Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Lagren Marknaden 7652.62 7692 7656 7621 7586 7516
Valuta 10.63 10.95 11.02 11.1 11.18 11.33
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 3.00 1.3 1.6 1.4 0.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.3 4.1 4.2 4.1 4
Inflation - Betygsätt 2.60 3 3.3 3.7 3.4 3.8
Ränta 5.00 5 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalans 698.10 -357 -117 -91.1 -91.1 163
Bytesbalans Till Bnp 12.00 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
Statsskulden Till Bnp 22.30 20 20 20 19 19
Statliga Budgetutskottet -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 3.00 1.3 1.6 1.4 0.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.3 4.1 4.2 4.1 4
BNP 17.41 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7
Bnp Fasta Priser 24850.90 24581 24670 25895 25870 26930
Fasta Bruttoinvesteringar 30833.10 29322 29293 32128 32097 33413
Bnp Per Capita 7523.22 7880 7880 7880 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 15807.37 16200 16200 16200 16500 16500
Bnp Från Jordbruk 385.50 393 400 402 401 418
Bnp Från Entreprenad 1831.00 1860 1860 1908 1906 1984
Bnp Från Tillverkning 1494.30 1476 1531 1557 1556 1619
Bnp Från Mining 2706.80 2687 2490 2820 2818 2933
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3102.70 3111 3168 3233 3230 3362
Bnp Från Tjänster 5431.80 5372 5190 5660 5655 5886
Bnp Från Transport 1554.40 1515 1569 1620 1618 1684
Bnp Från Verktyg 266.00 276 322 277 277 288
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Löner 6347.00 6525 6578 6400 6400 6500
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 3 3.3 3.7 3.4 3.8
Konsumentprisindex Kpi 101.30 102 102 104 104 108
Kärna Konsumentprisindexet 101.40 101 101 101 102 103
Kärna Inflation Rate 1.60 1.4 1.3 1.3 1.3 1.7
Mat Inflation 1.00 -0.4 -1 -0.2 0.4 0.4
Cpi Transportfordon 100.80 97.85 98.14 104 104 108
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 5.00 5 4.75 4.75 4.75 4.75
Värde Ränta 1.58 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 698.10 -357 -117 -91.1 -91.1 163
Bytesbalans Till Bnp 12.00 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 22.30 20 20 20 19 19
Statliga Budgetutskottet -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5
Statliga Utgifter 19729.30 19765 19746 20558 20538 21380
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 58.00 79 72 72 72 74
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 11251.20 11202 11510 11724 11712 12193
Bankernas Utlåningsränta 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75


Botswana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.