Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 617.00 632 638 643 648 659

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 2.5 4 3.7 5 6.5
Arbetslöshet 3.50 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Inflation - Betygsätt 4.50 5 4.5 3.8 3.3 3
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans 48.80 100 -70 80 90 10
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.7
Statsskulden Till Bnp 30.00 39 39 39 39 37.5
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 2.5 4 3.7 5 6.5
BNP 61.35 64 64 64 64 65
Bnp Fasta Priser 61010604.99 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 17162444.96 17591506 17848943 17797455 18020567 18954290
Bnp Per Capita 2310.57 2360 2360 2360 2360 2400
Bnp Per Capita Ppp 5174.10 5250 5250 5250 5250 5300

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.50 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Befolkning 26.37 27.09 27.09 27.72 27.72 27.72

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.50 5 4.5 3.8 3.3 3
Mat Inflation 8.50 12 8.7 7 5 4.5
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 3.60 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 48.80 100 -70 80 90 10
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.7
Import 766.10 720 670 740 650 750
Export 814.90 650 750 830 630 760

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 30.00 39 39 39 39 37.5
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.1
Statliga Utgifter 5129938.81 5258187 5335136 5319747 5386436 5665530

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -0.70 8 8 7.5 7.5 7.5
Kapacitetsutnyttjande 75.80 75 69 72 69 73

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.60 4.5 3.7 4 2.8 5


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.