Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 55.47 55.97 56.22 56.48 56.74 57.26
Lagren Marknaden 4494.29 4433 4397 4362 4327 4258
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.6 2.2 2.8 2.6 2.4
Arbetslöshet 17.10 17 16.6 16.4 16.2 15.7
Inflation - Betygsätt -0.20 0.1 1.9 2 2.1 2.2
Ränta 2.25 2 1.75 1.75 1.75 1.5
Handelsbalans -220131.00 -210000 -274000 -185000 -185000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 43.1 43.1 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.6 2.2 2.8 2.6 2.4
BNP 12.67 13.2 14 14 14 14
Bnp Fasta Priser 174897.00 184315 183596 159795 170615 188738
Fasta Bruttoinvesteringar 130242.22 138836 138295 138295 139107 142168
Bnp Per Capita 5394.30 5500 5700 5700 5700 5700
Bnp Per Capita Ppp 13483.42 13800 14500 14500 14500 14500
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 17.10 17 16.6 16.4 16.2 15.7
Löner 37797.00 38937 37576 37576 37576 40490
Minimilöner 12165.00 13400 14900 14900 14900 14900
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.20 0.1 1.9 2 2.1 2.2
Konsumentprisindex Kpi 113.07 113 115 116 116 115
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Producentpriserna 106.50 108 108 107 109 109
Producentpriserna Förändras 4.90 5.5 3.8 2.9 2.2 1.6
Mat Inflation 0.90 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.25 2 1.75 1.75 1.75 1.5
Värde Ränta 0.15 -0.1 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6
Utlåningsräntan 2.75 2.5 2.25 2.25 2.25 2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -220131.00 -210000 -274000 -185000 -185000 -221000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 847021.00 765000 811000 768000 768000 785000
Export 626890.00 555000 537000 583000 583000 564000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 42.5 43.1 43.1 43.1 43.1
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Statliga Utgifter 26273.00 27029 26924 25694 27009 27678
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 4.20 5.8 5.8 5.8 5.8 2.5
Förtroendekommissionen 32.80 20 20 17 16 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 114552.00 114947 114499 101458 117759 117706
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.80 2.8 2.8 2.8 2.8 1
Bensinpriser 1.22 1.12 1.09 1.06 1.03 0.97


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.