Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 3901.02 3750 3702 3655 3608 3517
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.06 0.16 0.17 0.18 0.2 0.23
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
Arbetslöshet 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
Inflation - Betygsätt 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
Inflation (Månad) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
Kurantkonto -4244.00 -150 50 120 120 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
Statsskulden Till Bnp 58.90 58 58 58 57.5 57.5
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
Konsument - Confidence -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
BNP 251.88 262 262 262 270 270
Bnp Fasta Priser 51041.00 50696 50760 51731 51629 52351
Bruttonationalprodukt 51075.00 51936 50647 52459 52356 53089
Fasta Bruttoinvesteringar 11432.00 11472 11178 11690 11667 11830
Bnp Per Capita 47057.62 51200 51200 51200 52500 52500
Bnp Per Capita Ppp 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
Bnp Från Jordbruk 1387.00 1377 1347 1433 1430 1450
Bnp Från Entreprenad 2902.00 2819 2795 2914 2908 2949
Bnp Från Tillverkning 8150.00 7904 7987 8188 8172 8286
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8096.00 8190 8030 8067 8051 8164
Bnp Från Tjänster 29711.00 29759 29906 30108 30049 30469
Bnp Från Transport 2147.00 2297 2301 2179 2175 2205
Bnp Från Verktyg 1522.00 1580 1559 1522 1519 1540
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
Löner 3512.00 3515 3526 3440 3440 3460
Lönerna I Manufacturing 103.50 104 104 104 104 106
Befolkning 5.51 5.54 5.54 5.52 5.53 5.53
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Löner Lågutbildade 1980.00 1818 1821 1827 1827 1868
Löner Högutbildad 4250.00 3964 3963 4000 4000 4074
Levnadslön Familj 1700.00 1714 1708 1740 1740 1740
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
Inflation (Månad) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 103.30 104 104 104 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 102.92 103 102 103 102 103
Producentpriserna 2048.00 2096 2105 2095 2090 2145
Producentpriserna Förändras 2.00 2.5 2.3 2.6 2.2 2.4
KPI bostadshjälpmedel 146.69 146 147 148 149 150
Cpi Transportfordon 104.10 106 106 105 104 107
Mat Inflation 0.50 1.8 2.1 2.4 2.4 1.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Privat skuld och BNP 211.26 201 201 201 195 195
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
Kurantkonto -4244.00 -150 50 120 120 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
Import 5725.00 5790 5400 5420 5920 5610
Export 5420.00 5590 5320 5100 5650 5280
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 58.90 58 58 58 57.5 57.5
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 11698.00 11990 11264 12453 12429 12603
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.10 52.9 52.9 52.9 52.5 52.5
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Social Security Rate För Företag 23.20 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Social Trygghet För Anställda 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
Industriproduktion 6.50 3.3 3.6 3.4 3.4 1.8
Ledande Ekonomiska Index 2.83 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
Konsument - Spendera 27232.00 27742 27474 28195 28140 28533
Bankernas Utlåningsränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
Bensinpriser 1.78 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51


Finland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.