Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 648.55 655 662 668 675 689

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
Arbetslöshet 30.60 31.8 34 32 32.8 34
Inflation - Betygsätt 24.77 27 25 18.7 14 12
Inflation (Månad) 1.78 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Ränta 15.50 15 15 15 15 15
Handelsbalans 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
Kurantkonto -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Bytesbalans Till Bnp 1.50 0.3 0.3 0.3 -0.6 -0.6
Statsskulden Till Bnp 120.00 115 115 115 108 108
Statliga Budgetutskottet -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Förtroendekommissionen -16.00 -15 -10 -8 -4 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
BNP 94.64 100 100 100 100 118
Bnp Per Capita 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Capita Ppp 6653.91 6000 6000 6000 6000 6300
Bnp Fasta Priser 363914.00 407000 407000 410000 410000 410000
Bnp Från Jordbruk 19271.00 19269 19022 18872 19003 19344
Bnp Från Entreprenad 26089.00 34429 28681 28455 28653 29166
Bnp Från Tillverkning 17222.00 17140 18521 18375 18502 18834
Bnp Från Mining 7006.00 6871 5804 5758 5798 5902
Bnp Från Offentlig Förvaltning 28736.00 30919 30081 29843 30051 30590
Bnp Från Tjänster 60129.00 51914 55014 54580 54960 55945
Bnp Från Transport 8744.00 1884 1840 1826 1838 1871
Bnp Från Verktyg 3706.00 4038 3837 3806 3833 3902

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 30.60 31.8 34 32 32.8 34
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 31.82 33.6 33.6 33.78 33.78 34.77
Egenföretagare 10749.50 10500 10800 11200 10870 10800
Sysselsättningsgraden 62.80 62.4 60.8 61 61.3 61
Arbetskraftsdeltagande 90.50 90.2 90.5 90.7 91 91.4
Ungdomsarbetslöshet 55.30 53 56 55.6 57.2 57.8
Arbetslösa Personer 4747.60 4800 5100 4840 4700 4920

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 24.77 27 25 18.7 14 12
Inflation (Månad) 1.78 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Konsumentprisindex Kpi 105.40 114 118 119 120 133
KPI bostadshjälpmedel 326.65 380 400 425 425 425
Cpi Transportfordon 250.25 275 285 284 320 318
Producentpriserna 315.52 336 351 366 385 432
Producentpriserna Förändras 28.55 29.2 26.7 24 22 18

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 15.50 15 15 15 15 15
Interbankränta 12.35 12.35 11.85 15.76 11.85 11.85
Värde Ränta 6.42 6.42 5.92 5.83 5.92 5.92
Cash Reserveringsgrad 17.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 13522.80 14100 13700 14300 13650 14500
Utlåningsräntan 19.88 15.5 15 16.5 15 15
Lån Till Banker 1433161.30 818000 825000 806000 780000 810000
Lån Till Den Privata Sektorn 3801893.81 4126977 3969580 4159385 4225116 4263369
Penningmängden M1 6245671.04 6400000 6050000 5700000 5350000 5150000
Penningmängden M2 12437687.55 12200000 11800000 11650000 10800000 10350000
Penningmängden M3 12442630.54 12800000 12200000 11800000 11500000 11000000
Valutareserven 8378.25 8600 8800 8710 8800 9200

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
Kurantkonto -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Bytesbalans Till Bnp 1.50 0.3 0.3 0.3 -0.6 -0.6
Import 2362.10 2280 2600 2800 3200 3400
Export 5176.20 7000 8200 8400 8500 8700
Kapitalflöden -2083.20 -1600 -1600 -1600 -1300 -1300
Råolja Produktion 1138.00 1470 1470 1510 1510 1470
Utlandsskulden 48797.00 49100 49100 49100 50000 50000
Utländska Direktinvesteringar 2586.90 3100 3100 3100 4000 4000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 120.00 115 115 115 108 108
Statliga Budgetutskottet -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Statliga Intäkter 5986.10 5300 5300 5300 5500 5500
Skatteutgifter 5980.00 5700 5700 5700 5400 5400
Statliga Utgifter 4956.30 5254 5031 4991 5026 5116
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.10 -400 -400 -2564 -400 100
Militära Utgifter 1810.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 14 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen -16.00 -15 -10 -8 -4 -6
Industriproduktion 2.30 -0.9 1.6 2 1.3 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.70 -2.2 0.6 1.2 -0.6 -1.2
Manufacturing Produktion 18.50 4 2.8 3 1.9 2.8
Gruv Produktion -4.90 2.2 -1.8 2 1.2 1.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bankernas Utlåningsränta 13.44 20.01 19.51 20.23 19.51 19.51


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.