Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 87.90 87.42 87.7 87.98 88.26 88.83
Lagren Marknaden 6237.97 6131 6005 5883 5763 5530

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Inflation - Betygsätt 6.29 5.8 5.5 5.3 5 5.4
Ränta 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Handelsbalans -241.40 -110 -75 -30 -30 -50
Kurantkonto -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
BNP 324.24 375 385 400 400 430
Bnp Fasta Priser 12072.46 12277 12394 12394 12394 12857
Bruttonationalprodukt 12821.19 12666 12786 12786 12786 13655
Fasta Bruttoinvesteringar 9010.03 8805 8889 8889 8889 9596
Bnp Per Capita 1625.67 1715 1730 1750 1750 1850
Bnp Per Capita Ppp 4818.10 5100 5200 5300 5300 5600
Bnp Från Jordbruk 11540.50 11973 12291 12291 12291 13151
Bnp Från Entreprenad 9582.40 9390 10205 10205 10205 10920
Bnp Från Tillverkning 27576.40 27768 29369 29369 29369 31425
Bnp Från Mining 1873.50 1990 1995 1995 1995 2135
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4342.40 4356 4625 4625 4625 4948
Bnp Från Tjänster 164109.00 164041 174776 174776 174776 187010
Bnp Från Transport 12871.80 12924 13708 13708 13708 14668
Bnp Från Verktyg 1761.10 1791 1876 1876 1876 2007

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Löner 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.00 167 168 168 168 170
Minimilöner 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 6.29 5.8 5.5 5.3 5 5.4
Konsumentprisindex Kpi 312.38 309 321 321 326 338
Bnp-Deflatorn 249.42 254 254 263 262 277
Exportpriserna 240.50 245 248 250 250 260
Importpriserna 283.38 290 293 295 295 310
Inflation (Månad) 0.73 1.5 1 1 1 1
Mat Inflation 6.20 7 6 5.3 5.3 5
Cpi Transportfordon 319.82 325 328 331 334 338

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Interbankränta 4.58 4.83 5.33 5.33 5.83 5.83
Penningmängden M2 16209.37 17000 17400 17700 17700 18500
Valutareserven 44089.00 43886 43886 49194 49194 49194
Lån Till Den Privata Sektorn 12157.91 12136 12314 12809 12948 13705
Värde Ränta 5.05 5.3 5.8 5.8 6.3 6.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -241.40 -110 -75 -30 -30 -50
Kurantkonto -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Export 316.84 370 390 420 420 450
Import 558.28 480 465 450 450 500
Remitteringar 1859.97 2000 2050 2200 2200 2300
Utländska Direktinvesteringar 1510.00 2000 2000 2000 2000 2500
Utlandsskulden 44.20 46 46 45 45 40

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Statliga Budgetutskottet -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -150054.00 -248000 -255500 -263000 -263000 -275000
Statliga Utgifter 1861.25 1813 1830 1830 1830 1982
Statliga Intäkter 351523.00 360000 365000 370000 370000 408000
Skatteutgifter 523190.00 608000 620500 633000 633000 683000
Militära Utgifter 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.50 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Manufacturing Produktion 15.80 17 16 15 9 10
Gruv Produktion -8.60 3.5 4.8 3.8 2.1 3.5
Elproduktion 5310.00 8300 6500 5200 6400 5500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 22832.88 22035 22244 22244 22244 24317
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 68934 69587 69587 69587 73414
Personliga Besparingar 7077.06 10000 10000 10000 10000 10800
Privat - Sektor - Credit 12429.40 12800 13000 13382 13382 11500
Konsumentkrediter 15462.40 15326 15644 16318 16467 17460


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.