Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 575.44 591 597 603 609 621

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -5 -4.7 -4.9 2 1.5
Arbetslöshet 31.80 32.6 33 35 33 28
Inflation - Betygsätt 20.81 21 23 25 22.7 22
Inflation (Månad) 2.05 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
Ränta 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
Handelsbalans 5593.10 2000 4500 4500 3800 5600
Kurantkonto 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -2 -2 2 -1.6 -1.6
Statsskulden Till Bnp 111.00 130 130 130 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1 -1 -1 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen -4.00 -18 -12 -10 -7 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -5 -4.7 -4.9 2 1.5
BNP 100.00 110 110 110 114 114
Bnp Per Capita 3229.60 3300 3300 3300 3325 3325
Bnp Per Capita Ppp 5725.33 5543 5543 6000 5543 6130
Bnp Fasta Priser 400841.00 360000 403000 407000 407000 410000
Bnp Från Jordbruk 14745.00 20874 18125 14022 15040 14233
Bnp Från Entreprenad 56413.00 27232 44755 53649 57541 54453
Bnp Från Tillverkning 18971.00 14593 16219 18041 19350 18312
Bnp Från Mining 7303.00 7596 7480 6945 7449 7049
Bnp Från Offentlig Förvaltning 34614.00 22731 30758 32918 35306 33412
Bnp Från Tjänster 51392.00 45567 46168 48874 52420 49607
Bnp Från Transport 10433.00 9685 11082 9922 10642 10071
Bnp Från Verktyg 3930.00 3540 3191 3737 4009 3793

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 31.80 32.6 33 35 33 28
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Befolkning 31.70 32.8 32.8 32.79 33.6 33.78
Arbetskraftsdeltagande 88.40 86.5 86.7 87 87 87.3
Levnadslön Familj 149400.00 145400 145400 155400 155400 169400
Sysselsättningsgraden 60.30 61.7 60.5 61.2 61.2 62
Löner Högutbildad 211500.00 24000 24000 250000 250000 26000
Ungdomsarbetslöshet 56.50 52 51.7 51.7 51.7 50.4

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 20.81 21 23 25 22.7 22
Inflation (Månad) 2.05 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
Konsumentprisindex Kpi 292.63 299 318 339 352 414
KPI bostadshjälpmedel 291.57 365 365 400 400 450
Cpi Transportfordon 212.75 226 240 247 242 301
Producentpriserna 245.45 252 260 273 289 322
Producentpriserna Förändras 20.48 18.7 17.3 17.4 17.6 18

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
Interbankränta 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87
Värde Ränta 6.42 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
Utlåningsräntan 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Lån Till Banker 1103771.00 743000 820000 820000 820000 809725
Lån Till Den Privata Sektorn 4300995.00 3747008 3806654 4205057 4387015 4268133
Penningmängden M1 5392661.04 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Penningmängden M2 10762310.99 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Penningmängden M3 10767321.84 8400000 8400000 6517000 6517000 6517000
Valutareserven 6030.15 5700 3500 5300 5500 5600
Cash Reserveringsgrad 15.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 11398.00 12000 12400 12700 12500 13100

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 5593.10 2000 4500 4500 3800 5600
Kurantkonto 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -2 -2 2 -1.6 -1.6
Import 3086.30 5000 3500 4500 4800 4700
Export 8669.40 7000 8000 9000 8600 10300
Kapitalflöden -1296.90 -6500 -6500 -6500 -5300 -5300
Råolja Produktion 1352.00 1420 1480 1490 1470 1510
Utländska Direktinvesteringar 6245.65 5800 5800 5800 7300 7300
Utlandsskulden 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 111.00 130 130 130 100 100
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1 -1 -1 -0.6 -0.6
Statliga Intäkter 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Skatteutgifter 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Statliga Utgifter 3812.80 3717 3634 3626 3889 3680
Regeringen Budgetutskottet Värde -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -4.00 -18 -12 -10 -7 -5
Industriproduktion -3.20 -1.2 -3 -5 0.3 -1.3
Industriproduktion (Månadsvis) -3.40 0.7 -1.4 0.3 -0.5 -1.8
Manufacturing Produktion 14.90 2.8 7 2.6 1.8 4.3
Gruv Produktion -7.80 -4 -2.6 -3.7 -3.7 -4.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bankernas Utlåningsränta 19.24 19.24 19.24 19.24 19.24 19.24


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.