Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 7471.59 7440 7419 7398 7377 7336
Valuta 10.85 11.07 11.14 11.21 11.28 11.43
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 2.7 -1.3 0.4 1.6 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4.3 4 3.7 4.3 4.6
Inflation - Betygsätt 3.00 3.2 3 2.8 2.8 3
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
Handelsbalans -3211.00 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
Statsskulden Till Bnp 13.40 13.5 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 2.7 -1.3 0.4 1.6 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4.3 4 3.7 4.3 4.6
BNP 18.62 17.7 18.45 18.45 18.45 18.45
Bnp Fasta Priser 24814.50 25919 25465 25733 25882 27112
Fasta Bruttoinvesteringar 30833.10 32159 32066 31974 32159 33638
Bnp Per Capita 8031.00 7880 8000 8000 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 16518.24 16200 16500 16500 16500 16500
Bnp Från Jordbruk 382.90 402 393 397 399 421
Bnp Från Entreprenad 1876.20 1910 1898 1946 1957 1998
Bnp Från Tillverkning 1465.20 1559 1456 1519 1528 1630
Bnp Från Mining 2422.20 2823 2662 2512 2526 2953
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3169.00 3236 3219 3286 3305 3385
Bnp Från Tjänster 5556.40 5665 5474 5762 5795 5926
Bnp Från Transport 1565.00 1621 1594 1623 1632 1696
Bnp Från Verktyg 272.70 277 277 283 284 290
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Löner 6533.00 6400 6400 6400 6400 6500
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.00 3.2 3 2.8 2.8 3
Konsumentprisindex Kpi 101.80 103 103 104 104 107
Kärna Konsumentprisindexet 101.90 101 102 102 103 103
Kärna Inflation Rate 2.20 1.8 1.6 1.3 2 1.6
Mat Inflation 2.50 -0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Cpi Transportfordon 100.90 103 104 104 103 107
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
Värde Ränta 1.59 1.59 1.59 1.34 1.34 0.84
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -3211.00 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 13.40 13.5 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 19729.30 20578 20518 20459 20578 21524
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 58.00 67 67 72 72 74
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 11470.30 11735 11896 11895 11964 12275
Bankernas Utlåningsränta 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 5.75


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.