Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 644.82 651 658 665 672 685

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
Arbetslöshet 30.60 35 35.3 34.7 34 32.8
Inflation - Betygsätt 24.41 26.9 24.5 22.8 20 12
Inflation (Månad) 1.50 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Ränta 15.50 15.5 15 15 15 15
Handelsbalans 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Kurantkonto -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Statsskulden Till Bnp 111.00 107 107 107 107 95
Statliga Budgetutskottet -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Förtroendekommissionen -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
BNP 94.64 100 100 100 100 118
Bnp Per Capita 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Capita Ppp 6653.91 6250 6000 6000 6000 6300
Bnp Fasta Priser 362524.00 407000 407000 407000 410000 410000
Bnp Från Jordbruk 18741.00 14008 17894 22622 1466 14148
Bnp Från Entreprenad 28257.00 53592 46774 17033 1931 54128
Bnp Från Tillverkning 18247.00 18245 16923 14951 789 18427
Bnp Från Mining 5718.00 6938 6753 6789 3476 7007
Bnp Från Offentlig Förvaltning 29636.00 32883 31240 22374 1684 33212
Bnp Från Tjänster 54201.00 48831 56715 48596 2332 49319
Bnp Från Transport 1813.00 9911 9841 2170 671 10010
Bnp Från Verktyg 3780.00 3743 4088 3917 76.09 3780

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 30.60 35 35.3 34.7 34 32.8
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 31.70 33.6 33.6 33.6 33.78 34.77
Arbetskraftsdeltagande 90.50 90.7 91 91.5 91 92.3
Egenföretagare 10749.50 10100 10150 10200 10100 10200
Sysselsättningsgraden 62.80 61 61 60.8 61 61
Ungdomsarbetslöshet 56.40 54.5 55.3 56 55.6 56
Arbetslösa Personer 4747.60 4790 4800 4830 4840 4920

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 24.41 26.9 24.5 22.8 20 12
Inflation (Månad) 1.50 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Konsumentprisindex Kpi 101.50 364 378 393 407 456
Producentpriserna 301.84 311 325 345 366 432
Producentpriserna Förändras 27.47 26.8 25 24.7 24 18
KPI bostadshjälpmedel 313.99 365 380 400 425 425
Cpi Transportfordon 239.54 267 270 280 287 322

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 15.50 15.5 15 15 15 15
Interbankränta 13.34 14.13 14.13 13.63 15.76 13.63
Värde Ränta 6.42 6.42 6.42 5.92 5.83 5.92
Utlåningsräntan 15.50 15.5 15.5 15 16.5 15
Lån Till Banker 963149.11 920000 930000 880000 880000 880000
Lån Till Den Privata Sektorn 4130471.52 4224631 4540688 4022579 4012666 4266878
Penningmängden M1 6011328.70 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Penningmängden M2 12447300.98 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Penningmängden M3 12492085.72 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
Valutareserven 8797.82 8150 8300 8600 9000 9500
Cash Reserveringsgrad 17.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 12577.30 135000 140000 143500 140000 145000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Kurantkonto -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Bytesbalans Till Bnp 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Import 2110.70 3300 4300 4000 4150 4200
Export 3453.30 8200 8500 9300 9000 10600
Kapitalflöden -2083.20 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Råolja Produktion 1133.00 1470 1470 1470 1510 1470
Utländska Direktinvesteringar 2586.90 3500 3500 3500 3500 4200
Utlandsskulden 48797.00 51200 51200 51200 51200 52300

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 111.00 107 107 107 107 95
Statliga Budgetutskottet -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Statliga Intäkter 5986.10 3200 3200 3200 3200 3600
Skatteutgifter 5980.00 4800 4800 4900 4800 4800
Statliga Utgifter 4956.30 4708 5055 5120 3547 4756
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.10 -2650 -4300 -1600 -2564 -2564
Militära Utgifter 2508.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 14 14 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Industriproduktion 2.80 -3.8 -3.8 -3 -1.3 1.3
Industriproduktion (Månadsvis) 3.80 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Manufacturing Produktion 8.60 4 -5 3 3 4
Gruv Produktion 3.40 2.5 2.5 -3 -3 -3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bankernas Utlåningsränta 18.51 18.51 18.51 18.01 20.23 18.01


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.