BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.30 -4.6 1 6.9 5.8 5.2
BNP 7.93 7.2 7.8 7.8 7.8 7.8
Bnp Fasta Priser 7058.30 6545 6352 6725 7118 6676
Fasta Bruttoinvesteringar 2016.80 1899 1876 1987 2103 1937
Bnp Per Capita 4462.40 4000 4300 4300 4300 4300
Bnp Per Capita Ppp 11367.70 10900 11200 11200 11200 11200

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 25.00 36.5 37 35 35 33
Befolkning 1.80 1.84 1.82 1.82 1.82 1.86

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -0.40 0.9 1 1.1 1.1 1.5
Konsumentprisindex Kpi 105.10 107 108 107 106 109
Producentpriserna 115.20 123 119 119 119 126
Producentpriserna Förändras -1.50 2.3 2.3 2.3 2.3 2
Mat Inflation 0.90 3 3 3 3 3
Cpi Transportfordon 99.10 107 102 97.06 100 109

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -245569.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
Bytesbalans Till Bnp -8.30 -10 -9 -9 -9 -9
Import 287294.00 301500 301500 301500 301500 301500
Export 41725.00 34900 34900 34900 34900 34900

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 17.12 19.6 22 22 22 22
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4.2 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde 2.10 96.21 96.21 96.21 96.21 140
Statliga Utgifter 1033.40 881 896 949 1004 899

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 5753.60 5403 5391 5707 6040 5511
Konsumentkrediter 1107.70 1040 1054 1137 1184 1061


Kosovo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.