Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 16213.52 15905 15604 15307 15015 14432
Valuta 2780.00 2791 2801 2812 2823 2844

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.70 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
Arbetslöshet 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Inflation - Betygsätt 4.70 5 6 7.5 3.5 7
Ränta 9.00 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Handelsbalans -87.00 124 124 35 31 220
Kurantkonto -205.02 -450 -350 -350 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 80 80 82 82
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.70 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
BNP 13.50 14.6 14.6 14.6 15.3 15.3
Fasta Bruttoinvesteringar 1826715.70 1680021 1856065 1925358 1919878 2023552
Bnp Per Capita 4197.80 4584 4584 4584 4777 4777
Bnp Per Capita Ppp 12209.20 11996 12970 12970 11996 12332
Bruttonationalprodukt 32738370.90 28407072 29064048 30106640 30020948 31642079
Bnp Fasta Priser 5383314.90 5095815 5097802 5674014 5657864 5963389
Bnp Från Jordbruk 601898.60 1077068 728988 634401 632595 666756
Bnp Från Entreprenad 336901.50 167947 139958 355094 354083 373204
Bnp Från Tillverkning 547603.20 287235 340130 577174 575531 606610
Bnp Från Mining 1073577.50 917686 1061783 1131551 1128330 1189260
Bnp Från Tjänster 958247.20 945595 1042060 1009993 1007118 1061502
Bnp Från Transport 564840.20 237983 377130 595342 593647 625704
Bnp Från Verktyg 109161.50 71051 62874 115056 114729 120924

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Arbetslösa Personer 105139.00 119000 119000 120000 120000 120000
Arbetskraftsdeltagande 60.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.36 3.36 3.36 3.42 3.42
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.20 56.1 56.1 55.5 55.5 55.5
Löner 1166.40 1080 1080 1110 1110 1110
Lönerna I Manufacturing 1195.70 1190 1190 1250 1250 1250

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 4.70 5 6 7.5 3.5 7
Inflation (Månad) -0.60 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 109.40 136 151 158 124 174
Producentpriserna Förändras -23.60 0.5 5.5 6.5 10 9.5
Konsumentprisindex Kpi 124.80 128 130 131 129 140
Mat Inflation 7.80 7.3 7.3 5.5 5.5 5.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 9.00 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Interbankränta 10.84 9.34 8.34 8.34 8.34 8.84
Banks Balansräkning 34689860.97 37322918 38040541 38758163 39475786 41628653
Värde Ränta 10.50 9 8 8 8 8.5
Valutareserven 3844.20 4232 4357 4482 4606 5022
Centralbanken Balansräkning 3525393.47 7440000 7440000 7510000 7510000 7510000
Penningmängden M2 20231822.80 21380296 21698154 22016013 22333872 23287448

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -87.00 124 124 35 31 220
Kurantkonto -205.02 -450 -350 -350 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Import 424.80 591 591 515 515 522
Export 337.80 715 715 546 546 557
Utländska Direktinvesteringar 22311.90 23517 24128 24739 25350 29017
Guldreserver 23.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 80 80 82 82
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Statliga Utgifter 812407.70 735879 538382 856278 853840 899948
Regeringen Budgetutskottet Värde -643487.50 -900000 -900000 -840000 -840000 -840000
Militära Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Social Security Rate För Företag 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Social Trygghet För Anställda 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion -21.70 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Manufacturing Produktion -16.70 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
Elproduktion 483.90 600 600 676 683 701
Lagerförändringar 66252.90 20500 22300 33700 302000 355000
Gruv Produktion -25.50 10.9 10.9 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 3179374.20 2700154 3134300 3351060 3341522 3521964

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 1.09 1.1 1.11 1.11 1.12 1.14


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.