Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 361.99 360 361 363 364 367
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -0.8 0.2 0.7 0.4 1.4
Arbetslöshet 29.00 29 28 25 25 22
Inflation - Betygsätt 17.50 17.7 17.6 16.8 16.4 16
Ränta 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Handelsbalans 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 80.50 72 72 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -0.8 0.2 0.7 0.4 1.4
BNP 105.75 115 115 110 110 110
Bnp Per Capita 3229.60 3200 3200 3300 3300 3300
Bnp Per Capita Ppp 5725.33 5920 5920 6000 6000 6000
Bnp Från Jordbruk 16651.00 18667 14755 16768 16718 14962
Bnp Från Entreprenad 44587.00 45331 55052 44899 44765 55823
Bnp Från Tillverkning 14950.00 16854 17905 15055 15010 18155
Bnp Från Mining 6610.00 5117 8246 6656 6636 8362
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30278.00 32825 34287 30490 30399 34767
Bnp Från Tjänster 57180.00 44220 47135 57580 57409 47795
Bnp Från Transport 9712.00 11261 7254 9780 9751 7356
Bnp Från Verktyg 3858.00 3223 3727 3885 3873 3780
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 29.00 29 28 25 25 22
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 29.78 30.15 30.17 30.2 30.4 30.3
Löner Högutbildad 211500.00 205002 24000 24000 24000 250000
Löner Lågutbildade 47400.00 53749 77300 77300 77300 79300
Levnadslön Familj 149400.00 149400 145400 145400 145400 155400
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 17.50 17.7 17.6 16.8 16.4 16
Konsumentprisindex Kpi 254.87 262 273 280 288 316
Producentpriserna 218.51 222 231 240 249 271
Producentpriserna Förändras 17.51 17.7 18.1 17.6 17.3 17.4
Cpi Transportfordon 179.62 211 211 210 209 245
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Interbankränta 14.42 14.65 14.4 14.15 14.15 14.15
Värde Ränta 6.88 6.88 6.63 6.38 6.38 6.38
Utlåningsräntan 17.00 17 16.75 16.5 16.5 16.5
Valutareserven 3597.56 3470 3800 3400 3550 3600
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Råolja Produktion 1328.00 1390 1360 1320 1360 1400
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 80.50 72 72 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Statliga Utgifter 3812.80 3782 3820 3839 3828 3874
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankernas Utlåningsränta 18.88 18.88 18.63 18.38 18.38 18.38


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.