Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Lagren Marknaden 6585.55 6549 6513 6478 6442 6371
Valuta 10.74 10.78 10.85 10.91 10.98 11.11

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 3.70 2 1.3 2.2 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 6.5 7.3 7.5 6.3 5.5
Arbetslöshet 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
Inflation - Betygsätt 5.60 6.2 6.5 5.7 5.3 3.2
Ränta 3.75 3.25 2.75 2.75 2.75 2.5
Handelsbalans 13.90 163 1200 255 255 255
Kurantkonto -3792.59 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Statsskulden Till Bnp 17.70 25 25 25 25 17
Statliga Budgetutskottet -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 3.70 2 1.3 2.2 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 6.5 7.3 7.5 6.3 5.5
BNP 18.34 18.5 18.5 18.5 18.5 21
Bnp Fasta Priser 24264.40 20082 25101 26084 25793 27519
Fasta Bruttoinvesteringar 30535.10 35430 35696 32825 32459 34631
Bnp Per Capita 8093.00 7200 7200 7200 7200 7500
Bnp Per Capita Ppp 17766.50 17250 17250 17250 17250 17500
Bnp Från Jordbruk 390.40 418 425 420 415 443
Bnp Från Entreprenad 1824.90 1279 1866 1962 1940 2070
Bnp Från Tillverkning 1494.90 1071 1535 1607 1589 1695
Bnp Från Mining 1887.20 1019 2170 2029 2006 2140
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3303.10 3462 3556 3551 3511 3746
Bnp Från Tjänster 5090.40 3541 4937 5472 5411 5773
Bnp Från Transport 1514.40 1380 1579 1628 1610 1718
Bnp Från Verktyg 260.80 281 364 280 277 296

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
Befolkning 2.37 2.4 2.4 2.37 2.37 2.41
Egenföretagare 477716.00 446500 446500 446000 446000 446000
Löner 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 5.60 6.2 6.5 5.7 5.3 3.2
Konsumentprisindex Kpi 109.60 109 110 110 112 114
Kärna Konsumentprisindexet 110.10 109 109 110 111 114
Kärna Inflation Rate 6.10 4 3.8 3.6 3.3 3.5
Mat Inflation 6.80 8 6 4 3.7 3.4
Cpi Transportfordon 108.80 99.72 103 104 108 108
Inflation (Månad) 3.30 4 2.3 1.8 0.7 0.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.75 3.25 2.75 2.75 2.75 2.5
Banks Balansräkning 104533.80 104200 104200 104000 104000 106000
Värde Ränta 1.36 0.86 0.36 0.36 0.36 0.36
Centralbanken Balansräkning 54501.19 79250 79250 79500 79500 79700
Utlåningsräntan 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 13.90 163 1200 255 255 255
Kurantkonto -3792.59 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Import 113.30 5600 5600 5800 5800 5800
Export 517.00 6800 6800 6900 6900 6900
Utländska Direktinvesteringar 291.50 850 850 1000 1000 1000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 17.70 25 25 25 25 17
Statliga Budgetutskottet -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Statliga Utgifter 21317.80 21770 21934 22917 22661 24177
Statsskuld 29228.70 26700 26700 27300 27300 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -5556.40 -2987 -2987 -3597 -3597 -3597

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Gruv Produktion -27.10 7 7 5.6 5.6 5.6
Industriproduktion -15.90 2.3 2.3 1.7 1.7 1.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 12613.50 10989 12653 13560 13408 14305
Konsumentkrediter 43069.15 43223 44358 46080 45706 48615
Bankernas Utlåningsränta 5.25 4.75 4.25 4.25 4.25 4.25


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.