Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 6702.05 6672 6640 6608 6576 6513

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 5.00 1.3 2.2 2.2 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 7.3 6.5 6.3 4 4.5
Arbetslöshet 23.30 18.6 18.6 18.3 18.3 18.3
Inflation - Betygsätt 8.20 6.5 5.7 5.3 4 4
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
Handelsbalans -2615.10 1200 1100 1100 1100 1100
Kurantkonto -3792.59 -2500 -2000 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp -11.20 -5 -5 -3.7 -3.7 -3.7
Statsskulden Till Bnp 18.20 24 24 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.60 -11.6 -11.6 -11.6 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 5.00 1.3 2.2 2.2 2.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 7.3 6.5 6.3 4 4.5
BNP 15.78 17 17 18.5 18.5 18.5
Bnp Fasta Priser 24264.40 21967 28035 25842 25793 27004
Fasta Bruttoinvesteringar 30535.10 38756 32382 32520 32459 33983
Bnp Per Capita 7306.50 7200 7200 7200 7200 7500
Bnp Per Capita Ppp 16040.01 17250 17250 17250 17250 17500
Bnp Från Jordbruk 390.40 457 435 416 415 434
Bnp Från Entreprenad 1824.90 1399 2066 1944 1940 2031
Bnp Från Tillverkning 1494.90 1171 1686 1592 1589 1664
Bnp Från Mining 1887.20 1114 3054 2010 2006 2100
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3303.10 3787 3500 3518 3511 3676
Bnp Från Tjänster 5090.40 3874 6128 5421 5411 5665
Bnp Från Transport 1514.40 1509 1754 1613 1610 1685
Bnp Från Verktyg 260.80 308 300 278 277 290

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 23.30 18.6 18.6 18.3 18.3 18.3
Befolkning 2.37 2.4 2.37 2.37 2.37 2.41
Egenföretagare 477716.00 446500 446000 446000 446000 446000
Löner 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 8.20 6.5 5.7 5.3 4 4
Konsumentprisindex Kpi 110.80 110 110 112 115 115
Kärna Konsumentprisindexet 111.60 109 110 111 116 114
Kärna Inflation Rate 6.80 3.8 3.6 3.3 3.5 3.5
Mat Inflation 6.80 6 4 3.7 3.4 3.4
Inflation (Månad) 0.40 2.3 1.8 0.7 0.5 0.6
Cpi Transportfordon 110.20 103 104 108 115 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
Banks Balansräkning 107882.60 104200 104000 104000 104000 106000
Värde Ränta 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
Utlåningsräntan 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Centralbanken Balansräkning 54291.93 79250 79500 79500 79500 79700

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -2615.10 1200 1100 1100 1100 1100
Kurantkonto -3792.59 -2500 -2000 -2000 -2000 -2000
Bytesbalans Till Bnp -11.20 -5 -5 -3.7 -3.7 -3.7
Import 7424.90 5600 5800 5800 5800 5800
Export 4809.80 6800 6900 6900 6900 6900
Utländska Direktinvesteringar 291.50 850 1000 1000 1000 1000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 18.20 24 24 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.60 -11.6 -11.6 -11.6 -3 -3
Statliga Utgifter 21317.80 23814 21828 22703 22661 23725
Statsskuld 29228.70 26700 27300 27300 27300 27300
Regeringen Budgetutskottet Värde -5556.40 -2987 -3597 -3597 -3597 -3597

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Gruv Produktion -27.10 7 5.6 5.6 5.6 5.6
Industriproduktion -15.90 2.3 1.7 1.7 1.7 1.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 12613.50 12021 12693 13433 13408 14038
Konsumentkrediter 43558.43 47281 39442 45652 46060 47706
Bankernas Utlåningsränta 5.25 5.25 6.75 5.25 5.25 4.75


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.