Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 15.00 15.15 15.25 15.35 15.45 15.65
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6 6 6 6
Handelsbalans -702.00 -655 -150 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -12.4 -13 -13 -13
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
BNP 6.72 6.5 6.5 7.7 7.7 7.7
Bnp Per Capita 715.90 558 558 587 587 587
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6 6 6 6
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -702.00 -655 -150 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2
Export 335.00 374 650 650 800 800
Import 1037.00 1026 800 800 900 900
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -12.4 -13 -13 -13
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5


Eritrea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.