Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 284.34 293 295 297 299 304
Lagren Marknaden 40064.92 40376 39857 39342 38834 37840
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.73 3.11 3.19 3.27 3.36 3.53
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
Arbetslöshet 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Inflation - Betygsätt 3.90 3.6 3.2 3.2 3.1 3.1
Inflation (Månad) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Handelsbalans 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
Kurantkonto 328.90 -320 -290 -290 590 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Förtroendekommissionen 9.40 11 9 10 8 12
Konsument - Confidence -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
BNP 139.14 170 170 170 175 175
Bnp Fasta Priser 6533717.00 6904399 7143696 7569606 7547473 7811834
Fasta Bruttoinvesteringar 2006519.00 1764202 1846785 1926386 1920753 1988030
Bnp Per Capita 15647.85 16220 16220 16220 16790 16790
Bnp Per Capita Ppp 26777.56 27871 27871 27871 28225 28225
Bnp Från Jordbruk 202738.00 214647 214756 220378 219733 227430
Bnp Från Entreprenad 368885.00 284145 306384 314872 313952 324948
Bnp Från Tillverkning 1376904.00 1354057 1330180 1377282 1373255 1421355
Bnp Från Offentlig Förvaltning 979436.00 992217 990049 1005132 1002193 1037296
Bnp Från Tjänster 3994165.00 3923239 3957364 4053960 4042106 4183687
Bnp Från Transport 320144.00 314620 318610 327671 326712 338156
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Löner 367160.00 360886 350831 390576 371633 418698
Löne Tillväxt 10.20 9.5 8.7 8.5 8.2 7.2
Minimilöner 464.20 464 464 464 500 500
Befolkning 9.78 9.76 9.76 9.76 9.74 9.74
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64.5 64.5
Pensionsåldern Män 64.00 64 64 64 64.5 64.5
Levnadslön Familj 221500.00 232468 230770 240328 239663 257631
Löner Högutbildad 281600.00 269808 267837 305536 304691 327535
Löner Lågutbildade 140400.00 132166 131201 152334 151913 163302
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.90 3.6 3.2 3.2 3.1 3.1
Inflation (Månad) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
Konsumentprisindex Kpi 1319.90 1320 1323 1321 1340 1362
Kärna Konsumentprisindexet 442.60 445 447 450 455 465
Kärna Inflation Rate 4.00 4.2 3.8 3.6 3.6 3.4
Producentpriserna Förändras 4.10 3.5 3.2 3.6 3.4 2.9
Mat Inflation 5.10 4.9 4.5 4.2 4.2 4.1
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Interbankränta 0.24 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Värde Ränta -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Privat skuld och BNP 133.37 129 129 129 125 125
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
Kurantkonto 328.90 -320 -290 -290 590 -180
Bytesbalans Till Bnp 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Import 2754000.00 2790000 2820000 2430000 2740000 2550000
Export 2834000.00 3140000 2890000 2550000 3020000 2640000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Statliga Utgifter 663046.00 708591 687418 762142 759913 786530
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.50 46.4 46.4 46.4 45.7 45.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
Social Security Rate För Företag 21.00 21 21 21 21 21
Social Trygghet För Anställda 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 9.40 11 9 10 8 12
Industriproduktion 6.30 6.5 6.3 8.3 4.5 4.2
Tillverkning - Pmi 57.88 57.1 55.2 53.4 54 55
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.10 6.2 6 6.1 3.8 3.4
Konsument - Spendera 4124022.00 4176591 4089708 4474496 4461412 4617680
Bankernas Utlåningsränta 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Bensinpriser 1.42 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 40.10 17 9.5 6.4 5.1 4


Ungern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.