Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Lagren Marknaden 35739.24 34960 34297 33645 33004 31721
Valuta 2834.00 2840 2850 2861 2872 2894

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.30 6.5 6.5 5.1 6.5 7.5
Arbetslöshet 7.60 10 8.5 8.5 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 2.50 3.8 5.9 6.7 4.5 4.5
Ränta 6.00 6 6 6 6.25 7
Handelsbalans 476.70 35 31 350 350 350
Kurantkonto -82.21 -150 -150 -200 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -13 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 55.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -11 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.30 6.5 6.5 5.1 6.5 7.5
BNP 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Fasta Bruttoinvesteringar 1291506.60 1528110 1944631 1357373 1375455 1459176
Bnp Per Capita 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
Bnp Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Bruttonationalprodukt 32738370.90 34866365 34866365 34408028 34866365 36988630
Bnp Fasta Priser 5414950.20 4743452 5275054 5691113 5766922 6117946
Bnp Från Jordbruk 775072.00 1306253 825452 814601 825452 875696
Bnp Från Entreprenad 132867.40 165723 141504 139644 141504 150117
Bnp Från Tillverkning 328350.80 288873 349694 345097 349694 370979
Bnp Från Mining 988358.60 696844 1052602 1038765 1052602 1116672
Bnp Från Tjänster 1065468.10 996186 1134724 1119807 1134724 1203792
Bnp Från Transport 318445.70 166891 339145 334686 339145 359788
Bnp Från Verktyg 59317.96 73282 63174 62343 63174 67019

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 7.60 10 8.5 8.5 7.5 7.5
Arbetslösa Personer 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
Arbetskraftsdeltagande 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.42 3.42 3.42 3.48 3.48
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Löner 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
Lönerna I Manufacturing 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.50 3.8 5.9 6.7 4.5 4.5
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 137.50 124 140 185 158 172
Producentpriserna Förändras 9.00 9.5 9.5 9.5 5.5 8.5
Konsumentprisindex Kpi 128.60 130 132 133 134 139
Mat Inflation 8.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 6.00 6 6 6 6.25 7
Interbankränta 6.06 7.17 7.17 8.79 7.17 7.92
Banks Balansräkning 36685492.14 39475786 39475786 41628653 42689312 44499143
Värde Ränta 6.90 8.4 8.4 10.96 8.4 9.15
Valutareserven 3869.90 4606 4606 5022 5022 5522
Centralbanken Balansräkning 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Penningmängden M2 24220049.10 22333872 22333872 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 476.70 35 31 350 350 350
Kurantkonto -82.21 -150 -150 -200 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -13 -10 -10
Import 1523.70 515 515 522 522 522
Export 2000.40 546 546 557 557 557
Utländska Direktinvesteringar 23802.30 25350 25350 29017 29017 29629
Guldreserver 8.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 55.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -11 -5 -5
Statliga Utgifter 978001.90 833115 711095 1027880 1041572 1104971
Regeringen Budgetutskottet Värde -112769.80 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militära Utgifter 97.10 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 23 26 23 23 23
Social Security Rate För Företag 14.50 13 14.5 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 11.50 10 11.5 10 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -9.60 7.5 4.5 5 5 5
Manufacturing Produktion 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elproduktion 679.50 683 683 701 701 726
Lagerförändringar -144379.30 335000 335000 355000 355000 355000
Gruv Produktion -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 2915970.30 3298890 3448847 3064685 3105508 3294536


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.