Marknader Senaste Referens
Valuta 1.3 2019-02
Lagren Marknaden 7163 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.21 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2018-12
Arbetslöshet 4 2018-12
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-01
Inflation (Månad) -0.8 2019-01
Ränta 0.75 2019-02
Handelsbalans -3229 2018-12
Kurantkonto -26522 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -4.1 2017-12
Statsskulden Till Bnp 85.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.3 2017-12
Förtroendekommissionen -23 2019-03
Tillverkning - Pmi 52.8 2019-01
Tjänster Pmi 50.1 2019-01
Konsument - Confidence -14 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1 2019-01
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2018-12
BNP 2622 2017-12
Bnp Fasta Priser 511175 2018-12
Bruttonationalprodukt 521840 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 85462 2018-12
Bnp Per Capita 42514 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 39753 2017-12
Bnp Från Jordbruk 2875 2018-12
Bnp Från Entreprenad 28470 2018-12
Bnp Från Tillverkning 45190 2018-12
Bnp Från Mining 4665 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 20832 2018-12
Bnp Från Tjänster 365436 2018-12
Bnp Från Transport 19855 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4 2018-12
Egenföretagare 32597 2018-11
Arbetslösa Personer 1011 2019-01
Heltid 24035 2018-11
Deltid Sysselsättning 8562 2018-11
Claimant Count Förändring 14.2 2019-01
Sysselsättningsgraden 75.8 2018-11
Arbetskraftsdeltagande 79.1 2018-11
Långtidsarbetslöshet 1.1 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 11.5 2018-10
Arbetskostnaderna 105 2018-09
Produktivitet 102 2018-12
Lediga Jobb 870 2018-12
Löner 527 2018-12
Minimilöner 8.21 2019-04
Löne Tillväxt 3.4 2018-12
Lönerna I Manufacturing 607 2018-12
Befolkning 66.19 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2019-12
Pensionsåldern Män 65.5 2019-12
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32 2018-10
Sysselsättning Ändra 167 2018-11
Levnadslön Familj 1300 2018-12
Levnadslön Individuella 895 2018-12
Löner Högutbildad 2330 2018-12
Löner Lågutbildade 1320 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-01
Inflation (Månad) -0.8 2019-01
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-01
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 2019-01
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-01
Kärna Inflation Rate 1.9 2019-01
Bnp-Deflatorn 105 2018-12
Producentpriserna Förändras 2.1 2019-01
Mat Inflation 0.9 2019-01
Kärnproducentpriser 114 2019-01
KPI bostadshjälpmedel 104 2019-01
Cpi Transportfordon 110 2019-01
Inflationsförväntningar 3.2 2018-12
Producentpriserna 115 2019-01
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.75 2019-02
Interbankränta 0.87 2019-02
Penningmängden M0 81931 2019-01
Penningmängden M1 1772360 2018-12
Penningmängden M2 2412358 2018-12
Penningmängden M3 2915272 2018-12
Banks Balansräkning 3785769 2018-12
Centralbanken Balansräkning 592313 2019-01
Valutareserven 180845 2019-01
Lån Till Den Privata Sektorn 2439096 2018-09
Värde Ränta 0.5 2019-01
Utlåningsräntan 1 2019-01
Privat skuld och BNP 229 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -3229 2018-12
Kurantkonto -26522 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -4.1 2017-12
Export 52623 2018-12
Import 55852 2018-12
Utlandsskulden 6301189 2018-09
Kapitalflöden 33427 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 8525 2018-09
Guldreserver 310 2019-03
Råolja Produktion 842 2018-08
Terrorism Index 5.61 2017-12
Inkomster Från Turism 1973 2018-09
Turister 3055 2018-09
Vapen Sales 1214 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 85.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.3 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 19422 2019-01
Statliga Utgifter 92768 2018-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.1 2017-12
Statsskuld 15759 2019-01
Asylansökningar 2925 2018-06
Credit - Betyg 94.83
Statliga Intäkter 79391 2019-01
Militära Utgifter 48383 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.8 2019-12
Social Security Rate För Företag 13.8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 12 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -23 2019-03
Tillverkning - Pmi 52.8 2019-01
Tjänster Pmi 50.1 2019-01
Industriproduktion -0.9 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -0.5 2018-12
Manufacturing Produktion -2.1 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 81.3 2019-03
Fabriks Beställningar 6 2019-02
Nya Beställningar 11075 2018-09
Lagerförändringar 2734 2018-12
Konkurser 4725 2018-12
Företagens Vinster 112291 2018-12
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -68.7 2019-01
Bilproduktionen 78106 2018-12
Bilregistreringar 161013 2019-01
Liten - Affärs - Känsla -31 2019-03
Internet hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurrenskraft - Index 81.99 2018-12
Konkurrenskraft Rank 8 2018-12
Komposit - Pmi 50.3 2019-01
Korruption Index 80 2018-12
Korruption Placering 11 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 9 2018-12
Elproduktion 29548 2018-11
Ledande Ekonomiska Index 0.2 2018-12
Gruv Produktion 20.4 2018-12
Privat investering -1.4 2018-12
Stål Produktion 800 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -14 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.2 2019-01
Konsument - Spendera 337646 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 340827 2018-09
Personliga Besparingar 4.3 2018-09
Bankernas Utlåningsränta 1.75 2019-02
Konsumentkrediter 687 2018-12
Bensinpriser 1.58 2019-01
Hushållen Skuld Till Bnp 86.3 2018-06
Hus Senaste Referens
Bostäder 46930 2018-09
Byggproduktionen -2.4 2018-12
Housing - Index 724 2019-01
Beviljade Bostadslån 63.79 2018-12
Entreprenad Beställningar -30.7 2018-09
Konstruktion Pmi 50.6 2019-01
Husägande Betyg 65 2017-12
Mort - Tillämpningar 38779 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Storbritannien - Ekonomiska indikatorer.