MEXIKO - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.20 1 0.4 0.6 0.7 0.9
Arbetslöshet 3.50 3.2 3.2 3.4 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 5.02 4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
Ränta 7.75 8 8 8 8 8.25
Handelsbalans -2590.00 500 -500 -1000 -800 1000
Statsskulden Till Bnp 46.40 46 47 47 47 47
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 19.26
18.99 19.18 19.37 19.57 20.37
Lagren Marknaden 47437.45
49315 48827 48344 47866 45999
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.17
8.01 8.09 8.16 8.24 8.55
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.20
1 0.4 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60
2.2 2.3 2.4 2.3 1.4
BNP 1149.92
1170 1220 1220 1220 1260
Bnp Fasta Priser 18441674.00
18693531 18894784 18884274 18559372 19334345
Fasta Bruttoinvesteringar 3808150.84
3810822 3921925 3899546 3819060 3941457
Bnp Per Capita 9946.16
9780 10000 10000 10000 11500
Bnp Per Capita Ppp 17336.47
17760 18100 18100 17581 18350
Bnp Från Jordbruk 610395.65
711122 577786 625045 496638 735500
Bnp Från Entreprenad 1285128.00
1360673 1324803 1315971 1306876 1407317
Bnp Från Tillverkning 2957793.00
2956507 2933144 3028780 2971859 3057856
Bnp Från Mining 893411.00
920522 935507 914853 930078 952077
Bnp Från Offentlig Förvaltning 743888.26
740592 716965 761742 698800 765979
Bnp Från Tjänster 11762116.59
12086922 11575499 12044407 11526502 12501261
Bnp Från Transport 1205541.00
1209749 1188999 1234474 1183930 1251219
Bnp Från Verktyg 276360.00
271658 257430 282993 292646 280970
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 3.50
3.2 3.2 3.4 3.6 3.6
Egenföretagare 53785257.00
53600000 54070099 54351537 54536629 55000000
Arbetslösa Personer 1858160.00
2050000 1780461 1866599 1885494 22800000
Arbetskraftsdeltagande 60.00
59.3 59.3 59.2 59.8 59.7
Arbetskostnaderna 81.10
102 81.64 81.67 81.67 105
Produktivitet 107.40
111 107 107 107 115
Löner 351.80
356 382 373 368 397
Lönerna I Manufacturing 2.30
3 2.3 2.4 2.4 3
Minimilöner 88.36
88.36 95.45 95.45 95.45 102
Befolkning 123.52
124 125 125 125 126
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 5560.00
5000 5600 5600 5600 5800
Löner Högutbildad 16700.00
16200 17000 17000 17000 17800
Levnadslön Familj 8260.00
8360 8450 8450 8450 8500
Levnadslön Individuella 4470.00
4500 4600 4600 4600 4550
Sysselsättningsgraden 96.53
97.7 98 98.2 96.59 98.8
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 5.02
4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
Inflation (Månad) 0.42
0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.3
Konsumentprisindex Kpi 100.92
103 104 104 105 110
Kärna Konsumentprisindexet 100.55
101 102 103 104 108
Kärna Inflation Rate 3.67
3.5 3.3 3.2 3 2.8
Bnp-Deflatorn 126.03
129 131 132 134 144
Producentpriserna 128.07
131 133 136 135 144
Exportpriserna 114.53
111 112 110 110 114
Importpriserna 233.72
233 233 233 234 234
Producentpriserna Förändras 6.86
6.7 6.3 6 5.7 4.5
Mat Inflation 3.11
3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
KPI bostadshjälpmedel 100.95
102 101 101 101 101
Cpi Transportfordon 101.51
98.16 102 103 106 105
Inflationsförväntningar 3.70
3.65 3.65 3.65 3.66 3.66
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 7.75
8 8 8 8 8.25
Interbankränta 8.11
8.11 8.11 8.11 8.11 8.36
Penningmängden M0 1509265.40
1500000 1511991 1512020 1511979 1590000
Penningmängden M1 4197105329.00
3675931375 4210028931 4208946668 4208703548 3810154560
Penningmängden M2 8493630725.00
8488412262 8488677615 8488838383 8488853525 8488854040
Penningmängden M3 9725309171.00
9719441108 9719773803 9719926772 9719944128 9719945532
Valutareserven 176502.00
180000 178700 178900 175054 190000
Banks Balansräkning 7605954.35
7783666 7884572 7985669 8085661 8940036
