BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt -2.40 0.6 2 1.6 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.4 1.7 2.2 2.4 2.8
BNP 62.31 70 100 100 100 110
Bnp Per Capita 3213.78 3300 3300 3300 3300 3400
Bnp Per Capita Ppp 6198.08 6000 6000 6000 6300 6300
Bnp Fasta Priser 356096.30 410000 410000 410000 410000 410000
Bnp Från Jordbruk 19800.00 19771 20137 20236 20275 20843
Bnp Från Entreprenad 32054.00 29249 32599 32759 32823 33742
Bnp Från Tillverkning 16526.20 16866 16807 16890 16923 17397
Bnp Från Mining 9254.00 9384 9411 9458 9476 9741
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30443.80 31410 30961 31114 31174 32047
Bnp Från Tjänster 58024.70 61744 59011 59301 59417 61081
Bnp Från Transport 7483.70 6204 7611 7648 7663 7878
Bnp Från Verktyg 3892.00 3826 3958 3978 3985 4097

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 34.10 31.6 31.8 32 32 33
Minimilöner 21454.10 24000 24000 24000 24000 24000
Befolkning 33.00 33.78 33.78 33.78 34.77 34.77
Arbetskraftsdeltagande 91.80 91.7 91.4 91.6 91.8 92
Egenföretagare 10648.51 10870 11000 11500 11500 12000
Sysselsättningsgraden 60.50 61.3 62 62.3 62 63
Arbetslösa Personer 5517.02 4680 4700 4850 4700 4600
Ungdomsarbetslöshet 57.70 57.2 57 56.8 56.8 56.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 27.03 25 20 18 16 14
Inflation (Månad) 2.10 1.8 1.6 1.4 1.4 1.6
Konsumentprisindex Kpi 127.03 132 135 141 147 168
Mat Inflation 36.50 30 28 24 20 20
KPI bostadshjälpmedel 358.70 425 425 425 425 425
Cpi Transportfordon 296.70 302 307 311 316 321
Producentpriserna 387.25 410 432 453 465 539
Producentpriserna Förändras 31.14 30 28 25 20 16

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 20.00 20 20 20 20 20
Interbankränta 21.01 21.01 21.01 21.01 21.01 21.01
Värde Ränta 6.20 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Utlåningsräntan 25.00 25 25 25 25 25
Lån Till Banker 920542.02 875000 865000 850000 850000 830000
Lån Till Den Privata Sektorn 4374843.00 4316030 4485033 4565975 4479839 4605275
Penningmängden M1 5907782.00 5650000 5450000 5400000 5400000 5200000
Penningmängden M2 11514727.00 12200000 11500000 11200000 11300000 10150000
Penningmängden M3 11519806.00 11500000 11250000 11200000 1100000 10500000
Valutareserven 10069.00 9600 9400 9600 9400 9600
Cash Reserveringsgrad 17.00 20 20 20 20 22
Centralbanken Balansräkning 14711.70 13300 13100 13400 13400 14000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 4950.00 7100 3800 4050 4200 4150
Kurantkonto 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
Bytesbalans Till Bnp 1.50 4.4 4.4 4.4 4.4 3
Import 2834.30 2900 3150 3300 3200 3600
Export 7784.30 6700 7200 7500 7350 7800
Kapitalflöden -3189.50 -2100 -2100 -2100 -2100 700
Råolja Produktion 1110.00 1200 1210 1280 1350 1350
Utländska Direktinvesteringar 3301.05 7000 7000 7000 7000 10000
Utlandsskulden 50132.50 51500 51500 51500 51500 53000
Remitteringar 2.31 5.1 5.3 5.6 5.5 5.7

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 120.00 108 108 108 108 97
Statliga Budgetutskottet -2.50 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
Statliga Intäkter 6125.00 5800 5800 5800 5800 6300
Skatteutgifter 7392.60 5900 5900 5900 5900 4800
Militära Utgifter 1301.00 2000 2000 2000 1800 1800
Statliga Utgifter 5930.50 6014 6031 6061 6073 6243
Regeringen Budgetutskottet Värde -1267.60 -2564 -100 -100 -100 -100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 25.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen -2.00 -5 -6 -5 -6 -3
Industriproduktion 3.00 1.3 1.5 -0.7 1.3 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) 2.60 -0.6 2 1.4 1.2 -0.3
Manufacturing Produktion 20.80 7.5 6 4.5 6 8.4
Gruv Produktion -3.50 3.5 1.8 2.3 2.5 3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bankernas Utlåningsränta 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.