Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 457.46 495 498 501 505 511
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
Arbetslöshet 30.70 28 25 27 25 22
Inflation - Betygsätt 16.08 16.5 16.7 16.3 15.7 16
Ränta 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
Handelsbalans 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 80.50 82 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
BNP 105.75 115 110 110 110 110
Bnp Per Capita 3229.60 3200 3300 3300 3300 3300
Bnp Per Capita Ppp 5725.33 5920 6000 6000 6000 6000
Bnp Från Jordbruk 21409.00 14667 16984 21281 21687 14872
Bnp Från Entreprenad 27930.00 54722 45479 27762 28293 55488
Bnp Från Tillverkning 14972.00 17798 15249 14882 15167 18047
Bnp Från Mining 6985.00 8197 6742 6943 7076 8312
Bnp Från Offentlig Förvaltning 23013.00 34082 30884 22875 23312 34559
Bnp Från Tjänster 46631.00 46853 58324 46351 47237 47509
Bnp Från Transport 9933.00 7211 9906 9654 9838 7312
Bnp Från Verktyg 3633.00 3705 3935 3611 3680 3757
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 30.70 28 25 27 25 22
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 30.81 31.11 31.4 31.4 31.4 31.4
Löner Högutbildad 211500.00 24000 24000 24000 24000 250000
Löner Lågutbildade 47400.00 77300 77300 77300 77300 79300
Levnadslön Familj 149400.00 145400 145400 145400 145400 155400
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 16.08 16.5 16.7 16.3 15.7 16
Konsumentprisindex Kpi 262.14 270 280 288 299 314
Producentpriserna 225.32 232 241 250 260 273
Producentpriserna Förändras 18.10 18.6 18.4 18 17.3 17.4
Cpi Transportfordon 197.63 213 215 217 226 247
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
Interbankränta 15.31 16.26 16.26 14.15 14.15 16.26
Värde Ränta 6.88 6.33 6.33 6.38 6.38 6.33
Utlåningsräntan 17.00 17 17 16.5 16.5 17
Valutareserven 3814.64 3800 3400 3550 3700 3600
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Råolja Produktion 1391.00 1360 1320 1360 1380 1400
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 80.50 82 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Statliga Utgifter 3812.80 3798 3889 3790 3862 3851
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 10 10 14 14 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bankernas Utlåningsränta 18.49 20.73 20.73 18.38 18.38 20.73


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.