Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 7.67 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.2 3.4 3.3 3.1 3.5
Arbetslöshet 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
Inflation - Betygsätt 4.80 4.6 4.3 4.1 3.9 3.8
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
Handelsbalans -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
Kurantkonto 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 24.26 24 24 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.2 3.4 3.3 3.1 3.5
BNP 78.46 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
Bnp Fasta Priser 64194.70 67693 67693 67759 72746 69995
Fasta Bruttoinvesteringar 39015.10 38388 40264 40303 40303 41633
Bnp Per Capita 3160.01 3260 3260 3340 3340 3340
Bnp Per Capita Ppp 7508.86 7685 7571 7700 7700 7700
Bnp Från Jordbruk 8318.20 8512 8512 8520 11154 8801
Bnp Från Entreprenad 1477.10 1941 1941 1943 2447 2007
Bnp Från Tillverkning 11966.40 11929 11929 11941 12174 12335
Bnp Från Mining 232.50 220 220 221 255 228
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3061.10 3154 3154 3157 3391 3261
Bnp Från Transport 6887.70 6818 6818 6824 7476 7050
Bnp Från Verktyg 1872.40 2157 2157 2159 1990 2230
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
Löner Högutbildad 8230.00 7937 8400 8400 8400 8500
Löner Lågutbildade 3180.00 3312 3390 3390 3390 3420
Levnadslön Familj 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.80 4.6 4.3 4.1 3.9 3.8
Konsumentprisindex Kpi 141.40 143 143 145 145 149
Inflationsförväntningar 4.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
Inflation (Månad) 0.83 -0.2 0.8 0.8 0.5 0.6
Mat Inflation 10.15 8.3 7.7 7.7 7.5 7.6
KPI bostadshjälpmedel 113.59 117 118 117 117 122
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
Värde Ränta 5.17 5.4 5.4 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
Kurantkonto 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
Export 962.70 880 765 765 765 770
Import 1775.20 1580 1940 1940 1940 1970
Utländska Direktinvesteringar 340.00 251 280 280 280 285
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 24.26 24 24 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Statliga Utgifter 27370.10 27128 28246 28273 28273 29206
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ledande Ekonomiska Index 3.30 3.1 3.4 3.4 3.4 3.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 232000.30 230234 239424 239656 239656 247565
Bensinpriser 0.88 0.86 0.83 0.81 0.79 0.79


Guatemala - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.