Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 834.70 843 851 859 868 884
Lagren Marknaden 16224.74 15792 15370 14959 14560 13762
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.89 3.69 3.78 3.88 3.97 4.17

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt -4.10 -4.5 -6 -3 -1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 -0.5 -3.5 -2.8 -1.2 2.1
Arbetslöshet 7.40 7.7 8 8.5 8.3 7.4
Inflation - Betygsätt 3.90 3.7 3.2 3.1 3.3 3
Ränta 1.00 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalans 821.00 900 200 100 100 500
Kurantkonto -2363.45 -1500 -2000 -2500 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Statsskulden Till Bnp 25.60 30 30 30 30 28
Statliga Budgetutskottet -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5
Förtroendekommissionen 43.91 30 33 38 43 47
Konsument - Confidence 32.70 29 27 29 31 36
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.90 10 -12 -3 5 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt -4.10 -4.5 -6 -3 -1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 -0.5 -3.5 -2.8 -1.2 2.1
BNP 300.00 293 293 293 293 339
Bnp Fasta Priser 37841.40 38756 38483 38919 37539 38327
Bruttonationalprodukt 148852.82 146490 144287 144801 147662 150763
Fasta Bruttoinvesteringar 9868.75 7626 8027 8097 9790 9995
Bnp Per Capita 15130.20 14804 14804 14804 14804 15384
Bnp Per Capita Ppp 22873.81 22380 22380 22380 22380 23258
Bnp Från Jordbruk 1019.20 1913 875 526 1011 1032
Bnp Från Entreprenad 2970.65 2179 2329 2339 2947 3009
Bnp Från Tillverkning 4124.05 3986 4020 3872 4091 4177
Bnp Från Mining 3987.74 3552 3765 3887 3956 4039
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1826.05 1755 1758 1784 1811 1849
Bnp Från Tjänster 3900.10 3594 3797 3750 3869 3950
Bnp Från Transport 1966.72 1931 1895 1964 1951 1992
Bnp Från Verktyg 1088.19 1036 1001 1033 1079 1102

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 7.40 7.7 8 8.5 8.3 7.4
Egenföretagare 9118.18 8439 8500 8540 8580 8600
Arbetslösa Personer 732.18 665 665 660 675 655
Sysselsättningsgraden 58.70 54.5 54.8 55 55.2 55.9
Arbetskraftsdeltagande 63.40 63.2 63.2 63.4 63.6 63.7
Löner 4943.57 5000 5000 5000 5300 5300
Lönerna I Manufacturing 118.70 110 110 110 112 112
Minimilöner 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
Befolkning 19.11 18.73 18.94 18.73 19.51 19.89
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 599700.00 620000 620000 620000 640000 640000
Levnadslön Individuella 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Löner Högutbildad 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1191000 1211346

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 3.90 3.7 3.2 3.1 3.3 3
Konsumentprisindex Kpi 104.71 105 105 106 107 110
Kärna Konsumentprisindexet 103.96 104 105 106 106 109
Kärna Inflation Rate 2.70 2.7 2.9 3 2.9 2.6
Mat Inflation 6.10 5.8 4.5 3.7 3.4 3.5
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3
Producentpriserna 118.76 118 118 118 126 131
Producentpriserna Förändras 5.30 2.3 3 3.5 4 4
Cpi Transportfordon 106.05 103 104 104 107 110

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 1.00 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5
Interbankränta 2.11 1.61 1.61 1.61 1.61 1.86
Valutareserven 37252.50 39700 39900 40100 40300 41700
Banks Balansräkning 163367.00 155000 156000 157000 158000 162000
Värde Ränta 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Privat skuld och BNP 189.10 184 184 184 184 184
Centralbanken Balansräkning 26083.00 26689 26900 26850 26850 26991

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans 821.00 900 200 100 100 500
Kurantkonto -2363.45 -1500 -2000 -2500 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Import 4313.00 5400 6200 5900 6200 6100
Export 5134.00 6300 6400 6000 6300 6600
Utlandsskulden 205992.11 202000 205000 208000 211000 223000
Kapitalflöden 1258.17 -2864 -1400 -1400 -1400 -2205
Turister 289671.00 310000 280000 290000 290000 307500
Utländska Direktinvesteringar 86.34 -1000 -800 -700 -600 -500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 25.60 30 30 30 30 28
Statliga Budgetutskottet -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 904700.80 -296142 -300000 -300000 -298071 -285724
Statliga Utgifter 5544.14 4422 5860 5495 5500 5615
Statliga Intäkter 4327210.03 3296909 3300000 3300000 3300000 3296774
Skatteutgifter 3422509.28 3593050 3600000 3600000 3600000 3582498
Militära Utgifter 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Social Trygghet För Anställda 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen 43.91 30 33 38 43 47
Industriproduktion 1.80 -7 -5 0.3 1.1 2.7
Industriproduktion (Månadsvis) 2.60 0.2 0.6 0.1 0.8 1.1
Manufacturing Produktion 3.40 -5 -6 0.5 1.5 2.2
Lagerförändringar -1652.52 1500 800 600 -300 -200
Totalt - Vehicle - Försäljning 31090.00 29800 28000 38000 36000 38000
Ledande Ekonomiska Index 1.50 -1.5 -1.5 1.3 1.7 2.5
Gruv Produktion 1.00 0.8 1.5 1.8 2.2 3.7
Koppar~~pos=trunc 466.70 420 400 460 510 550

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence 32.70 29 27 29 31 36
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.90 10 -12 -3 5 10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.10 -9 -3 1 1.3 2.5
Konsument - Spendera 25475.01 24748 25051 24696 25271 25802
Konsumentkrediter 27455.00 26028 25915 26344 27310 27883
Privat - Sektor - Credit 175510.81 160429 161405 167026 172798 176427
Bensinpriser 1.07 -0.88 -0.83 -0.79 -0.73 -0.73
Hushållen Skuld Till Bnp 46.90 47 47.4 47.4 47.9 49.2
Bankernas Utlåningsränta 6.24 5.74 5.74 5.74 5.74 5.99

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Housing - Index 203.70 195 195 197 197 199
Bygglov 13764.00 12500 12800 11000 12000 13000


Chile - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.