Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 9523.01 28700 28700 28700 27100 25500
Valuta 559.00 570 572 575 578 583
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 1 1.4 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.5 2.6 2.4 2.6 3
Arbetslöshet 11.40 11.2 11.4 11.5 11.5 11.4
Inflation - Betygsätt 1.52 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8
Ränta 3.25 3.25 3 3 3 3
Handelsbalans -430.50 -340 -460 -415 -450 -400
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8
Statsskulden Till Bnp 69.60 68 68 68 68 65
Statliga Budgetutskottet -5.90 -5 -5 -5 -5 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 1 1.4 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.5 2.6 2.4 2.6 3
BNP 60.13 62 62 62 62 63
Bnp Fasta Priser 7242984.20 7261114 7284883 7277692 7378372 7599723
Fasta Bruttoinvesteringar 1288295.80 1335002 1305044 1303755 1321791 1361445
Bnp Per Capita 9892.64 10700 10700 10700 10700 10700
Bnp Per Capita Ppp 15684.57 16770 16770 16770 16770 16770
Bnp Från Jordbruk 350286.27 347029 346232 345890 350675 361195
Bnp Från Entreprenad 270661.61 316314 307027 306724 310967 320296
Bnp Från Tillverkning 858097.48 855551 865364 864510 876469 902763
Bnp Från Mining 18903.21 19870 20053 20034 20311 20920
Bnp Från Offentlig Förvaltning 278279.63 282004 281586 281308 285200 293756
Bnp Från Tjänster 679452.42 687737 688292 687612 697125 718038
Bnp Från Transport 278116.37 281064 283022 282743 286654 295254
Bnp Från Verktyg 174562.19 179876 180864 180686 183185 188681
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 11.40 11.2 11.4 11.5 11.5 11.4
Arbetslösa Personer 278108.00 276000 278500 282000 286000 280000
Minimilöner 5241.05 5400 5400 5400 5400 5600
Befolkning 5.00 5.03 5.04 5.04 5.1 5.15
Löner 689593.00 688000 688000 688000 708000 708000
Löner Högutbildad 748700.00 775600 775600 775600 790600 800000
Löner Lågutbildade 296600.00 326274 326274 326274 340351 362077
Arbetskraftsdeltagande 63.00 63 63.2 63.3 63.3 63
Levnadslön Familj 331800.00 331800 331800 331800 375500 395500
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.52 1.8 2.3 2.6 2.8 2.8
Konsumentprisindex Kpi 106.11 106 108 109 109 112
Producentpriserna 115.59 114 114 114 115 115
Inflationsförväntningar 3.20 3.5 3.5 3.6 3.5 3.7
Inflation (Månad) -0.12 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Mat Inflation 0.47 2.1 2.1 2.3 2.6 2.6
KPI bostadshjälpmedel 109.80 109 111 113 113 116
Cpi Transportfordon 106.04 107 110 110 110 113
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 3.25 3.25 3 3 3 3
Värde Ränta 4.02 3.04 4.02 3.77 3.04 2.79
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -430.50 -340 -460 -415 -450 -400
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.8
Import 1394.22 1430 1430 1315 1350 1350
Export 963.72 1090 970 900 900 950
Utlandsskulden 28932.50 29000 29350 29925 29000 29000
Kapitalflöden -301.02 -486 -451 -380 -380 -642
Utländska Direktinvesteringar 404.50 420 280 400 650 650
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 69.60 68 68 68 68 65
Statliga Budgetutskottet -5.90 -5 -5 -5 -5 -5.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -1994012.90 -949997 -949997 -949997 -953625 -953287
Statliga Utgifter 1175888.30 1200061 1191175 1189999 1206461 1242655
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
Social Security Rate För Företag 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
Social Trygghet För Anställda 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 2.00 2.3 1.9 2.2 2.4 2.7
Manufacturing Produktion 3.30 2.5 2.7 2.5 2.3 2.9
Ledande Ekonomiska Index 3.90 3.5 3.5 3.3 3.6 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.90 0.6 0.2 0.5 0.6 5
Gruv Produktion -4.40 -1 0.3 0.6 1.2 1.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 4788783.70 4840701 4851038 4846249 4913292 5060691
Bensinpriser 1.08 1.2 1.23 1.26 1.29 1.29
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -12.90 -0.4 5 7 8 4


COSTA RICA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.