Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Lagren Marknaden 19581.61 20020 19795 19574 19354 18922
Valuta 2646.00 2654 2663 2671 2680 2697
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
Arbetslöshet 11.80 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
Inflation - Betygsätt 7.90 7.9 8.1 8.4 8 7.4
Ränta 11.00 11 11 11 11 9.5
Handelsbalans 202.60 120 63 205 205 220
Kurantkonto -4.10 -80.9 -103 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 83 83 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
BNP 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Fasta Bruttoinvesteringar 1328669.50 1424410 1432305 1813204 1799597 1927436
Bnp Per Capita 4071.09 4312 4312 4312 4459 4459
Bnp Per Capita Ppp 11840.80 12340 12340 12340 12970 12970
Bruttonationalprodukt 24103349.30 24790295 24838501 25694170 25501344 27312903
Bnp Fasta Priser 3527558.70 4935158 4944174 5559792 5518067 5910059
Bnp Från Jordbruk 134404.00 1060507 715438 515535 511666 548014
Bnp Från Entreprenad 1242977.60 151113 120534 286963 284809 305042
Bnp Från Tillverkning 193901.22 300802 327928 498260 494521 529651
Bnp Från Mining 907175.16 845734 1084126 1353444 1343287 1438711
Bnp Från Tjänster 942127.17 915123 1051298 952134 944989 1012119
Bnp Från Transport 241278.77 247916 328925 604750 600212 642849
Bnp Från Verktyg 103853.03 67833 59452 105578 104786 112230
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 11.80 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
Arbetslösa Personer 153592.00 121200 119900 119000 119000 120000
Arbetskraftsdeltagande 60.70 62.3 62.5 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.25 3.25 3.24 3.3 3.3
Löner 1120.30 1055 1063 1080 1080 1110
Lönerna I Manufacturing 1183.80 1099 1083 1190 1190 1250
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 53.50 55.3 55.7 56.1 56.1 55.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 7.90 7.9 8.1 8.4 8 7.4
Inflation (Månad) 1.40 0.8 0.9 0.7 0.7 0.5
Producentpriserna 143.80 166 158 140 158 161
Producentpriserna Förändras 13.10 16.8 16.4 16.3 16.3 15
Konsumentprisindex Kpi 107.90 122 121 125 117 133
Mat Inflation 8.30 10.2 8.6 7.3 7.3 5.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 11.00 11 11 11 11 9.5
Interbankränta 10.97 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79
Banks Balansräkning 33516075.15 29900000 30600000 30880000 30880000 32000000
Värde Ränta 11.10 12 12 12 12 12
Penningmängden M2 19699594.60 18250000 18300000 18500000 18500000 19400000
Valutareserven 3660.40 3390 3420 3490 3490 3600
Centralbanken Balansräkning 8765448.00 7405000 7420000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 202.60 120 63 205 205 220
Kurantkonto -4.10 -80.9 -103 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
Export 751.38 705 619 538 685 546
Import 548.81 585 556 509 455 515
Utländska Direktinvesteringar 19955.50 19650 19900 20000 20000 20100
Guldreserver 15.80 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 83 83 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
Statliga Utgifter 547197.80 641341 515335 698867 693622 742896
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 13 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 10 10 10 10
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 7.10 8.32 2.9 3.5 3.5 4.1
Manufacturing Produktion 9.70 11.6 17.4 2.8 2.8 3.7
Gruv Produktion 5.90 -1.9 3.4 10.9 10.9 12.4
Industriproduktion (Månadsvis) 2.90 1.7 1.9 2.2 2.2 1.1
Elproduktion 531.60 366 397 575 575 583
Lagerförändringar 444404.70 510000 424000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 2291696.10 2453224 2496683 2591524 2572076 2754790
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 1.05 1.04 1.05 1.06 1.06 1.06


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.