Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 0.71 0.7 0.71 0.71 0.71 0.71
Lagren Marknaden 1791.97 1784 1773 1761 1750 1728
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
Arbetslöshet 19.10 19 18 18.1 18.5 18
Inflation - Betygsätt 0.10 0.5 1.1 1.3 1.7 2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Statliga Budgetutskottet -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
BNP 42.29 44.4 46.7 46.7 46.7 46.7
Bnp Fasta Priser 7293.00 7826 7772 6999 6993 8029
Bruttonationalprodukt 29984.00 29010 28812 30674 30644 29765
Fasta Bruttoinvesteringar 5266402218.05 5189825823 5154383110 5387529469 5382263067 5324761294
Bnp Per Capita 3236.90 3250 3270 3270 3270 3270
Bnp Per Capita Ppp 8309.30 8580 8600 8600 8600 8600
Bnp Från Jordbruk 311.00 360 358 424 423 369
Bnp Från Entreprenad 210.00 258 256 164 164 265
Bnp Från Tillverkning 1347.00 1527 1516 1237 1236 1567
Bnp Från Mining 175.00 140 139 167 167 143
Bnp Från Offentlig Förvaltning 929.00 926 920 936 935 950
Bnp Från Tjänster 1682.00 1723 1711 1698 1697 1768
Bnp Från Transport 634.00 647 643 608 607 664
Bnp Från Verktyg 257.00 302 299 191 191 309
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 19.10 19 18 18.1 18.5 18
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.10 0.5 1.1 1.3 1.7 2
Konsumentprisindex Kpi 125.30 126 125 127 127 128
Producentpriserna 118.20 123 122 127 124 129
Inflation (Månad) 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Mat Inflation -0.50 0.5 1.2 1.5 1.5 1.8
Kärna Konsumentprisindexet 131.20 133 132 132 132 136
KPI bostadshjälpmedel 133.50 132 132 135 136 134
Cpi Transportfordon 136.02 134 133 137 136 137
Producentpriserna Förändras -3.90 1 1.5 4.5 4.5 5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Värde Ränta 4.98 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Statliga Budgetutskottet -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
Social Security Rate För Företag 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Social Trygghet För Anställda 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -15.40 1.3 1.5 1.7 1.2 1.8


Jordan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.