Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 84.49 84.6 84.94 85.29 85.64 86.34
Lagren Marknaden 5227.26 5141 5095 5049 5004 4914
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Inflation - Betygsätt 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalans -152.00 -154 -135 -135 -135 -160
Kurantkonto -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
BNP 274.03 286 286 305 305 305
Bnp Fasta Priser 11055.14 10152 10950 10940 10940 11717
Bruttonationalprodukt 11550.46 10574 11450 11439 11439 12251
Fasta Bruttoinvesteringar 8005.33 6456 7544 7537 7537 8072
Bnp Per Capita 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
Bnp Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Från Jordbruk 10739.10 11212 11212 11202 11202 11997
Bnp Från Entreprenad 8068.14 7882 7882 7875 7875 8434
Bnp Från Tillverkning 25730.30 24019 24019 23997 23997 25701
Bnp Från Mining 1876.60 1871 1871 1870 1870 2002
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881.40 3905 3905 3902 3902 4179
Bnp Från Tjänster 147461.80 146635 146635 146498 146498 156899
Bnp Från Transport 11671.90 11696 11696 11685 11685 12515
Bnp Från Verktyg 166844.00 161603 161603 161452 161452 172915
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Löner 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Befolkning 163.70 165 164 166 166 166
Levnadslön Familj 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Levnadslön Individuella 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Minimilöner 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59
Löner Högutbildad 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Löner Lågutbildade 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Konsumentprisindex Kpi 260.44 272 273 278 276 289
Inflation (Månad) 0.31 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
Mat Inflation 5.40 5.9 6 6 6 4.8
Cpi Transportfordon 242.76 245 249 251 257 263
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Interbankränta 3.46 4.36 4.36 4.36 4.54 4.36
Penningmängden M2 12051.58 11760 12700 12700 12700 13500
Valutareserven 31344.80 30778 32400 32400 32400 33500
Lån Till Den Privata Sektorn 9489.72 10000 11500 9755 9949 12800
Värde Ränta 6.66 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -152.00 -154 -135 -135 -135 -160
Kurantkonto -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Export 268.88 229 235 235 235 240
Import 420.86 383 370 370 370 400
Remitteringar 1368.20 1285 1330 1330 1330 1500
Utländska Direktinvesteringar 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
Utlandsskulden 33.11 34 34 37 37 37
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Statliga Utgifter 1597.68 1269 1549 1547 1547 1657
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Manufacturing Produktion 13.00 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
Gruv Produktion 2.70 0.7 -2 -2 -2 0.9
Elproduktion 4174.00 4970 5100 5100 5100 5500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 19293.84 15801 18313 18296 18296 19595
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 64640 69979 69914 69914 74878
Privat - Sektor - Credit 9765.50 9860 9950 9950 9950 10550
Konsumentkrediter 11384.10 11075 11571 11560 11560 12380


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.