Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 54.38 55.26 55.51 55.76 56.01 56.51
Lagren Marknaden 3919.39 3894 3859 3824 3790 3722
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 2.3 2.6 2.2 2.8 2.4
Arbetslöshet 17.80 19.1 18.6 17.7 17.7 16.5
Inflation - Betygsätt 0.80 1.5 1.7 1.9 2 2.2
Ränta 2.25 2 2 1.75 1.75 1.5
Handelsbalans -93041.00 -90000 -210000 -274000 -185000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 42.5 43.1 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -2.70 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 2.3 2.6 2.2 2.8 2.4
BNP 12.67 13.2 13.2 14 14 14
Bnp Fasta Priser 156355.00 174046 184315 183596 159795 188738
Fasta Bruttoinvesteringar 135317.85 136874 138836 138295 138295 142168
Bnp Per Capita 5394.30 5500 5500 5700 5700 5700
Bnp Per Capita Ppp 13483.42 13800 13800 14500 14500 14500
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 17.80 19.1 18.6 17.7 17.7 16.5
Löner 37520.00 36904 38937 37576 37576 40490
Minimilöner 12165.00 13400 13400 14900 14900 14900
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 1.5 1.7 1.9 2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 113.35 115 115 115 116 117
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Producentpriserna 104.10 102 103 103 106 104
Producentpriserna Förändras 1.40 1.4 1.1 1.5 1.6 1.6
Mat Inflation 1.00 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.25 2 2 1.75 1.75 1.5
Värde Ränta 0.15 -0.1 -0.1 -0.35 -0.35 -0.6
Utlåningsräntan 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -93041.00 -90000 -210000 -274000 -185000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Import 694493.00 716000 765000 811000 768000 785000
Export 601452.00 625000 555000 537000 583000 564000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 42.5 43.1 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -2.70 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Statliga Utgifter 25141.00 25020 27029 26924 25694 27678
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -2.70 6.2 5.8 5.8 5.8 2.5
Förtroendekommissionen 32.10 25 20 20 17 15
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 99274.00 108801 114947 114499 101458 117706
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.80 2.7 2.8 2.8 2.8 1
Bensinpriser 1.26 1.23 1.2 1.16 1.13 1.13


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.