Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 47.88 47.9 47.98 48.06 48.14 48.3

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 2 5 5 5 5
Arbetslöshet 19.10 21.6 21.3 21.3 21.3 21.3
Inflation - Betygsätt 34.20 35 25 18 14 12
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -2735.10 -2900 -2730 -2850 -2750 -2800
Kurantkonto -926.70 -650 -800 -585 -700 -720
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 59.00 62 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.00 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 2 5 5 5 5
BNP 107.65 110 112 112 112 112
Bnp Per Capita 826.95 580 580 580 580 650
Bnp Per Capita Ppp 2296.83 2100 2100 2100 2100 2250
Bnp Fasta Priser 1990.00 2184 2030 2090 2090 2131
Bnp Från Jordbruk 650.30 763 663 683 683 696
Bnp Från Tillverkning 576.90 590 588 606 606 618
Bnp Från Tjänster 786.80 856 803 826 826 843

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 19.10 21.6 21.3 21.3 21.3 21.3
Befolkning 115.00 118 118 118 118 120

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 34.20 35 25 18 14 12
Mat Inflation 40.60 35 28 25 20 20
Konsumentprisindex Kpi 243.50 168 248 258 278 275
Inflation (Månad) -0.10 3.5 2.4 0.9 1.3 1.3

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2735.10 -2900 -2730 -2850 -2750 -2800
Kurantkonto -926.70 -650 -800 -585 -700 -720
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4 -4 -4 -4
Import 3911.90 3700 3450 3600 3580 3600
Export 1176.90 680 720 750 830 800
Utländska Direktinvesteringar 1906.70 600 580 620 700 700

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 59.00 62 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.00 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Militära Utgifter 460.00 502 502 502 502 475

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Etiopien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.