Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 603.48 608 612 617 621 630

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 3 4.1 4.3 4.5 6
Arbetslöshet 2.40 3.2 3.2 3.2 4 4
Inflation - Betygsätt 2.60 3.5 3.2 3 1.8 3.5
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Handelsbalans 286.60 -4.98 -4.73 -4.85 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 24.00 53 53 53 28 28
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 3 4.1 4.3 4.5 6
BNP 43.01 48 48 48 54 54
Bnp Fasta Priser 41376545.29 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 9777660.43 10070990 10178545 10198100 10217655 10809986
Bnp Per Capita 1692.50 1770 1770 1770 1850 1850
Bnp Per Capita Ppp 3733.00 4015 4015 4015 3757 4190

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 2.40 3.2 3.2 3.2 4 4
Befolkning 25.80 26.6 26.6 26.46 27.3 27.09

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.60 3.5 3.2 3 1.8 3.5
Mat Inflation 5.40 6 5.8 6.1 4.5 5.5
Inflation (Månad) 0.40 0.8 0.6 0.8 0.5 1

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.23 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 286.60 -4.98 -4.73 -4.85 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7 -1.7

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 24.00 53 53 53 28 28
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 4797736.98 4941669 4994444 5004040 5013635 5304282

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 9.80 8 5 6.5 6.5 8


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.