Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 15.00 15.05 15.1 15.14 15.19 15.29
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 4 4 4 4.2
Arbetslöshet 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Inflation - Betygsätt 9.00 10 10 10 10 9.8
Handelsbalans -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
Statsskulden Till Bnp 20.10 20 20 20 20 19.5
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 4 4 4 4.2
BNP 6.72 7.7 7.7 7.7 7.7 8
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Befolkning 3.21 6.6 6.6 6.6 3.29 3.33
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 9.00 10 10 10 10 9.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
Export 335.00 650 800 800 800 800
Import 1037.00 800 900 900 900 900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 20 20 20 20 19.5
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12 -12 -12 -12 -11.8
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5


Eritrea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.