Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Lagren Marknaden 4752.01 4589 4436 4288 4145 3874
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.39 1.52 1.67 1.84 2.02 2.44

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.40 -0.7 -0.1 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 1.7 0.5 0.2 0.4 2.5
Arbetslöshet 7.00 7.8 7 7.2 7.2 7.2
Inflation - Betygsätt 5.70 4.4 4 3.8 3.4 2
Inflation (Månad) 0.30 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans -1200.00 -330 -330 -330 -330 -330
Kurantkonto -1222.00 80 80 70 70 70
Bytesbalans Till Bnp 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Statsskulden Till Bnp 65.80 67 67 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3 -3 -3 -3 -2.3
Förtroendekommissionen 15.30 18.8 -10 -8 -8 -8
Konsument - Confidence -11.70 0.5 -1 -2.2 -2.2 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.40 -0.7 -0.1 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 1.7 0.5 0.2 0.4 2.5
BNP 269.75 255 255 266 266 266
Bnp Fasta Priser 58707.00 58590 58570 58824 58942 60295
Bruttonationalprodukt 58485.00 60629 60741 58602 58719 60067
Fasta Bruttoinvesteringar 13507.00 13327 12905 13534 13561 13872
Bnp Per Capita 44773.20 47500 47500 48300 48300 48300
Bnp Per Capita Ppp 47260.80 47800 47800 48300 48300 48300
BNP-tillväxt för helåret -2.80 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Bnp Från Jordbruk 1350.00 1388 1384 1353 1355 1387
Bnp Från Entreprenad 3124.00 2963 3002 3130 3136 3209
Bnp Från Tillverkning 8920.00 8955 8935 8938 8956 9161
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9244.00 9571 9425 9262 9281 9494
Bnp Från Tjänster 35660.00 35752 35557 35731 35803 36625
Bnp Från Transport 1939.00 1794 1885 1943 1947 1991
Bnp Från Verktyg 1590.00 1507 1536 1593 1596 1633

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 7.00 7.8 7 7.2 7.2 7.2
Ungdomsarbetslöshet 14.50 15.3 14.5 14.7 14.7 14.7
Löner 3692.00 3711 3727 3769 3784 3822
Lönerna I Manufacturing 108.10 109 110 110 111 115
Befolkning 5.53 5.56 5.56 5.56 5.56 5.58
Pensionsåldern Kvinnor 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Pensionsåldern Män 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Löne Tillväxt 5.20 2.5 2.5 3 3 3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 5.70 4.4 4 3.8 3.4 2
Inflation (Månad) 0.30 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 111.30 110 111 112 115 114
Harmoniserade Konsumentprisindexet 112.00 108 108 108 108 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.55 104 105 105 106 106
Producentpriserna 135.50 119 124 127 137 129
Producentpriserna Förändras 26.70 6.5 3 1 1 1
Mat Inflation 5.96 2 2 2 2 1.6
KPI bostadshjälpmedel 160.89 157 160 161 167 165
Cpi Transportfordon 120.50 120 120 120 120 121

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta -0.35 -0.35 -0.1 0.15 0.15 0.4
Privat skuld och BNP 232.70 230 230 225 225 225

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -1200.00 -330 -330 -330 -330 -330
Kurantkonto -1222.00 80 80 70 70 70
Bytesbalans Till Bnp 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Import 8200.00 5610 5610 5610 5610 5610
Export 7000.00 5280 5280 5280 5280 5280
Turister 104190.00 260000 260000 300000 300000 300000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 65.80 67 67 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3 -3 -3 -3 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 385.30 -235 -235 -235 -235 -235
Statliga Utgifter 14806.00 14373 13384 14836 14865 15207
Offentliga Utgifterna Till Bnp 56.70 55 55 52 52 52

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 31.55 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Social Security Rate För Företag 20.66 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Social Trygghet För Anställda 10.89 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 15.30 18.8 -10 -8 -8 -8
Industriproduktion 2.60 2.3 2.3 2.5 2.5 1.9

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence -11.70 0.5 -1 -2.2 -2.2 -1.8
Konsument - Spendera 30549.00 30133 30279 30610 30671 31375
Bankernas Utlåningsränta 4.41 4.41 4.66 4.91 4.91 5.16
Bensinpriser 2.31 2.39 2.47 2.56 2.65 2.65
Konsumentkrediter 16746.00 16879 16645 16828 16813 17248


Finland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.