Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.49 3 3.2 3.4 3.3 3.5
Arbetslöshet 2.80 3.8 4 4.2 4.2 3.7
Inflation - Betygsätt 4.75 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5
Handelsbalans -652.10 -890 -700 -1175 -1175 -1200
Kurantkonto 122.20 310 -100 -260 -260 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.80 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 24.26 24 24 24 23 23
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.49 3 3.2 3.4 3.3 3.5
BNP 75.62 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
Bnp Fasta Priser 70421.80 66357 67693 72816 72746 75365
Fasta Bruttoinvesteringar 39015.10 38314 38388 40342 40303 41754
Bnp Per Capita 3124.21 3260 3260 3260 3340 3340
Bnp Per Capita Ppp 7423.81 7685 7571 7571 7687 7687
Bnp Från Jordbruk 10797.20 8289 8512 11164 11154 11555
Bnp Från Entreprenad 2368.90 1684 1941 2449 2447 2535
Bnp Från Tillverkning 11785.30 11485 11929 12186 12174 12613
Bnp Från Mining 246.50 219 220 255 255 264
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3282.30 3039 3154 3394 3391 3513
Bnp Från Transport 7236.70 7591 6818 7483 7476 7745
Bnp Från Verktyg 1926.70 2122 2157 1992 1990 2062
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.80 3.8 4 4.2 4.2 3.7
Löner Högutbildad 8230.00 7937 7937 8400 8400 8500
Löner Lågutbildade 3180.00 3312 3316 3390 3390 3420
Levnadslön Familj 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 4.75 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8
Konsumentprisindex Kpi 140.32 141 143 143 145 148
Inflationsförväntningar 4.93 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6
Inflation (Månad) 0.60 0.6 -0.2 0.8 0.8 0.6
Mat Inflation 10.75 7.1 8.3 7.7 7.7 7.6
KPI bostadshjälpmedel 113.83 117 117 118 117 122
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5
Värde Ränta 5.40 5.4 5.4 5.4 5.15 5.15
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -652.10 -890 -700 -1175 -1175 -1200
Kurantkonto 122.20 310 -100 -260 -260 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.80 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5
Export 931.00 860 880 765 765 770
Import 1583.10 1750 1580 1940 1940 1970
Utländska Direktinvesteringar 227.50 251 260 280 280 285
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 24.26 24 24 24 23 23
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Statliga Utgifter 27370.10 27076 27128 28301 28273 29291
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Personliga Skattesats 7.00 7 7 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ledande Ekonomiska Index 2.80 3.2 3.1 3.4 3.4 3.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 232000.30 229788 230234 239888 239656 248284
Bensinpriser 0.87 0.75 0.74 0.72 0.7 0.7


Guatemala - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.