Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 84.81 84.56 84.87 85.19 85.51 86.14
Lagren Marknaden 6510.58 6265 6106 5949 5798 5506

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.5 5 5 5
Arbetslöshet 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Inflation - Betygsätt 5.64 4.9 5.5 5.1 5.1 5
Ränta 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Handelsbalans -176.40 -70 -110 -110 -110 -110
Kurantkonto -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.5 5 5 5
BNP 324.24 310 310 310 310 340
Bnp Fasta Priser 11637.40 11553 12537 12161 12219 12769
Bruttonationalprodukt 12195.25 12070 13109 12744 12805 13381
Fasta Bruttoinvesteringar 8879.88 8366 8637 9279 9324 9743
Bnp Per Capita 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
Bnp Per Capita Ppp 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
Bnp Från Jordbruk 11023.20 11519 12837 11519 11574 12095
Bnp Från Entreprenad 8849.20 9247 9024 9247 9292 9710
Bnp Från Tillverkning 27106.70 28327 27500 28327 28462 29743
Bnp Från Mining 1931.10 2018 2143 2018 2028 2119
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4113.10 4298 4471 4298 4319 4513
Bnp Från Tjänster 155496.00 162493 167882 162493 163271 170618
Bnp Från Transport 12430.00 12989 13391 12989 13052 13639
Bnp Från Verktyg 175530.00 183429 185019 183429 184307 192600

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Löner 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.00 169 169 169 169 171
Minimilöner 8100.00 8000 10000 10000 10000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 5.64 4.9 5.5 5.1 5.1 5
Konsumentprisindex Kpi 291.70 302 303 307 307 318
Bnp-Deflatorn 240.29 241 254 253 253 266
Exportpriserna 237.28 251 251 251 251 269
Importpriserna 277.03 299 299 299 299 308
Inflation (Månad) 1.31 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Mat Inflation 5.50 4.1 4.5 4.3 4.3 4
Cpi Transportfordon 297.31 276 281 289 312 295

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Interbankränta 2.25 1.82 4.36 1.82 2.07 2.57
Penningmängden M2 15262.75 15370 15723 15723 15723 17135
Valutareserven 46391.40 42559 43886 43886 43886 49194
Lån Till Den Privata Sektorn 11228.74 11146 11450 11676 11790 12022
Värde Ränta 6.07 6.07 6.07 6.32 6.32 6.32

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -176.40 -70 -110 -110 -110 -110
Kurantkonto -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 421.22 320 390 390 390 390
Export 244.81 250 280 280 280 280
Remitteringar 1940.81 1776 1912 1912 1912 2094
Utländska Direktinvesteringar 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Utlandsskulden 44.20 45 45 45 45 45

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Statliga Utgifter 1745.09 1670 1773 1824 1832 1915
Statliga Intäkter 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Skatteutgifter 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Militära Utgifter 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Manufacturing Produktion 25.20 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Gruv Produktion -6.30 2.2 1.5 1.5 1.5 2
Elproduktion 6976.00 5900 6000 6000 6000 7000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 20886.72 20162 20967 21827 21931 22918
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 68280 68280 68607 68607 71694
Personliga Besparingar 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Privat - Sektor - Credit 11408.79 12100 12324 12324 12324 13382
Konsumentkrediter 14000.68 13929 14249 14393 14701 14962


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.