Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 84.45 84.86 85.09 85.33 85.57 86.04
Lagren Marknaden 5750.49 5623 5499 5378 5259 5021

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
Arbetslöshet 5.30 6 6 6 5.4 5.4
Inflation - Betygsätt 5.47 7.1 3.9 5.5 5.1 5
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.5
Handelsbalans -142.40 -80 -90 -160 -160 -110
Kurantkonto 788.00 -750 -350 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
BNP 302.57 310 310 310 310 340
Bnp Fasta Priser 11637.40 11221 11553 12537 12537 12161
Bruttonationalprodukt 12195.25 11724 12070 13109 13109 12744
Fasta Bruttoinvesteringar 8879.88 8125 8366 8637 8637 9279
Bnp Per Capita 1287.80 1280 1280 1280 1280 1310
Bnp Per Capita Ppp 4753.70 4680 4680 4680 4680 4700
Bnp Från Jordbruk 11023.20 10961 11285 12837 12837 11454
Bnp Från Entreprenad 8849.20 8236 8479 9024 9024 8606
Bnp Från Tillverkning 27106.70 25996 26764 27500 27500 27166
Bnp Från Mining 1931.10 1878 1933 2143 2143 1962
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4113.10 3938 4054 4471 4471 4115
Bnp Från Tjänster 155496.00 150279 154721 167882 167882 157041
Bnp Från Transport 12430.00 11881 12232 13391 13391 12416
Bnp Från Verktyg 175530.00 167830 172791 185019 185019 175383

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.30 6 6 6 5.4 5.4
Löner 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 166.50 169 169 169 169 171
Minimilöner 8100.00 8000 8000 10000 10000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 5.47 7.1 3.9 5.5 5.1 5
Konsumentprisindex Kpi 291.96 296 299 303 307 318
Bnp-Deflatorn 240.29 246 238 254 253 266
Exportpriserna 237.28 251 251 251 251 269
Importpriserna 277.03 299 299 299 299 308
Cpi Transportfordon 274.68 271 273 281 289 295
Inflation (Månad) 0.57 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3
Mat Inflation 5.50 4.4 4.1 4.5 4.3 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.5
Interbankränta 1.82 1.67 1.67 4.36 1.67 2.17
Penningmängden M2 14724.71 15017 15370 15723 15723 17135
Valutareserven 43440.80 41232 42559 43886 43886 49194
Lån Till Den Privata Sektorn 10939.33 10174 10652 10983 11146 10632
Värde Ränta 6.78 6.78 6.78 5.61 6.78 7.28

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -142.40 -80 -90 -160 -160 -110
Kurantkonto 788.00 -750 -350 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 387.48 310 320 390 390 390
Export 245.05 270 250 280 280 280
Remitteringar 2050.65 1776 1776 1912 1912 2094
Utlandsskulden 44.20 45 45 45 45 45
Utländska Direktinvesteringar 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Statliga Utgifter 1745.09 1622 1670 1773 1773 1824
Statliga Intäkter 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Skatteutgifter 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Militära Utgifter 4182.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Manufacturing Produktion 6.80 8.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Elproduktion 4948.00 5500 5900 6000 6000 7000
Gruv Produktion -3.90 3.5 2.2 1.5 1.5 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 20886.72 19583 20162 20967 20967 21827
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 66320 68280 80119 80119 69304
Personliga Besparingar 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Privat - Sektor - Credit 11167.66 11790 12100 12324 12324 13382
Konsumentkrediter 13624.25 12592 12859 13247 13247 13159


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.