Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 38.03 38.22 38.47 38.72 38.97 39.48

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 2.5 4 4 4 4
Arbetslöshet 19.10 23 21.6 21.6 21.6 21.6
Inflation - Betygsätt 19.30 18 15 12 10.4 10
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -1745.80 -2700 -2920 -2880 -3100 -2950
Kurantkonto -211.00 -1800 -1800 -1410 -1360 -1450
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Statsskulden Till Bnp 57.00 80 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 2.5 4 4 4 4
BNP 96.11 90 97 97 97 97
Bnp Per Capita 602.20 500 580 580 580 580
Bnp Per Capita Ppp 2219.70 1900 2100 2100 2100 2100
Bnp Fasta Priser 1874.70 2015 1922 1950 1950 2184
Bnp Från Jordbruk 624.00 704 640 649 649 763
Bnp Från Tillverkning 526.20 544 539 547 547 590
Bnp Från Tjänster 745.70 790 764 776 776 856

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 19.10 23 21.6 21.6 21.6 21.6
Befolkning 112.00 115 118 118 118 118

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 19.30 18 15 12 10.4 10
Mat Inflation 22.00 23 20 20.7 21 22
Konsumentprisindex Kpi 182.60 182 189 197 199 200
Inflation (Månad) 1.25 1.8 2 2.5 1.7 2.2

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -1745.80 -2700 -2920 -2880 -3100 -2950
Kurantkonto -211.00 -1800 -1800 -1410 -1360 -1450
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Import 2688.70 3400 3600 3600 3850 3700
Export 942.90 700 680 720 750 750
Utländska Direktinvesteringar 495.50 520 750 800 900 1100

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 57.00 80 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Militära Utgifter 503.00 490 502 502 502 502

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Etiopien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.