Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 614.95 620 623 627 630 637

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 0.8 1.2 0.6 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 0.6 0.3 1.7 2 2.4
Arbetslöshet 31.60 32 31.8 31.6 31.8 32
Inflation - Betygsätt 26.09 26.5 25 20 18 12
Inflation (Månad) 2.13 1.7 2.1 1.4 1.8 1.8
Ränta 20.00 20 20 20 20 20
Handelsbalans 4382.90 4100 7100 4200 5200 5500
Kurantkonto 893.80 750 750 1200 1200 1200
Bytesbalans Till Bnp 1.50 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 120.00 115 115 108 108 108
Statliga Budgetutskottet -2.50 2.1 2.1 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen -9.00 -10 -8 -5 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 25.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 0.8 1.2 0.6 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 0.6 0.3 1.7 2 2.4
BNP 62.31 100 100 100 100 118
Bnp Per Capita 2890.89 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Capita Ppp 6198.08 6000 6000 6000 6000 6300
Bnp Fasta Priser 364928.00 407000 410000 410000 410000 410000
Bnp Från Jordbruk 19498.00 18956 19329 19829 19888 19793
Bnp Från Entreprenad 28845.00 29505 26768 29335 29422 27410
Bnp Från Tillverkning 17120.00 18233 17274 17411 17462 17688
Bnp Från Mining 9254.00 5730 7694 9411 9439 7879
Bnp Från Offentlig Förvaltning 29177.00 29700 29595 29673 29761 30305
Bnp Från Tjänster 60371.00 55456 60309 61397 61578 61757
Bnp Från Transport 6118.00 5066 8886 6222 6240 9099
Bnp Från Verktyg 3773.00 3792 3728 3837 3848 3818

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 31.60 32 31.8 31.6 31.8 32
Minimilöner 21454.10 21454 21454 24000 24000 24000
Befolkning 33.00 33.6 33.78 33.78 33.78 34.77
Arbetskraftsdeltagande 90.20 90.5 90.7 91 90.8 91.1
Egenföretagare 10715.23 10800 11200 10870 11100 10800
Sysselsättningsgraden 61.70 61.8 61.6 61.3 62 61.5
Ungdomsarbetslöshet 57.70 56 55.6 57.2 57 57.8
Arbetslösa Personer 4960.16 4710 4740 4680 4700 4700

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 26.09 26.5 25 20 18 12
Inflation (Månad) 2.13 1.7 2.1 1.4 1.8 1.8
Konsumentprisindex Kpi 116.88 119 125 127 132 140
Producentpriserna 353.76 351 366 385 405 432
Producentpriserna Förändras 30.46 26.7 24 22 20 18
KPI bostadshjälpmedel 337.50 400 425 425 425 425
Cpi Transportfordon 270.23 288 299 300 316 335

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 20.00 20 20 20 20 20
Interbankränta 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03
Värde Ränta 6.20 6.2 5.83 6.2 6.2 6.2
Utlåningsräntan 25.00 25 25 25 25 25
Lån Till Banker 959431.00 950000 925000 875000 865000 850000
Lån Till Den Privata Sektorn 4464061.34 3934382 4117764 4328799 4496383 4216591
Penningmängden M1 5696666.00 6050000 5800000 5650000 5450000 5250000
Penningmängden M2 12338061.00 11800000 11650000 10800000 10500000 10350000
Penningmängden M3 12342873.00 12450000 11800000 11500000 11250000 11000000
Valutareserven 8265.19 8300 8500 8800 9100 9200
Cash Reserveringsgrad 17.00 22 22 22 24 24
Centralbanken Balansräkning 13754.97 13400 12800 13300 13100 13000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 4382.90 4100 7100 4200 5200 5500
Kurantkonto 893.80 750 750 1200 1200 1200
Bytesbalans Till Bnp 1.50 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
Import 2500.80 2600 2800 3000 3200 3200
Export 6883.70 7200 7000 8200 9100 8700
Kapitalflöden -2083.20 -1600 -1600 -1300 -1300 -1300
Råolja Produktion 1129.00 1470 1510 1510 1510 1470
Remitteringar 3.27 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5
Utländska Direktinvesteringar 6310.85 5500 5500 7000 7000 7000
Utlandsskulden 50132.50 49100 49100 50000 50000 50000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 120.00 115 115 108 108 108
Statliga Budgetutskottet -2.50 2.1 2.1 0.6 0.6 0.6
Statliga Intäkter 5986.10 5300 5300 5500 5500 5500
Skatteutgifter 5980.00 6400 6400 4800 4800 4800
Statliga Utgifter 4956.30 4986 4971 5041 5055 5090
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.10 -1100 -2564 700 700 700
Militära Utgifter 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 25.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen -9.00 -10 -8 -5 -6 -6
Industriproduktion -3.94 1.7 2 1.3 1.5 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.60 1.4 1.2 -0.6 0.6 0.3
Manufacturing Produktion 10.40 16 8 7.5 6 7
Gruv Produktion -12.90 4.5 4 1.4 2 2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bankernas Utlåningsränta 17.43 17.43 20.23 17.43 17.43 17.43


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.