Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 54.73 55.49 55.75 56.02 56.29 56.83
Lagren Marknaden 3730.87 3829 3787 3745 3704 3623
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 2 2.3 2.6 2.2 2.4
Arbetslöshet 17.80 19.7 19.1 18.6 17.7 16.5
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.5 1.7 1.9 2.2
Ränta 2.25 2.25 2 2 1.75 1.5
Handelsbalans -258765.00 -190000 -90000 -210000 -274000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 42.5 42.5 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 2 2.3 2.6 2.2 2.4
BNP 11.34 12.1 12.1 12.1 12.5 12.5
Bnp Fasta Priser 156355.00 162822 174046 184315 183596 188738
Fasta Bruttoinvesteringar 135317.85 136671 136874 138836 138295 142168
Bnp Per Capita 5245.36 5500 5500 5500 5590 5590
Bnp Per Capita Ppp 13111.21 13800 13800 13800 13850 13850
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 17.80 19.7 19.1 18.6 17.7 16.5
Löner 36476.00 36809 36904 38937 37576 40490
Minimilöner 12165.00 13400 13400 13400 14900 14900
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.5 1.7 1.9 2.2
Konsumentprisindex Kpi 113.19 115 115 115 115 117
Inflation (Månad) 0.50 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Producentpriserna 104.80 104 103 103 106 105
Producentpriserna Förändras 1.70 1.5 1.4 1.1 1.5 1.6
Mat Inflation 2.30 1.3 1.5 1.6 1.6 1.8
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.25 2.25 2 2 1.75 1.5
Värde Ränta 0.15 0.15 -0.1 -0.1 -0.35 -0.6
Utlåningsräntan 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -258765.00 -190000 -90000 -210000 -274000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Import 853087.00 759000 716000 765000 811000 785000
Export 594323.00 574000 625000 555000 537000 564000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 42.5 42.5 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
Statliga Utgifter 25141.00 25440 25020 27029 26924 27678
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 5.50 6.4 6.2 5.8 5.8 2.5
Förtroendekommissionen 31.80 31 21 20 20 15
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 99274.00 110654 108801 114947 114499 117706
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10 3.8 2.7 2.8 2.8 1
Bensinpriser 1.31 1.17 1.14 1.11 1.09 1.09


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.