Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 772.85 764 771 779 786 801
Lagren Marknaden 24355.66 23674 23367 23062 22762 22175
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.29 3.19 3.26 3.34 3.42 3.59
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 1.2 1.5 1.3 1.5 2.5
Arbetslöshet 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
Inflation - Betygsätt 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Handelsbalans 1460.00 300 200 100 100 500
Kurantkonto -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Statsskulden Till Bnp 25.60 30 30 30 30 28
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Förtroendekommissionen 32.53 37 40 43 46 51
Konsument - Confidence 29.40 29 32 33 34 40
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 10 -2 -3 26 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 1.2 1.5 1.3 1.5 2.5
BNP 298.20 306 306 306 306 311
Bnp Fasta Priser 39473.16 39153 39479 39730 39868 40865
Bruttonationalprodukt 147343.25 148227 148448 148301 148817 152537
Fasta Bruttoinvesteringar 8266.50 7697 8259 8320 8349 8558
Bnp Per Capita 15130.20 16500 16500 16500 16500 16500
Bnp Per Capita Ppp 22873.81 24500 24500 24500 24500 24500
Bnp Från Jordbruk 555.26 1940 932 559 561 575
Bnp Från Entreprenad 2367.50 2216 2382 2383 2391 2451
Bnp Från Tillverkning 3906.62 4003 4088 3932 3946 4044
Bnp Från Mining 3842.67 3622 3754 3868 3881 3978
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1803.78 1772 1796 1816 1822 1867
Bnp Från Tjänster 3786.67 3640 3931 3811 3825 3920
Bnp Från Transport 2017.43 1978 1995 2031 2038 2089
Bnp Från Verktyg 1058.78 1073 1047 1066 1069 1096
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
Egenföretagare 8532.26 8439 8500 8540 8580 8600
Arbetslösa Personer 630.44 665 665 660 675 655
Sysselsättningsgraden 55.14 54.5 54.8 55 55.2 55.9
Arbetskraftsdeltagande 59.22 59.6 59.7 59.5 59.8 59.6
Löner 4958.57 5000 5000 5000 5300 5300
Lönerna I Manufacturing 115.63 110 110 110 112 112
Minimilöner 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
Befolkning 18.75 18.73 18.94 18.73 19.51 19.89
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 599700.00 620000 620000 620000 640000 640000
Levnadslön Individuella 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Löner Högutbildad 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1191000 1211346
Löner Lågutbildade 388700.00 374000 374000 374000 383498 390243
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
Konsumentprisindex Kpi 103.66 105 105 106 107 110
Kärna Konsumentprisindexet 103.11 104 105 106 126 130
Kärna Inflation Rate 2.50 2.7 2.9 3 2.9 2.6
Mat Inflation 3.70 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5
Producentpriserna 120.04 118 118 119 125 130
Producentpriserna Förändras 5.00 2.3 3.5 4 4.5 4
Cpi Transportfordon 103.59 103 104 104 105 109
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Interbankränta 1.91 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Valutareserven 40557.80 39700 39900 40100 40300 41700
Banks Balansräkning 154798.00 155000 156000 157000 158000 162000
Värde Ränta 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Privat skuld och BNP 189.10 184 184 184 184 184
Centralbanken Balansräkning 27801.00 26689 26900 26850 26850 26991
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1460.00 300 200 100 100 500
Kurantkonto -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
Import 5183.66 6000 6200 5900 6200 6100
Export 6644.04 6300 6400 6000 6300 6600
Utlandsskulden 197702.82 202000 205000 208000 211000 223000
Kapitalflöden -3695.67 -2864 -1400 -1400 -1400 -2205
Turister 238301.00 340000 280000 290000 290000 307500
Utländska Direktinvesteringar -988.61 -1000 -800 -700 -600 -500
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 25.60 30 30 30 30 28
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Regeringen Budgetutskottet Värde -664074.80 -296142 -300000 -300000 -298071 -285724
Statliga Utgifter 5574.06 4472 5597 5610 5630 5771
Statliga Intäkter 3422133.49 3296909 3300000 3300000 3300000 3296774
Skatteutgifter 4086208.24 3593050 3600000 3600000 3600000 3582498
Militära Utgifter 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Social Trygghet För Anställda 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 32.53 37 40 43 46 51
Industriproduktion -1.80 2.5 3.5 2.1 3.4 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 0.2 0.6 0.1 1.3 1.5
Manufacturing Produktion 3.20 -0.5 0.6 1.1 2.2 2.2
Lagerförändringar 148.09 1500 800 600 -300 -200
Totalt - Vehicle - Försäljning 28038.00 34500 32800 38000 36000 38000
Ledande Ekonomiska Index -3.30 1 1.5 2.1 2.5 3.2
Gruv Produktion -7.20 0.8 1.5 1.8 2.2 3.7
Koppar~~pos=trunc 504.40 680 685 690 700 725
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 29.40 29 32 33 34 40
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 10 -2 -3 26 30
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -9.80 2.5 3.9 3.7 1.3 3.9
Konsument - Spendera 25237.00 24947 25385 25401 25489 26127
Konsumentkrediter 27236.00 26250 26575 26892 27095 27773
Privat - Sektor - Credit 170367.33 161796 165512 170498 172071 176373
Hushållen Skuld Till Bnp 46.30 47 47.4 47.4 47.9 49.2
Bankernas Utlåningsränta 5.17 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Bensinpriser 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 200.00 195 195 197 197 199
Bygglov 14352.00 12500 12800 11000 12000 13000


Chile - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.