BOTSWANA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -1.50 1.5 1.3 0.4 1 1.18
Arbetslöshet 18.10 17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
Inflation - Betygsätt 3.10 3.4 3.7 3 3 5
Ränta 5.00 5 5 5 5 4.75
Handelsbalans 2425.30 -445 47.28 -36.86 105 569
Statsskulden Till Bnp 22.30 17 17 14 14 10
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Lagren Marknaden 8297.95
8349 8296 8244 8192 7987
Valuta 10.77
10.66 10.93 11.2 11.49 12.69
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -1.50
1.5 1.3 0.4 1 1.18
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80
3.8 3.8 3.8 3.2 5.5
BNP 17.41
17.5 17.5 17.6 17.6 17.7
Bnp Fasta Priser 23549.50
23090 24805 24444 23626 27556
Fasta Bruttoinvesteringar 28704.90
32271 29796 29796 32683 33100
Bnp Per Capita 7523.22
7760 7760 7880 7880 8000
Bnp Per Capita Ppp 15807.37
15900 15900 16200 16200 16500
Bnp Från Jordbruk 368.40
387 390 382 385 434
Bnp Från Entreprenad 1776.20
1787 1840 1844 1806 2044
Bnp Från Tillverkning 1340.90
1485 1493 1392 1459 1658
Bnp Från Mining 2477.60
2555 2465 2572 2525 2739
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3030.00
3082 3132 3145 3083 3479
Bnp Från Tjänster 5075.60
4367 5738 5268 5038 6375
Bnp Från Transport 1447.40
1480 1506 1502 1444 1673
Bnp Från Verktyg 168.90
100 151 175 190 168
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 18.10
17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
Befolkning 2.29
2.31 2.32 2.33 2.34 2.44
Löner 6216.00
6350 6400 6480 6515 6500
Egenföretagare 410329.00
411149 410797 410639 410651 410728
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 3.10
3.4 3.7 3 3 5
Konsumentprisindex Kpi 106.20
107 108 108 109 118
Kärna Konsumentprisindexet 104.60
105 105 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.80
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Mat Inflation -0.60
-0.2 0.5 0.8 1.2 2.25
Inflation (Månad) 0.10
0.27 0.3 0.29 0.29 0.29
KPI bostadshjälpmedel 108.90
110 111 112 113 124
Cpi Transportfordon 109.20
105 108 108 112 119
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 5.00
5 5 5 5 4.75
Banks Balansräkning 83387.90
85285 86323 87407 88476 99080
Värde Ränta 1.46
1.46 2.25 2.22 2.19 2.45
Utlåningsräntan 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Lån Till Den Privata Sektorn 21664.79
21924 22113 22298 22478 24078
Penningmängden M1 15738.87
16290 16275 16282 16281 16281
Penningmängden M2 73028.15
72093 72151 72203 72205 72203
Penningmängden M3 73028.15
72093 72151 72203 72205 72203
Valutareserven 7559.00
7395 7384 7413 7400 7408
Centralbanken Balansräkning 74431.79
74007 74171 74243 74285 74306
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 2425.30
-445 47.28 -36.86 105 569
Export 6553.10
4311 4498 4676 4808 5277
Import 4127.80
4757 4698 4713 4702 4708
Kurantkonto 2619.02
3012 4731 2957 3518 3813
Bytesbalans Till Bnp 12.00
-0.5 -0.5 1.8 1.8 3
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1093.13
1621 685 1744 716 1023
Utlandsskulden 16659.30
16561 15924 15818 15711 15234
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.30
17 17 14 14 10
Statliga Budgetutskottet -0.10
-0.06 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Statliga Utgifter 19349.00
18810 20084 20084 19050 22312
Statsskuld 26977.00
27661 27615 27501 27387 27183
Militära Utgifter 486.96
457 428 413 397 334
Regeringen Budgetutskottet Värde -379.40
352 -324 736 -336 185
Statliga Intäkter 13044.20
14910 13855 14796 14048 14308
Skatteutgifter 13523.40
14557 14192 14060 14384 14124
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Lagerförändringar -2215.60
-3746 -4473 -4466 -4459 -5512
Internet hastighet 2552.88
3335 3483 3609 3725 4770
IP-adresser 10680.00
9011 9066 9004 9042 9026
Gruv Produktion 12.60
8.63 6.89 7.64 7.36 7.43
Industriproduktion 11.70
-3.77 -1.15 -5.58 0.38 -0.06
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.23 4.23 4.28 4.29 4.29
Konkurrenskraft Rank 63.00
68 68 65 64 64
Förtroendekommissionen 46.00
46.01 69 46.06 45.98 74
Korruption Index 61.00
61 61 61 61 61
Korruption Placering 34.00
34 34 35 36 36
Lätt Att Göra Affärer 81.00
78 77 79 81 89
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Spendera 10925.60
10846 11203 11341 10472 12445
Konsumentkrediter 33481.73
33964 34427 34884 35337 39589
Bankernas Utlåningsränta 6.50
6.5 6.51 6.51 6.51 6.52
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00
12 12 12 12 12
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 18.51
18.29 25.68 25.39 22.61 22.41