Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 15.00 15.17 15.24 15.31 15.39 15.53
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.50 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6
Handelsbalans -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 20 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -13 -13 -13 -13
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
BNP 6.72 6.5 7.7 7.7 7.7 7.7
Bnp Per Capita 715.90 558 587 587 587 587
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.50 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -702.00 -150 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Export 335.00 650 650 800 800 800
Import 1037.00 800 800 900 900 900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 23 20 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -12.60 -12.4 -13 -13 -13 -13
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5


Eritrea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.