Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 15.00 15.12 15.25 15.37 15.5 15.75
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.2 6 6 6
Handelsbalans -702.00 -653 -655 -150 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 23 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
BNP 3.86 5.3 4.35 4.35 5.3 5.3
Bnp Per Capita 514.20 558 558 558 587 587
Bnp Per Capita Ppp 1411.16 1529 1529 1529 1534 1534
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 6.40 6.2 6.2 6 6 6
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -702.00 -653 -655 -150 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
Export 335.00 374 364 650 800 800
Import 1037.00 1026 1019 800 900 900
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 23 23 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4 -12.4
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5


Eritrea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.