Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 586.20 600 605 609 614 623
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Inflation - Betygsätt 0.50 0.6 1 1.4 0.8 1.6
Ränta 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Handelsbalans 33.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 24.50 28 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
BNP 43.01 44.8 45.5 45.5 45.5 45.5
Bnp Fasta Priser 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 4629190000.00 4967120870 4948604110 4943974920 4930087350 5309852210
Bnp Per Capita 1692.50 1700 1720 1720 1720 1720
Bnp Per Capita Ppp 3733.00 3920 4015 4015 4015 4015
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.6 1 1.4 0.8 1.6
Mat Inflation 1.10 -0.3 1.2 2.3 2.2 2.2
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Interbankränta 4.38 4.44 4.44 4.13 3.88 4.44
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 33.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 24.50 28 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Statliga Utgifter 2264800000.00 2430130400 2421071200 2418806400 2412012000 2597809398
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 9.80 10 3.2 8 5 6.5


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.