Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 22.54 22.57 22.73 22.89 23.06 23.38
Lagren Marknaden 36339.47 35644 34846 34065 33303 31779
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.68 5.74 5.8 5.86 5.92 6.05

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -1.20 10 0.9 1.5 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 -10 -6.5 -2 10 5
Arbetslöshet 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Inflation - Betygsätt 3.33 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
Inflation (Månad) 0.55 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Ränta 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
Handelsbalans -3523.00 -2000 -1000 500 800 2500
Kurantkonto -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Statsskulden Till Bnp 45.50 57 57 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Förtroendekommissionen 38.60 39 43 46 48 51
Tillverkning - Pmi 38.60 43 48.8 49.2 49.3 49.5
Konsument - Confidence 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -22.40 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -1.20 10 0.9 1.5 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 -10 -6.5 -2 10 5
BNP 1200.00 1075 1075 1113 1113 1113
Bnp Fasta Priser 18139598.00 17856847 17173645 17776806 19953558 18032327
Fasta Bruttoinvesteringar 3370935.00 3387565 3221189 3303516 3708029 3382249
Bnp Per Capita 10275.63 9800 9800 10080 10080 10080
Bnp Per Capita Ppp 19746.44 18900 18900 19500 19500 19500
Bnp Från Jordbruk 582571.56 477615 656635 570920 640829 689467
Bnp Från Entreprenad 1184615.00 1159411 1118462 1160923 1303077 1174385
Bnp Från Tillverkning 2856046.00 2901976 2684586 2798925 3141651 2818815
Bnp Från Mining 894198.00 826249 794767 876314 983618 834505
Bnp Från Offentlig Förvaltning 747560.01 659925 677459 732609 822316 711332
Bnp Från Tjänster 11414309.26 11248720 11287323 11186023 12555740 11851690
Bnp Från Transport 1154985.00 1183597 1131951 1131885 1270484 1188549
Bnp Från Verktyg 268271.00 308284 276307 262906 295098 290123

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Egenföretagare 55352304.00 55200000 55300000 55300000 55300000 55500000
Arbetslösa Personer 1976060.00 2250000 2280000 2260000 2240000 22000000
Arbetskraftsdeltagande 59.80 59.8 60 60.1 60.2 60.4
Produktivitet 83.00 90 91 91 91 94
Löner 408.02 392 397 408 408 419
Lönerna I Manufacturing 2.40 2.7 3.3 2.9 2.9 3.2
Minimilöner 123.22 123 123 143 143 143
Befolkning 126.58 126 128 128 128 129
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättningsgraden 97.06 96.2 96.1 96.3 96.4 96.7

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.33 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
Inflation (Månad) 0.55 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.74 107 109 110 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 107.37 108 109 110 111 112
Kärna Inflation Rate 3.70 3.4 3.5 3.4 3.4 3.2
Producentpriserna 103.50 104 104 106 108 107
Exportpriserna 98.85 105 110 112 114 115
Importpriserna 228.80 230 230 231 231 232
Inflationsförväntningar 3.56 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7
Producentpriserna Förändras 4.80 4.3 4 3.5 3.3 3.1
Cpi Transportfordon 101.62 107 108 105 101 112
Mat Inflation 6.87 7 6.5 6 5.5 3.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
Interbankränta 5.65 5.65 5.65 5.65 5.9 5.9
Valutareserven 197396.00 196000 190000 191000 192000 194000
Banks Balansräkning 91519552.00 93000000 94000000 92500000 91800000 90600000
Värde Ränta 2.16 2.6 2.6 2.6 2.85 2.85
Centralbanken Balansräkning 4828516102.00 5020000000 5060000000 5040000000 5000000000 4700000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -3523.00 -2000 -1000 500 800 2500
Kurantkonto -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Import 21592.40 26000 26500 27500 32200 35500
Export 18069.80 24000 25500 28000 33000 38000
Utlandsskulden 441290.80 455000 458000 460000 463000 468000
Utländska Direktinvesteringar 10334.00 6500 6850 6870 6920 6950
Remitteringar 9293.20 8500 8400 8400 8400 8500
Inkomster Från Turism 2281554.18 1700000 2300000 2300000 2300000 2450000
Turister 145.00 1350 2800 2380 2380 2600
Guldreserver 120.10 120 120 120 120 120
Kapitalflöden -7.90 -20 -30 -30 -25 -20
Bil - Export 196.17 230 280 300 330 310

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 45.50 57 57 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -74267.10 -180000 -255000 -270000 -285000 -300000
Statliga Utgifter 2261706.00 2034633 2063202 2216472 2487877 2166362
Statliga Intäkter 326851.40 332000 340000 357000 365000 391000
Skatteutgifter 413849.20 412000 428000 455000 507000 543000
Militära Utgifter 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 38.60 39 43 46 48 51
Tillverkning - Pmi 38.60 43 48.8 49.2 49.3 49.5
Industriproduktion -30.70 -2 -1 1.7 3.7 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.80 -0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -37.06 -2.7 -1.7 1.9 2.1 2.2
Kapacitetsutnyttjande 80.20 80.6 78.9 80.4 81.2 81.5
Totalt - Vehicle - Försäljning 22103.00 64000 68000 68000 68000 80000
Bilproduktionen 238.95 260 290 310 330 360
Bilregistreringar 22103.00 82000 85000 85000 85000 86000
Ledande Ekonomiska Index -19.90 -2.5 -1.5 0.5 0.7 1.6
Privat investering -36.90 -10 -5 -2.5 -2.5 0.5
Gruv Produktion -5.89 -3 -4.5 -5 -5 -7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -22.40 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -23.80 -2 -0.8 0.3 1.2 2.4
Konsument - Spendera 12145433.00 12168109 11977386 11902524 13359976 12576256
Personliga Besparingar 21.20 22 22 22 22 22
Konsumentkrediter 1372919.50 1387271 1302753 1345461 1510211 1367891
Hushållen Skuld Till Bnp 16.20 16.5 16.7 16.5 16.3 16.3
Bensinpriser 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen -36.30 -3.5 -2.5 -1.9 -1.5 -0.5


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.