BOTSWANA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 5.50 0.6 1.5 1.3 0.9 1.18
Arbetslöshet 18.10 18.75 18.47 18.2 18 17.2
Inflation - Betygsätt 3.30 3.3 3.4 3.7 3.4 5
Ränta 5.00 5 5 5 5 4.75
Handelsbalans -1054.30 897 1046 1113 1105 1196
Statsskulden Till Bnp 22.30 17 17 17 14 10
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Lagren Marknaden 8521.40
8515 8441 8367 8295 8010
Valuta 10.32
9.83 10.08 10.33 10.59 11.69
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 5.50
0.6 1.5 1.3 0.9 1.18
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50
3.5 3.8 3.8 3.8 5.5
BNP 15.27
15.35 16.12 16.9 16.9 16.2
Bnp Fasta Priser 23896.60
23294 23090 24805 23321 27556
Fasta Bruttoinvesteringar 28704.90
32224 32271 33563 32873 37286
Bnp Per Capita 7383.30
7387 7204 7376 7143 7051
Bnp Per Capita Ppp 15513.40
15578 15565 15553 15469 15439
Bnp Från Jordbruk 376.20
380 387 390 371 434
Bnp Från Entreprenad 1772.60
1780 1787 1840 1782 2044
Bnp Från Tillverkning 1438.00
1410 1485 1493 1376 1658
Bnp Från Mining 2375.10
2490 2555 2465 2294 2739
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3017.20
3040 3082 3132 3059 3479
Bnp Från Tjänster 5528.30
4967 4367 5738 5305 6375
Bnp Från Transport 1451.10
1424 1480 1506 1410 1673
Bnp Från Verktyg 145.70
187 100 151 77.23 168
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 18.10
18.75 18.47 18.2 18 17.2
Befolkning 2.25
2.25 2.26 2.27 2.28 2.4
Löner 6088.00
6300 6350 6400 6480 6500
Egenföretagare 409184.00
406870 406870 406870 406870 406870
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 3.30
3.3 3.4 3.7 3.4 5
Konsumentprisindex Kpi 106.00
106 107 108 108 118
Kärna Konsumentprisindexet 104.20
105 105 106 106 111
Kärna Inflation Rate 1.90
2.32 2.4 2.46 2.52 2.74
Mat Inflation -0.10
2.16 3.92 3.79 2.09 2.2
Inflation (Månad) 1.30
0.46 0.48 0.49 0.49 0.49
Cpi Transportfordon 107.40
105 105 108 108 119
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 5.00
5 5 5 5 4.75
Banks Balansräkning 82141.70
83974 84816 85793 86792 97484
Värde Ränta 1.46
1.46 1.46 2.25 2.22 2.45
Lån Till Den Privata Sektorn 21276.97
21383 21519 21652 21781 22996
Penningmängden M1 16129.48
16549 16441 16447 16451 16450
Penningmängden M2 69895.27
70660 70811 70802 70817 70818
Penningmängden M3 69895.27
70660 70811 70802 70817 70818
Valutareserven 7383.00
7336 7391 7380 7408 7403
Centralbanken Balansräkning 71180.44
71751 72329 72497 72539 72566
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -1054.30
897 1046 1113 1105 1196
Export 3480.60
5152 5219 5251 5278 5374
Import 4535.00
4254 4173 4177 4173 4177
Kurantkonto 4498.94
6269 3012 4731 2957 3813
Bytesbalans Till Bnp 12.00
-0.5 -0.5 -0.5 1.8 3
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1208.37
920 1621 685 1744 1023
Utlandsskulden 16659.30
17198 16561 15924 15818 15234
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.30
17 17 17 14 10
Statliga Budgetutskottet -0.10
-1.96 -1.4 -0.84 -0.8 -0.47
Statliga Utgifter 19349.00
18783 18810 19563 19161 21733
Statsskuld 26977.00
26977 26977 26977 26977 26977
Militära Utgifter 486.96
561 623 684 702 774
Regeringen Budgetutskottet Värde -479.20
-392 498 -235 419 90.45
Statliga Intäkter 13044.20
13136 16218 13223 16134 13651
Skatteutgifter 13523.40
13528 15719 13533 15715 13561
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Lagerförändringar -2215.60
-2735 -4538 -6341 -6262 -6284
Internet hastighet 2552.88
2468 2463 2439 2396 2112
IP-adresser 10680.00
9058 9011 9066 9004 9026
Gruv Produktion 0.50
5.59 7.62 6.86 7.07 7.04
Industriproduktion -0.50
-2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
Konkurrenskraft Rank 63.00
69 69 69 67 75
Förtroendekommissionen 46.00
67 43.09 69 41.33 74
Korruption Index 61.00
61 61 61 61 61
Korruption Placering 34.00
33 33 33 34 33
Lätt Att Göra Affärer 81.00
81 81 81 81 81
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Spendera 10792.60
10324 10846 11203 10634 12445
Konsumentkrediter 33326.73
33857 34395 34929 35458 40968
Bankernas Utlåningsränta 6.50
6.5 6.5 6.51 6.51 6.52
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 23
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00
12 12 12 12 11
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Temperatur 18.51
18.4 18.29 25.68 25.39 22.41