Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 54.34 54.45 54.71 54.98 55.25 55.79
Lagren Marknaden 6301.12 6242 6153 6065 5978 5809

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.8 3 2.8 2.7 3
Arbetslöshet 15.70 15 14.7 14.4 14.2 13.1
Inflation - Betygsätt 4.90 4.3 3.8 3 2.8 2.2
Ränta 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
Handelsbalans -299360.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Statsskulden Till Bnp 51.20 55 55 55 55 55.5
Statliga Budgetutskottet -8.10 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.8 3 2.8 2.7 3
BNP 12.27 14.82 14.82 14.82 14.82 15.72
Bnp Fasta Priser 182618.00 192697 168888 178087 187731 197900
Fasta Bruttoinvesteringar 146077.79 145580 149876 151629 150460 153922
Bnp Per Capita 5092.68 5500 5500 5500 5700 5700
Bnp Per Capita Ppp 15848.42 16400 16400 16400 16600 16600

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 15.70 15 14.7 14.4 14.2 13.1
Löner 43509.00 43612 44281 44548 45004 46799
Befolkning 2.08 2.11 2.11 2.11 2.12 2.12
Minimilöner 14500.00 16100 16100 16100 16100 16100

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 4.90 4.3 3.8 3 2.8 2.2
Konsumentprisindex Kpi 121.01 121 123 123 124 127
Mat Inflation 6.90 2.3 2.3 2.3 2 2
Kärna Inflation Rate 4.10 3.6 2.7 1.9 1.7 1.1
Producentpriserna 123.00 125 128 128 130 137
Producentpriserna Förändras 16.30 12.2 9.5 6 5.5 5.5
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
Värde Ränta 0.15 0.4 0.4 0.65 0.65 0.65
Utlåningsräntan 1.75 2 2 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -299360.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Import 1001168.00 785000 785000 785000 785000 785000
Export 701808.00 579000 579000 579000 579000 579000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 51.20 55 55 55 55 55.5
Statliga Budgetutskottet -8.10 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -6453.00 -496 -496 -496 -496 -496
Statliga Utgifter 29596.00 29091 28282 30733 30673 29877

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion 4.70 1.8 1.5 1.5 2 2
Förtroendekommissionen 27.20 30 28.5 28.5 28.2 28.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Spendera 118387.00 120149 110596 125082 121702 123393
Bensinpriser 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05
Konsumentkrediter 199357.00 190645 195867 199723 202647 195793
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.00 1 1.2 1.2 2.5 2.5


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.