Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.75 3.2 2.6 3.8 3.8 3.4
Arbetslöshet 2.00 4 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 4.62 3.4 3.1 3 2.8 3.2
Ränta 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2
Handelsbalans -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Kurantkonto -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
Bytesbalans Till Bnp 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
Statsskulden Till Bnp 31.26 29 29 29 29 27.5
Statliga Budgetutskottet -4.90 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.75 3.2 2.6 3.8 3.8 3.4
BNP 77.60 84.5 84.5 87 87 87
Bnp Fasta Priser 141128.70 138060 138836 146492 146492 151472
Fasta Bruttoinvesteringar 83787.60 70536 68908 69994 69587 86972
Bnp Per Capita 3263.67 3300 3300 3300 3300 3365
Bnp Per Capita Ppp 8393.28 8550 8550 8550 8550 8590
Bnp Från Jordbruk 12563.69 13182 12750 13041 13041 13485
Bnp Från Entreprenad 6397.05 6028 6170 6640 6640 6866
Bnp Från Tillverkning 19647.08 19972 19748 20394 20394 21087
Bnp Från Mining 1088.68 1146 1186 1130 1130 1168
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5317.87 5351 5383 5520 5520 5708
Bnp Från Transport 3555.79 3286 3386 3691 3691 3816
Bnp Från Verktyg 4111.23 3693 3919 4267 4267 4413

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 2.00 4 4 4 4 4
Befolkning 17.92 18.45 18.45 18.83 18.83 18.83
Arbetskraftsdeltagande 59.10 60 60 60.3 60.3 60.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.62 3.4 3.1 3 2.8 3.2
Konsumentprisindex Kpi 156.93 156 156 158 160 163
Inflationsförväntningar 4.22 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5
Inflation (Månad) 1.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Mat Inflation 4.92 3 3 3.7 3.7 3.7
Kärna Inflation Rate 3.29 3.1 3 3.1 3.1 3.2
KPI bostadshjälpmedel 122.17 122 123 124 127 128

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2
Värde Ränta 4.63 4.88 5.13 5.13 5.13 5.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Kurantkonto -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
Bytesbalans Till Bnp 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
Export 1131.40 940 940 910 910 910
Import 2154.00 1990 1990 1980 1980 1980
Utländska Direktinvesteringar 305.60 335 335 325 325 325
Turister 0.00 187000 187000 350000 350000 350000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 31.26 29 29 29 29 27.5
Statliga Budgetutskottet -4.90 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 628.40 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Statliga Utgifter 56309.50 57470 56143 57027 56696 58449
Militära Utgifter 337.00 280 280 280 280 290

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ledande Ekonomiska Index 4.00 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 490266.40 468809 457991 465203 462498 508897
Bensinpriser 1.22 1.26 1.31 1.35 1.4 1.4


Guatemala - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.