Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 344.81 340 342 344 345 349
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -0.8 0.3 1.6 2.3 1.6
Arbetslöshet 20.00 20 20 18 18 18
Inflation - Betygsätt 16.94 14.5 14 13.5 13.2 12
Ränta 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Handelsbalans 5832.70 6230 6660 7140 6040 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 80.50 72 72 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -0.8 0.3 1.6 2.3 1.6
BNP 105.75 115 115 110 110 110
Bnp Per Capita 3229.60 3200 3200 3300 3300 3300
Bnp Per Capita Ppp 5725.33 5920 5920 6000 6000 6000
Bnp Från Jordbruk 1375.00 1385 1389 1400 1397 1429
Bnp Från Entreprenad 1811.00 1824 1829 1844 1840 1882
Bnp Från Tillverkning 740.00 745 747 753 752 769
Bnp Från Mining 3260.00 3283 3293 3319 3312 3388
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1571.00 1598 1604 1599 1596 1641
Bnp Från Tjänster 2176.00 2213 2222 2215 2211 2273
Bnp Från Transport 626.00 637 639 637 636 654
Bnp Från Verktyg 71.00 72.21 72.49 72.28 72.14 74.16
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 20.00 20 20 18 18 18
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 29.78 30.15 30.75 31.72 31.72 31.72
Löner Högutbildad 211500.00 205002 24000 24000 24000 250000
Löner Lågutbildade 47400.00 53749 77300 77300 77300 79300
Levnadslön Familj 149400.00 149400 145400 145400 145400 155400
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 16.94 14.5 14 13.5 13.2 12
Konsumentprisindex Kpi 247.50 255 264 269 272 296
Producentpriserna 209.34 217 224 229 236 247
Producentpriserna Förändras 17.09 17.4 17.9 16 16.2 18.9
Cpi Transportfordon 179.62 206 205 204 204 229
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Interbankränta 15.69 16.26 16.26 16.26 15.55 16.26
Värde Ränta 6.88 6.88 6.63 6.38 6.38 6.38
Utlåningsräntan 17.00 17 17 17 16.5 17
Valutareserven 3401.08 3450 3480 2650 3300 2650
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 5832.70 6230 6660 7140 6040 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Råolja Produktion 1418.00 1390 1360 1320 1320 1300
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 80.50 72 72 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Statliga Utgifter 3812.80 3366 3379 3369 3874 3457
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankernas Utlåningsränta 18.73 20.73 20.73 20.73 17.03 20.73


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.