BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.2 3.9 4.1 4.3 4.6
BNP 7.90 8.2 8.2 8.8 8.8 8.8
Bnp Fasta Priser 6296.90 6354 6417 6391 6555 6545
Fasta Bruttoinvesteringar 1827.20 1844 1862 1855 1902 1899
Bnp Per Capita 4193.60 4200 4200 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 10104.68 10200 10200 10700 10700 10700
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 26.90 27.5 27 27 27 24
Löner 504.00 477 473 473 473 480
Befolkning 1.80 1.81 1.79 1.8 1.8 1.8
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 3 2.5 1.1 1.3 1.7
Konsumentprisindex Kpi 105.20 106 107 107 107 109
Producentpriserna 116.50 120 120 120 119 123
Producentpriserna Förändras 1.80 2.7 2.5 2.4 2 2.3
Mat Inflation 5.20 2.4 2.6 2.6 2.6 3
Cpi Transportfordon 106.10 110 109 106 107 111
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -243122.00 -248097 -267800 -267800 -267800 -266600
Bytesbalans Till Bnp -8.30 -10.7 -10.7 -10 -10 -10
Import 275237.00 258900 300200 300200 300200 301500
Export 32115.00 42400 32400 32400 32400 34900
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 17.12 18.8 18.8 19.6 19.6 19.6
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4.8 -4.8 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 847.70 855 864 860 882 881
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 5198.00 5245 5297 5276 5411 5403


Kosovo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.