Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 17550.05 17250 16923 16601 16285 15652
Valuta 2813.00 2824 2834 2845 2856 2878

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.30 5.5 7.5 6.5 6.5 5.1
Arbetslöshet 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Inflation - Betygsätt 2.40 2.5 1.5 4 4.5 4
Ränta 6.00 7.5 7 7 7 7
Handelsbalans 193.00 35 31 31 31 220
Kurantkonto 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.30 5.5 7.5 6.5 6.5 5.1
BNP 13.85 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7
Fasta Bruttoinvesteringar 1825944.80 1927185 1379193 1528110 1944631 2025472
Bnp Per Capita 4350.20 4584 4777 4777 4777 4777
Bnp Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Bruttonationalprodukt 32738370.90 34538981 35193749 34866365 34866365 36300469
Bnp Fasta Priser 4953102.50 5766979 3564157 4743452 5275054 6061095
Bnp Från Jordbruk 601898.60 635003 647041 641022 641022 667388
Bnp Från Entreprenad 336901.50 355431 362169 358800 358800 373558
Bnp Från Tillverkning 547603.20 577721 588673 583197 583197 607185
Bnp Från Mining 1073577.50 1132624 1154096 1143360 1143360 1190388
Bnp Från Tjänster 958247.20 1010951 1030116 1020533 1020533 1062509
Bnp Från Transport 564840.20 595906 607203 601555 601555 626298
Bnp Från Verktyg 109161.50 115165 117349 116257 116257 121039

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Arbetslösa Personer 105139.00 120000 120000 120000 120000 120000
Arbetskraftsdeltagande 59.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.36 3.42 3.42 3.42 3.42
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 55.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Löner 1166.40 1110 1110 1110 1110 1110
Lönerna I Manufacturing 1195.70 1250 1250 1250 1250 1250

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.5 1.5 4 4.5 4
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 130.00 161 158 124 129 185
Producentpriserna Förändras -9.00 6.5 10 9.5 9.5 9.5
Konsumentprisindex Kpi 124.30 125 127 130 130 130
Mat Inflation 2.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 6.00 7.5 7 7 7 7
Interbankränta 8.95 10.79 9.34 8.84 8.84 8.79
Banks Balansräkning 34689860.97 38758163 39475786 39475786 39475786 41628653
Värde Ränta 10.00 12.96 9 8.5 8.5 10.96
Valutareserven 3652.00 4482 4606 4606 4606 5022
Centralbanken Balansräkning 3525393.47 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Penningmängden M2 20231822.80 22016013 22333872 22333872 22333872 23287448

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 193.00 35 31 31 31 220
Kurantkonto 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Import 474.90 515 515 515 515 522
Export 668.20 546 546 546 546 557
Utländska Direktinvesteringar 22311.90 24739 25350 25350 25350 29017
Guldreserver 15.37 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statliga Utgifter 667695.10 857090 666402 833115 711095 900802
Regeringen Budgetutskottet Värde -643487.50 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militära Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 26 26 26 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 14.5 14.5 14.5 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 11.5 11.5 11.5 10

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -9.60 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Manufacturing Produktion 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elproduktion 483.90 676 683 683 683 701
Lagerförändringar -778502.50 33700 302000 335000 335000 355000
Gruv Produktion -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 3238353.90 3354240 3154131 3298890 3448847 3525306

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 1.09 1.11 1.12 1.12 1.12 1.14


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.