Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 297.41 309 311 313 315 319
Lagren Marknaden 40587.17 40120 39690 39265 38847 38019
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.13 2.11 2.19 2.26 2.34 2.51
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
Arbetslöshet 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflation - Betygsätt 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
Inflation (Månad) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Handelsbalans 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Kurantkonto -121.50 -290 590 440 -195 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Förtroendekommissionen 0.90 10 8 11 10 12
Konsument - Confidence -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
BNP 155.70 170 175 175 175 175
Bnp Fasta Priser 7149942.00 7658140 7643384 6736262 7378740 7903200
Fasta Bruttoinvesteringar 2049620.00 1948917 1945161 2058556 2115208 2011282
Bnp Per Capita 16503.50 17250 18200 18200 18200 18200
Bnp Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 30000 30000
Bnp Från Jordbruk 209496.00 222955 222526 210115 216200 230090
Bnp Från Entreprenad 360823.00 318555 317941 376696 372369 328749
Bnp Från Tillverkning 1388925.00 1393390 1390706 1416993 1433371 1437979
Bnp Från Offentlig Förvaltning 981919.00 1016888 1014929 1010819 1013340 1049429
Bnp Från Tjänster 4035681.00 4101375 4093472 4118430 4164823 4232619
Bnp Från Transport 325148.00 331503 330864 330421 335553 342111
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Löner 362595.00 390576 371633 397267 393983 418698
Löne Tillväxt 10.70 8.5 8.2 8 7.5 7.2
Minimilöner 464.20 464 500 500 500 500
Befolkning 9.78 9.8 9.75 9.75 9.75 9.75
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Pensionsåldern Män 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Levnadslön Familj 221500.00 240328 239663 239663 239220 257631
Löner Högutbildad 281600.00 305536 304691 304691 304128 327535
Löner Lågutbildade 140400.00 152334 151913 151913 151632 163302
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
Inflation (Månad) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 1318.10 1321 1340 1344 1356 1362
Kärna Konsumentprisindexet 447.20 450 455 459 461 465
Kärna Inflation Rate 3.90 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4
Producentpriserna Förändras 0.90 1.5 1.8 2 2.5 2.9
Mat Inflation 4.80 5.2 4.9 4.7 4.5 4.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Interbankränta 0.21 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
Värde Ränta -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Privat skuld och BNP 133.37 129 125 125 125 125
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Kurantkonto -121.50 -290 590 440 -195 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 2647000.00 2430000 2740000 2860000 2900000 2550000
Export 2660000.00 2550000 3020000 3260000 3350000 2640000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statliga Utgifter 711155.00 771055 769570 683600 733912 795729
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.50 46.4 45.7 45.7 45.7 45.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.50 42 42 39.5 39.5 42
Social Security Rate För Företag 21.00 23.5 23.5 21 21 23.5
Social Trygghet För Anställda 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 0.90 10 8 11 10 12
Industriproduktion 0.30 3.5 4.5 4.8 4.4 4.2
Tillverkning - Pmi 51.80 53.4 54 54.5 54.2 55
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.80 6.1 3.8 3.6 3.5 3.4
Konsument - Spendera 4298271.00 4526829 4518107 4251867 4435816 4671688
Bankernas Utlåningsränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Bensinpriser 1.30 1.18 1.15 1.13 1.09 1.15
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 5.90 6.4 5.1 4.8 4.5 4


Ungern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.