Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 33152.99 32010 31403 30806 30219 29044
Valuta 2838.00 2849 2860 2870 2881 2904

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
Arbetslöshet 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
Inflation - Betygsätt 2.40 1.5 4 4.5 4 4
Ränta 6.00 6 6 6 6 7
Handelsbalans 314.00 35 31 31 350 350
Kurantkonto -30.61 -200 -150 -150 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
Statsskulden Till Bnp 55.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
BNP 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Fasta Bruttoinvesteringar 1291506.60 1781048 1379193 1528110 1993432 1871881
Bnp Per Capita 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
Bnp Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Bruttonationalprodukt 32738370.90 31919912 35193749 34866365 28248101 33547827
Bnp Fasta Priser 5414950.20 5329672 3564157 4743452 6112420 5601486
Bnp Från Jordbruk 775072.00 586851 647041 641022 566778 616781
Bnp Från Entreprenad 132867.40 328479 362169 358800 315486 345231
Bnp Från Tillverkning 328350.80 533913 588673 583197 547786 561143
Bnp Från Mining 988358.60 1046738 1154096 1143360 1487973 1100122
Bnp Från Tjänster 1065468.10 934291 1030116 1020533 1046774 981940
Bnp Från Transport 318445.70 550719 607203 601555 664861 578806
Bnp Från Verktyg 59317.96 106432 117349 116257 116072 111861

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
Arbetslösa Personer 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
Arbetskraftsdeltagande 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.48
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Löner 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
Lönerna I Manufacturing 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.40 1.5 4 4.5 4 4
Inflation (Månad) 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 144.60 161 158 124 185 185
Producentpriserna Förändras -2.80 10 9.5 9.5 9.5 8.5
Konsumentprisindex Kpi 124.75 127 130 130 130 135
Mat Inflation 8.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 6.00 6 6 6 6 7
Interbankränta 7.17 8.95 8.95 8.95 8.79 8.95
Banks Balansräkning 36685492.14 39475786 39475786 39475786 41628653 44499143
Värde Ränta 8.40 10 10 10 10.96 10
Valutareserven 3869.90 4606 4606 4606 5022 5522
Centralbanken Balansräkning 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Penningmängden M2 24220049.10 22333872 22333872 22333872 23287448 24558882

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 314.00 35 31 31 350 350
Kurantkonto -30.61 -200 -150 -150 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
Import 458.80 515 515 515 522 522
Export 639.90 546 546 546 557 557
Utländska Direktinvesteringar 23802.30 25350 25350 25350 29017 29629
Guldreserver 8.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 55.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
Statliga Utgifter 978001.90 792098 666402 833115 768333 832494
Regeringen Budgetutskottet Värde -3711095.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militära Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 26 26 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 14.5 14.5 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 11.5 11.5 10 10

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -9.60 11 7.5 4.5 5 5
Manufacturing Produktion 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elproduktion 679.50 683 683 683 701 726
Lagerförändringar -144379.30 302000 335000 335000 355000 355000
Gruv Produktion -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 2915970.30 3099890 3154131 3298890 2849115 3257984


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.