Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 43470.41 41532 39680 37911 36220 33061
Valuta 2820.00 2834 2848 2862 2876 2904

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 8.90 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Ränta 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Handelsbalans 249.40 31 35 35 35 35
Kurantkonto -382.15 -150 -200 -200 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 66.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
BNP 13.14 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Fasta Bruttoinvesteringar 1402597.70 1944631 1993432 1493767 1479741 1459176
Bnp Per Capita 4053.63 4777 4777 4777 4777 4970
Bnp Per Capita Ppp 11470.67 12970 12970 12970 11996 12332
Bruttonationalprodukt 33912487.90 34866365 28248101 36116800 35777675 38315177
Bnp Fasta Priser 3830293.50 5275054 5691113 4079263 4040960 6117946
Bnp Från Jordbruk 143189.70 825452 566778 152497 151065 609714
Bnp Från Entreprenad 44252.30 141504 315486 47129 46686 356495
Bnp Från Tillverkning 252631.70 349694 547786 269053 266526 691415
Bnp Från Mining 861972.10 1052602 1487973 918000 909381 1468107
Bnp Från Tjänster 960722.80 1134724 1046774 1023170 1013563 994495
Bnp Från Transport 177991.90 339145 664861 189561 187781 537461
Bnp Från Verktyg 117810.20 63174 116072 125468 124290 123767

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Arbetslösa Personer 101278.00 120000 120000 120000 120000 120000
Arbetskraftsdeltagande 56.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.27 3.42 3.42 3.48 3.48 3.48
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsättningsgraden 52.10 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Löner 1314.90 1110 1110 1110 1110 1110
Lönerna I Manufacturing 1302.20 1250 1250 1250 1250 1250

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 8.90 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 164.10 142 185 145 173 172
Producentpriserna Förändras 27.50 9.5 9.5 5.5 5.5 8.5
Konsumentprisindex Kpi 133.60 132 133 134 140 139
Mat Inflation 12.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Interbankränta 6.04 6.04 6.04 6.29 6.54 7.04
Banks Balansräkning 39739621.09 39475786 41628653 42689312 42689312 44499143
Värde Ränta 6.70 6.7 6.7 6.95 7.2 7.7
Valutareserven 4576.70 4606 5022 5022 5022 5522
Centralbanken Balansräkning 15653431.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Penningmängden M2 26917763.60 22333872 23287448 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 249.40 31 35 35 35 35
Kurantkonto -382.15 -150 -200 -200 -200 -200
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Import 635.80 515 522 522 522 522
Export 885.20 546 557 557 557 557
Utländska Direktinvesteringar 24205.70 25350 29017 29017 29017 29629
Guldreserver 13.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 66.00 82 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Statliga Utgifter 616331.80 711095 768333 656393 650230 1104971
Regeringen Budgetutskottet Värde -1069473.40 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militära Utgifter 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 28.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 15.50 13 13 13 13 13
Social Trygghet För Anställda 12.50 10 10 10 10 10

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 19.60 4.5 5 5 5 5
Manufacturing Produktion 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elproduktion 464.50 683 701 701 701 726
Lagerförändringar 95204.30 335000 355000 355000 355000 355000
Gruv Produktion -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 2638839.70 3448847 2849115 2810364 2783976 3294536


Mongoliet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.