Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 646.38 649 655 662 669 682

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -5 -3 0.3 0.7 1
Arbetslöshet 32.70 34.5 35 35.3 34.7 34
Inflation - Betygsätt 23.82 25.7 26.9 26.5 25.8 25
Inflation (Månad) 1.78 2 1.9 2.1 2.3 2.2
Ränta 15.50 15.5 15.5 15 15 15
Handelsbalans 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
Kurantkonto -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Statsskulden Till Bnp 111.00 120 115 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
Förtroendekommissionen -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -5 -3 0.3 0.7 1
BNP 94.64 70 100 100 100 100
Bnp Per Capita 3103.50 2980 2900 2900 2900 2900
Bnp Per Capita Ppp 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
Bnp Fasta Priser 382426.00 407000 407000 407000 407000 410000
Bnp Från Jordbruk 16727.00 14008 16225 16777 16844 14148
Bnp Från Entreprenad 45857.00 53592 44481 45995 46178 54128
Bnp Från Tillverkning 16591.00 18245 16093 16641 16707 18427
Bnp Från Mining 6621.00 6938 6422 6641 6667 7007
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30627.00 32883 29708 30719 30841 33212
Bnp Från Tjänster 52084.00 48927 50521 52240 52449 49416
Bnp Från Transport 9648.00 9911 9359 9677 9716 10010
Bnp Från Verktyg 4008.00 3743 3888 4020 4036 3780

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 32.70 34.5 35 35.3 34.7 34
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 31.70 32.79 33.6 33.6 33.6 33.78
Arbetskraftsdeltagande 87.50 90 90.7 91 91.5 91
Egenföretagare 9751.46 10000 10100 10150 10200 10100
Sysselsättningsgraden 58.90 60.1 61 61 60.8 61
Ungdomsarbetslöshet 50.80 54 54.5 55.3 56 55.6
Arbetslösa Personer 4737.70 4780 4790 4800 4830 4840

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 23.82 25.7 26.9 26.5 25.8 25
Inflation (Månad) 1.78 2 1.9 2.1 2.3 2.2
Konsumentprisindex Kpi 320.15 341 364 384 403 426
Producentpriserna 276.86 247 294 311 325 271
Producentpriserna Förändras 24.82 26.5 26.8 25 24.7 24
KPI bostadshjälpmedel 300.11 350 365 380 400 425
Cpi Transportfordon 223.43 256 267 274 281 320

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 15.50 15.5 15.5 15 15 15
Interbankränta 14.13 16.26 15.28 15.28 14.78 15.76
Värde Ränta 6.42 6.33 6.42 6.42 5.92 5.83
Utlåningsräntan 15.50 17 15.5 15.5 15 16.5
Lån Till Banker 963933.48 939000 920000 930000 880000 880000
Lån Till Den Privata Sektorn 3896685.08 4224631 4318105 3905757 3923962 4266878
Penningmängden M1 5364286.40 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Penningmängden M2 11150865.52 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Penningmängden M3 11155745.02 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
Valutareserven 9581.65 8800 8750 8700 8900 9000
Cash Reserveringsgrad 15.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 12577.30 130000 135000 140000 143500 140000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
Kurantkonto -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Import 2110.70 2700 3300 4300 4000 4150
Export 3453.30 7000 8200 8500 9300 9000
Kapitalflöden -2083.20 -1600 -1300 -1300 -1300 -1300
Råolja Produktion 1216.00 1490 1470 1470 1470 1510
Utländska Direktinvesteringar 2586.90 1500 3500 3500 3500 3500
Utlandsskulden 48797.00 49500 51200 51200 51200 51200

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 111.00 120 115 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
Statliga Intäkter 5986.10 2300 3200 3200 3200 3200
Skatteutgifter 5980.00 6600 4800 4800 4900 4800
Militära Utgifter 2508.00 2200 2000 2000 2000 2000
Statliga Utgifter 4956.30 4708 4808 4971 4991 4756
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.10 -2650 -4300 -1600 -1600 -2564

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 14 14 14 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
Industriproduktion 2.80 -5 -3.8 -3.8 -3 -1.3
Industriproduktion (Månadsvis) 3.80 0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8
Manufacturing Produktion 8.60 -4 4 -5 3 3
Gruv Produktion 3.40 -4.5 2.5 2.5 -3 -3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bankernas Utlåningsränta 18.51 20.73 19.5 19.5 19 20.23


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.