Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 21.20 21.19 21.34 21.49 21.65 21.95
Lagren Marknaden 38669.25 37346 36509 35692 34894 33297
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.85 5.9 5.96 6.03 6.09 6.22

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -17.10 0.9 1.5 1.3 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.70 -6.5 -2 10 8 4.6
Arbetslöshet 5.10 5.4 5.2 5 4.9 4.7
Inflation - Betygsätt 4.01 4.1 3.9 3.7 3.5 3.6
Inflation (Månad) 0.23 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4
Ränta 4.25 4 4 4.25 4.5 4.75
Handelsbalans 6116.00 1000 1000 1500 1300 1000
Kurantkonto 4.80 1000 -1500 -2800 -3100 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Statsskulden Till Bnp 45.50 57 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4.5 -4 -4 -4 -4
Förtroendekommissionen 40.50 41 43 46 48 49
Tillverkning - Pmi 42.10 43 46 48 49 49.5
Konsument - Confidence 35.90 35.5 35.7 36 37 38
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.50 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -17.10 0.9 1.5 1.3 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.70 -6.5 -2 10 8 4.6
BNP 1200.00 1075 1113 1113 1113 1113
Bnp Fasta Priser 15055411.00 19158247 17170707 17787709 16560952 19368988
Fasta Bruttoinvesteringar 2367887.00 3861303 3221189 3303516 3708029 3903778
Bnp Per Capita 10275.63 9800 10080 10080 10080 10080
Bnp Per Capita Ppp 19746.44 18900 19500 19500 19500 19500
Bnp Från Jordbruk 603495.86 731939 656635 568208 663845 739991
Bnp Från Entreprenad 802342.00 1342856 1118462 1160901 882576 1357627
Bnp Från Tillverkning 2098039.00 3022529 2684586 2807906 2307843 3055777
Bnp Från Mining 797368.00 874133 794767 881087 877105 883748
Bnp Från Offentlig Förvaltning 731861.62 736933 677459 732553 805048 745039
Bnp Från Tjänster 9816653.99 12500949 11287323 11180938 10798319 12638459
Bnp Från Transport 741005.00 1260386 1131951 1133390 815106 1274250
Bnp Från Verktyg 266301.00 276152 276307 262643 292931 279190

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 5.10 5.4 5.2 5 4.9 4.7
Egenföretagare 55352304.00 54500000 54700000 54900000 55100000 55300000
Arbetslösa Personer 1976060.00 2280000 2260000 2240000 2220000 22000000
Arbetskraftsdeltagande 55.60 55.5 55.9 57.5 58.2 58.5
Produktivitet 89.40 89.6 89.9 90.1 90.5 91.5
Löner 404.13 401 404 404 407 408
Lönerna I Manufacturing 2.40 2.4 2.6 2.6 2.7 3.2
Minimilöner 123.22 123 143 143 143 143
Befolkning 126.58 128 128 128 128 129
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättningsgraden 94.90 94.8 95.1 95.4 95.8 96.2

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 4.01 4.1 3.9 3.7 3.5 3.6
Inflation (Månad) 0.23 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 108.11 110 111 111 112 114
Kärna Konsumentprisindexet 108.47 109 109 110 111 112
Kärna Inflation Rate 4.00 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2
Producentpriserna 104.48 141 104 106 107 147
Exportpriserna 107.15 110 112 112 114 115
Importpriserna 229.75 230 231 231 231 232
Inflationsförväntningar 3.54 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Producentpriserna Förändras 4.50 3.9 3.6 3.4 2.8 3.1
Cpi Transportfordon 104.34 110 106 105 108 114
Mat Inflation 7.55 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.25 4 4 4.25 4.5 4.75
Interbankränta 4.72 8.52 4.72 4.72 4.97 8.52
Valutareserven 198640.00 196000 194000 192000 193200 194000
Banks Balansräkning 9094756.00 9190000 9250000 9210000 9180000 9100000
Värde Ränta 1.02 2.7 1.33 1.33 1.58 2.7
Centralbanken Balansräkning 4834303097.00 5060000000 5040000000 5000000000 4870000000 4700000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 6116.00 1000 1000 1500 1300 1000
Kurantkonto 4.80 1000 -1500 -2800 -3100 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Import 30863.29 33800 37500 36700 38400 35500
Export 36979.02 37500 39000 38000 37600 38000
Utlandsskulden 446898.10 458000 460000 463000 4650000 468000
Utländska Direktinvesteringar 6595.80 6850 6870 6920 6950 6950
Remitteringar 9891.95 9300 9100 9400 9500 9300
Inkomster Från Turism 490353.83 830000 1150000 1230000 1320000 1600000
Turister 535.64 800 950 1100 1300 1830
Guldreserver 120.00 120 120 120 120 120
Kapitalflöden -5.50 -30 -30 -25 -19 -20
Bil - Export 247.13 275 290 310 320 310

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 45.50 57 58 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4.5 -4 -4 -4 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde 139610.00 -155000 -160000 -168000 -173000 -180000
Statliga Utgifter 2244473.00 2257678 2063202 2216472 2487877 2282513
Statliga Intäkter 395152.90 360000 357000 365000 384000 391000
Skatteutgifter 516468.50 520000 517000 515000 513000 512000
Militära Utgifter 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 40.50 41 43 46 48 49
Tillverkning - Pmi 42.10 43 46 48 49 49.5
Industriproduktion -8.97 -2.5 -1 15 2.9 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.30 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
Manufacturing Produktion -9.16 -1.7 1.9 15.5 2.1 2.2
Kapacitetsutnyttjande 72.90 75 77 79 80 80.9
Totalt - Vehicle - Försäljning 43223.00 50000 58000 61000 63000 70000
Bilproduktionen 301.43 300 310 330 340 360
Bilregistreringar 43223.00 65000 70000 75000 80000 82000
Ledande Ekonomiska Index -9.80 -1.5 0.5 7.5 3.5 1.6
Privat investering -21.20 -5 -2.5 -2.5 -1.5 0.5
Gruv Produktion -3.54 -2.5 -1.5 2.5 2 1.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 35.90 35.5 35.7 36 37 38
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.50 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -12.50 -0.8 0.3 13 5 2.4
Konsument - Spendera 9790598.00 13191409 11977386 11903263 10769658 13336515
Personliga Besparingar 21.20 20 21 21 21 21
Konsumentkrediter 1313718.80 1446075 1302753 1345461 1445091 1461981
Hushållen Skuld Till Bnp 16.40 16.7 16.5 16.3 16.1 16.3
Bensinpriser 0.82 0.93 0.76 0.72 0.68 0.89

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Byggproduktionen -13.69 -11 -8 -6.5 -3.5 -1.5


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.