Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 6647.47 6617 6580 6545 6509 6437
Valuta 10.98 11.07 11.14 11.2 11.27 11.4

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
Arbetslöshet 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Inflation - Betygsätt 2.30 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Ränta 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Handelsbalans -1778.40 163 1200 1200 255 255
Kurantkonto -3847.76 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Statsskulden Till Bnp 23.00 25 25 25 25 17
Statliga Budgetutskottet -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
BNP 18.34 18.5 18.5 18.5 18.5 21
Bnp Fasta Priser 23403.80 26169 20082 25112 25229 26365
Fasta Bruttoinvesteringar 33230.90 34660 35391 35657 35823 37435
Bnp Per Capita 8093.00 7200 7200 7200 7200 7500
Bnp Per Capita Ppp 17766.50 17250 17250 17250 17250 17500
Bnp Från Jordbruk 396.30 394 418 425 427 446
Bnp Från Entreprenad 1739.50 1964 1279 1866 1875 1960
Bnp Från Tillverkning 1430.90 1497 1071 1535 1543 1612
Bnp Från Mining 2022.30 2504 1019 2170 2180 2278
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3314.40 3378 3462 3556 3573 3734
Bnp Från Tjänster 4547.30 5756 3541 4879 4902 5123
Bnp Från Transport 1471.40 1635 1380 1579 1586 1658
Bnp Från Verktyg 368.70 252 281 396 397 415

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Befolkning 2.30 2.4 2.4 2.4 2.37 2.41
Egenföretagare 492914.00 446500 446500 446500 446000 446000
Löner 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.30 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Konsumentprisindex Kpi 104.90 105 105 106 107 111
Kärna Konsumentprisindexet 106.70 106 106 107 105 108
Kärna Inflation Rate 3.30 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Mat Inflation 3.40 3.5 3.3 3.5 3.4 3.6
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Cpi Transportfordon 99.60 104 96.53 98.94 101 105

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Banks Balansräkning 103536.00 104000 104200 104200 104000 106000
Värde Ränta 1.36 0.86 0.86 0.36 0.36 0.36
Utlåningsräntan 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Centralbanken Balansräkning 59650.75 79300 79250 79250 79500 79700

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -1778.40 163 1200 1200 255 255
Kurantkonto -3847.76 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Import 7650.80 5600 5600 5600 5800 5800
Export 5872.40 6800 6800 6800 6900 6900
Utländska Direktinvesteringar 594.28 850 850 850 1000 1000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 23.00 25 25 25 25 17
Statliga Budgetutskottet -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Statliga Utgifter 20425.40 21304 21753 21916 22019 23009
Statsskuld 26025.20 26700 26700 26700 27300 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -7362.30 -2987 -2987 -2987 -3597 -3597

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Gruv Produktion -15.50 7 7 7 5.6 5.6
Industriproduktion -46.30 2.3 2.3 2.3 1.7 1.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 11792.00 12487 10989 12653 12712 13284
Konsumentkrediter 42865.47 42497 43223 44358 46054 48126
Bankernas Utlåningsränta 5.25 4.75 4.75 4.25 4.25 4.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.