Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1170.74 1188 1199 1209 1219 1240
Lagren Marknaden 3281.78 3184 3090 2998 2909 2739
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.39 2.4 2.45 2.5 2.54 2.64

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 2.5 2 1.5 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3 1.6 2.1 2 2.5
Arbetslöshet 3.00 4.2 3.8 3.8 3.7 3.8
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.3 2.5 2.2 2
Inflation (Månad) 0.50 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
Ränta 0.75 1 1 1 1.25 1.25
Handelsbalans 4200.00 5700 4500 4000 4980 4700
Kurantkonto 7510.00 9500 7500 5500 5500 8600
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 4 4 4 4
Statsskulden Till Bnp 42.60 47 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -6.10 -4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 90.00 87 85 83 83 80
Tillverkning - Pmi 52.40 51 51.6 50.5 51 50
Konsument - Confidence 103.80 100 108 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 2.5 2 1.5 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3 1.6 2.1 2 2.5
BNP 1630.53 1660 1710 1710 1710 1710
Bnp Fasta Priser 476244.60 427106 478453 480164 486246 490415
Bruttonationalprodukt 471381.30 451055 496410 462226 481280 508821
Fasta Bruttoinvesteringar 142524.10 126611 143845 145437 145517 147441
Bnp Per Capita 28361.19 27490 28075 28075 28075 28075
Bnp Per Capita Ppp 42251.50 41400 42500 42500 42500 42500
Bnp Från Jordbruk 7579.60 7702 8320 8819 7739 8528
Bnp Från Entreprenad 21574.30 17339 22326 22216 22027 22884
Bnp Från Tillverkning 128375.30 124720 129035 132157 131071 132260
Bnp Från Mining 519.70 587 526 469 531 539
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28738.90 25707 29366 29199 29342 30100
Bnp Från Tjänster 267864.30 225317 268259 266444 273489 274966
Bnp Från Transport 14616.90 14226 13520 13541 14924 13858
Bnp Från Verktyg 12028.20 8642 12198 12742 12281 12503

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 3.00 4.2 3.8 3.8 3.7 3.8
Egenföretagare 27454.00 27000 28000 28000 28000 28000
Arbetslösa Personer 849.00 1150 1110 1110 1110 1110
Arbetskraftsdeltagande 63.00 62 63 63 63 63
Arbetskostnaderna 118.60 142 142 142 142 142
Löner 3773068.00 3962000 4156000 3886000 4026000 4121000
Lönerna I Manufacturing 4022810.00 4307000 4651000 4191000 4446000 4427000
Minimilöner 8720.00 8720 8990 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.98 51.98 51.98 51.98
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 60 60 60 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 60 60 60 62 62
Ungdomsarbetslöshet 5.30 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsättningsgraden 61.30 59 61 61 61 60

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.3 2.5 2.2 2
Inflation (Månad) 0.50 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.83 108 110 110 111 110
Kärna Konsumentprisindexet 108.25 109 109 110 111 111
Kärna Inflation Rate 1.30 2.5 2.1 2.1 2.1 1.6
Producentpriserna 110.72 109 112 117 118 112
Producentpriserna Förändras 7.30 5.3 4.9 6.7 6.7 2.5
Mat Inflation 5.60 9.5 4.5 2.5 2.5 2.4
KPI bostadshjälpmedel 105.49 106 107 108 108 108
Cpi Transportfordon 107.79 108 108 108 108 109

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.75 1 1 1 1.25 1.25
Interbankränta 1.03 1.28 1.28 1.28 1.53 1.53
Penningmängden M2 3507331.50 3464273 3536902 3536902 3536902 3779000
Valutareserven 463970.00 476991 488441 493441 508722 540791
Lån Till Den Privata Sektorn 10490045.00 10056638 10159704 10436119 10699846 10308054
Värde Ränta 1.06 1.31 1.31 1.31 1.56 1.56
Privat skuld och BNP 272.78 265 263 263 263 263
Centralbanken Balansräkning 574187.90 567108 576017 576017 576017 602747
Utländska Aktieplacering 1055887.80 950000 900000 900000 900000 900000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 4200.00 5700 4500 4000 4980 4700
Kurantkonto 7510.00 9500 7500 5500 5500 8600
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.5 4 4 4 4
Import 51624.00 43000 44000 44000 44000 45000
Export 55826.00 49700 50500 50500 50500 51700
Utlandsskulden 604166.60 596874 612101 612101 612101 660947
Utländska Direktinvesteringar 4724987.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Inkomster Från Turism 971600.00 970000 1000000 1000000 1000000 1420000
Turister 97087.00 900000 1000000 1000000 1000000 1250000
Vapen Sales 827.00 800 800 800 800 800

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 42.60 47 50 50 50 50
Statliga Budgetutskottet -6.10 -4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -29802.00 -38700 -28300 -28300 -26000 -23000
Statliga Utgifter 84290.80 65912 82229 82389 86061 84285
Statliga Intäkter 375514.00 399000 399000 399000 399000 399000
Skatteutgifter 405316.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militära Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Offentliga Utgifterna Till Bnp 31.15 39 39 39 39 39
Asylansökningar 6684.00 6650 4330 4000 4350 5500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Social Security Rate För Företag 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Social Trygghet För Anställda 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 90.00 87 85 83 83 80
Tillverkning - Pmi 52.40 51 51.6 50.5 51 50
Industriproduktion 9.60 4 3.2 3.2 3.2 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) -0.70 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Manufacturing Produktion 10.10 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 104.70 107 108 108 108 109
Konkurser 11.00 25 25 25 25 25
Bilregistreringar 102749.00 175000 175000 175000 175000 190500
Ledande Ekonomiska Index 128.20 126 126 126 126 128
Gruv Produktion 7.50 5 2.5 2.5 2.5 4
Stål Produktion 6100.00 6500 5900 5900 5900 6000
Sammanfallande Index 117.20 115 117 117 117 119
Bilproduktionen 3506774.00 4250000 44000000 44000000 44000000 44000000
Elproduktion 22978.09 25300 25300 25300 25300 25300

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 103.80 100 108 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.80 8 5 5 5 5
Konsument - Spendera 221145.50 204355 217307 216961 225790 222740
Disponibel Personlig Inkomst 1938678.90 1871707 1996839 1969698 1979391 2046760
Personliga Besparingar 37.40 34 34 34 34 33
Konsumentkrediter 1805866.70 1622159 1777874 1793238 1843790 1822321
Bankernas Utlåningsränta 2.87 3.12 3.12 3.12 3.37 3.37
Hushållen Skuld Till Bnp 104.90 94 93 93 93 93
Bensinpriser 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 121.60 119 120 120 120 125
Husägande Betyg 58.00 58 58.5 58.5 58.5 58.5
Entreprenad Beställningar 6048390.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Byggproduktionen 0.30 3.2 2.5 2.5 2.5 3.2


Sydkorea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.