Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 84.60 85.2 85.5 85.81 86.12 86.74
Lagren Marknaden 4671.33 4687 4643 4599 4556 4471
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
Arbetslöshet 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflation - Betygsätt 5.47 5.7 6 5.9 6 6
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalans -96.60 -135 -135 -110 -60 -160
Kurantkonto -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
BNP 274.03 286 305 305 305 305
Bnp Fasta Priser 11055.14 10950 10940 11073 11073 11717
Bruttonationalprodukt 11550.46 11450 11439 11578 11578 12251
Fasta Bruttoinvesteringar 8005.33 7544 7537 7629 7629 8072
Bnp Per Capita 1203.20 1253 1336 1336 1336 1336
Bnp Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Från Jordbruk 10739.10 11212 11202 11338 11630 11997
Bnp Från Entreprenad 8068.14 7882 7875 7970 8738 8434
Bnp Från Tillverkning 25730.30 24019 23997 24288 27866 25701
Bnp Från Mining 1876.60 1871 1870 1892 2032 2002
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881.40 3905 3902 3949 4204 4179
Bnp Från Tjänster 147461.80 146635 146498 148278 159701 156899
Bnp Från Transport 11671.90 11696 11685 11827 12641 12515
Bnp Från Verktyg 166844.00 161603 161452 163414 180692 172915
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Löner 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Befolkning 163.70 165 165 165 165 165
Levnadslön Familj 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Levnadslön Individuella 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Minimilöner 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59
Löner Högutbildad 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Löner Lågutbildade 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.47 5.7 6 5.9 6 6
Konsumentprisindex Kpi 273.30 273 278 276 288 289
Inflation (Månad) 0.51 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
Mat Inflation 5.50 6 6 6 4.2 4.8
Cpi Transportfordon 247.48 249 251 257 262 263
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Interbankränta 4.64 4.36 4.36 3.46 3.46 4.36
Penningmängden M2 12518.81 12700 12700 12700 12700 13500
Valutareserven 32437.70 32400 32400 32400 33000 33500
Lån Till Den Privata Sektorn 9662.57 11500 9846 10070 10389 12800
Värde Ränta 6.66 5.61 5.61 6.66 6.66 5.61
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -96.60 -135 -135 -110 -60 -160
Kurantkonto -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 356.82 385 400 310 395 400
Export 260.20 245 290 250 380 255
Remitteringar 1639.62 1330 1430 1430 1320 1500
Utländska Direktinvesteringar 1583.00 1850 1900 1900 1900 1900
Utlandsskulden 33.11 35 37 37 37 37
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Statliga Utgifter 1597.68 1549 1547 1566 1566 1657
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Manufacturing Produktion 6.60 8.3 8.3 8.3 8 5.5
Gruv Produktion 2.60 -2 -2 -2 2.5 0.9
Elproduktion 7063.00 4600 5700 6500 6800 5000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 19293.84 18313 18296 18519 18519 19595
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 69979 69914 70763 70763 74878
Privat - Sektor - Credit 9929.70 9950 9950 9950 9950 10550
Konsumentkrediter 11832.25 11571 11560 11872 12421 12380


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.