Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 52.41 52.61 52.84 53.08 53.32 53.79
Lagren Marknaden 4508.87 4432 4357 4284 4211 4066

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.70 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
Arbetslöshet 16.70 20.8 21.5 22.3 21 19
Inflation - Betygsätt 1.50 0.5 0.8 1 1.3 1.2
Ränta 1.50 1 1 1 1 1.25
Handelsbalans -228225.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -222000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.70 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
BNP 12.69 11.9 11.9 12.3 12.3 12.3
Bnp Fasta Priser 149782.00 170516 181211 167671 171979 185561
Fasta Bruttoinvesteringar 130242.22 128419 128289 131805 135191 131368
Bnp Per Capita 5634.38 5350 5350 5500 5500 5500
Bnp Per Capita Ppp 16506.10 16000 16000 16400 16400 16400

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 16.70 20.8 21.5 22.3 21 19
Löner 40640.00 39158 41170 40727 39828 42813
Befolkning 2.08 2.09 2.1 2.09 2.09 2.11
Minimilöner 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.50 0.5 0.8 1 1.3 1.2
Konsumentprisindex Kpi 115.01 114 114 115 117 116
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 2.50 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Kärna Inflation Rate 1.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
Producentpriserna 104.10 109 105 106 106 107
Producentpriserna Förändras -0.40 2.2 1.6 1.6 1.6 2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 1.50 1 1 1 1 1.25
Värde Ränta 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
Utlåningsräntan 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -228225.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -222000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
Import 820210.00 768000 785000 785000 785000 785000
Export 591985.00 583000 564000 564000 564000 579000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -6137.00 -493 -496 -496 -496 -496
Statliga Utgifter 27836.00 24742 27711 27221 27920 28376

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -9.50 -9 -1.8 3.2 5.8 6.5
Förtroendekommissionen 22.80 25 26 30 31 33

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 105687.00 113204 116152 105902 108623 118940
Konsumentkrediter 180687.00 165183 169434 176730 182698 173500
Bensinpriser 1.16 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -11.90 -7 -1.5 -1.5 4.5 5.7


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.