Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 7487.64 7446 7405 7365 7324 7244
Valuta 12.05 11.99 12.06 12.13 12.21 12.35

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -5.6 -2 1.6 3.1 3.5
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Inflation - Betygsätt 2.20 3 3.2 3.4 3 3.2
Ränta 4.75 4.5 4.5 4 4 4
Handelsbalans 333.60 450 -1670 163 1200 255
Kurantkonto -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Statsskulden Till Bnp 13.40 25 25 25 20 20
Statliga Budgetutskottet -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -5.6 -2 1.6 3.1 3.5
BNP 17.70 18.45 18.45 18.45 18.6 18.6
Bnp Fasta Priser 25288.10 24143 24643 25693 26072 26592
Fasta Bruttoinvesteringar 33230.90 29970 30525 31326 31789 32423
Bnp Per Capita 8031.00 8100 8100 8100 8240 8240
Bnp Per Capita Ppp 16518.24 15225 15225 16500 15225 16060
Bnp Från Jordbruk 379.70 370 381 391 396 404
Bnp Från Entreprenad 1887.00 1824 1863 1912 1940 1979
Bnp Från Tillverkning 1518.40 1380 1518 1539 1562 1593
Bnp Från Mining 2491.70 2357 2367 2429 2465 2514
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3227.40 3096 3200 3284 3332 3399
Bnp Från Tjänster 5513.10 5424 5331 5471 5552 5663
Bnp Från Transport 1629.80 1521 1604 1647 1671 1704
Bnp Från Verktyg 319.90 250 238 244 248 253

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Befolkning 2.30 2.35 2.35 2.33 2.4 2.37
Egenföretagare 483814.00 442000 444000 446500 446500 446000
Löner 6533.00 6400 6400 6500 6500 6500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 3 3.2 3.4 3 3.2
Konsumentprisindex Kpi 102.70 105 105 106 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.40 104 105 105 106 108
Kärna Inflation Rate 2.80 2.8 2.6 2.6 2.7 2.5
Mat Inflation 3.50 3.8 3.6 4 3.5 3.8
Inflation (Månad) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
Cpi Transportfordon 101.40 104 104 105 104 108

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.75 4.5 4.5 4 4 4
Banks Balansräkning 98060.50 105700 103000 104000 104000 112000
Värde Ränta 1.64 1.64 1.64 1.81 1.64 1.81
Utlåningsräntan 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Centralbanken Balansräkning 71392.45 77882 79000 79000 79000 77931

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 333.60 450 -1670 163 1200 255
Kurantkonto -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Bytesbalans Till Bnp 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Import 4845.30 5400 5370 5600 5600 5800
Export 5178.80 5850 3700 6800 6800 6900
Utländska Direktinvesteringar 430.04 680 935 850 850 1000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 13.40 25 25 25 20 20
Statliga Budgetutskottet -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Statliga Utgifter 20425.40 19177 19532 20045 20341 20747
Statsskuld 24465.00 26700 26700 26700 26700 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde 2118.20 -2182 -2182 -2987 -2987 -3597

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Gruv Produktion -1.80 -3.2 1.5 7 7 5.6
Industriproduktion -3.50 -1 3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 11640.20 11147 11454 11755 11928 12166
Konsumentkrediter 39420.27 35828 38100 40051 40642 41453
Bankernas Utlåningsränta 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.