Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 15.00 15.17 15.35 15.52 15.7 16.06
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.2 6.2 6 6
Handelsbalans -702.00 -651 -653 -655 -150 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 1
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 23 23 20
Statliga Budgetutskottet -13.80 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
BNP 3.86 5.3 5.3 4.35 4.35 5.3
Bnp Per Capita 514.20 558 558 558 558 587
Bnp Per Capita Ppp 1411.16 1529 1529 1529 1529 1534
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.2 6.2 6 6
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -702.00 -651 -653 -655 -150 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 1
Export 335.00 383 374 364 650 800
Import 1037.00 1034 1026 1019 800 900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 23 23 20
Statliga Budgetutskottet -13.80 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5


Eritrea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.