Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 84.80 85.04 85.27 85.51 85.75 86.22
Lagren Marknaden 4970.10 4878 4770 4665 4561 4355

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
Arbetslöshet 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Inflation - Betygsätt 5.68 3.83 3.7 4.3 5.5 6
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalans -137.20 -90 -80 -90 -40 -110
Kurantkonto -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Statliga Budgetutskottet -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
BNP 302.57 275 275 310 310 310
Bnp Fasta Priser 11637.40 10378 11221 11995 11995 12175
Bruttonationalprodukt 12195.25 10851 11724 12532 12532 12720
Fasta Bruttoinvesteringar 8879.88 7150 8125 8686 8686 8816
Bnp Per Capita 1287.80 1250 1250 1280 1280 1280
Bnp Per Capita Ppp 4753.70 3715 3715 3969 3969 4075
Bnp Från Jordbruk 10739.10 10900 10900 11652 11652 11827
Bnp Från Entreprenad 8068.14 8189 8189 8754 8754 8885
Bnp Från Tillverkning 25730.30 26116 26116 27917 27917 28336
Bnp Från Mining 1876.60 1905 1905 2036 2036 2067
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881.40 3940 3940 4211 4211 4274
Bnp Från Tjänster 147461.80 149674 149674 159996 159996 162396
Bnp Från Transport 11671.90 11847 11847 12664 12664 12854
Bnp Från Verktyg 166844.00 169347 169347 181026 181026 183741

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Löner 13258.00 14200 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 168 168 169 169 169
Minimilöner 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 5.68 3.83 3.7 4.3 5.5 6
Konsumentprisindex Kpi 282.11 282 283 289 291 300
Bnp-Deflatorn 240.29 228 238 239 242 255
Exportpriserna 237.28 237 237 237 237 237
Importpriserna 277.03 246 246 246 246 246
Inflation (Månad) 1.38 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 6.10 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8
Cpi Transportfordon 257.59 257 257 261 267 273

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Interbankränta 4.70 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
Penningmängden M2 13737.35 12700 13500 13500 13500 13500
Valutareserven 38849.90 33000 33500 33500 33500 33500
Lån Till Den Privata Sektorn 10509.76 9808 10174 10944 10944 11039
Värde Ränta 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -137.20 -90 -80 -90 -40 -110
Kurantkonto -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Import 334.67 290 330 350 310 390
Export 197.48 200 250 260 270 280
Remitteringar 1832.63 1686 1731 1776 1776 1912
Utländska Direktinvesteringar 2650.00 2315 2315 2865 2865 2865
Utlandsskulden 37.80 40 40 45 45 45

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Statliga Budgetutskottet -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Regeringen Budgetutskottet Värde -157270.00 -198000 -198000 -210000 -210000 -210000
Statliga Utgifter 1745.09 1468 1622 1733 1733 1759
Statliga Intäkter 350795.00 390151 390151 410000 410000 410000
Skatteutgifter 442540.00 523190 523190 586781 586781 586781
Militära Utgifter 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Manufacturing Produktion -24.50 8 5.5 5.5 5.5 5.5
Gruv Produktion -2.80 2.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Elproduktion 5705.00 7914 8144 8375 8375 9066

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 20886.72 17356 19583 20934 20934 21248
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 66320 66320 70894 70894 71957
Personliga Besparingar 6067.90 6900 6900 6900 6900 6900
Privat - Sektor - Credit 10527.50 11001 11266 11530 11530 12324
Konsumentkrediter 13026.35 12010 12592 13575 13575 13662


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.