Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 489.76 496 501 507 512 522
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
Arbetslöshet 30.70 25 27 25 22 22
Inflation - Betygsätt 16.90 17.5 16.3 18 22 15
Inflation (Månad) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
Ränta 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Handelsbalans 4933.00 2200 2000 4500 4500 5600
Kurantkonto 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
Statsskulden Till Bnp 80.50 77 77 77 77 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Förtroendekommissionen -7.00 -6 -2 -10 -7 -5.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
BNP 105.75 110 110 110 110 114
Bnp Per Capita 3229.60 3300 3300 3300 3300 3325
Bnp Per Capita Ppp 5725.33 6000 6000 6000 6000 6130
Bnp Fasta Priser 394217.00 385000 360000 403000 407000 410000
Bnp Från Jordbruk 19019.00 16701 21495 19209 19247 19651
Bnp Från Entreprenad 46962.00 44721 28042 47432 47526 48524
Bnp Från Tillverkning 16729.00 14995 15032 16896 16930 17285
Bnp Från Mining 7292.00 6630 7013 7365 7380 7534
Bnp Från Offentlig Förvaltning 34820.00 30369 23105 35168 35238 35978
Bnp Från Tjänster 48150.00 57352 46818 48632 48728 49751
Bnp Från Transport 11629.00 9741 9973 11745 11769 12016
Bnp Från Verktyg 3350.00 3870 3648 3384 3390 3461
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 30.70 25 27 25 22 22
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Befolkning 30.81 32.8 32.8 32.8 32.79 33.78
Löner Högutbildad 211500.00 24000 24000 24000 250000 26000
Löner Lågutbildade 47400.00 77300 77300 77300 79300 82300
Ungdomsarbetslöshet 56.10 52 52 51.7 51.7 50.4
Arbetskraftsdeltagande 86.60 86.3 86.5 86.7 87 87.3
Levnadslön Familj 149400.00 145400 145400 145400 155400 169400
Sysselsättningsgraden 60.00 61.4 61.7 60.5 61.2 62
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 16.90 17.5 16.3 18 22 15
Inflation (Månad) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
Konsumentprisindex Kpi 271.22 281 288 305 325 373
Producentpriserna 232.79 241 250 260 269 317
Producentpriserna Förändras 18.92 18.5 18 17.3 17.4 18
KPI bostadshjälpmedel 277.25 365 365 365 400 450
Cpi Transportfordon 197.63 216 217 230 241 277
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Interbankränta 19.76 18.66 19.66 20.66 21.66 23.16
Värde Ränta 6.88 5.88 6.88 7.88 8.88 10.38
Utlåningsräntan 27.51 26.51 27.51 28.51 29.51 31.01
Lån Till Banker 961986.00 743000 743000 820000 820000 809725
Lån Till Den Privata Sektorn 4391914.74 3651397 3862733 4039629 4398499 4490868
Penningmängden M1 4939353.97 3865966 3900000 3900000 3900000 3861507
Penningmängden M2 10214346.47 8361135 8450000 8450000 8450000 8899851
Penningmängden M3 10219092.44 6342000 8400000 8400000 6517000 6517000
Valutareserven 5708.46 6200 5300 4200 4400 4500
Cash Reserveringsgrad 15.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 11987.80 11500 12000 12400 12700 13100
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 4933.00 2200 2000 4500 4500 5600
Kurantkonto 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
Import 3207.90 4500 5000 3500 4500 4700
Export 8140.90 6700 7000 8000 9000 10300
Kapitalflöden -1296.90 -9400 -9400 -9400 -9400 -700
Råolja Produktion 1369.00 1240 1360 1380 1400 1450
Utländska Direktinvesteringar 6245.65 8000 8000 8000 8000 7500
Utlandsskulden 47553.80 48500 47311 47311 47311 46900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 80.50 77 77 77 77 64
Statliga Budgetutskottet -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Statliga Intäkter 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Skatteutgifter 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Statliga Utgifter 3812.80 3824 3828 3851 3859 3940
Regeringen Budgetutskottet Värde -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -7.00 -6 -2 -10 -7 -5.2
Industriproduktion -3.20 -3 -1.2 -3 -5 -1.3
Industriproduktion (Månadsvis) -3.40 -1 0.7 -1.4 0.3 -1.8
Manufacturing Produktion 14.90 -8 2.8 7 2.6 4.3
Gruv Produktion -7.80 -5.1 -4 -2.6 -3.7 -4.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bankernas Utlåningsränta 19.76 18.76 19.76 20.76 21.76 23.26


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.