Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 19.10 19.4 19.58 19.77 19.96 20.34
Lagren Marknaden 42984.97 42561 41970 41387 40809 39683
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.61 7.66 7.74 7.82 7.9 8.07
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.20 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.9 1.3 1.8 1.7 1.5
Arbetslöshet 3.50 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflation - Betygsätt 3.95 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
Inflation (Månad) 0.06 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
Ränta 8.25 8 8 8.25 8.25 8.25
Handelsbalans 1030.71 -800 500 -2200 -2200 1000
Kurantkonto -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Statsskulden Till Bnp 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 51.20 50.5 50.4 50.2 50.5 51
Tillverkning - Pmi 49.20 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
Konsument - Confidence 107.52 110 108 105 106 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.20 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.9 1.3 1.8 1.7 1.5
BNP 1223.81 1240 1240 1260 1260 1260
Bnp Fasta Priser 18552607.00 18685827 18893735 18949578 18886554 19158247
Fasta Bruttoinvesteringar 3693570.00 3775464 3807991 3819247 3760054 3861303
Bnp Per Capita 10385.30 10400 10400 10500 10500 10500
Bnp Per Capita Ppp 18101.90 18300 18300 18450 18450 18450
Bnp Från Jordbruk 590490.29 493713 721834 723967 601119 731939
Bnp Från Entreprenad 1284077.00 1298214 1324315 1328229 1307190 1342856
Bnp Från Tillverkning 2918815.00 2983059 2980798 2989608 2971354 3022529
Bnp Från Mining 862095.00 900646 862064 864612 877613 874133
Bnp Från Offentlig Förvaltning 686777.73 690992 726758 728906 699140 736933
Bnp Från Tjänster 11536484.18 11697513 12328352 12364790 11744141 12500949
Bnp Från Transport 1180004.00 1215517 1242984 1246658 1201244 1260386
Bnp Från Verktyg 250530.00 297234 272340 273145 255040 276152
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.50 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Arbetskraftsdeltagande 60.20 59.2 59.4 59.5 59.7 59.7
Löner 377.49 368 379 385 382 397
Lönerna I Manufacturing 2.50 2.4 2.9 2.4 2.5 3
Minimilöner 102.68 103 103 112 112 112
Befolkning 125.33 125 125 126 126 126
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Löner Högutbildad 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Levnadslön Familj 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Levnadslön Individuella 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Sysselsättningsgraden 96.49 96.7 96.6 97 97.2 97.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.95 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
Inflation (Månad) 0.06 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 103.30 105 107 107 107 111
Kärna Konsumentprisindexet 103.53 104 105 106 106 109
Kärna Inflation Rate 3.77 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3
Producentpriserna 131.44 133 136 135 134 141
Producentpriserna Förändras 3.18 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5
Cpi Transportfordon 103.87 105 106 106 107 110
Mat Inflation 5.60 3.5 3.3 3.4 3.3 3.2
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 8.25 8 8 8.25 8.25 8.25
Interbankränta 8.51 8.52 8.52 8.52 8.5 8.52
Valutareserven 185417.00 182000 179000 180000 178500 182000
Värde Ränta 3.70 2.7 2.7 2.7 3.69 2.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 1030.71 -800 500 -2200 -2200 1000
Kurantkonto -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Import 40794.74 38000 38500 38600 38600 39000
Export 41825.44 37200 39000 39400 38000 40000
Utlandsskulden 456251.30 444000 444000 451897 454128 445500
Utländska Direktinvesteringar 10162.00 6750 6750 11000 7000 6850
Remitteringar 7699.06 8350 8300 7800 8200 8400
Turister 1835.07 1400 2400 2200 2100 2500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 2143950.00 2134168 2226507 2233088 2182541 2257678
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 51.20 50.5 50.4 50.2 50.5 51
Tillverkning - Pmi 49.20 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
Industriproduktion -3.35 -1.2 1.6 1.3 1.5 1.8
Industriproduktion (Månadsvis) -2.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
Manufacturing Produktion 0.68 1.4 2 2.2 2.3 2.6
Bilproduktionen 337.25 335 350 358 360 360
Ledande Ekonomiska Index -1.40 1.8 1.6 1.8 2 1.9
Privat investering -5.70 3.1 1.5 2 2.5 2.3
Gruv Produktion -8.90 -6.8 -7.2 -7 -6.3 -8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 107.52 110 108 105 106 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 3.7 3.6 3.4 3 3.2
Konsument - Spendera 12144804.00 12580866 13009279 13047730 12363410 13191409
Bensinpriser 0.99 0.98 0.96 0.93 0.89 0.93
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen -9.75 -1.1 2.3 2 1.1 2.4


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.