Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 6896.91 6867 6829 6791 6754 6679
Valuta 11.39 11.43 11.5 11.57 11.64 11.78

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -24.80 1.3 -1.8 0.7 1 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -24.00 -8.7 4.3 6.5 7.3 7.8
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.6 18.6 18.6 18.6
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 2.2 2.3 2.2 2.2
Ränta 3.75 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75
Handelsbalans -3775.00 163 163 1200 1200 255
Kurantkonto -4258.04 -2500 -2500 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -6.5 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 23.00 35 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.90 -7 -4 -4 -4 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -24.80 1.3 -1.8 0.7 1 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -24.00 -8.7 4.3 6.5 7.3 7.8
BNP 18.34 17 18.5 18.5 18.5 18.5
Bnp Fasta Priser 18848.70 23088 26152 20074 20225 24889
Fasta Bruttoinvesteringar 33230.90 30340 34660 35391 35657 32706
Bnp Per Capita 8093.00 7000 7200 7200 7200 7200
Bnp Per Capita Ppp 17766.50 17050 17250 17250 17250 17250
Bnp Från Jordbruk 392.30 347 394 418 421 374
Bnp Från Entreprenad 1200.50 1723 1964 1279 1288 1857
Bnp Från Tillverkning 1005.00 1386 1497 1070 1078 1494
Bnp Från Mining 963.90 2275 2511 1027 1034 2452
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3250.30 2947 3378 3462 3488 3176
Bnp Från Tjänster 3314.20 5033 5735 3530 3556 5426
Bnp Från Transport 1297.90 1488 1639 1382 1393 1604
Bnp Från Verktyg 257.80 292 246 275 277 315

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.6 18.6 18.6 18.6
Befolkning 2.30 2.33 2.4 2.4 2.4 2.37
Egenföretagare 492914.00 446500 446500 446500 446500 446000
Löner 6533.00 6500 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 2.2 2.3 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 103.60 107 104 105 105 110
Kärna Konsumentprisindexet 105.30 106 106 107 108 108
Kärna Inflation Rate 3.10 3 2.7 2.5 2.3 2.3
Mat Inflation 4.20 3.8 3.5 3.3 3.5 3.4
Inflation (Månad) 0.80 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Cpi Transportfordon 97.00 107 103 104 96.06 110

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.75 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75
Banks Balansräkning 102451.10 104000 104000 104200 104200 104000
Värde Ränta 1.64 1.64 1.14 1.14 0.64 0.64
Utlåningsräntan 5.75 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Centralbanken Balansräkning 64625.87 79300 79300 79250 79250 79500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -3775.00 163 163 1200 1200 255
Kurantkonto -4258.04 -2500 -2500 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -6.5 -3 -3 -3 -3
Import 5939.90 5600 5600 5600 5600 5800
Export 2164.80 6800 6800 6800 6800 6900
Utländska Direktinvesteringar 566.44 850 850 850 850 1000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 23.00 35 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.90 -7 -4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 20425.40 18648 21304 21753 21916 20103
Statsskuld 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -1515.30 -2987 -2987 -2987 -2987 -3597

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Gruv Produktion -65.10 7 7 7 7 5.6
Industriproduktion -1.90 2.3 2.3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 10427.50 10628 12363 11105 11189 11456
Konsumentkrediter 40934.51 36487 42497 43223 43923 39333
Bankernas Utlåningsränta 5.75 5.75 5.25 5.25 4.75 4.75


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.