Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 84.65 84.91 85.14 85.38 85.62 86.09
Lagren Marknaden 4008.28 3920 3833 3749 3666 3500

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
Arbetslöshet 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Inflation - Betygsätt 5.46 5.9 6.1 6 6 6
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalans -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
Kurantkonto -1008.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
Statliga Budgetutskottet -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
BNP 286.00 315 315 315 340 340
Bnp Fasta Priser 11055.14 10991 10991 11884 11851 12740
Bruttonationalprodukt 11550.46 11492 11492 12417 12382 13311
Fasta Bruttoinvesteringar 8005.33 7572 7572 8606 8582 9225
Bnp Per Capita 1203.20 1353 1353 1353 1428 1428
Bnp Per Capita Ppp 3879.20 3969 3715 3969 3969 4075
Bnp Från Jordbruk 10739.10 11545 11545 11545 11512 12376
Bnp Från Entreprenad 8068.14 8673 8673 8673 8649 9298
Bnp Från Tillverkning 25730.30 27660 27660 27660 27583 29652
Bnp Från Mining 1876.60 2017 2017 2017 2012 2163
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881.40 4173 4173 4173 4161 4473
Bnp Från Tjänster 147461.80 158521 158521 158521 158079 169935
Bnp Från Transport 11671.90 12547 12547 12547 12512 13451
Bnp Från Verktyg 166844.00 179357 179357 179357 178857 192271

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Löner 13258.00 14200 14200 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 168 168 168 169 169
Levnadslön Familj 15100.00 12900 12900 13300 13300 15400
Levnadslön Individuella 8080.00 9800 9800 10000 10000 10000
Minimilöner 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensionsåldern Män 59.00 59 59 59 59 59
Pensionsåldern Kvinnor 59.00 59 59 59 59 59
Löner Högutbildad 9690.00 10400 10400 10900 10900 11500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 5.46 5.9 6.1 6 6 6
Konsumentprisindex Kpi 275.63 276 288 289 292 307
Bnp-Deflatorn 229.41 232 233 243 243 258
Exportpriserna 225.99 237 237 237 237 237
Importpriserna 259.43 246 246 246 246 246
Inflation (Månad) -0.19 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 5.00 6 4.2 4.8 4.8 4.8
Cpi Transportfordon 249.14 257 262 263 264 279

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 6.00 6 6 6 6 6
Interbankränta 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
Penningmängden M2 12975.50 12700 12700 13500 13500 13500
Valutareserven 32987.40 32400 33000 33500 33500 33500
Lån Till Den Privata Sektorn 10021.24 10312 10387 10776 10743 11551
Värde Ränta 6.66 6.66 6.66 5.61 6.66 5.61

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
Kurantkonto -1008.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
Import 400.05 310 395 400 400 420
Export 264.38 250 380 255 255 270
Remitteringar 1638.53 1640 1686 1731 1776 1912
Utländska Direktinvesteringar 1583.00 1900 1900 1900 1900 1900
Utlandsskulden 33.11 37 37 37 37 40

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
Statliga Budgetutskottet -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
Regeringen Budgetutskottet Värde -107584.00 -58000 -58000 -58000 -58000 -58000
Statliga Utgifter 1597.68 1555 1555 1718 1713 1841
Statliga Intäkter 263911.00 299000 299000 299000 299000 299000
Skatteutgifter 371495.00 357000 357000 357000 357000 357000
Militära Utgifter 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Manufacturing Produktion 12.80 8.3 8 5.5 5.5 5.5
Gruv Produktion 2.90 -2 2.5 0.9 0.9 0.9
Elproduktion 6919.00 7683 7914 8144 8375 9066

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 19293.84 18382 18382 20741 20683 22234
Disponibel Personlig Inkomst 65339.96 70240 70240 70240 70044 75298
Personliga Besparingar 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
Privat - Sektor - Credit 10115.90 10737 11001 11266 11530 12324
Konsumentkrediter 12454.72 12329 12720 13336 13351 14297


Bangladesh - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.