Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 295.25 305 307 309 311 315
Lagren Marknaden 45760.15 43255 42809 42367 41930 41071
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.93 2 2.08 2.16 2.24 2.41
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.2 3.1 2.7 2.5 2.6
Arbetslöshet 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflation - Betygsätt 3.40 4.1 3.4 3 3 3.1
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.5 0 0.1 0.2
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Handelsbalans 170000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Kurantkonto -121.50 -290 590 440 -195 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Förtroendekommissionen 7.00 10 8 11 10 12
Konsument - Confidence -9.20 -8 -10 -7 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.2 3.1 2.7 2.5 2.6
BNP 155.70 170 175 175 175 175
Bnp Fasta Priser 7484050.00 7687651 6736262 7342990 7328691 7887530
Fasta Bruttoinvesteringar 2193604.00 1964429 2058556 2104960 2100861 2015505
Bnp Per Capita 16503.50 17250 18200 18200 18200 18200
Bnp Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 30000 30000
Bnp Från Jordbruk 219496.00 222652 210115 215152 214733 228441
Bnp Från Entreprenad 354333.00 326271 376696 370565 369844 334754
Bnp Från Tillverkning 1357232.00 1409509 1416993 1426426 1423648 1446156
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1021664.00 1021303 1010819 1008431 1006467 1047857
Bnp Från Tjänster 4185605.00 4119051 4118430 4144644 4136573 4226146
Bnp Från Transport 329494.00 333249 330421 333927 333277 341914
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Löner 360709.00 390576 397267 393983 385792 418698
Löne Tillväxt 11.80 8.5 8.2 8 7.5 7.2
Minimilöner 464.20 464 500 500 500 500
Befolkning 9.78 9.8 9.75 9.75 9.75 9.75
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Pensionsåldern Män 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Levnadslön Familj 221500.00 240328 239663 239220 238113 257631
Löner Högutbildad 281600.00 305536 304691 304128 302720 327535
Löner Lågutbildade 140400.00 152334 151913 151632 150930 163302
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.40 4.1 3.4 3 3 3.1
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.5 0 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 1327.70 1333 1344 1356 1358 1374
Kärna Konsumentprisindexet 449.90 450 455 459 461 465
Kärna Inflation Rate 4.00 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4
Producentpriserna Förändras 1.50 1.5 1.8 2 2.5 2.9
Mat Inflation 5.20 5.2 4.9 4.7 4.5 4.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Interbankränta 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Värde Ränta -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Privat skuld och BNP 133.37 129 125 125 125 125
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 170000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Kurantkonto -121.50 -290 590 440 -195 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 3179000.00 2430000 2740000 2860000 2900000 2550000
Export 3349000.00 2550000 3020000 3260000 3350000 2640000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statliga Utgifter 758254.00 774027 683600 730356 728934 794151
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.50 46.4 45.7 45.7 45.7 45.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.50 42 42 39.5 39.5 42
Social Security Rate För Företag 21.00 23.5 23.5 21 21 23.5
Social Trygghet För Anställda 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 7.00 10 8 11 10 12
Industriproduktion 6.10 3.5 4.5 4.8 4.4 4.2
Tillverkning - Pmi 53.00 53.4 54 54.5 54.2 55
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -9.20 -8 -10 -7 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.20 6.1 3.8 3.6 3.5 3.4
Konsument - Spendera 4193354.00 4544273 4251867 4414324 4405728 4662425
Bankernas Utlåningsränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bensinpriser 1.30 1.19 1.16 1.12 1.09 1.03
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 20.50 6.4 5.1 4.8 4.5 4


Ungern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.