Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 590.30 596 602 609 615 627

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -4.1 -4 2 0.2 2
Arbetslöshet 32.00 34 35 33 34 34.3
Inflation - Betygsätt 22.62 24.6 27 25.5 23 19
Inflation (Månad) 1.74 1.8 2 1.9 2.1 2.2
Ränta 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Handelsbalans 4086.90 4500 4500 3800 3800 5600
Kurantkonto 1216.00 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
Statsskulden Till Bnp 111.00 130 130 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -0.70 -4.7 -4.7 -1.8 -1.8 -1.8
Förtroendekommissionen -16.00 -12 -10 -7 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -4.1 -4 2 0.2 2
BNP 94.64 70 70 100 100 100
Bnp Per Capita 3103.50 2980 2980 2900 2900 2900
Bnp Per Capita Ppp 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
Bnp Fasta Priser 382426.00 403000 407000 407000 407000 410000
Bnp Från Jordbruk 16727.00 18239 14155 15040 14774 14438
Bnp Från Entreprenad 45857.00 45037 54156 57541 56526 55240
Bnp Från Tillverkning 16591.00 16321 18212 19350 19009 18576
Bnp Från Mining 6621.00 7527 7011 7449 7318 7151
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30627.00 30952 33229 35306 34683 33894
Bnp Från Tjänster 52084.00 46459 49336 52420 51495 50323
Bnp Från Transport 9648.00 11152 10016 10642 10454 10216
Bnp Från Verktyg 4008.00 3211 3773 4009 3938 3848

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 32.00 34 35 33 34 34.3
Minimilöner 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Befolkning 31.70 32.8 32.79 33.6 33.6 33.78
Arbetskraftsdeltagande 89.20 89.6 90 90.7 91 91
Egenföretagare 10083.99 9900 10000 10100 10150 10100
Sysselsättningsgraden 60.70 60.5 60.6 61 61.2 61
Ungdomsarbetslöshet 57.80 61.5 63 63.5 63.8 64.5
Arbetslösa Personer 4735.50 5200 5400 5560 5700 5750

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 22.62 24.6 27 25.5 23 19
Inflation (Månad) 1.74 1.8 2 1.9 2.1 2.2
Konsumentprisindex Kpi 303.48 322 344 360 373 410
Producentpriserna 260.34 277 294 304 318 347
Producentpriserna Förändras 22.70 25 26.5 24 22 18
KPI bostadshjälpmedel 291.57 365 400 400 400 450
Cpi Transportfordon 212.75 243 259 264 262 308

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Interbankränta 15.42 14.81 14.81 14.81 14.31 14.31
Värde Ränta 6.42 6.42 6.42 6.42 5.92 5.92
Utlåningsräntan 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Lån Till Banker 869353.50 820000 820000 820000 820000 809725
Lån Till Den Privata Sektorn 4300995.00 3830620 4244852 4387015 4309597 4329749
Penningmängden M1 5407680.62 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Penningmängden M2 10896380.89 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Penningmängden M3 10901124.67 8400000 6517000 6517000 6517000 6517000
Valutareserven 6032.62 4500 5300 5500 5650 5600
Cash Reserveringsgrad 15.00 15 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 13430.73 13450 14050 14100 14250 14200

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 4086.90 4500 4500 3800 3800 5600
Kurantkonto 1216.00 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
Import 2449.70 3500 4500 4800 4800 4700
Export 6536.60 8000 9000 8600 8600 10300
Kapitalflöden -1415.20 -6500 -6500 -5300 -5300 -5300
Råolja Produktion 1230.00 1480 1490 1470 1470 1510
Utländska Direktinvesteringar 1559.35 5800 5800 7300 7300 7300
Utlandsskulden 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 111.00 130 130 115 115 115
Statliga Budgetutskottet -0.70 -4.7 -4.7 -1.8 -1.8 -1.8
Statliga Intäkter 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Skatteutgifter 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Statliga Utgifter 3812.80 3656 3660 3889 3820 3733
Regeringen Budgetutskottet Värde -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 8.00 8 8 8 8 8
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -16.00 -12 -10 -7 -5 -5
Industriproduktion -3.20 -3 -5 0.3 0.3 -1.3
Industriproduktion (Månadsvis) -3.40 -1.4 0.3 -0.5 -0.5 -1.8
Manufacturing Produktion 14.90 7 2.6 1.8 1.8 4.3
Gruv Produktion -7.80 -2.6 -3.7 -3.7 -3.7 -4.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bankernas Utlåningsränta 19.50 19.24 19.24 19.24 18.74 18.74


Angola - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.