Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.85
Lagren Marknaden 1830.30 1851 1839 1827 1816 1793
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.2 2.1 2.3 2.2 2.3
Arbetslöshet 19.00 17.9 17.9 17.9 18.1 18
Inflation - Betygsätt 0.20 0.3 1 1.1 1.3 2
Ränta 4.50 4.5 4.25 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -749800.00 -751834 -752176 -752176 -752176 -752415
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -8.4 -8.4 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 94.23 95 95 96 96 96
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3.1 -3.1 -3.8 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 2.2 2.1 2.3 2.2 2.3
BNP 42.29 44.4 44.4 46.7 46.7 46.7
Bnp Fasta Priser 6842.00 7810 7826 7772 7634 8029
Bruttonationalprodukt 29984.00 28954 29010 28812 30674 29765
Fasta Bruttoinvesteringar 5266402218.05 5179699333 5189825823 5154383110 7130246433 5324761294
Bnp Per Capita 3236.90 3310 3310 3338 3338 3338
Bnp Per Capita Ppp 8309.30 8580 8580 8600 8600 8600
Bnp Från Jordbruk 414.00 359 360 358 536 369
Bnp Från Entreprenad 160.00 257 258 256 229 265
Bnp Från Tillverkning 1209.00 1524 1527 1516 1479 1567
Bnp Från Mining 163.00 139 140 139 177 143
Bnp Från Offentlig Förvaltning 915.00 924 926 920 1133 950
Bnp Från Tjänster 1660.00 1719 1723 1711 1669 1768
Bnp Från Transport 594.00 646 647 643 671 664
Bnp Från Verktyg 187.00 301 302 299 287 309
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 19.00 17.9 17.9 17.9 18.1 18
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 0.3 1 1.1 1.3 2
Konsumentprisindex Kpi 125.60 126 127 125 127 129
Producentpriserna 121.60 121 123 122 128 129
Inflation (Månad) -0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Mat Inflation 0.60 -1.3 -1.2 1.2 1.2 1.8
Kärna Konsumentprisindexet 130.90 132 133 132 132 136
KPI bostadshjälpmedel 133.40 132 133 132 135 135
Cpi Transportfordon 133.60 138 135 133 137 137
Producentpriserna Förändras 0.10 -2 1 1.5 4.5 5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.50 4.5 4.25 4.5 4.5 4.5
Värde Ränta 4.93 4.93 4.68 4.93 4.93 4.93
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -749800.00 -751834 -752176 -752176 -752176 -752415
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -8.4 -8.4 -8 -8 -8
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 94.23 95 95 96 96 96
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3.1 -3.1 -3.8 -3.8 -3.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
Social Security Rate För Företag 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Social Trygghet För Anställda 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -1.10 1.5 1.3 1.5 1.7 1.8


Jordan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.