Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagren Marknaden 7159.66 7120 7081 7042 7004 6926
Valuta 11.72 11.67 11.74 11.81 11.88 12.02

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.90 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60 -7.6 -8.5 5 4.7 5.6
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.8 19 19 19
Inflation - Betygsätt 2.40 3.2 3.4 3 3.2 3.4
Ränta 4.25 4.25 4 4 4 4
Handelsbalans -1212.20 -1670 1200 1200 1200 1100
Kurantkonto -6581.05 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 9.70 6.5 6.5 7 7 7
Statsskulden Till Bnp 23.00 25 25 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -3.90 -5.8 -5.8 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.90 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60 -7.6 -8.5 5 4.7 5.6
BNP 18.34 17 17 18.5 18.5 18.5
Bnp Fasta Priser 25071.00 23925 23139 26553 26477 24434
Fasta Bruttoinvesteringar 33230.90 30033 30406 34892 34793 32109
Bnp Per Capita 8093.00 7000 7000 7200 7200 7200
Bnp Per Capita Ppp 16518.24 15225 16500 16500 15225 16060
Bnp Från Jordbruk 374.00 370 347 399 398 367
Bnp Från Entreprenad 1882.70 1810 1727 1981 1976 1823
Bnp Från Tillverkning 1435.50 1396 1389 1594 1590 1467
Bnp Från Mining 2406.70 2300 2280 2616 2609 2408
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3239.10 3109 2953 3389 3379 3118
Bnp Från Tjänster 5499.30 5150 5044 5789 5772 5327
Bnp Från Transport 1570.60 1559 1491 1711 1706 1575
Bnp Från Verktyg 235.70 238 293 336 335 309

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.8 19 19 19
Befolkning 2.30 2.35 2.33 2.4 2.4 2.37
Egenföretagare 483814.00 444000 446500 446500 446500 446000
Löner 6533.00 6400 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 3.2 3.4 3 3.2 3.4
Konsumentprisindex Kpi 103.70 105 106 106 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 104.00 105 105 106 107 108
Kärna Inflation Rate 2.80 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5
Mat Inflation 3.10 3.6 4 3.5 3.7 3.8
Inflation (Månad) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4
Cpi Transportfordon 100.70 104 105 104 104 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.25 4.25 4 4 4 4
Banks Balansräkning 99110.40 103500 104000 104000 104200 104000
Värde Ränta 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Utlåningsräntan 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Centralbanken Balansräkning 62910.21 78000 79300 79300 79250 79500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -1212.20 -1670 1200 1200 1200 1100
Kurantkonto -6581.05 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 9.70 6.5 6.5 7 7 7
Import 1355.10 5370 5600 5600 5600 5800
Export 142.80 3700 6800 6800 6800 6900
Utländska Direktinvesteringar 677.80 935 850 850 850 1000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 23.00 25 25 20 20 20
Statliga Budgetutskottet -3.90 -5.8 -5.8 -3 -3 -3
Statliga Utgifter 20425.40 19032 18689 21447 21385 19736
Statsskuld 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -4127.80 -2182 -2987 -2987 -2987 -3597

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Gruv Produktion -7.90 1.5 7 7 7 5.6
Industriproduktion -3.00 3 2.3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 11853.70 11116 10651 12222 12187 11247
Konsumentkrediter 40744.98 37023 36567 42621 42499 38615
Bankernas Utlåningsränta 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.