Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 553.00 559 563 567 571 579

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 2.6 4.5 6 6.6 7
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 1.90 1.9 1.7 1.7 1.6 1.7
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -26.60 -4.7 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Statsskulden Till Bnp 31.90 53 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.80 -6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 2.6 4.5 6 6.6 7
BNP 58.79 48 54 54 54 54
Bnp Fasta Priser 41376545.29 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 9777660.43 5309852210 10031880 10217655 10364320 5665612308
Bnp Per Capita 1735.80 1580 1700 1700 1700 1700
Bnp Per Capita Ppp 5238.30 4150 4430 4430 4430 4430

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5
Befolkning 25.80 26.46 27.3 27.3 27.3 27.09

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.90 1.9 1.7 1.7 1.6 1.7
Mat Inflation 2.30 4 4.3 4.5 4.6 4.5
Inflation (Månad) -0.60 0.5 0.2 0.6 0.6 0.4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.25 4.44 3.66 3.66 3.66 4.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -26.60 -4.7 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 31.90 53 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.80 -6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 4797736.98 2597809398 4922478 5013635 5085601 2771862627

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -8.40 -6.5 4 7.5 8 8


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.