Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 18434.67 19251 19047 18845 18646 18253
Valuta 2629.00 2664 2673 2682 2691 2710
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
Arbetslöshet 10.10 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Inflation - Betygsätt 9.00 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Ränta 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans 51.40 205 205 205 205 220
Kurantkonto 8.49 -120 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
BNP 13.01 13.5 15 15 15 15
Fasta Bruttoinvesteringar 1689312.10 1808102 1799597 1405732 1782224 1898507
Bnp Per Capita 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
Bnp Per Capita Ppp 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
Bruttonationalprodukt 28564174.70 25621860 25501344 30220897 30135204 26902953
Bnp Fasta Priser 5123997.30 5544145 5518067 3729647 5405817 5821352
Bnp Från Jordbruk 1083025.10 514084 511666 142199 1142591 539788
Bnp Från Entreprenad 168876.20 286155 284809 43439 178164 300463
Bnp Från Tillverkning 288823.50 496858 494521 204603 304709 521701
Bnp Från Mining 922760.90 1349635 1343287 962541 973513 1417117
Bnp Från Tjänster 950824.90 949455 944989 989213 1003120 996927
Bnp Från Transport 239299.00 603048 600212 256379 252460 633201
Bnp Från Verktyg 71444.00 105281 104786 109906 75373 110545
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 10.10 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Arbetslösa Personer 131100.00 119000 119000 119000 119000 120000
Arbetskraftsdeltagande 60.80 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
Löner 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
Lönerna I Manufacturing 1196.80 1190 1190 1190 1190 1250
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.60 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 9.00 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Inflation (Månad) 0.00 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Producentpriserna 135.50 140 158 158 154 161
Producentpriserna Förändras 1.40 9 12.5 12.5 12.5 15
Konsumentprisindex Kpi 122.20 126 127 131 131 135
Mat Inflation 15.60 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Interbankränta 11.05 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
Banks Balansräkning 34254187.25 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
Värde Ränta 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
Penningmängden M2 20289861.30 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserven 3618.80 3490 3490 3490 3490 3600
Centralbanken Balansräkning 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 51.40 205 205 205 205 220
Kurantkonto 8.49 -120 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Export 558.90 538 685 715 715 546
Import 507.60 509 455 591 591 515
Utländska Direktinvesteringar 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
Guldreserver 20.08 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 739948.60 696900 693622 578935 780646 731745
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 13 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 10 10 10 10
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -4.80 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1
Manufacturing Produktion 12.60 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruv Produktion -10.30 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriproduktion (Månadsvis) -5.10 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
Elproduktion 402.70 575 575 575 575 583
Lagerförändringar 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 2715087.30 2584231 2572076 2643294 2864417 2713442
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.