Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 12.17 12.34 12.41 12.48 12.56 12.7
Lagren Marknaden 7206.25 7196 7170 7143 7117 7064

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -2.80 2 2.3 3 3 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 3.8 4.7 5.9 5.3 4.4
Arbetslöshet 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Inflation - Betygsätt 9.60 8 6 5.7 5.3 5
Ränta 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Kurantkonto -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Statsskulden Till Bnp 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Statliga Budgetutskottet -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -2.80 2 2.3 3 3 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 3.8 4.7 5.9 5.3 4.4
BNP 15.78 17 18.5 18.5 18.5 18.5
Bnp Fasta Priser 46485.30 47982 50069 49228 48949 51394
Fasta Bruttoinvesteringar 10790.20 11073 10465 11427 11362 11930
Bnp Per Capita 6525.51 7150 7150 7150 7150 7300
Bnp Per Capita Ppp 16040.01 17250 17250 17500 17500 17500
Bnp Från Jordbruk 791.10 792 830 838 833 875
Bnp Från Entreprenad 4334.30 4270 4345 4590 4564 4792
Bnp Från Tillverkning 2570.80 2523 2651 2722 2707 2842
Bnp Från Mining 9421.40 10602 11878 9977 9921 10416
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7897.80 8187 8204 8364 8316 8732
Bnp Från Tjänster 5090.40 5345 5284 5330 5391 5628
Bnp Från Transport 818.90 805 827 867 862 905
Bnp Från Verktyg 368.00 404 385 390 388 407

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Befolkning 2.41 2.45 2.45 2.45 2.47 2.47
Egenföretagare 477716.00 446000 446000 446000 446000 446000
Löner 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 9.60 8 6 5.7 5.3 5
Konsumentprisindex Kpi 120.10 120 119 120 123 126
Kärna Konsumentprisindexet 116.50 120 120 121 121 127
Kärna Inflation Rate 6.80 7.2 6.8 6.5 5.7 5
Mat Inflation 6.10 7 6.5 5.6 4.5 4
Inflation (Månad) 3.00 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
Cpi Transportfordon 134.50 135 135 136 136 136

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Banks Balansräkning 108954.00 110000 112500 110000 110000 118000
Värde Ränta 1.48 1.98 1.98 2.23 2.23 2.23
Utlåningsräntan 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Valutareserven 4926.00 4700 4900 5000 4700 5100
Centralbanken Balansräkning 58816.17 60000 61200 59800 61000 62000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Kurantkonto -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Import 6417.20 8100 7400 7100 6800 5800
Export 7128.00 4800 6700 6300 7100 7400
Utländska Direktinvesteringar 194.35 1000 1000 1000 1000 1000
Utlandsskulden 15768.90 15500 16701 16669 16733 17502

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Statliga Budgetutskottet -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Statliga Utgifter 54744.50 55060 55537 57974 57646 60525
Statsskuld 29228.70 27300 27300 27300 27300 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -530.30 -3597 -3597 -3597 -3597 -3597

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruv Produktion 28.10 18 12 10 5.6 3
Industriproduktion 15.10 7 5.8 4.3 2.7 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 20427.70 19515 19463 21633 21510 22585
Konsumentkrediter 45566.04 45866 46942 48308 47981 50433
Bankernas Utlåningsränta 5.25 5.75 5.75 6 6 6


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.