Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 19995.21 20116 19897 19681 19466 19043
Valuta 2659.00 2663 2672 2681 2690 2709
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
Arbetslöshet 10.10 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Inflation - Betygsätt 7.40 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Ränta 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Handelsbalans 19.10 63 205 205 205 220
Kurantkonto -239.50 -103 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 83 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
BNP 13.01 13.5 13.5 15 15 15
Fasta Bruttoinvesteringar 1689312.10 1432305 1808102 1799597 1799597 1898507
Bnp Per Capita 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
Bnp Per Capita Ppp 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
Bruttonationalprodukt 24103349.30 24838501 25621860 25501344 25501344 26902953
Bnp Fasta Priser 5123997.30 4944174 5544145 5518067 5518067 5821352
Bnp Från Jordbruk 1083025.10 715438 514084 511666 511666 539788
Bnp Från Entreprenad 168876.20 120534 286155 284809 284809 300463
Bnp Från Tillverkning 288823.50 327928 496858 494521 494521 521701
Bnp Från Mining 922760.90 1084126 1349635 1343287 1343287 1417117
Bnp Från Tjänster 950824.90 1051298 949455 944989 944989 996927
Bnp Från Transport 239299.00 328925 603048 600212 600212 633201
Bnp Från Verktyg 71444.00 59452 105281 104786 104786 110545
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 10.10 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Arbetslösa Personer 131100.00 119900 119000 119000 119000 120000
Arbetskraftsdeltagande 60.80 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
Löner 1120.30 1063 1080 1080 1080 1110
Lönerna I Manufacturing 1183.80 1083 1190 1190 1190 1250
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.60 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 7.40 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Inflation (Månad) -0.20 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
Producentpriserna 137.50 158 140 158 154 161
Producentpriserna Förändras -3.10 6.5 9 12.5 12.5 15
Konsumentprisindex Kpi 121.50 121 126 118 116 135
Mat Inflation 9.50 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Interbankränta 10.97 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
Banks Balansräkning 33516075.15 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
Värde Ränta 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
Penningmängden M2 19699594.60 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserven 3660.40 3420 3490 3490 3490 3600
Centralbanken Balansräkning 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 19.10 63 205 205 205 220
Kurantkonto -239.50 -103 -120 -120 -120 -95
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Export 632.49 619 538 685 715 546
Import 613.43 556 509 455 591 515
Utländska Direktinvesteringar 19955.50 19900 20000 20000 20000 20100
Guldreserver 15.80 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 66.00 83 83 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 739948.60 515335 696900 693622 693622 731745
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 13 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 10 10 10 10
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 4.10 6.3 3.5 3.5 3.5 4.1
Manufacturing Produktion -7.30 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruv Produktion 6.90 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriproduktion (Månadsvis) 11.70 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
Elproduktion 531.60 397 575 575 575 583
Lagerförändringar 573326.60 424000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 2715087.30 2496683 2584231 2572076 2572076 2713442
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.