Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1205.79 1199 1209 1219 1229 1249
Lagren Marknaden 2617.87 2766 2697 2629 2563 2436
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.59 2.59 2.64 2.7 2.75 2.87

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.10 1 1.5 1 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 1.6 2.1 2 2.5 2.9
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 3.70 3.5 2.5 2.1 1.5 1.6
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
Handelsbalans -590.00 6500 6500 6500 5100 6700
Kurantkonto 7160.00 7500 5500 5500 8600 7900
Bytesbalans Till Bnp 3.50 4 4 4 4 4
Statsskulden Till Bnp 42.60 50 50 50 50 53
Statliga Budgetutskottet -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Förtroendekommissionen 93.00 85 83 83 80 80
Tillverkning - Pmi 51.90 51.6 50.5 51 50 50
Konsument - Confidence 104.40 108 110 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.10 1 1.5 1 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 1.6 2.1 2 2.5 2.9
BNP 1630.53 1710 1710 1710 1710 1780
Bnp Fasta Priser 477714.20 480164 486246 487268 489657 503857
Bruttonationalprodukt 470114.50 462226 481280 479517 481867 495842
Fasta Bruttoinvesteringar 139788.00 145437 145517 142584 143283 147438
Bnp Per Capita 31264.94 28075 28075 28075 28075 28075
Bnp Per Capita Ppp 42251.50 42500 42500 42500 42500 42500
Bnp Från Jordbruk 8249.50 8819 7739 8414 8456 8701
Bnp Från Entreprenad 21197.60 22216 22027 21622 21728 22358
Bnp Från Tillverkning 128639.70 132157 131071 131212 131856 135680
Bnp Från Mining 525.60 469 531 536 539 554
Bnp Från Offentlig Förvaltning 29409.10 29199 29518 29997 30144 31019
Bnp Från Tjänster 268973.70 266444 273489 274353 275698 283693
Bnp Från Transport 14289.20 13541 14924 14575 14646 15071
Bnp Från Verktyg 12130.10 12742 12281 12373 12433 12794

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8
Egenföretagare 27566.00 28000 28000 28000 28000 28000
Arbetslösa Personer 1079.00 1110 1110 1110 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 62.60 63 63 63 63 63
Arbetskostnaderna 112.20 142 142 142 142 142
Löner 4107606.00 4156000 3886000 4026000 4121000 4211000
Lönerna I Manufacturing 4512938.00 4651000 4191000 4446000 4427000 4547000
Minimilöner 8720.00 8990 8990 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.98 51.98 51.98 51.98 52.1
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 60 60 60 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 60 60 60 62 62
Ungdomsarbetslöshet 5.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsättningsgraden 61.30 61 61 61 60 60

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 3.70 3.5 2.5 2.1 1.5 1.6
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.04 105 105 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.25 103 104 104 105 107
Kärna Inflation Rate 2.70 2.1 2.1 2.1 1.6 1.6
Producentpriserna 113.22 114 115 116 116 119
Producentpriserna Förändras 9.00 6.9 5.7 4 2.5 2.5
Mat Inflation 6.20 4.5 2.5 2.5 2.5 2.4
KPI bostadshjälpmedel 103.40 105 104 104 105 107
Cpi Transportfordon 109.41 110 110 110 111 111

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
Interbankränta 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.5
Penningmängden M2 3605807.90 3536902 3536902 3536902 3779000 4069517
Valutareserven 463120.00 488441 493441 508722 540791 561540
Lån Till Den Privata Sektorn 10656836.00 10159704 10436119 10699846 10923257 11240031
Värde Ränta 1.32 1.57 1.82 1.82 2.07 2.57
Privat skuld och BNP 272.78 263 263 263 263 263
Centralbanken Balansräkning 580364.40 576017 576017 576017 602747 638386
Utländska Aktieplacering 966191.50 900000 900000 900000 900000 850000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -590.00 6500 6500 6500 5100 6700
Kurantkonto 7160.00 7500 5500 5500 8600 7900
Bytesbalans Till Bnp 3.50 4 4 4 4 4
Import 61321.00 44000 44000 44000 45000 45000
Export 60735.00 50500 50500 50500 50500 51700
Utlandsskulden 610752.90 612101 612101 612101 660947 725021
Utländska Direktinvesteringar 11301161.00 9000000 9000000 9000000 10000000 10000000
Inkomster Från Turism 1021300.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1420000
Turister 94358.00 1000000 1000000 1000000 1250000 1250000
Vapen Sales 827.00 800 800 800 800 800

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 42.60 50 50 50 50 53
Statliga Budgetutskottet -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -22366.00 -28300 -28300 -26000 -23000 -23000
Statliga Utgifter 85257.00 82389 86061 86962 87388 89923
Statliga Intäkter 494494.00 399000 399000 399000 399000 399000
Skatteutgifter 516860.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militära Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 31.15 39 39 39 39 39
Asylansökningar 6684.00 4330 4000 4350 5500 3800

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 93.00 85 83 83 80 80
Tillverkning - Pmi 51.90 51.6 50.5 51 50 50
Industriproduktion 6.20 3.2 3.2 3.2 3.6 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 4.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Manufacturing Produktion 6.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 104.80 108 108 108 109 109
Konkurser 7.00 25 25 25 25 25
Bilregistreringar 121105.00 175000 175000 175000 190500 190500
Ledande Ekonomiska Index 128.10 126 126 126 128 130
Stål Produktion 5900.00 5900 5900 5900 6000 6000
Gruv Produktion -7.20 2.5 2.5 2.5 4 3
Sammanfallande Index 117.70 117 117 117 119 120
Bilproduktionen 3506774.00 44000000 44000000 44000000 44000000 44000000
Elproduktion 23885.37 25300 25300 25300 25300 25300

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence 104.40 108 110 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.50 5 5 5 5 5
Konsument - Spendera 220525.40 216961 225790 224936 226039 232594
Disponibel Personlig Inkomst 1938678.90 1969698 1979391 1977452 1987146 2044773
Personliga Besparingar 35.80 34 34 34 33 33
Konsumentkrediter 1844893.30 1793238 1843790 1881791 1891016 1945855
Bankernas Utlåningsränta 3.23 3.48 3.73 3.73 3.98 4.48
Hushållen Skuld Till Bnp 105.80 93 93 93 93 93
Bensinpriser 1.37 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Housing - Index 124.80 120 120 120 125 130
Husägande Betyg 58.00 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
Entreprenad Beställningar 5875773.00 9000000 9000000 9000000 10000000 10000000
Byggproduktionen 1.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.