Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 4332.03 4193 4142 4092 4044 3947
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.15 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
Arbetslöshet 6.00 6.9 6 6.1 5.9 5.8
Inflation - Betygsätt 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
Kurantkonto 227.00 120 120 120 450 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Statsskulden Till Bnp 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Förtroendekommissionen -7.70 1 1.3 1.7 2 1
Konsument - Confidence -4.60 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
BNP 275.68 297 297 297 297 316
Bnp Fasta Priser 51872.00 51069 51241 52045 52443 53124
Bruttonationalprodukt 52233.00 51754 51496 52407 52808 53494
Fasta Bruttoinvesteringar 12102.00 11563 11609 12142 12235 12394
Bnp Per Capita 48579.90 51500 51500 51500 51500 52800
Bnp Per Capita Ppp 41898.62 42500 42500 42500 42500 43000
Bnp Från Jordbruk 1310.00 1349 1313 1314 1324 1342
Bnp Från Entreprenad 2786.00 2808 2820 2795 2817 2853
Bnp Från Tillverkning 8567.00 8150 8155 8596 8661 8774
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7944.00 8008 7987 7970 8031 8136
Bnp Från Tjänster 30570.00 29910 30069 30672 30906 31308
Bnp Från Transport 2245.00 2186 2204 2252 2270 2299
Bnp Från Verktyg 1432.00 1453 1476 1437 1448 1467
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.00 6.9 6 6.1 5.9 5.8
Ungdomsarbetslöshet 14.80 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Löner 3540.00 3602 3628 3639 3632 3723
Lönerna I Manufacturing 104.00 107 107 107 107 109
Befolkning 5.51 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Löne Tillväxt 3.70 3 2.7 2.8 2.6 2.5
Löner Lågutbildade 1980.00 2039 2033 2035 2031 2082
Löner Högutbildad 4250.00 4378 4365 4369 4361 4470
Levnadslön Familj 1700.00 1751 1746 1748 1744 1788
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 103.70 105 105 105 105 107
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.10 105 105 105 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 102.98 103 103 103 103 104
Producentpriserna 2026.00 2055 2050 2073 2075 2118
Producentpriserna Förändras -0.80 0.5 1.2 1.4 1.7 2.1
KPI bostadshjälpmedel 147.76 149 149 150 138 140
Cpi Transportfordon 103.90 104 106 105 105 107
Mat Inflation 1.76 2.4 2.4 2.4 1.5 1.5
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Privat skuld och BNP 211.26 205 205 205 205 200
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
Kurantkonto 227.00 120 120 120 450 450
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Import 5190.00 5920 5850 5850 5610 5610
Export 5075.00 5650 5680 5680 5280 5280
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -28.80 -236 -236 -236 -235 -235
Statliga Utgifter 11438.00 11744 12012 11476 11564 11714
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
Social Security Rate För Företag 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Social Trygghet För Anställda 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -7.70 1 1.3 1.7 2 1
Industriproduktion 3.70 3.4 3.4 3.4 1.8 1.8
Ledande Ekonomiska Index 2.30 1.2 1 0.9 1 0.9
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -4.60 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1.5
Konsument - Spendera 28005.00 27628 27841 28098 28313 28681
Bankernas Utlåningsränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Konsumentkrediter 16355.00 15846 16128 16362 16576 16792
Bensinpriser 1.65 1.85 1.89 1.94 1.98 1.98


Finland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.