Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 53.05 53.27 53.53 53.8 54.07 54.61
Lagren Marknaden 5720.84 5618 5538 5459 5381 5228

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.10 2.6 3.8 3 2.8 2.7
Arbetslöshet 15.90 15.3 15 14.7 14.4 14.2
Inflation - Betygsätt 3.70 2.6 2.3 1.8 1.4 2.2
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
Handelsbalans -278210.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 51.20 53.7 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -8.10 -5.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.10 2.6 3.8 3 2.8 2.7
BNP 12.27 13.79 14.82 14.82 14.82 14.82
Bnp Fasta Priser 172900.00 193268 192697 168888 178087 197900
Fasta Bruttoinvesteringar 146077.79 145580 149876 151629 150460 153922
Bnp Per Capita 5371.00 5500 5500 5500 5500 5700
Bnp Per Capita Ppp 15848.42 16400 16400 16400 16400 16600

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 15.90 15.3 15 14.7 14.4 14.2
Löner 42627.00 42025 43642 43474 44354 45383
Befolkning 2.08 2.11 2.11 2.11 2.11 2.12
Minimilöner 14500.00 16100 16100 16100 16100 16100

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.70 2.6 2.3 1.8 1.4 2.2
Konsumentprisindex Kpi 119.73 119 119 121 121 122
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 3.90 2.5 2.3 2.3 2.3 2
Kärna Inflation Rate 2.90 3.2 3.6 2.7 1.9 1.7
Producentpriserna 120.70 124 125 128 128 131
Producentpriserna Förändras 14.10 16.5 12.2 9.5 6 5.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
Värde Ränta 0.15 0.15 0.4 0.4 0.65 0.65
Utlåningsräntan 1.75 2 1.75 2 2 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -278210.00 -206000 -206000 -206000 -206000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 944346.00 785000 785000 785000 785000 785000
Export 666136.00 579000 579000 579000 579000 579000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 51.20 53.7 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -8.10 -5.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -5357.00 -496 -496 -496 -496 -496
Statliga Utgifter 29838.00 28342 29721 28282 30733 30524

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion -1.40 3.1 1.8 1.5 1.5 2
Förtroendekommissionen 28.30 27.4 30 28.5 28.5 28.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 121439.00 120531 120149 110596 125082 123393
Bensinpriser 1.38 1.31 1.25 1.18 1.12 1.07
Konsumentkrediter 195512.00 167545 190645 195867 199723 195793
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 15.10 5.7 1 1.2 1.2 2.5


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.