Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 57.00 57.12 57.37 57.63 57.89 58.4
Lagren Marknaden 3890.02 3668 3606 3546 3486 3365

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 -4 -2.8 1.5 2.2 2.4
Arbetslöshet 16.60 19.3 20.8 21.5 22.3 19
Inflation - Betygsätt 0.70 1.5 1.9 2.2 2.2 2.2
Ränta 1.75 1.25 1 1 1 1.25
Handelsbalans -176324.00 -185000 -185000 -221000 -221000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 43.1 45 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.1 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 -4 -2.8 1.5 2.2 2.4
BNP 13.20 14 14 14 16 16
Bnp Fasta Priser 183971.00 161862 170516 186731 188018 191212
Fasta Bruttoinvesteringar 130242.22 127637 128419 132196 133108 135369
Bnp Per Capita 5394.30 5700 5700 5700 6000 6000
Bnp Per Capita Ppp 13483.42 14500 14500 14500 13435 15000

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 16.60 19.3 20.8 21.5 22.3 19
Löner 41087.00 38788 38969 41238 42431 42883
Befolkning 2.08 2.09 2.09 2.1 2.09 2.11
Minimilöner 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.70 1.5 1.9 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 113.57 115 115 116 116 118
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 0.40 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Kärna Inflation Rate 1.70 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7
Producentpriserna 105.70 107 109 105 107 107
Producentpriserna Förändras 3.30 2.9 2.2 1.6 1.6 2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 1.75 1.25 1 1 1 1.25
Värde Ränta 0.15 0.15 -0.35 -0.6 -0.6 -0.6
Utlåningsräntan 2.50 2 1.75 1.75 1.75 1.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -176324.00 -185000 -185000 -221000 -221000 -206000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9
Import 650370.00 768000 768000 785000 785000 785000
Export 474046.00 583000 583000 564000 564000 579000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 43.1 45 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.1 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -3091.00 -493 -493 -496 -496 -496
Statliga Utgifter 28133.00 25748 24742 28555 28752 29240

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 3.50 1.2 2.6 2.1 3.2 3
Förtroendekommissionen 35.20 -14 -11 -10 -7 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 117921.00 112261 113204 119690 120515 122562
Konsumentkrediter 174395.00 160684 165183 174594 178232 178784
Bensinpriser 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.30 9.5 2.8 1 1 1


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.