Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 4066.93 3986 3932 3879 3826 3724
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.30 0.03 0.06 0.1 0.14 0.17
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
Arbetslöshet 6.10 6 6.9 6 6.1 5.9
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
Kurantkonto 184.00 120 120 120 120 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Statsskulden Till Bnp 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
Konsument - Confidence -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
BNP 275.68 291 302 302 302 302
Bnp Fasta Priser 51037.00 51287 51408 51700 51649 51851
Bruttonationalprodukt 51291.00 52263 52098 51958 51906 52838
Fasta Bruttoinvesteringar 11563.00 11765 11640 11713 11702 11894
Bnp Per Capita 48579.90 49200 51500 51500 51500 51500
Bnp Per Capita Ppp 41898.62 42000 42500 42500 42500 42500
Bnp Från Jordbruk 1308.00 1353 1358 1325 1324 1368
Bnp Från Entreprenad 2809.00 2832 2827 2846 2843 2863
Bnp Från Tillverkning 8123.00 7990 8204 8229 8220 8078
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7955.00 8043 8062 8058 8050 8131
Bnp Från Tjänster 29949.00 30009 30108 30338 30308 30340
Bnp Från Transport 2195.00 2191 2200 2224 2221 2215
Bnp Från Verktyg 1470.00 1442 1462 1489 1488 1458
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.10 6 6.9 6 6.1 5.9
Löner 3534.00 3440 3580 3604 3629 3460
Lönerna I Manufacturing 104.00 105 106 107 107 108
Befolkning 5.51 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Löner Lågutbildade 1980.00 1827 2041 2039 2033 1868
Löner Högutbildad 4250.00 4000 4382 4378 4365 4074
Levnadslön Familj 1700.00 1740 1753 1751 1746 1798
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 103.50 104 104 105 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 102.84 103 102 102 103 103
Producentpriserna 2034.00 2048 2055 2051 2062 2083
Producentpriserna Förändras -1.00 0.3 0.5 1.2 1.4 1.7
KPI bostadshjälpmedel 147.83 148 149 149 149 150
Cpi Transportfordon 103.60 105 104 104 106 107
Mat Inflation 0.30 2.4 2.4 2.4 2.4 1.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.31 -0.06 -0.4 -0.4 -0.06
Privat skuld och BNP 211.26 209 205 205 205 205
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
Kurantkonto 184.00 120 120 120 120 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 5260.00 5420 5920 5850 5850 5610
Export 5020.00 5100 5650 5680 5680 5280
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 11964.00 12487 11822 12120 12108 12624
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.10 52.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Social Security Rate För Företag 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
Social Trygghet För Anställda 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
Industriproduktion 4.40 3.4 3.4 3.4 3.4 1.8
Ledande Ekonomiska Index 2.55 1.6 1.2 1 0.9 1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Konsument - Spendera 27730.00 28177 27812 28090 28063 28487
Bankernas Utlåningsränta 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
Bensinpriser 1.68 1.55 1.51 1.46 1.41 1.51


Finland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.