Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 7878.63 7819 7786 7754 7721 7656
Valuta 10.50 10.79 10.87 10.95 11.02 11.18
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4.7 4.5 4.3 3.7 4.6
Inflation - Betygsätt 3.50 3.5 3.3 4.3 3.9 5
Ränta 5.00 5 5 4.75 4.75 4.75
Handelsbalans -3951.80 -329 -357 -117 -91.1 163
Bytesbalans Till Bnp 12.00 7 7 7 7 9
Statsskulden Till Bnp 22.30 14 14 14 14 10
Statliga Budgetutskottet -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4.7 4.5 4.3 3.7 4.6
BNP 17.41 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7
Bnp Fasta Priser 24174.40 24103 24641 24694 25069 26222
Fasta Bruttoinvesteringar 28704.90 29379 29351 29322 29767 31136
Bnp Per Capita 7523.22 7880 7880 7880 7880 8000
Bnp Per Capita Ppp 15807.37 16200 16200 16200 16200 16500
Bnp Från Jordbruk 391.90 377 393 400 406 425
Bnp Från Entreprenad 1823.10 1860 1903 1901 1891 1978
Bnp Från Tillverkning 1470.40 1404 1475 1533 1525 1595
Bnp Från Mining 2440.00 2594 2746 2545 2530 2647
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3104.20 3172 3214 3238 3219 3367
Bnp Från Tjänster 5085.70 5195 5430 5195 5274 5516
Bnp Från Transport 1537.10 1481 1516 1570 1594 1667
Bnp Från Verktyg 315.50 168 174 322 327 342
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Löner 6430.00 6480 6525 6578 6400 6500
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.50 3.5 3.3 4.3 3.9 5
Konsumentprisindex Kpi 107.40 108 110 111 111 117
Kärna Konsumentprisindexet 104.90 106 106 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.80 1.5 1.4 1.3 1.3 1.7
Mat Inflation -0.20 0.8 1.2 1.4 1.5 2.25
Cpi Transportfordon 114.80 109 113 114 119 125
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.00 5 5 4.75 4.75 4.75
Värde Ränta 1.56 1.56 1.56 1.31 1.31 1.31
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -3951.80 -329 -357 -117 -91.1 163
Bytesbalans Till Bnp 12.00 7 7 7 7 9
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 22.30 14 14 14 14 10
Statliga Budgetutskottet -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
Statliga Utgifter 19349.00 20258 20220 20181 20065 20988
Regeringen Budgetutskottet Värde -2984.23 -1693 -1817 -1842 -2182 -2987
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 58.00 79 79 72 72 74
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 11278.70 11182 11213 11521 11696 12234
Bankernas Utlåningsränta 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.