BOTSWANA - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 2.40 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Arbetslöshet 18.10 17.4 17.37 17.35 17.32 17.1
Inflation - Betygsätt 2.90 3.7 3.5 3.3 2.8 5
Ränta 5.00 5 5 5 4.75 4.75
Handelsbalans 2425.30 1004 1055 991 972 862
Statsskulden Till Bnp 22.30 17 14 14 14 10
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagren Marknaden 7955.07
7804 7772 7739 7706 7578
Valuta 10.71
10.71 10.81 10.91 11.01 11.41
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 2.40
1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30
4.5 4.7 4.5 4.3 4.6
BNP 17.41
17.5 17.6 17.6 17.6 17.7
Bnp Fasta Priser 24099.00
24972 24656 25183 25135 27087
Fasta Bruttoinvesteringar 28704.90
29997 30054 29997 29939 32537
Bnp Per Capita 7523.22
7760 7880 7880 7880 8000
Bnp Per Capita Ppp 15807.37
15900 16200 16200 16200 16500
Bnp Från Jordbruk 384.30
393 386 402 401 426
Bnp Från Entreprenad 1821.20
1852 1860 1903 1900 2009
Bnp Från Tillverkning 1411.50
1503 1404 1475 1472 1630
Bnp Från Mining 2628.00
2482 2594 2746 2741 2692
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3075.60
3153 3172 3214 3208 3420
Bnp Från Tjänster 5310.20
5777 5314 5549 5539 6266
Bnp Från Transport 1482.20
1516 1515 1549 1546 1645
Bnp Från Verktyg 170.10
152 172 178 177 165
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 18.10
17.4 17.37 17.35 17.32 17.1
Befolkning 2.29
2.32 2.33 2.34 2.35 2.44
Löner 6216.00
6400 6480 6562 6622 6500
Egenföretagare 410329.00
407711 407902 407949 407911 407867
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.90
3.7 3.5 3.3 2.8 5
Konsumentprisindex Kpi 106.20
108 108 110 109 117
Kärna Konsumentprisindexet 104.60
105 106 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.60
1.6 1.5 1.4 1.3 1.7
Mat Inflation -0.90
0.5 0.8 1.2 1.4 2.25
Inflation (Månad) 0.00
0.28 0.24 0.24 0.24 0.24
KPI bostadshjälpmedel 109.40
110 112 113 114 123
Cpi Transportfordon 109.10
108 109 113 112 118
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 5.00
5 5 5 4.75 4.75
Banks Balansräkning 86790.30
88419 89665 90945 92232 103786
Värde Ränta 1.56
1.56 1.56 1.56 1.31 1.31
Utlåningsräntan 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Lån Till Den Privata Sektorn 22494.95
23282 23670 24058 24445 27934
Penningmängden M1 16270.04
16205 16217 16215 16215 16215
Penningmängden M2 75056.53
73937 74087 74131 74134 74136
Penningmängden M3 75056.53
73937 74087 74131 74134 74136
Valutareserven 7364.00
7199 7234 7223 7239 7233
Centralbanken Balansräkning 75810.60
75099 75106 75122 75123 75116
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 2425.30
1004 1055 991 972 862
Export 6553.10
5589 5556 5514 5482 5378
Import 4127.80
4518 4500 4522 4510 4516
Kurantkonto 2619.02
4555 3882 4161 4403 4242
Bytesbalans Till Bnp 12.00
8.5 7 7 7 9
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1093.13
822 1374 772 1325 924
Utlandsskulden 17811.66
18489 18886 19210 19435 20466
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.30
17 14 14 14 10
Statliga Budgetutskottet -0.10
-2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
Statliga Utgifter 19349.00
20220 20258 20220 20181 21932
Statsskuld 26977.00
27615 27501 27387 27273 27183
Militära Utgifter 486.96
428 413 397 381 334
Regeringen Budgetutskottet Värde -2984.23
-2066 -1693 -1817 -1842 -3597
Statliga Intäkter 11556.30
12626 13275 13254 13397 13121
Skatteutgifter 14540.50
14577 14968 15071 15239 16718
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagerförändringar -2215.60
-4473 -4466 -4459 -4452 -5512
Internet hastighet 2552.88
3483 3609 3725 3846 4770
IP-adresser 10680.00
9066 9004 9042 9021 9026
Gruv Produktion 12.60
6.89 7.64 7.36 7.44 7.43
Industriproduktion 5.40
0.98 -3.69 0.66 3.74 1.59
Konkurrenskraft - Index 54.54
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Konkurrenskraft Rank 90.00
63 63 63 63 63
Förtroendekommissionen 58.00
69 79 79 72 74
Korruption Index 61.00
61 61 61 61 61
Korruption Placering 34.00
34 34 34 34 34
Lätt Att Göra Affärer 81.00
77 79 81 83 89
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Spendera 10966.20
11278 11439 11460 11438 12234
Konsumentkrediter 33930.21
34810 35331 35847 36358 40757
Bankernas Utlåningsränta 6.50
6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00
12 12 12 12 12
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 18.51
25.68 25.39 22.61 22.55 22.41