Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 24.39 24.62 24.79 24.97 25.14 25.5
Lagren Marknaden 34526.31 33611 32858 32123 31404 29967
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.31 7.5 7.58 7.66 7.74 7.9

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.10 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 -6 -8 -3.7 1 1.6
Arbetslöshet 3.60 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
Inflation - Betygsätt 3.25 3.5 3.7 3.5 3.5 3.2
Inflation (Månad) -0.05 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
Ränta 6.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Handelsbalans 2911.00 -1500 -2500 2000 1500 2500
Kurantkonto 2486.50 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
Statsskulden Till Bnp 46.00 53 53 53 52 52
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -3.1 -3.1
Förtroendekommissionen 44.40 40 45 48 50 51
Tillverkning - Pmi 46.90 45 47 48.8 49.2 49.5
Konsument - Confidence 42.60 35 38 42 43 44
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.10 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 -6 -8 -3.7 1 1.6
BNP 1200.00 1230 1230 1230 1280 1280
Bnp Fasta Priser 18506693.00 18176730 18037765 17821945 18691760 18107096
Fasta Bruttoinvesteringar 3466612.00 3522617 3422508 3338347 3501278 3391761
Bnp Per Capita 10385.30 10500 10500 10500 10600 10600
Bnp Per Capita Ppp 18101.90 18450 18450 18450 16987 17551
Bnp Från Jordbruk 710163.16 603383 499492 683887 717265 694829
Bnp Från Entreprenad 1196316.00 1201194 1154208 1152052 1208279 1170485
Bnp Från Tillverkning 2888465.00 2907060 2925551 2781592 2917350 2826097
Bnp Från Mining 849409.00 819980 830537 817981 857903 831069
Bnp Från Offentlig Förvaltning 722438.28 712725 664870 695708 729663 706839
Bnp Från Tjänster 12149865.91 11540371 11343134 11700321 12271365 11887526
Bnp Från Transport 1212983.00 1203037 1187136 1168103 1225113 1186792
Bnp Från Verktyg 295892.00 289997 310908 284944 298851 289503

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 3.60 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
Egenföretagare 55683450.00 55300000 55200000 55300000 55300000 55500000
Arbetslösa Personer 1942071.00 2220000 2250000 22800000 22800000 22800000
Arbetskraftsdeltagande 59.70 60.5 60.2 60.2 60.3 60.4
Produktivitet 91.70 94 90 91 91 94
Löner 397.62 394 392 397 408 419
Lönerna I Manufacturing 2.70 2.7 2.7 3.3 2.9 3.2
Minimilöner 123.22 123 123 123 143 143
Befolkning 126.58 126 126 128 128 129
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 7900.00 8450 8450 8500 8500 8600
Levnadslön Individuella 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Löner Högutbildad 17200.00 17000 17000 17800 17800 18400
Sysselsättningsgraden 96.43 96.2 96.1 96.1 96.1 96

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.25 3.5 3.7 3.5 3.5 3.2
Inflation (Månad) -0.05 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.84 107 108 110 111 113
Kärna Konsumentprisindexet 106.84 107 108 109 110 112
Kärna Inflation Rate 4.15 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2
Producentpriserna 100.33 101 102 102 103 105
Inflationsförväntningar 3.45 3.88 3.83 3.83 3.83 3.87
Producentpriserna Förändras 1.50 1.7 2.1 2.5 2.4 2.3
Cpi Transportfordon 102.25 108 108 109 106 113
Mat Inflation 6.81 4 3.7 3.4 3.5 3.2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 6.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Interbankränta 7.10 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39
Valutareserven 188405.00 185000 188000 190000 191000 194000
Banks Balansräkning 8266378.52 8200000 8450000 8530350 8530350 8530350
Värde Ränta 2.98 2.98 2.98 2.7 2.98 2.7
Centralbanken Balansräkning 3820215079.00 3865083765 3900000000 4000000000 4000000000 4200000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 2911.00 -1500 -2500 2000 1500 2500
Kurantkonto 2486.50 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
Import 33724.00 30500 33000 33000 35500 35500
Export 36634.00 29000 30500 35000 37000 38000
Utlandsskulden 463654.10 461000 467000 468000 468000 468000
Utländska Direktinvesteringar 4755.60 7000 6500 6850 6850 6950
Remitteringar 9107.05 8200 8500 8400 8400 8500
Inkomster Från Turism 2281554.18 2100000 1700000 2300000 2300000 2450000
Turister 2054.45 2100 1350 2800 2380 2600
Guldreserver 120.06 120 120 120 120 120
Kapitalflöden -10.40 -15 -20 -30 -30 -35
Bil - Export 285.08 310 290 300 330 310

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 46.00 53 53 53 52 52
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -3.1 -3.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -30159.60 -280000 -380000 -295000 -295000 -310000
Statliga Utgifter 2200040.00 2125046 2051577 2118639 2222040 2152537
Statliga Intäkter 473438.10 430000 412000 450000 450000 450000
Skatteutgifter 477710.90 560000 490000 745000 745000 735000
Militära Utgifter 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 44.40 40 45 48 50 51
Tillverkning - Pmi 46.90 45 47 48.8 49.2 49.5
Industriproduktion -1.60 -5 -2 -1 1.7 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 -4 -0.5 0.2 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -0.90 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 62513.00 66000 64000 68000 68000 80000
Bilproduktionen 261.41 360 330 360 352 370
Bilregistreringar 62513.00 84000 82000 85000 85000 86000
Ledande Ekonomiska Index -0.80 -5 -2.5 -1.5 0.5 1.6
Privat investering -8.80 -18 -10 -5 -2.5 0.5
Gruv Produktion 5.80 -1.5 -3 -4.5 -5 -7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 42.60 35 38 42 43 44
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 -3.8 -2 -0.8 0.3 2.4
Konsument - Spendera 12936646.00 12067434 12302130 12457990 13066012 12657318
Personliga Besparingar 21.20 22 22 22 22 22
Konsumentkrediter 1393319.00 1393702 1396829 1341766 1407252 1363234
Hushållen Skuld Till Bnp 16.50 16.52 16.68 16.68 16.68 16.68
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen -8.60 -3.2 -1 1.5 1.7 2.5


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.