Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 7504.18 7482 7461 7440 7419 7377
Valuta 10.75 10.87 10.93 11 11.06 11.2
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 2.7 -1.3 0.4 1.6 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 3.5 4 3.7 4.1 4.4
Inflation - Betygsätt 2.40 2.8 2.8 3 3.2 3.4
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
Handelsbalans -740.70 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
Statsskulden Till Bnp 13.40 13.5 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 2.7 -1.3 0.4 1.6 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 3.5 4 3.7 4.1 4.4
BNP 18.62 17.7 18.45 18.45 18.45 18.45
Bnp Fasta Priser 24814.50 25431 25465 25733 25832 26550
Fasta Bruttoinvesteringar 30833.10 31552 32066 31974 32097 32941
Bnp Per Capita 8031.00 7880 8000 8000 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 16518.24 16200 16500 16500 16500 16500
Bnp Från Jordbruk 382.90 394 393 397 399 412
Bnp Från Entreprenad 1876.20 1874 1898 1946 1953 1956
Bnp Från Tillverkning 1465.20 1547 1456 1519 1525 1615
Bnp Från Mining 2422.20 2770 2662 2512 2522 2892
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3169.00 3175 3219 3286 3299 3315
Bnp Från Tjänster 5556.40 5559 5474 5762 5784 5803
Bnp Från Transport 1565.00 1591 1594 1623 1629 1661
Bnp Från Verktyg 272.70 272 277 283 284 284
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Löner 6533.00 6400 6400 6400 6400 6500
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.8 2.8 3 3.2 3.4
Konsumentprisindex Kpi 101.90 103 103 105 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 102.10 102 103 103 104 104
Kärna Inflation Rate 2.30 2 2.2 1.8 2 2.3
Mat Inflation 2.50 -0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Cpi Transportfordon 101.00 103 103 104 104 106
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
Värde Ränta 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -740.70 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 13.40 13.5 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 19729.30 20190 20518 20459 20538 21078
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 58.00 67 67 72 72 74
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 11470.30 11514 11896 11895 11941 12020
Bankernas Utlåningsränta 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.