Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 32.23 33.04 33.26 33.47 33.69 34.13

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 4 4 4 6.5 6.5
Arbetslöshet 19.10 20 20 20 20.5 20.5
Inflation - Betygsätt 22.60 19 16 16 15 18
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -2661.80 -2950 -3000 -3010 -3010 -3200
Kurantkonto -1378.70 -980 -1300 -1350 -1350 -1620
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6
Statsskulden Till Bnp 60.00 80 80 80 84 84
Statliga Budgetutskottet -3.70 -4.6 -4.6 -4.6 -4 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 4 4 4 6.5 6.5
BNP 94.00 99.37 105 105 110 110
Bnp Per Capita 570.30 640 640 640 675 675
Bnp Per Capita Ppp 1794.29 1848 1848 2022 1848 1941
Bnp Fasta Priser 1874.70 1950 1950 1950 1997 2076
Bnp Från Jordbruk 624.00 649 649 649 665 691
Bnp Från Tillverkning 526.20 547 547 547 560 583
Bnp Från Tjänster 745.70 776 776 776 794 826

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 19.10 20 20 20 20.5 20.5
Befolkning 112.00 115 115 115 118 118

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 22.60 19 16 16 15 18
Mat Inflation 22.70 25 20 24 17 23
Konsumentprisindex Kpi 159.70 172 177 179 184 211
Inflation (Månad) 2.93 4 3.8 3.8 3.4 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -2661.80 -2950 -3000 -3010 -3010 -3200
Kurantkonto -1378.70 -980 -1300 -1350 -1350 -1620
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6 -4.6
Import 3428.60 3780 3640 3750 3750 4000
Export 766.70 830 640 740 740 800
Utländska Direktinvesteringar 565.40 685 700 1250 1250 900

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 60.00 80 80 80 84 84
Statliga Budgetutskottet -3.70 -4.6 -4.6 -4.6 -4 -4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Etiopien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.