Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 55.28 55.49 55.74 55.99 56.24 56.75
Lagren Marknaden 4872.39 4608 4573 4538 4503 4434
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
Arbetslöshet 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
Inflation - Betygsätt 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
Ränta 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
Handelsbalans -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
BNP 12.67 14 14 14 14 16
Bnp Fasta Priser 174897.00 158075 168292 177171 179095 183393
Fasta Bruttoinvesteringar 130242.22 131675 132066 131935 133368 136569
Bnp Per Capita 5394.30 5700 5700 5700 5700 6000
Bnp Per Capita Ppp 13483.42 14500 14500 14500 14500 15000
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
Löner 38227.00 37789 38601 39033 39540 41118
Befolkning 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.11
Minimilöner 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 112.97 114 115 115 116 118
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Producentpriserna 105.30 108 107 109 108 110
Producentpriserna Förändras 3.70 3.8 2.9 2.2 1.6 2
Mat Inflation 0.90 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Kärna Inflation Rate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
Värde Ränta 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6 -0.6
Utlåningsräntan 2.75 2.25 2.25 2.25 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Import 830170.00 811000 768000 768000 785000 785000
Export 627402.00 537000 583000 583000 564000 579000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -2096.00 -493 -493 -493 -496 -496
Statliga Utgifter 25093.00 25418 26641 25419 25695 26312
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion -2.10 4.5 4.2 3.6 3.3 3.3
Förtroendekommissionen 33.90 28 25 20 17 17
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 114811.00 100366 116156 116304 117566 120388
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.60 9.5 2.8 2.8 1 1
Bensinpriser 1.25 1.37 1.41 1.44 1.48 1.48
Konsumentkrediter 169321.00 160294 166258 169706 173385 177546


Makedonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.