Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 19.27 19.31 19.51 19.72 19.93 20.36
Lagren Marknaden 42981.31 43372 42765 42167 41577 40422
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.39 8.58 8.67 8.76 8.85 9.04
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2 1.9 1.9 1.8 1.4
Arbetslöshet 3.40 3.2 3.4 3.6 3.4 3.8
Inflation - Betygsätt 4.37 4.1 3.6 3.7 3.2 2.8
Inflation (Månad) 0.09 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.3
Ränta 8.25 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
Handelsbalans 1836.32 2000 -400 -800 1500 2000
Kurantkonto -5081.50 -4800 -3400 -4600 -4350 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
Statsskulden Till Bnp 46.40 45.3 45.3 45.3 45.3 47
Statliga Budgetutskottet -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Förtroendekommissionen 50.80 50.3 50.3 50.1 50.4 51
Tillverkning - Pmi 50.90 51.2 50.8 49.5 49.9 48.8
Konsument - Confidence 111.99 101 101 99.8 100 102
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 -0.1 1.1 0.8 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 2 1.9 1.9 1.8 1.4
BNP 1149.92 1220 1220 1220 1220 1260
Bnp Fasta Priser 18610326.00 18618209 18604794 18753067 18982533 19248288
Fasta Bruttoinvesteringar 3751715.65 3850121 3809135 3780491 3826750 3880324
Bnp Per Capita 9946.16 10000 10000 10000 10000 11500
Bnp Per Capita Ppp 17336.47 18100 18100 17581 18100 18350
Bnp Från Jordbruk 491385.00 561174 614018 495154 501213 508230
Bnp Från Entreprenad 1288945.00 1326176 1317571 1318591 1314724 1333130
Bnp Från Tillverkning 2965041.00 2890704 2985772 2987783 3024342 3066683
Bnp Från Mining 896682.00 956318 933549 917306 914616 927420
Bnp Från Offentlig Förvaltning 686638.84 725143 765559 702432 700372 710177
Bnp Från Tjänster 11628126.28 11408343 11857759 11717314 11860689 12026738
Bnp Från Transport 1208225.00 1183059 1228317 1217492 1232390 1249643
Bnp Från Verktyg 294583.00 254278 279092 296842 300475 304681
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.40 3.2 3.4 3.6 3.4 3.8
Arbetskraftsdeltagande 59.50 59.3 59.2 59.81 59.4 59.7
Löner 354.35 382 373 368 379 397
Lönerna I Manufacturing 2.30 2.3 2.4 2.4 2.9 3
Minimilöner 102.68 103 103 103 103 112
Befolkning 123.52 125 125 125 125 126
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Löner Högutbildad 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Levnadslön Familj 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Levnadslön Individuella 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Sysselsättningsgraden 96.65 98 98.2 96.63 98.5 98.8
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 4.37 4.1 3.6 3.7 3.2 2.8
Inflation (Månad) 0.09 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 103.11 104 104 105 106 110
Kärna Konsumentprisindexet 101.79 125 103 104 126 127
Kärna Inflation Rate 3.60 3.3 3.2 3 3.2 2.8
Producentpriserna 130.12 133 136 135 137 143
Exportpriserna 107.65 112 110 110 112 114
Importpriserna 233.64 233 233 234 233 234
Producentpriserna Förändras 4.97 6.3 6 5.7 5.3 4.5
Mat Inflation 5.31 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4
Cpi Transportfordon 101.81 102 103 106 107 111
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 8.25 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
Interbankränta 8.59 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
Valutareserven 176384.00 178000 178000 177000 179000 185000
Värde Ränta 2.70 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1836.32 2000 -400 -800 1500 2000
Kurantkonto -5081.50 -4800 -3400 -4600 -4350 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
Import 35692.97 38500 38500 38000 38500 39000
Export 37529.28 38000 37500 37200 39000 40000
Utlandsskulden 451594.30 438000 440000 444000 444000 445500
Villkor För Handel 46.07 48.07 47.21 47.01 48.07 48.72
Utländska Direktinvesteringar 4135.00 6650 6700 6750 6750 6850
Remitteringar 8776.40 8200 8250 8350 8300 8400
Turister 2683.20 2100 2000 1400 1800 2500
Kapitalflöden -17.50 -30 -15 -18 -24 -30
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 46.40 45.3 45.3 45.3 45.3 47
Statliga Budgetutskottet -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -178960.00 -35000 -58000 -85000 -28000 -25000
Statliga Utgifter 2120744.19 2221656 2284426 2169521 2163159 2193443
Skatteutgifter 467117.60 460000 480000 470000 765000 745000
Militära Utgifter 5532.60 5100 5100 5100 5100 4800
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 50.80 50.3 50.3 50.1 50.4 51
Tillverkning - Pmi 50.90 51.2 50.8 49.5 49.9 48.8
Industriproduktion -2.50 -2.3 0.6 -1.2 1.6 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.40 0.5 0.3 0.14 0.3 0.2
Manufacturing Produktion 0.50 2 2.1 2.3 2.4 2.6
Bilproduktionen 333.68 335 340 335 350 360
Ledande Ekonomiska Index 1.80 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
Privat investering -3.20 3.3 3.1 -2.16 3.1 3.1
Gruv Produktion -8.20 -7.1 -6.7 -6.8 -7.2 -8
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 111.99 101 101 99.8 100 102
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 -0.1 1.1 0.8 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 3.6 3.3 3.7 3.6 3.2
Konsument - Spendera 12501730.41 14000000 12412758 12597619 15000000 15000000
Personliga Besparingar 21.50 21.2 21.77 21.77 21.77 22
Bensinpriser 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -4.32 -1.4 -1.1 -1.83 2.3 2.4


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.