Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 19.78 19.92 20.06 20.21 20.35 20.63
Lagren Marknaden 45868.24 45039 44030 43044 42081 40155
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.30 5.35 5.41 5.46 5.52 5.64

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
Arbetslöshet 4.40 5.2 5 4.9 4.7 4.5
Inflation - Betygsätt 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
Inflation (Månad) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
Ränta 4.25 4 4 4 4 5.5
Handelsbalans 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
Kurantkonto 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Statsskulden Till Bnp 45.50 58 58 58 58 59
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
Förtroendekommissionen 43.00 43 46 48 49 51
Tillverkning - Pmi 42.40 46 48 49 49.5 49
Konsument - Confidence 38.10 35.7 36 37 38 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
BNP 1200.00 1113 1113 1113 1113 1158
Bnp Fasta Priser 16927083.00 17210405 17815482 17362166 19368988 18002083
Fasta Bruttoinvesteringar 2886232.00 3242776 3328509 2743736 3903778 3391944
Bnp Per Capita 10275.63 10080 10080 10080 10080 10290
Bnp Per Capita Ppp 19746.44 19500 19500 19500 19500 19730
Bnp Från Jordbruk 532190.16 648635 551851 690174 739991 678472
Bnp Från Entreprenad 985766.00 1111076 1167358 922620 1357627 1162186
Bnp Från Tillverkning 2786639.00 2686628 2808488 2420454 3055777 2810213
Bnp Från Mining 837782.00 801643 891890 924809 883748 838518
Bnp Från Offentlig Förvaltning 707212.59 681951 732441 841450 745039 713321
Bnp Från Tjänster 10675988.32 11333844 11226804 11320374 12638459 11855201
Bnp Från Transport 912009.00 1120674 1122950 841136 1274250 1172225
Bnp Från Verktyg 290355.00 266749 256924 299141 279190 279019

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 4.40 5.2 5 4.9 4.7 4.5
Egenföretagare 51011033.00 54700000 54900000 55100000 55300000 55300000
Arbetslösa Personer 2769491.00 2260000 2240000 2220000 22000000 2160000
Arbetskraftsdeltagande 57.40 58 58.4 58.8 59.1 60.6
Produktivitet 94.20 89.9 90.1 90.5 91.5 93
Löner 408.01 404 404 407 408 411
Lönerna I Manufacturing 2.50 2.6 2.6 2.7 3.2 3.3
Minimilöner 123.22 143 143 143 143 157
Befolkning 126.58 128 128 128 129 130
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättningsgraden 95.63 96 96.3 96.6 96.9 97.1

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
Inflation (Månad) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 109.27 111 111 112 113 117
Kärna Konsumentprisindexet 109.24 109 110 111 112 112
Kärna Inflation Rate 3.80 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2
Producentpriserna 104.29 104 107 108 147 108
Exportpriserna 111.46 112 112 114 115 115
Importpriserna 233.32 231 231 231 232 233
Inflationsförväntningar 3.54 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2
Producentpriserna Förändras 4.90 4.3 4 3.7 3.5 2.5
Cpi Transportfordon 103.15 106 105 108 108 112
Mat Inflation 5.80 6.3 6.1 5.9 5.7 4.9

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.25 4 4 4 4 5.5
Interbankränta 4.49 4.5 4.25 4.25 8.52 4.25
Valutareserven 201287.00 194000 192000 193200 194000 196000
Banks Balansräkning 9024693.00 9250000 9210000 9180000 9100000 8990000
Värde Ränta 0.65 0.65 0.4 0.4 2.7 0.4
Centralbanken Balansräkning 4591077921.00 4450000000 4000000000 4200000000 4700000000 4300000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
Kurantkonto 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Import 35287.67 37500 36700 38400 35500 35500
Export 38320.17 39000 38000 37600 38000 38000
Utlandsskulden 451349.70 460000 463000 4650000 468000 467250
Utländska Direktinvesteringar 2436.70 6870 6920 6950 6950 7800
Remitteringar 10674.57 9100 9400 9500 9300 9300
Inkomster Från Turism 611571.87 1150000 1230000 1320000 1600000 2100000
Turister 984.90 950 1100 1300 1830 2500
Guldreserver 119.94 120 120 120 120 120
Kapitalflöden -7.10 -30 -25 -19 -20 15
Bil - Export 275.08 290 310 320 310 320

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 45.50 58 58 58 58 59
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -71950.00 -160000 -168000 -173000 -180000 -170000
Statliga Utgifter 2159844.00 2060598 2218710 2575092 2282513 2155385
Statliga Intäkter 380863.40 357000 365000 384000 391000 391000
Skatteutgifter 427809.40 517000 515000 513000 512000 515000
Militära Utgifter 6375.00 7000 7000 7000 6900 6900

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 43.00 43 46 48 49 51
Tillverkning - Pmi 42.40 46 48 49 49.5 49
Industriproduktion -3.70 -1 15 2.9 2.5 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -2.10 1.9 15.5 2.1 2.2 2.2
Kapacitetsutnyttjande 78.40 77 79 80 80.9 80.9
Totalt - Vehicle - Försäljning 57242.00 58000 61000 63000 70000 70000
Bilproduktionen 254.25 310 330 340 360 360
Bilregistreringar 57242.00 51500 65000 73000 82000 82000
Ledande Ekonomiska Index -5.30 -1.5 7.5 3.5 1.6 1.6
Privat investering -14.70 -5 -5 -1.5 0.5 1.5
Gruv Produktion -2.40 -1.5 2.5 2 1.5 -1.8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 38.10 35.7 36 37 38 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -7.10 0.3 13 5 2.4 2.4
Konsument - Spendera 11024435.00 11994626 11921630 11248672 13336515 12546379
Personliga Besparingar 21.20 21 21 21 21 21
Konsumentkrediter 1283588.20 1302753 1345461 1510777 1461981 1362680
Hushållen Skuld Till Bnp 17.10 16.5 16.3 16.1 16.3 16.5
Bensinpriser 0.91 0.93 0.76 0.72 0.89 0.89

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Byggproduktionen -7.82 2.1 10 6 3 1.8


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.