Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 556.00 561 566 572 578 589

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 4.5 6.5 5 5.5 6.1
Arbetslöshet 3.50 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2
Inflation - Betygsätt 3.90 4 3.8 3.4 2.7 2.4
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 506.80 -4.98 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4 -3.4
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 4.5 6.5 5 5.5 6.1
BNP 61.35 62 62 64 64 64
Bnp Fasta Priser 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 14869377.29 15300589 5665612308 15835887 15612846 16801876
Bnp Per Capita 1714.54 1720 1720 1730 1730 1730
Bnp Per Capita Ppp 5174.10 5200 5200 5250 5250 5250

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 3.50 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2
Befolkning 26.37 27.3 27.09 27.09 27.09 27.72

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.90 4 3.8 3.4 2.7 2.4
Mat Inflation 7.80 7 6.5 5.7 4.2 4
Inflation (Månad) 0.00 0.7 1 0.8 0.6 0.6

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 506.80 -4.98 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.7 -3.7 -3.4 -3.4 -3.4

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 5678289.21 5842960 2771862627 6047378 5962204 6416268

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -0.70 8 8 8 8 7.5


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.