Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 44.46 44.4 44.49 44.58 44.68 44.86

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 8.7 8.7 10 10 10
Arbetslöshet 19.10 21.6 21.6 21.3 21.3 21.3
Inflation - Betygsätt 26.40 19 20 18 16 12
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -2599.40 -2470 -2900 -3020 -3280 -3200
Kurantkonto -592.60 -800 -650 -1300 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 59.00 62 62 61.4 61.4 61.4
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.7 -2.7 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 8.7 8.7 10 10 10
BNP 107.65 110 110 112 112 112
Bnp Per Capita 623.10 580 580 580 580 650
Bnp Per Capita Ppp 2296.83 2100 2100 2100 2100 2250
Bnp Fasta Priser 1990.00 2163 2184 2163 2189 2379
Bnp Från Jordbruk 650.30 707 763 707 715 778
Bnp Från Tillverkning 576.90 627 590 627 635 690
Bnp Från Tjänster 786.80 855 856 855 865 941

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 19.10 21.6 21.6 21.3 21.3 21.3
Befolkning 115.00 118 118 118 118 120

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 26.40 19 20 18 16 12
Mat Inflation 23.70 22.6 23 21.6 20 20
Konsumentprisindex Kpi 226.20 215 218 234 253 244
Inflation (Månad) 3.60 1.6 2 1.3 0.9 1.2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -2599.40 -2470 -2900 -3020 -3280 -3200
Kurantkonto -592.60 -800 -650 -1300 -1000 -1200
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Import 3321.70 3650 3700 4000 3750 4000
Export 722.30 750 680 720 800 800
Utländska Direktinvesteringar 706.50 710 800 580 1000 1100

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 59.00 62 62 61.4 61.4 61.4
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.7 -2.7 -3.1 -3.1 -3.1
Militära Utgifter 460.00 502 502 502 502 475

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Etiopien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.