Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 35.02 34.93 35.15 35.38 35.61 36.08

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 3 3 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
Inflation - Betygsätt 19.80 17 16 15 14 14
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -3023.80 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
Kurantkonto -1644.80 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
Statsskulden Till Bnp 57.00 80 80 84 84 84
Statliga Budgetutskottet -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 3 3 3.5 3.5 3.5
BNP 96.11 90 90 97 97 97
Bnp Per Capita 570.30 640 640 675 675 675
Bnp Per Capita Ppp 1794.29 1848 2022 2022 1848 1941
Bnp Fasta Priser 1874.70 1931 1931 1940 1940 1999
Bnp Från Jordbruk 624.00 643 643 646 646 665
Bnp Från Tillverkning 526.20 542 542 545 545 561
Bnp Från Tjänster 745.70 768 768 772 772 795

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 19.10 21.8 21.8 21.6 21.6 21.6
Befolkning 112.00 115 115 118 118 118

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 19.80 17 16 15 14 14
Mat Inflation 25.90 20 24 17 20 22
Konsumentprisindex Kpi 170.40 177 179 189 194 204
Inflation (Månad) 1.62 1.6 1.8 2 2.5 3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -3023.80 -3000 -3010 -3010 -3010 -3200
Kurantkonto -1644.80 -1300 -1350 -1350 -1350 -1620
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6
Import 3746.40 3640 3750 3750 3750 4000
Export 723.00 640 740 740 740 800
Utländska Direktinvesteringar 700.20 700 1250 1250 1250 900

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 57.00 80 80 84 84 84
Statliga Budgetutskottet -2.50 -5 -5 -4.7 -4.7 -4.7

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Etiopien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.