Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 85.64 85.62 85.98 86.34 86.7 87.43
Lagren Marknaden 7062.35 6910 6748 6589 6434 6136

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.47 4.5 5 5 5 5
Arbetslöshet 5.30 6 5.4 5.4 5.4 5.4
Inflation - Betygsätt 5.59 5.5 5.1 5.1 5 5
Ränta 4.75 4.75 5 5 5 5.5
Handelsbalans -163.50 -110 -110 -110 -110 -110
Kurantkonto -3887.00 -550 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.47 4.5 5 5 5 5
BNP 324.24 310 310 310 310 340
Bnp Fasta Priser 12072.46 12537 12161 12219 12219 12676
Bruttonationalprodukt 12821.19 13109 13109 12606 12606 13462
Fasta Bruttoinvesteringar 9010.03 8637 8637 8764 8764 9461
Bnp Per Capita 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
Bnp Per Capita Ppp 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
Bnp Från Jordbruk 11023.20 12837 12837 11519 11574 12095
Bnp Från Entreprenad 8849.20 9024 9024 9247 9292 9710
Bnp Från Tillverkning 27106.70 27500 27500 28327 28462 29743
Bnp Från Mining 1931.10 2143 2143 2018 2028 2119
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4113.10 4471 4471 4298 4319 4513
Bnp Från Tjänster 155496.00 167882 167882 162493 163271 170618
Bnp Från Transport 12430.00 13391 13391 12989 13052 13639
Bnp Från Verktyg 175530.00 185019 185019 183429 184307 192600

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.30 6 5.4 5.4 5.4 5.4
Löner 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.00 169 169 169 169 171
Minimilöner 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.59 5.5 5.1 5.1 5 5
Konsumentprisindex Kpi 304.22 303 307 307 319 318
Bnp-Deflatorn 249.42 243 254 253 253 262
Exportpriserna 240.50 251 251 251 251 269
Importpriserna 283.38 299 299 299 299 308
Inflation (Månad) 2.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Mat Inflation 5.21 4.5 4.3 4.3 4.3 4
Cpi Transportfordon 303.73 305 305 306 307 308

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.75 4.75 5 5 5 5.5
Interbankränta 2.17 2.17 2.42 2.42 2.42 2.92
Penningmängden M2 15780.46 15723 15723 15723 15723 17135
Valutareserven 46199.80 43886 43886 43886 43886 49194
Lån Till Den Privata Sektorn 11351.85 11450 11676 11966 11919 12022
Värde Ränta 6.07 5.61 6.07 6.32 6.32 6.82

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -163.50 -110 -110 -110 -110 -110
Kurantkonto -3887.00 -550 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Export 222.47 280 280 280 280 280
Import 385.94 390 390 390 390 390
Remitteringar 1810.10 1912 1912 1912 1912 2094
Utländska Direktinvesteringar 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Utlandsskulden 44.20 45 45 45 45 45

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Statliga Utgifter 1861.25 1773 1773 1804 1804 1954
Statliga Intäkter 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Skatteutgifter 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Militära Utgifter 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Manufacturing Produktion 33.10 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Gruv Produktion 3.76 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Elproduktion 7331.00 6000 6000 6000 6000 7000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 22832.88 20967 20967 21931 21931 23975
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 80119 80119 68607 68607 71694
Personliga Besparingar 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Privat - Sektor - Credit 11643.90 12324 12324 12324 12324 13382
Konsumentkrediter 14462.83 14249 14393 15110 15186 14962


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.