Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 18685.40 18569 18367 18168 17969 17579
Valuta 2706.00 2669 2678 2687 2696 2715
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
Arbetslöshet 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Inflation - Betygsätt 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Ränta 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans 116.90 205 205 205 205 220
Kurantkonto -202.21 -120 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
BNP 13.01 13.5 15 15 15 15
Fasta Bruttoinvesteringar 1689312.10 1813204 1405732 1782224 1788982 1927436
Bnp Per Capita 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
Bnp Per Capita Ppp 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
Bruttonationalprodukt 28564174.70 30449410 30220897 30135204 30249461 32367723
Bnp Fasta Priser 5123997.30 5603976 3729647 5405817 5426313 5957027
Bnp Från Jordbruk 1083025.10 515535 142199 1142591 1146924 548014
Bnp Från Entreprenad 168876.20 286963 43439 178164 178840 305042
Bnp Från Tillverkning 288823.50 498260 204603 304709 305864 529651
Bnp Från Mining 922760.90 1353444 962541 973513 977204 1438711
Bnp Från Tjänster 950824.90 952134 989213 1003120 1006924 1012119
Bnp Från Transport 239299.00 604750 256379 252460 253418 642849
Bnp Från Verktyg 71444.00 105578 109906 75373 75659 112230
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Arbetslösa Personer 126582.00 119000 119000 119000 119000 120000
Arbetskraftsdeltagande 60.10 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
Löner 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
Lönerna I Manufacturing 1187.40 1190 1190 1190 1190 1250
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.20 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Inflation (Månad) -0.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Producentpriserna 136.10 140 158 158 154 161
Producentpriserna Förändras -2.50 9 12.5 12.5 12.5 15
Konsumentprisindex Kpi 121.80 126 127 131 131 135
Mat Inflation 14.00 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Interbankränta 11.11 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
Banks Balansräkning 34953489.28 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
Värde Ränta 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
Penningmängden M2 20432872.80 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserven 3985.60 3490 3490 3490 3490 3600
Centralbanken Balansräkning 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 116.90 205 205 205 205 220
Kurantkonto -202.21 -120 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Export 582.60 538 685 715 715 546
Import 465.80 509 455 591 591 515
Utländska Direktinvesteringar 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
Guldreserver 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 739948.60 698867 578935 780646 783606 742896
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 13 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 10 10 10 10
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -8.20 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1
Manufacturing Produktion -1.40 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruv Produktion -11.70 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
Elproduktion 464.90 575 575 575 575 583
Lagerförändringar 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 2715087.30 2591524 2643294 2864417 2875277 2754790
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.