Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 681.35 715 721 727 733 745
Lagren Marknaden 25893.15 25152 24954 24756 24561 24176
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.38 3.76 3.8 3.84 3.87 3.94
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.8 1 1 0.7 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.5 2.7 3.3 3.2 3
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
Inflation - Betygsätt 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
Handelsbalans 370.80 470 900 1380 300 100
Kurantkonto -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 25.60 27 27 27 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
Förtroendekommissionen 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
Konsument - Confidence 42.30 46 48 51 50 52
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.8 1 1 0.7 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.5 2.7 3.3 3.2 3
BNP 277.08 300 300 300 306 306
Bnp Fasta Priser 38919.60 38866 38966 40231 40192 41438
Bruttonationalprodukt 147343.25 143392 143534 152206 152058 156772
Fasta Bruttoinvesteringar 7631.42 7885 7914 9907 9897 10204
Bnp Per Capita 15059.53 16000 16000 16000 16500 16500
Bnp Per Capita Ppp 22767.04 23400 23400 23400 24500 24500
Bnp Från Jordbruk 1942.03 986 573 1112 1111 1146
Bnp Från Entreprenad 2200.08 2293 2267 2966 2963 3055
Bnp Från Tillverkning 3973.55 4151 3842 4264 4260 4392
Bnp Från Mining 3622.50 3767 3839 4380 4376 4512
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1759.77 1770 1792 1847 1846 1903
Bnp Från Tjänster 3617.31 3843 3681 4006 4002 4126
Bnp Från Transport 1970.16 1927 1957 2145 2143 2209
Bnp Från Verktyg 1066.08 1045 1069 1169 1168 1204
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8
Arbetslösa Personer 625.80 680 685 665 665 675
Löner 4866.76 4840 5007 5000 5000 5300
Lönerna I Manufacturing 114.40 109 111 110 110 112
Minimilöner 301000.00 301000 301000 301000 320000 320000
Befolkning 18.75 18.7 18.7 18.55 18.73 18.73
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Levnadslön Individuella 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Löner Högutbildad 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Löner Lågutbildade 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
Konsumentprisindex Kpi 102.15 120 120 122 122 122
Kärna Konsumentprisindexet 101.76 122 122 123 104 126
Kärna Inflation Rate 1.90 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9
Mat Inflation 2.20 1.8 2.3 2.8 3 3.4
Producentpriserna 115.02 120 117 118 119 123
Producentpriserna Förändras 1.10 3.3 2.9 3.4 3.5 4.5
Cpi Transportfordon 101.03 102 104 104 102 107
Inflation (Månad) 0.60 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
Interbankränta 2.73 3.13 3.13 3.13 3.13 3.63
Banks Balansräkning 145090.00 142000 143000 142000 142000 144000
Värde Ränta 2.90 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
Privat skuld och BNP 189.10 193 193 193 184 184
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 370.80 470 900 1380 300 100
Kurantkonto -1022.60 -1100 -2400 -725 -500 -1000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.3 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7
Import 5982.27 5330 5350 5600 6000 6200
Export 6353.07 5800 5900 6500 6300 6300
Utlandsskulden 189584.70 182277 185319 189702 192869 195393
Turister 406399.00 210000 295000 370000 340000 307500
Utländska Direktinvesteringar -299.68 -700 -1440 -1000 -1000 -600
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 25.60 27 27 27 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 4407.29 5521 5544 6043 6037 6224
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Social Trygghet För Anställda 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 50.56 52 51.6 51.4 50.5 52
Industriproduktion 0.70 2.5 2 -0.3 2.5 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 0.2 0.4 0.5 0.2 1.3
Manufacturing Produktion -1.40 -1.1 -4.2 -1.7 -0.5 2.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 32716.00 33000 36600 34500 33000 36000
Ledande Ekonomiska Index 2.10 3.3 3.2 3.1 3.3 3
Gruv Produktion 2.60 -6 -3 2.5 3.5 3.5
Koppar~~pos=trunc 462.00 484 500 650 680 700
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 42.30 46 48 51 50 52
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.40 -3.4 0.7 32 10 26
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.80 2.5 3.3 3.8 2.5 3.7
Konsument - Spendera 24790.40 24910 24833 27319 27292 28138
Hushållen Skuld Till Bnp 45.40 44.28 44.21 45.4 45.4 45.4
Bankernas Utlåningsränta 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.15
Bensinpriser 1.22 1.07 1.05 1.02 1 1
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bygglov 11152.00 12000 7000 11000 12500 12000


Chile - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.