Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 544.00 548 552 556 560 569

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.9 4.5 6 5 6.5
Arbetslöshet 2.40 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 3.20 1.7 1.6 1.7 1.9 2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 506.80 -4.98 -4.73 -4.7 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 37 37 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.9 4.5 6 5 6.5
BNP 58.79 54 54 54 54 58
Bnp Fasta Priser 59817368.13 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 14869377.29 15300589 15538499 15761540 15612846 16786040
Bnp Per Capita 1735.80 1700 1700 1700 1700 1760
Bnp Per Capita Ppp 5238.30 4430 4430 4430 4430 4650

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 2.40 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Befolkning 25.80 27.3 27.3 27.09 27.09 27.72

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.20 1.7 1.6 1.7 1.9 2
Mat Inflation 5.60 4.5 4.6 4.5 4.5 5.3
Inflation (Månad) 1.30 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.42 4.14 4.14 4.44 4.14 4.14

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 506.80 -4.98 -4.73 -4.7 -4.7 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 30.00 37 37 37 37 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 5678289.21 5842960 5933812 6018987 5962204 6410221

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -12.00 7.5 8 8 8 7.5


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.