Lån Till Den Privata Sektorn 2352487758.00
2658326900 2734369545 2809575177 2883955910 3517701352
Värde Ränta 2.70
2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
Centralbanken Balansräkning 3668625207.00
3677784955 3680074346 3678128994 3677995915 3678121077
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -2590.00
500 -500 -1000 -800 1000
Export 39536.48
38500 38000 37500 37200 40000
Import 42126.93
38000 38500 38500 38000 39000
Kurantkonto -3882.10
-2300 -4800 -3400 -4600 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.60
-1.3 -1 -1 -1 -0.8
Utlandsskulden 445610.20
442000 438000 440000 444000 445500
Villkor För Handel 49.00
47.64 48.07 47.21 47.01 48.72
Utländska Direktinvesteringar 6726.90
6500 6650 6700 6750 6850
Remitteringar 9057.60
7900 8200 8250 8350 8400
Inkomster Från Turism 1945771.78
2120000 1815741 1816299 1816932 2300000
Turister 1695.14
2500 2100 2000 1400 2500
Guldreserver 120.30
120 120 120 120 120
Råolja Produktion 1951.00
2070 1923 1923 1923 2100
Terrorism Index 3.29
4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Kapitalflöden -10.90
40 -30 -15 -18 -30
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 46.40
46 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -2.90
-2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -31453.00
-325000 41673 -118347 60391 0
Statliga Utgifter 2196413.00
2217901 2186645 2249127 2126686 2293930
Statliga Intäkter 399458.90
375000 421673 421653 420391 440000
Skatteutgifter 433779.70
700000 380000 540000 360000 440000
Militära Utgifter 5532.60
5300 5100 5100 5100 4800
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 50.90
52 51.4 51.5 51.7 52.5
Tillverkning - Pmi 51.70
51.4 51.7 52 52.4 50.8
Industriproduktion 0.20
-0.3 -2.3 0.6 -1.2 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50
0.2 0.5 0.3 0.14 0.2
Manufacturing Produktion 2.10
2.2 2 2.1 2.3 2.6
Kapacitetsutnyttjande 82.50
81.97 82.2 82.2 82.11 82.14
Lagerförändringar 109974.00
137331 136590 153480 138781 137840
Totalt - Vehicle - Försäljning 75908.00
82000 74983 75001 74999 90000
Bilproduktionen 320.07
350 335 340 335 360
Bilregistreringar 75908.00
82000 74983 75001 74999 85000
Ledande Ekonomiska Index 3.30
2.3 2.1 2.2 2.2 2.4
Internet hastighet 7538.43
8014 8082 8119 8153 8398
IP-adresser 13309655.00
13131627 13259427 13135172 13260253 13147818
Stål Produktion 1750.00
1762 1753 1754 1755 1755
Privat investering 5.00
3.2 3.3 3.1 3.32 3.1
Gruv Produktion -4.00
-7.3 -7.1 -6.7 -6.8 -8
Konkurrenskraft - Index 64.60
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
Konkurrenskraft Rank 46.00
51 51 51 51 51
Lätt Att Göra Affärer 49.00
50 52 52 52 53
Korruption Index 29.00
29 29 29 29 29
Korruption Placering 135.00
135 135 135 135 135
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 100.10
102 102 102 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60
0.4 0.6 0.8 1.1 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.20
3.4 3.6 3.3 3.7 3.2
Konsument - Spendera 12318801.00
12914582 12284712 12614452 12510612 13357294
Personliga Besparingar 21.50
21.25 21.2 21.77 21.77 22
Konsumentkrediter 1360348.40
1401064 1417536 1436481 1450756 1559082
Privat - Sektor - Credit 4220835546.00
4697159438 4812736083 4926338051 5038003711 5961100276
Hushållen Skuld Till Bnp 16.30
16.44 16.48 16.52 16.57 16.74
Bensinpriser 1.05
0.82 0.91 0.86 0.8 0.8
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Byggproduktionen -1.61
2.5 -1.4 -1.1 -1.68 2.4
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00
16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23
9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
Social Trygghet För Anställda 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 27.19
42.55 17.29 62.35 61.85 62.12
Temperatur 16.74
18.09 16.7 23.86 21.82 21.08