Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 537.00 556 560 564 568 576

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 4.5 6 6.6 7 7.6
Arbetslöshet 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
Inflation - Betygsätt 1.70 1.7 1.7 1.6 1.7 2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -53.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 37 37 36.5
Statliga Budgetutskottet -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 4.5 6 6.6 7 7.6
BNP 58.79 54 54 54 54 58
Bnp Fasta Priser 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 14869377.29 5309852210 10031880 10217655 5665612308 5665612308
Bnp Per Capita 1735.80 1700 1700 1700 1700 1760
Bnp Per Capita Ppp 5238.30 4430 4430 4430 4430 4650

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
Befolkning 25.80 27.3 27.3 27.3 27.09 27.72

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.70 1.7 1.7 1.6 1.7 2
Mat Inflation 2.10 4.3 4.5 4.6 4.5 5.3
Inflation (Månad) -0.30 0.2 0.6 0.6 0.4 0.6

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 3.81 4.44 3.66 3.66 4.44 4.44

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -53.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 37 37 36.5
Statliga Budgetutskottet -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -4
Statliga Utgifter 5678289.21 2597809398 4922478 5013635 2771862627 2771862627

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -12.00 4 7.5 8 8 7.5


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.