Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 592.00 586 590 595 599 608
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
Arbetslöshet 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Inflation - Betygsätt 1.60 1 1.4 0.8 1.6 2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Handelsbalans 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
Statsskulden Till Bnp 24.50 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.8 6.5 6.7 7 7.2
BNP 43.01 48 48 48 48 54
Bnp Fasta Priser 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
Fasta Bruttoinvesteringar 4629190000.00 4943974920 4930087350 4939345730 4953233300 5309866098
Bnp Per Capita 1692.50 1770 1770 1770 1770 1850
Bnp Per Capita Ppp 3733.00 4015 4015 4015 4015 4190
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Befolkning 25.20 26.6 26.6 26.6 26.46 27.09
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 1 1.4 0.8 1.6 2
Mat Inflation 3.50 1.2 2.3 2.3 2.2 2.4
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Interbankränta 6.46 6.46 6.46 6.21 5.96 5.96
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 106.80 -4.98 -4.73 -4.72 -4.85 -4.7
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.7
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 24.50 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.6
Statliga Utgifter 2264800000.00 2418806400 2412012000 2416541600 2423336000 2597816192
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Social Security Rate För Företag 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
Social Trygghet För Anställda 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 9.80 3.2 8 5 6.5 8


ELFENBENKUSTEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.