktionen 3506774.00 4250000 4250000 4250000 44000000 44000000
Elproduktion 23374.72 25100 25100 25300 25300 25300
Gruv Produktion -11.10 6.5 5.5 5 2.5 4
Stål Produktion 6100.00 6000 6500 6500 5900 6000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 102.20 101 105 100 108 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.30 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.90 8 8 5 5 5
Konsument - Spendera 212175.70 219795 218249 215944 217692 221343
Disponibel Personlig Inkomst 1938678.90 1985575 1974020 1996839 1989085 2046760
Personliga Besparingar 35.70 35 35 34 34 33
Konsumentkrediter 1726091.30 1688010 1723888 1777874 1770970 1822321
Bankernas Utlåningsränta 2.77 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
Bensinpriser 1.38 1.25 1.19 1.04 1.07 1.02
Hushållen Skuld Till Bnp 101.10 94 94 94 93 93

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 114.00 115 117 119 120 125
Entreprenad Beställningar 6152422.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Byggproduktionen -5.70 3.3 5.5 3.2 2.5 3.2
Husägande Betyg 58.00 58 58 58 58.5 58.5


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.