Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 18.55 18.98 19.12 19.26 19.39 19.66
Lagren Marknaden 44999.68 43623 43142 42670 42198 41254
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.56 6.7 6.77 6.84 6.92 7.07
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.6 0.5 1 0.9 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 -0.7 0.9 1.5 1.1 1.6
Arbetslöshet 2.90 3.3 3.4 3.7 3.8 4
Inflation - Betygsätt 3.24 3.5 3.5 3.7 3.5 3.4
Inflation (Månad) 0.48 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Ränta 7.00 7 7 6.75 6.5 6
Handelsbalans 3068.29 -2200 -1500 900 1000 1000
Kurantkonto 2013.30 -6000 -4200 -3900 -3700 -4500
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Statsskulden Till Bnp 46.00 47 47 47 47 48
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
Förtroendekommissionen 48.80 50.2 50.5 50.7 51 51.7
Tillverkning - Pmi 49.00 49.5 50.9 50.3 48.8 49.5
Konsument - Confidence 44.20 43.1 43.6 44 45 46.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.6 0.5 1 0.9 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 -0.7 0.9 1.5 1.1 1.6
BNP 1220.70 1230 1230 1230 1230 1280
Bnp Fasta Priser 18552130.00 18517545 18605304 18644891 18756203 19056303
Fasta Bruttoinvesteringar 3516287.00 3714478 3605291 3533868 3554966 3611846
Bnp Per Capita 10385.30 10500 10500 10500 10500 10600
Bnp Per Capita Ppp 18101.90 18450 18450 18450 18450 18450
Bnp Från Jordbruk 513035.74 575862 617544 515601 518679 526978
Bnp Från Entreprenad 1185852.00 1307474 1229385 1191781 1198896 1218079
Bnp Från Tillverkning 3005713.00 2929176 2975287 3020742 3038776 3087396
Bnp Från Mining 853816.00 856668 839224 858085 863208 877019
Bnp Från Offentlig Förvaltning 683073.70 699540 729452 686489 690588 701637
Bnp Från Tjänster 11652795.25 11514575 11811168 11711059 11780976 11969472
Bnp Från Transport 1219630.00 1182804 1231272 1225728 1233046 1252775
Bnp Från Verktyg 319650.00 265952 296803 321248 323166 328337
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.90 3.3 3.4 3.7 3.8 4
Egenföretagare 55683450.00 55500000 55300000 55200000 55300000 55500000
Arbetslösa Personer 1942071.00 2200000 2220000 2250000 22800000 22800000
Arbetskraftsdeltagande 60.20 60.3 60.5 60.2 60.2 60.4
Produktivitet 93.60 96 94 90 91 94
Löner 378.13 390 394 392 397 419
Lönerna I Manufacturing 2.70 2.8 2.7 2.7 3.3 3.2
Minimilöner 123.22 123 123 123 123 143
Befolkning 125.33 126 126 126 128 129
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Högutbildad 17200.00 17000 17000 17000 17800 18400
Löner Lågutbildade 5390.00 5600 5600 5600 5800 5900
Levnadslön Familj 7900.00 8450 8450 8450 8500 8600
Levnadslön Individuella 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Sysselsättningsgraden 97.09 96.4 96.2 96.1 96.1 96
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.24 3.5 3.5 3.7 3.5 3.4
Inflation (Månad) 0.48 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 106.45 107 107 108 110 113
Kärna Konsumentprisindexet 105.58 106 107 108 109 112
Kärna Inflation Rate 3.73 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2
Producentpriserna 99.87 101 102 102 102 105
Producentpriserna Förändras 0.60 2.1 2.5 2.4 2.5 2.3
Inflationsförväntningar 3.45 3.88 3.88 3.83 3.83 3.87
Cpi Transportfordon 105.61 108 108 108 109 113
Mat Inflation 3.37 3.4 3.3 3.2 3.4 3.2
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 7.00 7 7 6.75 6.5 6
Interbankränta 7.53 7.7 7.7 7.7 7.7 7.2
Valutareserven 183028.00 180000 178500 179100 182000 182000
Banks Balansräkning 8266378.52 8280000 8200000 8450000 8530350 8530350
Värde Ränta 3.12 3.22 3.22 3.22 3.22 2.72
Centralbanken Balansräkning 3820215079.00 3865083765 3860478578 3900000000 4000000000 4200000000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 3068.29 -2200 -1500 900 1000 1000
Kurantkonto 2013.30 -6000 -4200 -3900 -3700 -4500
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Import 35594.97 39400 39500 36600 39000 39500
Export 38663.25 38600 38000 37500 40000 41000
Utlandsskulden 449495.50 461000 461000 467000 468000 468000
Utländska Direktinvesteringar 7332.00 11000 7000 6500 6850 6950
Remitteringar 9107.05 7800 8200 8500 8400 8500
Inkomster Från Turism 1897194.44 2360000 2100000 1700000 2300000 2450000
Turister 2715.18 2200 2100 1350 2500 2600
Guldreserver 120.06 120 120 120 120 120
Kapitalflöden -8.60 -24 -15 -20 -30 -35
Bil - Export 228.18 320 310 290 300 310
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 47 47 47 47 48
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -231183.70 -280000 -280000 -380000 -295000 -310000
Statliga Utgifter 2107792.00 2138955 2174919 2118331 2130978 2165073
Statliga Intäkter 473438.10 445000 430000 412000 450000 450000
Skatteutgifter 477710.90 485000 560000 490000 745000 735000
Militära Utgifter 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 48.80 50.2 50.5 50.7 51 51.7
Tillverkning - Pmi 49.00 49.5 50.9 50.3 48.8 49.5
Industriproduktion -1.00 1.3 1.5 1.6 1.8 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3
Manufacturing Produktion -0.50 1 1.3 1.5 1.7 2.2
Totalt - Vehicle - Försäljning 78585.00 68000 66000 64000 68000 80000
Bilproduktionen 320.41 358 360 330 360 370
Bilregistreringar 78585.00 83500 84000 82000 85000 86000
Ledande Ekonomiska Index -1.20 1.2 1.5 1.7 1.6 2
Privat investering -3.50 2 2.5 2.1 2.3 2.3
Gruv Produktion 0.40 0.5 -1.5 -3 -4.5 -7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 44.20 43.1 43.6 44 45 46.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.10 3.4 3 2.8 3.2 3.4
Konsument - Spendera 12638007.00 12093501 12350133 12701197 12777025 12981457
Personliga Besparingar 21.20 22 22 22 22 22
Konsumentkrediter 1435102.90 1396108 1426412 1442278 1450889 1474103
Bensinpriser 1.03 0.92 0.94 0.96 1 1
Hushållen Skuld Till Bnp 16.30 16.52 16.57 16.68 16.68 16.68
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -4.50 -5 -3.2 -1 1.5 2.5


Mexiko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.