BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
BNP 7.90 8.2 8.8 8.8 8.8 8.8
Bnp Fasta Priser 6658.60 6542 6555 6568 6574 6843
Fasta Bruttoinvesteringar 1966.90 1898 1902 1906 1908 1986
Bnp Per Capita 4193.60 4200 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 10104.68 10200 10700 10700 10700 10700
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 25.30 27 26.5 26 26.3 26.5
Löner 504.00 473 473 473 473 480
Befolkning 1.80 1.93 2.06 2.06 2.06 2.06
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 1.9 1.1 1.3 1.5 1.7
Konsumentprisindex Kpi 105.60 107 107 107 107 109
Producentpriserna 117.00 120 120 118 119 123
Producentpriserna Förändras 1.10 0.7 1.7 2 1.5 2.3
Mat Inflation 5.60 2.6 2.6 2.6 2.6 3
Cpi Transportfordon 106.60 109 106 107 109 111
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -279951.00 -267800 -267800 -267800 -267800 -266600
Bytesbalans Till Bnp -8.30 -10.7 -10 -10 -10 -10
Import 311857.00 300200 300200 300200 300200 301500
Export 31906.00 32400 32400 32400 32400 34900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 17.12 18.8 19.6 19.6 19.6 19.6
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 939.60 881 882 884 885 921
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 5650.60 5401 5411 5422 5427 5649


Kosovo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.