Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 719.18 709 714 720 726 737
Lagren Marknaden 23637.94 24265 24080 23894 23710 23348
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.67 2.92 2.95 2.99 3.03 3.1
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1 1 0.7 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3.3 3 3.2 3.4 3.3
Arbetslöshet 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Inflation - Betygsätt 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
Ränta 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -30.00 900 1380 300 200 100
Kurantkonto -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 25.60 27 27 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Förtroendekommissionen 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Konsument - Confidence 37.80 42 45 47 48 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.60 0.7 32 10 -2 26
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1 1 0.7 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3.3 3 3.2 3.4 3.3
BNP 298.20 300 300 306 306 306
Bnp Fasta Priser 39228.51 39701 40096 40165 40243 41420
Bruttonationalprodukt 147343.25 146295 151764 152058 152353 156772
Fasta Bruttoinvesteringar 8162.37 8067 9878 7876 7891 10204
Bnp Per Capita 15130.20 16000 16000 16500 16500 16500
Bnp Per Capita Ppp 22873.81 23400 23400 24500 24500 24500
Bnp Från Jordbruk 925.56 584 1109 2004 2008 1146
Bnp Från Entreprenad 2360.48 2310 2958 2270 2275 3055
Bnp Från Tillverkning 4053.39 3916 4252 4101 4109 4392
Bnp Från Mining 3727.95 3913 4368 3738 3746 4512
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1791.10 1826 1842 1816 1820 1903
Bnp Från Tjänster 3917.49 3752 3994 3733 3740 4126
Bnp Från Transport 1973.45 1994 2138 2033 2037 2209
Bnp Från Verktyg 1038.73 1090 1166 1100 1102 1204
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Arbetslösa Personer 647.60 685 665 665 665 675
Löner 4871.43 4840 5000 5000 5000 5300
Lönerna I Manufacturing 115.24 109 110 110 110 112
Minimilöner 301000.00 301000 301000 320000 320000 320000
Befolkning 18.75 18.7 18.55 18.73 18.73 18.73
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Levnadslön Individuella 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Löner Högutbildad 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Löner Lågutbildade 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.20 2 2.6 2.8 3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 100.75 120 122 122 122 122
Kärna Konsumentprisindexet 100.97 122 123 104 104 126
Kärna Inflation Rate 0.80 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
Mat Inflation 2.20 2.3 2.8 3 3.3 3.4
Producentpriserna 114.03 117 118 119 118 123
Producentpriserna Förändras 1.30 2.9 3.4 3.5 3.8 4.5
Cpi Transportfordon 100.90 103 104 102 104 107
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Interbankränta 2.48 2.47 2.47 2.72 2.72 2.72
Banks Balansräkning 149867.00 143000 142000 142000 142000 144000
Värde Ränta 2.70 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
Privat skuld och BNP 189.10 193 193 184 184 184
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -30.00 900 1380 300 200 100
Kurantkonto -2929.20 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Import 5799.00 5350 5600 6000 6200 6200
Export 5770.00 5900 6500 6300 6400 6300
Utlandsskulden 193992.73 186402 189151 192869 196266 195393
Turister 263280.00 295000 370000 340000 280000 307500
Utländska Direktinvesteringar -3116.00 -700 -1000 -1000 -800 -600
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 25.60 27 27 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 5570.80 5650 6025 4548 4557 6224
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Social Trygghet För Anställda 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Industriproduktion -2.90 2 -0.3 2.5 3.5 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.10 0.4 0.5 0.2 0.6 1.3
Manufacturing Produktion -5.40 -4.2 -1.7 -0.5 0.6 2.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 28446.00 36600 34500 34500 32800 36000
Ledande Ekonomiska Index 1.30 3.2 3.1 3.3 3 3
Gruv Produktion 0.00 -3 2.5 3.5 3.3 3.5
Koppar~~pos=trunc 474.70 500 650 680 685 700
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 37.80 42 45 47 48 51
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.60 0.7 32 10 -2 26
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.90 3.3 3.8 2.5 3.9 3.7
Konsument - Spendera 25164.78 25311 27239 25584 25633 28138
Hushållen Skuld Till Bnp 45.40 44.28 45.4 45.4 45.4 45.4
Bankernas Utlåningsränta 5.60 5.41 5.41 5.66 5.66 5.66
Bensinpriser 1.16 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bygglov 12380.00 7000 11000 12500 12800 12000


Chile - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.