Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.81 0.5 7 4.9 3.6 3.6
Arbetslöshet 2.00 5 5 5 5 3.5
Inflation - Betygsätt 5.24 4.1 3 2.3 2.4 2.8
Ränta 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalans -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
Kurantkonto 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
Bytesbalans Till Bnp 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
Statsskulden Till Bnp 27.88 31 31 31 31 32
Statliga Budgetutskottet -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.81 0.5 7 4.9 3.6 3.6
BNP 85.30 84.5 84.5 84.5 84.5 87
Bnp Fasta Priser 124197.60 69995 126164 129298 72374 72374
Fasta Bruttoinvesteringar 67823.30 41633 69320 72645 43048 43048
Bnp Per Capita 3413.27 3400 3400 3400 3400 3490
Bnp Per Capita Ppp 8637.56 8380 8380 8380 8380 8600
Bnp Från Jordbruk 12109.60 8801 11808 13863 9100 9100
Bnp Från Entreprenad 5382.37 2007 5783 4704 2075 2075
Bnp Från Tillverkning 18019.14 12335 17734 18423 12754 12754
Bnp Från Mining 1068.76 228 1004 998 236 236
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5121.81 3261 4934 5185 3372 3372
Bnp Från Transport 2858.98 7050 3429 3294 7289 7289
Bnp Från Verktyg 3569.88 2230 3727 3744 2306 2306

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.00 5 5 5 5 3.5
Befolkning 17.69 18.07 18.07 18.07 18.45 18.83
Arbetskraftsdeltagande 59.10 59.3 59.5 59.7 60 60.3

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 5.24 4.1 3 2.3 2.4 2.8
Konsumentprisindex Kpi 148.87 149 147 149 155 152
Inflationsförväntningar 3.81 3.8 4 4 4.3 4.5
Inflation (Månad) -0.01 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Mat Inflation 8.68 5.5 5 4.8 4.5 3.7
Kärna Inflation Rate 2.30 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
KPI bostadshjälpmedel 115.63 120 119 115 128 123

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Värde Ränta 5.00 5 4.75 4.75 4.75 4.75

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
Kurantkonto 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
Bytesbalans Till Bnp 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
Import 1494.40 1800 18200 18200 1990 1980
Export 896.90 1080 1080 1080 940 910
Utländska Direktinvesteringar 236.30 187 187 187 335 325
Turister 0.00 50000 85000 123000 187000 350000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 27.88 31 31 31 31 32
Statliga Budgetutskottet -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 1457.60 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Statliga Utgifter 55259.20 29206 50762 53197 30199 30199

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledande Ekonomiska Index -0.30 0.5 0.8 1 3.3 3.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 450778.20 247565 436195 457118 255982 255982
Bensinpriser 0.83 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6


Guatemala - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.